Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "etyka" wg kryterium: Temat


Tytuł:
Etyka i polityka. Między moralizatorstwem a nihilizmem
Autorzy:
Czakon, Tomasz
Data publikacji:
2005
Wydawca:
Oficyna Wydawnicza "Impuls"
Słowa kluczowe:
etyka polityki
etyka
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Książka
Tytuł:
Problem moralności krańcowej w etyce polityki
Autorzy:
Czakon, Tomasz
Data publikacji:
2007
Wydawca:
Oficyna Wydawnicza "Impuls"
Słowa kluczowe:
etyka polityki
etyka
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Książka
Tytuł:
Etyka Davida Hume’a : założenia, wnioski, możliwości interpretacyjne
Autorzy:
Ślęczek-Czakon, Danuta
Data publikacji:
1994
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Słowa kluczowe:
Hume
etyka
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Artykuł
Tytuł:
Znaczenie etyki biznesu w kształtowaniu współczesnych norm i wartości
Autorzy:
Dziadkiewicz, Anna
Data publikacji:
2012-01-01
Wydawca:
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Tematy:
etyka
biznes
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Dziedzictwo etyczne Kazimierza Twardowskiego i jego współczesne znaczenie (z okazji 80. rocznicy śmierci)
The ethical heritage of Kazimierz Twardowski and its contemporary significance (on the occasion of the 80th anniversary of his death)
Autorzy:
Skalets’ki, Mykhailo
Khvoynytska, Khrystyna
Data publikacji:
2019-12-02
Wydawca:
Uniwersytet Rzeszowski. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Tematy:
altruizm
egoizm
moralność
ewolucja
etyka
etyka ewolucyjna
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
"Spór o człowieka" a praktyka transplantacji : na marginesie książki Marii Nowackiej "Etyka a transplantacje"
Autorzy:
Bartoszek, Antoni
Data publikacji:
2004
Słowa kluczowe:
transplantacje
etyka
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Artykuł
Tytuł:
The Scientific Review of Personal Finance. Competences – Tools – Institutions – Products – Decisions by Prof. Róża Milic-Czerniak
Autorzy:
Wicha, Agnieszka
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Tematy:
etyka, finanse,
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Dylematy etyki zawodowej w praktyce kadry kierowniczej administracji samorządowej : studium socjologiczne na przykładzie pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
Autorzy:
Tomeczek, Ireneusz
Współwytwórcy:
Swadźba, Urszula. Promotor
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Śląski. Wydział Nauk Społecznych
Słowa kluczowe:
etyka zawodowa
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Cyfrowa UŚ (dostęp wyłącznie z komputerów bibliotek UŚ)
Książka
Tytuł:
Jana Arnta, [...] Sześć kśiąg o prawdźiwym chrześćijaństwie, o zbawiennej pokućie, serdeczney skrusze i żalu za grzech, prawey wierze, świętobliwym żywoćie i przystoynym prawdźiwych chrześćianow obcowaniu : oraz Informatorium iego biblicum i dźiewięć listow tu należących, [...] na końcu też przydana Kśiąszka Modlitew Ducha Swiętego pełnych Rayski Ogrodeczek nazwana
Autorzy:
Arndt, Johann (1555-1621)
Data publikacji:
1775
Wydawca:
Jan Ernest Tramp
Słowa kluczowe:
etyka chrześcijańska
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Śląska Biblioteka Cyfrowa
Starodruk
Tytuł:
Компьютерная этика и её восприятие белорусской студенческой молодежью на примере ГГТУ имени П.О. Сухого
Computer Ethics and its Perception by the Belarusian Student Youth on the Example of the Sukhoi State Technical University of Gomel
Etyka komputerowa i jej odbiór wśród białoruskiej młodzieży akademickiej. Przykład Homelskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego im. P.O. Suchowo
Autorzy:
Борецкая, Виктория
Data publikacji:
2021-09-01
Wydawca:
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Tematy:
rewolucja informacyjna
technologie informacyjne
etyka informacyjna
etyka komputerowa
młodzież akademicka
etyka cybernetyczna oraz wirtualna
etyka zawodowa
информационные технологии
professional ethics
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Etyka księgowego i biegłego rewidenta w świetle zjawiska finansokracji. Pomiędzy etyką ogólną a szczegółową
Ethics of auditors and accounants in the context of finansization. Between general and specific ethics
Autorzy:
Nowak, Marta
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Tematy:
Etyka biegłego rewidenta
Etyka księgowego
Etyka ogólna
Etyka rachunkowości
Etyka szczegółowa
Finansokracja
Accountant’s ethics
Accounting ethics
Auditor’s ethics
Financialization
General ethics
Specific ethics
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Chodzenie to nie jest sport : kilka spostrzeżeń o grze (niekoniecznie w piłkę)
Autorzy:
Sławek, Tadeusz
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Słowa kluczowe:
filozofia
chodzenie
etyka
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Książka
Tytuł:
Temporalna i behawioralna analiza etyki pracy : od ciężkiej pracy do efektywności
Autorzy:
Grabowski, Damian
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Słowa kluczowe:
Efektywność
etyka pracy
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Książka
Tytuł:
Piotr Kieniewicz MIC, Człowiek niewygodny, człowiek potrzebny. Dyskusja antropologiczna w bioetyce amerykańskiej, Lublin 2010, ss. 349.
Autorzy:
Zabieslki, Józef
Data publikacji:
2011-06-01
Wydawca:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Tematy:
Kieniewicz
człowiek
etyka
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Jak kształtować postawy moralne w polskim sektorze bankowym w kontekście Sektorowych Ram Kwalifikacji?
How to shape the moral character in Polish banking sector confronting Sector Qualifications Framework?
Autorzy:
Kucz, Mateusz
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii PAN
Tematy:
etyka zawodowa
etyka w finansach
etyka cnót
etyka kodeksowa
zachęty
Vocational ethics
Ethics in finance
virtue ethics
code of ethics
incentives
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Этика Дауида Xюма - предположения, выводы, интерпретационные возможности
Etyka Davida Humea - założenia, wnioski, możliwości interpretacyjne
The ethics of david hume (principles, conclusions interpretational possibilities)
Autorzy:
Ślęczek-Czakon, Danuta
Data publikacji:
1994
Słowa kluczowe:
David Hume
etyka
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Artykuł
Tytuł:
Globalisierungsdilemmata Contra Aufrichtigkeitsethik Hauptzuge Des Problems
The Dilemmas Of Globalisation Vs. The Ethics Of Right-Minded Thinking An Outline Of The Problem
Zagadnienia globalizacji a etyka prostomyślności : zarys problemu
Autorzy:
Dura, Adam
Data publikacji:
2003
Słowa kluczowe:
etyka prostomyślności
globalizacja
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Artykuł
Tytuł:
Théorie des sentiments moraux, ou, Essai analytique sur les principes des jugements que portent naturellement les hommes d'abord sur les actions des autres, et ensuite sur leurs propres actions. Suivi d'une dissertation sur l'origine des langues
Autorzy:
Smith, Adam (1723-1790)
Współwytwórcy:
Baudrillart, Henri (1821-1894). Przedm.
Condorcet, Jean Antoine Nicolas de Caritat (1743-1794). Tł.
Condorcet, Marie Louise Sophie de Grouchy (1764-1822). Tł.
Data publikacji:
1860
Wydawca:
Guillaumin et Cie
Słowa kluczowe:
moralność
etyka
uczucia
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Śląska Biblioteka Cyfrowa
Książka
Tytuł:
Recenzja: Piotr Madejczyk, Marzenie o narodzie doskonałym. Między biopolityką a etnopolityką, Instytut Studiów Politologicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2017, ISBN 978-83-948526-9-6
Autorzy:
Kozłowski, Rafał
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Tematy:
filozofia
etyka
eugenika
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Importance of professional ethics in work of scientist in the context of reflection on nostalgic society
Autorzy:
Kováčová, D.
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Politechnika Śląska. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Tematy:
nostalgic society
professional ethics
ethics of science
ethics of research
ethics of scientist
społeczeństwo nostalgiczne
etyka zawodowa
etyka nauki
etyka badań
etyka naukowca
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Odraczanie gratyfikacji jako istotna część charakteru : psychologiczna i temporalna analiza etyki pracy i estetyki konsumpcji
Autorzy:
Grabowski, Damian
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Słowa kluczowe:
konsumpcja
etyka pracy
charakter
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Książka
Tytuł:
Wybrane aspekty rzetelności dziennikarskiej w Polsce i Hiszpanii - perspektywa porównawcza
Selected aspects of journalistic reliability in Poland and Spain - comparative perspective
Autorzy:
Guzek, Damian
Data publikacji:
2013
Słowa kluczowe:
rzetelność dziennikarska
etyka mediów
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Artykuł
Tytuł:
Etyka zawodowa w karierze praktyka public relations : studium porównawcze PR w agencjach, korporacjach i administracji publicznej
Autorzy:
Witczak-Smolnik, Wioleta
Współwytwórcy:
Swadźba, Urszula. Promotor
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Śląski. Wydział Nauk Społecznych
Słowa kluczowe:
public relations
etyka zawodowa
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Cyfrowa UŚ (dostęp wyłącznie z komputerów bibliotek UŚ)
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz