Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Banki - Polska - konferencje." wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-46 z 46
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bankowość korporacyjna i inwestycyjna : praca zbiorowa / pod red. Jolanty Stacharskiej-Targosz ; Wyższa Szkoła Bankowa. Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
Wydawca:
Poznań : Wydaw. WSB
Rok wydania:
2003
Temat:
Banki - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój polskiego rynku bankowego : seminaria: "Banki zagraniczne na polskim rynku bankowym: partner czy konkurent?", Kraków, grudzień 1997, "Nowe produkty i usługi bankowe", Kraków, marzec 1997 / red. Ewa Miklaszewska
Wydawca:
Kraków : Fundacja MCRD
Rok wydania:
1998
Seria:
Zeszyty Fundacji MCRD ; 29
Temat:
Banki - Polska - konferencje.
Banki zagraniczne - konferencje.
Banki zagraniczne - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój bankowości transgranicznej a konkurencyjność sektora bankowego w Polsce / [red. nauk. Ewa Balcerowicz ; aut. Jacek Czabański et al.]
Wydawca:
Warszawa : CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych - Fundacja Naukowa
Rok wydania:
2008
Seria:
Zeszyty BRE Bank-CASE, 1233-121X ; nr 99
Temat:
Banki - Polska - 1990- - konferencje.
Banki - reorganizacja - Polska - konferencje.
Banki zagraniczne - Polska - konferencje.
Inwestycje zagraniczne - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nowe wyzwania w zarządzaniu bankami w czasie kryzysu / [red. nauk. Ewa Balcerowicz ; aut. Maciej Meder et al.]
Wydawca:
Warszawa : CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych - Fundacja Naukowa
Rok wydania:
2009
Seria:
Zeszyty BRE Bank-CASE, 1233-121X ; nr 104
Temat:
Zarządzanie bankiem - Polska - konferencje.
Pożyczki bankowe - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne problemy bankowości i sektora finansów publicznych. T. 1 / redakcja naukowa Ewa Kowalewska, Paweł Mańczyk ; Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
Wydawca:
Szczecin : Uniwersytet Szczeciński. Wydział Prawa i Administracji
Wydanie:
Uwzględnia stan prawny z lipca 2015 r
Rok wydania:
2015
Temat:
Banki - Polska - konferencje.
Banki - środki zabezpieczające - Polska - konferencje.
Finanse publiczne - Polska - konferencje.
Banki - Kraje Unii Europejskiej - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zastosowania rozwiązań informatycznych w bankach spółdzielczych / red. nauk. Andrzej Gospodarowicz
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. AE
Rok wydania:
2005
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 1068
Temat:
Banki - Polska - informatyka - konferencje.
Banki spółdzielcze - Polska - konferencje.
Bankowość elektroniczna - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Związki finansów przedsiębiorstw z bankami, budżetem i ubezpieczycielami : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Katedr Finansów i Prawa Finansowego, Ustroń-Zawodzie, 24-26 października 1994 / red. nauk. Krystyna Znaniecka ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach [etc.]
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1995
Seria:
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego
Temat:
Banki - Polska - konferencje.
Budżet - Polska - konferencje.
Przedsiębiorstwa - finanse - konferencje.
Ubezpieczenie - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współzależność celów sektora bankowego z funkcjami samorządów terytorialnych : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, październik 2000 r. / red. nauk. Stanisław Korenik
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo AE
Rok wydania:
2000
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Materiały Konferencyjne
Temat:
Unia Europejska - członkostwo - aspekt ekonomiczny - Polska - konferencje.
Banki - Polska - konferencje.
Samorząd lokalny - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie jakością usług w bankach i zakładach ubezpieczeń = Management of the quality of services in banks and insurance comapnies[!] : konferencja naukowa, Warszawa 7-8 czerwca 2000 roku / [red. nauk. Józef Garczarczyk] ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Katedra Badań Marketingowych
Wydawca:
Poznań : [Bonami]
Rok wydania:
2000
Temat:
Zarządzanie bankiem - Polska - konferencje.
Instytucje ubezpieczeń społecznych - Polska - 1990- - konferencje.
Usługi finansowe - Polska - konferencje.
Zarządzanie jakością - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 3, Bankowość / pod red. Ryszarda Szewczyka
Wydawca:
Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2004
Temat:
Banki - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Banki w społecznej gospodarce rynkowej w świetle doświadczeń z kryzysu i stanu rozwoju rynku finansowego / red. nauk. Stanisław Flejterski, Andrzej Gospodarowicz ; Związek Banków Polskich
Wydawca:
Warszawa ; Szczecin : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Zapol Dmochowski, Sobczyk
Rok wydania:
2014
Temat:
Banki - Polska - 1990- - konferencje.
Kryzys gospodarczy (2008) - konferencje.
Banki - polityka publiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. T. 1 / red. nauk. Krzysztof Jajuga, Wanda Ronka-Chmielowiec
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. AE
Rok wydania:
2001
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 890
Temat:
Finanse - Polska - 1990- - konferencje.
Instytucje finansowe - Polska - 1990- - konferencje.
Ubezpieczenie - Polska - 1990- - konferencje.
Banki - Polska - konferencje.
Inwestycje kapitału - Polska - konferencje.
Rynek kapitałowy - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polskie i zagraniczne kredyty inwestycyjne ; Banki komercyjne i instytucje ubezpieczeniowe w Polsce : III Konferencja "Kredyty, Banki, Ubezpieczenia", Sala Kongresowa PKiN, Warszawa 27 czerwca 1995 r. / [oprac. przez Biuro Współpracy Przemysłowej i Promocji Inwestycji UNIDO w Warszawie]
Wydawca:
Warszawa : OWR
Rok wydania:
1995
Temat:
Banki - Polska - 1990- - konferencje.
Banki zagraniczne - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bankowość detaliczna : idee - modele - procesy / red. nauk. Andrzej Gospodarowicz
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2010
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 1899-3192 ; nr 124
Temat:
Banki - 1990- - konferencje.
Banki - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Current problems of banking sector functioning in Poland and in East European Countries / ed. by Andrzej Gospodarowicz, Dariusz Wawrzyniak
Wydawca:
Wrocław : Publishing House of Wrocław University of Economics
Rok wydania:
2013
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 1899-3192 ; nr 316
Temat:
Banki - Polska - 1990- - konferencje.
Banki - Europa Wschodnia - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawne i ekonomiczne problemy funkcjonowania spółdzielczości finansowej na przełomie XX i XXI wieku / pod red. Piotra Ruczkowskiego, Bogdana Rutkowskiego
Wydawca:
Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego
Rok wydania:
2011
Temat:
Banki spółdzielcze - Polska - konferencje.
Banki spółdzielcze - prawo - Polska - 1990- - konferencje.
Spółdzielnie kredytowe - Polska - 1990- - konferencje.
Spółdzielnie kredytowe - prawo - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola konkurencji w kształtowaniu polskiego sektora bankowego / praca pod red. Ewy Miklaszewskiej ; [aut. ref.: Małgorzata Bednarczyk et al.]
Wydawca:
Kraków : Fundacja "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji"
Rok wydania:
1999
Seria:
Zeszyty ; z. 38
Temat:
Banki - Polska - konferencje.
Konkurencja - Polska - konferencje.
Konkurencja - prawo europejskie.
Konkurencja - prawo - Polska.
Banki - Polska - 1990-.
Banki - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wpływ norm ostrożnościowych na ograniczanie ryzyka w działalności banku spółdzielczego / red. nauk. Andrzej Gospodarowicz
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
2006
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 1128
Temat:
Banki spółdzielcze - Polska - konferencje.
Pożyczki bankowe - Polska - konferencje.
Zarządzanie ryzykiem - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Czy sektor bankowy w Polsce jest innowacyjny? / [aut. Sławomir Lachowski, Jan Szambelańczyk, Jan Woźniak ; red. nauk. Ewa Balcerowicz]
Wydawca:
Warszawa : CASE-Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. Fundacja Naukowa
Rok wydania:
2005
Seria:
Zeszyty BRE Bank-CASE, 1233-121X ; 79
Temat:
Banki - innowacje - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczno-ekonomiczne aspekty przekształceń ustrojowych w gospodarce kraju i regionu : materiały konferencyjne "Niwki '98" / [red. Marian Ciepaj] ; Politechnika Opolska w Opolu, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu
Wydawca:
Kraków : "Impuls"
Rok wydania:
1999
Temat:
Przedsiębiorstwa - Polska - konferencje.
Przedsiębiorstwa - reorganizacja - Polska - 1990- - konferencje.
Banki - Polska - 1990- - konferencje.
Prywatyzacja - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Banki a gospodarstwa domowe : [książka konferencyjna] Kraków 24-26 lutego 1994 / red. Jan Jerschina
Wydawca:
Kraków : Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej : przy współpr. Fundacji Zjednoczonej Europy
Rok wydania:
dr. 1994
Seria:
Banki a Gospodarka Polska t. 1
Temat:
Banki.
Gospodarstwa domowe.
Gospodarstwa domowe - Polska - rachunkowość - 1990- - konferencje.
Banki - Polska - 1990- - konferencje.
Konsumpcja (ekonomia) - Polska - 1990- - konferencje.
Klienci banków - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polski sektor bankowy po wejściu Polski do Unii Europejskiej / [red. nauk. Ewa Balcerowicz ; aut. Krzysztof Kokot et al.]
Wydawca:
Warszawa : Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. Fundacja Naukowa
Rok wydania:
2004
Seria:
Zeszyty BRE Bank-CASE, 1233-121X ; 71
Temat:
Unia Europejska - członkostwo - Polska - konferencje.
Banki - Polska - 1990- - konferencje.
Banki - Europa Wschodnia - konferencje.
Banki - Kraje Unii Europejskiej - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse i rachunkowość w zarządzaniu gospodarką narodową / red. nauk. Grażyna Borys
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
2002
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; ; nr 958
Temat:
Banki - Polska - rachunkowość - konferencje.
Finanse publiczne - Polska - konferencje.
Przedsiębiorstwa - Polska - rachunkowość - konferencje.
Rachunkowość - Polska - konferencje.
Ubezpieczenie - Polska - rachunkowość - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne problemy bankowości i sektora finansów publicznych. T. 2 / redakcja naukowa Ewa Kowalewska ; Wydział Prawa i Administracji. Uniwersytet Szczeciński
Wydawca:
Szczecin : Wydział Prawa i Administracji. Uniwersytet Szczeciński
Rok wydania:
2016
Temat:
Banki - Polska - 1990- - konferencje.
Banki centralne - Niemcy - 19 w - konferencje.
Banki centralne - Niemcy - 1945- - konferencje.
Finanse publiczne - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Banki a gospodarstwa domowe : [konferencja] / red. Jan Jerschina
Wydawca:
Kraków : Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej "CEM" : przy współpr. Fundacji Zjednoczonej Europy
Rok wydania:
1994
Seria:
Banki a Gospodarka Polska ; t. 2
Temat:
Banki.
Gospodarstwa domowe.
Gospodarstwa domowe - Polska - rachunkowość - 1990- - konferencje.
Banki - Polska - 1990- - konferencje.
Konsumpcja (ekonomia) - Polska - 1990- - konferencje.
Klienci banków - Polska - 1990- - konferencje.
Gospodarstwa domowe - Polska - finanse - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
10 lat transformacji w Polsce : fakty i opinie / kolegium redakcyjne: Andrzej Zawiślak [i 5 pozostałych]
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej
Rok wydania:
1999
Seria:
Materiały i Studia / Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
Temat:
Banki - Polska - 1990- - konferencje.
Polityka kulturalna - Polska - 1990- - konferencje.
Przemysł - Polska - 1990- - konferencje.
Rolnictwo - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Elastyczność krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP / [Piotr Dziewulski, Włodzimierz Grudziński, Piotr Warchałowski]
Wydawca:
Warszawa : CASE-Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych - Fundacja Naukowa
Rok wydania:
2005
Seria:
Zeszyty BRE Bank-CASE, 1233-121X ; 78
Temat:
Małe i średnie przedsiębiorstwa - polityka publiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1990-.
Banki - Polska - 1990- - konferencje.
Poręczenie - Polska - konferencje.
Pożyczki handlowe - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zaburzenia na światowych rynkach a sektor finansowy w Polsce / [autorzy Stanisław Kluza, Jerzy Pruski, Wiesław Szczuka ; red. nauk. Ewa Balcerowicz]
Wydawca:
Warszawa : CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych - Fundacja Naukowa
Rok wydania:
2008
Seria:
Zeszyty BRE Bank-CASE, 1233-121X ; nr 96
Temat:
Kryzysy giełdowe - 1990- - konferencje.
Pożyczki hipoteczne - Stany Zjednoczone - konferencje.
Banki - Polska - finanse - 1990- - konferencje.
Ryzyko (ubezpieczenie) - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Od złotego do euro : o działalności Rady Polityki Pieniężnej w latach 1998-2003, historii złotego i perspektywach członkostwa Polski w Unii Gospodarczo-Walutowej / pod red. Andrzeja Małeckiego
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej
Rok wydania:
2005
Temat:
Narodowy Bank Polski. Rada Polityki Pieniężnej - konferencje.
Polityka pieniężna - Polska - 1990- - konferencje.
Europejska Unia Gospodarczo-Walutowa - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rachunkowość krajów w drodze do Unii Europejskiej : rezerwy w rachunkowości / red. nauk. Teresa Cebrowska, Waldemar Dotkuś
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. AE
Rok wydania:
2003
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 992
Temat:
Banki - rezerwy - konferencje.
Rezerwy (rachunkowość) - Polska - konferencje.
Rezerwy (rachunkowość) - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Normalność i kryzys : jedność czy różnorodność : refleksje filozoficzno-prawne i ekonomiczno-społeczne w ujęciu aksjologicznym : część II projektu "Banki centralne wobec kryzysu ekonomicznego" - wartości / red. nauk. Jerzy Oniszczuk
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
2010
Temat:
Banki centralne - konferencje.
Kryzys gospodarczy (2008) - Polska - konferencje.
Deontologia zawodowa - konferencje.
Prawo - filozofia - konferencje.
Kryzysy gospodarcze - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Normalność i kryzys : jedność czy różnorodność: refleksje filozoficzno-prawne i ekonomiczno-społeczne w ujęciu aksjologicznym: część II projektu "Banki centralne wobec kryzysu ekonomicznego" - wartości / redakcja naukowa Jerzy Oniszczuk
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa
Wydanie:
Wydanie 1 (dodruk)
Rok wydania:
2010
Temat:
Deontologia zawodowa - konferencje.
Kryzysy gospodarcze - konferencje.
Prawo - filozofia - konferencje.
Kryzys gospodarczy (2008) - Polska - konferencje.
Banki centralne - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Instytucje finansowe, marketing, przedsiębiorstwa : konferencja naukowa, Rydzyna 28-29 października 1996 roku / [red. nauk. Józef Garczarczyk ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Katedra Badań Marketingowych
Wydawca:
Poznań : Katedra Badań Marketingowych Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1996
Temat:
Instytucje finansowe - Polska - konferencje.
Usługi finansowe - konferencje.
Marketing - konferencje.
Przedsiębiorstwa - finanse - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw / redaktor naczelny Waldemar Gos ; redaktor naukowy Dariusz Zarzecki ; redaktorzy tematyczni Katarzyna Byrka-Kita, Mateusz Czerwiński, Michał Grudziński, Marcin Pawlak, Justyna Wasilewicz, Magdalena Wasylkowska, Tomasz Wiśniewski ; redaktor statystyczny Anna Gdakowicz
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2016
Seria:
Czas na Pieniądz
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia - Uniwersytet Szczeciński, 2450-7741 ; nr 4/2016 (82), cz. 2
Temat:
Rynek kapitałowy - 21 w. - konferencje.
Przedsiębiorstwa - ocena - konferencje.
Zarządzanie ryzykiem - konferencje.
Fuzja przedsiębiorstw - konferencje.
Finanse osobiste - Polska - 1990- - konferencje.
Banki - finanse.
Służba zdrowia - finanse - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski / red. nauk. Krzysztof Jajuga, Wanda Ronka-Chmielowiec
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2013
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 1899-3192 ; nr 323
Temat:
Rynek kapitałowy - 1990- - konferencje.
Banki - 1990- - konferencje.
Ubezpieczenie - 1990- - konferencje.
Zarządzanie ryzykiem - konferencje.
Przedsiębiorstwa - finanse - konferencje.
Inwestycje - 1990- - konferencje.
Analiza finansowa - konferencje.
Rynek kapitałowy - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rynek kapitałowy i zarządzanie wartością / [redaktor naukowy Dariusz Zarzecki]
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2016
Seria:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia / Uniwersytet Szczeciński, 2450-7741 ; nr 1
Czas na Pieniądz
Temat:
Rynek kapitałowy - 21 w. - konferencje.
Przedsiębiorstwa - ocena - konferencje.
Zarządzanie ryzykiem - konferencje.
Fuzja przedsiębiorstw - konferencje.
Finanse publiczne - konferencje.
Controlling - konferencje.
Finanse osobiste - Polska.
Służba zdrowia - finanse.
Banki - finanse.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zastosowania rozwiązań informatycznych w instytucjach finansowych : materiały z V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Wrocław, 25-26 września 2001 / red. nauk. Zofia Łękawa
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. AE
Rok wydania:
2002
Seria:
Materiały Konferencyjne / Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu
Temat:
Instytucje finansowe - Polska - informatyka - konferencje.
Banki - informatyka - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przestępczość z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych : V międzynarodowa konferencja naukowa : materiały konferencyjne = Electronic payment instruments abuse : 5th international scientific conference : the conference proceedings / pod red. Jerzego Kosińskiego ; [tł. Anna Deptuła, Tomasz Przybyła] ; Wyższa Szkoła Policji
Wydawca:
Szczytno : Wyższa Szkoła Policji
Rok wydania:
2006
Temat:
Pieniądz elektroniczny - środki bezpieczeństwa - konferencje.
Bankowość elektroniczna - konferencje.
Karty bankowe - prawo - przepisy karne - Polska - konferencje.
Karty bankowe - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Z dziejów skarbowości / pod redakcją Rafała Wojciechowskiego ; Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Instytut Historii Państwa i Prawa
Wydawca:
Wrocław : Instytut Historii Państwa i Prawa, nakład własny : "Kolonia Limited"
Rok wydania:
2009
Temat:
Europejski Bank Centralny - konferencje.
Finanse publiczne - prawo - Polska - historia - konferencje.
Finanse publiczne - Grecja - starożytność - konferencje.
Finanse publiczne - Rzym (państwo) - konferencje.
Książka
    Wyświetlanie 1-46 z 46

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

    Prześlij opinię

    Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

    Formularz