Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

NowościWyświetlanie nowości 1-18 z 18 z ostatnich 30 dni
Tytuł :
Związki allilowe w syntezie tripodstawionych izoksazolin
Autorzy :
Malarz, Joanna
Współtwórcy :
Krompiec, Stanisław. Promotor
Pawlus, Sebastian. Promotor
Uniwersytet Śląski (Katowice). Instytucja nadająca stopień
Wydawca :
Katowice
Rok wydania :
2021
Temat :
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Związki allilowe.
Oksazoliny.
Związki organiczne - zastosowanie w leczeniu.
Gatunek / Forma :
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
Tytuł :
Badania dynamiki molekularnej układów nisko- i wysokocząsteczkowych w układach porowatych
Autorzy :
Talik, Agnieszka
Współtwórcy :
Kamiński, Kamil. Promotor
Tarnacka, Magdalena. Promotor
Uniwersytet Śląski (Katowice). Instytucja nadająca stopień
Wydawca :
Chorzów
Rok wydania :
2021
Temat :
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Dynamika cząsteczkowa - badania.
Przemiany fazowe - badania.
Spektroskopia - zastosowania naukowe.
Gatunek / Forma :
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
Tytuł :
Leksyka melioratywna w blogach parentingowych (na materiale języka polskiego i słowackiego)
Autorzy :
Shlikhutka, Natalia
Współtwórcy :
Szymczak-Rozlach, Mariola. Promotor
Sojda, Sylwia. Promotor
Uniwersytet Śląski (Katowice). Instytucja nadająca stopień
Wydawca :
Sosnowiec
Rok wydania :
2021
Temat :
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Blogi - język.
Język słowacki - słownictwo.
Język polski - słownictwo.
Język potoczny - słownictwo.
Gatunek / Forma :
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
Tytuł :
Sens Krzyża Chrystusa w ujęciu Josepha Ratzingera/Benedykta XVI : uniwersalne znaczenie - współczesny kontekst
Autorzy :
Małolepszy, Błażej
Współtwórcy :
Zieliński, Sławomir (ksiądz). Promotor
Uniwersytet Śląski (Katowice). Instytucja nadająca stopień
Wydawca :
Katowice
Rok wydania :
2021
Temat :
Benedykt XVI (papież ; 1927- ) - wkład do chrystologii.
Benedykt XVI (papież ; 1927- ) - nauczania.
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Krzyż Święty.
Objawienie.
Gatunek / Forma :
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
Tytuł :
Rola zasobów podmiotowych i zasobów środowiska pracy w poczuciu subiektywnego dopasowania do organizacji w grupie zawodowej rekruterów = The role of subjective resources and work environment resources in the sense of subjective fit to the organization in the professional group of recruiters
Autorzy :
Wandasiewicz, Justyna
Współtwórcy :
Turska, Elżbieta. Promotor
Uniwersytet Śląski (Katowice). Instytucja nadająca stopień
Wydawca :
Katowice
Rok wydania :
2021
Temat :
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Psychologia pracy.
Siła robocza - planowanie.
Personel - kierowanie.
Doradcy do spraw stosunków w przedsiębiorstwie.
Rekrutacja.
Motywacja personelu.
Gatunek / Forma :
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
Tytuł :
Analiza udziału białek ściany komórkowej w odpowiedzi na stres temperaturowy u modelowego gatunku trawy Brachypodium distachyon
Autorzy :
Piński, Artur
Współtwórcy :
Hasterok, Robert. Promotor
Betekhtin, Alexander. Promotor
Uniwersytet Śląski (Katowice). Instytucja nadająca stopień
Wydawca :
Katowice
Rok wydania :
2021
Temat :
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Trawy - ekofizjologia.
Rośliny - skutki promieniowania słonecznego.
Rośliny - skutki stresu.
Gatunek / Forma :
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
Tytuł :
Badanie wpływu modyfikacji architektury molekularnej na właściwości dielektryczne prostych cieczy van der waalsowskich
Autorzy :
Jędrzejowska, Agnieszka Anna
Współtwórcy :
Paluch, Marian. Promotor
Uniwersytet Śląski (Katowice). Instytucja nadająca stopień
Wydawca :
Chorzów
Rok wydania :
2021
Temat :
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Spektroskopia szerokopasmowa dielektryczna.
Dielektryki ciekłe - badania.
Gatunek / Forma :
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
Tytuł :
Modele otoczeniowe i topologiczne dla klasycznych i intuicjonistycznych logik modalnych
Autorzy :
Witczak, Tomasz
Współtwórcy :
Połacik, Tomasz. Promotor
Uniwersytet Śląski (Katowice). Instytucja nadająca stopień
Wydawca :
Katowice
Rok wydania :
2021
Temat :
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Przestrzenie topologiczne.
Modalność (logika).
Semantyka światów możliwych.
Gatunek / Forma :
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
Tytuł :
Modification of dielectric properties in selected inorganic-organic hybrid compounds under high-pressure conditions
Autorzy :
Nowok, Andrzej Kamil
Współtwórcy :
Pawlus, Sebastian. Promotor
Szeremeta, Anna Zofia. Promotor
Uniwersytet Śląski (Katowice). Instytucja nadająca stopień
Wydawca :
Chorzów
Rok wydania :
2021
Temat :
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Materiały hybrydowe.
Spektroskopia szerokopasmowa dielektryczna.
Przemiany fazowe.
Dynamika cząsteczkowa.
Gatunek / Forma :
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
Tytuł :
Modyfikowane membrany krzemionkowo-celulozowe w zatężaniu i oznaczaniu śladowych ilości pierwiastków techniką rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej z dyspersją energii
Autorzy :
Jamroz, Ewa (chemia)
Współtwórcy :
Sitko, Rafał. Promotor
Uniwersytet Śląski (Katowice). Instytucja nadająca stopień
Wydawca :
Katowice
Rok wydania :
2021
Temat :
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Pierwiastki śladowe - analiza.
Membrany (technologia) - badania.
Spektroskopia rentgenowska - zastosowania naukowe.
Gatunek / Forma :
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
Tytuł :
Nowe stopy Heuslera o możliwych zastosowaniach spintronicznych
Autorzy :
Czerniewski, Jacek
Współtwórcy :
Goraus, Jerzy. Promotor
Uniwersytet Śląski (Katowice). Instytucja nadająca stopień
Wydawca :
Chorzów
Rok wydania :
2021
Temat :
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Stopy Heuslera.
Związki międzymetaliczne.
Spintronika.
Gatunek / Forma :
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
Tytuł :
Poczucie honoru u góralek i górali podhalańskich
Autorzy :
Jarończyk-Urbaś, Beata
Współtwórcy :
Mandal, Eugenia. Promotor
Uniwersytet Śląski (Katowice). Instytucja nadająca stopień
Wydawca :
Katowice
Rok wydania :
2021
Temat :
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Górale - Polska - Podhale (region) - obyczaje i zwyczaje.
Górale - Polska - Podhale (region) - postawy - 1990-.
Honor - studium przypadku.
Płeć - socjologia.
Etnopsychologia.
Gatunek / Forma :
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
Tytuł :
The role of entropy in the description of relaxation dynamics of ionic liquids
Autorzy :
Cheng, Shinian
Współtwórcy :
Paluch, Marian. Promotor
Uniwersytet Śląski (Katowice). Instytucja nadająca stopień
Wydawca :
Chorzów
Rok wydania :
2021
Temat :
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Entropia.
Materia skondensowana.
Dynamika cząsteczkowa.
Ciecze jonowe.
Gatunek / Forma :
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
Tytuł :
Nauczyciele i szkoła w percepcji dzieci z układu ryzyka (na przykładzie wybranego miasta z Górnego Śląska)
Autorzy :
Konieczny-Pizoń, Kinga
Współtwórcy :
Szafrańska, Anna. Promotor
Misiuk, Agnieszka. Promotor
Uniwersytet Śląski (Katowice). Instytucja nadająca stopień
Wydawca :
Katowice
Rok wydania :
2021
Temat :
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Dzieci nieprzystosowane - Polska - 1990-.
Dzieci nieprzystosowane - edukacja - Polska - 1990-.
Dzieci nieprzystosowane - badania - Polska.
Środowisko szkolne - badania.
Środowisko szkolne - Polska - 1990-.
Wykluczenie społeczne - Polska - Śląskie, Województwo (1999- ).
Gatunek / Forma :
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
Tytuł :
Otto Strasser i jego myśl polityczna : między socjalizmem a nacjonalizmem 1919-1974
Autorzy :
Kosiński, Tomasz (1970- )
Współtwórcy :
Tomasiewicz, Jarosław (1962- ). Promotor
Uniwersytet Śląski (Katowice). Instytucja nadająca stopień
Wydawca :
Katowice
Rok wydania :
2021
Temat :
Strasser, Otto (1897-1974) - myśl polityczna i społeczna.
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Nazizm.
Niemcy - 1900-1945.
Niemcy - 1945-1990.
Gatunek / Forma :
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
Tytuł :
Characterization of Arabidopsis species from metalliferous and non-metalliferous sites in Southern Poland
Autorzy :
Szopiński, Michał
Université libre de Bruxelles (1970- )
Współtwórcy :
Małkowski, Eugeniusz (biologia). Promotor
Verbruggen, Nathalie (1963- ). Promotor
Uniwersytet Śląski (Katowice). Instytucja nadająca stopień
Wydawca :
[Katowice
Rok wydania :
2021]
Temat :
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Metale ciężkie - bioakumulacja.
Środowisko - zawartość metali - Polska.
Kadm - aspekt środowiskowy.
Cynk - aspekt środowiskowy.
Gatunek / Forma :
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
Tytuł :
Monitoring i ocena ryzyka ekologicznego na terenach miejskich w oparciu o wybrane wskaźniki ekologiczne
Autorzy :
Skrynetska, Iryna
Współtwórcy :
Nadgórska-Socha, Aleksandra. Promotor
Kandziora-Ciupa, Marta. Promotor
Uniwersytet Śląski (Katowice). Instytucja nadająca stopień
Wydawca :
Katowice
Rok wydania :
2021
Temat :
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Monitoring środowiska - badania - Polska - Górnośląski Okręg Przemysłowy - 1990-.
Monitoring środowiska.
Gleby - zanieczyszczenie - badania.
Monitoring środowiska - badania - Czechy - Ostrowa - 1990-.
Gatunek / Forma :
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
Tytuł :
Przepowiadanie słowa Bożego w Prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce po Soborze Watykańskim II
Autorzy :
Soroburski, Idzi Rafał (1981- )
Współtwórcy :
Szewczyk, Leszek (1965- ). Promotor
Uniwersytet Śląski (Katowice). Instytucja nadająca stopień
Wydawca :
Katowice
Rok wydania :
2021
Temat :
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Ordo Fratrum Minorum. Prowincja Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Polsce.
Sobór Watykański (2 ; 1962-1965) - wpływ.
Homiletyka - Kościół katolicki - 1965-.
Zakony franciszkańskie - życie duchowe.
Rekolekcje - Kościół katolicki - Polska.
Gatunek / Forma :
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
  Wyświetlanie nowości 1-18 z 18 z ostatnich 30 dni

  Egzemplarze bez opisu bibliograficznego:


  Wyświetlanie nowości 1-3 z 3 z ostatnich 30 dni
  Położenie :
  Biblioteka Prawnicza
  Lokalizacja :
  Magazyn
  Sygnatura :
  111895
  Nr inwentarza :
  BPR 111895
  Opis :
  Medycyna sądowa : na podstawie nowego ustawodawstwa polskieg o / Leon Wachholz.. - Warszawa : nakł. Gebethnera i Wolffa, 1933.
  • Można zamówić
  • Można ...
  • Pożyczone
  • ????
  Położenie :
  Biblioteka Teologiczna
  Lokalizacja :
  Magazyn
  Sygnatura :
  108367
  Nr inwentarza :
  BTLk 108367
  Opis :
  Arcybiskup Szczepan Wesoły : protektor polskiego laikatu i n iestrudzony wychowawca młodzieży / Władysław Wyszowadzki.. - Warszawa : Wydział Teologiczny UKSW, 2021.
  • Można zamówić
  • Można ...
  • Pożyczone
  • ????
  Położenie :
  Biblioteka Teologiczna
  Lokalizacja :
  Magazyn
  Sygnatura :
  05606
  Nr inwentarza :
  BTLus 5606
  Opis :
  Ksiądz Dolindo jakiego nie znacie / Aleksandra Zapotoczny.. - Kraków : Wydawnictwo AA, 2021.. - 978-83-7864-395-1
  • Można zamówić
  • Można ...
  • Pożyczone
  • ????
   Wyświetlanie nowości 1-3 z 3 z ostatnich 30 dni

   Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies