Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Akademia Ekonomiczna (Kraków). Wydawnictwo." wg kryterium: Autor


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Niezawodność funkcji ochronnej w towaroznawstwie opakowań / Jan Kolek
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2001
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, 0209-1674 ; nr 146
Temat:
Niezawodność - aspekt ekonomiczny - podręczniki akademickie.
Opakowania - aspekt ekonomiczny - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekologiczne i ekonomiczne efekty realizacji strategii czystszej produkcji w wybranych przedsiębiorstwach / Tadeusz Fijał
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2005
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, 0209-1674 ; nr 169
Temat:
Zakłady Przemysłu Cukierniczego WAWEL - studium przypadku.
Ekorozwój.
Produkcja - aspekt środowiskowy.
Technologia alternatywna.
Ocena ekologiczna (biologia).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konsekwencje wdrażania dyrektyw ekologicznych Unii Europejskiej dla konsumpcji gospodarstw domowych w Polsce / Krzysztof Berbeka
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2005
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, 0209-1674 ; nr 168
Temat:
Środowisko - prawo europejskie.
Środowisko - prawo - Polska - 1990-.
Konsumpcja (ekonomia) - Polska - 1990-.
Koszt i poziom życia - Polska - 1990-.
Prawo europejskie i prawo krajowe - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Filozofowie o godnym życiu / Jerzy Bukowski
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Wydanie:
Wyd. 2 popr
Rok wydania:
2000
Temat:
Moralność.
Życie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Joint venture jako strategia wejścia przedsiębiorstw zagranicznych na polski rynek : koncepcja marketingowa / Renata Oczkowska
Wydawca:
Kraków : Wydaw. AE
Rok wydania:
2005
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna: Monografie, 0209-1674 ; nr 164
Temat:
Przedsiębiorstwa joint venture.
Przedsiębiorstwa joint venture - Polska.
Alianse strategiczne (biznes).
Marketing.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola kapitału zagranicznego w przemianach polskiego sektora bankowego / Aleksandra Jurkowska
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2006
Seria:
Monografie : prace doktorskie / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1733-7348 ; nr 5
Temat:
Inwestycje zagraniczne - Polska - 1990-.
Banki - Polska - 1990-.
Banki - reorganizacja - Polska - 1990-.
Banki zagraniczne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Procesy zmienności stochastycznej SV w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych / Anna Pajor
Wydawca:
Kraków : Wydaw. AE
Rok wydania:
2003
Seria:
Prace Doktorskie : monografie / Akademia Ekonomiczna w Krakowie ; nr 2
Temat:
Metoda Monte Carlo (matematyka).
Procesy stochastyczne - modele ekonometryczne.
Szeregi czasowe - modele matematyczne.
Rynek kapitałowy - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prognozowanie wybranych parametrów materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością / Zofia Kolek
Wydawca:
Kraków : Wydaw. AE
Rok wydania:
2002
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna: Monografie, 0209-1674 ; nr 155
Temat:
Żywność - opakowania.
Materiały do pakowania.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Poziom życia ludności a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej / Jadwiga Berbeka
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2006
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, 0209-1674 ; nr 175
Temat:
Koszt i poziom życia - Kraje Unii Europejskiej.
Koszt i poziom życia - Kraje Unii Europejskiej - 1990- - badania porównawcze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podstawy systemów workflow / Marek Ćwiklicki
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2006
Temat:
Przepływ pracy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Systemowe i doktrynalne determinanty pokojowego załatwiania sporów międzynarodowych w praktyce Ligi Narodów / Zbigniew Rudnicki
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2005
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, 0209-1674 ; nr 167
Temat:
Liga Narodów.
Organizacja międzynarodowa.
Rozstrzyganie pokojowe konfliktów międzynarodowych - 1900-1945.
Bezpieczeństwo międzynarodowe - 1900-1945.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przetarg nieograniczony na zamówienie publiczne : zagadnienia konstrukcyjne / Ryszard Szostak
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo AE
Rok wydania:
2005
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, 0209-1674 ; nr 166
Temat:
Zamówienia publiczne - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Badania błędu pedagogicznego i jego postacie : materiały do kształcenia i doskonalenia pedagogicznego nauczycieli / Antoni Berbeka
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Wydanie:
Wyd. 2 zm
Rok wydania:
2000
Temat:
Pedagogika - badania - techniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesna kultura artystyczna : społeczny wymiar uczestnictwa / Przemysław Kisiel
Wydawca:
Kraków : Wydaw. AE
Rok wydania:
2003
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna: Monografie, 0209-1674 ; nr 159
Temat:
Akademia Ekonomiczna (Kraków) - rozprawy akademickie - bibliografia.
Akademia Ekonomiczna (Kraków) - rozprawy akademickie.
Kultura - aspekt społeczny.
Kino i społeczeństwo.
Teatr - aspekt społeczny.
Telewizja i społeczeństwo.
Sztuka i kino.
Sztuki i społeczeństwo.
Socjologia sztuki.
Sztuki - recepcja.
Socjologia kultury.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Determinanty regulacji administracyjnoprawnych w oddziaływaniu państwa na gospodarkę / Aleksander Surdej
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2006
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, 0209-1674 ; nr 172
Temat:
Rozporządzenia (prawo administracyjne).
Gospodarka publiczna - kontrola państwa.
Żywność - normy - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Determinanty i modele procesów negocjacji kredytowych pomiędzy bankiem a przedsiębiorstwem / Czesław Mesjasz
Wydawca:
Kraków : Wydaw. AE
Rok wydania:
2000
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna: Monografie, 0209-1674 ; nr 142
Temat:
Negocjacje handlowe - modele ekonometryczne.
Ocena zdolności kredytowej - modele ekonometryczne.
Pożyczki handlowe - modele ekonometryczne.
Pożyczki bankowe - modele ekonometryczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ochrona dóbr osobistych osób prawnych / Janusz Koczanowski
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1999
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna: Monografie, 0209-1674 ; nr 139
Temat:
Osoby prawne - Polska.
Prawa osobiste - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przemiany współczesnej obyczajowości : społeczna dynamika przewartościowań na przykładzie zmian kodeksów zachowań / Andrzej Słaboń
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2006
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, 0209-1674 ; nr 171
Temat:
Obyczaje i zwyczaje.
Zmiana społeczna - 1990-.
Normy społeczne - 1990-.
Obyczaje i zwyczaje
Zmiana społeczna
Etnologia i antropologia kulturowa
Socjologia i społeczeństwo
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola banków spółdzielczych w przemianach polskiej wsi w okresie integracji Polski z Unią Europejską / Danuta Golik
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2005
Temat:
Fundusze strukturalne - Polska.
Banki spółdzielcze - Polska - 1990-.
Rozwój terenów wiejskich - Polska - 1990-.
Polityka rolna
Banki spółdzielcze
Programy pomocowe UE
Obszary wiejskie
Polityka gospodarcza
Polska
Polityka, politologia, administracja publiczna
Rolnictwo i leśnictwo
Gospodarka, ekonomia, finanse
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zasada kontynuacji działalności i prognozowanie upadłości w polskich realiach gospodarczych/ Artur Hołda
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2006
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, 0209-1674 ; nr 174
Temat:
Przedsiębiorstwa - rachunkowość.
Upadłość - Polska - badania porównawcze.
Upadłość - Polska - prognozy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii ekonomicznej : empiryczna weryfikacja czynników lokalizacji zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Czechach, Polsce i na Węgrzech / Krystyna Przybylska
Wydawca:
Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2001
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna: Monografie, 0209-1674 ; nr 144
Temat:
Inwestycje zagraniczne.
Inwestycje zagraniczne - Czechy.
Inwestycje zagraniczne - modele ekonometryczne.
Inwestycje zagraniczne - Polska.
Inwestycje zagraniczne - Węgry.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza elementów geograficznych i ich symboliki na flagach oraz w herbach państw współczesnego świata / Jerzy Wrona
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2002
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna: Monografie, 0209-1674 ; nr 156
Temat:
Symbole narodowe.
Sztandary.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rynek opcji : pomocnicze materiały dydaktyczne / Stefan Mynarski
Wydawca:
Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1999
Temat:
Opcje (finanse).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Makroekonomiczne uwarunkowania bezrobocia transformacyjnego w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech / Andrzej Adamczyk
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2005
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna. Monografie, 0209-1674 ; nr 170
Temat:
Rynek pracy - Europa - 1990-.
Bezrobocie - Europa Środkowa - 1990-.
Europa Środkowa - sytuacja gospodarcza - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zadania z matematyki : pomocnicze materiały dydaktyczne dla studiów wieczorowych / Anna Gryglaszewska [et al.]
Wydawca:
Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej
Wydanie:
Wyd. 2
Rok wydania:
2004
Temat:
Matematyka - zadania i ćwiczenia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zadania z matematyki stosowanej : pomocnicze materiały dydaktyczne dla studiów zaocznych / Anna Gryglaszewska [et al.]
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Wydanie:
Wyd. 4 popr
Rok wydania:
1999
Temat:
Matematyka - zadania i ćwiczenia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Statistical methods in socioeconomic researches - theory and applications : proceedings of the Seminar (Kraków, 8-10 November, 1999) / [ed. by Jolanta Kurkiewicz]
Wydawca:
Kraków : University of Econimics Publishers
Rok wydania:
2000
Temat:
Ekonomia - metody statystyczne - konferencje.
Socjologia - metody statystyczne - konferencje.
Statystyka demograficzna - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Towaroznawcze aspekty badania i oceny wartości promocyjnej opakowań jednostkowych towarów powszechnego użytku / Adalberta Walden-Kozłowska
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2005
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, 0209-1674 ; nr 165
Temat:
Opakowania - jakość.
Preferencje konsumenta - badania.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zmiany w systemie finansowania ochrony zdrowia w Polsce : perspektywa międzynarodowa / Paweł Białynicki-Birula
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2006
Seria:
Monografie : prace doktorskie / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1733-7348 ; nr 4
Temat:
Ekonomika zdrowia.
Zdrowie publiczne - Polska - finanse - 1990-.
Zdrowie publiczne - ochrona - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie ryzykiem w jednostkach gospodarczych : aspekt uniwersalistyczny / Piotr Buła ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Wydawca:
Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2003
Seria:
Monografie : prace doktorskie / Akademia Ekonomiczna w Krakowie ; nr 1
Temat:
Zarządzanie ryzykiem.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Jadwiga Adamczyk
Wydawca:
Kraków : Wydaw. AE
Rok wydania:
2001
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna: Monografie, 0209-1674 ; nr 145
Temat:
Zarządzanie przedsiębiorstwem.
Ekorozwój.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz