Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Długi publiczne." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Public debt structure and dynamics in the Czech Republic, Hungary, Poland and Romania / Joanna Śiwińska
Wydawca:
Warsaw : CASE
Rok wydania:
1999
Seria:
Studies & Analyses / Center for Social and Economic Research, 1506-1701 ; 162
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Długi publiczne Wielkiej Brytanii, Francji, Stanów Zjednoczonych i metody ich umarzania : studium porównawcze / J. J. Pełczyński
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Kasy im. Mianowskiego Instytutu Popierania Nauki : Pałac Staszica, (Warszawa : Druk. i Lit. Jan Cotty)
Rok wydania:
1938
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityczne i międzynarodowe uwarunkowania negocjacji dotyczących rozwiązania problemu zadłużenia / Jerzy Jędruszek
Wydawca:
Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Rok wydania:
1989
Seria:
Centralny Program Badań Podstawowych 11.5. Węzłowe Problemy Polskiej Polityki Zagranicznej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Potencjalny dług publiczny / Arkadiusz Kamiński
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2018
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie długiem Skarbu Państwa : implikacje dla strefy euro / Kamilla Marchewka-Bartkowiak
Wydawca:
Warszawa : Difin
Rok wydania:
2011
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie długiem publicznym w krajach Unii Europejskiej i w Polsce / Kamilla Marchewka-Bartkowiak
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Zarządzanie i Finanse
Rok wydania:
2003
Seria:
Biblioteka Menedżera i Bankowca
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Szacowanie poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w warunkach zwiększonego ryzyka utraty płynności finansowej / red. nauk. Emilia Denek, Marek Dylewski
Wydawca:
Warszawa : Difin
Wydanie:
Stan prawny na dzień 31 lipca 2013 r
Rok wydania:
2013
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Toksyczny dług XXI wieku / Rafał Adamus
Wydawca:
Warszawa : Difin SA
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
2020
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Czy dług publiczny musi rosnąć? : analiza instytucjonalnych uwarunkowań polityki fiskalnej / Krzysztof Waśniewski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar
Rok wydania:
2014
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie długiem publicznym : aspekty finansowe i płynnościowe / pod red. nauk. Emilii Denek i Beaty Filipiak
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej
Rok wydania:
2011
Seria:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 1426-9724 ; nr 36/2011
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego / Marzanna Poniatowicz, Joanna M. Salachna, Dorota Perło
Wydawca:
Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business
Wydanie:
Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2010 r
Rok wydania:
2010
Seria:
Monografie, 1897-4392
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Optymalizacja decyzji w zarządzaniu instrumentami dłużnymi Skarbu Państwa / Leszek Klukowski
Wydawca:
Warszawa : WSISiZ
Rok wydania:
2003
Seria:
Monografie / Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Państwowy dług publiczny : aspekty normatywne / Krystyna Nizioł
Wydawca:
Szczecin : Polgres Multimedia : Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji
Wydanie:
Stan prawny na dzień 15 marca 2013 r
Rok wydania:
2013
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zadłużenie Polski / pod red. Grzegorza Gołębiowskiego i Zofii Szpringer
Wydawca:
Warszawa : Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu : Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu
Rok wydania:
2011
Seria:
Studia BAS, 2080-2404 ; 2011, nr 4 (28)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dług publiczny a równowaga fiskalna / Beata Jajko
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu
Rok wydania:
2008
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawnofinansowe instrumenty ograniczania deficytu i długu publicznego w Polsce na tle doświadczeń europejskich / Ewa Lotko, Urszula Kinga Zawadzka-Pąk
Wydawca:
Białystok : Temida 2
Wydanie:
Stan prawny na dzień 1 września 2017 r
Rok wydania:
2018
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dług publiczny w systemie finansowym jednostek samorządu terytorialnego : (na przykładzie miast na prawach powiatu) / Marzanna Poniatowicz
Wydawca:
Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Rok wydania:
2005
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Inflacja długów w Polsce / Witold Krzyżanowski
Wydawca:
Warszawa : [s.n.], (Warszawa : "Drukarnia Polska")
Rok wydania:
1936
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Proces wyrastania z długu przez Europę w perspektywie krótko- i długookresowej / Piotr Ptak
Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne państwo a dług publiczny : dylematy i mity / red. nauk. Izabela Zawiślińska
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
2014
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problem zadłużenia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rola Międzynarodowego Funduszu Walutowego w jego rozwiązywaniu / Józef M. Toczek
Wydawca:
Warszawa : SGPiS
Rok wydania:
1988
Seria:
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 0239-9105 ; 267
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Public finance and public debt : proceedings of the 40th Congress of the International Institute of Public Finance, Innsbruck, 1984 = Finances publiques et endettement public / ed. by Bernard P. Herber
Wydawca:
Detroit : Wayne State University Press
Rok wydania:
1986
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konstrukcje prawne wewnętrznych pożyczek publicznych / Andrzej Drwiłło
Wydawca:
Gdańsk : UG
Rok wydania:
1989
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Gdański. Rozprawy i Monografie ; 137
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Implicit public debt of the Czech social-security system / Ondřej Schneider
Wydawca:
Warsaw : Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych
Rok wydania:
1999
Seria:
Studies & Analyses / Center for Social and Economic Research, 1506-1701 ; 167
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie długiem publicznym : teoria i praktyka państw Unii Europejskiej / Kamilla Marchewka-Bartkowiak
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania:
2008
Seria:
FFF
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka gospodarcza w warunkach deficytu budżetowego i długu publicznego : materiały z konferencji Katedry Teorii Systemów Ekonomicznych i Katedry Skarbowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie - 8 grudnia 2010 r. / red. nauk. Marcin Krawczyk, Dariusz Malinowski
Wydawca:
Warszawa : Centrum Doradztwa i Ekspertyz Gospodarczych SGH
Rok wydania:
2011
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Audyt i kontrola zarządzania długiem publicznym / Grzegorz Gołębiowski, Kamilla Marchewka-Bartkowiak
Wydawca:
Warszawa : NBP Departament Komunikacji Społecznej
Rok wydania:
2004
Seria:
Materiały i Studia / Narodowy Bank Polski. Departament Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych ; z. nr 181
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Deficit and debt in transition : the political economy of public finances in Central and Eastern Europe / edited by István Benczes
Wydawca:
Budapest ; New York : Central European University Press
Rok wydania:
cop. 2014
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego / red. nauk. Jolanta Szołno-Koguc, Alicja Pomorska
Wydawca:
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business
Rok wydania:
2011
Seria:
Monografie Lex, 1897-4392
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dług Skarbu Państwa jako źródło finansowania deficytu budżetowego / Tomasz Uryszek
Wydawca:
Warszawa : Difin
Rok wydania:
cop. 2010
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gmina na rynku kapitałowym : podstawy zarządzania długiem komunalnym / Michał Bitner
Wydawca:
Warszawa : Agencja Rozwoju Komunalnego
Rok wydania:
1999
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Standardy zarządzania długiem na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz ich wpływ na finansowanie infrastruktury / Michał Bitner, Krzysztof S. Cichocki, Jacek Sierak ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych
Wydawca:
Warszawa : Instytut Badań Systemowych PAN
Rok wydania:
2013
Seria:
Badania Systemowe / Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych, 0208-8029 ; t. 71
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System zadłużania : historia długów państwowych i ich nieuznawania / Éric Toussaint ; przełożył Wojciech Gilewski
Wydawca:
Warszawa : Instytut Wydawniczy Książka i Prasa
Rok wydania:
2021
Seria:
Biblioteka Alternatyw Ekonomicznych
Biblioteka Le Monde Diplomatique
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Un précédent à la question des dettes : la liquidation d'une dette de guerre de la France envers les Etats-Unis : le Conflit de 1834-1836 / Jean Ray
Wydawca:
Paris : Librairie du Recueil Sirey
Rok wydania:
1933
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Patologie i oszustwa w finansach publicznych : badanie skali marnotrawstwa środków publicznych w świetle rosnącego zadłużenia kraju / Karol Schneider
Wydawca:
Szczecin : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział
Rok wydania:
2016
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Skuteczność wybranych narzędzi oddziaływania na politykę fiskalną w krajach Unii Europejskiej / Marta Postuła
Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Narastanie problemu zadłużenia w świecie, nowe koncepcje jego przezwyciężania i ich zastosowanie w warunkach polskich / Jolanta Adamiec
Wydawca:
Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Rok wydania:
1989
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Obligacje w finansowaniu zadań publicznych : mechanizmy tradycyjne i nowoczesne / Marcin Wiśniewski
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2019
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawne i finansowe uwarunkowania długu Skarbu Państwa / Przemysław Panfil
Wydawca:
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business
Wydanie:
Stan prawny na 1 stycznia 2011 r
Rok wydania:
2011
Seria:
Monografie, 1897-4392
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Potrzeby pożyczkowe budżetu państwa i źródła ich pokrycia w Polsce / Monika Banaszewska ; [redaktor prowadzący: Tomasz Serafin]
Wydawca:
Warszawa : Difin
Rok wydania:
2015
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Public debt sustainability in a monetary union / Piotr Stanek ; Cracow University of Economics
Wydawca:
Kraków : Cracow University of Economics
Rok wydania:
2019
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dług w polityce finansowej gmin / Katarzyna Owsiak
Wydawca:
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
2023
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The external public debt of Baltic and selected CIS countries in years 1992-1997 : Estonia, Latvia, Lithuania, Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Moldova, Russian Federation and Ukraine / Joanna Siwińska
Wydawca:
Warsaw : Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych
Rok wydania:
1999
Seria:
Studies & Analyses / Center for Social and Economic Research, 1506-1701 ; 169
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Stabilizacja i optymalizacja długu publicznego a zrównoważenie sektora finansów publicznych : Polska na tle Unii Europejskiej / Tomasz Uryszek
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2020
Seria:
Finanse
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Planowanie wieloletnie : efektywność zadań publicznych : benchmarking / redaktor naczelny Waldemar Gos
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2016
Seria:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2450-7741 ; nr 6/2016 (84), cz. 2
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie finansami publicznymi a efektywność / redakcja naukowa Teresa Lubińska, Marcin Będzieszak, Natalia Marska-Dzioba
Wydawca:
Warszawa : Difin
Rok wydania:
2015
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finansjeryzacja : zadłużenie, uwarunkowania / redakcja naukowa Andrzej Fierla
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2019
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zadłużenie jako problem globalny / Adam Budnikowski
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
1991
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego / Maria Jastrzębska
Wydawca:
Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business
Wydanie:
Stan prawny na 30 kwietnia 2009 r
Rok wydania:
2009
Seria:
Monografie, 1897-4392
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dług lokalny w teorii i praktyce / pod red. Marii Kosek-Wojnar ; [aut.: Rafał Góral et al.]
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2007
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawne instrumenty ograniczania deficytu budżetowego i długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego / Michał Bitner
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Stan prawny na 31 sierpnia 2016 r
Rok wydania:
2016
Seria:
Monografie, 1897-4392
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Managing public debt : index-linked bonds theory and practice / ed. by Marcello De Cecco, Lorenzo Pecchi, Gustavo Piga
Wydawca:
Cheltenham ; Brookfield : Edward Elgar
Rok wydania:
1997
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Stan finansów publicznych na Litwie na tle krajów UE / Alina Grynia
Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finansowanie dłużne w jednostkach samorządu terytorialnego / Arkadiusz Kamiński
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer Polska
Wydanie:
Stan prawny na 1 czerwca 2012 r
Rok wydania:
2012
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie finansami i długiem samorządu terytorialnego w perspektywie wieloletniej / Krzysztof S. Cichocki ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Systemowych
Wydawca:
Warszawa : Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk
Rok wydania:
2013
Seria:
Badania Systemowe, 0208-8029 ; t. 74
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie finansami publicznymi : planowanie wieloletnie, efektywność zadań publicznych, benchmarking / red. nauk. Sławomir Franek, Marcin Będzieszak
Wydawca:
Warszawa : Difin
Rok wydania:
2014
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Deficyt budżetowy i dług publiczny w wybranych krajach europejskich = The budget deficyt and the public debt in the selected European countries / red. nauk. Eugeniusz Ruśkowski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Wydawca:
Białystok : Wydaw. WSFiZ
Rok wydania:
2003
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The deficit myth : modern monetary theory and how to build a better economy / Stephanie Kelton
Wydawca:
London : John Murray
Rok wydania:
2021
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wpływ reguł fiskalnych na ograniczenie deficytu i długu publicznego w państwach członkowskich Unii Europejskiej / Ryta Iwona Dziemianowicz, Aneta Kargol-Wasiluk
Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Les effets des transformations des États sur leurs dettes publiques et autres obligations financières : traité juridique et financier. 1, Dettes publiques / par A.- N. Sack ; avec une préf. de N. Politis
Wydawca:
Paris : Société Anonyme du Recueil Sirey
Rok wydania:
1927
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ewolucja paradygmatu w zakresie wysokości długu publicznego / Grzegorz Gołębiowski, Piotr Russel
Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podstawy modelowania struktury terminowej stóp procentowych / Agata Maria Kliber, Paweł Kliber ; red. Maciej Żukowski [et al.]
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2010
Seria:
Materiały Dydaktyczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 1689-7412 ; 250
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dylematy polityki dostosowawczej w Trzecim Świecie : wyzwania dla Polski / Jan Kulig
Wydawca:
Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Rok wydania:
1990
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Reforma sektora finansów publicznych : wybrane problemy : praca zbiorowa / pod red. Alicji Pomorskiej i Marka Pypecia ; Wyższa Szkoła Finansów i Bankowości
Wydawca:
Radom : WSFiB
Rok wydania:
2003
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zadłużenie zagraniczne Polski / Sylwia Pangsy-Kania
Wydawca:
Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2001
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Instytucjonalne ramy rozwiązywania problemu spłaty zadłużenia / Iwona Antowska-Bartosiewicz ; Instytut Finansów. Zakład Finansów Zagranicznych
Wydawca:
Warszawa : Instytut Finansów
Rok wydania:
1985
Seria:
Prace Zakładu Finansów Zagranicznych
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dylematy średniookresowej strategii finansowej / kierownictwo naukowe Andrzej Wernik ; [oprac. zespół Izabela Bolkowiak et al.] ; Instytut Finansów Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie
Wydawca:
Warszawa : Przedsiębiorstwo Wydawnicze "Lam" : na zlec. Instytutu Finansów WSUiB
Rok wydania:
2000
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dynamika zmian cen kontraktów sCDS a ryzyko suwerenne Polski w okresie kryzysu finansowego / Agata Kliber
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2017
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Geneza i dynamika procesu zadłużenia wybranych krajów rozwijających się / [Tadeusz Włudyka et al.]
Wydawca:
Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rok wydania:
cop. 1992
Seria:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Prawnicze, 0083-4394 ; z. 143
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Historia polskiego zadłużenia międzynarodowego na tle wydarzeń społecznych i politycznych / Piotr Olszański
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH
Rok wydania:
2002
Seria:
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 0867-7727 ; 513
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zachód : 10 lat przed totalnym bankructwem? / Jacques Attali ; [przekł. Andrzej Bilik]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka
Rok wydania:
cop. 2010
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wybrane aspekty prawne utrzymania czystości i porządku w gminie oraz zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego / red. nauk. Dariusz Szafrański
Wydawca:
Warszawa : Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2013
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bankructwa. T. 1, Państwa i samorządy / Jolanta Maria Ciak
Wydawca:
Warszawa : Difin
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
2023
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zadłużony świat : globalny kryzys gospodarczy / [oprac.: Zespół Wydawnictw Dokumentacyjnych Redakcji Zagranicznej PAP ; red. zeszytu Barbara Janiszewska]
Wydawca:
Warszawa : Polska Agencja Prasowa
Rok wydania:
1983
Seria:
Zeszyty Dokumentacyjne. Seria Monograficzna ; 8/189
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Świat na długu / Tomasz Gruszecki ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Ekonomii i Zarządzania
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Rok wydania:
2012
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Poręczenia i gwarancje Skarbu Państwa - stabilne zabezpieczenia finansowe : komentarz / Ryszard Klocek
Wydawca:
Warszawa : C. H. Beck
Wydanie:
Stan prawny 1 marca 2000
Rok wydania:
2000
Seria:
Krótkie Komentarze Becka
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jak doszło do zadłużenia Polski za granicą w latach 1970-1985 : wspomnienia uczestnika wydarzeń / Witold Bień
Wydawca:
Warszawa : Difin
Rok wydania:
2017
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska i inne państwa wobec problemów reparacji i długów zagranicznych w latach 1918-1939 / Edward Kołodziej
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar
Rok wydania:
2017
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Defizitfinanzierung als Instrument einer zielorientierten Finanzpolitik : eine dynamische Analyse / Heinz-Dieter Wenzel
Wydawca:
Baden-Baden : Nomos Verlagsgesellschaft
Rok wydania:
1983
Seria:
Schriften zur Öffentlichen Verwaltung und Öffentlichen Wirtschaft ; Bd. 61
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie majątkiem i długiem lokalnym / Daniel Budzeń, Bartosz Edwarczyk, Kamilla Marchewka-Bartkowiak
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2021
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sektor finansów publicznych w warunkach światowego kryzysu finansowego / Agnieszka Alińska (red.)
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu
Rok wydania:
2011
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola kredytu konsumpcyjnego i długu publicznego w rozwoju gospodarki amerykańskiej w okresie 1920-1963 / Roman Domaszewicz
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Ekonomicznej
Rok wydania:
1966
Seria:
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna : Rozprawy Habilitacyjne ; nr 10
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola kredytu konsumpcyjnego i długu publicznego w rozwoju gospodarki amerykańskiej w okresie 1920-1963 / Roman Domaszewicz
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Rok wydania:
1968
Seria:
Prace Komisji Nauk Ekonomicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 10
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Warianty rozwiązania problemu zadłużenia zagranicznego Polski i innych państw oraz ich wpływ na strategię gospodarczą / Centrum Badań nad Zadłużeniem i Rozwojem przy Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Wydawca:
Kraków : [s.n.], (Kraków : Pracownia Poligraficzna Akademii Ekonomicznej)
Rok wydania:
1992
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dług jest dobry / Rafał Woś
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Ha!art
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2024
Seria:
Seria Esej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bezpieczeństwo finansów publicznych / Magdalena Redo, Katarzyna Wójtowicz, Jolanta Maria Ciak
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu
Wydanie:
Wydanie II
Rok wydania:
2022
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wyzwania i dylematy społeczno-gospodarcze Polski w procesie transformacji / Ryszard Borowiecki, Barbara Siuta-Tokarska
Wydawca:
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora"
Rok wydania:
2012
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bezprawne długi : jak banki sterują demokracją / François Chesnais ; przeł. Lucyna Mazur i Jerzy Szygiel
Wydawca:
Warszawa : Instytut Wydawniczy Książka i Prasa
Rok wydania:
2012
Seria:
Biblioteka Alternatyw Ekonomicznych Le Monde Diplomatique i Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie
Biblioteka Le Monde Diplomatique
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Równowaga budżetowa : deficyt budżetowy, dług publiczny / Stanisław Owsiak, Maria Kosek-Wojnar, Krzysztof Surówka
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN
Rok wydania:
1993
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
International debt threat : bargaining among creditors and debtors in the 1980s / Vinod K. Aggarwal
Wydawca:
Berkeley : Institute of International Studies University of California
Rok wydania:
1987
Seria:
Policy Papers in International Affairs / University of California. Institute of International Studies ; no. 29
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Znaczenie długu dla zrównoważonego wzrostu gospodarczego : przykład Polski / Janusz Sawicki ; Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
Wydawca:
Warszawa : Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
Rok wydania:
2010
Seria:
Monografie IBRKK
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bezpieczeństwo finansów publicznych / Magdalena Redo, Katarzyna Wójtowicz, Jolanta Maria Ciak
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2018
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zadłużenie zagraniczne : Polska a kraje rozwijające się / Grzegorz Górniewicz
Wydawca:
Bydgoszcz : Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego
Rok wydania:
2002
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Procedury przetargowe w zarządzaniu długiem publicznym / Arkadiusz Babczuk
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
2007
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kryzys zadłużenia i jak z niego wyjść : audyt, anulowanie, alternatywa polityczna / Damien Millet, Éric Toussaint ; przeł. Dariusz Zalega
Wydawca:
Warszawa : Instytut Wydawniczy Książka i Prasa
Rok wydania:
2012
Seria:
Biblioteka Alternatyw Ekonomicznych Le Monde Diplomatique i Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie
Biblioteka "Le Monde" Diplomatique
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Charakter ożywienia po kryzysie / red. nauk. Andrzej Wojtyna
Wydawca:
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
cop. 2014
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zadłużenie Polski w krajach kapitalistycznych / Stefan Jędrychowski
Wydawca:
Warszawa : Książka i Wiedza
Rok wydania:
1982
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kryzys a dług publiczny w krajach rozwiniętych / red. Tomasz Gruszecki ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Ekonomii i Zarządzania
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Rok wydania:
2014
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne problemy globalne : światowe zadłużenie - przykład ich rozwiązywania / Grzegorz Balawajder, Stefan Marek Grochalski ; Uniwersytet Opolski
Wydawca:
Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Rok wydania:
2005
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zdolność do spłaty zadłużenia przez samorządy : uwarunkowania gospodarcze i demograficzne / Krzysztof Kluza
Gatunek / Forma:
Artykuły
Praca. Artykuł

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz