Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Akademia Pomorska (Słupsk). Wydawnictwo Naukowe." wg kryterium: Autor


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Das Verb "werden" in Infinitivkonstruktionen als temporaler, modaler und illokutiver Indikator : zur Temporalität und Modalität der Prognostik unter partiellem Vergleich mit dem Polnischen / Mariola Smolińska
Wydawca:
Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej
Rok wydania:
2008
Temat:
Język niemiecki - czasowniki.
Język niemiecki - aspekt.
Język niemiecki - czasy.
Język niemiecki - gramatyka porównawcza - język polski.
Język polski - gramatyka porównawcza - język niemiecki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Świat Tekstów Rocznik Słupski : (dawniej Słupskie Prace Filologiczne Seria Filologia Polska) / Akademia Pomorska w Słupsku
Wydawca:
Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej
Rok wydania:
2011-
Temat:
Filologia polska - czasopisma.
Literatura - tematy, motywy - czasopisma.
Literatura - historia i krytyka - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma polskie - 1990-.
Czasopisma literackie - Polska - Słupsk - 1990-.
Czasopisma naukowe - Polska - Słupsk - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Działalność ratownicza organizacji młodzieżowych na rzecz bezpieczeństwa lokalnego / Michalina Pietrek
Wydawca:
Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku
Rok wydania:
2020
Temat:
Ratownictwo - Polska - 1990-.
Młodzież - towarzystwa - Polska - 1990-.
Życie społeczności lokalnej - Polska - 1990-.
Bezpieczeństwo jednostki - Polska - 1990-.
Bezpieczeństwo narodowe - Polska - 1990-.
Organizacje pozarządowe - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Młodzież ze szkół ponadpodstawowych w świecie płynnej rzeczywistości / Maciej Maraszkiewicz
Wydawca:
Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej
Rok wydania:
2021
Temat:
Uzależnienie od Internetu.
Uzależnienie (psychologia) - aspekt społeczny.
Fonoholizm.
Uzależnienie od mediów społecznościowych.
Młodzi internauci.
Internet - wpływ.
Młodzież - psychologia.
Młodzież - rozwój.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Opracowanie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wybrane aspekty wielokulturowości w pielęgniarstwie / pod redakcją Małgorzaty Lesińskiej-Sawickiej ; Akademia Pomorska w Słupsku
Wydawca:
Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej
Rok wydania:
2015
Temat:
Opieka pielęgniarska - aspekt społeczny.
Pluralizm kulturowy - aspekt medyczny - Polska.
Cudzoziemcy - opieka medyczna - Polska - 1990-.
Akulturacja - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" : analiza wpływu na bezpieczeństwo społeczności lokalnych / Józef Pruchniak
Wydawca:
Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej
Rok wydania:
2020
Temat:
Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań "Razem Bezpieczniej".
Przestępczość - zapobieganie - Polska - 1990-.
Dewiacje społeczne - zapobieganie - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
W(okół) współczesnej filozofii francuskiej : komentarze, nawiązania, inspiracje / red. nauk. Bogna Choińska
Wydawca:
Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej
Rok wydania:
2012
Temat:
Filozofia - Francja - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Złudzenia postmoderny : studium historyczno-krytyczne / Hubert T. Mikołajczyk
Wydawca:
Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej
Rok wydania:
2020
Temat:
Postmodernizm.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dzieje teatru w Słupsku 1945-2008 : zarys historyczno-dokumentacyjny / Anna Sobiecka ; Akademia Pomorska w Słupsku
Wydawca:
Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej
Rok wydania:
2009
Temat:
Teatr - Polska - Słupsk - 1945-.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Krajniacy złotowscy w Polsce Ludowej w latach 1945-1975 / Zenon Romanow ; Akademia Pomorska w Słupsku
Wydawca:
Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej
Rok wydania:
2010
Temat:
Autochtoni - Polska - Złotów (województwo wielkopolskie) - 1945-.
Złotowski, Powiat (Polska) - 1945-1970.
Złotów (Polska, województwo wielkopolskie) - historia.
Złotów (Polska, województwo wielkopolskie) - ludność.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Landeskundliches Lernen im DaF-Unterricht : Landeskundliche Inhalte und ihre Relevanz in ausgewählten Lehrwerken für Deutsch als Fremdsprache / Barbara Widawska ; Akademia Pomorska w Słupsku
Wydawca:
Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej
Rok wydania:
2007
Temat:
Język niemiecki - studia i nauczanie - Polska.
Język niemiecki - studia i nauczanie - obcojęzyczni.
Krajoznawstwo - studia i nauczanie - Niemcy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Funkcjonowanie małych miast Pomorza Środkowego w okresie transformacji systemowej / Iwona Jażewicz ; Akademia Pomorska w Słupsku
Wydawca:
Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej
Rok wydania:
2009
Temat:
Zmiana społeczna - Polska - Pomorze Środkowe (region) - 1990-.
Małe miasta - Polska - Pomorze Środkowe (region).
Pomorze Środkowe (Polska ; region) - sytuacja społeczna - 1990-.
Pomorze Środkowe (Polska ; region) - sytuacja gospodarcza - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ostinato jako element formotwórczy i podstawa techniki improwizacyjnej w muzyce chóralnej o profilu etnicznym / Monika Zytke ; Akademia Pomorska w Słupsku
Wydawca:
Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej
Rok wydania:
2008
Temat:
Muzyka gospel - historia i krytyka.
Improwizacja (muzyka) - historia.
Muzyka chóralna - historia i krytyka.
Muzyka - Gruzja - historia i krytyka.
Muzyka ludowa - historia i krytyka.
Muzyka żydowska - historia i krytyka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Holoceńska paleohydrologia środkowej Wieprzy w świetle cech sedymentologicznych osadów korytowych / Jacek Kaczmarzyk; Akademia Pomorska w Słupsku
Wydawca:
Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej
Rok wydania:
2008
Temat:
Paleohydrologia - Polska - Wieprza (rzeka) - holocen.
Osady rzeczne - Polska - Wieprzy, Dolina.
Wieprzy, Dolina (Polska) - badania.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczno-pedagogiczne uwarunkowania kryzysów religijnych współczesnej młodzieży polskiej / Małgorzata Słowik ; Akademia Pomorska w Słupsku
Wydawca:
Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej
Rok wydania:
2008
Temat:
Młodzież - Polska - życie religijne - 1990-.
Młodzież - Polska - postawy - 1990-.
Katecheza - Polska - 1990-.
Religijność - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ludwig Wilhelm Brüggemann i jego dzieło : z dziejopisarstwa pomorskiego XVIII i początków XIX wieku / Kazimierz Kallaur ; Akademia Pomorska w Słupsku
Wydawca:
Słupsk : Wydawnictwa Naukowe Akademii Pomorskiej
Rok wydania:
2011
Temat:
Brüggemann, Ludwig Wilhelm (1743-1817). Ausführliche Beschreibung des gegenwärtigen Zustandes des Königl. Preußischen Herzogthums Vor- und Hinterpommern
Historiografia - Polska - Pomorze Zachodnie (region) - 18 w.
Pomorze Zachodnie (Polska ; region) - historiografia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współdziałanie terenowych organów administracji wojskowej z organami administracji rządowej i samorządowej w sytuacjach kryzysowych / Grzegorz Pietrek ; Akademia Pomorska w Słupsku
Wydawca:
Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej
Rok wydania:
2011
Temat:
Polska. Wojsko Polskie (1944- ) - wykorzystanie dla celów niewojskowych.
Przestępczość - zapobieganie - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Wojskowi - Polska - 1990-.
Zarządzanie kryzysowe - Polska - 1990-.
Współpraca cywilno-wojskowa.
Relacje władza cywilna-władza wojskowa - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Właściwości językowo-stylistyczne poezji Bronisławy Ostrowskiej / Urszula Kęsikowa ; Akademia Pomorska w Słupsku
Wydawca:
Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej
Rok wydania:
2008
Temat:
Ostrowska, Bronisława (1881-1928) - język.
Ostrowska, Bronisława (1881-1928) - styl.
Język polski - 1870-1914 - stylistyka.
Język polski - 1870-1914 - słownictwo.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesny człowiek w przestrzeni bezpieczeństwa : w poszukiwaniu teoretyczności bezpieczeństwa personalnego / Andrzej Urbanek ; Akademia Pomorska w Słupsku
Wydawca:
Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej : Wydawnictwo Społeczno-Prawne
Rok wydania:
2015
Temat:
Poczucie bezpieczeństwa - aspekt społeczny.
Bezpieczeństwo jednostki - aspekt społeczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ambiwalencja i opór : nauczyciele i studenci wobec szkoły / Sławomir Pasikowski ; Akademia Pomorska w Słupsku
Wydawca:
Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej
Rok wydania:
2014
Temat:
Opór (psychoanaliza).
Nauczyciele akademiccy - postawy.
Nauczyciele - postawy.
Ambiwalencja.
Studenci - postawy - badania - Polska - Słupsk - 1990-.
Nauczyciele akademiccy - postawy - badania - Polska - Słupsk - 1990-.
Nauczyciele - postawy - badania - Polska - Słupsk - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomiczno-społeczne skutki restrukturyzacji państwowych gospodarstw rolnych na Pomorzu Środkowym / Gabriela Czapiewska ; Akademia Pomorska w Słupsku
Wydawca:
Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej
Rok wydania:
2012
Temat:
Państwowe gospodarstwa rolne - reorganizacja - Polska - Pomorze Środkowe (region) - 1990-.
Państwowe gospodarstwa rolne - aspekt ekonomiczny - Polska - Pomorze Środkowe (region) - 1990-.
Państwowe gospodarstwa rolne - aspekt społeczny - Polska - Pomorze Środkowe (region) - 1990-.
Państwowe gospodarstwa rolne - Polska - Pomorze Środkowe (region) - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zróżnicowanie szaty roślinnej biotopów śródpolnych i pól Pobrzeża Koszalińskiego / Zbigniew Sobisz ; Akademia Pomorska w Słupsku
Wydawca:
Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej
Rok wydania:
2012
Temat:
Nisza ekologiczna - Polska - Koszalińskie, Pobrzeże (region).
Siedlisko (ekologia) - Polska - Koszalińskie, Pobrzeże (region).
Zbiorowiska roślinne - Polska - Koszalińskie, Pobrzeże (region).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zaistnieć w kulturze : o kształceniu kompetencji kulturowej uczniów w edukacji polonistycznej / Grażyna Różańska ; Akademia Pomorska w Słupsku
Wydawca:
Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej
Rok wydania:
2011
Temat:
Rozpowszechnianie kultury.
Literatura - studia i nauczanie - Polska.
Sztuka - studia i nauczanie - Polska.
Kultura - studia i nauczanie - Polska.
Kultura - studia i nauczanie - Polska - 1990-.
Nauczanie w gimnazjach - Polska - 1990-.
Podręczniki - Polska - 1990- - historia i krytyka.
Reforma szkolnictwa - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Deformacja - brzydota - odmienność : literatura, język, kultura, dydaktyka / pod redakcją Grażyny Różańskiej
Wydawca:
Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku
Rok wydania:
2020
Temat:
Brzydota - w literaturze.
Brzydota - w sztuce.
Literatura - tematy, motywy.
Sztuka - tematy, motywy.
Język i kultura - Polska.
Inny (filozofia) - w literaturze.
Inny (filozofia) - w sztuce.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uogólniony rozkład gamma w praktyce statystyka / Piotr Sulewski ; Akademia Pomorska w Słupsku
Wydawca:
Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej
Rok wydania:
2008
Temat:
Microsoft Visual BASIC (język programowania) - podręczniki akademickie.
Rachunek numeryczny - podręczniki akademickie.
Rozkład (teoria prawdopodobieństwa) - podręczniki akademickie.
Statystyka matematyczna - wykorzystanie - podręczniki akademickie.
Zmienne losowe - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wojna - męskość - literatura / Tomasz Tomasik ; Akademia Pomorska w Słupsku
Wydawca:
Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku
Rok wydania:
2013
Temat:
Męskość (psychologia) - w literaturze.
Mężczyźni - w literaturze.
Wojna - w literaturze.
Żołnierze - w literaturze.
Literatura - tematy, motywy.
Literatura polska - 1900-1945 - tematy, motywy.
Literatura polska - tematy, motywy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie siłami i środkami niemilitarnymi podczas likwidacji skutków klęsk żywiołowych i katastrof technicznych na przykładzie województwa pomorskiego / Mieczysław Koziński ; Akademia Pomorska. Instytut Bezpieczeństwa Narodowego
Wydawca:
Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej
Rok wydania:
2015
Temat:
Zarządzanie kryzysowe - Polska - Pomorskie, Województwo (1999-) - rozprawy akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Europejskie posiadłości Turcji w polityce Wielkiej Brytanii (1903-1914) / Andrzej Malinowski ; Akademia Pomorska w Słupsku
Wydawca:
Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej
Rok wydania:
2014
Temat:
Wielka Brytania - polityka i rządy - 1901-1936.
Bałkany (region) - 1870-1914.
Bałkany (region) - polityka i rządy - 1878-1918.
Turcja - stosunki zagraniczne - Wielka Brytania - 19 w.
Wielka Brytania - stosunki zagraniczne - Turcja - 19 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
W świecie stalinowskich zbrodni : Ukraina w latach czystek i terroru (1934-1938) w obserwacjach i analizach MSZ oraz wywiadu wojskowego Drugiej Rzeczypospolitej / Robert Kuśnierz ; Akademia Pomorska w Słupsku
Wydawca:
Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej
Rok wydania:
2013
Temat:
Ukraina - sytuacja społeczna - 1900-1945.
Ukraina - opinia publiczna polska.
Ukraina - 1900-1945.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przestępczość graniczna na polskim wybrzeżu w drugiej połowie XX wieku : wybrane problemy / Ireneusz Bieniecki ; Akademia Pomorska w Słupsku
Wydawca:
Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej
Rok wydania:
2012
Temat:
Ucieczki - Polska - 1945-1990.
Terroryzm - Polska - 1945-1990.
Przemyt - Polska - 1945-1990.
Bezpieczeństwo granic - Polska - 1945-1990.
Polska - 1944-1989 (Polska Ludowa).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Działalność gospodarcza książąt Czartoryskich w Księstwie klewańskim w latach 1701-1741 / Andrzej Michalski ; Akademia Pomorska w Słupsku
Wydawca:
Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej
Rok wydania:
2012
Temat:
Czartoryscy (ród) - finanse osobiste - 18 w.
Własność ziemska - Ukraina - Klewań (region) - 18 w.
Klewań (Ukraina ; region) - sytuacja gospodarcza - 18 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dzieci Abrahama : dialog Kościoła katolickiego z islamem i judaizmem w Polsce w okresie pontyfikatu Jana Pawła II / Sylwia Górzna ; Akademia Pomorska w Słupsku
Wydawca:
Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej
Rok wydania:
2013
Temat:
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) - i ekumenizm.
Dialog - aspekt religijny.
Dialog ekumeniczny - 1945-.
Kościół katolicki - stosunki - islam - 1945-.
Kościół katolicki - stosunki - judaizm - 1945-.
Islam - stosunki - Kościół katolicki - 1945-.
Judaizm - stosunki - Kościół katolicki - 1945-.
Kościół katolicki - Polska - 1965-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prewencyjno-edukacyjne działania policji w systemie bezpieczeństwa publicznego / Marek Stefański ; Akademia Pomorska w Słupsku
Wydawca:
Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej
Rok wydania:
2012
Temat:
Przestępczość - zapobieganie - Polska - Słupsk - 1990-.
Poczucie bezpieczeństwa - aspekt społeczny - Polska - Słupsk - 1990-.
Edukacja dla bezpieczeństwa.
Dzielnicowi - status prawny - Polska - 1990-.
Przestępczość - zapobieganie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przestrzenie Wacława Potockiego / Krystyna Krawiec-Złotkowska ; Akademia Pomorska w Słupsku
Wydawca:
Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej
Rok wydania:
2009
Temat:
Potocki, Wacław (1621-1696) - krytyka i interpretacja.
Potocki, Wacław (1621-1696) - tematy, motywy.
Przestrzeń - w literaturze.
Literatura polska - wpływ antyczny.
Literatura polska - wpływ.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wort-Bedeutung, Sinn und Wirkung : Festschrift für Prof. Dr. habil. Oleksij Prokopczuk zum 70. Geburtstag / hrsg. von Mariola Smolińska ; Akademia Pomorska w Słupsku
Wydawca:
Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej
Rok wydania:
2011
Temat:
Prokopčuk, Oleksìj - bibliografia.
Księgi pamiątkowe - Polska - Słupsk.
Leksykologia - miscellanea.
Semantyka - miscellanea.
Europa - języki - gramatyka porównawcza.
Europa - języki - semantyka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Geologia i geomorfologia Pobrzeża i południowego Bałtyku. 8 / red. Wacław Florek ; Akademia Pomorska w Słupsku
Wydawca:
Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej
Rok wydania:
2010
Temat:
Geologia - Bałtyk (morze) - konferencje.
Geologia - Polska - Bałtyku, Wybrzeże - konferencje.
Geomorfologia - Bałtyk (morze) - konferencje.
Geomorfologia - Polska - Bałtyku, Wybrzeże - konferencje.
Bałtyku, Wybrzeże (Polska) - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Geologia i geomorfologia Pobrzeża i południowego Bałtyku. 9 / red. Wacław Florek ; Akademia Pomorska w Słupsku
Wydawca:
Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej
Rok wydania:
2012
Temat:
Geologia - Bałtyk (morze) - konferencje.
Geologia - Polska - Bałtyku, Wybrzeże - konferencje.
Geomorfologia - Bałtyk (morze) - konferencje.
Geomorfologia - Polska - Bałtyku, Wybrzeże - konferencje.
Bałtyku, Wybrzeże (Polska) - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Geologia i geomorfologia Pobrzeża i południowego Bałtyku. 10 / red. Wacław Florek ; Akademia Pomorska w Słupsku
Wydawca:
Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej
Rok wydania:
2013
Temat:
Geologia - Bałtyku, Wybrzeże - konferencje.
Geologia - Południowobałtyckie, Pojezierza - konferencje.
Geomorfologia - Bałtyku, Wybrzeże - konferencje.
Geomorfologia - Południowobałtyckie, Pojezierza - konferencje.
Bałtyku, Wybrzeże - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gogolevskij tekst v sovremennoj russkoj proze / Tat'âna Pudova ; Akademia Pomorska w Słupsku
Wydawca:
Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej
Rok wydania:
2014
Temat:
Gogolʹ, Nikolaj Vasilʹevič (1809-1852) - recepcja - Rosja.
Proza rosyjska - 1990- - historia i krytyka.
Proza rosyjska - 1990- - tematy, motywy.
Literatura rosyjska - 19 w. - historia i krytyka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Na szlakach dwóch światów : studia ofiarowane Profesorowi Jerzemu Hauzińskiemu / pod redakcją Agnieszki Teterycz-Puzio
Wydawca:
Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej
Rok wydania:
2016
Temat:
Hauziński, Jerzy (1946-2020) - księgi pamiątkowe.
Hauziński, Jerzy (1946-2020) - bibliografia.
Średniowiecze - miscellanea.
Polska - średniowiecze - miscellanea.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityczna i gospodarcza aktywność II Rzeczypospolitej w regionie Morza Bałtyckiego : problemy bezpieczeństwa morskiego / Janusz Czechowski ; Akademia Pomorska w Słupsku, Fundacja Instytut Balticum
Wydawca:
Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej : Fundacja Instytut Balticum
Rok wydania:
2015
Seria:
Series Pomerania
Temat:
Bałtyk (region) - stosunki - Polska - 1900-1945.
Polska - stosunki - Bałtyk (region) - 1900-1945.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz