Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

You search for a phrase "" according to the criterion: All fields


Full title :
Azot i fosfor w glebach organicznych na tle zróżnicowanych warunków siedliskowych oraz sposobów ich użytkowania w obszarach młodoglacjalnych Polski północno-wschodniej / Jan Pawluczuk ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurki w Olsztynie
Publisher :
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Publication Year :
2012
Publication series :
Rozprawy i Monografie / Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie = Dissertations and Monographs / University of Warmia and Mazury in Olsztyn, 1509-3018 ; 174
Subject :
Histosole - badania - Polska.
Gleby - badania - Polska.
Gleby - zawartość azotu - Polska.
Gleby - zawartość fosforu - Polska.
Gleby - chemia - badania.
Books
Full title :
Msza fonogeniczna : pierwsza polska radiowa transmisja mszy świętej i towarzyszące jej okoliczności / Maciej Szczepaniak
Publisher :
Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny. Redakcja Wydawnictw
Publication Year :
2013
Publication series :
Studia i Materiały / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny = Studies and Texts / Adam Mickiewicz University in Poznań. Faculty of Theology ; 160
Subject :
Programy religijne (radio) - Polska - 1900-1945.
Msza - w radiu - Polska.
Books
Full title :
Myśl o wychowaniu : teorie i zastosowania edukacyjne = The though [!] about upbringing theories and educational use / red. nauk. Kazimierz Szmyd [et al.]
Publisher :
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Publication Year :
2013
Publication series :
Kultura - Przemiany - Edukacja ; t. 1
Subject :
Edukacja - 21 w.
Pedagogika - 1990-.
Edukacja międzykulturowa - 1990-.
Rodzina - 1990-.
Wychowanie w rodzinie.
Uniwersytety i uczelnie - 21 w.
Books
Full title :
Od rewolucji francuskiej do nowej ewangelizacji : wokół osoby i charyzmatu św. Eugeniusza de Mazenoda (1782-1861) w 150 rocznicę śmierci / red. Paweł Zając ; [Andrzej Chwalba et al. ; tł. na jęz. ang. Małgorzata Wiertlewska]
Publisher :
Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny. Redakcja Wydawnictw
Publication Year :
2012
Publication series :
Colloquia Disputationes ; 20
Subject :
Eugeniusz de Mazenod (święty ; 1782-1861).
Books
Full title :
ROBUSD - Reducing Bullying Strengthening Diversity. 1-4 [Dokument elektroniczny] : a handbook on bullying and special needs / Jacek Pyżalski & Erling Roland (eds.) ; University of Stavanger. Faculty of Arts and Education. Centre for Behavioural Research, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi
Publisher :
Lodz : Pedagogy Academy ; Stavanger : Centre for Behavioural Research University of Stavanger
Publication Year :
cop. 2010
Subject :
Mobbing w szkole - zapobieganie.
Computer files
Full title :
Teocentryzm i antropocentryzm modlitwy pańskiej w przekazach patrystycznych / Bogdan Czyżewski
Publisher :
Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny. Redakcja Wydawnictw
Publication Year :
2012
Publication series :
Studia i Materiały / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny = Studies and Texts / Adam Mickiewicz University. Faculty of Theology ; 156
Subject :
Ojcze nasz - krytyka, interpretacja - nauczanie Ojców Kościoła.
Books
Full title :
"Nauczycielu dobry..." : paradygmat nauczyciela religii w świetle rozmowy Jezusa Chrystusa z bogatym młodzieńcem / Mirosław Gogolik
Publisher :
Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny. Redakcja Wydawnictw
Publication Year :
2012
Publication series :
Studia i Materiały / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny = Studies and Texts / Adam Mickiewicz University in Poznań. Faculty of Theology ; 157
Subject :
Biblia. NT. Ewangelia według św. Mateusza. 19, 16-22 - krytyka, interpretacja.
Katecheza - nauczanie biblijne.
Katecheci.
Books
Full title :
Formacja eucharystyczna w Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny / Rozalia Natalia Hagiel
Publisher :
Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny. Redakcja Wydawnictw
Publication Year :
2012
Publication series :
Studia i Materiały / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny ; 147
Subject :
Edmund Bojanowski (błogosławiony ; 1814-1871).
Congregatio Sororum Servularum Beatae Mariae Virginis Immaculatae Conceptae reguły.
Congregatio Sororum Servularum Beatae Mariae Virginis Immaculatae Conceptae.
Books

We use cookies to help identify your computer so we can tailor your user experience, track shopping basket contents and remember where you are in the order process