Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Bezpieczeństwo narodowe - Polska - 1945-." wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-44 z 44
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podstawy polityki obronnej PRL / Wilhelm Kocyba, Ryszard Strózik
Wydawca:
Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego
Rok wydania:
1985
Seria:
Skrypty Uczelniane / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Międzynarodowe operacje pokojowe i stabilizacyjne w polskiej polityce bezpieczeństwa w XX i XXI wieku / redakcja naukowa Dariusz S. Kozerawski ; Akademia Obrony Narodowej
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej
Rok wydania:
2016
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Reasekuracja polskiego interesu narodowego i racji stanu w myśli politycznej II Rzeczypospolitej / pod red. Andrzeja Wojtasa
Wydawca:
Toruń : Wydaw. Adam Marszałek
Rok wydania:
1991
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wojsko Polskie w systemie bezpieczeństwa państwa 1945-2010 / Jerzy Kajetanowicz ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Wydawca:
Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza
Rok wydania:
2013
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Międzynarodowe gwarancje bezpieczeństwa Polski / J. W. Warszawski ; z przedm. Juljana Makowskiego
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Koła Naukowego Szkoły Nauk Politycznych, (Warszawa : Zakł. Graficzne Pracowników Drukarskich)
Rok wydania:
1929
Seria:
Prace z Zakresu Zagadnień Polityki Międzynarodowej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska Marynarka Wojenna w polityce bezpieczeństwa morskiego państwa w drugiej połowie XX wieku : próba usystematyzowania / Jerzy Będźmirowski, Miłosz Gac
Wydawca:
Gdynia : Akademia Marynarki Wojennej
Wydanie:
Wydanie II uzupełnione
Rok wydania:
2021
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wojsko i obronność w pracach Sejmu Ustawodawczego Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1947-1952 / Grażyna Bołcun
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo "Neriton"
Rok wydania:
2006
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bezpieczeństwo polityczne Drugiej Rzeczypospolitej : wybrane problemy / Jerzy Zalewski
Wydawca:
Warszawa : Instytut Józefa Piłsudskiego ; Bełchatów : Związek Strzelecki "Strzelec" Organizacja Społeczno-Wychowawcza. Jednostka Strzelecka nr 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego
Rok wydania:
2012
Seria:
Biblioteka "Niepodległości" ; t. 14
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Granice państwowe w systemie prawa państwa socjalistycznego / Teofil Bielecki
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe
Rok wydania:
cop. 1972
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bezpieczeństwo narodowe Polski w latach 1918-1939 : teoria i praktyka / Małgorzata Wiśniewska, Lech Wyszczelski
Wydawca:
Toruń ; Łysomice : Dom Wydawniczy Duet
Rok wydania:
cop. 2009
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Aspekty wojskowe polityki zagranicznej Polski w 1939 roku / Jakub Białkowski
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Grado
Rok wydania:
cop. 2008
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska północna w systemie obronnym kraju w latach 1918-1926 / Wiesław B. Łach
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Rok wydania:
cop. 2010
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska wobec zagrożenia ze strony Trzeciej Rzeszy / pod red. Henryka Ćwięka i Zdzisława Cuttera ; Instytut Nauk Politycznych. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Wydawca:
Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza
Rok wydania:
2012
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wywiad a dyplomacja II Rzeczypospolitej / Andrzej Pepłoński
Wydawca:
Toruń : Adam Marszałek
Rok wydania:
2004
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sen o potędze : bezpieczeństwo, suwerenność, mocarstwowość : Rzeczpospolita Polska 1918-1939 / red. nauk. Ewa Maj [et al.]
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2014
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Władze i społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej wobec bolszewickiego zagrożenia w 1920 roku / Janusz Szczepański
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
2022
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Siła i strategia bezpieczeństwa narodowego / [redakcja] Dariusz R. Bugajski, Robert Rybak
Wydawca:
Gdynia : Wydawnictwo BP : Akademia Marynarki Wojennej. Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
Rok wydania:
2015
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bezpieczeństwo państwa : wybrane problemy / red. nauk. Konstanty A. Wojtaszczyk, Anna Materska-Sosnowska ; Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR
Rok wydania:
2009
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w ujęciu systemowym i zadań administracji publicznej / red. nauk. Bernard Wiśniewski, Sławomir Zalewski ; [oprac. zespół w składzie: Dariusz Podleś et al.]; Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej. Wydział Administracji
Wydawca:
Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji
Rok wydania:
2006
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pożegnanie z nieufnością? : rozszerzenie NATO i UE a stosunki polsko-rosyjskie w kontekście bezpieczeństwa europejskiego / Elżbieta Stadtmüller
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
2003
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; nr 2494
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska polityka bezpieczeństwa 1989-2000 / pod red. Romana Kuźniara
Wydawca:
Warszawa : Scholar
Rok wydania:
2001
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska w Europie XXI wieku : wybrane problemy : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Wallasa ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Wydawca:
Poznań : Wydaw. Naukowe INPiD UAM
Rok wydania:
2002
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Między równowagą sił a bezpieczeństwem kooperatywnym w Europie : adaptacja reżimu CFE do nowego środowiska międzynarodowego / Andrzej Kobieracki, Zdzisław Lachowski, Jerzy M. Nowak ; Centrum Stosunków Międzynarodowych
Wydawca:
Warszawa : Fundacja Centrum Stosunków Międzynarodowych
Rok wydania:
1999
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska na arenie międzynarodowej - współczesne wyzwania / pod red. Jarosława J. Piątka i Renaty Podgórzańskiej
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania:
2009
Seria:
Meandry Współczesnej Polityki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dowództwo Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w opiniach mieszkańców Szczecina / Wioleta Bryniewicz, Żaneta Stasieniuk
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania:
2020
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przesłuchanie supergliny / Jerzy Sławomir Mac
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. FAKT
Rok wydania:
1990
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
W objęciach geopolityki: Polska, Japonia, Eurazja : publicystyka na łamach "Kultury" 1981-2000 / Janusz Mondry ; przedm. Ryszard Kaczorowski]
Wydawca:
[Londyn] : Polska Fundacja Kulturalna
Rok wydania:
2000
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Biała księga : akta śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie w sprawie wniosków Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19.12.1995 r. i 16.01.1996 r. (sygnatura akt PoŚl 1/96) / [Centrum Informacyjne Rządu]
Wydawca:
Warszawa : CIR. Wydawnictwo Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Rady Ministrów
Rok wydania:
1996
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Administracja jako czynnik bezpieczeństwa : doświadczenia historyczne i uwarunkowania współczesne, ponadnarodowe, narodowe i regionalne : materiały z Konferencji zorganizowanej przez Koło Naukowe przy Międzynarodowej Szkole Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 26 maja 2008 r. / red. nauk. Renata Jankowska, Dariusz J. Gregorczyk
Wydawca:
Katowice : Międzynarodowa Szkoła Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego
Rok wydania:
2009
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ochrona zdrowia jako problem konsumpcji społecznej : praca zbiorowa / Lucyna Frąckiewicz, Barbara Iwankiewicz-Rak, Grażyna Hereźniak ; pod red. Lucyny Frąckiewicz
Wydawca:
Katowice : Akademia Ekonomiczna w Katowicach
Rok wydania:
1991
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Patriotyzm, obronność, bezpieczeństwo : praca zbiorowa / pod red. naukową Eugenii Anny Wesołowskiej, Andrzeja Szerauca ; Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
Wydawca:
Warszawa : Akademia Obrony Narodowej ; Płock : Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica
Rok wydania:
2002
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Górnośląski azyl : pielgrzymki stanowe do Piekar Śląskich w materiałach Służby Bezpieczeństwa : katalog wystawy / Robert Ciupa, Łucja Marek
Wydawca:
Katowice : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddział w Katowicach
Rok wydania:
2015
Gatunek / Forma:
Katalog wystawy
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
NATO, Europa, Polska 2000 / Julian Kaczmarek
Wydawca:
Wrocław : atla 2
Rok wydania:
2000
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Powstanie Warszawskie i Słowackie Powstanie Narodowe 1944 - cienie alianckiej pomocy / pod red. Andrzeja Olejki
Wydawca:
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rok wydania:
2006
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne wyzwania zarządzania, bezpieczeństwa i nowoczesnej inżynierii / pod redakcją Justyny Żylińskiej i Jerzego Telepa
Wydawca:
Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej
Rok wydania:
2022
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Praca zbiorowa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Służby bezpieczeństwa Polski i Czechosłowacji wobec Ukraińców (1945-1989) : z warsztatów badawczych / pod red. Grzegorza Motyki
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Rok wydania:
2005
Seria:
Monografie / Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; t. 18
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wspólna europejska odpowiedzialność : wybrane przemówienia i wywiady, styczeń-lipiec 2001 r. / Władysław Bartoszewski ; [wybór przemówień i wywiadów Dominika Piwowarczyk]
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Rok wydania:
2001
Gatunek / Forma:
Przemówienia polskie - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Między traktatem wersalskim a NATO : wybrane problemy polityczno-gospodarcze Polski, Niemiec i Austrii / pod red. Karola Fiedora i Mariana S. Wolańskiego
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
2000
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis. Niemcoznawstwo ; 9
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gdańsk '45 : działania zbrojne : opanowanie Pomorza Gdańskiego przez Armię Czerwoną / Tomasz Gliniecki
Wydawca:
Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy ; Sztutowo : Muzeum Stutthof w Sztutowie Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1939-1945) ; Gdynia : Wydawnictwo REGION Jarosław Ellwart
Rok wydania:
2024
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Monografia
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Informator o spornych pomnikach niemieckich na Śląsku Opolskim / Lech M. Nijakowski, Jerzy Szteliga
Wydawca:
Warszawa ; Opole : Opolskie Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Myśli Lewicowej, Samorządności Lokalnej Demokratycznego Państwa Prawa "Dla Przyszłości"
Rok wydania:
2005
Książka
    Wyświetlanie 1-44 z 44

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

    Prześlij opinię

    Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

    Formularz