Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

You search for a phrase ""Rachunkowość podręczniki"" according to the criterion: Subject


Full title :
Rachunkowość przedsiębiorstw gastronomiczno-hotelarskich : podręcznik / Stefan Janiszewski, Zdzisław Kołaczyk, Marian Pietraszewski
Publisher :
Poznań : eMPi2
Publication Year :
2000
Publication series :
Materiały i Podręczniki Mariana Pietraszewskiego
Subject :
Hotele - rachunkowość - podręczniki.
Przedsiębiorstwa - rachunkowość - podręczniki.
Gastronomia - rachunkowość - podręczniki.
Books
Full title :
Rachunkowość jednostek gospodarczych kółek rolniczych. Cz. 1, Wykłady / Kazimierz Szewczyk. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Dyrekcja Szkolenia Ekonomicznego w Warszawie
Publisher :
Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Publication :
[Oprac. wg stanu prawnego na dzień 31 grudnia 1984 r.]
Publication Year :
1985
Subject :
Rolnictwo - rachunkowość - podręczniki.
Rachunkowość - podręczniki.
Books
Full title :
Rachunkowość finansowa w teorii i praktyce : według polskiego prawa bilansowego / Elżbieta Kalwasińska, Danuta Maciejowska
Publisher :
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Publication :
Wyd. 2 (zaktualizowane i rozsz.), [stan prawny] na dzień 1 czerwca 2011 r
Publication Year :
2011
Subject :
Rachunkowość - podręczniki.
Aktywa (rachunkowość) - podręczniki akademickie.
Books
Full title :
Rachunkowość finansowa : prowadzenie rachunkowości : kwalifikacja AU. 36. Cz. 2, Aktywa trwałe, koszty działalności i ich rozliczenie, kalkulacja kosztów / Bożena Padurek, Małgorzata Szpleter
Publisher :
Wrocław : Wydawnictwo Bożena Padurek
Publication :
Stan prawny na 1 marca 2018 roku
Publication Year :
2018
Subject :
Rachunkowość - podręczniki dla szkół średnich.
Aktywa (rachunkowość) - podręczniki.
Books
Full title :
Rachunkowość finansowa : teoretyczne podstawy / red. nauk. Janusz Samelak
Publisher :
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Publication Year :
2006
Publication series :
Materiały Dydaktyczne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1427-1117 ; 179
Subject :
Rachunkowość - podręczniki akademickie.
Przedsiębiorstwa - podręczniki akademickie.
Przedsiębiorstwa - rachunkowość - podręczniki akademickie.
Books
Full title :
Rachunkowość instytucji finansowych i jednostek budżetowych : praca zbiorowa / pod red. nauk. Wiktora Gabrusewicza ; [aut.: Wiktor Gabrusewicz et al.]
Publisher :
Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych
Publication Year :
2012
Subject :
Instytucje finansowe - Polska - rachunkowość - podręczniki.
Przedsiębiorstwa publiczne - Polska - rachunkowość - podręczniki.
Books
Full title :
Podstawy gospodarowania finansami : bilans, rachunek zysków i strat, przepływy pieniężne, podstawy kalkulacji, planowanie finansowe, systemy wczesnego ostrzegania / Peter Kralicek ; [tł. Elżbieta Mączyńska]
Publisher :
Warszawa : Międzynarodowa Szkoła Menedżerów
Publication Year :
cop. 1995
Publication series :
Biblioteka Menedżera / Międzynarodowa Szkoła Menedżerów
Subject :
Rachunkowość - podręczniki.
Books

We use cookies to help identify your computer so we can tailor your user experience, track shopping basket contents and remember where you are in the order process