Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

You search for a phrase "Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego (Wrocław). Wydawnictwo. Wydawca" according to the criterion: Author


Full title :
Hydrodynamika i przekazywanie ciepła w układzie pulsofluidalnym przy cyklicznie przemieszczanym strumieniu gazu : praca habilitacyjna / Zbigniew Gawrzyński
Publisher :
Wrocław : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej
Publication Year :
1980
Publication series :
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej imienia Oskara Langego we Wrocławiu ; z. 169 (191)
Subject :
Hydrodynamika - rozprawy akademickie.
Books
Full title :
Systemy powiązań rynku wewnętrznego Polski z rynkami zagranicznymi : praca habilitacyjna / Tadeusz Mąkosa
Publisher :
Wrocław : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej
Publication :
Wydanie pierwsze
Publication Year :
1977
Publication series :
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej imienia Oskara Langego we Wrocławiu ; z. 108 (130)
Subject :
Handel - Polska - 1945-1990 - rozprawy akademickie.
Polska - stosunki gospodarcze z zagranicą - 1945-1990 - rozprawy akademickie.
Books
Full title :
Metody wielowymiarowej analizy porównawczej w modelowaniu informacji ekonomicznej kombinatu przemysłowego : praca habilitacyjna / Wiesław Pluta
Publisher :
Wrocław : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej
Publication Year :
1979
Publication series :
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej imienia Oskara Langego we Wrocławiu ; z. 156 (178)
Subject :
Informacja ekonomiczna - rozprawy akademickie.
Analiza wielowartościowa - rozprawy akademickie.
Books
Full title :
Metody budowy ekonometrycznego modelu przepływu informacji kombinatu przemysłowego : praca habilitacyjna / Wiesław Pluta
Publisher :
Wrocław : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej
Publication :
Wydanie pierwsze
Publication Year :
1977
Publication series :
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej imienia Oskara Langego we Wrocławiu ; z. 105 (127)
Subject :
Informacja ekonomiczna - modele ekonometryczne - rozprawy akademickie.
Books
Full title :
Studia nad ciagłą hodowlą drożdzy Candida utilis z zastosowaniem zasady nutristatu jako podstawy regulacji dozowania substratu : praca habilitacyjna / Władysław Leśniak
Publisher :
Wrocław : Wydawnictwo Uczelnianie Akademii Ekonomicznej
Publication Year :
1980
Publication series :
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; nr 168 (190)
Subject :
Candida utilis - hodowle i podłoża - rozprawy akademickie.
Candida utilis - rozprawy akademickie.
Books
Full title :
Warunki kształtowania oszczędności pieniężnych ludności na przykładzie miasta Wrocławia w roku 1966 i 1974 : praca habilitacyjna / Maria Myszkowska
Publisher :
Wrocław : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej
Publication Year :
1978
Publication series :
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej imienia Oskara Langego we Wrocławiu ; z. 128 (150)
Subject :
Oszczędzanie - rozprawy akademickie.
Oszczędzanie - Polska - Wrocław - 1945-1990 - rozprawy akademickie.
Books
Full title :
Funkcjonowanie i rozwój informatycznych systemów zarządzania : koncepcja, teoria, praktyka : praca habilitacyjna / Elżbieta Niedzielska
Publisher :
Wrocław : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej
Publication :
Wydanie pierwsze
Publication Year :
1977
Publication series :
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej imienia Oskara Langego we Wrocławiu ; z. 113 (135)
Subject :
Zarządzanie - informatyka - rozprawy akademickie.
Systemy informacyjne zarządzania - rozprawy akademickie.
Books
Full title :
Problemy kultury socjalistycznej w filozofii radzieckiej lat 1965-1977 : praca habilitacyjna / Łora Kim-Kustrzeba
Publisher :
Wrocław : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej
Publication Year :
1979
Publication series :
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej imienia Oskara Langego we Wrocławiu ; z. 147 (169)
Subject :
Socjalizm i kultura - rozprawy akademickie.
Marksizm - Związek Radziecki - rozprawy akademickie.
Books
Full title :
Optymalna lokalizacja metryczna i jej ekonomiczne interpretacje : praca habilitacyjna / Michał Montygierd-Łoyba
Publisher :
Wrocław : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej
Publication :
Wydanie pierwsze
Publication Year :
1976
Publication series :
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej imienia Oskara Langego we Wrocławiu ; z. 87 (109)
Subject :
Przemysł - lokalizacja - rozprawy akademickie.
Books
Full title :
Tworzenie i podział dochodu narodowego w socjalizmie : materiały z V polsko-NRD-owskiego sympozjum naukowego, Jelenia Góra, 7-9 września 1982 / zespół redakcyjny Bożena Klimczak, Fryderyk Macha
Publisher :
Wrocław : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
Publication Year :
1982
Publication series :
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej imienia Oskara Langego we Wrocławiu ; nr 207
Subject :
Dochód narodowy - Kraje socjalistyczne - konferencje.
Podział dochodu - Kraje socjalistyczne - konferencje.
Books
Full title :
Efektywność i rentowność produkcji socjalistycznej : II polsko-NRD-owskie sympozjum naukowe / zespół redakcyjny Bożena Klimczak, Fryderyk Macha
Publisher :
Wrocław : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
Publication :
Wydanie pierwsze
Publication Year :
1976
Publication series :
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej imienia Oskara Langego we Wrocławiu ; z. 90 (112)
Subject :
Produktywność - konferencje.
Ekonomika przedsiębiorstwa - konferencje.
Ekonomia marksistowska - konferencje.
Books
Full title :
Problemy funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce socjalistycznej i kapitalistycznej : materiały z konferencji polsko-RFN-owskiej Zachełmie, 9-16 września 1978 / zespół redakcyjny Bożena Klimczak, Fryderyk Macha
Publisher :
[Wrocław] : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
Publication Year :
1981
Publication series :
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej imienia Oskara Langego we Wrocławiu ; nr 180
Subject :
Przedsiębiorstwa - Polska - konferencje.
Przedsiębiorstwa - Republika Federalna Niemiec - konferencje.
Books
Full title :
Badania operacyjne w ekonomice i zarządzaniu : materiały konferencyjne, Pokrzywna, 2-4 X 1980 / zespół redakcyjny Zdzisław Hellwig, Lech Warężak
Publisher :
Wrocław : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
Publication Year :
1980
Publication series :
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej imienia Oskara Langego we Wrocławiu ; z. 164 (186)
Subject :
Badania operacyjne - konferencje.
Books
Full title :
Statistical problems in case of limited information : seminar papers : Marburg, April 1981 - Lądek Zdrój, September 1981 / zespół redakcyjny Zdzisław Hellwig, Jerzy Wawrzynek
Publisher :
[Wrocław] : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
Publication Year :
1982
Publication series :
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej imienia Oskara Langego we Wrocławiu ; nr 197
Subject :
Statystyka - konferencje.
Books
Full title :
Wspomagane komputerem tworzenie systemów informatycznych : materiały z konferencji, Wrocław, czerwiec 1983. Cz. 1, Projektowanie i nauczanie / zespół redakcyjny Janusz Wojdyła, Jadwiga Sobieska-Karpińska
Publisher :
[Wrocław] : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
Publication Year :
1983
Publication series :
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej imienia Oskara Langego we Wrocławiu ; nr 228
Subject :
Projektowanie systemów - konferencje.
Systemy informatyczne - konferencje.
Nauczanie wspomagane komputerowo - konferencje.
Books

We use cookies to help identify your computer so we can tailor your user experience, track shopping basket contents and remember where you are in the order process