Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Łódzkie Towarzystwo Naukowe." wg kryterium: Autor


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uzbrojenie koczowników Wielkiego Stepu w czasach ekspansji Mongołów : (XII-XIV w.) / Witold Świętosławski ; Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Wydawca:
Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Rok wydania:
1996
Seria:
Acta Archaeologica Lodziensia ; nr 40
Temat:
Broń średniowieczna - Eurazja.
Uzbrojenie ochronne średniowieczne - Eurazja.
Mongołowie - sztuka i nauka wojenna - do 1500.
Nomadowie - Eurazja - do 1500.
Nomadowie - Azja Centralna - do 1500.
Broń - Azja Centralna - do 1500.
Uzbrojenie ochronne - Azja Centralna - do 1500.
Mongołowie - historia.
Wykopaliska archeologiczne - Mongolia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozprawy Komisji Językowej / Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział I [Językoznawstwa, Nauki o Literaturze i Filozofii]
Wydawca:
Wrocław : Zakł. im. Ossolińskich
Rok wydania:
1954-
Temat:
Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Komisja Językowa - czasopisma.
Językoznawstwo - czasopisma.
Język i mowa - czasopisma.
Język polski - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma polskie - 1945-.
Czasopisma naukowe - Polska - Wrocław - 1945-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zasoby, odnawialność i odpływ wód podziemnych strefy aktywnej wymiany w Polsce / Paweł Jokiel ; Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział III Nauk Matematyczno-Przyrodniczych
Wydawca:
Łódź : ŁTN
Rok wydania:
1994
Seria:
Acta Geographica Lodziensia, 0065-1249 ; 66-67
Temat:
Przepływ wód podziemnych - Polska.
Zasoby naturalne odnawialne - Polska.
Wody podziemne - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dynamika denudacji holoceńskiej w strefie krawędziowej Wyżyny Łódzkiej / Juliusz Twardy ; Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział III - Nauk Matematyczno-Przyrodniczych
Wydawca:
Łódź : ŁTN
Rok wydania:
cop. 1995
Seria:
Acta Geographica Lodziensia, 0065-1249 ; 69
Temat:
Denudacja (geomorfologia) - Polska - Łódzkie, Wzniesienia - holocen.
Rzeźba terenu - Polska - Łódzkie, Wzniesienia - holocen.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Późnoplejstoceńska i holoceńska transformacja doliny Moszczenicy jako rezultat zmian środowiska naturalnego oraz działalności człowieka / Jan Kamiński ; Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział III Nauk Matematyczno-Przyrodniczych
Wydawca:
Łódź : ŁTN
Rok wydania:
1993
Seria:
Acta Geographica Lodziensia, 0065-1249 ; 64
Temat:
Holocen - Polska - Moszczenicy, Dolina.
Plejstocen - Polska - Moszczenicy, Dolina.
Paleośrodowisko - Polska - Moszczenicy, Dolina.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Poligeneza rzeźby w Polsce = On polygenetic relief in Poland / [red. t. Krystyna Turkowska] ; Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział III
Wydawca:
Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Rok wydania:
1996
Seria:
Acta Geographica Lodziensia, 0065-1249 ; 71
Temat:
Klatkowa, Halina (1924-1997).
Rzeźba terenu - Polska - konferencje.
Geomorfologia - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sedymentacja glacilimniczna. Cz. 1, Procesy depozycyjne oraz charakterystyka litofacjalna / Krzysztof Brodzikowski ; Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział III Nauk Matematyczno-Przyrodniczych
Wydawca:
Łódź : ŁTN
Rok wydania:
1993
Seria:
Acta Geographica Lodziensia, 0065-1249 ; 62
Temat:
Osady glacjalne.
Osady jeziorne.
Sedymentacja (geologia).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przegląd Socjologiczny : kwartalnik Polskiego Instytutu Socjologicznego
Wydawca:
Poznań : [s.n.]
Rok wydania:
1930-
Temat:
Łódzkie Towarzystwo Naukowe - czasopisma.
Polski Instytut Socjologiczny - czasopisma.
Socjologia - czasopisma.
Socjologia - Polska - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma naukowe - Polska - 1900-1945.
Czasopisma naukowe - Polska - 1945-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Historia archeologii polskiej : początki / Andrzej Abramowicz ; Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział II - Nauk Historycznych i Społecznych
Wydawca:
Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Rok wydania:
1992
Seria:
Acta Archaeologica Lodziensia, 0065-0986 ; no. 36
Temat:
Archeologia - Polska - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Geologiczne i geomorfologiczne świadectwa zlodowacenia warciańskiego w Polsce Środkowej / [red. Halina Klatkowa] ; Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział III-Nauk Matematyczno-Przyrodniczych
Wydawca:
Łódź : ŁTN
Rok wydania:
1992
Seria:
Acta Geographica Lodziensia, 0065-1249 ; 63
Temat:
Geomorfologia glacjalna - Polska Środkowa - riss (zlodowacenie).
Riss (zlodowacenie) - Polska Środkowa.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Stratygrafia pyłkowa i sukcesja roślinności interglacjału mazowieckiego w świetle badań osadów z Podlasia / Krzysztof Michał Krupiński ; Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział III - Nauk Matematyczno-Przyrodniczych
Wydawca:
Łódź : ŁTN
Rok wydania:
cop. 1995
Seria:
Acta Geographica Lodziensia, 0065-1249 ; 70
Temat:
Biostratygrafia - Polska - Podlasie (region) - plejstocen.
Osady jeziorne - Polska - Podlasie (region) - plejstocen.
Palinologia - Polska - Podlasie (region) - plejstocen.
Paleoklimatologia - Polska - Podlasie (region) - plejstocen.
Sukcesja ekologiczna - Polska - Podlasie (region) - plejstocen.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Morfogenetyczne objawy mroźnego klimatu na półwyspie Kolskim / Julia Kolasińska ; Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział III Nauk Matematyczno-Przyrodniczych
Wydawca:
Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe : Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Oddział
Rok wydania:
1972
Seria:
Acta Geographica Lodziensia ; 30
Temat:
Geomorfologia glacjalna - Rosja - Kolski, Półwysep.
Kolski, Półwysep (Rosja) - klimat.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uzbrojenie wczesnośredniowieczne z Pomorza Zachodniego / [Piotr Świątkiewicz] ; Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Wydawca:
Łódź : ŁTN
Rok wydania:
2002
Seria:
Acta Archaeologica Lodziensia, 0065-0986 ; nr 48
Temat:
Broń średniowieczna - Polska - Pomorze Zachodnie (region) - katalogi.
Uzbrojenie ochronne średniowieczne - Polska - Pomorze Zachodnie (region) - katalogi.
Zabytki średniowieczne - Polska - Pomorze Zachodnie (region) - katalogi.
Pomorze Zachodnie (Polska ; region) - zabytki - katalogi.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Grody kultury łużyckiej w międzyrzeczu górnej Warty i Prosny / Radosław Janiak ; Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Wydawca:
Łódź : ŁTN
Rok wydania:
2003
Seria:
Acta Archaeologica Lodziensia, 0065-0986 ; nr 49
Temat:
Fortyfikacje prehistoryczne - Polska Środkowa.
Kolonizacja wewnętrzna prehistoryczna - Polska Środkowa.
Kultura łużycka - Polska Środkowa.
Stanowiska archeologiczne - Polska Środkowa.
Siedliska prehistoryczne - Polska Środkowa.
Polska Środkowa - zabytki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Niecki i doliny denudacyjne w okolicach łodzi / Halina Klatkowa ; Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział III
Wydawca:
Łódź : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
1965
Seria:
Acta Geographica Lodziensia ; 19
Temat:
Łódź (Polska ; region) - geografia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przełom doliny Warty przez Wyżynę Wieluńską / Tadeusz Krzemiński ; Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział III
Wydawca:
Łódź : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
1965
Seria:
Acta Geographica Lodziensia ; 21
Temat:
Wieluń (Polska ; region) - geografia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dalecy i bliscy : szkice z dziejów archeologii / Andrzej Abramowicz ; Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział II - Nauk Historycznych i Społecznych
Wydawca:
Łódź : ŁTN ; Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Rok wydania:
1974
Seria:
Acta Archaeologica Lodziensia ; nr 23
Temat:
Archeologia - 19 w.
Archeologia - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Urny i ceraunie / Andrzej Abramowicz ; Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział II - Nauk Historycznych i Społecznych
Wydawca:
Łódź : ŁTN ; Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw
Rok wydania:
1979
Seria:
Acta Archaeologica Lodziensia ; nr 27
Temat:
Urny.
Archeologia - Polska - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Słownik przyrodniczy kręgowców : polsko-angielsko-francuski (i nazewnictwo naukowe). T. 2, Ryby = fishes = poissons = pisces / Rajmund Lepert
Wydawca:
Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Rok wydania:
2015
Temat:
Ryby - słowniki wielojęzyczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zróżnicowanie litofacjalne warciańskich glin morenowych w regionie łódzkim / Jacek Nalewajko ; Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział III Nauk Matematyczno-Przyrodniczych
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Rok wydania:
1982
Seria:
Acta Geographica Lodziensia, 0065-1249 ; 44
Temat:
Glina - Polska - Łódź (region) - riss (zlodowacenie).
Petrografia - Polska - Łódź (region) - riss (zlodowacenie).
Osady glacjalne - Polska - Łódź (region) - riss (zlodowacenie).
Riss (zlodowacenie) - Polska - Łódź (region).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Obieg wody w dorzeczu Bobrzy / Janusz Burchard ; Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział III - Nauk Matematyczno-Przyrodniczych
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw
Rok wydania:
1978
Seria:
Acta Geographica Lodziensia ; 40
Temat:
Hydrologia - Polska - Bobrzy, Dorzecze.
Przepływ rzek - Polska - Bobrzy, Dorzecze.
Bilans wodny - Polska - Bobrzy, Dorzecze.
Bobrzy, Dorzecze (Polska).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Miecze średniowieczne z ziem polskich / Marian Głosek i Andrzej Nadolski ; Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział II - Nauk Humanistycznych i Społecznych
Wydawca:
Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Rok wydania:
1970
Seria:
Acta Archaeologica Lodziensia ; nr 19
Temat:
Miecze średniowieczne - Polska - katalogi.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zmienność opadów atmosferycznych w Polsce w stuleciu 1881-1980 / Krzysztof Kożuchowski ; Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział III Nauk Matematyczno-Przyrodniczych
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Rok wydania:
1985
Seria:
Acta Geographica Lodziensia, 0065-1249 ; 48
Temat:
Opady (meteorologia) - Polska - 1870-1914.
Opady (meteorologia) - Polska - 20 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Formy deglacjacji na Wale Malanowskim i w jego otoczeniu / Jerzy Chrzanowski ; Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział III - Nauk Matematyczno-Przyrodniczych
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN
Rok wydania:
1980
Seria:
Acta Geographica Lodziensia, 0065-1249 ; 43
Temat:
Osady glacjalne - Polska - Wielkopolska, Nizina - riss (zlodowacenie).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój dolin rzecznych na Wyżynie Łódzkiej w późnym czwartorzędzie / Krystyna Turkowska : Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział III - Nauk Matematyczno-Przyrodniczych
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN
Rok wydania:
cop. 1988
Seria:
Acta Geographica Lodziensia, 0065-1249 ; 57
Temat:
Doliny - Polska - Łódzkie, Wzniesienia - czwartorzęd.
Geomorfologia rzeczna - Polska - Łódzkie, Wzniesienia - czwartorzęd.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Proces wysychania zlewni i jego fizjograficzne uwarunkowania / Paweł Jokiel ; Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział III Nauk Matematyczno-Przyrodniczych
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Rok wydania:
1987
Seria:
Acta Geographica Lodziensia, 0065-1249 ; 56
Temat:
Wody podziemne - badania - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zanik lodowca warciańskiego na Wysoczyźnie Skierniewickiej i jej północnym przedpolu / Zbigniew Klajnert ; Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział III - Nauk Matematyczno-Przyrodniczych
Wydawca:
Łódź ; Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Rok wydania:
1978
Seria:
Acta Geographica Lodziensia ; vol. 38
Temat:
Geomorfologia glacjalna - Polska - Łódzkie, Wzniesienia - riss (zlodowacenie).
Ablacja lodowcowa - Polska - Łódzkie, Wzniesienia - riss (zlodowacenie).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Właściwości litologiczne i surowcowe osadów zastoiskowych w regionie łódzkim / Edward Miziołek ; Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział III - Nauk Matematyczno-Przyrodniczych
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN
Rok wydania:
cop. 1988
Seria:
Acta Geographica Lodziensia, 0065-1249 ; 58
Temat:
Osady (geologia) - analiza - Polska - Łódź (region) - plejstocen.
Petrografia - Polska - Łódź (region).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zagadnienia Rodzajów Literackich / Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział I
Wydawca:
Łódź ; Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich
Rok wydania:
1958-
Temat:
Rodzaje i gatunki literackie - czasopisma.
Literatura - historia i krytyka - czasopisma.
Teoria literatury - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma polskie - 1945-.
Czasopisma literackie - Polska - 1945-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Paleogeografia Wyżyny Łódzkiej i obszarów sąsiednich podczas zlodowacenia warciańskiego / Halina Klatkowa ; Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział III Nauk Matematyczno-Przyrodniczych
Wydawca:
Łódź : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
1972
Seria:
Acta Geographica Lodziensia ; 28
Temat:
Paleogeografia - Polska - Łódzkie, Wzniesienia - riss (zlodowacenie).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Słownik przyrodniczy kręgowców : polsko-angielsko-francuski (i nazewnictwo naukowe). T. 3, Płazy i gady / Rajmund Lepert
Wydawca:
Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Rok wydania:
copyright 2019
Temat:
Płazy - słowniki wielojęzyczne.
Gady - słowniki wielojęzyczne.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje informacyjne
Słownik wielojęzyczny
Słownik terminologiczny
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Atlas gwarowy województwa kieleckiego. Z. 1 / Karol Dejna
Wydawca:
Łódź ; Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Rok wydania:
1962
Seria:
Prace Wydziału I Językoznawstwa, Nauki o Literaturze i Filozofii - Łódzkie Towarzystwo Naukowe , 0076-0404 ; nr 55
Temat:
Język polski - dialekty - Polska - Kielce (region).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Atlas gwarowy województwa kieleckiego. Z. 2 / Karol Dejna
Wydawca:
Łódź ; Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Rok wydania:
1963
Seria:
Prace Wydziału I Językoznawstwa, Nauki o Literaturze i Filozofii - Łódzkie Towarzystwo Naukowe , 0076-0404 ; nr 57
Temat:
Język polski - dialekty - Polska - Kielce (region).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Atlas gwarowy województwa kieleckiego. Z. 3 / Karol Dejna
Wydawca:
Łódź ; Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Rok wydania:
1964
Seria:
Prace Wydziału I Językoznawstwa, Nauki o Literaturze i Filozofii - Łódzkie Towarzystwo Naukowe , 0076-0404 ; nr 60
Prace Wydziału I Językoznawstwa, Nauki o Literaturze i Filozofii - Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Temat:
Język polski - dialekty - Polska - Kielce (region).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Atlas gwarowy województwa kieleckiego. Z. 5 / Karol Dejna
Wydawca:
Łódź ; Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Rok wydania:
1966
Seria:
Prace Wydziału I Językoznawstwa, Nauki o Literaturze i Filozofii - Łódzkie Towarzystwo Naukowe , 0076-0404 ; nr 65
Temat:
Język polski - dialekty - Polska - Kielce (region).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Północno-zachodnie przedpole Wyżyny Łódzkiej podczas zaniku lądolodu Warty / Grzegorz Wasiak ; Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział III - Nauk Matematyczno-Przyrodniczych
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw
Rok wydania:
cop. 1979
Seria:
Acta Geographica Lodziensia ; 41
Temat:
Rzeźba terenu - Polska - Łódź (region) - riss (zlodowacenie).
Osady glacjalne - Polska - Łódź (region) - riss (zlodowacenie).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rzeczne procesy peryglacjalne na tle morfogenezy doliny Mrogi / Krystyna Kuydowicz-Turkowska Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział III - Nauk Matematyczno-Przyrodniczych
Wydawca:
Łódź ; Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Rok wydania:
1975
Seria:
Acta Geographica Lodziensia ; 36
Temat:
Geomorfologia rzeczna - Polska - Mrogi, Dolina.
Peryglacjał - Polska - Mrogi, Dolina.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Interglacjał eemski i wczesny vistulian w Zgierzu-Rudunkach na Wyżynie Łódzkiej / Maria Jastrzębska-Mamełka ; Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział III - Nauk Matematyczno-Przyrodniczych
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PAN
Rok wydania:
1985
Seria:
Acta Geographica Lodziensia ; vol. 53
Temat:
Paleobotanika - Polska - Łódzkie, Wzniesienia.
Palinologia - Polska - Łódzkie, Wzniesienia.
Stratygrafia - Polska - Łódzkie, Wzniesienia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zamki środkowopolskie : praca zbiorowa. Cz. 1, Biesiekiery, Lutomiersk, "Dom stary" w Łęczycy / pod red. Tadeusza Poklewskiego ; Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział II - Nauk Historycznych i Społecznych
Wydawca:
Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe ; Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Rok wydania:
1977
Seria:
Acta Archaeologica Lodziensia ; nr 26
Temat:
Zamki (architektura) - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metodologia geografii osadnictwa na przełomie wieków : X Konwersatorium Wiedzy o Mieście / [red. nauk. Jacek Kaczmarek] ; Katedra Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego. Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Wydawca:
Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Rok wydania:
1998
Temat:
Geografia miast - konferencje.
Osadnictwo człowieka - Polska - konferencje.
Osadnictwo człowieka - metodologia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Archeologiczne badania ratownicze nad Bachorzą / red. W Świętosławski ; Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Wydawca:
Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Rok wydania:
2009
Seria:
Acta Archaeologica Lodziensia, 0065-0986 ; nr 55
Temat:
Wykopaliska ratunkowe - Polska - Zakrzewo (województwo kujawsko-pomorskie ; gmina).
Zakrzewo (Polska, województwo kujawsko-pomorskie ; gmina) - zabytki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Terra incognita : archeologiczne studia nad późnośredniowieczną i nowożytną wsią / red. Witold Świętosławski ; Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Wydawca:
Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Rok wydania:
2011
Seria:
Acta Archaeologica Lodziensia, 0065-0986 ; nr 57
Temat:
Archeologia - badania - Polska - 1945-.
Wsie - Polska - historia.
Wykopaliska archeologiczne - Polska - 1945-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Klimat województwa łódzkiego / Henryk Dubaniewicz ; Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział III Nauk Matematyczno-Przyrodniczych
Wydawca:
Łódź ; Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Rok wydania:
1974
Seria:
Acta Geographica Lodziensia, 0065-1249 ; 34
Temat:
Łódź (Polska ; region) - klimat.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ksiądz kanonik Michał Sołtyk (1742-1815) i jego testament : zbiory sztuki, archeologiczne, numizmaty, minerały i osobliwości / Józef Śmiałowski
Wydawca:
Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Rok wydania:
2000
Seria:
Acta Archaeologica Lodziensia ; nr 45 i 46
Temat:
Sołtyk, Michał (1742-1815) - testament.
Sołtyk, Michał (1742-1815) - kolekcje dzieł sztuki.
Sołtyk, Michał (1742-1815) - biografie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Z badań nad rozplanowaniem osiedli w dawnej ziemi łęczyckiej : próba ustalenia chronologii poszczególnych typów osiedli / Stefan Wojtkowiak
Wydawca:
Łódź : ŁTN
Rok wydania:
1964
Seria:
Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych / Łódzkie Towarzystwo Naukowe ; R.18:1964, nr 9
Temat:
Urbanistyka - Polska - 1500-1800.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesna strefa marginalna lodowca Skeidararjökull na Islandii / Stefan Jewtuchowicz
Wydawca:
Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Rok wydania:
1971
Seria:
Acta Geographica Lodziensia ; 27
Temat:
Geomorfologia glacjalna - Islandia - Skeidarárjökull (lodowiec).
Peryglacjał - Islandia - Skeidarárjökull (lodowiec).
Ablacja lodowcowa - Islandia - Skeidarárjökull (lodowiec).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
O niektórych przekształcaniach podziału = De quelques transformations de division / Stanisław Kaczorowski
Wydawca:
Łódź : ŁTN
Rok wydania:
1949
Seria:
Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział I = Societas Scientiarum Lodziensis ; nr 7
Temat:
Kategorie (filozofia).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Struktura antropologiczna Polski w świetle materiałów wojskowego zdjęcia antropologicznego. Cz. 2, Materiał i kartogramy = The anthropological structure of Poland in light of the Polish war office's materials. P. 2, Materials and cartograms / Ireneusz Michalski
Wydawca:
Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Rok wydania:
1949
Seria:
Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział III = Societas Scientiarum Lodziensis. Sectio III ; Nr 7
Acta Anthropologica Universitatis Lodziensis ; 1
Temat:
Antropologia fizyczna - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
O wielokrotności czasowników zależnej od określenia granicy akcji / Witold Śmiech
Wydawca:
Łódź : ŁTN
Rok wydania:
1973
Seria:
Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych / Łódzkie Towarzystwo Naukowe ; R.27:1973, nr 2
Temat:
Język polski - czasowniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The concept of the periglacial cycle in middle Poland / Jan Dylik
Wydawca:
Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Rok wydania:
1952
Seria:
Bulletin de la Société des Sciences et des Lettres de Łódź. Classe 3, De Sciences Mathematiques et Naturelles, 0376-0472 ; vol. 3, 5
Temat:
Peryglacjał - Polska Środkowa.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Some periglacial structures in Pleistocene deposits of middle Poland / Jan Dylik
Wydawca:
Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Rok wydania:
1951
Seria:
Bulletin de la Société des Sciences et des Lettres de Łódź. Classe 3, De Sciences Mathematiques et Naturelles, 0376-0472 ; vol. 3, 2
Temat:
Peryglacjał - Polska Południowa - plejstocen.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Recepcja prawa niemieckiego w Polsce i na Litwie / Józef Matuszewski
Wydawca:
Łódź : ŁTN
Rok wydania:
1966
Seria:
Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych / Łódzkie Towarzystwo Naukowe ; R.20:1966, nr 9
Temat:
Prawo - Polska - 14 w.
Prawo - Litwa.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Z dziejów osadnictwa miejskiego w średniowiecznej Polsce / Stefan Krakowski
Wydawca:
Łódź : ŁTN
Rok wydania:
1963
Seria:
Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych / Łódzkie Towarzystwo Naukowe ; R.17:1963, nr 1
Temat:
Urbanizacja - Polska - 1500-1800.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polsko-laskie pogranicze językowe na terenie Polski. Cz. 2 = La frontière linguistique polono-lach sur le territoire de la Pologne / Karol Dejna
Wydawca:
Łódź : ŁTN
Rok wydania:
1953
Seria:
Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział I = Societas Scientiarum Lodziensis. Sectio I ; nr 15
Temat:
Język polski - dialekty - Polska - Śląsk (region).
Gwary laskie.
Języki w kontakcie - Polska - Śląsk (region).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polsko-laskie pogranicze językowe na terenie Polski. Cz. 1, Atlas = La frontière linguistique polono-lach sur le territoire de la Pologne / Karol Dejna
Wydawca:
Łódź : ŁTN
Rok wydania:
1951
Seria:
Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział I = Societas Scientiarum Lodziensis. Sectio I ; nr 12
Temat:
Język polski - dialekty - Polska - Śląsk (region) - mapy.
Gwary laskie - mapy.
Języki w kontakcie - Polska - Śląsk (region).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Optyka / Marian Grotowski
Wydawca:
Łódź : ŁTN
Rok wydania:
1954
Seria:
Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział III = Societas Scientiarum Lodziensis. Sectio III ; Nr 32
Prace Matematyczno-Fizyczne Uniwersytetu Łódzkiego
Temat:
Optyka - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Chłop i sprawa chłopska w romansie stanisławowskim = Le paysan et le problème paysan dans le roman Polonais de l'epoque du roi Stanislas Poniatowski / Zdzisław Skwarczyński
Wydawca:
Łódź : ŁTN
Rok wydania:
1950
Seria:
Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział I = Societas Scientiarum Lodziensis. Sectio I ; nr 8
Temat:
Powieść polska - 18 w. - tematy, motywy.
Chłopi - w literaturze.
Literatura polska - 18 w. - tematy, motywy.
Życie wiejskie - w literaturze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Mickiewicza "Historia przyszłości" i jej realizacje literackie : wraz z podobizną autografu / Stefania Skwarczyńska
Wydawca:
Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Rok wydania:
1964
Seria:
Prace Wydziału I Językoznawstwa, Nauki o Literaturze i Filozofii / Łódzkie Towarzystwo Naukowe ; nr 59
Temat:
Mickiewicz, Adam (1798-1855) - autografy.
Mickiewicz, Adam (1798-1855). Historia przyszłości
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studia z paleogeografii czwartorzędu / [red. Halina Klatkowa] ; Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział III - Nauk Matematyczno-Przyrodniczych
Wydawca:
Łódź ; Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw
Rok wydania:
1976
Seria:
Acta Geographica Lodziensia ; 37
Temat:
Paleogeografia - Polska - czwartorzęd.
Peryglacjał - Rosja - Zabajkale (region).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Z zagadnień kultury kapitalizmu : studia i szkice / Józef Chałasiński
Wydawca:
Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Rok wydania:
1953
Seria:
Prace z Historii Myśli Społecznej / Uniwersytet Łódzki ; t. 1
Temat:
Kapitalizm.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Systematyka głównych kierunków w badaniach literackich = Les système des courants principaux dans les recherches littéraires. T. 1 / Stefania Skwarczyńska
Wydawca:
Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Rok wydania:
1948
Seria:
Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział I ; nr 4
Temat:
Teoria literatury.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ułomki pień dworskich / [Stanisław Kleryka]
Wydawca:
Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Rok wydania:
1996
Seria:
Literatura dla Wszystkich ; 11
Temat:
Izabela Jagiellonka (królowa Węgier ; 1519-1559) - poezje.
Zygmunt II August (król Polski ; 1520-1572) - poezje.
Gąsiorek, Stanisław (około 1493-1562).
Gatunek / Forma:
Poezja okolicznościowa polska - 16 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kontynentalizm pluwialny w Polsce : zróżnicowanie geograficzne i zmiany wieloletnie / Krzysztof Kożuchowski, Joanna Wibig ; Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział III Nauk Matematyczno-Przyrodniczych
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Rok wydania:
1988
Seria:
Acta Geographica Lodziensia, 0065-1249 ; 55
Temat:
Opady (meteorologia) - Polska.
Opady (meteorologia) - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kształtowanie rzeźby terenu między górną Rawką a Pilicą w czasie zaniku lądolodu warciańskiego / Zbigniew Rdzany ; Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział III-Nauk Matematyczno-Przyrodniczych
Wydawca:
Łódź : ŁTN
Rok wydania:
1997
Seria:
Acta Geographica Lodziensia, 0065-1249 ; 73
Temat:
Lądolód - Polska - Łódzkie, Wzniesienia - czwartorzęd.
Rzeźba terenu - Polska - Łódzkie, Wzniesienia - czwartorzęd.
Rzeźba terenu - Polska Środkowa - riss (zlodowacenie).
Riss (zlodowacenie) - Polska Środkowa.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dziedzictwo myśli badawczej Jana Dylika w Katedrze Badań Czwartorzędu (1981-2012) Uniwersytetu Łódzkiego w czterdziestą rocznicę śmierci Profesora / [red. t. Krystyna Turkowska]
Wydawca:
Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Rok wydania:
2013
Seria:
Acta Geographica Lodziensia, 0065-1249 ; nr 101
Temat:
Dylik, Jan (1905-1973).
Uniwersytet Łódzki. Instytut Fizyki.
Osadnictwo człowieka - Polska - Łódź (region) - historia.
Geomorfologia glacjalna - Polska Środkowa.
Geomorfologia - badania - Polska - Łódź (region).
Würm (zlodowacenie) - Polska.
Paleośrodowisko - Polska - Łódź (region) - würm (zlodowacenie).
Würm (zlodowacenie) - Polska - Łódź (region).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uzbrojenie i ubiór rycerski Piastów śląskich od XII do XIV wieku / Zdzisława Wawrzonowska ; Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział II - Nauk Historycznych i Społecznych
Wydawca:
Łódź : ŁTN ; Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Rok wydania:
1976
Seria:
Acta Archaeologica Lodziensia , 0065-0986 ; nr 25
Temat:
Piastowie (dynastia).
Uzbrojenie ochronne średniowieczne - Śląsk (region).
Królowie i władcy - w sztuce.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Późnoplejstoceńskie i holoceńskie procesy wydmotwórcze w Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej w widłach Warty i Neru / Kazimierz Krajewski ; Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział III Nauk Matematyczno-Przyrodniczych
Wydawca:
Łódź ; Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Rok wydania:
1977
Seria:
Acta Geographica Lodziensia ; nr 39
Temat:
Wydmy - Warszawsko-Berlińska Pradolina - holocen.
Wydmy - Warszawsko-Berlińska Pradolina - plejstocen.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Początki kultury łużyckiej w Polsce środkowej / Henryk Wiklak ; Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział II - Nauk Historycznych i Społecznych
Wydawca:
Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Rok wydania:
1963
Seria:
Acta Archaeologica Lodziensia ; nr 12
Temat:
Kultura łużycka - Polska.
Epoka brązu - Polska.
Stanowiska archeologiczne - Polska.
Zabytki prehistoryczne - Polska.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz