Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Czasopisma naukowe - Polska - 1970-2000." wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-88 z 88
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Filozoficzne / [Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie]
Wydawca:
Kraków : Wydaw. Naukowe WSP
Rok wydania:
1975-1997
Seria:
Rocznik Naukowo-Dydaktyczny / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Temat:
Filozofia - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma naukowe - Polska - 1970-2000.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Matematyczne / [Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie]
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Naukowe WSP
Rok wydania:
1974-1999
Seria:
Rocznik Naukowo-Dydaktyczny / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Temat:
Matematyka - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma naukowe - Polska - 1970-2000.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Bibliotekoznawcze / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Naukowe WSP
Rok wydania:
1982-1998
Seria:
Rocznik Naukowo-Dydaktyczny / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Temat:
Bibliotekoznawstwo - czasopisma.
Bibliologia - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma naukowe - Polska - 1970-2000.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Science of Science : an international journal of studies on scientific reasoning and scientific enterprise / Polish Academy of Sciences. Committee of the Science of Science
Wydawca:
Wrocław : Ossolineum
Rok wydania:
1980-[1993]
Temat:
Nauka - czasopisma.
Nauka - filozofia - czasopisma.
Nauka - metodologia - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma naukowe - Polska - 1970-2000.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wyniki Badań Sedymentologicznych w Polsce : wybrane zagadnienia / [Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Geologicznych] ; pod red. R. Gradzińskiego
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne
Rok wydania:
1983-
Seria:
Studia Geologica Polonica, 0081-6426
Temat:
Sedymentologia - czasopisma.
Sedymentologia - Polska - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma naukowe - Polska - 1970-2000.
Czasopisma naukowe - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Fotointerpretacja w Geografii / Pracownia Fotointerpretacji. Katedra Geografii Regionalnej Świata Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Warszawskiego
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Uniw. Warszawskiego
Rok wydania:
1964-2000
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336
Temat:
Kartografia - czasopisma.
Fotointerpretacja - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma naukowe - Polska - 1970-2000.
Czasopisma naukowe - Polska - 1945-1970.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prace Studiów Wychowania Fizycznego i Sportu Uczelni Technicznych / Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie
Wydawca:
Koszalin : Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie
Rok wydania:
1973-
Seria:
Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie
Temat:
Sport - Polska - 1945- - czasopisma.
Wychowanie fizyczne - Polska - 1945- - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma naukowe - Polska - 1970-2000.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Geologia Dna Morskiego / Polska Akademia Nauk. Komitet Badań Morza
Wydawca:
Sopot : Polska AKademia Nauk. Komitet Badań Morza
Rok wydania:
1974-1975
Seria:
Studia i Materiały Oceanologiczne, 0208-421X
Temat:
Geologia - Bałtyk (morze) - czasopisma.
Geologia dna morskiego - czasopisma.
Geologia podmorska - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma naukowe - Polska - 1970-2000.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studies in Logic and Theory of Knowledge / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Rok wydania:
1985-
Seria:
Rozprawy Wydziału Filozoficznego / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 0495-9655
Temat:
Logika - czasopisma.
Teoria poznania - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Czasopisma naukowe - Polska - 1970-2000.
Czasopisma naukowe - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy Prawne Górnictwa / Uniwersytet Śląski
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Rok wydania:
1977-1995
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336
Temat:
Prawo górnicze - Polska - czasopisma.
Geologia - prawo - Polska - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma naukowe - Polska - 1970-2000.
Czasopisma naukowe - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Neerlandica Wratislaviensia / [Uniwersytet Wrocławski]
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
1983-
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661
Temat:
Filologia niderlandzka - badania - Polska - Wrocław - czasopisma.
Filologia niderlandzka - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma naukowe - Polska - 1970-2000.
Czasopisma naukowe - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Geological Results of the Polish Antarctic Expeditions / [Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Geologicznych] ; ed. by K. Birkenmajer
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne
Rok wydania:
1980-
Seria:
Studia Geologica Polonica, 0081-6426
Temat:
Geologia - Regiony polarne - czasopisma.
Antarktyka - odkrycia i badania polskie - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma naukowe - Polska - 1970-2000.
Czasopisma naukowe - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Biuletyn Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
Wydawca:
Warszawa : Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Zakład Wydawnictw
Rok wydania:
1986
Temat:
Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej - czasopisma.
Zagospodarowanie przestrzenne - Polska - czasopisma.
Gospodarka miejska - Polska - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma naukowe - Polska - 1970-2000.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej : nauka - praktyce / redaktor naukowy Tadeusz Zieliński ; Uniwersytet Śląski
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Rok wydania:
1977-
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336
Temat:
Prawo pracy - czasopisma.
Polityka społeczna - czasopisma.
Polska - polityka społeczna - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma naukowe - Polska - 1970-2000.
Czasopisma naukowe - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prace Pedagogiczne
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Rok wydania:
1972-
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336
Temat:
Pedagogika - czasopisma.
Edukacja - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma naukowe - Polska - 1970-2000.
Czasopisma naukowe - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody / Departament Ochrony Przyrody, Lasów Nadzorowanych i Łowiectwa Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego ; Białowieski Park Narodowy
Wydawca:
Białowieża : Departament Ochrony Przyrody, Lasów Nadzorowanych i Łowiectwa Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego : Białowieski Park Narodowy
Rok wydania:
1980-
Temat:
Przyroda - ochrona - Polska - czasopisma.
Parki narodowe - Polska - czasopisma.
Rezerwaty przyrody - Polska - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma naukowe - Polska - 1990-.
Czasopisma naukowe - Polska - 1970-2000.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Seria A, Geografia Fizyczna / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Komitet Fizjograficzny
Wydawca:
Poznań : Państ. Wydaw. Nauk
Rok wydania:
1969-2009
Temat:
Geografia fizyczna - czasopisma.
Geografia fizyczna - Polska - czasopisma.
Geografia fizyczna - Polska Zachodnia - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma naukowe - Polska - 1970-2000.
Czasopisma naukowe - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Budowa Geologiczna Pienińskiego Pasa Skałkowego / Polska Akademia Nauk. Zakład Nauk Geologicznych ; pod red. K. Birkenmajera
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Geologiczne
Rok wydania:
1979-1994
Seria:
Studia Geologica Polonica, 0081-6426
Temat:
Paleoekologia - Polska - Pieniny (góry) - czasopisma.
Tektonika - Polska - Pieniny (góry) - czasopisma.
Paleozoologia - Polska - Pieniny (góry) - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Czasopisma naukowe - Polska - 1970-2000.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ethos : kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL
Wydawca:
Lublin : Instytut Jana Pawła II : Fundacja Jana Pawła II
Rok wydania:
1988-
Temat:
Katolicyzm społeczny - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma naukowe - Polska - 1970-2000.
Czasopisma naukowe - Polska - 1990-.
Dzienniki i czasopisma religijne - Polska - 1970-2000.
Dzienniki i czasopisma religijne - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Poznańskie Studia Teologiczne / Arcybiskupie Seminarium Duchowne ; redaktor: Feliks Lenort
Wydawca:
Poznań : Księgarnia Św. Wojciecha
Rok wydania:
1972-
Temat:
Ecclesia Catholica. Archidiecezja Poznańska - czasopisma.
Biblia - czasopisma.
Teologia - czasopisma.
Religia i kultura - czasopisma.
Socjologia religii - czasopisma.
Kościół katolicki - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma naukowe - Polska - 1970-2000.
Czasopisma naukowe - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studia Płockie : artykuły, miscellanea, recenzje i sprawozdania / [red. Tadeusz Rutowski]
Wydawca:
Płock : Płockie Wydawnictwo Diecezjalne
Rok wydania:
1974-
Temat:
Ecclesia Catholica. Diecezja Płocka - historia - czasopisma.
Teologia - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma naukowe - Polska - 1970-2000.
Czasopisma naukowe - Polska - 1990-.
Dzienniki i czasopisma religijne - Polska - 1970-2000.
Dzienniki i czasopisma religijne - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Czasopismo
propozycja biblioteki
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Communio : międzynarodowy przegląd teologiczny / redaktor odpowiedzialny Kazimierz Dynarski
Wydawca:
Poznań ; Warszawa : Wydaw. Pallotinum
Rok wydania:
1981-
Temat:
Teologia - czasopisma.
Kościół katolicki - doktryny - czasopisma.
Teologia moralna - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Dzienniki i czasopisma religijne - Polska - 1970-2000.
Dzienniki i czasopisma religijne - Polska - 1990-.
Czasopisma naukowe - Polska - 1970-2000.
Czasopisma naukowe - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Czasopismo
propozycja biblioteki
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studia Liturgiczne / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; redakcja Jerzego Józefa Kopcia CP
Wydawca:
Lublin : Wydaw. TN KUL
Rok wydania:
1988-
Seria:
Rozprawy Wydziału Teologiczno-Kanonicznego / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Prace Wydziału Teologii / Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Temat:
Kościół katolicki - liturgia - czasopisma.
Kościół katolicki - Polska - liturgia - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Dzienniki i czasopisma religijne - Polska - 1970-2000.
Dzienniki i czasopisma religijne - Polska - 1990-.
Czasopisma naukowe - Polska - 1970-2000.
Czasopisma naukowe - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studia Semiotyczne / Polskie Towarzystwo Semiotyczne ; wyd. i wstępem opatrzył Jerzy Pelc
Wydawca:
Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk
Rok wydania:
1970-
Temat:
Czasopisma naukowe - 1990- - język.
Wrocław (Polska) - 1990- - czasopisma.
Polska - 1970-2000 - czasopisma.
Polska - 21 w. - czasopisma.
Wrocław (Polska) - 1970-2000 - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma naukowe - Polska - Wrocław - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studenckie Zeszyty Prawnicze / Uniwersytet Śląski w Katowicach. [Koło Naukowe Prawników przy Wydziale Prawa i Administracji]
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Rok wydania:
1971-1976
Temat:
Uniwersytet Śląski (Katowice). Koło Naukowe Prawników - czasopisma.
Prawo - Polska - 1970-2000 - czasopisma.
Studenci prawa - rozprawy akademickie - Polska - 1970-2000 - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
PTI Przegląd Techniczny : tygodnik Naczelnej Organizacji Technicznej
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych NOT SIGMA
Rok wydania:
1982-
Temat:
Postęp naukowy i techniczny - czasopisma.
Technika - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Prasa specjalistyczna - Polska - 1970-2000.
Prasa specjalistyczna - Polska - 1990-.
Czasopisma polskie - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesna polszczyzna popularnonaukowa / Anna Starzec ; Uniwersytet Opolski. Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Wydawca:
Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Rok wydania:
1999
Seria:
Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski, 1233-6408 ; nr 270
Temat:
Analiza tekstu naukowego.
Czasopisma polskie - 1970-2000 - język.
Język polski - język techniczny.
Język polski - stylistyka.
Nauka - język.
Nauka - popularyzacja - Polska - 1970-2000.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System wartości i ideałów socjalizmu w masowych czasopismach ilustrowanych w latach 1971-1976 / Renata Majchrowicz-Szemberg
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
1980
Temat:
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Wartości (filozofia) - w prasie - Polska.
Socjalizm - aspekt społeczny.
Socjalizm - w prasie - Polska.
Czasopisma ilustrowane - Polska - 1970-2000.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
    Wyświetlanie 1-88 z 88

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

    Prześlij opinię

    Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

    Formularz