Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Analiza finansowa." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zasady analizy finansowej w praktyce : przykłady i zadania / Tadeusz Waśniewski, Wanda Skoczylas ; Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce
Wydawca:
Warszawa : Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce
Rok wydania:
1994
Seria:
Rachunkowość / Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce
Temat:
Analiza finansowa - zadania i ćwiczenia.
Analiza finansowa - podręczniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza finansowa : poradnik / [Mirosław Kobyłecki] ; Instytut Doradztwa Majątkowego
Wydawca:
Warszawa : Instytut Doradztwa Majątkowego
Rok wydania:
cop. 2007
Seria:
Poradnik Doradcy Majątkowego
Temat:
Analiza finansowa - poradniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nowoczesne techniki analizy finansowej : poradnik praktyczny / Janusz Ostaszewski
Wydawca:
Warszawa : Centrum Informacji Menedżera
Rok wydania:
1999
Seria:
Lektury Menedżera
Temat:
Analiza finansowa - poradniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Modele klasy GARCH w empirycznych badaniach finansowych / Piotr Fiszeder
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Rok wydania:
2009
Seria:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń). Rozprawa Habilitacyjna
Temat:
Analiza finansowa - modele ekonometryczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie / redaktor naczelny Waldemar Gos ; redaktorzy naukowi Waldemar Tarczyński, Sebastian Majewski ; redaktor tematyczny Urszula Gierałtowska
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2017
Seria:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2450-7741 ; nr 2/2017 (86)
Temat:
Rynek kapitałowy - 21 w.
Analiza finansowa - metody statystyczne.
Analiza finansowa - modele ekonometryczne.
Ryzyko finansowe - modele matematyczne.
Zarządzanie portfelem - modele matematyczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie. Cz. 2 / redaktor naczelny Waldemar Gos ; redaktorzy naukowi Sebastian Majewski, Urszula Gierałtowska
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2018
Seria:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2450-7741 ; nr 4/2018 (94), cz.2
Temat:
Rynek kapitałowy - 21 w.
Analiza finansowa - metody statystyczne.
Analiza finansowa - modele ekonometryczne.
Ryzyko finansowe - modele matematyczne.
Zarządzanie portfelem - modele matematyczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Innowacje w finansach i ubezpieczeniach - metody matematyczne i informatyczne / red. nauk. Jerzy Mika, Ewa Dziwok
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2013
Seria:
Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne, 2083-8611 ; 146
Temat:
Finanse - modele matematyczne.
Ubezpieczenie - modele matematyczne.
Analiza finansowa - informatyka.
Analiza finansowa - metodologia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa : zbiór przykładów i zadań / red. Czesław Skowronek ; aut. poszczególnych rozdz. Czesław Skowronek - wstęp, Krystyna Raduj [et al.]
Wydawca:
Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Wydanie:
Wyd. 2, popr
Rok wydania:
2004
Temat:
Analiza finansowa - zadania i ćwiczenia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zbiór przykładów i zadań z analizy ekonomicznej przedsiębiorstw przemysłowych / Wiktor Gabrusewicz [et al.]
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1976
Seria:
Skrypty Uczelniane / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ; z. nr 207
Temat:
Analiza finansowa - zadania i ćwiczenia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wybrane zagadnienia z rachunkowości i analizy finansowej / Ryszard Stadtmüller ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności. Dyrekcja Szkolenia Ekonomicznego we Wrocławiu
Wydawca:
Wrocław : PolskieTowarzystwo Ekonomiczne
Wydanie:
Wydanie VI
Rok wydania:
1975
Temat:
Analiza finansowa - podręczniki.
Rachunkowość - podręczniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zadania z analizy ekonomicznej w przedsiębiorstwie przemysłowym : praca zbiorowa / [red. Wiktor Gabrusewicz, Mirosław Hamrol, Henryk Sobolewski] ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności. Dyrekcja Szkolenia Ekonomicznego w Poznaniu
Wydawca:
Poznań : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Rok wydania:
1975
Seria:
Materiały Szkoleniowe
Temat:
Analiza finansowa - zadania i ćwiczenia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarys metodologiczny analizy finansowej / Anna Ćwiąkała-Małys, Wioletta Nowak
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
2005
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; no 2836
Podręczniki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Temat:
Analiza finansowa - metodologia - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie przemysłowym. Z. 2 / Wiktor Gabrusewicz, Mirosław Hamrol, Edmund Kurtys ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności. Dyrekcja Szkolenia Ekonomicznego w Zielonej Górze
Wydawca:
Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Rok wydania:
1976
Temat:
Analiza finansowa - podręczniki.
Przedsiębiorstwa - finanse - podręczniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza decyzyjna w zarządzaniu : materiały na konferencję naukową zorganizowaną przez Katedrę Analizy i Diagnostyki Ekonomicznej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Szklarska Poręba, 16-17 września 1997 / red. nauk. Stefan Wrzosek
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1997
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Materiały Konferencyjne
Temat:
Zarządzanie przedsiębiorstwem - konferencje.
Analiza finansowa - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie przemysłowym. Z. 1 / Edmund Kurtys, Stanisław Laskowski ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności. Dyrekcja Szkolenia Ekonomicznego w Poznaniu
Wydawca:
Poznań : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Wydanie:
Wydanie drugie zmienione
Rok wydania:
1976
Temat:
Analiza finansowa - podręczniki.
Przedsiębiorstwa - finanse - podręczniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie przemysłowym. Z. 2 / Wiktor Gabrusewicz, Mirosław Hamrol, Edmund Kurtys ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Dyrekcja Szkolenia Ekonomicznego w Poznaniu
Wydawca:
Poznań : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Rok wydania:
1975
Temat:
Analiza finansowa - podręczniki.
Przedsiębiorstwa - finanse - podręczniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie przemysłowym. Z. 1 / Edmund Kurtys, Stanisław Laskowski ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Dyrekcja Szkolenia Ekonomicznego w Poznaniu
Wydawca:
Poznań : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Rok wydania:
1975
Temat:
Analiza finansowa - podręczniki.
Przedsiębiorstwa - finanse - podręczniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie przemysłowym. Z. 2 / Wiktor Gabrusewicz, Stanisław Laskowski, Henryk Sobolewski ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Dyrekcja Szkolenia Ekonomicznego w Poznaniu
Wydawca:
Poznań : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Wydanie:
Wydanie 3 zmienione
Rok wydania:
1977
Temat:
Ekonomika przedsiębiorstwa - podręczniki.
Analiza finansowa - podręczniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie przemysłowym. Z. 1 / Wiktor Gabrusewicz, Mirosław Hamrol, Edmund Kurtys ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Dyrekcja Szkolenia Ekonomicznego w Poznaniu
Wydawca:
Poznań : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Wydanie:
Wydanie 3 zmienione
Rok wydania:
1977
Temat:
Ekonomika przedsiębiorstwa - podręczniki.
Analiza finansowa - podręczniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie przemysłowym. Z. 2 / Wiktor Gabrusewicz, Mirosław Hamrol, Stanisław Laskowski, Henryk Sobolewski ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności. Dyrekcja Szkolenia Ekonomicznego w Poznaniu
Wydawca:
Poznań : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Wydanie:
Wydanie czwarte zmienione i poszerzone
Rok wydania:
1978
Temat:
Ekonomika przedsiębiorstwa - podręczniki.
Analiza finansowa - podręczniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sprawozdania finansowe i ich analiza / Waldemar Gos, Magdalena Janowicz, Przemysław Mućko, Andrzej Niemiec, Wanda Skoczylas ; redakcja naukowa Waldemar Gos
Wydawca:
Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny w Warszawie
Wydanie:
Stan prawny na 1 lipca 2023
Rok wydania:
2023
Seria:
Podręcznik
Temat:
Rachunkowość - podręczniki.
Sprawozdania finansowe - podręczniki.
Analiza finansowa - podręczniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Actuarial sciences and quantative finance : ICASQF, Bogotá, Colombia, June 2014 / Jaime A. Londoño, José Garrido, Daniel Hernández-Hernández editors
Wydawca:
Cham [etc.] : Springer
Rok wydania:
cop. 2015
Seria:
Springer Proceedings in Mathematics and Statistics, 2194-1009 ; vol. 135
Temat:
Analiza finansowa - konferencje.
Ubezpieczenie - matematyka - konferencje.
Finanse - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Quantitative investment analysis / Richard A. DeFusco, Dennis W. McLeavey, Jerald E. Pinto, David E. Runkle ; foreword by Mark J. P. Anson
Wydawca:
Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, Inc
Wydanie:
Second edition
Rok wydania:
copyright © 2007
Seria:
CFA Institute Investment Series
Temat:
Analiza finansowa - podręczniki akademickie.
Inwestycje - ocena - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw przemysłowych : zbiór zadań i rozwiązań / H. Buk, E. Janiszewska, M. Musioł
Wydawca:
Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego
Rok wydania:
1978
Seria:
Skrypty Uczelniane / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego
Temat:
Ekonomika przedsiębiorstwa - podręczniki akademickie.
Analiza finansowa - podręczniki akademickie.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz