Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Czasopisma prawnicze - Polska - 1990-." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza = Adam Mickiewicz University Law Review / Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ; redaktor naczelny Paewł Kwiatkowski
Wydawca:
Poznań : Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań
Rok wydania:
2012
Gatunek / Forma:
Czasopisma prawnicze - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polish Law Review : scientific journal of the Faculty of Law and Administration, University of Gdańsk / editor in chief prof. UG, dr hab. Oktawian Nawrot
Wydawca:
Warszawa : Index Copernicus International
Rok wydania:
2015-
Gatunek / Forma:
Czasopisma prawnicze - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The Review of Comparative Law : dedicated to: law, history of law, philosophy of law, canon law and Church-State relations, criminology, legal medicine / Catholic University of Lublin. Faculty of Canon Law and Juridical Science
Wydawca:
Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL
Rok wydania:
1988-2017
Temat:
Prawo porównawcze - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma prawnicze - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny / [red. nacz. Tadeusz Skoczny] ; Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2012-
Temat:
Konkurencja - prawo - czasopisma.
Konkurencja monopolistyczna - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma prawnicze - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Miscellanea Iuridica / Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Spolecznych w Tychach
Wydawca:
Tychy : Śląskie Wydawnictwa Naukowe WSZiNS
Rok wydania:
2002-2007
Seria:
Prace Naukowe i Konferencyjne / Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach
Temat:
Prawo administracyjne - czasopisma.
Prawo cywilne - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma prawnicze - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rocznik Administracji Publicznej / Instytut Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; redaktor naczelna Inga Kawka
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP
Rok wydania:
2015-
Temat:
Administracja publiczna - 1990- - czasopisma.
Prawo administracyjne - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma prawnicze - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Sądów Apelacyjnych, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego : "Prokuratura i Prawo" - dodatek / Departament Prokuratury Ministerstwa Sprawiedliwości
Wydawca:
[Warszawa] : Wydaw. Inst. Ekspertyz Sądowych
Rok wydania:
1995-
Temat:
Prawo - Polska - orzecznictwo - czasopisma.
Sądy - Polska - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma prawnicze - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo Mediów Elektronicznych : kwartalnik naukowy / Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej redaktor naczelny Jacek Gołaczyński
Wydawca:
Wrocław : Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej
Rok wydania:
2010-
Temat:
Mass media cyfrowe - prawo - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma polskie - 1990-.
Czasopisma prawnicze - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metryka : studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego / Towarzystwo Naukowe KUL, Stowarzyszenie Urzędników Stanu Cywilnego RP, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
Wydawca:
Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL : Stowarzyszenie Urzędników Stanu Cywilnego RP
Rok wydania:
2011-
Temat:
Stan cywilny - czasopisma.
Osoby (prawo) - czasopisma.
Prawo cywilne - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma prawnicze - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorstwo i Prawo / Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego w Inowrocławiu ; redaktor naczelny Wojciech Kotowski
Wydawca:
Inowrocław : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego
Rok wydania:
2018-
Temat:
Prawo gospodarcze publiczne - Polska - 1990- - czasopisma.
Prawo - Polska - 1990- - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma prawnicze - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kwartalnik Prawno-Finansowy / Katedra Prawa Finansowgo. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ; redaktor naczelny Wiesława Miemiec
Wydawca:
Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Rok wydania:
2018-
Temat:
Finanse publiczne - prawo - czasopisma.
Prawo podatkowe - czasopisma.
Finanse - prawo - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma prawnicze - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Biuletyn Orzecznictwa w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych / Główna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych
Wydawca:
Warszawa : Główna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych
Rok wydania:
2006-2015
Temat:
Finanse publiczne - prawo - Polska - orzecznictwo - czasopisma.
Finanse publiczne - prawo - Polska - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma prawnicze - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego / Trybunał Konstytucyjny ; [red. nacz. Piotr Tuleja]
Wydawca:
Warszawa : Biuro Trybunału Konstytucyjnego
Rok wydania:
2011-
Temat:
Polska. Trybunał Konstytucyjny - czasopisma.
Trybunały konstytucyjne - czasopisma.
Prawo konstytucyjne - Polska - 1990- - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma prawnicze - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych : zbiór urzędowy tłoczony z polecenia Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer Polska
Rok wydania:
2019-
Temat:
Prawo pracy - Polska - 1990- - orzecznictwo - czasopisma.
Prawo ubezpieczeń społecznych - Polska - orzecznictwo - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma prawnicze - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Międzynarodowe Prawo Humanitarne / Akademia Marynarki Wojennej Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
Wydawca:
Gdynia : Wydawnictwo Akademickie Marynarki Wojennej
Rok wydania:
2010-
Temat:
Prawo humanitarne - czasopisma.
Prawa człowieka (prawo międzynarodowe) - czasopisma.
Wojna (prawo międzynarodowe) - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma prawnicze - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bibliografia Wybranych Zagranicznych Publikacji Kryminologicznych, Kryminalistycznych i Penitencjarnych / Instytut Problematyki Przestępczości
Wydawca:
Warszawa : Inst. Problematyki Przestępczości
Rok wydania:
1976-
Temat:
Kryminologia - bibliografia.
Kryminalistyka - bibliografia.
Kryminologia - czasopisma.
Kryminalistyka - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma prawnicze - Polska - 20 w.
Czasopisma prawnicze - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu / Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Prawa i Administracji. Katedra Prawa Budżetowego i Finansów Samorządu Terytorialnego
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Rok wydania:
2013-
Temat:
Budżet - prawo - Kraje Unii Europejskiej - czasopisma.
Budżety lokalne - prawo - Kraje Unii Europejskiej - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma prawnicze - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nieruchomości@ : kwartalnik Ministerstwa Sprawiedliwości / redaktor naczelny Anna Dalkowska
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Sprawiedliwości
Rok wydania:
2019-
Temat:
Własność nieruchoma - Polska - 1990- - czasopisma.
Nieruchomości - Polska - 1990- - czasopisma.
Przeniesienie tytułu własności nieruchomości - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma prawnicze - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Informacja w Administracji Publicznej : dostęp do informacji publicznej, ochrona danych osobowych, tajemnice ustawowo chronione / redaktor naczelna Kamila Kędzierska
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck
Rok wydania:
2015-2020
Temat:
Informacja rządowa - Polska - czasopisma.
Informacja rządowa - prawo - Polska - czasopisma.
Ochrona danych (informatyka) - prawo - Polska - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma prawnicze - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Radca Prawny w Administracji : praktyka, opinie i orzecznictwo / redaktor naczelny Jacek Dżedzyk
Wydawca:
Wrocław : Presscom
Rok wydania:
2020-
Temat:
Prawo administracyjne - Polska - 1990- - orzecznictwo - czasopisma.
Prawo administracyjne - interpretacja - Polska - 1990- - czasopisma.
Radcy prawni - Polska - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma prawnicze - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego : uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie za rok
Wydawca:
Warszawa : Sąd Najwyższy
Rok wydania:
2019-
Temat:
Polska. Sąd Najwyższy - orzecznictwo - 1990- - czasopisma.
Prawo - interpretacja - Polska - 1990- - czasopisma.
Luka w prawie - Polska - 1990- - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma prawnicze - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Acta Iuridica Resoviensia / pod redakcją naukową Katarzyny Szwed
Wydawca:
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rok wydania:
2021-
Temat:
Prawo administracyjne - studia i nauczanie (akademickie) - Polska - 1990- - czasopisma.
Prawo - interpretacja - Polska - 1990- - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma prawnicze - Polska - 1990-.
Czasopisma naukowe - Polska - 1990-.
Czasopismo

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz