Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Dochody - Polska - 1990-." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zróżnicowanie dochodów ludności rolniczej i ich uwarunkowania / Małgorzata Leszczyńska
Wydawca:
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rok wydania:
2007
Seria:
Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Monografie i Opracowania ; nr 2
Temat:
Dochody - Polska - 1990- - statystyki.
Ludność wiejska - sytuacja gospodarcza - badania - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dochody nieujawnione / redakcja naukowa Adam Mariański ; Aleksandra Krajewska, Adam Mariański, Aneta Nowak-Piechota, Bartosz Rodak, Kacper Sołoniewicz, Michał Sroczyński, Michał Wilk
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Stan prawny na 1 lutego 2016 r
Rok wydania:
2016
Seria:
Biblioteka Przeglądu Podatkowego
Zagadnienia Podatkowe
Temat:
Dochody - Polska - 1990-.
Podatek dochodowy - prawo - Polska - 1990-.
Administracja skarbowa - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zmiany w rozkładach dochodów gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji gospodarczej / Tomasz Panek ; Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk
Wydawca:
Warszawa : Główny Urząd Statystyczny. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych
Rok wydania:
1993
Seria:
Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych ; z. 211
Temat:
Gospodarstwa domowe - Polska - 1970-2000 - statystyki.
Gospodarstwa domowe - Polska - 1990- - prognozy.
Dochody - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wydajność fiskalna podatkowych źródeł dochodów budżetu państwa w Polsce / redakcja naukowa Teresa Famulska
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Rok wydania:
2021
Seria:
Praca Naukowa
Temat:
Dochody podatkowe - Polska - 1990-.
Podatek - Polska - 1990-.
Dochody państwowe - Polska - 1990-.
Prawo podatkowe - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Poziom i zróżnicowanie dochodów gospodarstw domowych w Polsce w latach 1993-2007 na tle przemian społeczno-ekonomicznych / Krystyna Hanusik, Urszula Łangowska-Szczęśniak
Wydawca:
Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Rok wydania:
2009
Seria:
Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski, 1233-6408 ; nr 433
Temat:
Dochody - Polska - 1990- - statystyki.
Koszt i poziom życia - Polska - 1990- - statystyki.
Gospodarstwa domowe - Polska - 1990- - statystyki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dochody i Warunki Życia Ludności Polski : (raport z badania EU-SILC ... r.) / Główny Urząd Statystyczny
Wydawca:
Warszawa : Główny Urząd Statystyczny
Rok wydania:
2008-
Seria:
Informacje i Opracowania Statystyczne / Główny Urząd Statystyczny
Temat:
Koszt i poziom życia - Polska - 1990- - statystyki.
Dochody - Polska - 1990- - statystyki.
Gatunek / Forma:
Czasopisma polskie - Polska - Warszawa - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kwestia dochodów w rolnictwie chłopskim w okresie transformacji / Józef Stanisław Zegar
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
2002
Seria:
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 0867-7727 ; 498
Temat:
Dochody rolnicze - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Capability to social progress in Poland's regions = Zdolności rozwojowe społeczności w regionach Polski / ed. by Danuta Tomczak
Wydawca:
Warszawa : Warsaw University Press
Rok wydania:
2011
Temat:
Rozwój społeczności lokalnej - Polska - 1990-.
Gospodarka regionalna - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Dochody - Polska - 1990-.
Czas wolny - aspekt ekonomiczny - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zasady opodatkowania dochodów uzyskanych za granicą : dochody uzyskane za granicą w zeznaniu rocznym za 2006 r., zasady rozliczania dochodów z zagranicy w 2007 r., nowe zasady przeliczania walut, zmiany w definicji działalności gospodarczej, zasady rozliczania przychodów ze stosunku pracy za granicą / Wanda Karasińska
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Wszechnica Podatkowa
Rok wydania:
2007
Temat:
Podatek dochodowy - dochody zagraniczne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków - diagnoza społeczna 2011 : raport tematyczny / red. Irena E. Kotowska ; [aut. raportu: Anita Abramowska-Kmon et al.]
Wydawca:
Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Rok wydania:
2012
Temat:
Praca - Polska - 1990- - statystyki.
Dochody - Polska - 1990- - statystyki.
Rynek pracy - Polska - 1990- - statystyki.
Wykluczenie społeczne - badania - Polska - 1990-.
Wykluczenie społeczne - Polska - 1990- - statystyki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studium realizacji potrzeb żywnościowych ludności Polski na tle wielowymiarowych klasyfikacji i analiz gospodarstw domowych / Wacław Laskowski
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. SGGW
Rok wydania:
2005
Seria:
Rozprawy Naukowe i Monografie / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego ; 285
Temat:
Dochody - konsumpcja - Polska - 1990-.
Żywność - konsumpcja - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych przez Polaków za granicą i osoby zagraniczne w Polsce. Cz. 1, Komentarz / Janusz Białobrzeski
Wydawca:
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji "Difin"
Wydanie:
Stan prawny 1 sierpnia 1994 r
Rok wydania:
1994
Seria:
Vademecum Podatnika ; 44
Temat:
Podatek dochodowy - dochody zagraniczne - Polska - 1990-.
Podwójne opodatkowanie - interpretacja - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zagwarantowanie bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami oraz ochrona wpływów budżetowych poprzez ustanowienie wyłączności polskiego notariusza : propozycja Krajowej Rady Notarialnej / oprac. Paweł Czubik, Adam Kucharski, Maciej Mataczyński ; wstępem opatrzył Zbigniew Klejment
Wydawca:
Kraków : Instytut Multimedialny
Rok wydania:
2007
Temat:
Dochody państwowe - Polska - 1990-.
Handel nieruchomościami - Polska - 1990-.
Notariat - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dochód narodowy Polski według województw w 1986 r. / Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk
Wydawca:
Warszawa : Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk
Rok wydania:
1989
Temat:
Dochód narodowy - Polska - 1945-1990 - statystyki.
Dochody - Polska - 1945-1990 - statystyki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dochody i akumulacja w gospodarce chłopskiej / Andrzej Piotr Wiatrak ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe
Rok wydania:
1982
Seria:
Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa
Temat:
Dochody rolnicze - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Aktywna gospodarka nieruchomościami w gminie : prawo, instrumenty, dochody gmin / Joanna Cymerman ; Politechnika Koszalińska
Wydawca:
Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej
Rok wydania:
2011
Seria:
Monografia. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska / Politechnika Koszalińska
Temat:
Dochody lokalne - Polska - 1990-.
Finanse gminne - Polska - 1990-.
Nieruchomości - zarządzanie - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Źródła finansowania samorządu terytorialnego / redakcja naukowa Antoni Hanusz ; [poszczególne rozdziały opracowali:] Antoni Hanusz, Andrzej Niezgoda, Piotr Czerski, Magdalena Musiał, Paweł Szczęśniak ; [recenzent Wiesława Miemiec]
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Stan prawny na 15 maja 2015 r
Rok wydania:
2015
Temat:
Podatki lokalne - Polska - 1990-.
Dochody lokalne - Polska - 1990-.
Finanse lokalne - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dochody własne i ich znaczenie dla dochodów i wydatków budżetów samorządowych / Agata Bury ; Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki
Rok wydania:
2005
Temat:
Finanse lokalne - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - finanse - 1990-.
Dochody lokalne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Potencjał dochodowy samorządu w Polsce : na tle zmian ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego / Teresa Lubińska, Sławomir Franek, Marcin Będzieszak
Wydawca:
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji "Difin"
Rok wydania:
2007
Temat:
Dochody lokalne - prawo - Polska.
