Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Decentralizacja administracji." wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-85 z 85
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Aktualne uwarunkowania prawne decentralizacji terytorialnej we Francji i w Polsce : (badania porównawcze) / Nicole Lerousseau, Beata Marczewska ; tłumaczenie: Jacek Walewski ; Uniwersytet Warszawski. Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, Uniwersytet François Rabelais. Laboratorium Badawcze Reform Administracyjnych i Decentralizacji
Wydawca:
Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego ; Tours : Uniwersytet François Rabelais. Laboratorium Badawcze Reform Administracyjnych i Decentralizacji
Rok wydania:
2009
Temat:
Decentralizacja administracji - Francja - 1990-.
Decentralizacja administracji - Polska - 1990-.
Decentralizacja administracji - badania porównawcze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Decentralizacja władzy publicznej w państwach Europy Środkowo-Wschodniej : aspekt ustrojowo-politologiczny / Jacek Wojnicki
Wydawca:
Warszawa : Difin
Rok wydania:
2014
Temat:
Decentralizacja administracji - Europa Środkowa - 1990-.
Decentralizacja administracji - Europa Wschodnia - 1990-.
Samorząd lokalny - Europa Środkowa.
Samorząd lokalny - Europa Wschodnia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Decentralizacja administracji publicznej w Polsce / Sławomir Fundowicz ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Katedra Prawa Administracyjnego
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Wydanie:
Stan prawny na dzień 1 października 2005 r
Rok wydania:
2005
Temat:
Decentralizacja administracji - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kierunki rozwoju i decentralizacja funkcji państwa : materiały konferencyjne / Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku ; [red. Joanna Wiśniewska]
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania:
1998
Seria:
Zeszyty Naukowe / Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku ; vol. 1
Temat:
Decentralizacja administracji - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Decentralizacja i centralizacja administracji publicznej : współczesny wymiar w teorii i praktyce / redakcja naukowa Barbara Jaworska-Dębska, Ewa Olejniczak-Szałowska, Rafał Budzisz
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer ; Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Wydanie:
Stan prawny na 15 grudnia 2018 r
Rok wydania:
2019
Seria:
Seria Monografie, 1897-4392
Temat:
Administracja publiczna - 1990- - konferencje.
Decentralizacja administracji - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
L'État et les collectivités locales au Maroc / par une équipe d'universitaires marocains et français ; [etudes de François-Paul Blanc et al.]
Wydawca:
[Toulouse] : Presses de l'Institut d'études politiques de Toulouse ; [Casablanca] : Sochepress
Rok wydania:
1989
Temat:
Administracja lokalna - Maroko.
Decentralizacja administracji - Maroko.
Stosunki rząd centralny-zbiorowości lokalne - Maroko.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Les aspects juridiques de la decentralisation : actes du colleque organisé à Varsovie (26-28 octobre 1988) / [Faculté de Droit de l'Universite de Poitiers, Faculté de Droit de l'Universite de Varsovie]
Wydawca:
Paris : Presses Universitaires de France
Rok wydania:
1990
Seria:
Publications de la Faculté de Droit et des Sciences Sociales de Poitiers ; t. 17
Temat:
Administracja lokalna - prawo - Francja - konferencje.
Administracja lokalna - prawo - Polska - konferencje.
Dekoncentracja administracji - Francja - konferencje.
Dekoncentracja administracji - Polska - konferencje.
Administracja lokalna - Francja - konferencje.
Administracja lokalna - Polska - konferencje.
Decentralizacja administracji - prawo - Francja - konferencje.
Decentralizacja administracji - prawo - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Decentralizacja terytorialnej organizacji kraju : założenia, przygotowanie, ustawodawstwo / pod red. Grzegorza Gorzelaka ; Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych
Wydawca:
Warszawa : CASE
Rok wydania:
1999
Seria:
Raporty CASE, 1506-1647 ; nr 21
Temat:
Decentralizacja administracji - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Administracja publiczna - reforma - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego / Elżbieta Kornberger-Sokołowska
Wydawca:
Warszawa : Liber
Rok wydania:
2001
Seria:
Monografie / Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Temat:
Finanse lokalne - Polska.
Samorząd lokalny - Polska - finanse.
Budżety lokalne - Polska.
Decentralizacja administracji - Polska - finanse.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
30 ans de démocratie régionale : des régions pour quoi faire? / sous la direction de Tudi Kernalegenn et Romain Pasquier ; avec les contributions de Michaël Bardin [i 13 pozostałych]
Wydawca:
Boulogne-Billancourt : Berger-Levrault
Rok wydania:
© 2018
Seria:
Au Fil du Débat
Temat:
Decentralizacja administracji - Francja - 1990-.
Administracja lokalna - Francja - 1990-.
Demokracja lokalna - Francja - 1990-.
Francja - regiony - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Un nouveau système territorial ? : cet ouvrage réunit des contributions issues de la 8e édition des Rendez-vous du local organisée par la chaire Mutations de l'action publique et du droit public de Sciences Po, le 10 mai 2016 / sous la direction de Marc Abadie, Jean-Bernard Auby et Olivier Renaudie ; avec les contributions de Damien Augias [i 11 pozostałych] ; préface Jean-Michel Baylet ; postface Jean-Pierre Balligand
Wydawca:
Boulogne-Billancourt : Berger-Levrault
Rok wydania:
© 2017
Seria:
Au Fil du Débat
Temat:
Administracja lokalna - Francja - konferencje.
Decentralizacja administracji - Francja - konferencje.
Stosunki rząd centralny-zbiorowości lokalne - Francja - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Les administrations économiques et financières a l'épreuve de la décentralisation : journée d'étude de Bordeaux, 31 mars 1994 / sous la présidence de Jean Choussat ; [Ministère de l'économie et al.]
Wydawca:
Bordeaux : Editions Ly Co Fac
Rok wydania:
1995
Temat:
Decentralizacja administracji - Francja - konferencje.
Dekoncentracja administracji - Francja - konferencje.
Finanse lokalne - Francja - konferencje.
Finanse publiczne - Francja - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Władza lokalna a problemy rozwoju samorządności i decentralizacji w Polsce / pod red. Piotra Dobrowolskiego
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Rok wydania:
2000
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 1827
Temat:
Samorząd lokalny - Polska.
Administracja lokalna - Polska.
Decentralizacja administracji - Polska.
Demokracja lokalna - Polska.
Administracja publiczna - reforma - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Les acteurs de la vie politique locale / sous la dir. de: Jean Petaux, Jacek Wódz
Wydawca:
Katowice : Éditions "Śląsk"
Rok wydania:
1996
Seria:
Collection de l'Ecole Internationale des Sciences Politiques Katowice
Temat:
Administracja lokalna - badania porównawcze.
Decentralizacja administracji - badania porównawcze.
Gospodarka regionalna - badania porównawcze.
Samorząd lokalny - badania porównawcze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Les administrations économiques et financières et l'aménagement du territoire : journée d'étude de Bordeaux, 6 avril 1995 / [Ministère de l'économie et des finances, [Comité régional pour l'information et la communication Aquitaine] ; Université de Bordeaux IV, Facultés de Droit (CERAF) et des Sciences Economiques ; Institut d'études politiques de Bordeaux] ; sous la dir. de Jean Choussat
Wydawca:
[Bordeaux] : Comité régional pour l'information et la communication : L.C.F. Editions
Rok wydania:
1996
Temat:
Administracja lokalna - aspekt ekonomiczny - Francja.
Decentralizacja administracji - Francja.
Zagospodarowanie przestrzenne - Francja - 1945- - konferencje.
Zagospodarowanie przestrzenne - prawo - Francja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Autonomia fiskalna i jej wpływ na działania samorządów / Agnieszka Kopańska, Grzegorz Kula, Joanna Siwińska-Gorzelak, Grażyna Bukowska, Magdalena Młochowska
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
2018
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - finanse - 1990-.
Finanse lokalne - Polska - 1990-.
Budżety lokalne - Polska - 1990-.
Decentralizacja administracji - Polska - finanse.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Municipalities and local associations as subjects of public power decentralization : on the example of the Kujawsko-Pomorskie region in Poland / Mariusz Popławski
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Wydanie:
2nd edition
Rok wydania:
2014
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Decentralizacja administracji - Polska - 1990-.
Kujawsko-Pomorskie, Województwo (Polska ; 1999- ) - podział polityczny i administracyjny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kultura i jakość administracji publicznej a jakość życia : podstawowe problemy i uwarunkowania w Polsce współczesnej / Andrzej Piekara
Wydawca:
Warszawa ; Radom : Wyższa Szkoła Handlowa
Rok wydania:
2011
Temat:
Administracja publiczna - Polska - 20 w.
Decentralizacja administracji - Polska - 1990-.
Służba publiczna - Polska - 1990-.
Administracja publiczna - Polska - 21 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uspołecznienie planowania miejscowego : doświadczenia i propozycje / Anna Rębowska ; Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział w Krakowie
Wydawca:
Kraków : IGPiK
Rok wydania:
1990
Seria:
Wyróżnione Problemy Warsztatowe Planowania Miejscowego ; z. 5
Temat:
Decentralizacja administracji - Polska - 1990-.
Administracja lokalna - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Zagospodarowanie przestrzenne - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Planowanie gospodarcze - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Organy władzy i administracji rządowej i samorządowej w Polsce. T. 1, vol.1, Zbiór wybranych ustaw i rozporządzeń / przygot. Kazimierz Kotarski
Wydawca:
Toruń : Wydaw. Adam Marszałek
Wydanie:
Według stanu na dzień 1 lipca 1999 r
Rok wydania:
1999
Temat:
Administracja lokalna - prawo - Polska - legislacja.
Decentralizacja administracji - prawo - Polska - legislacja.
Prawo administracyjne - Polska - legislacja.
Polska - podział polityczny i administracyjny - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Organy władzy i administracji rządowej i samorządowej w Polsce. T. 1, vol. 2, Zbiór wybranych ustaw i rozporządzeń / przygot. Kazimierz Kotarski
Wydawca:
Toruń : Adam Marszałek
Wydanie:
Wg stanu na dzień 1 lipca 1999 r
Rok wydania:
1999
Temat:
Administracja lokalna - prawo - Polska - legislacja.
Decentralizacja administracji - prawo - Polska - legislacja.
Prawo administracyjne - Polska - legislacja.
Polska - podział polityczny i administracyjny - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Federal Britain in federal Europe? / Ian Taylor, Austin Mitchell, Stephen Haseler, Geoffrey Denton
Wydawca:
London : Federal Trust for Education and Research
Rok wydania:
© 2001
Temat:
Unia Europejska.
Unia Europejska - Wielka Brytania.
Rząd federalny - Wielka Brytania.
Rząd federalny - Kraje Unii Europejskiej.
Decentralizacja administracji - Wielka Brytania.
Decentralizacja administracji - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wellbeing and devolution : reframing the role of government in Scotland, Wales and Northern Ireland / Jennifer Wallace
Wydawca:
Cham : Palgrave Macmillan
Rok wydania:
2019
Seria:
Wellbeing in Politics and Policy
Temat:
Decentralizacja administracji - Wielka Brytania - Szkocja - 1990-.
Decentralizacja administracji - Wielka Brytania - Walia - 1990-.
Wielka Brytania - polityka i rządy - 21 w.
Irlandia - sytuacja społeczna - 1990-.
Szkocja (Wielka Brytania) - sytuacja społeczna.
Walia (Wielka Brytania) - sytuacja społeczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Linking regions and central governments : contracts for regional development
Wydawca:
Paris : OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development
Rok wydania:
2007
Temat:
Zagospodarowanie przestrzenne - Kraje OECD.
Decentralizacja administracji - Kraje OECD.
Stosunki rząd centralny-zbiorowości lokalne - Kraje OECD.
Kraje OECD - polityka gospodarcza.
Kraje OECD - sytuacja gospodarcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Niedźwiedzia przysługa : jak w amerykańskim miasteczku nie powstała libertariańska utopia (i co nieco o baribalach) / Matthew Hongoltz-Hetling ; przełożyła Aleksandra Paszkowska
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
2022
Temat:
Libertarianizm - Stany Zjednoczone - Grafton.
Decentralizacja administracji - Stany Zjednoczone - Grafton.
Ataki niedźwiedzi - Stany Zjednoczone - Grafton.
Grafton (Stany Zjednoczone) - historia.
Grafton (Stany Zjednoczone) - polityka i rządy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Organy władzy i administracji rządowej i samorządowej w Polsce. T. 2, Zbiór wybranych ustaw i rozporządzeń / przygot. Kazimierz Kotarski
Wydawca:
Toruń : Adam Marszałek
Wydanie:
Wg stanu na dzień 1 stycznia 1999 r
Rok wydania:
1999
Temat:
Administracja lokalna - prawo - Polska - legislacja.
Decentralizacja administracji - prawo - Polska - legislacja.
Prawo administracyjne - Polska - legislacja.
Prawo konstytucyjne - Polska - legislacja.
Polska - podział polityczny i administracyjny - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Le Comité des régions de l'Union européenne / Jacques Bourrinet ; préface de Monika Wulf-Mathies
Wydawca:
Paris : Economica
Rok wydania:
© 1997
Seria:
Coopération et Développement
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Kraje Unii Europejskiej.
Decentralizacja administracji - Kraje Unii Europejskiej.
Regionalizm - Kraje Unii Europejskiej.
Instytucje europejskie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
25 lat samorządności w Polsce : bilans decentralizacji władzy i zmiany gospodarczej / redakcja naukowa Sławomir H. Zaręba, Piotr Komorowski, Marcin Zarzecki
Wydawca:
Warszawa : Kontrast
Rok wydania:
2016
Temat:
Decentralizacja administracji - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Zmiana społeczna - Polska - 1990-.
Społeczeństwo obywatelskie - Polska - 1990-.
Polska - polityka i rządy - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Administracja publiczna : między polityką, prawem i ekonomią : jubileusz 10-lecia Katedry Administracji Publicznej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH / red. nauk. Joachim Osiński
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa
Rok wydania:
2010
Temat:
Administracja publiczna - 1990-.
Decentralizacja administracji.
Komunikacja w administracji publicznej.
Prawo administracyjne.
Administracja publiczna - zarządzanie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Lokalizacja instytucji publicznych jako element polityki miejskiej i regionalnej / Biuro Analiz i Dokumentacji. Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych
Wydawca:
Warszawa : Kancelaria Senatu
Rok wydania:
cop. 2015
Seria:
Opinie i Ekspertyzy - Kancelaria Senatu. Biuro Analiz i Dokumentacji ; 228
Temat:
Instytucje publiczne.
Polityka miejska.
Decentralizacja administracji.
Zagospodarowanie przestrzenne - Polska.
Zagospodarowanie przestrzenne - Niemcy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Towards sustainability : challenges to the social sciences and local democracy / ed. by Dieter Eissel, Jeremy Leaman & Ewa Rokicka ; University of Giessen (Germany), University of Loughborough (Great Britain), University of Łódź (Poland)
Wydawca:
Łódź : University of Łódź. Institute of Sociology
Rok wydania:
1996
Temat:
Decentralizacja administracji.
Samorząd lokalny.
Ekologia - aspekt społeczny - konferencje.
Polityka ochrony środowiska - konferencje.
Środowisko - ochrona - socjologia - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego jako podmiotów administracji publicznej w Polsce / Lech Jańczuk ; [Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych]
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Rok wydania:
2013
Temat:
Administracja publiczna.
Decentralizacja administracji.
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość : księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa / pod redakcją Karola Kiczki, Tadeusza Kocowskiego, Witolda Małeckiego
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
2018
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, 0137-1134 ; t. 114
Temat:
Kieres, Leon (1948- ) - księgi pamiątkowe.
Kieres, Leon (1948- ) - bibliografia.
Prymat prawa.
Decentralizacja administracji.
Prawo administracyjne.
Przedsiębiorczość (ekonomia).
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sprawność działania administracji publicznej w Polsce w warunkach decentralizacji / Wojciech Wytrążek ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Rok wydania:
2006
Temat:
Administracja publiczna.
Decentralizacja administracji - prawo - Polska - 1990-.
Administracja publiczna - Polska - zarządzanie - 1990-.
Polska - administracja - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w warunkach decentralizacji zarządzania sektorem publicznym : praca zbiorowa / pod red. nauk. Hanny Sochackiej-Krysiak
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa-Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
2008
Temat:
Samorząd lokalny - finanse.
Administracja publiczna.
Gospodarka publiczna.
Decentralizacja administracji.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wąski korytarz : państwa, społeczeństwa i losy wolności / Daron Acemoglu, James A. Robinson ; tłumaczenie Filip Filipowski
Wydawca:
Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
copyright © 2022
Temat:
Wolność - historia.
Państwo - historia.
Filozofia społeczna - historia.
Wolność - aspekt polityczny - historia.
Wolność.
Państwo.
Władza (nauki społeczne) - aspekt polityczny.
Decentralizacja administracji.
Władza wykonawcza.
Przemoc polityczna.
Demokracja bezpośrednia.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
    Wyświetlanie 1-85 z 85

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

    Prześlij opinię

    Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

    Formularz