Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Nowości


propozycja biblioteki
Tytuł:
Przepływy pieniężne w strategii finansowej spółek kapitałowych
Autorzy:
Orliński, Bartosz (finanse)
Współtwórcy:
Łukasik, Gabriela (1944- ). Promotor
Gorczyńska, Maria. Promotor
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice). Instytucja nadająca stopień
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2022
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł:
Innowacyjność procesowa rozwiązań intralogistycznych w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Autorzy:
Osieczko-Potoczna, Kornelia
Współtwórcy:
Płaczek, Ewa. Promotor
Stec, Sławomir. Promotor
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice). Instytucja nadająca stopień
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2022
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Innowacje - zarządzanie.
Przeładunek.
Internet rzeczy.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł:
Podejście modelowe w statystyce małych obszarów i jego zastosowania w badaniach ekonomicznych
Autorzy:
Krzciuk, Małgorzata
Współtwórcy:
Żądło, Tomasz. Promotor
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice). Instytucja nadająca stopień
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2022
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Statystyka małych obszarów.
Ekonomia - metodologia.
Statystyka - modele matematyczne.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł:
Projekty biznesowe na terenach poprzemysłowych w kontekście koncepcji rezyliencji miejskiej
Autorzy:
Jania, Agnieszka
Współtwórcy:
Drobniak, Adam. Promotor
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice). Instytucja nadająca stopień
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2022
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Tereny poprzemysłowe - Polska - Śląskie, Województwo (1999- ).
Tereny poprzemysłowe - zarządzanie.
Zarządzanie projektami.
Zarządzanie projektami - studium przypadku.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rozwój przedsiębiorczości międzynarodowej z wykorzystaniem narzędzi internetowych = The development of international entrepreneurship based on utilisation of internet tools
Autorzy:
Sitnìk, Bogdan
Współtwórcy:
Wielki, Janusz. Promotor
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice). Instytucja nadająca stopień
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2022
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Przedsiębiorstwa międzynarodowe - studium przypadku.
Przedsiębiorstwa międzynarodowe - innowacje.
Przedsiębiorstwa - wzrost.
Internet rzeczy.
Internet rzeczy - zastosowania przemysłowe.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wpływ polityki rachunkowości w zakresie wartości niematerialnych na ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
Autorzy:
Grzybek, Olga
Współtwórcy:
Buk, Halina. Promotor
Maruszewska, Ewa Wanda. Promotor
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice). Instytucja nadająca stopień
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2022
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Przedsiębiorstwa - finanse - ocena.
Sprawozdania finansowe - ocena.
Zarządzanie wiedzą.
Przedsiębiorstwa - rachunkowość.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł:
Niezależne mechanizmy rozliczalności w wielostronnych bankach rozwoju
Autorzy:
Hędrzak, Michał
Współtwórcy:
Zieliński, Marek (prawnik). Promotor
Uniwersytet Śląski (Katowice). Instytucja nadająca stopień
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2022
Temat:
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju.
Banki - finanse.
Banki rozwoju.
Prawo bankowe.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ocena narażenia na stres środowiskowy spokrewnionych rodzin pszczelich Apis mellifera hodowanych w warunkach miejskich i wiejskich
Autorzy:
Nicewicz, Łukasz
Współtwórcy:
Nakonieczny, Mirosław. Promotor
Uniwersytet Śląski (Katowice). Instytucja nadająca stopień
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2022
Temat:
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Pszczoła miodna.
Pszczoła miodna - hodowla.
Pszczoła miodna - skutki oddziaływania środowiska.
Pszczoła miodna - skutki stresu
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rola śródlądowej drogi wodnej Odra-Kanał Gliwicki w dyspersji obcych w faunie Polski gatunków makrobezkręgowców bentosowych w zlewni rzeki Kłodnicy
Autorzy:
Cebulska, Klaudia
Współtwórcy:
Krodkiewska, Mariola. Promotor
Uniwersytet Śląski (Katowice). Instytucja nadająca stopień
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2022
Temat:
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Zoobentos - badania.
Inwazje biologiczne.
Zoobentos - Polska - Odra (rzeka).
Zoobentos - Polska - Kłodnica (rzeka).
Zoobentos - Polska - Kłodnicki, Kanał.
Zoobentos - Polska - Gliwicki, Kanał.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł:
Struktura i ewolucja kariotypu w rodzaju Crepis
Autorzy:
Senderowicz, Magdalena
Współtwórcy:
Kolano, Bożena. Promotor
Uniwersytet Śląski (Katowice). Instytucja nadająca stopień
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2022
Temat:
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Pępawa.
Kariotypy roślin.
Genetyka roślin.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł:
Model controllingu finansowego przedsiębiorstw transportowo-logistycznych
Autorzy:
Kral-Grabka, Diana
Współtwórcy:
Buk, Halina. Promotor
Grabara, Dariusz. Promotor
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice). Instytucja nadająca stopień
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2022
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Firmy logistyczne.
Kontrola ksiąg rachunkowych - finanse.
Controlling - studium przypadku.
Sprawozdania finansowe.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł:
Konflikt jako czynnik różnicujący kapitał społeczny w byłych republikach Jugosławii
Autorzy:
Sielska, Zuzanna
Współtwórcy:
Turska-Kawa, Agnieszka. Promotor
Uniwersytet Śląski (Katowice). Instytucja nadająca stopień
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2022
Temat:
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Konflikty etniczne - Bałkany (region) - 1990-.
Kapitał kulturowy - 1990-.
Bałkany (region) - polityka i rządy - 1989-.
Bałkany (region) - polityka społeczna - 1990-.
Bałkany (region) - stosunki międzyetniczne - 1990-.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł:
Rekonstrukcja kategorii "bliskości" w polskim systemie prawnym
Autorzy:
Drapalska-Grochowicz, Marlena
Współtwórcy:
Bielska-Brodziak, Agnieszka. Promotor
Suska, Marek. Promotor
Uniwersytet Śląski (Katowice). Instytucja nadająca stopień
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2022
Temat:
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Prawo - Polska - 1990-.
Stosunki międzyludzkie - aspekt psychologiczny.
Stosunki międzyludzkie - prawo.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł:
Zaawansowane podejścia obrazowania i charakteryzacji złożonych próbek wykorzystujące zalety wybranych metod spektroskopowych, chromatograficznych i chemometrycznych
Autorzy:
Pieszczek, Łukasz
Współtwórcy:
Daszykowski, Michał. Promotor
Uniwersytet Śląski (Katowice). Instytucja nadająca stopień
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2022
Temat:
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Mieszaniny (chemia) - badania.
Chemometria.
Spektroskopia.
Chromatografia.
Mieszaniny (chemia) - analiza.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł:
Sieci neuronowe a trafność prognozowania kursów na rynku walutowym
Autorzy:
Podgórski, Krzysztof (finanse)
Współtwórcy:
Harasim, Janina. Promotor
Dąbrowski, Piotr (finanse). Promotor
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice). Instytucja nadająca stopień
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2022
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Rynek walutowy - prognozy.
Prognozy gospodarcze - modele ekonometryczne.
Sieci neuronowe (informatyka) - metody statystyczne.
Analiza regresji - modele ekonometryczne.
Cykle gospodarcze - modele ekonometryczne.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wytwarzanie ontologii dziedzinowych celem ujawniania wymagań systemów informatycznych
Autorzy:
Machura, Artur
Współtwórcy:
Pańkowska, Małgorzata. Promotor
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice). Instytucja nadająca stopień
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2022
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Ontologie (informatyka).
Zarządzanie wiedzą.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł:
Die Figur des Kranken in ausgewählten Prosatexten des Expressionismus = Postać chorego w wybranych krótkich formach prozy ekspresjonistycznej = The figure of a sick person in selected short forms of expressionist prose
Autorzy:
Romik-Łodziana, Olga
Współtwórcy:
Szewczyk, Grażyna (1945- ). Promotor
Uniwersytet Śląski (Katowice). Instytucja nadająca stopień
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2022
Temat:
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Ekspresjonizm (literatura) - Niemcy - historia i krytyka.
Literatura niemiecka - 1900-1945 - historia i krytyka.
Choroby - w literaturze.
Chorzy - w literaturze.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł:
Samorządowe elity polityczne miast na prawach powiatu w województwie śląskim po wyborach 2018 roku
Autorzy:
Cukier-Syguła, Monika
Współtwórcy:
Wróbel, Sylwester. Promotor
Uniwersytet Śląski (Katowice). Instytucja nadająca stopień
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2022
Temat:
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Samorząd lokalny - Polska - Śląskie, Województwo (1999- ).
Elita (nauki społeczne) - Polska - Śląskie, Województwo (1999- ).
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł:
Wizerunek zawodu lekarza w prasie z uwzględnieniem przemian w systemie ochrony zdrowia w latach 1991-2017 : na przykładzie „Gazety Wyborczej”
Autorzy:
Wójcik, Joanna (socjologia)
Współtwórcy:
Wódz, Kazimiera. Promotor
Klimczak-Ziółek, Jolanta. Promotor
Uniwersytet Śląski (Katowice). Instytucja nadająca stopień
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2022
Temat:
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Gazeta Wyborcza (czasopismo ; Polska ; 1989- ).
Lekarze - socjologia - Polska - 1990-.
Relacje lekarz-pacjent - Polska - 1990-.
Opieka medyczna - Polska - 1990-.
Lekarze - w prasie.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł:
Badanie wpływu ciężkiej wody na reakcje samorzutnej peptyzacji wybranych alfa–aminokwasów o znaczeniu biologicznym
Autorzy:
Fulczyk, Agnieszka
Współtwórcy:
Sajewicz, Mieczysław. Promotor
Uniwersytet Śląski (Katowice). Instytucja nadająca stopień
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2022
Temat:
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Reakcje chemiczne oscylacyjne.
Reakcje chemiczne - badania.
Aminokwasy - badania.
Woda ciężka.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł:
Współczesna polszczyzna wobec kultury konsumpcjonizmu
Autorzy:
Piotrowska, Julia
Współtwórcy:
Skudrzykowa, Aldona. Promotor
Uniwersytet Śląski (Katowice). Instytucja nadająca stopień
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2021
Temat:
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Konsumpcja (ekonomia) - w literaturze.
Językoznawstwo - Polska - 1990-.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł:
Badanie składu jakościowego oraz oznaczanie właściwości chemicznych i biologicznych wybranych surowców roślinnych stosowanych w kosmetyce i farmakoterapii
Autorzy:
Skorek, Marta (1985- )
Współtwórcy:
Sajewicz, Mieczysław. Promotor
Uniwersytet Śląski (Katowice). Instytucja nadająca stopień
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2022
Temat:
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Kosmetyki - skład chemiczny.
Kosmetyki - analiza.
Chromatografia - zastosowania naukowe.
Spektroskopia w nadfiolecie - zastosowania naukowe.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł:
Kryzys migracyjny i jego konteksty w wybranych polskich tygodnikach opinii w latach 2015-2018
Autorzy:
Zemła, Bernardyna
Współtwórcy:
Kolczyński, Mariusz. Promotor
Uniwersytet Śląski (Katowice). Instytucja nadająca stopień
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2021
Temat:
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Uchodźcy - w prasie - Polska.
Emigracja i imigracja - w prasie - Polska.
Imigranci - w prasie - Polska.
Polska - polityka i rządy - 2015-.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł:
Ograniczenia reklamy suplementów diety : aspekty prawne
Autorzy:
Łata, Monika
Współtwórcy:
Łobos-Kotowska, Dorota. Promotor
Uniwersytet Śląski (Katowice). Instytucja nadająca stopień
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2021
Temat:
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Reklama - prawo.
Dodatki żywieniowe - prawo - 1990-.
Dodatki żywieniowe - reklama.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł:
Publicznoprawne instrumenty zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w sektorze gazu ziemnego
Autorzy:
Grzebiela, Klaudia
Współtwórcy:
Pawełczyk, Mirosław. Promotor
Uniwersytet Śląski (Katowice). Instytucja nadająca stopień
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2021
Temat:
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Bezpieczeństwo energetyczne - 1990-.
Gaz ziemny - Polska - 1990-.
Polityka energetyczna - 1990-.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)

Egzemplarze bez opisu bibliograficznego:


Wyświetlanie nowości 1-10 z 10 z ostatnich 30 dni
Położenie:
Biblioteka Teologiczna
Lokalizacja:
Czytelnia
Sygnatura:
XIV/10
Nr inwentarza:
BTLus 5925
Opis:
Biblia w przekładzie księdza Jakuba Wujka z 1599 r. / ks. Ja nusz Frankowski.. - Wyd.9 (2021).. - Warszawa : Vocatio, 202 1.. - 978-83-7829-321-7
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Położenie:
Biblioteka Nauk Społecznych (ul. Grażyńskiego 53)
Lokalizacja:
Magazyn
Sygnatura:
36702
Nr inwentarza:
BPP 36702
Opis:
Profesjonalizacja rodzinnej pieczy zatępczej : teoria a prak tyka / Natalia Harewska, Grażyna Gajewska.. - Wydanie I.. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2022.. - 978-83-8294-0 14-5
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Położenie:
Biblioteka Teologiczna
Lokalizacja:
Magazyn
Sygnatura:
05916
Nr inwentarza:
BTLus 5916
Opis:
Hans Kung i Joseph Ratzinger jako teolodzy Soboru Watykański ego II / Tomasz Kornek.. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Kato lickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, © copyright 2020.. - 978-83-7306-943-5
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Położenie:
Biblioteka Teologiczna
Lokalizacja:
Magazyn
Sygnatura:
110689
Nr inwentarza:
BTLk 110689
Opis:
Na drogach pojednania / redakcja naukowa Zofia Zarębianka.. - Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Wydawnictwo Na ukowe, 2022.. - 978-83-63241-16-2
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Położenie:
Biblioteka Teologiczna
Lokalizacja:
Magazyn
Sygnatura:
110683
Nr inwentarza:
BTLk 110683
Opis:
Prawne i ekonomiczne aspekty migracji / redakcja Magdalena B utrymowicz, Piotr Kroczek.. - Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe, 2016.. - 978-83-7438-546 -6
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Położenie:
Biblioteka Teologiczna
Lokalizacja:
Magazyn
Sygnatura:
110696
Nr inwentarza:
BTLk 110696
Opis:
Sto uśmiechów : Św. Teresy od Dzieciątka Jezus / Teodor Such oń.. - Katowice : Księgarnia św. Jacka, 2021.. - 97883809913 47
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Położenie:
Biblioteka Teologiczna
Lokalizacja:
Magazyn
Sygnatura:
110688
Nr inwentarza:
BTLk 110688
Opis:
Wielowymiarowość integracji społeczno-zawodowej studentów z niepełnosprawnością / [redakcja] Bernadeta Szczupał, Katarzy na Kutek-Sładek.. - Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe, 2015.. - 978-83-7438-506-0
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Położenie:
Biblioteka Teologiczna
Lokalizacja:
Magazyn
Sygnatura:
110690
Nr inwentarza:
BTLk 110690
Opis:
Z Janem Pawłem II od przeszłości ku przyszłości / redakcja n aukowa Zofia Zarębianka.. - Kraków : Uniwersytet Papieski Ja na Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe, 2021.. - 978-83 -7438-676-0
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Położenie:
Biblioteka Teologiczna
Lokalizacja:
Magazyn
Sygnatura:
110698
Nr inwentarza:
BTLk 110698
Opis:
Zbudowane : to się dzieje naprawdę / Z s. Anną Bałchan SMI i s. Barbarą Zwiła SMI rozmawia Marcin Jakimowicz.. - Katowic e : Stowarzyszenie Pomoc dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepo kalanej w Katowicach, 2021.. - 9788396318503
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Położenie:
Biblioteka Teologiczna
Lokalizacja:
Magazyn
Sygnatura:
110699
Nr inwentarza:
BTLk 110699
Opis:
Żydowskie dziecko Warszawy : wspomnienia czasu zagłady / Bro nisław Erlich.. - Warszawa : Wydawnictwo Corvus, 2020.. - 97 883959376
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
  Wyświetlanie nowości 1-10 z 10 z ostatnich 30 dni

  Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

  Prześlij opinię

  Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

  Formularz