Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Administracja lokalna - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-." wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-72 z 72
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kreowanie regionalnej i lokalnej polityki gospodarczej na podstawie teorii i koncepcji rozwoju terytorialnego / Andrzej Paczoski
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2010
Temat:
Administracja lokalna - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Rozwój gospodarczy - polityka publiczna - Polska - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prace z zakresu gospodarki i administracji publicznej / [red. nauk. z. Zygmunt Szymla]
Wydawca:
Kraków : Wydaw. AE
Rok wydania:
2004
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 0208-7944 ; nr 667
Temat:
Administracja publiczna - Polska - zarządzanie - 1990-.
Administracja lokalna - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - zarządzanie - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gmina pasywna = (Passive local government) / pod red. Wojciecha Dziemianowicza i Pawła Swianiewicza ; Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
Wydawca:
Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
Rok wydania:
cop. 2007
Seria:
Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ; t. 117
Temat:
Administracja lokalna - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Budżety gminne - Polska - 1990-.
Fundusze strukturalne - Polska - 1990-.
Gminy - planowanie - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Europa - finanse - badania porównawcze.
Samorząd lokalny - Polska - finanse - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Strategia rozwoju regionalnego i lokalnego po reformie administracyjnej państwa / Elżbieta Wysocka, Jerzy Koziński
Wydawca:
Warszawa : Difin
Rok wydania:
cop. 2000
Temat:
Administracja publiczna - reforma - Polska - 1990-.
Administracja lokalna - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wielkość gmin i powiatów a sprawność ich funkcjonowania : hipotezy wielkoludów i liliputów / Paweł Swianiewicz, Adam Gendźwiłł, Julita Łukomska, Anna Kurniewicz
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar
Rok wydania:
2016
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - zarządzanie - 1990-.
Administracja lokalna - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Gminy - Polska - zarządzanie - 1990-.
Demokracja lokalna - Polska - 1990-.
Polska - podział polityczny i administracyjny - 1990-.
Polska - powiaty (1999- ).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce : zagadnienia publicznoprawne / Małgorzata Ofiarska
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe US
Wydanie:
Stan prawny na 1 października 1999 r
Rok wydania:
2000
Seria:
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; t. 346
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Okręgi specjalne - Polska.
Zachęty podatkowe - Polska.
Administracja lokalna - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Polsce : polityka, funkcjonowanie, ewaluacja / Krzysztof Małachowski
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2019
Seria:
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; (1140) 1066
Temat:
Administracja lokalna - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Odpady - zarządzanie kompleksowe - Polska - 1990-.
Usuwanie odpadów - Polska - 1990-.
Recykling odpadów - Polska - 1990-.
Rozwój gospodarczy - aspekt środowiskowy - Polska - 1990-.
Polityka ochrony środowiska - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Gospodarka o obiegu zamkniętym - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System polityczny a rozwój gospodarczy / Janusz Hryniewicz, Bohdan Jałowiecki ; Uniwersytet Warszawski. Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego
Wydawca:
Warszawa : Michał Swianiewicz
Rok wydania:
1997
Seria:
Studia Regionalne i Lokalne ; 20(53)
Temat:
Administracja lokalna - Polska - 1990-.
Administracja lokalna - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Klasy społeczne - Polska - 1990- - ankiety.
Rozwój gospodarczy - aspekt polityczny - Polska - 1990-.
Polska - polityka i rządy - 1989-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Polska - polityka i rządy - 1989- - ankiety.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola organów terenowych gmin oraz miast i gmin w działalności socjalno-kulturalnej po reformie z lat 1973-1975 : (studium ekonomiczno-finansowe) / Emilia Denek
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo AE
Rok wydania:
1985
Seria:
Zeszyty Naukowe - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Seria 2, Prace Doktorskie i Habilitacyjne ; z. 83
Temat:
Administracja lokalna - aspekt ekonomiczny - Polska.
Administracja lokalna - Polska - 1945-1990.
Finanse lokalne - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomiczne i polityczne uwarunkowania rozwoju samorządu terytorialnego / redakcja naukowa Sławomir Pastuszka, Agnieszka Kasińska-Metryka
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania:
2016
Seria:
Komunikacja w Samorządzie
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Administracja lokalna - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uspołecznienie planowania miejscowego : doświadczenia i propozycje / Anna Rębowska ; Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział w Krakowie
Wydawca:
Kraków : IGPiK
Rok wydania:
1990
Seria:
Wyróżnione Problemy Warsztatowe Planowania Miejscowego ; z. 5
Temat:
Decentralizacja administracji - Polska - 1990-.
Administracja lokalna - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Zagospodarowanie przestrzenne - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Planowanie gospodarcze - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Samorząd lokalny : od teorii do badań empirycznych / red. nauk. Jerzy Kleer ; [aut.: Grażyna Bukowska et al.]
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu. PL Wydawnictwa Fachowe
Rok wydania:
2009
Temat:
Dobra publiczne - modele matematyczne.
Samorząd lokalny - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Administracja publiczna - Polska - 1990-.
Finanse gminne - Polska - 1990-.
Relacje szkoła-społeczność lokalna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawne formy realizacji zadań gospodarczych i społecznych samorządu terytorialnego / Mieczysław Szypliński
Wydawca:
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora"
Rok wydania:
2008
Temat:
Samorząd lokalny - prawo - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarowanie majątkiem komunalnym : zasady, metody, strategie / Magdalena Łyszkiewicz ; [recenzent Beata Zofia Filipak, Marta Sadowy]
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu
Rok wydania:
2016
Temat:
Samorząd lokalny - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Mienie komunalne - Polska - zarządzanie - 1990-.
Mienie komunalne - prawo - Polska - 1990-.
Administracja publiczna - aspekt ekonomiczny - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarowanie majątkiem komunalnym : zasady, metody, strategie / Magdalena Łyszkiewicz
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu
Wydanie:
Wydanie II, stan prawny na dzień 31 czerwca 2015 r
Rok wydania:
2018
Temat:
Samorząd lokalny - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Mienie komunalne - Polska - zarządzanie - 1990-.
Mienie komunalne - prawo - Polska - 1990-.
Administracja publiczna - aspekt ekonomiczny - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Lokalne społeczeństwa obywatelskie - mapy aktywności : raporty z badań / pod red. Piotra Frączaka
Wydawca:
Warszawa : Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Rok wydania:
2004
Seria:
Biblioteka Aktywności Lokalnej ; vol. 3
Temat:
Społeczeństwo obywatelskie - Polska - Śląsk (region) - 1990-.
Demokracja lokalna - Polska - Śląsk (region) - 1990-.
Udział w polityce - Polska - Śląsk (region) - 1990-.
Administracja lokalna - aspekt ekonomiczny - Polska - studium przypadku.
Administracja lokalna - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Społeczeństwo obywatelskie - Polska - 1990-.
Demokracja lokalna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wybrane determinanty rozwoju regionu w warunkach procesów integracyjnych = Selected determinants of the regional development in the conditions of the integration processes / Michał A. Leśniewski, Paweł Dziekański
Wydawca:
Ostrowiec Świętokrzyski : Stowarzyszenie "Nauka Edukacja Rozwój"
Rok wydania:
2011
Temat:
Gospodarka regionalna - Polska - 1990-.
Ekorozwój - Polska - 1990-.
Rozwój społeczności lokalnej - Polska - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Kapitał intelektualny - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Marketing terytorialny - Polska - 1990-.
Administracja lokalna - public relations - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problems of the functioning of local self-government / ed. Stanisław Dolata ; [transl. Joost Platje, David Ramsey]
Wydawca:
Opole : Opole University
Rok wydania:
2003
Seria:
Economic and Environmental Studies, 1642-2597 ; no. 4
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - finanse.
Samorząd lokalny - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - zarządzanie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomiczno-finansowe uwarunkowania samorządu lokalnego / [red. nauk. Emilia Denek, Jan Sobiech, Janusz Wierzbicki]
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1992
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Seria 1, 0208-4902 ; z. 203
Temat:
Gospodarka regionalna - Polska - 1990-.
Finanse lokalne - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - finanse - 1990-.
Administracja lokalna - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - finanse - 1900-1945.
Samorząd lokalny - Polska - Śląsk, Górny (region) - finanse - 1900-1945.
Funkcjonariusze lokalni - praca - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finansowanie gminnego samorządu terytorialnego : praca zbiorowa / pod red. Doroty A. Hałaburdy
Wydawca:
Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej
Rok wydania:
2008
Temat:
Samorząd lokalny - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Gminy - Polska - zarządzanie - 1990-.
Rozwój społeczności lokalnej - Polska - 1990-.
Finanse lokalne - Polska - 1990-.
Finanse gminne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konkurencyjność gmin w kontekście relacji władze lokalne - inwestorzy zagraniczni / Wojciech Dziemianowicz
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2008
Temat:
Samorząd lokalny - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Rozwój społeczności lokalnej - Polska - 1990-.
Inwestycje zagraniczne - Polska - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Samorząd terytorialny w warunkach gospodarki rynkowej / Eugeniusz Wojciechowski ; Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania:
1997
Seria:
Przedsiębiorczość
Temat:
Gminy - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Gospodarka rynkowa - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego / Maria Jastrzębska
Wydawca:
Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2005
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - finanse.
Finanse publiczne - Polska - 1990-.
Polityka wydatków publicznych - Polska.
Samorząd lokalny - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Finanse gminne - Polska - 1990-.
Dochody lokalne - Polska.
Samorząd lokalny - finanse.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dostosowanie prawa polskiego do zasad Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego / Tomasz Szewc
Wydawca:
Bydgoszcz ; Katowice : Oficyna Wydawnicza Branta
Rok wydania:
2006
(2005)
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - zarządzanie - 1990-.
Samorząd lokalny - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - prawo - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - finanse - prawo - Polska - 1990-.
Prawo europejskie i prawo krajowe - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - prawo - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Partnerstwo i odpowiedzialność w funkcjonowaniu miasta = (Partnership and responsibility in the city life) / [pod red. Tadeusza Markowskiego i Danuty Stawasz] ; Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
Wydawca:
Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
Rok wydania:
2014
Seria:
Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 0079-3507 ; t. 157
Temat:
NATURA 2000 - aspekt ekonomiczny - modele matematyczne.
Aglomeracje miejskie - 1990-.
Miasta - Polska - zarządzanie - 1990-.
Miasta - zarządzanie.
Miasta - wzrost - prognozy - 21 w.
Aglomeracje miejskie - 21 w.
Aglomeracje miejskie - administracja.
Gospodarka miejska - 1990-.
Nowe technologie informacyjne i komunikacyjne - aspekt ekonomiczny.
Planowanie strategiczne - informatyka.
Przetwarzanie w chmurze - aspekt ekonomiczny.
Samorząd lokalny - zarządzanie - udział mieszkańców - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jakość procesów usługowych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego / Alicja Gębczyńska
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej
Rok wydania:
2013
Temat:
Samorząd lokalny - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Zarządzanie jakością.
Administracja publiczna - jakość - Polska - 1990-.
Administracja publiczna - kontrola jakości.
Jakość usług - ocena.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Organizacja, zadania i funkcjonowanie samorządu terytorialnego / Mieczysław Szypliński
Wydawca:
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora"
Wydanie:
Wyd. 2, uwzględnia zmiany w przepisach prawa na koniec stycznia 2006 r
Rok wydania:
2006
Temat:
Gospodarka regionalna - zarządzanie.
Samorząd lokalny - aspekt ekonomiczny.
Gminy - Polska - zarządzanie - 1990-.
Rozwój społeczności lokalnej - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie publiczne w lokalnej polityce społecznej / red. Aldona Frączkiewicz-Wronka ; współprac. Sławomir Kantyka, Maria Zrałek ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
Rok wydania:
2007
Temat:
Samorząd lokalny - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Polska - polityka społeczna - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Planowanie rozwoju gminy jako instrument pozyskiwania funduszy pomocowych Unii Europejskiej / Tomasz Dziurbejko
Wydawca:
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin
Rok wydania:
2006
Temat:
Gminy - planowanie - Polska - 1990-.
Gminy - Polska - zarządzanie - 1990-.
Pomoc gospodarcza na rzecz regionu - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - aspekt ekonomiczny - Polska.
Fundusze strukturalne - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka regionalna i samorządność / pod red. nauk. Zbigniewa Strzeleckiego
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa
Rok wydania:
2006
Seria:
Studia i Prace / Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, 1642-6150 ; z. n. 10
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Zagospodarowanie przestrzenne - aspekt środowiskowy - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Reforma służby zdrowia 1999 : zadania i kompetencje samorządu terytorialnego / [red. t. Tomasz Pęcherz, Paweł Stańczyk] ; Federacja Związków i Stowarzyszeń Gmin i Powiatów RP. Centrum Prawa Miejscowego
Wydawca:
Kraków : Fundacja Rozwoju Samorządności i Prasy Lokalnej
Rok wydania:
1998
Seria:
Podręczniki dla Samorządu Terytorialnego
Temat:
Służba zdrowia - reorganizacja - Polska - 1990-.
Służba zdrowia - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - finanse.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pomoc państwa : wybrane zagadnienia / pod red. Bartłomieja Kurcza ; aut.: Krzysztof Bolesta [et al.]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Rok wydania:
2009
Seria:
Zarys Prawa
Temat:
Pomoc gospodarcza - prawo - Kraje Unii Europejskiej.
Pomoc gospodarcza - prawo - Polska.
Subwencje - prawo - Polska - 1990-.
Reorganizacja przemysłu - aspekt ekonomiczny - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Samorząd w procesie rozwoju regionów Polski Wschodniej / red. nauk. Bogusław Plawgo
Wydawca:
Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica
Rok wydania:
2007
Temat:
Samorząd lokalny - aspekt ekonomiczny - Polska Wschodnia - 1990-.
Rozwój społeczności lokalnej - Polska Wschodnia - 1990-.
Polska Wschodnia - sytuacja gospodarcza - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Samorząd lokalny a rozwój turystyki : przykład gmin Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej / Robert Pawlusiński ; [tł. na jęz. ang. Teresa Tarkowska-Adi]
Wydawca:
Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rok wydania:
2005
Temat:
Samorząd lokalny - aspekt ekonomiczny - Polska - Krakowsko-Częstochowska, Wyżyna - 1990-.
Turystyka - Polska - Krakowsko-Częstochowska, Wyżyna - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gmina, przedsiębiorczość, promocja / red. nauk. J. Paweł Gieorgica, Grzegorz Gorzelak
Wydawca:
Warszawa : UW. EIRRiL
Rok wydania:
1992
Seria:
Studia Regionalne i Lokalne / Uniwersytet Warszawski. Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego ; 7(40)
Temat:
Gospodarka regionalna.
Gminy - aspekt ekonomiczny.
Finanse gminne.
Gminy - planowanie.
Marketing terytorialny.
Rozwój terenów wiejskich - Europa - 1990-.
Inwestycje zagraniczne - Polska - 1990-.
Administracja lokalna - Wielka Brytania.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Aktualne problemy rozwoju gospodarczego gmin i powiatów / pod red. Andrzeja Borodo ; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą
Wydawca:
Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna : LEGA Oficyna Wydawnicza Włocławskiego Towarzystwa Naukowego
Rok wydania:
2006
Temat:
Gminy - aspekt ekonomiczny - Polska - konferencje.
Rozwój społeczności lokalnej - Polska - 1990- - konferencje.
Samorząd lokalny - aspekt ekonomiczny - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój lokalny i regionalny po wejściu Polski do Unii Europejskiej : praca zbiorowa. T. 1 / pod red. Anny Barcik i Ryszarda Barcika
Wydawca:
Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej
Rok wydania:
2006
Temat:
Gospodarka regionalna - zarządzanie.
Samorząd lokalny - Polska - zarządzanie - 1990-.
Reorganizacja przemysłu - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Gospodarka regionalna - reorganizacja - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój lokalny i regionalny po wejściu Polski do Unii Europejskiej : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Anny Barcik i Ryszarda Barcika
Wydawca:
Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe ATH
Rok wydania:
2006
Temat:
Gospodarka regionalna - zarządzanie.
Samorząd lokalny - Polska - zarządzanie - 1990-.
Reorganizacja przemysłu - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Gospodarka regionalna - reorganizacja - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finansowanie ze środków publicznych edukacji na wsi / Iwona Kowalska
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo SGGW
Rok wydania:
2010
Seria:
Rozprawy Naukowe i Monografie = Treatises and Monographs ; 361
Temat:
Szkoły wiejskie - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Nauczanie w środowisku wiejskim - Polska - 1990-.
Finanse gminne - Polska - 1990-.
Edukacja - finanse - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Aktualne zasady finansowania i opodatkowania działalności innowacyjnej / Jan Zieliński, Maciej Zieliński
Wydawca:
Warszawa : Zakład Systemów Ekonomicznych "Wektory Gospodarki"
Wydanie:
Stan prawny na 15 października 1993 roku
Rok wydania:
1993
Seria:
Informator Wektory
Temat:
Innowacje - finanse.
Innowacje - prawo.
Uniwersytety i uczelnie - Polska - finanse - 1990-.
Innowacje - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1990-.
Ośrodki badań - Polska - finanse - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczne wydatki w Polsce z odniesieniami do innych krajów / Stanisława Golinowska, Krzysztof Hagemejer
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Rok wydania:
1999
Seria:
Opracowania PBZ, 1507-9163 ; z. nr 11
Temat:
Finanse publiczne - Polska - 1990-.
Ubezpieczenia społeczne - Polska - 1990-.
Polityka społeczna - aspekt ekonomiczny - 1990-.
Polska - polityka społeczna - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie rozwojem gmin a praktyka planowania strategicznego / Janusz Kot
Wydawca:
Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2003
Seria:
Rozprawy Habilitacyjne Uniwersytetu Łódzkiego
Temat:
Gminy - zarządzanie.
Planowanie strategiczne.
Gospodarka regionalna - zarządzanie.
Samorząd lokalny - aspekt ekonomiczny.
Rozwój społeczności lokalnej - Polska - 1990-.
Gminy - planowanie - Polska - 1990-.
Gminy - Polska - zarządzanie - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Działalność gospodarcza organizacji publicznych / Antoni Kożuch, Zofia Kołoszko-Chomentowska
Wydawca:
Białystok : Fundacja Współczesne Zarządzanie
Rok wydania:
2003
Seria:
Zarządzanie Publiczne
Temat:
Biznesplan.
Spółki - finanse.
Samorząd lokalny - aspekt ekonomiczny - Polska.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Podatki lokalne - Polska.
Organizacje non profit - aspekt ekonomiczny - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Efektywność wydatkowania funduszy ekologicznych nie posiadających osobowości prawnej : praca zbiorowa / pod red. Franciszka Piontka
Wydawca:
Katowice ; Białystok : Wydaw. Ekonomia i Środowisko
Rok wydania:
2000
Temat:
Środowisko - ochrona - finanse - 1990-.
Środowisko - ochrona - efektywność kosztów.
Środowisko - ochrona - Polska - 1990-.
Zarządzanie finansowe.
Środowisko - ochrona - aspekt ekonomiczny - Polska.
Środowisko - ochrona - Polska - finanse.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Lokalne bieguny wzrostu w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. T. 2 / Jerzy Dębski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Wydawca:
Białystok : Wydaw. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania
Rok wydania:
2002
Temat:
Gminy - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Finanse gminne - Polska - 1990-.
Bieguny wzrostu.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - zróżnicowanie regionalne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Internacjonalizacja administracji publicznej / redakcja naukowa Zbigniew Czarnik, Jerzy Posłuszny, Ludwik Żukowski
Wydawca:
Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business
Rok wydania:
2015
Seria:
Monografie LEX, 1897-4392
Temat:
Prawo administracyjne - Polska - 1990-.
Administracja publiczna - Polska - 1990-.
Społeczeństwo obywatelskie.
Zarządzanie środowiskiem - Polska - 1990-.
Prawo administracyjne.
Administracja publiczna.
Globalizacja.
Osoby (prawo) - ochrona - Kraje Unii Europejskiej.
Samorząd lokalny.
Współpraca międzynarodowa.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metropolia i jej region w gospodarce informacyjnej / Grzegorz Gorzelak, Maciej Smętkowski ; Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar"
Rok wydania:
2005
Temat:
Aglomeracje miejskie - administracja.
Miasta - wzrost.
Urbanizacja.
Polityka miejska.
Gospodarka regionalna.
Rozwój gospodarczy - skutki innowacji.
Stolice - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zbiorowości i społeczności lokalne : gotowość i adaptacja do zmian : (raport z socjologicznych badań empirycznych) : praca zbiorowa / pod red. Adriana Cybuli, Marka S. Szczepańskiego
Wydawca:
Tychy : Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych
Rok wydania:
1999
Seria:
Prace Naukowe i Konferencyjne / Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach
Temat:
Adaptacja społeczna.
Administracja lokalna - aspekt ekonomiczny - Polska - Śląskie, Województwo (1999- ).
Klasy rządzące - Polska - Śląskie, Województwo (1999- ).
Koszt i poziom życia - Polska - opinia publiczna.
Opinia publiczna - Polska.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - Śląskie, Województwo (1999- ).
Struktura społeczna - Polska - Śląskie, Województwo (1999- ).
Zmiana społeczna - Polska - 1990-.
Śląskie, Województwo (Polska ; 1999- ) - sytuacja gospodarcza.
Śląskie, Województwo (Polska ; 1999- ) - sytuacja społeczna.
Książka
    Wyświetlanie 1-72 z 72

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

    Prześlij opinię

    Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

    Formularz