Dochody lokalne - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - finanse - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Produkt krajowy brutto i dochody ludności według województw w 1992 roku. Cz. 1, Metodologia i wyniki badania : praca zbiorowa / pod kier. i red. Leszka Zienkowskiego
Wydawca:
Warszawa : Zakład Badań Statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk
Rok wydania:
1994
Temat:
Dochody - Polska - województwa - 1990- - statystyki.
Produkt krajowy brutto - metodologia.
Produkt krajowy brutto - Polska - województwa - 1990- - statystyki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konsumpcja w wielkomiejskich gospodarstwach domowych w Polsce w okresie kryzysu finansowo-ekonomicznego / Tomasz Zalega
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2012
Temat:
Koszt i poziom życia - Polska - 1990-.
Dochody - konsumpcja - Polska - 1990-.
Konsumenci - Polska - postawy - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konsumpcja w Polsce i jej przemiany w okresie transformacji / Felicjan Bylok ; Politechnika Częstochowska
Wydawca:
Częstochowa : Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej
Rok wydania:
2005
Seria:
Seria Monografie / Politechnika Częstochowska, 0860-5017 ; nr 108
Temat:
Społeczeństwo konsumpcyjne.
Dochody - konsumpcja - Polska - 1990-.
Koszt i poziom życia - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dochody rolnicze : determinanty - zróżnicowanie - stabilizacja / Agnieszka Kurdyś-Kujawska, Agnieszka Strzelecka, Anna Szczepańska-Przekota, Danuta Zawadzka
Wydawca:
Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej
Wydanie:
Wyd. I
Rok wydania:
2019
Seria:
Monografia, 0239-7129 ; nr 370
Temat:
Rolnictwo - subwencje - Polska - 1990-.
Dochody rolnicze - Polska - 1990-.
Gospodarstwa rolne - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Gospodarstwa rolne - zarządzanie - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Regionalne zróżnicowanie konsumpcji indywidualnej / Krystyna Kuśmierczyk
Wydawca:
Warszawa : Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji
Rok wydania:
2002
Temat:
Gospodarstwa domowe - Polska - 1990- - statystyki.
Gospodarstwa domowe - Polska - finanse - 1990-.
Dochody - konsumpcja - Polska - 1990- - statystyki.
Koszt i poziom życia - Polska - 1990- - statystyki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Produkt krajowy brutto i dochody ludności według województw w 1992 roku. Cz. 2, Regionalne zróżnicowanie rozwoju gospodarczego i poziomu życia ludności / uwagi analityczne K. Berger, L. Zienkowski
Wydawca:
Warszawa : Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk
Rok wydania:
1994
Temat:
Dochody - zróżnicowanie regionalne - Polska - 1990-.
Produkt krajowy brutto - zróżnicowanie regionalne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System subwencjonowania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce : dysfunkcje i pożądane kierunki racjonalizacji / Alicja Sekuła ; Politechnika Gdańska
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
Rok wydania:
2016
Seria:
Monografie / Politechnika Gdańska ; 160
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - finanse - 1990-.
Samorząd lokalny - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Dochody lokalne - Polska - 1990-.
Subwencje - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - finanse - 1990- - badania porównawcze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polskie gospodarstwa domowe w okresie przemian społeczno-gospodarczych : analiza ekonometryczno-statystyczna / Katarzyna Warzecha
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo AE
Rok wydania:
2005
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Temat:
Unia Europejska - Polska - 1990-.
Dochody - konsumpcja - Polska - 1990-.
Koszt i poziom życia - Polska - 1990-.
Gospodarstwa domowe - socjologia - Polska.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podział zasobów publicznych między administrację rządową i samorządową / Andrzej Niezgoda
Wydawca:
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business
Wydanie:
Stan pawny na 15 września 2012 r
Rok wydania:
2012
Seria:
Monografie Lex, 1897-4392
Temat:
Dochody państwowe - prawo - Polska - 1990-.
Dochody lokalne - prawo - Polska.
Finanse publiczne - prawo - Polska - 1990-.
Finanse lokalne - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych przez Polaków za granicą i osoby zagraniczne w Polsce. Cz. 2, Teksty umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu z krajami europejskimi / [zebr. Dorota Szypulewska]
Wydawca:
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji "Difin"
Rok wydania:
1994
Seria:
Vademecum Podatnika ; 44
Temat:
Podatek dochodowy - dochody zagraniczne - źródła.
Podatek dochodowy - dochody zagraniczne - Polska - 1990-.
Podwójne opodatkowanie - traktaty.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wyniki finansowe przedsiębiorstw a dochody budżetu państwa / Wiesław Szczęsny
Wydawca:
Warszawa : Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych
Rok wydania:
1996
Seria:
Z Prac Instytutu / Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, 1230-2589 ; 35
Temat:
Przedsiębiorstwa - finanse - ocena.
Dochody państwowe.
Budżet.
Dochody państwowe - Polska - 1990- - statystyki.
Przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1990- - statystyki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wpływ polityki banku centralnego na wielkość dochodów budżetu z renty emisyjnej / Jacek Cukrowski, Jarosław Janecki ; Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych
Wydawca:
Warszawa : Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych
Rok wydania:
2001
Seria:
Studia i Analizy / Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, 1506-1701 ; 227
Temat:
Narodowy Bank Polski.
Deficyt budżetowy - Polska - 1990-.
Dochody państwowe - Polska - 1990-.
Finanse publiczne - Polska.
Polityka pieniężna - Polska.
Renta (ekonomia).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prace z zakresu statystyki / [red. nauk. z. Jan Steczkowski]
Wydawca:
Kraków : Akademia Ekonomiczna
Rok wydania:
1987
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 0208-7944 ; nr 245
Temat:
Nauka - 20 w.
Analiza regresji - modele ekonometryczne.
Demografia - Polska - 1945-1990.
Dochody - Polska - 1945-1990.
Procesy Markowa.
Energia - konsumpcja - Afryka.
Galicja (Polska ; region) - ludność - 19 w. - statystyki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Tożsamość w naukach społecznych a ekonomiczne zróżnicowanie dochodów w ramach bogactwa i bezpieczeństwa społeczeństw / Lilla Młodzik, Michał Mackiewicz, Ireneusz Miciuła
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Naukowe Sophia
Rok wydania:
2018
Temat:
Wizerunek przedsiębiorstwa.
Bogactwo - aspekt społeczny.
Podział dochodu - aspekt społeczny.
Dochody - zróżnicowanie regionalne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza oszczędności sektorów instytucjonalnych na podstawie macierzy rachunkowości społecznej / Joanna Trębska
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2020
Seria:
Ekonomia
Temat:
Rachunkowość narodowa.
Dochody - Polska - 1990-.
Oszczędzanie - Polska - 1990-.
Rozwój gospodarczy - polityka publiczna - Polska - 1990-.
Geografia ekonomiczna - 1990-.
Dochód narodowy
Oszczędności
Rachunkowość narodowa
Wzrost gospodarczy
Kraje Unii Europejskiej
Polska
Gospodarka, ekonomia, finanse
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Monografia
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Efektywność fiskalna podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce / Edyta Małecka-Ziembińska ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2012
Temat:
Dochody - polityka publiczna - Polska - 1990-.
Podatek dochodowy - Polska - 1990-.
Podatek dochodowy - prawo - Polska - 1990-.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Way of life of polish society in economic regress : a raport on the survey / Lidia Besid [et al.] ; Polish Academy of Sociences. Instiute of Philosophy and Sociology
Wydawca:
Warsaw : IPS. PAS
Rok wydania:
1988
Temat:
Kryzysy gospodarcze - Polska.
Koszt i poziom życia - Polska.
Jakość życia - Polska - 1945-1990.
Koszt i poziom życia - Polska - 1945-1990.
Kryzysy gospodarcze - Polska - 1945-1990.
Dochody - konsumpcja - Polska - 1945-1990.
Jakość życia - Polska - 1970-2000.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System instytucji prawno-finansowych PRL. T. 3, Instytucje budżetowe. Cz. 2, Dochody i wydatki budżetu / red. t. Marian Weralski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Państwa i Prawa
Wydawca:
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Rok wydania:
1985
Temat:
Budżet - Polska - 1945-1990.
Budżet - prawo - Polska - 1945-1990.
Dochody państwowe - Polska - 1945-1990.
Instytucje publiczne - Polska - 1945-1990.
Wydatki publiczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
From transition to European monetary integration : revenues from seigniorage in Poland / Jacek Cukrowski
Wydawca:
Warsaw : CASE - Center for Social and Economic Research
Rok wydania:
2002
Seria:
CASE-CEU Working Papers Series, 1506-1639 ; nr 41
Temat:
Narodowy Bank Polski.
Dochody państwowe - Polska - 1990-.
Finanse publiczne - Polska - 1990-.
Europejska Unia Gospodarczo-Walutowa.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski : studium porównawcze struktur wytwóczych i regulatorów rynków rolnych / Andrzej Czyżewski, Anna Henisz-Matuszczak ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Wydanie:
Wyd. 2 zm
Rok wydania:
2006
Temat:
Polityka rolna - Polska - 1990-.
Polityka rolna - Kraje Unii Europejskiej.
Dochody rolnicze - Polska - 1990-.
Dochody rolnicze - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski : studium porównawcze struktur wytwórczych i regulatorów rynków rolnych / Andrzej Czyżewski, Anna Henisz-Matuszczak ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Wydawca:
Poznań : Wydaw. Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2004
Temat:
Polityka rolna - Kraje Unii Europejskiej.
Polityka rolna - Polska - 1990-.
Dochody rolnicze - Kraje Unii Europejskiej.
Dochody rolnicze - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podatek dochodowy jako regulator dochodów osób fizycznych w Polsce okresu transformacji ustrojowej / Edyta Małecka-Ziembińska ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2006
Temat:
Podatek dochodowy.
Podatek dochodowy - prawo - Polska - 1990-.
Dochody - polityka publiczna - Polska - 1990-.
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Polska - polityka gospodarcza - 1989-.
Polska
Gospodarka, ekonomia, finanse
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Opodatkowanie dochodów nieujawnionych jako narzędzie uszczelniające system podatkowy / Krzysztof Kandut
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Stan prawny na 14 lipca 2016 r
Rok wydania:
2017
Seria:
Monografie, 1897-4392
Biblioteka Przeglądu Podatkowego
Temat:
Podatek dochodowy - prawo - Polska - 1990-.
Administracja skarbowa - Polska - 1990-.
Dochody - prawo - Polska.
Uchylanie się od opodatkowania - Polska.
Dochody - prawo - Europa - badania porównawcze.
Podatek dochodowy - prawo - Europa - badania porównawcze.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dług publiczny w systemie finansowym jednostek samorządu terytorialnego : (na przykładzie miast na prawach powiatu) / Marzanna Poniatowicz
Wydawca:
Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Rok wydania:
2005
Temat:
Długi publiczne - Kraje Unii Europejskiej - zarządzanie - 1990-.
Długi publiczne - Polska - zarządzanie - 1990-.
Długi publiczne.
Finanse lokalne - Kraje Unii Europejskiej.
Finanse lokalne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ewidencja należności budżetowych : wydanie na rok 2023 i 2024 / Ireneusz Rosiek
Wydawca:
Warszawa : Publiconomia
Wydanie:
Stan prawny na dzień 6 września 2023 r
Rok wydania:
2023
Temat:
Dochody jednostek samorządu terytorialnego
Dochody państwa
Klasyfikacja budżetowa
Rachunkowość budżetowa
Budżety lokalne - rachunkowość - prawo - Polska - 1990-.
Polska
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Monografia
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz