Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Czasopisma naukowe - Polska - 1945-." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze. Geografia
Wydawca:
Łódź : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
1958-1971
Seria:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze
Temat:
Geografia - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma naukowe - Polska - 1945-1990.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace z Dydaktyki Matematyki / [Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie]
Wydawca:
Kraków : Wydaw. Nauk. WSP
Rok wydania:
1974-
Seria:
Rocznik Naukowo-Dydaktyczny / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Temat:
Matematyka - studia i nauczanie - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma naukowe - Polska - 1945-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przegląd Socjologiczny : kwartalnik Polskiego Instytutu Socjologicznego
Wydawca:
Poznań : [s.n.]
Rok wydania:
1930-
Temat:
Łódzkie Towarzystwo Naukowe - czasopisma.
Polski Instytut Socjologiczny - czasopisma.
Socjologia - czasopisma.
Socjologia - Polska - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma naukowe - Polska - 1900-1945.
Czasopisma naukowe - Polska - 1945-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zeszyty Naukowe. Seria B, Nauki Przyrodnicze. Nauka o Ziemi / Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta
Wydawca:
Warszawa ; Wrocław : Państ. Wydaw. Nauk
Rok wydania:
1960-1961
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta. Seria B, Nauki Przyrodnicze
Temat:
Nauki o Ziemi - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Czasopisma naukowe - Polska - 1945-1970.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Doskonalenie Kadr Kierowniczych : biuletyn informacyjny / Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr Kierowniczych. Komitet Pracy i Płac
Wydawca:
Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr Kierowniczych
Rok wydania:
1964-1990
Temat:
Kształcenie kadr - czasopisma.
Administracja publiczna - Polska - 1945-1990 - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma naukowe - Polska - 1945-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studia z Dziejów Gospodarstwa Wiejskiego / Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Rok wydania:
1957-1970
Seria:
Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej
Temat:
Hodowla - Polska - historia - czasopisma.
Rolnictwo - Polska - historia - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma naukowe - Polska - 1945-1970.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Fotointerpretacja w Geografii / Pracownia Fotointerpretacji. Katedra Geografii Regionalnej Świata Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Warszawskiego
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Uniw. Warszawskiego
Rok wydania:
1964-2000
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336
Temat:
Kartografia - czasopisma.
Fotointerpretacja - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma naukowe - Polska - 1970-2000.
Czasopisma naukowe - Polska - 1945-1970.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zestawienie Rolniczej Tematyki Naukowo-Badawczej Planowanej na ... / Polska Akademia Nauk. Wydział Nauk Rolniczych i Leśnych
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne
Rok wydania:
1962-1970
Temat:
Rolnictwo - badania - Polska - bibliografia.
Rolnictwo - Polska - 1945-1970 - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma naukowe - Polska - 1945-1970.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zeszyty Naukowe. Seria A, Prace Literackie / Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta
Wydawca:
Wrocław : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
1956-1961
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta. Seria A
Temat:
Literatura polska - historia i krytyka - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Czasopisma naukowe - Polska - 1945-1970.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Mediaevalia Philosophica Polonorum / Académie des Sciences Polonaise. Institut de Philosophie et de Sociologie. Département de Bibliographie et Centre d'Études d'Histoire de la Philosophie Ancienne et Médiévale
Wydawca:
Warszawa : [s.n.]
Rok wydania:
1957-
Temat:
Filozofia średniowieczna - czasopisma.
Filozofia średniowieczna - źródła.
Polska - życie intelektualne - średniowiecze.
Gatunek / Forma:
Czasopisma naukowe - Polska - 1945-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studia Pelplińskie / Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Chełmińskiej
Wydawca:
Pelplin : Kuria Biskupia Diecezji Chełmińskiej
Rok wydania:
1969-
Seria:
Wydawnictwa Teologiczne Diecezji Chełmińskiej ; 6-15
Temat:
Teologia - czasopisma.
Kościół katolicki - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Dzienniki i czasopisma religijne - Polska - 1945-.
Czasopisma naukowe - Polska - 1945-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Filologia
Wydawca:
Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
1957-1964
Seria:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Temat:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań) - czasopisma.
Filologia polska - czasopisma.
Język polski - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma naukowe - Polska - 1945-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Komitet Fizjograficzny
Wydawca:
Poznań : PTPN
Rok wydania:
1948-1969
Temat:
Geografia fizyczna - Polska - czasopisma.
Fizjografia - Polska Zachodnia - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma polskie - 1945-.
Czasopisma naukowe - Polska - 1945-1970.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej / Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
1957-
Temat:
Filozofia - czasopisma.
Nauki polityczne - czasopisma.
Nauki społeczne - czasopisma.
Nauki humanistyczne - filozofia - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma naukowe - Polska - 1945-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Badania Fizjograficzne. Seria B, Botanika / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Komitet Fizjograficzny we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Rok wydania:
2010-
Temat:
Rośliny - Polska - czasopisma.
Czasopisma polskie - 1945- - historia i krytyka.
Zbiorowiska roślinne - Polska - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma naukowe - Polska - 1945-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Geological Results of the Polish Spitsbergen Expedition / [Polska Akademia Nauk. Zakład Nauk Geologicznych]
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Geolog
Rok wydania:
1960-
Seria:
Studia Geologica Polonica, 0081-6426
Temat:
Geologia - Norwegia - Spitsbergen (wyspa) - czasopisma.
Spitsbergen (Norwegia ; wyspa) - odkrycia i badania polskie - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma naukowe - Polska - 1945-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prace Komisji Historii / Bydgoskie Towarzystwo Naukowe
Wydawca:
Bydgoszcz : BTN ; Łódź : Państ. Wydaw. Naukowe
Rok wydania:
1963-
Seria:
Prace Wydziału Nauk Humanistycznych. Seria C / Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, 0068-4589
Temat:
Polska - historia - czasopisma.
Kujawy (Polska ; region) - historia - czasopisma.
Pomorze (region) - historia - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma naukowe - Polska - 1945-.
Czasopisma polskie - 1945-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ruch Prawniczy i Ekonomiczny : organ Wydziału Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza i Wyższej Szoły Ekonomicznej w Poznaniu
Wydawca:
Warszawa ; Poznań : PWN
Rok wydania:
1958-1960
Temat:
Ekonomia - czasopisma.
Prawo - Polska - orzecznictwo - czasopisma.
Polska - sytuacja gospodarcza - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma naukowe - Polska - 1945-1970.
Czasopisma prawnicze - Polska - 1945-1970.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polskie czasopisma naukowe w latach 1918-1939 / Grażyna Wrona
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej
Rok wydania:
2005
Seria:
Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 0239-6025 ; nr 407
Temat:
Czasopisma naukowe - Polska - 1900-1945.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Acta Zoologica Cracoviensia / Polska Akademia Nauk. Instytut Zoologiczny. Oddział w Krakowie
Wydawca:
Kraków : PWN
Rok wydania:
1956-2004
Temat:
Zoologia - czasopisma.
Paleontologia - czasopisma.
Skamieniałości - czasopisma.
Paleozoologia - czasopisma.
Zwierzęta - czasopisma.
Zwierzęta - skamieniałości - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma polskie - 1945-.
Czasopisma naukowe - Polska - 1945-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Acta Archaeologica Carpathica / Academia Scientiarum Polona. Collegium Cracoviense
Wydawca:
Cracoviae : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
1958-
Temat:
Archeologia - czasopisma.
Zabytki prehistoryczne - Europa Wschodnia - czasopisma.
Zabytki prehistoryczne - Karpaty (góry) - czasopisma.
Karpaty (góry) - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma naukowe - Polska - 1945-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Biuletyn Historii Sztuki : kwartalnik wydawany przez Państwowy Instytut Sztuki oraz Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Kultury Materialnej / redaktor naczelny: Stanisław Lorentz
Wydawca:
Warszawa : Państwowy Instytut Sztuki
Rok wydania:
1951-
Temat:
Sztuka - czasopisma.
Sztuka - Polska - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Czasopisma naukowe - Polska - 1945-1970.
Czasopismo

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz