Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Administracja publiczna." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zapewnienie interoperacyjności urządzeń i systemów : studium administracyjnoprawne / Maciej Błażewski
Wydawca:
Warszawa : Difin SA
Wydanie:
Wydanie pierwsze, stan prawny na dzień 1 listopada 2020 r
Rok wydania:
2020
Temat:
Administracja publiczna - systemy informacyjno-wyszukiwawcze.
Administracja publiczna - informatyka.
Administracja publiczna - techniki informatyczne.
Elektroniczna administracja publiczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Publicznoprawna regulacja administracji elektronicznej / Justyna Matusiak
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej
Wydanie:
Stan prawny: czerwiec 2015
Rok wydania:
2016
Temat:
Administracja publiczna - informatyka.
Elektroniczna administracja publiczna.
Elektroniczna administracja publiczna - prawo - Polska.
Administracja publiczna - informatyka - prawo - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Formułowanie i zastosowanie pryncypiów architektury korporacyjnej w organizacjach publicznych / Andrzej Sobczak
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
2008
Seria:
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 0867-7727 ; 557
Temat:
Administracja publiczna - informacja elektroniczna - Polska.
Administracja publiczna - informacja elektroniczna.
Administracja publiczna - informatyka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Administracja publiczna wobec wyzwań i oczekiwań społecznych / pod redakcją naukową Małgorzaty Giełdy i Renaty Raszewskiej-Skałeckiej ; [Uniwersytet Wrocławski]
Wydawca:
Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
2015
Seria:
Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Seria: e-Monografie ; nr 71
Temat:
Administracja publiczna - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Administracja publiczna - jakość - Polska - 1990-.
Administracja publiczna - ocena - Polska - 1990-.
Administracja publiczna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Transformacja administracji publicznej w Polsce : od upadku realnego socjalizmu do członkostwa w Unii Europejskiej / Agnieszka Lipska-Sondecka
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR
Rok wydania:
2015
Temat:
Administracja publiczna - Polska - 1970-2000.
Administracja publiczna - Polska - 1990-.
Administracja publiczna - reforma - Polska - 1970-2000.
Administracja publiczna - reforma - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Administracja publiczna w procesie przemian / pod red. Andrzeja Ferensa i Iwony Macek
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
2002
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; no 2351
Administracja i Polityka
Temat:
Administracja publiczna - badania porównawcze.
Administracja publiczna - Polska - 1990-.
Administracja publiczna - reforma - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Doskonalenie komunikacji elektronicznej pomiędzy jednostkami administracji publicznej / Tomasz Papaj
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2017
Seria:
Praca Naukowa
Temat:
Elektroniczna administracja publiczna - Polska - 1990-.
Administracja publiczna - informatyka.
Administracja publiczna - innowacje - Polska - 1990-.
Informacja administracyjna elektroniczna - Polska.
Administracja publiczna - informacja elektroniczna - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Administracja publiczna w procesie przemian / pod red. Andrzeja Ferensa i Iwony Macek
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
2002
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; no 2351
Administracja i Polityka
Temat:
Administracja publiczna - badania porównawcze.
Administracja publiczna - Polska - 1990-.
Administracja publiczna - reforma - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne standardy zarządzania administracją publiczną w polityce społeczno-ekonomicznej państwa / Roman Przybyszewski
Wydawca:
Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Rok wydania:
2004
Temat:
Administracja publiczna - zarządzanie.
Administracja publiczna - reforma.
Administracja publiczna - reforma - Polska - 1990-.
Administracja publiczna - kontrola jakości.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Efektywność usług publicznych - teoria i praktyka / Marian Kachniarz
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2012
Seria:
Monografie i Opracowania / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2084-6193 ; nr 210
Temat:
Administracja publiczna.
Administracja publiczna - Polska - 1990-.
Administracja publiczna - Polska - Śląsk, Dolny (region) - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i administrację publiczną / red. nauk. Jan Zimmermann, Patrycja Joanna Suwaj ; aut. Agata Barczewska-Dziobek [et al.]
Wydawca:
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business
Rok wydania:
2013
Seria:
Monografie Lex, 1897-4392
Temat:
Prawo administracyjne - Polska - 1990-.
Administracja publiczna - Polska - 1990-.
Administracja publiczna - informatyka.
Prawo administracyjne - Polska - 1990- - konferencje.
Administracja publiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Administracja publiczna - informatyka - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wyzwania rozwoju zasobów ludzkich administracji publicznej w dobie kryzysu ekonomicznego : jak działać lepiej, mając mniej? : materiały z konferencji, Warszawa, 10-11 grudnia 2009 / pod red. Witolda Mikułowskiego i Agnieszki Jezierskiej ; [tł Wojciech Gilewski] ; Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
Wydawca:
Warszawa : Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
Rok wydania:
2011
Temat:
Administracja publiczna - Francja - 1990- - konferencje.
Administracja publiczna - personel - 1990- - konferencje.
Administracja publiczna - Francja - zarządzanie - 1990- - konferencje.
Administracja publiczna - Polska - zarządzanie - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Marketing in the public sector : a roadmap for improved performance / Philip Kotler, Nancy Lee
Wydawca:
Upper Saddle River : Wharton School Publishing
Rok wydania:
cop. 2007
Seria:
Pearson Education
Temat:
Produktywność w administracji publicznej.
Administracja publiczna - udział mieszkańców.
Administracja publiczna - zarządzanie.
Administracja publiczna - udział mieszkańców - Stany Zjednoczone.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Administracja publiczna a gospodarka / red. Barbara Jaworska-Dębska, Anna Dobaczewska ; Instytut Prawa Gospodarczego
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Ius Publicum
Rok wydania:
© 2018
Seria:
Biblioteka Ius Publicum
Temat:
Administracja publiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Administracja publiczna - Ukraina - 1990- - konferencje.
Administracja publiczna - Słowacja - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Proces informatyzacji administracji publicznej i jego wpływ na kształtowanie narodowego zasobu archiwalnego stanowiącego dziedzictwo kulturowe ludzkości / Justyna Adamus-Kowalska
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2021
Temat:
Elektroniczna administracja publiczna - Polska.
Administracja publiczna - informatyka.
Zbiory archiwalne - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Proces decyzyjny w administracji publicznej / pod red. Ludwika Habudy
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
2000
Seria:
Administracja i Polityka
Temat:
Administracja publiczna.
Administracja publiczna - Polska - 1990-.
Administracja publiczna - podejmowanie decyzji.
Administracja publiczna - podejmowanie decyzji - Kraje Unii Europejskiej.
Administracja publiczna - podejmowanie decyzji - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nowe idee zarządzania publicznego : wyzwania i dylematy / redakcja naukowa Ewa Maria Marciniak, Jerzy Szczupaczyński ; Instytut Nauk Politycznych. Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Uniwersytet Warszawski
Wydawca:
Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa
Rok wydania:
2017
Temat:
Administracja publiczna - 1990-.
Administracja publiczna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Założenia i kierunki reformy administracji publicznej (wersja III-A) / [Michał Kulesza]
Wydawca:
Warszawa : Międzykomunalna Spółka Akcyjna Municipium
Rok wydania:
1993
Seria:
Materiały Reformy Administracji Publicznej. Dział I, Zagadnienia Ogólne ; z. 1
Temat:
Administracja publiczna - reforma - 1990-.
Administracja publiczna - Polska - 1990-.
Administracja publiczna - reforma.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Elektroniczny szok 17 sierpnia 2006 r. - termin zostaje zmieniony, ale problemy pozostają : obligatoryjność elektronicznych systemów obiegu dokumentów i implementacji e-podpisu : XXXV seminarium z cyklu Informatyka w Administracji, 10 sierpnia 2006 r., Warszawa / biuro organizacyjne: Centrum Promocji Informatyki
Wydawca:
[Miejsce nieznane] : [wydawca nieznany]
Rok wydania:
[2006?]
Temat:
Elektroniczna administracja publiczna - Polska - konferencje.
Administracja publiczna - Polska - informatyka - konferencje.
Elektroniczna administracja publiczna - prawo - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
VII Forum Informatyki w Administracji, 11-12 października 2006 r., Pałac Ossolińskich / biuro organizacyjne: Centrum Promocji Informatyki
Wydawca:
[Miejsce nieznane] : [wydawca nieznany]
Rok wydania:
[2006?]
Temat:
Administracja publiczna - Polska - informatyka - konferencje.
Elektroniczna administracja publiczna - Polska - konferencje.
Elektroniczna administracja publiczna - prawo - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Soft systems thinking, methodology and the management of change / Brian Wilson and Kees Van Haperen
Wydawca:
London ; New York : Palgrave Macmillan Education
Rok wydania:
cop. 2015
Temat:
Innowacje organizacyjne - zarządzanie - studium przypadku.
Administracja publiczna - zarządzanie.
Administracja publiczna - Wielka Brytania.
Administracja publiczna - Stany Zjednoczone.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Z teorii i praktyki zarządzania publicznego / Beata Banachowicz [et al.] ; red. nauk. Barbara Kożuch, Tadeusz Markowski
Wydawca:
Białystok : Fundacja Współczesne Zarządzanie
Rok wydania:
2005
Temat:
Administracja publiczna.
Administracja publiczna - Polska - 1990-.
Zarządzanie jakością - Polska - 1990-.
Administracja publiczna - zarządzanie.
Gospodarka publiczna - Polska - 1990-.
Polska - administracja - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The organization of information systems for government and public administration / Éric de Grolier
Wydawca:
Paris : UNESCO
Rok wydania:
1979
Seria:
Documentation, Libraries and Archives. Studies and Research, 0251-4311 ; 8
Temat:
Administracja publiczna - informatyka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
E-administracja : szanse i zagrożenia / red. Tadeusz Stanisławski, Bogusław Przywora, Łukasz Jurek ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Katedra Nauki Administracji
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Rok wydania:
2013
Temat:
Elektroniczna administracja publiczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
EU-enlargement to the East : "Public administration in Eastern Europe and European standards" / [red. nauk. Konstanty Adam Wojtaszczyk i Marta Jarosińska] ; University of Warsaw. Institute of Political Sciences
Wydawca:
Warszawa : Fundacja "Politeja"
Rok wydania:
2000
Temat:
Administracja lokalna - Europa Środkowa.
Administracja lokalna - Europa Wschodnia.
Administracja publiczna - Europa - konferencje.
Administracja publiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Administracja publiczna - Ukraina - 1990- - konferencje.
Administracja publiczna - reforma - Polska - 1990- - konferencje.
Administracja publiczna - reforma - Węgry - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Elektroniczna wymiana informacji w administracji publicznej / Tomasz Burczyński
Wydawca:
Wrocław : Presscom
Wydanie:
Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r
Rok wydania:
2011
Seria:
Informacja Publiczna, Biblioteka
Temat:
Administracja publiczna - informatyka.
Elektroniczna administracja publiczna.
Elektroniczna wymiana danych.
Elektroniczna administracja publiczna - prawo - Kraje Unii Europejskiej.
Elektroniczna administracja publiczna - prawo - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Administracja publiczna / red. Andrzej Wasiak
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo WSHE
Rok wydania:
2004
Seria:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Seria 3, Nauki Ekonomiczne i Informatyka ; 2004, 4
Temat:
Administracja publiczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podstawowe dylematy naukowego poznania administracji państwowej / Tadeusz Skoczny
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
1986
Seria:
Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego = Dissertationes Universitatis Varsoviensis, 0509-7177 ; 277
Temat:
Administracja publiczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System: administracja publiczna : systemowe determinanty nauki administracji / Stanisław Wrzosek ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Instytut Administracji
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Rok wydania:
2008
Temat:
Administracja publiczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Działanie administracji publicznej w ujęciu nauk administracyjnych / Marek Stefaniuk
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2009
Temat:
Administracja publiczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Instrumenty działania administracji publicznej : studium z nauki administracji / Jerzy Supernat
Wydawca:
[Wrocław] : "Kolonia Limited"
Rok wydania:
2003
Temat:
Administracja publiczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Projekt ustawy o zamówieniach publicznych oraz materiały informacyjne / [red. Marian Lemke] ; Pełnomocnik Rządu do spraw Reformy Administracji Publicznej. Urząd Rady Ministrów
Wydawca:
Warszawa : Międzykomunalna Spółka Akcyjna Municipium
Rok wydania:
1993
Seria:
Materiały Reformy Administracji Publicznej. Dział V, Zamówienia Publiczne ; z. 1
Temat:
Administracja publiczna - reforma - 1990-.
Administracja publiczna - Polska.
Zamówienia publiczne - prawo - Polska - legislacja.
Administracja publiczna - reforma.
Zamówienia publiczne - prawo - Polska.
Administracja publiczna - reforma - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Introduction à une philosophie de l'administration / Robert Catherine et Guy Thuillier ; préf. de Vladimir Jankelevitch
Wydawca:
Paris : Librairie Armand Colin
Rok wydania:
1969
Seria:
Collection U. Série Science Administrative
Temat:
Administracja publiczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Approaches to development : politics, administration, and change / ed. by John D. Montgomery, William J. Siffin
Wydawca:
New York [etc] : McGraw-Hill Book Company
Rok wydania:
cop. 1966
Seria:
McGraw-Hill Series in International Development
Temat:
Administracja publiczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie publiczne : koncepcje, metody, techniki / red. nauk. Aldona Frączkiewicz-Wronka
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2013
Seria:
Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne, 2083-8611 ; 169
Temat:
Administracja publiczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pojęcie administracji publicznej a "swobodne uznanie" / Marian Zimmermann
Wydawca:
[Warszawa] ; Poznań : Państwowe Wydaw. Naukowe
Rok wydania:
1959
Seria:
Prace Komisji Nauk Społecznych / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Historii i Nauk Społecznych ; t. 7, z. 3
Temat:
Administracja publiczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarys teorii struktur administracji / Stanisław Kowalewski
Wydawca:
Warszawa : Zakład Administracji Państwowej
Rok wydania:
1969
Seria:
Materiały i Studia / Zakład Administracji Państwowej ; nr 79
Temat:
Administracja publiczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Public management : a critical text / Ian Greener
Wydawca:
Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan
Rok wydania:
cop. 2009
Seria:
Management, Work & Organisations
Temat:
Administracja publiczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Effective public manager : achieving success in a changing government / Steven Cohen, William Eimicke, Tanya Heikkila
Wydawca:
San Francisco : Jossey-Bass A Wiley Imprint
Wydanie:
4th ed
Rok wydania:
cop. 2008
Temat:
Administracja publiczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wstęp do teorii struktur administracji / Stanisław Kowalewski ; Zakład Prakseologii Polskiej Akademii Nauk
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
1969
Temat:
Administracja publiczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problematyka Nowego Zarządzania Publicznego a funkcjonowanie administracji państwowej / Maria Nowicka-Skowron
Wydawca:
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
Rok wydania:
2019
Seria:
Monografia
Temat:
Administracja publiczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zagadnienia struktury organów administracji państwowej / Stanisław Kowalewski ; Pracownia Ogólnych Problemów Organizacji Pracy Polskiej Akademii Nauk
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
1964
Temat:
Administracja publiczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Otoczenie administracji publicznej / pod redakcją Jerzego Korczaka
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
2017
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, 0137-1134 ; t. 111
Temat:
Administracja publiczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Administrative theories and politics : an inquiry into the structure and processes of modern government / by Peter Self
Wydawca:
London : George Allen & Unwin Ltd
Wydanie:
First published
Rok wydania:
1972
Temat:
Administracja publiczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Public governance. T. 4, Demokratic governance / ed. by Mark Bevir
Wydawca:
London : Sage
Rok wydania:
cop. 2008
Seria:
Sage Library of Political Science
Temat:
Administracja publiczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Public governance. T. 2, Public sector reform / ed. by Mark Bevir
Wydawca:
London : Sage
Rok wydania:
cop. 2008
Seria:
Sage Library of Political Science
Temat:
Administracja publiczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Public governance. T. 1, Theories of governance / ed. by Mark Bevir
Wydawca:
London : Sage
Rok wydania:
cop. 2008
Seria:
Sage Library of Political Science
Temat:
Administracja publiczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Informatyzacja administracji publicznej : skuteczność regulacji / Małgorzata Ganczar, Alicja Sytek
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2021
Temat:
Administracja publiczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Informatyzacja administracji publicznej : nowa jakość usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorców / Małgorzata Ganczar
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu
Rok wydania:
2009
Seria:
Rubinum
Temat:
Elektroniczna administracja publiczna - Kraje Unii Europejskiej.
Elektroniczna administracja publiczna - Polska.
Administracja publiczna - informatyka.
Społeczeństwo informacyjne - Kraje Unii Europejskiej.
Społeczeństwo informacyjne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Międzynarodowe uwarunkowania administracji publicznej / pod red. Patrycji Joanny Suwaj, Roberta Szczepankowskiego i Mieczysławy Zdanowicz
Wydawca:
Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica
Rok wydania:
2008
Seria:
Seria Podręczniki Akademickie
Temat:
Administracja publiczna - podręczniki akademickie.
Administracja publiczna - współpraca międzynarodowa.
Administracja publiczna - Polska - podręczniki akademickie.
Organizacje międzynarodowe - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
E-administracja publiczna jako nowy model funkcjonowania administracji publicznej / Agnieszka Tomaszewicz ; Uniwersytet Szczeciński
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2021
Seria:
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; t. (1286) 1212
Temat:
Informacja administracyjna elektroniczna - Polska.
Administracja publiczna - Polska - informatyka.
Elektroniczna administracja publiczna - Polska.
Administracja publiczna - informacja elektroniczna - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studia z dziejów administracji nowożytnej / Jerzy Malec ; Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Wydawca:
Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne
Rok wydania:
2003
Seria:
Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Podręczniki i Skrypty
Temat:
Administracja publiczna - Europa - historia.
Administracja publiczna - Polska - historia.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz