Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Administracja skarbowa - Polska - 1990-." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ordynacja podatkowa w teorii i praktyce / pod red. Leonarda Etela
Wydawca:
Białystok : "Temida 2" : przy współpr. Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
Rok wydania:
2008
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
NIP : zasady ewidencji i identyfikacji podatników i płatników / Monika Mucha
Wydawca:
Warszawa : C.H. Beck
Wydanie:
Wyd. 2
Rok wydania:
2005
Seria:
Podatkowe Komentarze Praktyczne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozprawa w postępowaniu podatkowym / Krzysztof Teszner
Wydawca:
Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business
Wydanie:
Stan prawny na 1 grudnia 2014 r
Rok wydania:
2014
Seria:
Monografie LEX, 1897-4392
Biblioteka Przeglądu Podatkowego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zapłata podatku / Olgierd Łunarski
Wydawca:
Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
Rok wydania:
2002
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
NIP zasady ewidencji podatkowej 2002 r. / Beata Rogalska
Wydawca:
Warszawa : Difin
Rok wydania:
2002
Seria:
Vademecum Podatnika 197
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
NIP zasady ewidencji i identyfikacji podatników i płatników : komentarz / Monika Mucha
Wydawca:
Warszawa : C. H. Beck
Rok wydania:
2003
Seria:
Podatkowe Komentarze Praktyczne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nadpłata podatku / Maciej Ślifirczyk
Wydawca:
Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze"
Rok wydania:
2005
Seria:
Monografie Zakamycza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ordynacja podatkowa w teorii i praktyce / red. Beata Kucia-Guściora [et al.] ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Katedra Finansów i Prawa Finansowego, Izba Skarbowa w Lublinie
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Rok wydania:
2008
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dowody w postępowaniu podatkowym / Dariusz Strzelec
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Stan prawny na 1 września 2013 r
Rok wydania:
2013
Seria:
Vademecum Doradcy Podatkowego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Spór z urzędem podatkowym : procedura, wzory pism / Wojciech Szabunio, Gerard Bisewski, Leszek Jankowski
Wydawca:
Gdańsk : Info-Trade
Rok wydania:
1992
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Spór z urzędem podatkowym : procedura, wzory pism / Wojciech Szabunio, Gerard Bisewski, Leszek Jankowski
Wydawca:
Gdańsk : Info-Trade
Rok wydania:
1994
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika / red. nauk. Jadwiga Glumińska-Pawlic ; Krajowa Izba Doradców Podatkowych. Oddział Śląski, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydawca:
Katowice : Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
Rok wydania:
2007
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zastaw skarbowy jako forma zabezpieczenia należności podatkowych / Piotr Czerski
Wydawca:
Kraków : "Zakamycze"
Wydanie:
Stan prawny na dzień 1 stycznia 2004 r
Rok wydania:
2004
Seria:
Monografie Zakamycza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Instytucja zwrotu podatku : charakter prawny i funkcjonowanie / Mariusz Popławski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Rok wydania:
2009
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nadpłata i zwrot podatku : zagadnienia wspólne dotyczące realizacji uprawnień podatkowych / Mariusz Popławski
Wydawca:
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business
Wydanie:
Stan prawny na 1 października 2013 r
Rok wydania:
2014
Seria:
Monografie Lex, 1897-4392
Biblioteka Przeglądu Podatkowego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kontrola podatkowa działalności gospodarczej / redakcja naukowa Dariusz Zalewski ; Marek Krawczak, Dariusz Zalewski
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Stan prawny na 1 kwietnia 2019 r. z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie 30 kwietnia 2019 r. (Dz.U. poz. 694) oraz 4 maja 2019 r. (Dz.U. poz. 730)
Rok wydania:
2019
Seria:
Zagadnienia Podatkowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ordynacja podatkowa : prawo materialne i procesowe / redakcja naukowa Paweł Dąbek, Konrad Stolarski
Wydawca:
Warszawa : Difin
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
2023
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Umowa o współdziałanie i porozumienie podatkowe / Paweł Borszowski, Artur Halasz, Katarzyna Kopyściańska, Marek Kopyściański
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Stan prawny na 1 stycznia 2021 r
Rok wydania:
2021
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Postępowanie administracyjne a postępowanie podatkowe : studium porównawcze / Elżbieta A. Maj ; Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku Białej
Wydawca:
Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji
Rok wydania:
2013
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sporządzanie środków zaskarżenia w sprawach podatkowych : komentarz praktyczny z orzecznictwem, wzory pism procesowych i kazusy / Rafał Bucholski, Przemysław Krawczyk, Dariusz Zalewski ; Dariusz Zalewski (red.)
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Rok wydania:
2014
Seria:
Prawo Sądowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nowelizacja ordynacji podatkowej : zmiany wprowadzone ustawą z dnia 10 września 2015 r. / redakcja naukowa Bogumił Brzeziński, Wojciech Morawski ; [autorzy] Bogumił Brzeziński, Hanna Filipczyk, Tomasz Janicki, Marek Kalinowski, Krzysztof Lasiński-Sulecki, Marian Masternak, Wojciech Morawski, Adam Nita, Agnieszka Olesińska, Janusz Orłowski, Ewa Prejs, Jowita Pustuł
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Stan prawny na 1 maja 2016 r. z uwzględnieniem zmian w Ordynacji podatkowej wprowadzonych ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1649 z późn. zm.), które wejdą w życie z dniem 1 lipca 2016 r. i 1 stycznia 2017 r
Rok wydania:
2016
Seria:
Monografie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dowód z przesłuchania w procedurze podatkowej / Marcin Rymaszewski
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Stan prawny na 1 sierpnia 2019 r
Rok wydania:
2019
Seria:
Monografie, 1897-4392
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kontrola podatkowa i skarbowa w przedsiębiorstwie : komentarz, praktyka / Aldona Matysiak
Wydawca:
Warszawa : AD. Drągowski
Rok wydania:
2008
Seria:
Poradnik Księgowego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Leksykon ordynacji podatkowej 2010 / Adam Bartosiewicz, Ryszard Kubacki
Wydawca:
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Unimex
Wydanie:
Stan prawny na 2010 rok
Rok wydania:
cop. 2010
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studia nad ordynacją podatkową / pod red. Bogumiła Brzezińskiego i Cezarego Kosikowskiego
Wydawca:
Łódź ; Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora"
Rok wydania:
1999
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ordynacja podatkowa : ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dziennik Ustaw z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm. = Act on rules for taxation : dated 29 August 1997, Dziennik Ustaw [1997] No. 137, item 926 as amended / przekł. Katarzyna Miller, James Yrkoski
Wydawca:
Warszawa : Dom Wydawniczy ABC
Wydanie:
Stan prawny na dzień 1.03.2002
Rok wydania:
cop. 2002
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Postępowanie podatkowe. Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa / Elżbieta Mucha, Ewa Sibrecht-Ośka
Wydawca:
Warszawa : Difin
Wydanie:
Stan prawny na 1 stycznia 1998 r
Rok wydania:
1998
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pisma urzędowe i pisma procesowe w sprawach podatkowych z objaśnieniami i płytą CD / Monika Wyszomirska-Łapczyńska
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
2. wydanie
Rok wydania:
2019
Seria:
Wzory Pism Becka
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ordynacja podatkowa : orzecznictwo, piśmiennictwo / Małgorzata Niezgódka-Medek, Marek Szubiakowski
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Stan prawny na 5 stycznia 2023 r
Rok wydania:
2023
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Efektywny system poboru podatków / Łukasz Furman
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2019
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Determinanty kształtowania instytucjonalnego kosztu poboru podatków / Łukasz Furman, Witold Furman
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2021
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo i Podatki : komentarze, informacje, analizy / [red. nacz. Witold Konieczny]
Wydawca:
Warszawa : "Oficyna Prawa Polskiego" - Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Rok wydania:
2005-2016
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ordynacja podatkowa : rozstrzygnięcia organów podatkowych i skarbowych / pod red. Rafała Dowgiera
Wydawca:
Białystok : Temida 2 Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
Rok wydania:
2014
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ordynacja podatkowa w praktyce : materiały konferencyjne / [Leonard Etel et al.]
Wydawca:
Białystok : "Temida 2" : przy współpr. Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku [etc.]
Rok wydania:
2007
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Czynniki zmniejszające rolę władczych form działania administracji skarbowej w realizacji zobowiązań podatkowych / red. nauk. Piotr Pietrasz, Justyna Siemieniako, Elżbieta Wróblewska
Wydawca:
Warszawa ; Białystok: Oficyna Wydawnicza ASPRA
Rok wydania:
2013
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ordynacja podatkowa : kontrola realizacji zobowiązań podatkowych / pod red. Rafała Dowgiera
Wydawca:
Białystok : "Temida 2", Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku : przy współpr. Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
Rok wydania:
2012
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podatki 2016 : najnowsze zmiany / Marcin Jamroży, Renata Kabas-Komorniczak, Jarosław Hein, Katarzyna Judkowiak, Tadeusz Piekłowski, Monika Spotowska, Marcin Jeliński, Renata Papała, Michał Gosek, Aleksandra Majnusz, Maciej Wilczkiewicz, Magdalena Stefaniak-Odziemska, Monika Bartosiewicz, Łukasz Szczygieł, Iwona Łaska-Rutkowska, Anna Główka, Małgorzata Justyńska, Jacek Puszczewicz, Anna Kościelny, Daria Staniszewska, Michał Walczewski, Magdalena Kozłowska, Paweł Krzeski, Natalia Pielka
Wydawca:
Warszawa : Gremi Business Communication
Wydanie:
Stan prawny na styczeń 2016 roku
Rok wydania:
2016
Seria:
Poradnik Prawny "Rzeczpospolitej"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dochody nieujawnione / redakcja naukowa Adam Mariański ; Aleksandra Krajewska, Adam Mariański, Aneta Nowak-Piechota, Bartosz Rodak, Kacper Sołoniewicz, Michał Sroczyński, Michał Wilk
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Stan prawny na 1 lutego 2016 r
Rok wydania:
2016
Seria:
Biblioteka Przeglądu Podatkowego
Zagadnienia Podatkowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dochody nieujawnione : zasady opodatkowania, postępowanie podatkowe / Dariusz Strzelec
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Rok wydania:
2010
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Środki prawne ograniczające unikanie i uchylanie się od opodatkowania : wybrane problemy = Legal measures against tax avoidance and tax evasion : selected issues / redakcja Krzysztof Cień, Paweł Szczęśniak
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Wydanie:
Opracowanie uwzględnia stan prawny obowiązujący w dniu 31 grudnia 2018 r
Rok wydania:
2019
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nowoczesna administracja skarbowa / red. nauk.: Zyta Gilowska, Ryszard Tadeusiewicz, Jerzy Tchórzewski
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Finansów : Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o. o
Rok wydania:
cop. 2007
Seria:
Krajowa Administracja Skarbowa ; t. 3
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przyjazna administracja skarbowa / red. nauk.: Zyta Gilowska, Piotr Pogonowski, Iwona Sobczyk
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Finansów : Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o. o
Rok wydania:
cop. 2007
Seria:
Krajowa Administracja Skarbowa ; t. 2
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wymiar i pobór podatków i opłat lokalnych / pod red. Mariusza Popławskiego ; [aut. poszczególnych rozdz. Marita Ambrozik et al.]
Wydawca:
Białystok : Temida2 : przy współpr. Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
Wydanie:
Stan prawny na dzień 1 czerwca 2009 r
Rok wydania:
2009
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Efektywna administracja skarbowa / red. nauk.: Zyta Gilowska, Hubert Izdebski, Konrad Raczkowski
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Finansów : Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o. o
Rok wydania:
cop. 2007
Seria:
Krajowa Administracja Skarbowa ; t. 1
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pisma, postanowienia, decyzje w sprawach podatków i opłat samorządowych. T. 3, Windykacja i likwidacja zaległości podatkowych / Józef Burzyński
Wydawca:
Warszawa : "Municipium"
Rok wydania:
cop. 2006
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedawnienie podatków i opłat lokalnych / Marcin Adamek
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Taxpress
Rok wydania:
2010
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Postępowanie podatkowe ; Kontrola podatkowa / Mieczysław Staniszewski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Rok wydania:
2011
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System polskiego prawa podatkowego w praktyce : wybrane zagadnienia. T. 6, Varia. [Cz. 1, Organizacja organów podatkowych. Cz. 2, Podatek jako kara] / Grzegorz Kazimierz Walkowski
Wydawca:
Bydgoszcz : Walkowski : Euro-Omni
Rok wydania:
2011
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Instrukcje i procedury : kancelaria podatkowa, biuro rachunkowe / Jacek Czernecki [et al.]
Wydawca:
Kraków : Forum Doradców Podatkowych
Rok wydania:
2009
Seria:
Wzorcowa Kancelaria ; 3
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
ABC kontroli podatkowej i skarbowej w gminach, powiatach, województwach z przykładami / Michał Szczypiór
Wydawca:
Wrocław : Presshouse
Rok wydania:
2011
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ordynacja podatkowa : wokół nowelizacji / pod red. Rafała Dowgiera
Wydawca:
Białystok : "Temida 2", Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku : przy współpr. Wydz. Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
Rok wydania:
2009
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sprawa nadpłaty jako przedmiot postępowań podatkowych / Jacek Drosik
Wydawca:
Warszawa : LexisNexis Polska
Rok wydania:
2013
Seria:
Monografie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sankcje w prawie podatkowym / Paweł Majka
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
[Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r.]
Rok wydania:
2011
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ulgi i zwolnienia w prawie podatkowym / Wojciech Morawski
Wydawca:
Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
Wydanie:
Według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2003 r
Rok wydania:
2003
Seria:
Biblioteka Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych ; t. 3
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kontrola podatkowa, skarbowa i celna : wyzwania teorii i praktyki / red. nauk. Przemysław Malinowski, Tomasz Nowak, Aleksandra Sędkowska
Wydawca:
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business
Wydanie:
Stan prawny na 1 czerwca 2013 r
Rok wydania:
2013
Seria:
Monografie Lex, 1897-4392
Biblioteka Przeglądu Podatkowego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Procedury kontrolne w sprawach zobowiązań podatkowych / Jacek Kulicki
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe
Rok wydania:
2012
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ordynacja podatkowa : stan obecny i kierunki zmian / pod redakcją Rafała Dowgiera
Wydawca:
Białystok : "Temida 2" : przy współpr. Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
Rok wydania:
2015
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Procedury Administracyjne i Podatkowe / redaktor naczelny Krzysztof Teszner
Wydawca:
Warszawa : "Taxpress"
Rok wydania:
2017-2021
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Akty prawne : Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
Wydawca:
Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Głowny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych
Wydanie:
Wg stanu prawnego na 1 stycznia 2013 r
Rok wydania:
2013
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podstawa faktyczna rozstrzygnięcia podatkowego / Antoni Hanusz
Wydawca:
Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze"
Wydanie:
Wyd. 2, stan prawny na 30 kwietnia 2006 r
Rok wydania:
2006
Seria:
Monografie Zakamycza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podatnik versus organ podatkowy / pod red. Pawła Borszowskiego, Andrzeja Huchli, Edyty Rutkowskiej-Tomaszewskiej
Wydawca:
Wrocław : Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa
Rok wydania:
2011
Seria:
Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Studia Finansowoprawne / Uniwersytet Wrocławski. Katedra Prawa Finansowego i Koło Naukowe Prawa Finansowego FISCUS ; nr 2
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podstawa faktyczna rozstrzygnięcia podatkowego / Antoni Hanusz
Wydawca:
Kraków : Zakamycze
Rok wydania:
2004
Seria:
Monografie Zakamycza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Leksykon ordynacji podatkowej 2011 / Adam Bartosiewicz, Ryszard Kubacki
Wydawca:
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Unimex
Wydanie:
Stan prawny na 2011 rok
Rok wydania:
cop. 2011
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ordynacja podatkowa 2006 : z komentarzem / Aldona Matysiak
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo AD. Drągowski
Rok wydania:
2006
Seria:
Poradnik Księgowego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kontrola podatkowa i skarbowa przedsiębiorców 2007 / Jarosław Wowra
Wydawca:
Wrocław : Oficyna Wydawnicza "Unimex"
Wydanie:
[Wg stanu prawnego na dzień 1 lipca 2007 r.]
Rok wydania:
cop. 2007
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Abolicja podatkowa : komentarz / Adam Bartosiewicz, Ryszard Kubacki
Wydawca:
Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business
Wydanie:
Stan prawny na 1 października 2008 r
Rok wydania:
2008
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ordynacja podatkowa 2007 : z komentarzem / Aldona Matysiak
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo AD. Drągowski
Rok wydania:
2007
Seria:
Poradnik Księgowego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Działania zmierzające do ograniczania uszczupleń podatkowych w Polsce / Iwona Przychocka
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania:
cop. 2015
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Odpowiedzialność podatkowa : podatnika, płatnika, inkasenta, osób trzecich: wspólników spółek cywilnych, jawnych, komandytowych, członków zarządu spółek z o.o. i akcyjnych oraz spadkobierców / Wojciech Maruchin
Wydawca:
Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
Rok wydania:
2008
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Administracja finansowa i kontrola skarbowa : procedury kontrolne i sankcyjne w prawie podatkowym / Wojciech Maruchin ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Wydawca:
Warszawa : Vizja Press & IT
Rok wydania:
2011
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Aspekt prawotwórczy sądownictwa administracyjnego / Andrzej Gomułowicz
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer Polska
Rok wydania:
cop. 2008
Seria:
Kontrowersje Podatkowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System polskiego prawa podatkowego w praktyce : wybrane zagadnienia. T. 1, Podstawowe procedury podatkowe. Cz. 1, Teoretyczne zagadnienia postępowania podatkowego / Grzegorz Kazimierz Walkowski
Wydawca:
Bydgoszcz : Walkowski
Rok wydania:
2012
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ochrona praw podatnika w kontroli podatkowej / Dariusz Zalewski
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Stan prawny na 1 października 2021 r
Rok wydania:
2021
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Postępowanie podatkowe : wraz z indeksem rzeczowym / [red. Iwona Czauderna]
Wydawca:
Warszawa : C. H. Beck
Wydanie:
Stan prawny: luty 2004 r
Rok wydania:
2004
Seria:
Teksty Ustaw Becka
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zasady ogólne postępowania podatkowego na tle prawnoporównawczym / Piotr Tomke
Wydawca:
Gliwice : Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego
Rok wydania:
2014
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sporządzanie środków zaskarżenia w sprawach podatkowych : komentarz praktyczny z orzecznictwem : wzory pism procesowych i kazusy / Rafał Bucholski, Przemysław Krawczyk, Dariusz Zalewski ; Dariusz Zalewski (red.)
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
2. wyd
Rok wydania:
2017
Seria:
Prawo Sądowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sądowa kontrola administracji w sprawach podatkowych : IV Letnie Warsztaty Doktoranckie : Łódź 30 czerwca - 2 lipca 2010 r. / red. Bogumił Brzeziński, Jan Paweł Tarno
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer Polska
Rok wydania:
2011
Seria:
Monografie Lex, 1897-4392
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ewolucja ustroju i kompetencji rządowych organów podatkowych, celnych i skarbowych - sprawujących nadzór nad podatnikami płatnikami i importerami (lata 1991-2017) / Paweł Szymanek
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Kancelaria Prawna i Podatkowa dr Pawła Szymanka
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2019
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ordynacja podatkowa : dowody w postępowaniu podatkowym / pod red. Rafała Dowgiera
Wydawca:
Białystok : "Temida 2", Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku : przy współpr. Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
Rok wydania:
2013
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Opodatkowanie dochodów nieujawnionych jako narzędzie uszczelniające system podatkowy / Krzysztof Kandut
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Stan prawny na 14 lipca 2016 r
Rok wydania:
2017
Seria:
Monografie, 1897-4392
Biblioteka Przeglądu Podatkowego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Doradca podatkowy, radca prawny i adwokat w postępowaniu podatkowym i sądowoadministracyjnym : komentarz / Łukasz Matusiakiewicz
Wydawca:
Wrocław : Presshouse
Wydanie:
Stan prawny: 1 stycznia 2009
Rok wydania:
[ca 2008]
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ustalanie podstawy wymiaru w polskim postępowaniu podatkowym / Ryszard Mastalski
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Rok wydania:
1973
Seria:
Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego = Travaux de la Société des Sciences et des Lettres de Wrocław. Seria A ; nr 158
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współuczestnictwo procesowe w postępowaniu cywilnym, administracyjnym ogólnym i podatkowym oraz sądowoadministracyjnym : komentarz praktyczny z orzecznictwem : wzory pism procesowych i kazus / Barbara Barut-Skupień
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Rok wydania:
2016
Seria:
Prawo Sądowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ordynacja podatkowa : komentarz / Pod redakcją Adama Mariańskiego
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck
Rok wydania:
2021
Seria:
Podatkowe Komentarze Becka
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rzetelny proces podatkowy / Artur Mudrecki
Wydawca:
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business
Wydanie:
Stan prawny na 31 marca 2015 r
Rok wydania:
2015
Seria:
Monografie Lex, 1897-4392
Biblioteka Przeglądu Podatkowego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ucieczka przed podatkami i kontrola podatkowa / redakcja naukowa Hanna Kuzińska ; Marek Bełdzikowski, Małgorzata Hasny-Łoń, Grzegorz Kujawski, Radosław Piekarz
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Poltext
Rok wydania:
2018
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Charakter prawny postępowania kontrolnego w świetle ustawy o kontroli skarbowej / Magdalena Kowalczyk
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2012
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zasada efektywności opodatkowania w działalności administracji podatkowej w Polsce / Mieczysław Staniszewski ; Wielkopolska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Jarocinie
Wydawca:
Poznań : ARP "Promocja21"
Wydanie:
Stan prawny na dzień 1 lipca 2006
Rok wydania:
2007
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne problemy prawa podatkowego : teoria i praktyka : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu. T. 1 / redaktor naukowy Jan Głuchowski
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Rok wydania:
2019
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej : komentarz / redakcja naukowa Andrzej Melezini, Krzysztof Teszner ; poszczególne artykuły komentarza napisali: Rafał Bucholski, Michał Ciecierski, Andrzej Melezini, Artur Mudrecki, Grzegorz Musolf, Tomasz Nowak, Krzysztof Teszner, Iwona Wołczak-Ciecierska
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Stan prawny na 1 lutego 2024 r
Rok wydania:
2024
Seria:
Komentarze
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje fachowe
Komentarz do ustawy
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kary pieniężne nakładane przez KAS i ich zaskarżanie / redakcja Dariusz Zalewski ; Marek Krawczak, Dariusz Zalewski
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Stan prawny na 1 lutego 2021 r
Rok wydania:
2021
Seria:
Zagadnienia Podatkowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kontrola przestrzegania przepisów prawa podatkowego / Dariusz Strzelec, Marcin Łoboda
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Stan prawny na 1 sierpnia 2017 r
Rok wydania:
2017
Seria:
Zagadnienia Podatkowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ordynacja podatkowa : komentarz / Stefan Babiarz, Bogusław Dauter, Bogusław Gruszczyński, Roman Hauser, Andrzej Kabat, Małgorzata Niezgódka-Medek
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Wyd. 9, stan prawny na 1 czerwca 2015 r
Rok wydania:
2015
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ordynacja podatkowa : komentarz / Stefan Babiarz [et al.]
Wydawca:
Warszawa : LexisNexis Polska
Wydanie:
Wyd. 8, stan prawny na 1 kwietnia 2013 r
Rok wydania:
2013
Seria:
Wielkie Komentarze
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ordynacja podatkowa 2019 : poradnik dla praktyków / pod redakcją Adama Mariańskiego ; autorzy: Adam Mariański, Konrad Dura, Ewelina Jankowska, Przemysław Kaczmarek, Agnieszka Kalicińska, Joanna Majcherczak, Alicja Michalak, Bartosz Rodak, Piotr Szalbierz, Tomasz Szymański, Artur Tim, Krzysztof Wiśniewski
Wydawca:
Warszawa : C.H. Beck
Wydanie:
Stan prawny: marzec 2019
Rok wydania:
2019
Seria:
Prawo w Praktyce : podatki i księgowość
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ordynacja podatkowa : komentarz / Stefan Babiarz, Bogusław Dauter, Roman Hauser, Andrzej Kabat, Małgorzata Niezgódka-Medek, Jan Rudowski
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Wydanie 11, stan prawny na 1 kwietnia 2019 r. z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie 30 kwietnia 2019 r. (Dz. U. poz. 694) oraz 4 maja 2019 r. (Dz. U. poz. 730)
Rok wydania:
2019
Seria:
Komentarze
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ordynacja podatkowa : komentarz / Stefan Babiarz, Bogusław Dauter, Roman Hauser, Andrzej Kabat, Małgorzata Niezgódka-Medek, Jan Rudowski
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
10. jubileuszowe wyd., stan prawny na 1 września 2017 r
Rok wydania:
2017
Seria:
Komentarze
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ordynacja podatkowa : komentarz / Stefan Babiarz [et al.]
Wydawca:
Warszawa : LexisNexis Polska
Wydanie:
Wyd. 7, stan prawny na 20 lutego 2011 r
Rok wydania:
2011
Seria:
Wielkie Komentarze
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz