Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Czasopisma prawnicze - Polska." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bibliografia Wybranych Zagranicznych Publikacji Kryminologicznych, Kryminalistycznych i Penitencjarnych / Instytut Problematyki Przestępczości
Wydawca:
Warszawa : Inst. Problematyki Przestępczości
Rok wydania:
1976-
Temat:
Kryminologia - bibliografia.
Kryminalistyka - bibliografia.
Kryminologia - czasopisma.
Kryminalistyka - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma prawnicze - Polska - 20 w.
Czasopisma prawnicze - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nowa Palestra : miesięcznik poświęcony praktyce prawa i sprawom zawodowym adwokatury / redaktor odpowiedzialny: Leon Nadel
Wydawca:
Lwów : Spółdzielnia Wydawnicza "Nowa Palestra", (Lwów : Drukarnia Lwowska)
Rok wydania:
1933-1939
Temat:
Izba Adwokacka (Lwów) - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma prawnicze - Polska.
Czasopisma prawnicze - Polska - 1900-1945.
Czasopisma polskie - Ukraina - Lwów - 1900-1945.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza = Adam Mickiewicz University Law Review / Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ; redaktor naczelny Paewł Kwiatkowski
Wydawca:
Poznań : Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań
Rok wydania:
2012
Gatunek / Forma:
Czasopisma prawnicze - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polish Law Review : scientific journal of the Faculty of Law and Administration, University of Gdańsk / editor in chief prof. UG, dr hab. Oktawian Nawrot
Wydawca:
Warszawa : Index Copernicus International
Rok wydania:
2015-
Gatunek / Forma:
Czasopisma prawnicze - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zagadnienia Wykroczeń : czasopismo poświęcone problemom praktyki orzecznictwa w sprawach wykroczeń przeznaczone dla członków kolegiów d/s wykroczeń, organów ścigających wykroczenia oraz sprawujących nadzór nad orzecznictwem / Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Departament Społeczno-Administracyjny
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Prawnicze
Rok wydania:
1972-1990
Temat:
Wykroczenia - Polska - orzecznictwo - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma prawnicze - Polska.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Informacja Prawnicza : materiały szkoleniowe Centralnego Zaocznego Studium Nowego Prawa Cywilnego, Rodzinnego i Opiekuńczego oraz Procesowego / Zrzeszenie Prawników Polskich
Wydawca:
Katowice : Zrzeszenie Prawników Polskich
Rok wydania:
1967-1995
Seria:
Materiały Szkoleniowe Centralnego Zaocznego Studium Prawa Cywilnego, Rodzinnego i Opiekuńczego
Temat:
Prawo - Polska - orzecznictwo - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma prawnicze - Polska.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The Review of Comparative Law : dedicated to: law, history of law, philosophy of law, canon law and Church-State relations, criminology, legal medicine / Catholic University of Lublin. Faculty of Canon Law and Juridical Science
Wydawca:
Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL
Rok wydania:
1988-2017
Temat:
Prawo porównawcze - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma prawnicze - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sbornik Zakonov : uzakonenìâ i rasporâženìâ pravitel'stva, otnosâŝìâsâ do gubernìj Carstva Pol'skago, sostoâvŝìâsâ po prekraŝenìi v 1871 godu oficìal'nago izdanìâ Dnevnika Zakonov" Carstva Pol'skago = Zbiór praw : postanowienia i rozporządzenia rządu, w guberniach Królestwa Polskiego obowiązujące, wydane po zniesieniu w 1871 roku urzędowego wydania Dziennika Praw Królestwa Polskiego / sostavil W. Wyziński
Wydawca:
Warszawa : staraniem i nakł. Redakcyi Biblioteki Umiejętności Prawnych, (Warszawa : Druk. S. Orgelbranda Synów)
Rok wydania:
1875-1886
Seria:
Biblioteka Umiejętności Prawnych
Temat:
Prawo - Polska - 19 w. - czasopisma.
Prawo - Polska - Zabór rosyjski - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Czasopisma prawnicze - Polska - 19 w. - historia i krytyka.
Czasopisma prawnicze - Polska - 19 w.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kodeks Prawa Kanonicznego w Badaniach Młodych Naukowców / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ; red. Mirosław Sitarz
Wydawca:
Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Rok wydania:
2014-
Seria:
Prace Wydziału Nauk Prawnych / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Studia z Zakresu Prawa Kanonicznego
Temat:
Prawo kanoniczne - czasopisma.
Prawo kanoniczne - kodeksy - czasopisma.
Prawo kanoniczne - interpretacja - czasopisma.
Prawo kanoniczne
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Czasopisma prawnicze - Polska - 1990-.
Czasopisma prawnicze polskie
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Informacja Prawnicza : materiały szkoleniowe z zakresu prawa karnego / Zrzeszenie Prawników Polskich. Zarząd Wojewódzki w Katowicach, Zarząd Wojewódzki w Warszawie
Wydawca:
Katowice : ZPP. Zarząd Woj. w Katowicach : ZPP. Zarząd Woj. w Warszawie
Rok wydania:
1969-
Temat:
Prawo karne - Polska - orzecznictwo - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma prawnicze - Polska.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny / [red. nacz. Tadeusz Skoczny] ; Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2012-
Temat:
Konkurencja - prawo - czasopisma.
Konkurencja monopolistyczna - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma prawnicze - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Dyscyplinarna : zbiór urzędowy tłoczony z polecenia Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego / przewodniczący Kolegium Redakcyjnego: Tomasz Przesławski
Wydawca:
Warszawa : Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego
Rok wydania:
2020-
Temat:
Prawo - Polska - orzecznictwo - 1990- - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma prawnicze - Polska - Warszawa - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Miscellanea Iuridica / Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Spolecznych w Tychach
Wydawca:
Tychy : Śląskie Wydawnictwa Naukowe WSZiNS
Rok wydania:
2002-2007
Seria:
Prace Naukowe i Konferencyjne / Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach
Temat:
Prawo administracyjne - czasopisma.
Prawo cywilne - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma prawnicze - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Sądów Apelacyjnych, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego : "Prokuratura i Prawo" - dodatek / Departament Prokuratury Ministerstwa Sprawiedliwości
Wydawca:
[Warszawa] : Wydaw. Inst. Ekspertyz Sądowych
Rok wydania:
1995-
Temat:
Prawo - Polska - orzecznictwo - czasopisma.
Sądy - Polska - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma prawnicze - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polski Proces Cywilny : kwartalnik poświęcony zagadnieniom wykładni i praktyce prawa procesowego cywilnego / Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych ; red. nacz. Karol Weitz
Wydawca:
Warszawa : LexisNexis
Rok wydania:
2010-
Temat:
Postępowanie cywilne - czasopisma.
Prawo cywilne - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma prawnicze - Polska - Warszawa - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rocznik Administracji Publicznej / Instytut Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; redaktor naczelna Inga Kawka
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP
Rok wydania:
2015-
Temat:
Administracja publiczna - 1990- - czasopisma.
Prawo administracyjne - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma prawnicze - Polska - 1990-.
Czasopismo

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz