Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Aktywa (rachunkowość)." wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-51 z 51
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rachunkowość krajów w drodze do Unii Europejskiej : utrata wartości aktywów / red. nauk. Teresa Cebrowska, Waldemar Dotkuś
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
2005
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 1082
Temat:
Aktywa (rachunkowość) - ocena - Europa Środkowa.
Aktywa (rachunkowość) - ocena - Europa Wschodnia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rachunkowość finansowa w teorii i praktyce : według polskiego prawa bilansowego / Elżbieta Kalwasińska, Danuta Maciejowska
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Wydanie:
Wyd. 2 (zaktualizowane i rozsz.), [stan prawny] na dzień 1 czerwca 2011 r
Rok wydania:
2011
Temat:
Rachunkowość - podręczniki.
Aktywa (rachunkowość) - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rachunkowość finansowa : prowadzenie rachunkowości : kwalifikacja AU. 36. Cz. 2, Aktywa trwałe, koszty działalności i ich rozliczenie, kalkulacja kosztów / Bożena Padurek, Małgorzata Szpleter
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Bożena Padurek
Wydanie:
Stan prawny na 1 marca 2018 roku
Rok wydania:
2018
Temat:
Rachunkowość - podręczniki dla szkół średnich.
Aktywa (rachunkowość) - podręczniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Badanie wartości szacunkowych w sprawozdaniach finansowych : wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne / Marta Towpik, Radosław Kałużny, Agnieszka Piechocka-Kałużna
Wydawca:
Warszawa : Krajowa Izba Biegłych Rewidentów
Rok wydania:
2011
Temat:
Rachunkowość - Polska - 1990-.
Sprawozdania finansowe - Polska - 1990-.
Aktywa (rachunkowość) - ocena - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Instrukcja gospodarowania i ewidencja księgowa pozostałych środków trwałych oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych (wyposażenia) w jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych oraz gospodarstwach pomocniczych / Wojciech Rup
Wydawca:
Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
Rok wydania:
2007
Temat:
Przedsiębiorstwa - rachunkowość - poradniki.
Dobra niematerialne - Polska - poradniki.
Aktywa (rachunkowość) - ocena - Polska - poradniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego / Edward Karwowski, Przemysław Karwowski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo AD. Drągowski
Rok wydania:
2005
Seria:
Poradnik Księgowego
Temat:
Rachunkowość - prawo - Polska.
Aktywa (rachunkowość).
Sprawozdania finansowe - Polska - 1990- - poradniki.
Aktywa (rachunkowość) - ocena - Polska - poradniki.
Pasywa (rachunkowość) - ocena - Polska - poradniki.
Sprawozdania finansowe - Polska - poradniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Aktywa finansowe / redaktorzy tematyczni Zbigniew Luty, Aleksandra Łakomiak, Alicja Mazur
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2016
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 1899-3192 ; nr 445
Temat:
Aktywa (rachunkowość).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Aktywa pieniężne, rozrachunki i kapitały / Jerzy Hejnar, Bronisław Micherda ; [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego]
Wydawca:
Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny
Rok wydania:
2001
Temat:
Aktywa (rachunkowość).
Kapitał.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kapitały własne, aktywa pieniężne i rozrachunki : według polskiego prawa bilansowego / Jerzy Hejnar, Bronisław Micherda
Wydawca:
Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce-Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych
Rok wydania:
2011
Temat:
Kapitały własne - prawo - Polska.
Przedsiębiorstwa - finanse - prawo - Polska - 1990-.
Aktywa (rachunkowość).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Determinanty wartości instrumentów udziałowych rynków nieruchomości : współzależności między rynkami kapitałowymi akcji a rynkami inwestycji pośrednich i bezpośrednich w nieruchomości / Marcin Kołtuniak
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2019
Temat:
Przeniesienie tytułu własności nieruchomości - Polska - 1990-.
Przeniesienie tytułu własności nieruchomości - Stany Zjednoczone - 1990-.
Rynek kapitałowy - Polska - 1990-.
Inwestycje - Polska - 1990-.
Instrumenty finansowe - Polska - 1990-.
Aktywa (rachunkowość) - zarządzanie.
Rynek kapitałowy - Stany Zjednoczone - 1990-.
Inwestycje - Stany Zjednoczone - 1990-.
Instrumenty finansowe - Stany Zjednoczone - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Obrót materiałowo - towarowy w ujęciu rachunkowym / Ireneusz Wieczorek
Wydawca:
Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych
Rok wydania:
2011
Temat:
Rachunkowość - dokumentacja - Polska - 1990-.
Obrót (ekonomia) - Polska.
Przedsiębiorstwa - rachunkowość - 1990-.
Dystrybucja (ekonomia).
Aktywa (rachunkowość).
Rachunkowość.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Związek odpisów z tytułu utraty wartości aktywów z wyceną rynkową akcji na przykładzie spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie / Bartłomiej Lisicki
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2020
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Giełda Papierów Wartościowych (Warszawa).
Aktywa (rachunkowość) - ocena - Polska.
Aktywa (rachunkowość) - zarządzanie.
Alokacja kapitału - Polska - 1990-.
Wartość.
Kurs akcji - Polska.
Kurs akcji - prognozy.
Rynek kapitałowy - Polska.
Spółki akcyjne - Polska.
Sprawozdania finansowe - Polska.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wybrane problemy wyceny aktywów i pasywów : środki trwałe, rezerwy, rozrachunki i środki pieniężne / Jerzy Gierusz
Wydawca:
Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
Rok wydania:
1997
Temat:
Przedsiębiorstwa - finanse - poradniki.
Rachunkowość - poradniki.
Zarządzanie aktywami i pasywami bankowymi.
Zarządzanie aktywami i pasywami bankowymi - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach. T. 3, Aktywa trwałe, utrata wartości, leasing / Mike Bonham [et al. ; tł. zespół Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego pod kier. Ireny Sobańskiej et al., weryfikacja Ernst & Young Audit Sp. z o.o.]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis"
Rok wydania:
dr. 2006
Temat:
Rachunkowość - normy.
Kapitał stały.
Leasing - rachunkowość.
Sprawozdania finansowe - normy.
Książka
propozycja biblioteki
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Niefinansowe aktywa trwałe według międzynarodowych standardów rachunkowości (MSR/MSSF) / Sylwia Jałowiecka-Madeja, Roman Seredyński
Wydawca:
Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Rok wydania:
2007
Temat:
Kapitał stały.
Rachunkowość - normy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza finansowa firmy / Zofia Wilimowska, Marek Wilimowski
Wydawca:
Bydgoszcz : TNOiK : Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Oraganizacyjnego
Rok wydania:
1996
Seria:
Zarządzanie finansami / Zofia Wilimowska, Marek Wilimowski ; cz. 2
Biblioteka Menedżera i Służby Pracowniczej ; z. 19/96
Temat:
Przedsiębiorstwa - rachunkowość.
Przedsiębiorstwa - finanse.
Zarządzanie finansowe.
Płynność finansowa.
Książka
    Wyświetlanie 1-51 z 51

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

    Prześlij opinię

    Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

    Formularz