Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Środki odwoławcze - Polska - 1990-." wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-50 z 50
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Orzekanie reformatoryjne w instancji odwoławczej w polskim procesie karnym / Maciej Fingas
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Stan prawny na 1 sierpnia 2016 r
Rok wydania:
2016
Seria:
Monografie
Temat:
Postępowanie karne - Polska - 1990- - rozprawy akademickie.
Środki prawne - Polska - 1990- - rozprawy akademickie.
Środki odwoławcze - Polska - 1990-.
Środki odwoławcze - Polska - 1990- - rozprawy akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Postępowanie odwoławcze, nadzwyczajne środki zaskarżenia, postępowanie po uprawomocnieniu się wyroku i postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych / Barbara Augustyniak, Dariusz Świecki, Małgorzata Wąsek-Wiaderek ; pod redakcją Dariusza Świeckiego
Wydawca:
Kraków : Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
Rok wydania:
2015
Seria:
Znowelizowany Kodeks Postępowania Karnego w Pracy Prokuratora i Sędziego
Temat:
Postępowanie karne - Polska - 1990-.
Środki prawne - Polska - 1990-.
Środki odwoławcze - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Postępowanie odwoławcze w ogólnym postępowaniu administracyjnym. T. 1, Odwołanie w ogólnym postępowaniu administracyjnym, przebieg postępowania odwoławczego / Michał Bąkowski, Mariusz Bogusz, Krzysztof Kaszubowski ; pod redakcją naukową Mariusza Bogusza
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Wydanie:
Stan prawny na dzień 28 lutego 2019 r
Rok wydania:
2019
Temat:
Środki odwoławcze - Polska - 1990-.
Postępowanie administracyjne - Polska - 1990-.
Wznowienie procesu - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Postępowanie odwoławcze w ogólnym postępowaniu administracyjnym. T. 2, Decyzje organu odwoławczego, opłaty i koszty postępowania odwoławczego, zakres zastosowania przepisów o postępowaniu odwoławczym w postępowaniu zażaleniowym / Adam Bochentyn, Michał Miłosz ; pod redakcją naukową Mariusza Bogusza
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Wydanie:
Stan prawny na dzień 28 lutego 2019 r
Rok wydania:
2019
Temat:
Postępowanie administracyjne - Polska - 1990-.
Środki odwoławcze - Polska - 1990-.
Wznowienie procesu - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy kontroli decyzji procesowych / redakcja Damian Gil ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie. Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Wydanie:
Stan prawny na 15 lutego 2017 r
Rok wydania:
2017
Seria:
Współczesne Problemy Wymiaru Sprawiedliwości ; 7
Temat:
Postępowanie karne - Polska - 1990-.
Postępowanie cywilne - Polska - 1990-.
Środki odwoławcze - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Odwołanie i skarga w zamówieniach publicznych : artykuły 505-590 ustawy - Prawo zamówień publicznych : komentarz / Jarosław Jerzykowski
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Stan prawny na 24 czerwca 2021 r
Rok wydania:
2021
Temat:
Zamówienia publiczne - prawo - Polska - 1990-.
Środki odwoławcze - Polska - 1990-.
Zażalenia (postępowanie cywilne) - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych / Dariusz Świecki
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
5. wydanie, stan prawny na 1 października 2018 r
Rok wydania:
copyright 2018
Seria:
Metodyki
Temat:
Postępowanie karne - czynności procesowe - Polska - 1990-.
Obrona (postępowanie karne) - Polska - 1990-.
Środki odwoławcze - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych / Magdalena Klimas
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer Polska
Wydanie:
Stan prawny na 31 stycznia 2013 r
Rok wydania:
2013
Seria:
Monografie - Wolters Kluwer Polska, 1897-4392
Temat:
Ubezpieczenia społeczne - Polska - 1990-.
Prawo ubezpieczeń społecznych - Polska - 1990-.
Postępowanie cywilne - Polska - 1990-.
Środki odwoławcze - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Samorządowe kolegia odwoławcze w systemie administracji publicznej / pod redakcją Rafała Bucholskiego, Jacka Jaśkiewicza, Agnieszki Mikos-Sitek
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck
Rok wydania:
2016
Seria:
Monografie Prawnicze
Temat:
Samorząd lokalny - prawo - Polska - 1990-.
Środki odwoławcze - Polska - 1990-.
Administracja publiczna - Polska - 1990-.
Prawo administracyjne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Naruszenie przepisów postępowania jako przesłanka uchylenia decyzji lub postanowienia w postępowaniu sądowoadministracyjnym / Paweł Daniel
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Rok wydania:
2016
Seria:
Monografie Prawnicze
Temat:
Postępowanie administracyjne - Polska - 1990- - legislacja.
Sądy administracyjne - Polska - 1990- - legislacja.
Odwołanie od decyzji administracyjnej - Polska.
Środki odwoławcze - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym : komentarz praktyczny z orzecznictwem, wzory pism procesowych / Andrzej Zieliński ; wzory pism opracował Robert Kaliński
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
4. wyd
Rok wydania:
2016
Seria:
Prawo Sądowe
Temat:
Postępowanie cywilne - Polska - 1990-.
Postępowanie cywilne - Polska - 1990- - formularze.
Postępowanie cywilne - Polska - 1990- - orzecznictwo.
Środki prawne - Polska - 1990-.
Środki odwoławcze - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Postępowanie odwoławcze w procesie karnym - u progu nowych wyzwań / redakcja naukowa Sławomir Steinborn
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Stan prawny na 1 listopada 2016 r
Rok wydania:
2016
Seria:
Monografie, 1897-4392
Temat:
Środki odwoławcze - Polska - 1990- - konferencje.
Postępowanie karne - Polska - 1990- - konferencje.
Wznowienie procesu - Polska - 1990- - konferencje.
Środki odwoławcze - badania porównawcze - konferencje.
Środki prawne - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych : odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu powszechnego / Ewa Sikorska, Maciej Sikorski
Wydawca:
Warszawa : Must Read Media
Rok wydania:
2014
Seria:
Seria: Prawo w Praktyce
Temat:
Zamówienia publiczne - prawo - Polska - 1990-.
Postępowanie cywilne - interpretacja - Polska - 1990-.
Postępowanie cywilne - Polska - formularze.
Środki odwoławcze - Polska - 1990-.
Środki odwoławcze - Polska - formularze.
Środki odwoławcze - interpretacja - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Środki zaskarżenia. Cz. 2 / red. nauk. Jacek Gudowski ; aut. Tadeusz Ereciński [et al.]
Wydawca:
Warszawa : LexisNexis Polska
Rok wydania:
2013
Seria:
System prawa procesowego cywilnego ; t. 3, cz. 2
Temat:
Środki odwoławcze - Polska.
Środki prawne - Polska.
Postępowanie cywilne - interpretacja - Polska.
Postępowanie cywilne - Polska - kodeksy.
Postępowanie cywilne - Polska - 1990-.
Środki prawne - Polska - 1990-.
Środki odwoławcze - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym : komentarz, wzory pism i kazus / Piotr Gołaszewski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
4. wydanie zmienione i uzupełnione, stan prawny na 1.6.2020 r
Rok wydania:
2020
Seria:
Prawo Sądowe
Temat:
Postępowanie administracyjne - interpretacja - Polska.
Postępowanie sporno-administracyjne - interpretacja - Polska - 1990-.
Postępowanie administracyjne - Polska - 1990- - formularze.
Postępowanie sporno-administracyjne - Polska - formularze.
Postępowanie sporno-administracyjne - Polska - studium przypadku.
Środki odwoławcze - Polska - 1990-.
Środki odwoławcze - Polska - formularze.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym : komentarz, wzory pism i kazus / Piotr Gołaszewski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
Wyd. 2, zm. i uzup., stan prawny na dzień 15.8.2015 r
Rok wydania:
2015
Seria:
Prawo Sądowe
Temat:
Postępowanie administracyjne - interpretacja - Polska.
Postępowanie sporno-administracyjne - interpretacja - Polska - 1990-.
Postępowanie administracyjne - Polska - 1990- - formularze.
Postępowanie sporno-administracyjne - Polska - formularze.
Postępowanie sporno-administracyjne - Polska - studium przypadku.
Środki odwoławcze - Polska - 1990-.
Środki odwoławcze - Polska - formularze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym : komentarz, wzory pism i kazus / Piotr Gołaszewski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
3 wyd. zm. i uzup., [stan prawny na dzień 1.06.2017 r.]
Rok wydania:
2017
Seria:
Prawo Sądowe
Temat:
Postępowanie administracyjne - interpretacja - Polska.
Postępowanie sporno-administracyjne - interpretacja - Polska - 1990-.
Postępowanie administracyjne - Polska - 1990- - formularze.
Postępowanie sporno-administracyjne - Polska - formularze.
Postępowanie sporno-administracyjne - Polska - studium przypadku.
Środki odwoławcze - Polska - 1990-.
Środki odwoławcze - Polska - formularze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zażalenie w postępowaniu cywilnym : komentarz praktyczny z orzecznictwem : wzory pism procesowych / Andrzej Zieliński ; wzory pism procesowych oprac. Marta Piotrowska
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Rok wydania:
2015
Seria:
Prawo Sądowe
Temat:
Postępowanie cywilne - interpretacja - Polska - 1990-.
Postępowanie cywilne - Polska - 1990- - formularze.
Postępowanie cywilne - Polska - 1990- - orzecznictwo.
Środki odwoławcze - interpretacja - Polska.
Środki odwoławcze - Polska - formularze.
Środki odwoławcze - Polska - orzecznictwo.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zażalenie w postępowaniu cywilnym : komentarz praktyczny z orzecznictwem : wzory pism procesowych / Kinga Flaga-Gieruszyńska, Andrzej Zieliński ; wzory pism procesowych opracowała Marta Piotrowska ; aktualizacja wzorów Tomasz Aniukiewicz
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Rok wydania:
2020
Seria:
Prawo Sądowe
Temat:
Postępowanie cywilne - interpretacja - Polska - 1990-.
Postępowanie cywilne - Polska - 1990- - formularze.
Postępowanie cywilne - Polska - 1990- - orzecznictwo.
Środki odwoławcze - interpretacja - Polska.
Środki odwoławcze - Polska - formularze.
Środki odwoławcze - Polska - orzecznictwo.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sporządzanie środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i karnoskarbowym : komentarz praktyczny z orzecznictwem : wzory pism procesowych / Hanna Paluszkiewicz
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
2. wyd
Rok wydania:
2015
Seria:
Prawo Sądowe
Temat:
Środki odwoławcze - Polska - formularze.
Środki odwoławcze - Polska - orzecznictwo.
Środki odwoławcze - interpretacja - Polska.
Środki prawne - Polska - orzecznictwo.
Środki prawne - Polska - 1990-.
Postępowanie w sprawach podatkowych - interpretacja - Polska.
Postępowanie karne - interpretacja - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sporządzanie środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i karnoskarbowym : komentarz praktyczny z orzecznictwem : wzory pism procesowych / Hanna Paluszkiewicz
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
3. wyd
Rok wydania:
2017
Seria:
Prawo Sądowe
Temat:
Środki odwoławcze - Polska - formularze.
Środki odwoławcze - Polska - orzecznictwo.
Środki odwoławcze - interpretacja - Polska.
Środki prawne - Polska - orzecznictwo.
Środki prawne - Polska - 1990-.
Postępowanie w sprawach podatkowych - interpretacja - Polska.
Postępowanie karne - interpretacja - Polska.
Postępowanie karne - Polska - formularze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sporządzanie środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i karnoskarbowym : komentarz praktyczny z orzecznictwem : wzory pism procesowych / Hanna Paluszkiewicz
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
4. wydanie
Rok wydania:
2020
Seria:
Prawo Sądowe
Temat:
Środki odwoławcze - Polska - formularze.
Środki odwoławcze - Polska - orzecznictwo.
Środki odwoławcze - interpretacja - Polska.
Środki prawne - Polska - orzecznictwo.
Środki prawne - Polska - 1990-.
Postępowanie w sprawach podatkowych - interpretacja - Polska.
Postępowanie karne - interpretacja - Polska.
Postępowanie karne - Polska - formularze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia / Karol Świtaj
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Rok wydania:
2014
Seria:
Monografie Prawnicze
Temat:
Orzecznictwo - Polska.
Skargi (postępowanie karne) - Polska.
Środki odwoławcze - Polska.
Orzecznictwo - Polska - 1990-.
Postępowanie cywilne - Polska - 1990-.
Postępowanie cywilne - Polska - orzecznictwo.
Środki odwoławcze - Polska - orzecznictwo.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sporządzanie środków odwoławczych w postępowaniu karnym : komentarz praktyczny wraz z orzecznictwem, wzory pism procesowych z objaśnieniami / Hanna Paluszkiewicz
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Rok wydania:
2013
Seria:
Prawo Sądowe
Temat:
Środki odwoławcze - interpretacja - Polska.
Środki odwoławcze - Polska - orzecznictwo.
Postępowanie karne - interpretacja - Polska.
Postępowanie karne - Polska - formularze.
Postępowanie karne - Polska - 1990- - orzecznictwo.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych / Dariusz Świecki ; [schematy pochodzą z publikacji Katarzyny Sychty ; tytuły do artykułów opracowała Dobrosława Szumiło-Kulczycka]
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
3 wyd., stan prawny na 1 stycznia 2016
Rok wydania:
2016
Seria:
Komentarz i Orzecznictwo
Temat:
Postępowanie karne - czynności procesowe - Polska - 1990-.
Postępowanie karne - interpretacja - Polska.
Postępowanie karne - Polska - 1990- - orzecznictwo.
Postępowanie karne - Polska - formularze.
Postępowanie (prawo) - Polska - formularze.
Środki odwoławcze - interpretacja - Polska.
Środki odwoławcze - Polska - orzecznictwo.
Środki prawne - Polska - 1990-.
Środki prawne - Polska - orzecznictwo.
Wznowienie procesu - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Środki zaskarżenia. Cz. 1 / red. nauk. Jacek Gudowski ; aut. Tadeusz Ereciński [et al.]
Wydawca:
Warszawa : LexisNexis Polska
Rok wydania:
2013
Seria:
System prawa procesowego cywilnego ; t. 3, cz. 1
Temat:
Środki odwoławcze - Polska.
Środki prawne - Polska.
Postępowanie cywilne - interpretacja - Polska.
Postępowanie cywilne - Polska - kodeksy.
Postępowanie cywilne - Polska - 1990-.
Środki prawne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metodyka sporządzania środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i karnoskarbowym : wzory pism procesowych / H. Paluszkiewicz
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck
Rok wydania:
2022
Seria:
Metodyki Becka
Temat:
Środki prawne - Polska - 1990-.
Postępowanie karne - Polska - 1990-.
Postępowanie apelacyjne - Polska - 1990-.
Środki odwoławcze - Polska - formularze.
Postępowanie apelacyjne - Polska - formularze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych : komentarz / Anna Ostrowska, Kamil Sikora
Wydawca:
Warszawa : LexisNexis
Wydanie:
Stan prawny na 1 stycznia 2012 roku
Rok wydania:
2012
Seria:
Komentarze Praktyczne
Temat:
Postępowanie administracyjne - interpretacja - Polska.
Administracja publiczna - Polska - 1990-.
Środki odwoławcze - Polska.
Odwołanie od decyzji administracyjnej - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Skarga na orzeczenie referendarza sądowego w postępowaniu wieczystoksięgowym / Agnieszka Maziarz-Charuza
Wydawca:
Kraków : Wolters Kluwer Polska - Kantor Wydawniczy "Zakamycze"
Wydanie:
Stan prawny na 1 lipca 2006 r
Rok wydania:
2006
Seria:
Monografie Zakamycza
Temat:
Księgi wieczyste - Polska.
Środki odwoławcze - Polska.
Postępowanie cywilne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych / Dariusz Świecki
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Wydanie 7, stan prawny na 1 października 2022 r
Rok wydania:
2022
Seria:
Metodyki
Temat:
Czynności procesowe - Polska.
Postępowanie karne - Polska.
Obrona (postępowanie karne) - Polska.
Środki odwoławcze - Polska.
Postępowanie karne - czynności procesowe - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych / Dariusz Świecki
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Wydanie 6, stan prawny na 1 sierpnia 2020 r
Rok wydania:
2020
Temat:
Czynności procesowe - Polska.
Postępowanie karne - Polska.
Obrona (postępowanie karne) - Polska.
Środki odwoławcze - Polska.
Postępowanie karne - czynności procesowe - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych / Dariusz Świecki
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Wyd. 3, stan prawny oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego na 1 stycznia 2015 r., z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 lipca 2015
Rok wydania:
2015
Seria:
Metodyki
Temat:
Czynności procesowe - Polska.
Postępowanie karne - Polska.
Obrona (postępowanie karne) - Polska.
Środki odwoławcze - Polska.
Postępowanie karne - czynności procesowe - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych / Dariusz Świecki
Wydawca:
Warszawa : LexisNexis
Wydanie:
Wyd. 2, stan prawny oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego na dzień 1 lipca 2011 r
Rok wydania:
2011
Seria:
Metodyki
Temat:
Czynności procesowe - Polska.
Postępowanie karne - Polska.
Obrona (postępowanie karne) - Polska.
Środki odwoławcze - Polska.
Postępowanie karne - czynności procesowe - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych / Dariusz Świecki
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
4. wyd., stan prawny na 1 października 2016 r
Rok wydania:
2016
Seria:
Metodyki
Temat:
Czynności procesowe - Polska.
Postępowanie karne - Polska.
Obrona (postępowanie karne) - Polska.
Środki odwoławcze - Polska.
Postępowanie karne - czynności procesowe - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych / Dariusz Świecki
Wydawca:
Warszawa : LexisNexis
Wydanie:
Stan prawny oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego na dzień 20 kwietnia 2010 r., jak też zmiany wchodzące w życie 8 czerwca 2010 r
Rok wydania:
2010
Seria:
Metodyki
Temat:
Czynności procesowe - Polska.
Postępowanie karne - Polska.
Obrona (postępowanie karne) - Polska.
Środki odwoławcze - Polska.
Postępowanie karne - czynności procesowe - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Postępowanie przed samorządowym kolegium odwoławczym / Agnieszka Korzeniowska
Wydawca:
Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze"
Wydanie:
Stan prawny na 15 czerwca 2002 r
Rok wydania:
2002
Seria:
Monografie Zakamycza
Temat:
Samorząd lokalny - Polska.
Samorząd lokalny - prawo - Polska - 1990-.
Postępowanie administracyjne - Polska - 1990-.
Środki odwoławcze - Polska.
Książka
    Wyświetlanie 1-50 z 50

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

    Prześlij opinię

    Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

    Formularz