Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Bogucki Wydawnictwo Naukowe." wg kryterium: Autor


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju poprzez systemy zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach w Polsce / Robert Kudłak
Wydawca:
Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
2008
Seria:
Prace Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Temat:
Ekorozwój - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Zarządzanie środowiskiem - aspekt ekonomiczny - Polska.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - aspekt środowiskowy - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Arsen, antymon i selen w wodach podziemnych doliny rzeki Warty pomiędzy Poznaniem a Śremem / Marcin Siepak
Wydawca:
Poznań : Bugucki Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
2005
Seria:
Geologos - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Geologii. Monographiae ; 1
Temat:
Wody podziemne - analiza - Polska - Warty, Dolina.
Zanieczyszczenie wód podziemnych - analiza - Polska - Warty, Dolina.
Wody podziemne - zawartość arsenu - Polska - Warty, Dolina.
Wody podziemne - zawartość selenu - Polska - Warty, Dolina.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Funkcje turystyczne i konflikty w wybranych parkach narodowych Polski północno-zachodniej / Dorota Matuszewska
Wydawca:
Poznań : Bogucki
Rok wydania:
2003
Seria:
Prace Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Temat:
Parki narodowe - wykorzystanie dla celów rekreacyjnych.
Turystyka - Polska Północno-Zachodnia - 1990-.
Turystyka - aspekt środowiskowy - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i inwestycje samorządowe w aglomeracji poznańskiej w okresie transformacji ustrojowej / Magdalena Wdowicka
Wydawca:
Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
2005
Seria:
Prace Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Temat:
Inwestycje zagraniczne - Polska - Wielkopolskie, Województwo (1999- ).
Inwestycje - Polska - Wielkopolskie, Województwo (1999- ).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studium karpologiczne gatunków z podklasy Alismatidae (rząd Helobiae) występujących w Polsce / Cezary Toma
Wydawca:
Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
2008
Seria:
Prace Zakładu Taksonomii Roślin Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu = Publications of the Department of Plant Taxonomy of Adam Mickiewicz University in Poznań ; nr 17
Temat:
Żabieńcowe - anatomia.
Żabieńcowe - morfologia.
Żabieńcowe - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Identyfikacja parametrów migracji zanieczyszczeń w porowatym ośrodku hydrogeologicznym metodą modelowania eksperymentu kolumnowego = The identification of pollutants migration parameters in a groundwater porous medium by the method of the column experiment modelling / Monika Okońska
Wydawca:
Poznań : Bugucki Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
cop. 2006
Seria:
Geologos / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Geologii. Monographiae ; 3
Temat:
Zanieczyszczenie wód podziemnych - badania - rozprawy akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Międzydobowe zmiany ciśnienia atmosferycznego na obszarze środkowej Europy w latach 1951-2000 jako czynnik wpływający na zdrowie człowieka / Marek Półrolniczak
Wydawca:
Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
2010
Seria:
Seria : Studia i Prace z Geografii i Geologii ; nr 20
Temat:
Ciśnienie atmosferyczne - Europa - obserwacje - 1945-1990.
Ciśnienie atmosferyczne - aspekt zdrowotny - Europa Środkowa - 1945-1970.
Ciśnienie atmosferyczne - aspekt zdrowotny - Europa Środkowa - 1970-2000.
Cyrkulacja atmosferyczna - badania - Europa Środkowa - 1945-.
Zdrowie - skutki oddziaływania warunków meteorologicznych.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przekształcenia struktury krajobrazowej obszarów odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego : przykład Konińsko-Tureckiego Zagłębia Węgla Brunatnego / Katarzyna Fagiewicz
Wydawca:
Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
2016
Seria:
Studia i Prace z Geografii ; nr 57
Temat:
Krajobraz - skutki działalności człowieka - Polska - Konińsko-Tureckie Zagłębie Węgla Brunatnego.
Węgiel brunatny - kopalnie i wydobycie - aspekt środowiskowy - Polska - Konińsko-Tureckie Zagłębie Węgla Brunatnego.
Zasoby mineralne - aspekt środowiskowy - Polska - Konińsko-Tureckie Zagłębie Węgla Brunatnego.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Chemizm wód podziemnych poziomu wielkopolskiej doliny kopalnej w obszarze między Obrą a Wartą / Krzysztof Dragon
Wydawca:
Poznań : Bugucki Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
cop. 2006
Seria:
Geologos / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Geologii. Monographiae ; 2
Temat:
Wody podziemne - skład chemiczny - Polska - Poznańskie, Pojezierze.
Wody podziemne - skutki działalności człowieka - Polska - Poznańskie, Pojezierze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Struktura przestrzenna handlu detalicznego : od skali globalnej do lokalnej / Tomasz Kaczmarek
Wydawca:
Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
2010
Seria:
Prace Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu
Temat:
Handel detaliczny.
Handel detaliczny - 1990-.
Handel detaliczny - Polska - 1990-.
Handel detaliczny - Polska - Poznań - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zróżnicowanie struktury handlu zagranicznego Polski w ujęciu regionalnym oraz konkurencyjność eksportowa regionów / Henryk Maćkowiak
Wydawca:
Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
2013
Seria:
Studia i Prace z Geografii i Geologii ; nr 37
Temat:
Eksport - zróżnicowanie regionalne - Polska - 1990-.
Inwestycje zagraniczne - Polska - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990-.
Polska - handel zagraniczny - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Stymulowanie rozwoju turystyki na przykładzie wybranych gmin w dolinie Obry / Anna Przybylska
Wydawca:
Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
2012
Temat:
Turystyka - Polska - Obry Dolnej, Dolina - 1990-.
Turystyka - Polska - Obry Dolnej, Dolina - prognozy.
Zagospodarowanie przestrzenne - Polska - Obry Dolnej, Dolina - 1990-.
Zagospodarowanie przestrzenne - Polska - Obry Dolnej, Dolina - prognozy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Organizacja przestrzenna i funkcjonowanie usług edukacyjnych w aglomeracji poznańskiej / Artur Bajerski
Wydawca:
Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
2011
Seria:
Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej / Centrum Badań Metropolitalnych. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 14
Temat:
Szkoły - Polska - Poznań (region) - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Programy miejskie : polityczny wymiar kształtowania przestrzeni zurbanizowanej w świetle doświadczeń niemieckich / Adam Radzimski
Wydawca:
Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
2017
Seria:
Studia i Prace z Geografii ; 62
Temat:
Polityka miejska - Niemcy - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Klasa kreatywna i jej warunki pracy w wybranych aglomeracjach miejskich Europy : studium porównawcze Birmingham, Lipska i Poznania / Michał Męczyński
Wydawca:
Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
2018
Seria:
Studia i Prace z Geografii ; nr 72
Temat:
Klasa kreatywna.
Klasa kreatywna - Europa - warunki pracy - 1990-.
Klasa kreatywna - Wielka Brytania - Birmingham - 1990- - badania porównawcze.
Klasa kreatywna - Niemcy - Lipsk - 1990- - badania porównawcze.
Klasa kreatywna - Polska - Poznań - 1990- - badania porównawcze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nowoczesne usługi w ujęciu przestrzennym i ich rola w rozwoju społeczno-gospodarczym / Joanna Dominiak
Wydawca:
Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
2019
Seria:
Studia i Prace z Geografii ; nr 71
Temat:
Usługi - innowacje - Polska - 1990-.
Usługi - innowacje - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Usługi - Polska - 1990-.
Usługi - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola funkcji administracyjnych w rozwoju średnich miast Wielkopolski : (Gniezno, Kalisz, Konin, Leszno, Ostrów Wlkp, Piła) / Tomasz Kaczmarek
Wydawca:
Poznań : Bogucki Wydaw. Naukowe
Rok wydania:
1996
Temat:
Zagospodarowanie przestrzenne - Polska - Wielkopolska (region).
Miasta - Polska - Wielkopolska (region).
Wielkopolska (Polska ; region) - administracja - 1970-2000.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rośliny jako źródło naturalnych substancji przeciwbakteryjnych : charakterystyka wybranych gatunków, ze szczególnym uwzględnieniem orzecha włoskiego (Juglans regia L.) / Zbigniew Wyżewski
Wydawca:
Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
2020
Temat:
Glistnik jaskółcze ziele - zastosowanie w leczeniu.
Herbata - zastosowanie w leczeniu.
Orzech włoski - zastosowanie w leczeniu.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Emotional landscape : socio-environmental conflict and place attachment : experience from the Wielkopolska Region / Iwona Markuszewska
Wydawca:
Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
2019
Seria:
Studia i Prace z Geografii ; nr 70
Temat:
Proksemika - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ocena dostępności komunikacyjnej przestrzeni miejskiej na przykładzie Poznania / Jędrzej Gadziński
Wydawca:
Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
2010
Seria:
Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 1898-8326 ; nr 13
Temat:
Przestrzenie publiczne - aspekt społeczny - Polska - Poznań.
Transport publiczny - aspekt społeczny - Polska - Poznań.
Transport miejski - aspekt społeczny - Polska - Poznań.
Transport miejski - aspekt ekonomiczny - Polska - Poznań.
Transport miejski - zarządzanie - informatyka.
Polityka transportu miejskiego - Polska - Poznań - 1990-.
Polityka miejska - Polska - Poznań - 1990-.
Poznań (Polska) - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Procesy diagenetyczne w wybranych piaskowcach Dolnego Śląska i ich znaczenie dla romańskiej architektury południowej Wielkopolski / Małgorzata Szczepaniak
Wydawca:
Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
2015
Seria:
Studia i Prace z Geologii ; nr 1
Temat:
Diageneza - Polska - Śląsk, Dolny (region).
Kamień budowlany - wykorzystanie - Polska - Wielkopolska (region).
Piaskowiec (geologia) - Polska - Śląsk (region).
Piaskowiec (geologia) - Polska - Wielkopolska (region).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ludzie nauki w czasach najtrudniejszych : wspomnienia o przyrodnikach / Eugeniusz Nowak
Wydawca:
Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe
Wydanie:
Zaktual. i uzup. przekł. z 2 niem. wyd
Rok wydania:
2013
Temat:
Przyrodnicy - biografie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Osadniczo-ludnościowe uwarunkowania organizacji przestrzennej szkolnictwa podstawowego w Polsce : ujęcie ilościowe / Artur Bajerski
Wydawca:
Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
2021
Seria:
Studia i Prace z Geografii ; nr 94
Temat:
Szkoły podstawowe - lokalizacja - Polska - 1990-.
Szkoły podstawowe - Polska - 1990-.
Szkoły podstawowe (budynki) - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie rozwojem przestrzennym obszarów metropolitalnych w świetle koncepcji miękkich przestrzeni planowania / Łukasz Mikuła
Wydawca:
Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
2019
Seria:
Studia i Prace z Geografii ; nr 73
Temat:
Metropolizacja - Polska - 1990-.
Użytkowanie miejskie gruntów - planowanie.
Zagospodarowanie przestrzenne - innowacje - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zróżnicowanie i dynamika nadmorskich lasów i zarośli w Polsce / Hanna Piotrowska
Wydawca:
Poznań ; Gdańsk : Bogucki - Wydaw. Naukowe
Rok wydania:
2003
Temat:
Lasy - Polska - Bałtyku, Wybrzeże - klasyfikacja.
Zbiorowiska roślinne - Polska - Bałtyku, Wybrzeże - klasyfikacja.
Krzewy - Polska - Bałtyku, Wybrzeże - klasyfikacja.
Dynamika roślinności - Polska - Bałtyku, Wybrzeże.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Czynniki wpływające na aktywność turystyczną polskich seniorów w świetle opinii słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku / Zbigniew Głąbiński
Wydawca:
Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
2020
Seria:
Studia i Prace z Geografii ; nr 85
Temat:
Seniorzy - zdrowie i higiena - Polska.
Sport dla seniorów - aspekt zdrowotny.
Turystyka - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Modrzewie w Polsce : dynamika wzrostu, rozwój i ekologia wybranych gatunków i ras / Henryk Chylarecki
Wydawca:
Poznań : Bogucki. Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
2000
Temat:
Modrzew - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Geneza i warunki migracji intensywnie zabarwionych wód w poziomie wielkopolskiej doliny kopalnej = The origin and conditions of brown water migration in the Wielkopolska Buried Valley Aquifer / Krzysztof Dragon [et al.]
Wydawca:
Poznań : Bugucki Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
cop. 2007
Seria:
Geologos / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Geologii. Monographiae ; 4
Temat:
Wody podziemne - badania - Polska.
Wody podziemne - chemia.
Hydrogeologia - badania - Polska.
Hydrogeologia - Polska - Wielkopolska (region).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii / Zbyszko Chojnicki
Wydawca:
Poznań : Bogucki Wydaw. Naukowe
Rok wydania:
1999
Seria:
Prace Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Temat:
Geografia - metodologia.
Geografia - filozofia.
Geografia - matematyka.
Geografia - metody statystyczne.
Geografia człowieka - metodologia.
Geografia ekonomiczna - metodologia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Koncepcje i studia metodologiczne i teoretyczne w geografii / Zbyszko Chojnicki
Wydawca:
Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
2010
Seria:
Prace Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Temat:
Geografia - metodologia.
Geografia - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bocian biały (Ciconia ciconia ) w Wielkopolsce = The white stork Ciconia ciconia in the Wielkopolska region / red. zeszytu Jerzy Ptaszyk
Wydawca:
Poznań : Bogucki - Wydaw. Naukowe
Rok wydania:
1994
Seria:
Prace Zakładu Biologii i Ekologii Ptaków Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1230-526X ; z. 3
Temat:
Bocian biały - Polska - Wielkopolska (region).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Geoekosystem Wielkopolskiego Parku Narodowego jako obszaru chronionego podlegającego antropopresji : praca zbiorowa / pod red. Leona Kozackiego
Wydawca:
Poznań : Bogucki - Wydaw. Naukowe
Rok wydania:
1994
Temat:
Wielkopolski Park Narodowy.
Ekologia jezior - Polska - Poznańskie, Pojezierze.
Hydrologia - aspekt środowiskowy - Polska - Poznańskie, Pojezierze.
Przyroda - skutki działalności człowieka - Polska - Poznańskie, Pojezierze.
Zagospodarowanie przestrzenne - aspekt środowiskowy - Polska - Poznańskie, Pojezierze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik modernizacji rolnictwa polskiego : praca zbiorowa / pod red. Romana Rudnickiego
Wydawca:
Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
2010
Seria:
Studia i Prace z Geografii i Geologii ; nr 7
Temat:
Fundusze strukturalne - Polska - 1990-.
Rolnictwo - subwencje - Polska - 1990- - konferencje.
Rolnictwo - reorganizacja - Polska - 1990-.
Rolnictwo - subwencje - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka wspierania rozwoju sektora kreatywnego w poznańskim obszarze metropolitalnym na tle doświadczeń zagranicznych / Tadeusz Stryjakiewicz [et al.]
Wydawca:
Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
2010
Seria:
Sektor kreatywny w poznańskim obszarze metropolitalnym ; t. 3
Temat:
Gospodarka regionalna - Polska - 1990-.
Gospodarka regionalna - Polska - Poznań (region) - 1990-.
Kreatywność (biznes) - Europa - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Poznań (Polska ; region).
Kraje Unii Europejskiej - polityka gospodarcza - 1990-.
Kraje Unii Europejskiej - polityka społeczna - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów : perspektywa europejska / redakcja naukowa Ewa Małuszyńska
Wydawca:
Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
2013
Temat:
Gospodarka regionalna - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Gospodarka regionalna - Polska - 1990-.
Kraje Unii Europejskiej - sytuacja gospodarcza - 1990- - zróżnicowanie regionalne.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - zróżnicowanie regionalne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Lokalne strefy aktywności gospodarczej w procesie rozwoju obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego / Bartosz Wojtyra
Wydawca:
Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
2019
Seria:
Studia i Prace z Geografii ; nr 76
Temat:
Rozwój terenów wiejskich - Polska - Wielkopolskie, Województwo (1999- ).
Zagospodarowanie przestrzenne - Polska - Wielkopolskie, Województwo (1999- ).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej : praca zbiorowa / pod red. Henryka Rogackiego
Wydawca:
Poznań : Bogucki - Wydaw. Naukowe
Rok wydania:
2001
Temat:
Geografia człowieka - metodologia.
Geografia ekonomiczna - metodologia.
Zagospodarowanie przestrzenne - metodologia.
Geografia społeczna - metodologia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój społeczno-gospodarczy Nowego Tomyśla w okresie transformacji systemowej / Barbara Konecka-Szydłowska
Wydawca:
Poznań : Bogucki Wydaw. Naukowe
Rok wydania:
2003
Seria:
Prace Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Temat:
Nowy Tomyśl (Polska) - sytuacja społeczna - 1990-.
Nowy Tomyśl (Polska) - sytuacja gospodarcza - 1990-.
Nowy Tomyśl (Polska) - polityka gospodarcza - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Susze hydrologiczne w Polsce i ich wpływ na gospodarowanie wodą / Małgorzata Kępińska-Kasprzak
Wydawca:
Poznań : Bugucki Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
2015
Temat:
Susza - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przestrzeń turystyczna Parku Narodowego "Ujście Warty" / Sylwia Graja-Zwolińska
Wydawca:
Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski
Rok wydania:
2010
Temat:
Ekoturystyka - Polska - Ziemia Lubuska (region) - 1990-.
Turystyka - Polska - Ziemia Lubuska (region) - 1990-.
Park Narodowy "Ujście Warty" (Polska).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Człowieku, co chciałbyś wiedzieć? : testament biologa z dodatkiem esejów o literaturze polskiej i japońskiej / Marek. R. Lipiński
Wydawca:
Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
2019
Temat:
Literatura - historia i krytyka - publicystyka.
Literatura polska - historia i krytyka - publicystyka.
Religia - publicystyka.
Gatunek / Forma:
Eseje polskie - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kurczenie się miast w Europie Środkowo-Wschodniej = Urban shrinkage in East-Central Europe : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Stryjakiewicza
Wydawca:
Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
2014
Temat:
Urbanizacja - Europa Wschodnia - 1990-.
Urbanizacja - Europa Środkowa - 1990-.
Ludność miejska - Europa Środkowa.
Ludność miejska - Europa Wschodnia.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz