Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

NowościTytuł :
Bliskość organizacyjna w sieci innowacji
Autorzy :
Klimas, Patrycja
Współtwórcy :
Czakon, Wojciech. Promotor
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice). Wydział Zarządzania. Instytucja nadająca stopień
Wydawca :
Katowice
Rok wydania :
2013
Temat :
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Sieci przedsiębiorstw - innowacje.
Organizacja przedsiębiorstwa.
Planowanie strategiczne.
Klastry.
Gatunek / Forma :
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
Tytuł :
Budowa systemów e-learningu na potrzeby rozwoju społeczeństwa informacyjnego
Autorzy :
Eisenbardt, Tomasz
Współtwórcy :
Ziemba, Ewa. Promotor
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice). Wydział Ekonomii. Instytucja nadająca stopień
Wydawca :
Katowice
Rok wydania :
2013
Temat :
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Kształcenie online.
Internet w edukacji.
Społeczeństwo informacyjne.
Multimedia w edukacji.
Systemy informatyczne.
Gatunek / Forma :
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
Tytuł :
Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans
Autorzy :
Wojaczek, Wojciech
Współtwórcy :
Dyduch, Wojciech. Promotor
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice). Wydział Zarządzania. Instytucja nadająca stopień
Wydawca :
Katowice
Rok wydania :
2013
Temat :
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Ekonomika przedsiębiorstwa - podejmowanie decyzji.
Organizacja przedsiębiorstwa - prognozy.
Kapitał o zwiększonym ryzyku.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - aspekt społeczny.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - innowacje.
Biznesplan.
Przedsiębiorstwa - ocena.
Gatunek / Forma :
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
Tytuł :
Efektywność integracji systemów lokalnego transportu zbiorowego
Autorzy :
Mazur, Bartosz
Współtwórcy :
Tomanek, Robert. Promotor
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice). Wydział Ekonomii. Instytucja nadająca stopień
Wydawca :
Katowice
Rok wydania :
2013
Temat :
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Ceny biletów (transport publiczny).
Transport publiczny - aspekt ekonomiczny.
Transport publiczny - badania.
Transport publiczny - planowanie.
Transport publiczny - taryfy.
Polityka transportu miejskiego.
Nauki społeczne - badania.
Gatunek / Forma :
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
Tytuł :
Ewaluacja projektów wodociągowo-kanalizacyjnych na obszarach wiejskich (na przykładzie wybranych gmin województwa śląskiego)
Autorzy :
Krawczyk, Dariusz (ekonomia)
Współtwórcy :
Heffner, Krystian (1951- ). Promotor
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice). Wydział Ekonomii. Instytucja nadająca stopień
Wydawca :
Katowice
Rok wydania :
2013
Temat :
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Zarządzanie projektami - efektywność kosztów.
Zarządzanie projektami - ocena.
Rozwój gospodarczy - projekty - Polska - Śląskie, Województwo (1999- ).
Tereny niezagospodarowane - Polska.
Wodociągi - Polska.
Ścieki.
Gatunek / Forma :
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
Tytuł :
Internetowe źródła informacji w decyzjach nabywczych konsumentów
Autorzy :
Kos-Łabędowicz, Joanna
Współtwórcy :
Olszak, Celina. Promotor
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice). Wydział Ekonomii. Instytucja nadająca stopień
Wydawca :
Katowice
Rok wydania :
2013
Temat :
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Konsumenci - postawy - badania.
Internet - aspekt ekonomiczny.
Podejmowanie decyzji.
Gatunek / Forma :
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
Tytuł :
Konkurencja między instytucjami finansowymi w zakresie pozyskiwania oszczędności ludności w Polsce
Autorzy :
Czarnecka-Wójcik, Ewa
Współtwórcy :
Harasim, Janina. Promotor
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice). Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Instytucja nadająca stopień
Wydawca :
Katowice
Rok wydania :
2013
Temat :
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Konkurencja - Polska - 1990-.
Oszczędzanie i inwestowanie - Polska - 1990-.
Gatunek / Forma :
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
Tytuł :
Konkurencyjność komunikacji tramwajowej na przykładzie aglomeracji Górnośląskiej
Autorzy :
Halor, Jakub
Współtwórcy :
Tomanek, Robert. Promotor
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice). Wydział Ekonomii. Instytucja nadająca stopień
Wydawca :
Katowice
Rok wydania :
2012
Temat :
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Konkurencyjność (ekonomia).
Tramwaje - Polska - Śląsk, Górny (region).
Ekorozwój.
Transport publiczny - aspekt środowiskowy.
Transport i komunikacja.
Polityka ochrony środowiska - Polska.
Gatunek / Forma :
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
Tytuł :
Koopetycja na rynku obrotu energią elektryczną
Autorzy :
Rogalski, Mariusz (planowanie strategiczne)
Współtwórcy :
Czakon, Wojciech. Promotor
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice). Wydział Zarządzania. Instytucja nadająca stopień
Wydawca :
Katowice
Rok wydania :
2013
Temat :
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Koopetycja.
Konkurencyjność (ekonomia).
Konkurencyjność (ekonomia) - studium przypadku.
Ekonomia współpracy.
Gospodarka rynkowa.
Polityka energetyczna.
Gatunek / Forma :
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
Tytuł :
Kreowanie celów ekonomicznych i politycznych polski w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa na przykładzie relacji polsko-ukraińskiej = Creation of economic and political goals of Poland in the European neighbourhood policy on the example of Polish-Ukrainian relationship
Autorzy :
Świtała, Rafał
Współtwórcy :
Sporek, Tadeusz (1952- ). Promotor
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice). Wydział Ekonomii. Instytucja nadająca stopień
Wydawca :
Katowice
Rok wydania :
2012
Temat :
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Europejska Polityka Sąsiedztwa.
Stosunki międzynarodowe.
Ukraina - stosunki zagraniczne - 1991-.
Ukraina - stosunki zagraniczne - Polska.
Polska - stosunki zagraniczne.
Polska - stosunki zagraniczne - Ukraina - 1990-.
Gatunek / Forma :
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
Tytuł :
Kształtowanie wizerunku regionu na przykładzie województwa śląskiego - uwarunkowania, efekty
Autorzy :
Michalik, Ewa (ekonomia)
Współtwórcy :
Kos, Barbara (logistyka). Promotor
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice). Wydział Ekonomii. Instytucja nadająca stopień
Wydawca :
Katowice
Rok wydania :
2013
Temat :
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Śląskie, Województwo (Polska ; 1999- ) - sytuacja gospodarcza.
Śląskie, Województwo (Polska ; 1999- ).
Śląskie, Województwo (Polska ; 1999- ) - polityka gospodarcza.
Gatunek / Forma :
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
Tytuł :
Logistyczne aspekty zarządzania łańcuchami dostaw krwi w Polsce
Autorzy :
Twaróg, Sebastian Marek
Współtwórcy :
Szołtysek, Jacek. Promotor
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice). Wydział Informatyki i Komunikacji. Instytucja nadająca stopień
Wydawca :
Katowice
Rok wydania :
2012
Temat :
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Krwiodawstwo - Polska - 1990-.
Logistyka (organizacja) - zarządzanie.
Transport - zarządzanie.
Gatunek / Forma :
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
Tytuł :
Marketing relacji na rynku ubezpieczeń majątkowych w Polsce
Autorzy :
Chęcińska-Kopiec, Agnieszka
Współtwórcy :
Kramer, Józefa (1930- ). Promotor
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice). Wydział Informatyki i Komunikacji. Instytucja nadająca stopień
Wydawca :
Katowice
Rok wydania :
2013
Temat :
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Marketing relacyjny - Polska - 1990-.
Ubezpieczenie majątkowe - Polska - 1990-.
Relacje z klientami - zarządzanie.
Towarzystwa ubezpieczeniowe - obsługa klientów.
Towarzystwa ubezpieczeniowe - Polska - 1990-.
Marketing mix.
Gatunek / Forma :
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
Tytuł :
Odporne metody statystyczne w analizie ryzyka inwestycyjnego
Autorzy :
Majewska, Justyna (statystyka)
Współtwórcy :
Trzpiot, Grażyna. Promotor
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice). Wydział Zarządzania. Instytucja nadająca stopień
Wydawca :
Katowice
Rok wydania :
2013
Temat :
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Procesy stochastyczne - modele matematyczne.
Ryzyko finansowe - modele matematyczne.
Zarządzanie portfelem - modele matematyczne.
Inwestycje - modele matematyczne.
Ryzyko rynkowe - modele matematyczne.
Zarządzanie ryzykiem - metody statystyczne.
Gatunek / Forma :
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
Tytuł :
Odpowiedzialność wykonawcy za szkody powstałe na terenie budowy w świetle art. 652 KC
Autorzy :
Żołtko, Marek
Współtwórcy :
Wydawnictwo C.H. Beck. Wydawca
Wydawca :
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck
Rok wydania :
2021
Seria :
Monografie Prawnicze
Zawartość serii :
Monografie Prawnicze
Temat :
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań) - rozprawy akademickie.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Wydział Prawa i Administracji - rozprawy akademickie.
Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie - Polska.
Budownictwo - Polska.
Odpowiedzialność cywilna - Polska.
Prawo budowlane - Polska.
Gatunek / Forma :
Rozprawy akademickie.
Książka
Tytuł :
Polityka rachunkowości w pomiarze i kształtowaniu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego
Autorzy :
Franczak, Iwona
Współtwórcy :
Piosik, Andrzej. Promotor
Adamek-Hyska, Dorota. Promotor
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice). Instytucja nadająca stopień
Wydawca :
Katowice
Rok wydania :
2020
Temat :
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Samorząd lokalny - aspekt ekonomiczny.
Samorząd lokalny - finanse - 1990-.
Finanse publiczne - kontrola.
Finanse publiczne - rachunkowość.
Dłużnik i wierzyciel.
Sprawozdania finansowe.
Gatunek / Forma :
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
Tytuł :
Proces akulturacji a zachowania nabywcze konsumentów - uwarunkowania, prawidłowości
Autorzy :
Stolecka-Makowska, Agata
Współtwórcy :
Mazurek-Łopacińska, Krystyna (1951- ). Promotor
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice). Wydział Ekonomii. Instytucja nadająca stopień
Wydawca :
Katowice
Rok wydania :
2013
Temat :
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Akulturacja.
Konsumenci - postawy - badania.
Konsumenci - preferencje - badania.
Gatunek / Forma :
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
Tytuł :
Profilaktyka i kompensacja skutków ryzyka ekologicznego jako zadania gminy w świetle zapotrzebowania na ochronę ubezpieczeniową
Autorzy :
Dubiel, Beata Jolanta
Współtwórcy :
Lorek, Elżbieta (1946- ). Promotor
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice). Wydział Ekonomii. Instytucja nadająca stopień
Wydawca :
Katowice
Rok wydania :
2013
Temat :
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Ubezpieczenie od katastrof.
Katastrofy ekologiczne - aspekt ekonomiczny.
Zarządzanie ryzykiem - aspekt środowiskowy.
Środowisko - ocena ryzyka - aspekt ekonomiczny.
Samorząd lokalny - Polska - finanse.
Samorząd lokalny - finanse - Polska.
Samorząd lokalny - aspekt ekonomiczny.
Finanse publiczne.
Gatunek / Forma :
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
Tytuł :
Rola przedstawicielstwa w sprawach celnych we współczesnych łańcuchach dostaw = The role of representation in customs matters in contemporary supply chains
Autorzy :
Pogan, Bożena
Współtwórcy :
Michałowska, Maria. Promotor
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice). Wydział Ekonomii. Instytucja nadająca stopień
Wydawca :
Katowice
Rok wydania :
2013
Temat :
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Taryfa celna - Kraje Unii Europejskiej.
Cła.
Tranzyt celny.
Transport międzynarodowy.
Konkurencyjność (ekonomia) - Kraje Unii Europejskiej.
Podatek od wartości dodanej - Kraje Unii Europejskiej.
Gatunek / Forma :
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
Tytuł :
Rynek Forex w warunkach wzrostu znaczenia gospodarek wschodzących
Autorzy :
Pasionek, Jolanta
Współtwórcy :
Pietrucha, Jacek (1969- ). Promotor
Pęciak, Renata. Promotor
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice). Instytucja nadająca stopień
Wydawca :
Katowice
Rok wydania :
2020
Temat :
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Rynek walutowy.
Rynek walutowy - modele ekonometryczne.
Kurs walutowy - 1990-.
Kurs walutowy - modele ekonometryczne.
System walutowy międzynarodowy - 21 w.
Rozwój gospodarczy - 1990-.
Kraje rozwijające się - sytuacja gospodarcza.
Gatunek / Forma :
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
Tytuł :
Strategia promocji organizacji z wykorzystaniem wyszukiwarek internetowych
Autorzy :
Strzelecki, Artur
Współtwórcy :
Sroka, Henryk (1939-2015). Promotor
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice). Wydział Informatyki i Komunikacji. Instytucja nadająca stopień
Wydawca :
Katowice
Rok wydania :
2012
Temat :
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Marketing w Internecie - studium przypadku.
Strony Web - rejestracja w wyszukiwarkach.
Reklama w Internecie.
Reklama w Internecie - oprogramowanie.
Wyszukiwarki internetowe - badania.
Gatunek / Forma :
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
Tytuł :
Strategia wielokanałowej dystrybucji w budowie przewagi konkurencyjnej banku
Autorzy :
Dwojak, Łukasz
Współtwórcy :
Harasim, Janina. Promotor
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice). Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Instytucja nadająca stopień
Wydawca :
Katowice
Rok wydania :
2013
Temat :
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Banki - Polska - 1990-.
Dystrybucja (ekonomia) - Polska - 1990-.
Konkurencja - Polska - 1990-.
Gatunek / Forma :
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
Tytuł :
Tworzenie strategii przedsiębiorstw międzynarodowych w warunkach rynków wyłaniających się
Autorzy :
Dziubińska, Agnieszka
Współtwórcy :
Rokita, Jerzy (1936- ). Promotor
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice). Wydział Zarządzania. Instytucja nadająca stopień
Wydawca :
Katowice
Rok wydania :
2013
Temat :
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Przedsiębiorstwa międzynarodowe - zarządzanie - studium przypadku.
Przedsiębiorstwa międzynarodowe.
Planowanie strategiczne.
Rynki eksportowe.
Globalizacja.
Gatunek / Forma :
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
Tytuł :
Twórczość organizacyjna
Autorzy :
Bratnicka-Myśliwiec, Katarzyna
Współtwórcy :
Kraśnicka, Teresa. Promotor
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice). Wydział Ekonomii. Instytucja nadająca stopień
Wydawca :
Katowice
Rok wydania :
2013
Temat :
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Innowacje organizacyjne.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - aspekt społeczny.
Zarządzanie przedsiębiorstwem.
Kultura przedsiębiorstwa.
Kreatywność - aspekt ekonomiczny.
Gatunek / Forma :
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
Tytuł :
Wielokryterialne harmonogramowanie portfela jednorodnych projektów
Autorzy :
Krzeszowska-Zakrzewska, Bogumiła
Współtwórcy :
Trzaskalik, Tadeusz (1950- ). Promotor
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice). Wydział Informatyki i Komunikacji. Instytucja nadająca stopień
Wydawca :
Katowice
Rok wydania :
2013
Temat :
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Zarządzanie projektami - modele matematyczne.
Gatunek / Forma :
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)

Egzemplarze bez opisu bibliograficznego:


Wyświetlanie nowości 1-4 z 4 z ostatnich 30 dni
Położenie :
Biblioteka Nauk o Ziemi
Lokalizacja :
Magazyn
Sygnatura :
23227
Nr Inwentarza :
BNZ 23227
Opis :
Przeciwdziałanie suszy / Jarosław Gryz.. - Warszawa : PWN, 2 021
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Położenie :
Biblioteka Teologiczna
Lokalizacja :
Księgozbiór W. Myszora
Sygnatura :
XXq DEN/2
Nr Inwentarza :
BTLk 106997
Opis :
Introduction a la litterature religieuse judeo-hellenistique . T. 2, (Pseudepigraphes de l'Ancien Testament) / Jean-Claud e Denis ; avec le concours de Jean-Claude Haelewyck.. - Turn hout : Brepols, 2000.. - 2-503-52300-52-503-52299-8
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Położenie :
Biblioteka Prawnicza
Lokalizacja :
Magazyn
Sygnatura :
108002
Nr Inwentarza :
BPR 108002
Opis :
Interpretacje i reinterpretacje podziału władzy / red. Bogum ił Szmulik, Jarosław Szymanek.. - Warszawa : Wydawnictwo Ins tytutu Wymiaru Sprawiedliwości, 2020.. - 978-83-66344-42-6
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
Położenie :
Biblioteka Teologiczna
Lokalizacja :
Magazyn
Sygnatura :
106916
Nr Inwentarza :
BTLk 106916
Opis :
Wpływ franciszkanizmu na śląską religijność katolicką : zary s historii / Bronisław Czaplicki.. - Katowice : Księgarnia ś w. Jacka, 2020.
 • Można zamówić
 • Można ...
 • Pożyczone
 • ????
  Wyświetlanie nowości 1-4 z 4 z ostatnich 30 dni

  Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies