Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Antropologia - filozofia." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Aspekte der Personalisation : auf dem Wege zum Personsein / hrsg. von Norbert A. Luyten ; Beiträge von Erich Blechschmidt [et al.]
Wydawca:
Freiburg ; München : Verlag Karl Alber
Rok wydania:
1979
Seria:
Grenzfragen, 0933-5366 ; Bd. 8
Temat:
Antropologia - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Le drame de l'anthropologie philosophique de la renaissance / Bogdan Suchodolski
Wydawca:
[Wocław ; Warszawa ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk
Rok wydania:
1967]
Temat:
Antropologia - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Personalistyczny wymiar filozofii wychowania / pod red. Anny Szudry, Katarzyny Uzar ; [tł. Patrycja Mikulska (j. włoski), Olga Grabowska (j. angielski)] ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Nauk Społecznych
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Rok wydania:
2009
Seria:
Biblioteka Katedry Filozofii Wychowania ; t. 1
Temat:
Antropologia - filozofia.
Pedagogika - filozofia.
Nauki o wychowaniu - filozofia.
Personalizm.
Edukacja humanistyczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Szkic teorii praktyki : poprzedzony trzema studiami na temat etnologii Kabylów / Pierre Bourdieu ; przekł. Wiesław Kroker ; [przedm. do wyd. pol. Ewa Klekot]
Wydawca:
Kęty : Wydawnictwo Marek Derewiecki
Rok wydania:
2007
Seria:
Biblioteka Klasyków Antropologii
Temat:
Bourdieu, Pierre (1930-2002).
Antropologia - filozofia.
Antropologia - Francja - 20 w.
Etnologia - 20 w.
Etnologia - filozofia.
Kabylowie - obyczaje i zwyczaje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Po fakcie : dwa kraje, cztery dekady, jeden antropolog / Clifford Geertz ; przekł. Tomasz Tesznar
Wydawca:
Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rok wydania:
cop. 2010
Seria:
Seria Cultura
Temat:
Geertz, Clifford (1926-2006).
Etnologia - podręczniki akademickie.
Kultura - podręczniki akademickie.
Antropologia - filozofia.
Afryka - sytuacja społeczna - 1960-.
Azja - sytuacja społeczna - 1945-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ból, lęk, cierpienie / Zdzisław Cackowski
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
1995
Seria:
Kategorie Ludzkiego Doświadczenia / Zdzisław Cackowski ; 1
Temat:
Antropologia filozoficzna.
Cierpienie - aspekt antropologiczny.
Cierpienie - aspekt religijny.
Cierpienie - socjologia.
Lęk.
Antropologia - filozofia.
Ból - filozofia.
Cierpienie - filozofia.
Lęk - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Antropologia hermeneutyczna wobec tradycyjnych tekstów kulturowych : przykład interpretacji wyobrażeń naukowych o Tatrach i góralach tatrzańskich do połowy XIX wieku / Stanisław Węglarz
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Rok wydania:
2010
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 2823
Temat:
Górale - Polska - Tatry (góry).
Góry - w literaturze.
Górale - w literaturze.
Etnologia.
Antropologia - filozofia.
Hermeneutyka.
Antropologia.
Górale - Polska - Tatry (góry) - obyczaje i zwyczaje.
Etnologia - Polska - Tatry (góry) - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Oblicza personalizmów : konfrontacja antropologii filozoficznej E. Mouniera i P. Teilharda de Chardin / Józef Czarkowski
Wydawca:
Toruń : Wydaw. UMK
Rok wydania:
1994
Seria:
Rozprawy / Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Temat:
Teilhard de Chardin, Pierre (1881-1955) - krytyka i interpretacja.
Mounier, Emmanuel (1905-1950) - krytyka i interpretacja.
Antropologia filozoficzna.
Filozofia chrześcijańska.
Personalizm.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarys filozofii człowieka dla duszpasterzy i artystów / Józef Tischner
Wydawca:
Kraków : Wydaw. Naukowe PAT
Rok wydania:
1991
Seria:
Seria Podręczników / Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. Wydział Filozoficzny ; 2
Temat:
Antropologia filozoficzna - podręczniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Z zagadnień filozofii człowieka / [red. nauk. Józef Starańczak]
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwa WSP
Rok wydania:
1993
Seria:
Studia i Materiały / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie, 0860-7273 ; nr 46. Filozofia
Temat:
Antropologia filozoficzna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Also sprach Zarathustra I-IV / Friedrich Nietzsche ; mit einem Nachw. von Alfred Baeumler ; hrsg. von Giorgio Colli und Mazzino Montinari
Wydawca:
München : Deutscher Taschenbuch Verlag ; Berlin ; New York : Walter de Gruyter
Wydanie:
2., durchges. Aufl., November
Rok wydania:
1988
Seria:
Sämtliche Werke : kritische Studienausgabe in 15 Bänden / Friedrich Nietzsche ; 4
Dtv ; 2224
Temat:
Antropologia filozoficzna - Niemcy - 19 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Człowiek - drogi poszukiwań : studia z antropologii i etyki / pod red. Mariana Filipiaka i Marka Szulakiewicza ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie
Wydawca:
Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej
Rok wydania:
1993
Temat:
Antropologia filozoficzna.
Etyka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ogrodnicy świata / Janusz Kuczyński
Wydawca:
Warszawa : Centrum Uniwersalizmu przy Uniwersytecie Warszawskim : Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
Rok wydania:
1998
Seria:
Wstęp do uniwersalizmu / Janusz Kuczyński ; t. 1
Biblioteka Dialogu
Temat:
Uniwersalizm (filozofia).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uniwersalizm jako metafilozofia. T. 1, Polskość i uniwersalistyczny socjalizm / Janusz Kuczyński
Wydawca:
Warszawa : COM SNP
Rok wydania:
1989
Seria:
Biblioteka Dialogu
Temat:
Uniwersalizm (filozofia).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Existentialism : a reconstruction / David E. Cooper
Wydawca:
Oxford ; Cambridge : Basil Blackwell
Rok wydania:
cop. 1990
Temat:
Egzystencjalizm.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Philosophie des menschlichen Konflikts : eine Einführung in den Existentialismus / Nicola Abbagnano ; [übertr. von Ernesto Grassi und Rudolf Ringguth] ; mit einem Beitr. von Ernesto Grassi "Was ist Existentialismus?"
Wydawca:
Hamburg : Rowohlt
Rok wydania:
1957
Seria:
Rowohlts Deutsche Enzyklopädie. Philosophie ; 43
Rororo
Temat:
Egzystencjalizm.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wymiana i społeczeństwo : obraz rzeczywistości społecznej w ujęciu współczesnych socjologicznych i antropologicznych teorii wymiany / Marian Kempny ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw
Rok wydania:
1988
Temat:
Antropologia.
Wymiana społeczna.
Zachowanie - aspekt społeczny.
Interakcja społeczna.
Systemy społeczne.
Antropologia filozoficzna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Mûnchenskaâ škola transcendental'noj filosofii : metodologičeskie aspekty : naučno-analitičeskij obzor / N. V. Gromyko ; otvetstv. red. I. S. Andreeva
Wydawca:
Moskva : Rossijskaja Akademiâ Nauk. Institut Naučnoj Informacii po Obščestvennym Naukam
Rok wydania:
1994
Seria:
Filosofiâ / Rossijskaâ Akademiâ Nauk. Institut Naučnoj Informacii po Obščestvennym Naukam
Temat:
Filozofia - metodologia.
Filozofia - Niemcy - 20 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Epistemologiczna problematyka marksizmu : próba rekonstrukcji / Wacław Mejbaum
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe US
Rok wydania:
1990
Seria:
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; t. (139) 65
Materializm subiektywny / Wacław Mejbaum ; 1
Temat:
Filozofia marksistowska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Aspekty antropocentryzmu / Zdzisława Piątek ; Uniwersytet Jagielloński
Wydawca:
Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rok wydania:
1988
Seria:
Varia / Uniwersytet Jagielloński ; 243
Temat:
Antropocentryzm.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wprowadzenie do egzystencjalizmów oraz wybór innych prac / Emmanuel Mounier ; [wybór i oprac. Janusz Zabłocki ; tł. Ewa Krasnowolska]
Wydawca:
Kraków : Znak
Rok wydania:
dr. 1965
Seria:
Biblioteka "Więzi" ; t. 11
Temat:
Egzystencjalizm.
Personalizm.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Neokantyzm / wstęp i wybór tekstów Beata Trochimska-Kubacka ; przeł. Janina Gajda-Krynicka i Beata Trochimska-Kubacka
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
1997
Temat:
Neokantyzm.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Platona Fedon / przeł. oraz wstępem, objaśnieniami i il. opatrzył Władysław Witwicki
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
1958
Seria:
Zbiorowe wydanie spuścizny piśmienniczej Władysława Witwickiego ; t. 11
Temat:
Filozofia grecka.
Nieśmiertelność - dzieła przed 1800.
Gatunek / Forma:
Dialogi greckie - tłumaczenia polskie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prolegomena do mesjanizmu. T. 1 / Hoene-Wroński ; przeł. z fr. Józef Jankowski
Wydawca:
Lwów ; Warszawa : Książnica Polska T-wa Naucz. Szkół Wyższych
Rok wydania:
1922
Seria:
Prace Instytutu Mesjanicznego
Temat:
Mesjanizm polityczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metapolityka / Hoene-Wroński ; przeł. z fr. Józef Jankowski
Wydawca:
Warszawa : Gebethner i Wolff
Rok wydania:
[1923]
Seria:
Prace Instytutu Mesjanistycznego
Temat:
Mesjanizm polityczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Materializm dialektyczny : wprowadzenie. T. 2, Materializm historyczny / Maurice Cornforth ; tł. z ang. Michał Kelles-Krauz
Wydawca:
Warszawa : Książka i Wiedza
Rok wydania:
1964
Temat:
Materializm historyczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Materializm dialektyczny : wprowadzenie. T. 3, Teoria poznania / Maurice Cornforth ; tł. z ang. Michał Kelles-Krauz
Wydawca:
Warszawa : Książka i Wiedza
Rok wydania:
1964
Temat:
Materializm dialektyczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Materializm dialektyczny : wprowadzenie. T. 1, Materializm i metoda dialektyczna / Maurice Cornforth ; tłumaczył z angielskiego Michał Kelles-Krauz
Wydawca:
Warszawa : Książka i Wiedza
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
1964
Temat:
Materializm dialektyczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Człowiek w posoborowym neotomizmie polskim / Henryk Piluś ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii
Wydawca:
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo
Rok wydania:
1990
Seria:
Prace Habilitacyjne / Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii
Temat:
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) - krytyka i interpretacja.
Neotomizm.
Człowiek (teologia chrześcijańska) - Kościół katolicki.
Neotomizm - Polska - 1945-.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz