Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Adaptacja społeczna - konferencje." wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-22 z 22
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problems in human adaptability : Warsaw meeting, 26th - 30th april 1965 / [ed. Tadeusz Dzierżykray-Rogalski] ; Zakład Antropologii Polskiej Akademii Nauk ; International Biological Programme
Wydawca:
Wrocław : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
1968
Seria:
Materiały i Prace Antropologiczne ; nr 75
Temat:
Adaptacja społeczna - konferencje.
Antropologia - konferencje.
Człowiek - adaptacja - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wybrane materiały z Międzynarodowej Konferencji "Dzieci i młodzież a problemy współczesnego życia - perspektywa psychologiczna". Kraków maj 1994 / pod red. Władysławy Pileckiej i Wojciecha Czajkowskiego
Wydawca:
Kraków : Wydaw. Naukowe WSP
Rok wydania:
1997
Seria:
Rocznik Naukowo-Dydaktyczny / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; z.180. Prace Psychologiczne ; 6
Temat:
Adaptacja społeczna - konferencje.
Depresja nerwowa - konferencje.
Dzieci - psychologia - konferencje.
Dzieci - rozwój - konferencje.
Nastolatki - psychologia - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jakość życia : od wykluczonych do elity / pod red. Romualda Derbisa ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Wydawca:
Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza
Rok wydania:
2008
Temat:
Jakość życia - konferencje.
Adaptacja (psychologia) - konferencje.
Adaptacja społeczna - konferencje.
Wykluczenie społeczne - konferencje.
Osoby z niepełnosprawnością - konferencje.
Elita (nauki społeczne) - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Niepokoje i nadzieje współczesnego człowieka : człowiek w sytuacji przełomu / pod red. Romualda Derbisa ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie
Wydawca:
Częstochowa : Wydaw. WSP
Rok wydania:
2003
Temat:
Adaptacja społeczna - konferencje.
Zmiana społeczna - konferencje.
Rodzice i dzieci - konferencje.
Jakość życia - konferencje.
Tożsamość (psychologia) - konferencje.
Osobowość - konferencje.
Stosunki międzyludzkie - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Utrudnienia adaptacyjne młodego pokolenia : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej 21-22.04. 1998 r. przez Katedrę Pedagogiki Specjalnej WSP w Bydgoszczy / pod red. Teresy Sołtysiak i Małgorzaty Kowalczyk-Jamnickiej ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy
Wydawca:
Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane WSP
Rok wydania:
1999
Temat:
Młodzież niepełnosprawna - postawy.
Adaptacja społeczna - konferencje.
Młodzież w trudnej sytuacji - Polska - 1990- - konferencje.
Młodzież niepełnosprawna - Polska - sytuacja społeczna - 1990- - konferencje.
Młodzież niepełnosprawna - rehabilitacja - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Człowiek w mieście : symbioza, adaptacja, konflikt / [red. Adam Gendźwiłł et al.] ; Uniwersytet Warszawski, Koło Naukowe Studiów Miejskich
Wydawca:
Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa
Rok wydania:
2008
Temat:
Socjologia miasta - konferencje.
Geografia człowieka - konferencje.
Adaptacja społeczna - konferencje.
Percepcja geograficzna - konferencje.
Bezdomni - polityka publiczna - konferencje.
Seniorzy w środowisku miejskim - konferencje.
Urbanistyka - aspekt społeczny - konferencje.
Przestrzenie publiczne - aspekt społeczny - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Strategie adaptacyjne społeczeństwa polskiego : praca zbiorowa / pod red. Jolanty Kulpińskiej i Andrzeja Pilichowskiego
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
1996
Temat:
Szczepański, Jan (1913-2004) - konferencje.
Adaptacja społeczna.
Adaptacja społeczna - konferencje.
Zmiana społeczna - konferencje.
Polska - sytuacja społeczna - 1989-.
Polska - sytuacja społeczna - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Edukacyjna wspólnota na rzecz społeczeństwa dla wszystkich / red. nauk. Anna Sajdak
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rok wydania:
2005
Temat:
Społeczeństwo obywatelskie - konferencje.
Integracja społeczna - konferencje.
Integracja społeczna - Polska - 1990- - konferencje.
Rehabilitacja - Polska - 1990- - konferencje.
Socjologia edukacji - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Aktualne problemy profilaktyki społecznej i resocjalizacji : I Krajowa Konferencja Naukowa Problemów Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Warszawa 15-17 luty 1980 r. / [kom. red.: Adam Krukowski, Stanisław Strycharz]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
1983
Seria:
Prace Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, 0138-0591 ; t. 8
Temat:
Przestępczość - zapobieganie - konferencje.
Przestępczość - aspekt społeczny - Polska - konferencje.
Integracja społeczna - konferencje.
Dewiacje społeczne - zapobieganie - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wykluczenie i marginalizacja społeczna : wokół problemów diagnostycznych i reintegracji psychospołecznej / red. nauk. Katarzyna Białobrzeska, Stanisław Kawula
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit"
Rok wydania:
2006
Seria:
Seria Wydawnicza Problemy Pracy Socjalnej
Temat:
Wykluczenie społeczne - Polska - 1990- - konferencje.
Marginalizacja - Polska - 1990- - konferencje.
Edukacja - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola wartości moralnych w procesie socjalizacji i resocjalizacji / red. Jan Świtka, Małgorzata Kuć, Iwona Niewiadomska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej, Katedra Kryminologii i Psychologii Kryminalnej Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie lubelskim
Wydawca:
Lublin : Wydaw. KUL
Rok wydania:
2005
Temat:
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) - nauczania.
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) - nauczania - konferencje.
Socjalizacja - konferencje.
Integracja społeczna - konferencje.
Etyka - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Profilaktyka uzależnień drogą do wolności człowieka : materiały konferencji nt. "Profilaktyka uzależnień fundamentem zdrowia w trzecim tysiącleciu", Lublin, 18-21 V 1999 r. / red. Czesław Cekiera i Iwona Niewiadomska
Wydawca:
Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL
Rok wydania:
cop. 2001
Seria:
Prace Wydziału Nauk Społecznych / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 68
Temat:
Dewiacje społeczne - Polska - 1990- - konferencje.
Uzależnienie (fizjologia) - zapobieganie - konferencje.
Uzależnienie (psychologia) - zapobieganie - konferencje.
Wartości społeczne - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Systemowa pomoc rodzinie w procesie resocjalizacji i readaptacji społecznej / pod red. Józefa Górniewicza i Hanny Kędzierskiej
Wydawca:
Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Rok wydania:
2000
Temat:
Opieka społeczna nad rodziną - Polska - 1990- - konferencje.
Polityka rodzinna.
Dewiacje społeczne - 1990- - konferencje.
Więźniowie - resocjalizacja - konferencje.
Opieka społeczna - Polska - konferencje.
Przemoc w rodzinie - zapobieganie - Polska - konferencje.
Rodzina nieprzystosowana i przestępczość - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Autorytet i godność służb penitencjarnych a skuteczność metod resocjalizacji / pod red. Jana Świtki, Małgorzaty Kuć, Iwony Niewiadomskiej ; Katolicki Uniwersytet Lubelski.Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim
Wydawca:
Lublin : Wydaw, KUL
Rok wydania:
2004
Temat:
Autorytet (psychologia) - konferencje.
Godność - konferencje.
Więźniowie - resocjalizacja - konferencje.
Więzienia - Polska - personel - warunki pracy - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nauczanie Papieża Jana Pawła II do więźniów i służb penitencjarnych / red.: Jan Świtka, Małgorzata Kuć ; Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Wydawca:
Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Rok wydania:
cop. 2006
Seria:
Prace Wydziału Nauk Prawnych / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ; 29
Temat:
Uwięzienie - aspekt religijny - Kościół katolicki - konferencje.
Więźniowie - życie religijne - konferencje.
Więźniowie - resocjalizacja - aspekt religijny - Kościół katolicki - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przemoc, uzależnienia, rehabilitacja : materiały z sympozjum / red. nauk. Kazimierz Jacek Zabłocki, Sylwia Jaworska-Supeł ; Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Wydawca:
Płock : Wydawnictwo Naukowe NOVUM
Rok wydania:
2003
Temat:
Przemoc - konferencje.
Rehabilitacja - konferencje.
Narkomania - konferencje.
Uzależnienie (psychologia) - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Z zagadnień rewalidacji dzieci niepełnosprawnych : (materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Pedagogiki Specjalnej w maju 1986 roku) / pod red. Jadwigi Baran ; przy współpr. Teresy Oleńskiej-Pawlak ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej
Rok wydania:
1991
Temat:
Dzieci z niepełnosprawnością - rehabilitacja - Polska - konferencje.
Pedagogika specjalna - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży - zagrożenia cywilizacyjne w aspektach: pedagogicznym, instytucjonalnym i legislacyjnym : materiały z konferencji naukowej, Katowice, 6-7 listopada 2003 roku / red. Ewa Krzyżak-Szymańska, Andrzej Szymański ; Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach, Szkoła Policji w Katowicach
Wydawca:
Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda
Rok wydania:
2004
Temat:
Rodzina nieprzystosowana - Polska - konferencje.
Dewiacje społeczne - Polska - konferencje.
Bezpieczeństwo drogowe - Polska - konferencje.
Orientacja zawodowa - Polska - konferencje.
Opieka społeczna nad rodziną - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej a służby socjalne - zadania pedagoga / pod red. Aleksandra Hulka ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN
Rok wydania:
1992
Seria:
Studia Pedagogiczne / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych, 0081-6795 ; 59
Temat:
Pomoc społeczna - aspekt psychologiczny.
Edukacja seksualna dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.
Opieka społeczna - Polska - konferencje.
Pracownicy socjalni - Polska - konferencje.
Osoby z niepełnosprawnością - edukacja - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zmiany, metamorfozy, rewolucje / pod redakcją Małgorzaty Czapigi, Katarzyny Konarskiej
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
2018
Seria:
Colloquia Anthropologica et Communicativa ; vol. 11
Temat:
Stanislavskij, Konstantin Sergeevič (1863-1938) - wpływ.
Jansson, Tove (1914-2001). Farlig midsommar - adaptacje radiowe.
Jansson, Tove (1914-2001) - konferencje.
Jansson, Tove (1914-2001) - korespondencja.
Rewolucje.
Zmiana społeczna.
Polityka i literatura.
Koniec świata - w kinie.
Komunikacja ustna.
Nowoczesność.
Kryzys - w kinie.
Książka
    Wyświetlanie 1-22 z 22

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

    Prześlij opinię

    Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

    Formularz