Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

News


Showing news 1-1 from 1 from the last 30 days
library suggestion
Title:
Mundus huius temporis jako locus theologicus w pismach Josepha Ratzingera/Benedykta XVI
Authors:
Iwanecki, Wojciech
Co-authors:
Szymik, Jerzy (1953- ). Promotor
Uniwersytet Śląski (Katowice). Instytucja nadająca stopień
Publisher:
Katowice
Publication Year:
2022
Subject:
Benedykt XVI (papież ; 1927-2022) - krytyka i interpretacja.
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Teologia - metodologia.
Genere / Form:
Publikacje naukowe
Rękopisy
Rozprawy akademickie.
Rozprawa doktorska
Monografia
Manuscript
  Showing news 1-1 from 1 from the last 30 days

  Items without description:


  Showing news 1-9 from 9 from the last 30 days
  Location:
  Biblioteka Teologiczna
  Shelving location:
  Magazyn
  Call number:
  06832
  Inventory number:
  BTLus 6832
  Description:
  Dlaczego Bóg nadaje światu sens : jak wiara i nauka wzajemni e się dopełniają / Gavin Ortlund ; przekład: Paweł Borkowski .. - Kraków : ESPE, 2022.. - 978-83-8201-152-4
  • Można zamówić
  • Można ...
  • Pożyczone
  • ????
  Location:
  CINiBA
  Shelving location:
  Magazyn
  Call number:
  671331
  Inventory number:
  BG 671331
  Description:
  Nacjonalizm, kolonializm i literatura / Terry Eagleton, Fred ric Jameson, Edward W. Said ; Wstęp Seamus Deane ; przekład Mikołaj Denderski ; posłowie Łukasz Żurek.. - Wydanie pierws ze.. - Wrocław : Wydawnictwo Ossolineum, 2024.. - 978-83-...
  • Można zamówić
  • Można ...
  • Pożyczone
  • ????
  Location:
  CINiBA
  Shelving location:
  Magazyn
  Call number:
  dr 4766
  Inventory number:
  BGdr 4766
  Description:
  Maksymiliana Sdralka / Resiak Szymon
  • Można zamówić
  • Można ...
  • Pożyczone
  • ????
  Location:
  Biblioteka Teologiczna
  Shelving location:
  Magazyn
  Call number:
  114503
  Inventory number:
  BTLk 114503
  Description:
  Bliskie spotkania z półksiężycem / Anna M. M. Kreczmer.. - P oznań : Wydawnictwo Hlondianum, 2009.
  • Można zamówić
  • Można ...
  • Pożyczone
  • ????
  Location:
  Biblioteka Teologiczna
  Shelving location:
  Magazyn
  Call number:
  114548
  Inventory number:
  BTLk 114548
  Description:
  Niosąc niebo... /b dzieje domu zakonnego sióstr karmelitanek Dzięciątka Jezus w Wolbromiu w latach 1927-2022 / Wiktoria Renata Szczepańczyk, ks. Mariusz Trąba.. - Sosnowiec : Zgrom adzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, 2024.. - 97...
  • Można zamówić
  • Można ...
  • Pożyczone
  • ????
  Location:
  Biblioteka Nauk o Ziemi
  Shelving location:
  Czytelnia
  Call number:
  24718
  Inventory number:
  BNZ 24718
  Description:
  TATRY POLSKIE : przewodnik / Józef Nyka, Monika Nyczanka.. - Wydanie XXIII.. - Latchorzew : Trawers, 2023. - 978-83-6007 8-24-2
  • Można zamówić
  • Można ...
  • Pożyczone
  • ????
  Location:
  Biblioteka Prawnicza
  Shelving location:
  Magazyn
  Call number:
  119721
  Inventory number:
  BPR 119721
  Description:
  Handbook on the establishment and accreditation of national human rights institutions in the European Union / FRA-Europe an Union Agency for Fundamental Rights.. - Luxembourg : Publ ications Office of the European Union, 2012.. - 978-92-92...
  • Można zamówić
  • Można ...
  • Pożyczone
  • ????
  Location:
  Biblioteka Teologiczna
  Shelving location:
  Magazyn
  Call number:
  114495
  Inventory number:
  BTLk 114495
  Description:
  Miłość nigdy nie ustaje... / Aleksander Woźny ; [oprac. graf . Eluta Stańko-Smierzchalska].. - Poznań : Wydaw. Tow. Chrys tusowego "Hlondianum", 1998.. - 83-85203-40-0
  • Można zamówić
  • Można ...
  • Pożyczone
  • ????
  Location:
  CINiBA
  Shelving location:
  Magazyn
  Call number:
  W 670711
  Inventory number:
  BG 670711
  Description:
  Piśmiennictwo polskie od czasów najdawniejszych aż do roku 1 830. T. 3, Zawiera dopełnienia poprzednich tomów, tudzież do datki do całego dzieła (z dwiema litografiami) / z rękopisów i druków zebrawszy, w obrazie literatury polskiej histor...
  • Można zamówić
  • Można ...
  • Pożyczone
  • ????
   Showing news 1-9 from 9 from the last 30 days

   We use cookies to help identify your computer so we can tailor your user experience, track shopping basket contents and remember where you are in the order process

   Feedback

   Your views are very important to us and can be enormously helpful in showing us where we can make improvements. We'd be very grateful if you would spend a few minutes completing the short form.

   Feedback form