Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Budownictwo - Polska - 1990-." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza zachowań państwowych przedsiębiorstw budowlanych w początkowym okresie wprowadzania regulacji rynkowych / Lucyna Kołodziejczyk, Maciej S. Wiatr
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa
Rok wydania:
1991
Seria:
Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej ; 20
Temat:
Budownictwo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Budownictwo - Wyniki Działalności w ... R. / Główny Urząd Statystyczny. Departament Inwestycji, Budownictwa i Transportu
Wydawca:
Warszawa : GUS
Rok wydania:
1989-2017
Seria:
Opracowania Statystyczne / Główny Urząd Statystyczny
Temat:
Budownictwo - Polska - 1990- - statystyki.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Budownictwo polskie w latach 1990-2007 : przegląd retrospektywny, szanse rozwoju i ograniczenia wzrostu / aut.: Zofia Bolkowska ; współpr.: Edward Szwarc
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej
Rok wydania:
2008
Temat:
Budownictwo - Polska - 1990-.
Budownictwo - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Budownictwo - Polska - prognozy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zmiany umów o zamówienia publiczne na roboty budowlane / Hanna Drynkorn
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Stan prawny na 1 listopada 2020 r. z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie 1 stycznia 2021 r
Rok wydania:
2021
Temat:
Zamówienia publiczne - Polska - 1990-.
Umowy - Polska - 1990-.
Budownictwo - Polska - 1990-.
Prawo europejskie - 1990-.
Budownictwo - zamówienia publiczne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Budownictwo Mieszkaniowe w ... R. / Główny Urząd Statystyczny. Departament Inwestycji, Budownictwa i Transportu
Wydawca:
Warszawa : GUS
Rok wydania:
1983-
Seria:
Opracowania Statystyczne / Główny Urząd Statystyczny
Temat:
Domy mieszkalne - projektowanie i konstrukcja - Polska - statystyki - czasopisma.
Domy mieszkalne - projektowanie i konstrukcja - Polska - czasopisma.
Budownictwo - Polska - 1945-1990 - statystyki.
Budownictwo - Polska - 1990- - statystyki.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Organizacja, planowanie i zarządzanie w przedsiębiorstwie budowlano-montażowym / Jerzy Szeworski ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności. Dyrekcja Szkolenia Ekonomicznego w Łodzi
Wydawca:
Łódź : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Rok wydania:
1974
Temat:
Budownictwo - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kierunki usprawnień systemowego budownictwa ogólnego : materiały na kursokonferencję naukową, Bydgoszcz, 26-27 maja 1976. Blok I-II / Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w bydgoszczy ; Instytut Organizacji Zarządzania i Ekonomiki Przemysłu Budowlanego w Warszawie ; Instytut Technologii i Organizacji Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach
Wydawca:
Bydgoszcz : TNOiK
Rok wydania:
1976
Temat:
Budownictwo - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kierunki usprawnień systemowego budownictwa ogólnego : materiały na kursokonferencję naukową, Bydgoszcz, 26-27 maja 1976. Blok III-IV / Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w bydgoszczy ; Instytut Organizacji Zarządzania i Ekonomiki Przemysłu Budowlanego w Warszawie ; Instytut Technologii i Organizacji Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach
Wydawca:
Bydgoszcz : TNOiK
Rok wydania:
1976
Temat:
Budownictwo - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konferencja naukowa na temat Kierunki usprawnień systemowego budownictwa ogólnego : materiały pokonferencyjne / K. Sobczak ; Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Bydgoszczy. Instytut Organizacji, zarządzania i Ekonomiki Przemysłu Budowlanego "Orgbud". Instytut Technologii i Organizacji Budownictwa Politechniki Śląskiej
Wydawca:
Bydgoszcz : [wydawca nieznany]
Rok wydania:
1976
Temat:
Budownictwo - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawidłowości budownictwa socjalistycznego i formy ich realizacji / Daniel Poliński
Wydawca:
Warszawa : Akademia Nauk Społecznych PZPR
Rok wydania:
1987
Seria:
Siły Napędowe, Bariery i Zagrożenia Rozwoju Socjalizmu w Polsce ; 20
Temat:
Socjalizm.
Budownictwo - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gwarancja zapłaty wynagrodzenia wykonawcy w procesie realizacji umów o roboty budowlane z uwzględnieniem przepisów prawa zamówień publicznych / Jakub Jan Zięty, Grzegorz Sikorski
Wydawca:
Warszawa : Difin
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
2023
Temat:
Budownictwo - zamówienia publiczne - Polska - 1990-.
Budownictwo - umowy i kosztorysy opisowe - Polska - 1990- - prawo.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zasady zawierania umów, kosztorysowania, fakturowania i rozliczeń robót remontowo-budowlanych / Jerzy Reichert ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Dyrekcja Szkolenia Ekonomicznego we Wrocławiu
Wydawca:
Wrocław : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Wydanie:
Wydanie trzecie zmienione, (stan aktualny w dniu 31 lipca 1977 r.)
Rok wydania:
1977
Temat:
Budownictwo - Polska - finanse - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie wartością inwestycji budowlanych : projektowanie i realizacja / Małgorzata Waszkiewicz, Bartosz Zamara
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Rok wydania:
2020
Seria:
Seria: Uczelnie Techniczne
Temat:
Budownictwo - planowanie - Polska - 1990-.
Inwestycje - Polska - zarządzanie - 1990-.
Inwestowanie w nieruchomości - zarządzanie.
Budownictwo - inwestycje kapitału - zarządzanie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zamówienia na roboty budowlane, usługi, dostawy w systemie in-house : komentarz praktyczny z orzecznictwem, wzory pism / Jakub Pawelec (red.) ; autorzy: Anna Dąbrowska, Jarosław Kulawik, Jakub Pawelec
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Rok wydania:
2016
Seria:
Prawo Sądowe
Temat:
Budownictwo - zamówienia publiczne - Polska - 1990-.
Zamówienia publiczne - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Eksperyment - ryzyko - odpowiedzialność karna : w świetle badań nad czynnikami organizacyjnymi, ekonomicznymi, technicznymi, społecznymi i prawnymi : (na przykładzie przemysłu budowlanego) / Bronisław Nietyksza
Wydawca:
Warszawa : Książka i Wiedza
Wydanie:
Wyd. I
Rok wydania:
1967
Seria:
Biblioteka Nauki o Pracy
Temat:
Budownictwo - Polska - 1945-1990.
Doświadczenia naukowe.
Odpowiedzialność karna - Polska - 1945-1970.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
VAT w budownictwie 2006 : [7% VAT w budownictwie mieszkaniowym przed i po 2007 r., spór o zakres infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, VAT od gruntów, lokali, budynków, robót budowlano-montażowych, najmu, towarów używanych itp., usługi budowlane wykonywane za granicą, VAT od zaliczek w budownictwie, kaucja gwarancyjna a VAT należny, sprzedaż nieukończonej inwestycji i konieczność korekty VAT naliczonego] / Elżbieta Rogala
Wydawca:
Warszawa : Difin
Rok wydania:
2006
Temat:
Podatek od wartości dodanej - prawo - Polska - 1990-.
Budownictwo - podatki - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Samorządy zawodowe architektów i inżynierów budownictwa : komentarz / Joanna Smarż, Helena Kisilowska
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Stan prawny na 20 maja 2021 r
Rok wydania:
2021
Seria:
Komentarze
Temat:
Samorządy zawodowe - prawo - Polska - 1990-.
Architekci - status prawny - interpretacja - Polska - 1990-.
Architekci - status prawny - Polska - 1990- - legislacja.
Inżynierowie budownictwa - status prawny - interpretacja - Polska - 1990-.
Inżynierowie budownictwa - status prawny - Polska - 1990- - legislacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomiczne problemy eksportu budownictwa : skrypt dla słuchaczy Podyplomowego Studium Ekonomiki i Organizacji Eksportu Budownictwa / pod. red. Klemensa Budzowskiego ; [aut.] Klemens Budzowski [et al.] ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Wydawca:
Kraków : Akademia Ekonomiczna
Rok wydania:
1986
Temat:
Budownictwo - aspekt ekonomiczny - Polska - 1945-1990 - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zamówienia publiczne na roboty budowlane / Dorota Grochalska, Zbigniew Leszczyński, Ewa Wiktorowska
Wydawca:
Wrocław : Presscom
Wydanie:
Stan prawny na 1 września 2010 r
Rok wydania:
2010
Seria:
Biblioteka Przetargi Publiczne
Temat:
Zamówienia publiczne - prawo - Polska - 1990-.
Prawo budowlane - Polska - 1990-.
Budownictwo - zamówienia publiczne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bariery i tendencje rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Polsce / pod red. Mariana Frąckowiaka
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Rok wydania:
1996
Seria:
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Humanistyka i Nauki Społeczne. Seria Ekonomiczna ; nr 44
Temat:
Budownictwo - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Polityka mieszkaniowa - Polska - 1990-.
Polityka mieszkaniowa - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Inwestycje budowlane : organizacja i podstawy prawne / Jędrzej Słoniński, Andrzej Stefański
Wydawca:
Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydaw. Naukowe
Wydanie:
Wyd. 4 zm., [według stanu prawnego na dzień 31 lipca 1977 r.]
Rok wydania:
1978
Temat:
Prawo budowlane - Polska - 1945-1990 - podręczniki akademickie.
Budownictwo - planowanie - Polska - 1945-1990 - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prace z zakresu ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw / [red. nauk. z. Adam Stabryła]
Wydawca:
Kraków : Akademia Ekonomiczna
Rok wydania:
1999
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 0208-7944 ; nr 532
Temat:
Ekonomika przedsiębiorstwa.
Przedsiębiorstwa - reorganizacja.
Mięso - produkcja i handel - Polska - 1990-.
Budownictwo - Polska - 1990-.
Banki - finanse.
Banki - kontrola państwa.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kwestia mieszkaniowa w miastach i gminach województwa stołecznego warszawskiego w okresie 1944-1978 : (przeszłość, współczesność, perspektywy) / Jerzy Cegielski
Wydawca:
Warszawa : Zakład Graficzny Politechniki Warszawskiej
Rok wydania:
1982
Seria:
Prace i Materiały Techniczno-Ekonomicznej Rady Naukowej przy Prezydencie Miasta Stołecznego Warszawy. Sekcja 1 Zagospodarowania Przestrzennego ; nr 93
Temat:
Mieszkanie - Polska - 1945-1990.
Budownictwo - Polska - 1945-1990.
Domy mieszkalne - projektowanie i konstrukcja - Polska - 20 w.
Mieszkanie - Polska - Warszawa (aglomeracja) - 1945-1970.
Mieszkanie - Polska - Warszawa (aglomeracja) - 1970-2000.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podatek od towarów i usług w budownictwie i obrocie nieruchomościami / Beata Rogalska
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Stan prawny na 1 lutego 2016 r
Rok wydania:
2016
Seria:
Zagadnienia Podatkowe
Temat:
Podatek od wartości dodanej - prawo - Polska - 1990-.
Budownictwo - podatki - prawo - Polska - 1990-.
Własność nieruchoma - podatki - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomiczne, ekologiczne i społeczne problemy wykorzystania energii w gospodarstwach domowych / pod redakcją Barbary Kryk
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2016
Seria:
Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; t. (1032) 958
Temat:
Polityka energetyczna - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Budownictwo - aspekt środowiskowy - Polska - 1990-.
Ekorozwój - Polska - 1990-.
Gospodarstwa domowe - konsumpcja energii - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy organizacji procesu inwestycyjnego / Witold A. Werner ; Instytut Organizacji, Zarządzania i Ekonomiki Przemysłu Budowlanego
Wydawca:
Warszawa : Instytut Organizacji, Zarządzania i Ekonomiki Przemysłu Budowlanego "Orgbud"
Rok wydania:
1975
Temat:
Budownictwo - aspekt ekonomiczny - Polska - 1945-1990.
Budownictwo - inwestycje kapitału - Polska.
Inwestycje kapitału - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Inwestycje i Budownictwo : [miesięcznik : organ Departamentów Inwestycji i Budownictwa PKPG oraz Ministerstwa Budownictwa Przemysłowego]
Wydawca:
Warszawa : Polskie Wydawnictwa Gospodarcze
Rok wydania:
1951-1990
Temat:
Budownictwo - czasopisma.
Inwestycje kapitału - planowanie - Polska - 1945-1990 - czasopisma.
Budownictwo - planowanie - Polska - 1945-1990 - czasopisma.
Budynki przemysłowe - Polska - 1945-1990 - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Prasa techniczna - Polska - 1945-1990.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo budowlane z umowami w działalności inwestycyjnej : komentarz / Rafał Godlewski [et al.] ; pod red. Heleny Kisilowskiej
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis
Wydanie:
Wyd. 2, stan prawny na 20 kwietnia 2010 roku
Rok wydania:
2010
Seria:
Komentarze LexisNexis
Temat:
Prawo budowlane - interpretacja - Polska.
Prawo budowlane - Polska - legislacja.
Budownictwo - umowy i kosztorysy opisowe - Polska - 1990-.
Umowy - interpretacja - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo budowlane z umowami w działalności inwestycyjnej : komentarz / Rafał Godlewski [et al.] ; pod red. Heleny Kisilowskiej
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis
Wydanie:
Stan prawny na 10 stycznia 2008 roku (uwzględnia zmiany wchodzące w życie 19 stycznia 2008 roku oraz 1 stycznia 2009 roku)
Rok wydania:
2008
Temat:
Prawo budowlane - interpretacja - Polska.
Umowy - interpretacja - Polska.
Prawo budowlane - Polska - legislacja.
Budownictwo - umowy i kosztorysy opisowe - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w projektowaniu obiektów budowlanych / Mirosław Cukrowski, Stanisław Lach
Wydawca:
Warszawa : Arkady
Wydanie:
Wyd. 3 popr. i uzup. Stan prawny na dzień 30 września 1972 r
Rok wydania:
1973
Temat:
Budownictwo - przepisy bezpieczeństwa - Polska - legislacja.
Budownictwo - projektowanie i konstrukcja - prawo - Polska - 1945-1990 - legislacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomiczne problemy eksportu budownictwa : skrypt dla słuchaczy Podyplomowego Studium Ekonomiki i Organizacji Eksportu Budownictwa / Klemens Budzowski [et al.]
Wydawca:
Kraków : Akademia Ekonomiczna
Wydanie:
Wyd. 2. zaktual
Rok wydania:
1989
Temat:
Budownictwo - aspekt ekonomiczny.
Eksport.
Budownictwo - aspekt ekonomiczny - Polska - 1945-1990.
Rynki eksportowe.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Umowa o roboty budowlane w obrocie międzynarodowym / Katarzyna Konieczny
Wydawca:
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business
Wydanie:
Stan prawny na 1 marca 2012 r
Rok wydania:
2012
Seria:
Monografie Lex, 1897-4392
Temat:
Prawo budowlane - Polska - 1990-.
Budownictwo - prawo europejskie.
Prawo budowlane - Kraje Unii Europejskiej.
Budownictwo - umowy i kosztorysy opisowe - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo umów budowlanych / Janusz A. Strzępka, Ireneusz Pindel, Ewa Zielińska ; pod red. Janusza A. Strzępki
Wydawca:
Warszawa : C. H. Beck
Rok wydania:
1999
Seria:
Zarys Prawa
Temat:
Prawo budowlane - badania porównawcze.
Prawo budowlane - Polska.
Budownictwo - umowy i kosztorysy opisowe.
Prawo budowlane - Europa Zachodnia.
Budownictwo - umowy i kosztorysy opisowe - Europa Zachodnia.
Budownictwo - umowy i kosztorysy opisowe - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wpływ rozliczania i ewidencjonowania kontraktów budowlanych według międzynarodowych i polskich standardów rachunkowości na wynik finansowy jednostki / Tomasz Lis
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2008
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Rachunkowość zarządcza - Polska.
Budownictwo - umowy i kosztorysy opisowe - Polska - 1990- - prawo.
Rachunkowość - normy - Polska.
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.
Dochody podatkowe - Polska.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Poradnik techniczno-prawny inwestora : praca zbiorowa / pod redakcją Andrzeja Śliwowskiego, Stefana Mizery ; autorzy Tadeusz Bratkowski, Tadeusz Kobos, Stefan Mizera, Jerzy Pogorzelski, Henryk Stamatello, Andrzej Śliwowski, Józef Thierry, Ludwik Wojnar, Marian Wyrzykowski ; Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Wydawca:
Warszawa : Arkady
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
1979
Temat:
Dokumentacja techniczna - poradniki.
Budownictwo - dokumentacja - poradniki.
Budownictwo - aspekt ekonomiczny - poradniki.
Inwestycje - prawo - Polska - poradniki.
Prawo budowlane - Polska - 1945-1990 - poradniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dziennik Urzędowy Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa / [Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Departament Prawno-Organizacyjny]
Wydawca:
Warszawa : [Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa]
Rok wydania:
1988-1996
Temat:
Polska. Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa - czasopisma.
Budownictwo - czasopisma.
Zagospodarowanie przestrzenne - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Dzienniki urzędowe - Polska - 1990-.
Dzienniki urzędowe - Polska - 1970-2000.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsięwzięcia warunkujące rozwiązanie problemu mieszkaniowego w Polsce / Mirosław Gorczyca
Wydawca:
Warszawa : Główny Urząd Statystyczny. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych
Rok wydania:
1994
Seria:
Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych, 0208-9734 ; z. 220
Temat:
Budownictwo - Polska.
Polityka mieszkaniowa - Polska - 1990- - statystyki.
Mieszkanie - Polska - 1990- - statystyki.
Mieszkanie - Polska - prognozy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dziennik Urzędowy Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych / [Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych. Departament Organizacji]
Wydawca:
Warszawa : Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa
Rok wydania:
1957-1985
Temat:
Polska. Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych. Departament Organizacji - czasopisma.
Budownictwo - czasopisma.
Materiały budowlane - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Wydawnictwa urzędowe - Polska - 1945-1990.
Dzienniki urzędowe - Polska - 1945-1970.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Planowanie przestrzenne, lokalizacja, tereny budowlane / Antoni Waluk ; Zrzeszenie Prawników Polskich. Zarząd Okręgu Warszawskiego
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze
Rok wydania:
1972
Seria:
Zaoczny Kurs Prawa Inwestycyjnego ; nr 3
Temat:
Zagospodarowanie przestrzenne - prawo - Polska - 1945-1990.
Prawo budowlane - Polska - 1945-1990.
Budownictwo - inwestycje kapitału - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Instytucje prawne ochrony środowiska a proces inwestycyjno-budowlany : studium prawno-administracyjne / Piotr Korzeniowski
Wydawca:
Warszawa : Difin
Wydanie:
Stan prawa i literatury na dzień 30 listopada 2011 r
Rok wydania:
2012
Temat:
Środowisko - prawo - Polska - 1990-.
Prawo budowlane - Polska - 1990-.
Budownictwo - aspekt środowiskowy - Polska.
Zagospodarowanie przestrzenne - aspekt środowiskowy - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Odwrotne obciążenie podatkiem VAT w usługach budowlanych / redakcja naukowa Michał Murawski ; [autorzy] Michał Murawski, Ewa Szelenbaum, Justyna Okrasińska
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Stan prawny na 1 sierpnia 2017 r
Rok wydania:
2017
Seria:
Prawo w Praktyce
Temat:
Podatek od wartości dodanej - prawo - Polska - 1990- - poradniki.
Budownictwo - podatki - prawo - Polska - poradniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Budownictwo mieszkaniowe / Bohdan Lewicki [i 7 pozostałych] ; redaktor naczelny Ignacy Malecki
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Wydanie:
Wyd. I
Rok wydania:
1978
Seria:
Podstawowe Problemy Współczesnej Techniki, 0477-0625 ; t. 21
Temat:
Domy mieszkalne - projektowanie i konstrukcja.
Polityka mieszkaniowa - Polska - 1970-2000.
Osiedla mieszkaniowe - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój przemysłu w wybranych krajach = Development of industry in selected countries / pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - Instytut Geografii : b Polskie towarzystwo Geograficzne - Komisja Geografii Przemysłu
Rok wydania:
cop. 2015
Seria:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2080-1653 ; 29/1
Temat:
Budownictwo okrętów wojennych - Europa - 1990-.
Inwestycje zagraniczne - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Przemysł - Europa - 1990-.
Przemysł - Polska - 1990-.
Przemysł samochodowy - Meksyk - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Umowa o roboty budowlane w Kodeksie cywilnym i Prawie zamówień publicznych : komentarz praktyczny z orzecznictwem : wzory pism / Jerzy Bieluk, Katarzyna Zadykowicz-Sokół
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Rok wydania:
2018
Seria:
Komentarze & Linia Orzecznicza
Temat:
Prawo budowlane - interpretacja - Polska - 1990-.
Prawo budowlane - Polska - 1990- - legislacja.
Prawo budowlane - Polska - 1990- - orzecznictwo.
Budownictwo - umowy i kosztorysy opisowe - Polska - formularze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Umowa o roboty budowlane w Kodeksie cywilnym i Prawie zamówień publicznych : komentarz praktyczny z orzecznictwem : wzory pism / Jerzy Bieluk, Katarzyna Z. Zadykowicz-Sokół
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
2. wydanie
Rok wydania:
2020
Seria:
Komentarze & Linia Orzecznicza
Temat:
Prawo budowlane - interpretacja - Polska - 1990-.
Prawo budowlane - Polska - 1990- - legislacja.
Prawo budowlane - Polska - 1990- - orzecznictwo.
Budownictwo - umowy i kosztorysy opisowe - Polska - formularze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Umowy o roboty budowlane i usługi związane z realizacją przedsięwzięć budowlanych : wykaz najczęściej spotykanych nieprawidłowości i uchybień / Lidia Więcław-Bator, Arkadiusz Jówko, Leopold Kruszka
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Stan prawny na 1 lutego 2021 r
Rok wydania:
2021
Temat:
Zamówienia publiczne - prawo - Polska - 1990- - formularze.
Zamówienia publiczne - prawo - Polska - 1990- - poradniki.
Budownictwo - umowy i kosztorysy opisowe - Polska.
Przetarg - Polska.
Umowy - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Proces inwestycyno [i.e. inwestycyjno]-budowlany : administracyjnoprawne wyzwania dla ustawodawcy ; [publikacja pokonferencyjna,13-14 kwietnia 2012 roku, Kraków / red. prowadzący Lech Dubiński, Tomasz Kocoł ; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie]
Wydawca:
Kraków : AT Wydawnictwo "LEX"
Rok wydania:
2012
Temat:
Budownictwo - aspekt środowiskowy - konferencje.
Zagospodarowanie przestrzenne - aspekt środowiskowy - Polska - konferencje.
Prawo budowlane - Polska - 1990- - konferencje.
Zagospodarowanie przestrzenne - prawo - Polska - 1990- - konferencje.
Pozwolenie na budowę - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Architektura i budownictwo szkolne PRL / [oprac. graf. Karol Syta ; red. Andrzej Syta i Ewa Tarka]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Rok wydania:
1976
Temat:
Budynki szkolne - Polska - wydawnictwa ilustrowane.
Obiekty szkolne - Polska - wydawnictwa ilustrowane.
Budownictwo - Polska - 1945-.
Budynki szkolne - Polska - 1945-1990 - wydawnictwa ilustrowane.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo ochrony środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym / Wojciech Federczyk, Anna Fogel, Agata Kosieradzka-Federczyk
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Stan prawny na 1 września 2015 r
Rok wydania:
2015
Temat:
Budownictwo - aspekt środowiskowy - prawo - Polska.
Ocena oddziaływania (środowisko) - prawo - Polska.
Zagospodarowanie przestrzenne - aspekt środowiskowy - prawo - Polska.
Środowisko - prawo - Polska - 1990-.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz