Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Administracja publiczna - Polska - 1990-." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzanych jej zadań / redakcja naukowa Tomasz Bąkowski
Wydawca:
Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business
Wydanie:
Stan prawny na 15 lutego 2015 r
Rok wydania:
2015
Seria:
Monografie LEX, 1897-4392
Temat:
Administracja publiczna - Polska - 1990-.
Prawo administracyjne - Polska - 1990-.
Administracja publiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Modernizacja zarządzania publicznego i administracji publicznej : zagadnienia wybrane, w kontekście strategii Sprawne Państwo 2020 / red. nauk. Olgierd Lissowski
Wydawca:
Kalisz : Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
Rok wydania:
2013
Seria:
Prace Naukowe Instytutu Zarządzania
Temat:
Administracja publiczna - Polska - 1990-.
Administracja publiczna - Polska - zarządzanie - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współdziałanie w administracji / redakcja naukowa Patrycja Suwaj, Przemysław Kledzik, Katarzyna Samulska ; Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Wydawca:
Gorzów Wielkopolski : Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Rok wydania:
2020
Temat:
Administracja publiczna - Polska - 1990-.
Administracja publiczna - Polska - zarządzanie - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Administracja publiczna wobec wyzwań i oczekiwań społecznych / pod redakcją naukową Małgorzaty Giełdy i Renaty Raszewskiej-Skałeckiej ; [Uniwersytet Wrocławski]
Wydawca:
Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
2015
Seria:
Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Seria: e-Monografie ; nr 71
Temat:
Administracja publiczna - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Administracja publiczna - jakość - Polska - 1990-.
Administracja publiczna - ocena - Polska - 1990-.
Administracja publiczna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne problemy administracji publicznej : studia i materiały / [aut. Monika Giżyńska et al.]
Wydawca:
Płock : Oficyna Wydawnicza Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica - Wydawnictwo Naukowe NOVUM
Rok wydania:
2012
Temat:
Administracja publiczna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Organizacja i zadania terenowych organów administracji rządowej / Katarzyna Grosicka, Leszek Grosicki, Przemysław Grosicki ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Akademickie Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe "Atena"
Wydawca:
Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Alaksandra Gieysztora ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR
Rok wydania:
2014
Temat:
Administracja publiczna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jaka administracja? : rozważania nad teorią i praktyką administracji polskiej po 1989 roku : praca zbiorowa / pod redakcją Michała Strzeleckiego, Waldemara Zubrzyckiego, Dariusza Jurczaka
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uczelniane WSIiE TWP
Rok wydania:
2016
Temat:
Administracja publiczna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Agencje i podmioty podobne w strukturze administracji publicznej / red. Anna Gronkiewicz, Agnieszka Ziólkowska ; aut. Paulina Bieś-Srokosz [et al.] ; Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
Wydawca:
Katowice : Forma Studio : Uniwersytet Śląski w Katowicach
Rok wydania:
2013
Temat:
Administracja publiczna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podmioty administrujące / red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel ; aut. Maksymilian Cherka [et al.]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck : Instytut Nauk Prawnych PAN
Wydanie:
[Stan prawny na 1 stycznia 2011 r.]
Rok wydania:
2011
Seria:
System Prawa Administracyjnego ; t. 6
Temat:
Administracja publiczna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo administracyjne ustrojowe : podmioty administracji publicznej / pod red. Jerzego Stelmasiaka i Jana Szreniawskiego
Wydawca:
Bydgoszcz ; Lublin : Oficyna Wydawnicza "Branta"
Wydanie:
Stan prawny na dzień 31 sierpnia 2002 r
Rok wydania:
2002
Temat:
Administracja publiczna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
W służbie dobra wspólnego : ludzie, postawy i kompetencje w administracji publicznej / redakcja naukowa Barbara Jaworska-Dębska, Anna Dobaczewska ; Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
Wydawca:
Warszawa : Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
Rok wydania:
2016
Temat:
Administracja publiczna - Polska - 1990- - miscellanea.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sprawne państwo : współczesne koncepcje i instrumenty zarządzania publicznego a administracja publiczna / Anetta Jaxa Dębicka
Wydawca:
Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska
Wydanie:
Stan prawny na 30 czerwca 2008 r
Rok wydania:
2008
Seria:
Monografie, 1897-4392
Temat:
Administracja publiczna - Polska - 1990-.
Administracja publiczna - Polska - zarządzanie - 1990-.
Służba publiczna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Administracja publiczna w procesie przemian / pod red. Andrzeja Ferensa i Iwony Macek
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
2002
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; no 2351
Administracja i Polityka
Temat:
Administracja publiczna - badania porównawcze.
Administracja publiczna - Polska - 1990-.
Administracja publiczna - reforma - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Reforma administracji publicznej w Polsce : uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i polityczne / [red. Ewa Bem] ; Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH
Rok wydania:
2000
Temat:
Administracja publiczna - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Administracja publiczna - reforma - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczne światy elity administracyjnej państwa / Ewa Nalewajko, Barbara Post, Anna Radiukiewicz, Paweł Maranowski
Wydawca:
Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN
Rok wydania:
2016
Temat:
Administracja publiczna - Polska - 1990-.
Klasy rządzące - Polska - 1990- - studium przypadku.
Legislacja - Polska - 1990- - studium przypadku.
Administracja publiczna - Polska - 1990- - studium przypadku.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nowe idee zarządzania publicznego : wyzwania i dylematy / redakcja naukowa Ewa Maria Marciniak, Jerzy Szczupaczyński ; Instytut Nauk Politycznych. Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Uniwersytet Warszawski
Wydawca:
Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa
Rok wydania:
2017
Temat:
Administracja publiczna - 1990-.
Administracja publiczna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nowoczesna administracja publiczna : zadania i działalność - uwarunkowania prawne / red.: Maciej Rudnicki, Maciej Jabłoński, Kamila Sobieraj ; [Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Instytut Administracji]
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Rok wydania:
2013
Temat:
Administracja publiczna - Polska - 1990-.
Prawo administracyjne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Standardy współczesnej administracji i prawa administracyjnego / redakcja naukowa Zofia Duniewska, Małgorzata Stahl, Agnieszka Rabiega-Przyłęcka
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer ; Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Wydanie:
Stan prawny na 1 sierpnia 2019 r
Rok wydania:
2019
Seria:
Monografie, 1897-4392
Temat:
Administracja publiczna - Polska - 1990-.
Prawo administracyjne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne europejskie problemy prawa administracyjnego i administracji publicznej : w 35. rocznicę utworzenia Instytutu Nauk Administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego / pod red. Adama Błasia i Konrada Nowackiego
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
2005
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo, 0524-4544 ; 295
Temat:
Prawo administracyjne - Polska - 1990-.
Administracja publiczna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jakość administracji w Polsce : zarys współczesnej problematyki / Andrzej Piekara ; Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
copyright 2010
Temat:
Administracja publiczna - jakość - Polska - 1990-.
Służba publiczna - Polska - 1990-.
Administracja publiczna - Polska - 1990-.
Relacje administracja-obywatel - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Transformacja administracji publicznej w Polsce : od upadku realnego socjalizmu do członkostwa w Unii Europejskiej / Agnieszka Lipska-Sondecka
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR
Rok wydania:
2015
Temat:
Administracja publiczna - Polska - 1970-2000.
Administracja publiczna - Polska - 1990-.
Administracja publiczna - reforma - Polska - 1970-2000.
Administracja publiczna - reforma - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej : kapitał intelektualny jako determinanta realizacji polityki jakości w urzędach administracji rządowej / Ireneusz Kozera
Wydawca:
Warszawa : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Rok wydania:
2009
Seria:
Jakość w Administracji
Temat:
Administracja publiczna - jakość - Polska - 1990-.
Administracja publiczna - Polska - zarządzanie - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Reforma administracji publicznej RP : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej 11 maja 1994 w Prywatnej Wyższej Szkole Businessu i Administracji / red. naukowy Zbigniew Kiełmiński
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji
Rok wydania:
1994
Seria:
Konferencje i Seminaria PWSBiA ; 1
Temat:
Administracja publiczna - reforma - 1990- - konferencje.
Administracja publiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Administracja publiczna i prawo administracyjne w zarysie / red. nauk. Mirosław Karpiuk, Jerzy Kowalski
Wydawca:
Warszawa ; Poznań : Polskie Wydawnictwo Prawnicze IURIS
Rok wydania:
2013
Seria:
Seria Akademicka
Temat:
Administracja publiczna - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - 1990- - legislacja.
Bezpieczeństwo państwa - Polska - 1990-.
Porządek publiczny - Polska - 1990-.
Administracja publiczna - inspekcja - Polska - 1990-.
Administracja publiczna - kontrola państwa - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Administracja i zarządzanie publiczne : nauka o współczesnej administracji / Dawid Sześciło, Arwid Mednis, Magdalena Niziołek, Jowanka Jakubek-Lalik ; redakcja naukowa Dawid Sześciło
Wydawca:
Warszawa : Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2014
Temat:
Administracja publiczna - Polska - 1990- - podręczniki akademickie.
Administracja publiczna - zarządzanie - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Administracja publiczna : bezpieczeństwo państwa w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego / redakcja naukowa Danuta Plecka, Patrycja Rutkowska
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania:
2017
Seria:
Samorząd Terytorialny w XXI Wieku
Temat:
Administracja publiczna - Polska - 1990-.
Bezpieczeństwo państwa - Polska - 1990-.
Bezpieczeństwo międzynarodowe - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Reforma administracji publicznej 1999 : dokonania i dylematy : raport programu reformy administracji publicznej / red. Mirosław Stec ; [aut.: Mirosław Chrapusta et al.]
Wydawca:
Warszawa : ISP
Rok wydania:
2001
Seria:
Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z Badań / Instytut Spraw Publicznych
Temat:
Administracja publiczna - Polska.
Samorząd lokalny - Polska.
Administracja publiczna - reforma - Polska.
Administracja publiczna - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - prawo - Polska.
Administracja publiczna - reforma - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Układ administracji publicznej : X Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów / redakcja naukowa Jerzy Korczak
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Rok wydania:
2020
Temat:
Administracja publiczna - Polska - zarządzanie - 1990- - konferencje.
Administracja publiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Prawo administracyjne - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - podział polityczny i administracyjny - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Administracja rządowa w Polsce / redakcja naukowa Marek Chmaj ; poszczególne rozdziały napisali: Mariusz Bidziński, Stanisław Bułajewski, Marek Chmaj, Marcin Dąbrowski, Monika Giżyńska, Joanna Juchniewicz, Dobrochna Ossowska-Salamonowicz, Marek Salamonowicz
Wydawca:
Warszawa : Difin
Rok wydania:
copyright © 2012
Temat:
Administracja lokalna - Polska - 1990-.
Administracja publiczna - Polska - 1990-.
Służba publiczna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny jako sfera działania administracji publicznej / Wojciech Lis ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Rok wydania:
2015
Temat:
Porządek publiczny - Polska - 1990-.
Bezpieczeństwo państwa - Polska - 1990-.
Administracja publiczna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji : rozwiązania istniejące, projektowane i postulaty de lege ferenda / redakcja naukowa Grzegorz Kozieł
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo WSPA
Wydanie:
Stan prawny na dzień 30 listopada 2016 r
Rok wydania:
2017
Temat:
Prawo cywilne - Polska - 1990-.
Prawo handlowe - Polska - 1990-.
Administracja publiczna - Polska - 1990-.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz