Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Antropologia filozoficzna." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
U źródeł współczesnej filozofii człowieka : Kant i Nietzsche / Leszek Kusak
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2007
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, 0209-1674 ; nr 178
Temat:
Nietzsche, Friedrich (1844-1900) - wkład do antropologii filozoficznej.
Kant, Immanuel (1724-1804) - wkład do antropologii filozoficznej.
Scheler, Max (1874-1928) - wkład do antropologii filozoficznej.
Jung, Carl Gustav (1875-1961) - wkład do antropologii filozoficznej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarys filozofii człowieka dla duszpasterzy i artystów / Józef Tischner
Wydawca:
Kraków : Wydaw. Naukowe PAT
Rok wydania:
1991
Seria:
Seria Podręczników / Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. Wydział Filozoficzny ; 2
Temat:
Antropologia filozoficzna - podręczniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Człowiek jako przedmiot samowiedzy : szkice z antropologii filozoficznej : praca zbiorowa / pod red. Henryka Szabały ; Uniwersytet Gdański
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
1993
Temat:
Antropologia filozoficzna - miscellanea.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
O człowieku i istnieniu : studium z dziejów antropologii filozoficznej / Hubert Mikołajczyk ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słusku
Wydawca:
Słupsk : [s.n.], (Słupsk : Pow. WSP)
Rok wydania:
1994
Temat:
Antropologia filozoficzna - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Człowiek integralny : holistyczna wizja człowieczeństwa / red. naukowa Halina Romanowska-Łakomy, Hanna Kędzierska
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Psychologii i Kultury "Eneteia"
Rok wydania:
2009
Seria:
Wymiary Duszy
Temat:
Antropologia filozoficzna - miscellanea.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Matthaei de Cracovia Rationale operum divinorum : (theodicea) / ed. Vitoldus Rubczyński
Wydawca:
Kraków : nakł. Polskiej Akademji Umiejętności ; Warszawa : skł. gł. Księg. Gebethnera i Wolffa, (Kraków : Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem J. Filipowskiego)
Rok wydania:
1930
Seria:
Archiwum Komisji do Badania Historji Filozofji w Polsce ; t.3
Temat:
Antropologia filozoficzna - średniowiecze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Oblicza natury ludzkiej : studia i rozprawy / red. nauk.: Piotr Duchliński, Grzegorz Hołub
Wydawca:
Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum : Wydawnictwo WAM
Rok wydania:
2010
Seria:
U Universum Philosophiae
Temat:
Antropologia filozoficzna - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Filozofia jako sposób odczuwania i konceptualizowania ludzkiego losu : materiały z sesji naukowej, Katowice-Wisła, 11-14 maja 1998 r. / pod red. Józefa Bańki
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ślaskiego
Rok wydania:
1999
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 1795
Temat:
Antropologia filozoficzna - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
"Zrozumieć człowieka" : materiały z konferencji naukowej (Oświęcim/Harmęże, 6-7 grudnia 2001 r.) / pod red. Bogdana Szlachty ; Fundacja "Oświęcimskie Centrum Praw Człowieka" w Oświęcimiu, Instytut Praw Człowieka
Wydawca:
[Kraków] : Wydaw. "Scriptum"
Rok wydania:
2001
Temat:
Antropologia filozoficzna - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Der Mensch als Person : Philosophische Anthropologie / Carlos Valverde ; Aus dem Spanischen übersetzt Michael Lauble
Wydawca:
Paderborn : Bonifatius Druck-Buch-Verlag
Rok wydania:
© 1999
Seria:
Amateca : Lehrbücher zur katolischen Theologie ; Bd. 16
Temat:
Antropologia filozoficzna - podręczniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Antropologia filozoficzna / pod red. naukową Stanisława Czerniaka i Jarosława Rolewskiego ; teksty tł. z oryg. porównał Stanisław Czerniak ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Instytut Filozofii
Wydawca:
Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Rok wydania:
2004
Seria:
Studia z Filozofii Niemieckiej ; t. 4
Temat:
Plessner, Helmuth (1892-1985) - wkład do antropologii filozoficznej.
Plessner, Helmuth (1892-1985).
Antropologia filozoficzna - Niemcy - 20 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Die Sprache der Verstellung : Studien zum rhetorischen und antropologischen Wissen im 17. und 18. Jahrhundert / Ursula Geitner
Wydawca:
Tübingen : Max Niemeyer Verlag
Rok wydania:
1992
Seria:
Communicatio : Studien zur europäischen Literatur- und Kulturgeschichte, 0941-1704 ; Bd. 1
Temat:
Retoryka - 1500-1800 - rozprawy akademickie.
Antropologia filozoficzna - 17 w. - rozprawy akademickie.
Antropologia filozoficzna - 18 w. - rozprawy akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podróż egzystencjalna : Viktor Frankl i Lew Tołstoj o cierpieniu, śmierci i poszukiwaniu sensu / Micah R. Sadigh ; tłumaczenie Krzysztof Światły
Wydawca:
Lutynia : Purana
Rok wydania:
copyright © 2021
Temat:
Frankl, Viktor Emil (1905-1997) - wkład do antropologii filozoficznej.
Tolstoj, Lev Nikolaevič (1828-1910) - wkład do antropologii filozoficznej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kontyngencja, tożsamość, człowiek : studia z antropologii filozoficznej XX wieku / Stanisław Czerniak
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN
Rok wydania:
2006
Temat:
Antropologia filozoficzna - 20 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Cielesność, kompensacja, mimesis : wokół pojęciowego instrumentarium współczesnej antropologii filozoficznej / Stanisław Czerniak, Rafał Michalski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN
Rok wydania:
2008
Temat:
Antropologia filozoficzna - 20 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
U źródeł człowieczeństwa / Réné Habachi ; przeł. Wanda Sukiennicka ; przedm. opatrzył Paul Ricoeur ; słowo wstępne Denise Barrat
Wydawca:
Warszawa : "Pax"
Wydanie:
Wyd. 3
Rok wydania:
1982
Temat:
Antropologia filozoficzna - 20 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Herders Werke. Bd. 4, Briefe zur Beförderung der Humanität / Herausgegeben von Heinrich Kurz
Wydawca:
Leipzig : Verlag des Bibliographischen Instituts
Wydanie:
Kritisch durchgesehene Ausgabe mit Beifügung aller Lesarten
Rok wydania:
[między 1880 i 1890]
Temat:
Antropologia filozoficzna - 18 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zasada antropologiczna w filozofii / Mikołaj Czernyszewski ; przeł. Kazimierz Błeszyński ; wstępem opatrzył Henryk Holland
Wydawca:
[Warszawa] : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
1956
Seria:
Biblioteka Klasyków Filozofii
Temat:
Antropologia filozoficzna - 19 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
De homine : der Mensch im Spiegel seines Gedankens / von Michael Landmann ; unter Mitarbeit von Gudrun Diem, Peter Lutz Lehmann, Peter Christian Ludz, Elfriede Tielsch u.a
Wydawca:
Freiburg ; München : Verlag Karl Albert
Rok wydania:
1962
Seria:
Orbis Academicus : Problemgeschichten der Wissenschaft in Dokumenten und Darstellungen ; Bd. 1/9
Temat:
Antropologia filozoficzna - historia.
Antropologia filozoficzna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Tożsamotność : problem skażenia natury ludzkiej w filozofii Kartezjusza / Mirosław Żarowski
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
1994
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 21
Temat:
Descartes, René (1596-1650) - wkład do antropologii filozoficznej.
Descartes, René (1596-1650) - krytyka i interpretacja.
Antropologia filozoficzna - Francja.
Antropologia filozoficzna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Also sprach Zarathustra I-IV / Friedrich Nietzsche ; mit einem Nachw. von Alfred Baeumler ; hrsg. von Giorgio Colli und Mazzino Montinari
Wydawca:
München : Deutscher Taschenbuch Verlag ; Berlin ; New York : Walter de Gruyter
Wydanie:
2., durchges. Aufl., November
Rok wydania:
1988
Seria:
Sämtliche Werke : kritische Studienausgabe in 15 Bänden / Friedrich Nietzsche ; 4
Dtv ; 2224
Temat:
Antropologia filozoficzna - Niemcy - 19 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The 'Philosophical Anthropology' of St. Thomas Aquinas and the 'Philosophical Biology' of Hans Jonas : an investigation of the philosophical antropological Implications in the contemporary issues of biotechnology / Paul Rohan Joseph Clement ; Pontificia Universitas Urbaniana Facultas Philosophiae
Wydawca:
Romae : Pontificia Universitas Urbaniana
Rok wydania:
2008
Temat:
Tomasz z Akwinu (święty ; 1225-1274) - wkład do antropologii filozoficznej.
Jonas, Hans (1903-1993) - wkład do antropologii filozoficznej.
Antropologia filozoficzna.
Biotechnologia - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Also sprach Zarathustra : aus dem Nachlass 1882-1885 / von Friedrich Nietzsche ; [Einl. von Elisabeth Förster-Nietzsche]
Wydawca:
Stuttgart : Alfred Kröner Verlag
Wydanie:
286.-291. Tausend
Rok wydania:
1921
Seria:
Nietzsche's Werke : Taschen-Ausgabe ; Bd. 7
Temat:
Antropologia filozoficzna - Niemcy - 19 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Also sprach Zarathustra. I-IV / Friedrich Nietzsche
Wydawca:
München : Deutscher Taschenbuch Verlag ; Berlin : Walter de Gruyter
Wydanie:
Neuausgabe
Rok wydania:
1999
Seria:
Sämtliche Werke : kritische Studienausgabe in 15 Bänden / hrsg. von Giorgio Colli und Mazzino Montinari ; Bd. 4
Temat:
Antropologia filozoficzna - Niemcy - 19 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
To rzekł Zaratustra : książka dla wszystkich i dla nikogo / Friedrich Nietzsche ; przeł. Sława Lisiecka i Zdzisław Jaskuła ; [posł. napisał Michał Paweł Markowski]
Wydawca:
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy
Rok wydania:
1999
Seria:
Ostroga : książki najlepsze
Temat:
Antropologia filozoficzna - Niemcy - 19 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Tako rzecze Zaratustra / Nietzsche ; przeł. Wacław Berent
Wydawca:
Warszawa : Hachette Livre Polska
Wydanie:
Wydanie uzupełnione i poprawione na podstawie wydania pierwszego z 1906 r
Rok wydania:
cop. 2008
Seria:
Biblioteka Filozofów ; 4
Temat:
Antropologia filozoficzna - Niemcy - 19 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Oratio de hominis dignitate = Mowa o godności człowieka / Giovanni Pico della Mirandola ; przeł. i przypisami opatrzyli Zbigniew Nerczuk i Mikołaj Olszewski ; wstępem poprzedził Danilo Facca
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN
Rok wydania:
2010
Seria:
Klasyka Filozofii
Temat:
Antropologia filozoficzna - dzieła przed 1800.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ainsi parlait Zarathoustra : un livre qui est pour tous et qui n'est pour personne / Friedrich Nietzsche ; texte et variantes établis par Giorgio Colli et Mazzino Montinari ; traduit de l'allemand par Maurice de Gandillac
Wydawca:
Paris : Gallimard
Rok wydania:
1971
Seria:
Collection Idées 267
Temat:
Antropologia filozoficzna - Niemcy - 19 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Tak" govoril" Zaratustra : kniga dlâ vsěh i ni dlâ kogo. Č. 1 i 2 / Fridrih" Nicše ; per. s" nem. V. Izrazcova ; vvedenìe Elizavety Főrster"-Ničše
Wydawca:
S.-Peterburg" : [s.n.], (Sankt-Peterburg" : Tipogr. Akc Obŝ. Tip. Děla)
Rok wydania:
1913
Temat:
Antropologia filozoficzna - Niemcy - 19 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Tak" govoril" Zaratustra : kniga dlâ vsěh i ni dlâ kogo. Č. 3, 4 i poslědnââ / Fridrih" Nicše ; [per. s" nem. V. Izrazcova]
Wydawca:
S.-Peterburg" : [s.n.], (Sankt-Peterburg" : Tipogr. Akc Obŝ. Tip. Děla)
Rok wydania:
1913
Temat:
Antropologia filozoficzna - Niemcy - 19 w.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz