Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Domański, Ryszard (1928-2021)" wg kryterium: Autor


Wyświetlanie 1-76 z 76
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nowe kierunki badawcze w regionalistyce : nowe doświadczenia polityki regionalnej / pod red. Ryszarda Domańskiego
Wydawca:
Warszawa : KPZK PAN
Rok wydania:
2003
Seria:
Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 0079-3493 ; z. 204
Temat:
Globalizacja - 1990-.
Gospodarka regionalna - reorganizacja - Europa Wschodnia.
Innowacje - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - Europa Wschodnia - 1990-.
Innowacje - aspekt ekonomiczny - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - Europa - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studia nad przestrzennym zagospodarowaniem zlewni górnej Noteci / [wprowadzenie Ryszard Domański]
Wydawca:
[Warszawa ; Poznań : Wydawnictwo Naukowe PWN]
Rok wydania:
1979
Temat:
Zagospodarowanie przestrzenne - Polska - Noteci Górnej, Dorzecze.
Zagospodarowanie przestrzenne - Polska - Noteci Górnej, Dorzecze - modele matematyczne.
Rolnictwo - Polska - Noteci Górnej, Dorzecze.
Noteci Górnej, Dorzecze (Polska).
Noteci Górnej, Dorzecze (Polska) - ludność.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zespoły sieci komunikacyjnych / Ryszard Domański
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
1963
Seria:
Prace Geograficzne / Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii ; nr 41
Temat:
Transport.
Transport i komunikacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Systemy ekologiczno-ekonomiczne : modelowanie współzależności i rozwoju / Ryszard Domański ; Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania:
1992
Seria:
Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 0079-3507 ; t. 100
Temat:
Ekonomia środowiska.
Środowisko - ochrona - aspekt ekonomiczny.
Środowisko przyrodnicze - aspekt ekonomiczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sieciowe koncepcje gospodarki miast i regionów / Ryszard Domański, Andrzej Marciniak
Wydawca:
Warszawa : KPZK PAN
Rok wydania:
2003
Seria:
Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 0079-3493 [i.e. 0079-3507] ; t. 113
Temat:
Gospodarka miejska - modele matematyczne.
Gospodarka regionalna - innowacje - Polska - 1990-.
Gospodarka regionalna - modele matematyczne.
Sieci uzbrojenia terenu - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Strategie rozwoju wielkich miast / pod red. Ryszarda Domańskiego
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN
Rok wydania:
1995
Seria:
a Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 0079-3493 ; z. 169
Temat:
Aglomeracje miejskie - Polska - 1990-.
Zagospodarowanie przestrzenne - Polska - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podstawy gospodarczej polityki miasta : studium Poznania / pod red. Ryszarda Domańskiego
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania:
1998
Seria:
Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 0079-3493 ; z. 181
Temat:
Gospodarka miejska.
Zagospodarowanie przestrzenne - Polska - Poznań.
Poznań (Polska) - sytuacja gospodarcza - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podstawy gospodarczej polityki miasta : studium Poznania. Cz. 2 / pod red. Ryszarda Domańskiego
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania:
1999
Seria:
Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 0079-3493 ; z. 187
Temat:
Gospodarka miejska.
Zagospodarowanie przestrzenne - Polska - Poznań.
Poznań (Polska) - sytuacja gospodarcza - 1990- - studium przypadku.
Poznań (Polska) - sytuacja gospodarcza - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
European studies / scientific ed. Ryszard Domański
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1995
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Seria 1, 0208-4902 ; z. 229
Temat:
Europa - sytuacja gospodarcza - 1945-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prace z zakresu gospodarki przestrzennej / [red. nauk. Ryszard Domański]
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
dr. 1989
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Seria 1 ; z. 170
Temat:
Mieszkanie - Polska - 1945-1990.
Transport pasażerski - Polska - Poznań (region).
Użytkowanie gruntów - Polska - Poznań - 1945-.
Migracja wewnętrzna - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prace z zakresu gospodarki przestrzennej / [red. nauk. Ryszard Domański]
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1989
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Seria 1, 0208-4902 ; z. 165
Temat:
Urbanistyka - Polska - Wielkopolska (region).
Geografia miast - Polska - Wielkopolska (region).
Polityka energetyczna - Kraje Unii Europejskiej.
Migracje wahadłowe - Francja - Île-de-France (region).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prace z zakresu gospodarki przestrzennej / [red. nauk. Ryszard Domański]
Wydawca:
Poznań : Wydaw. Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1993
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Seria 1, 0208-4902 ; z. 206
Temat:
Zagospodarowanie przestrzenne - metodologia.
Ludność miejska - Polska - 1970-2000.
Urbanistyka - Polska - Wielkopolska (region).
Użytkowanie miejskie gruntów - Polska - Poznań.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prace z zakresu gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska / [red. nauk. Ryszard Domański]
Wydawca:
Poznań : Wydaw. Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1992
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Seria 1, 0208-4902 ; z. 204
Temat:
Geografia ekonomiczna - metodologia.
Geografia miast - Polska.
Środowisko - ochrona - Polska.
Urbanistyka - aspekt antropologiczny - Litwa - Wilno (region).
Zagospodarowanie przestrzenne - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prace z zakresu gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska / [red. nauk. Ryszard Domański]
Wydawca:
Poznań : Wydaw. Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1994
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Seria 1, 0208-4902 ; z. 221
Temat:
Geografia miast - Polska - Wielkopolska (region) - modele matematyczne.
Urbanistyka - Polska - Wielkopolska (region).
Zagospodarowanie przestrzenne - aspekt środowiskowy - Polska - Poznań.
Zagospodarowanie przestrzenne - Polska - Poznań.
Miasta - aspekt środowiskowy - Polska - Wielkopolska (region).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Syntetyczna charakterystyka obszaru : na przykładzie Okręgu Przemysłowego Konin-Łęczyca-Inowrocław / Ryszard Domański ; Komitet i Zakład Badań Rejonów Uprzemysłowionych Polskiej Akademii Nauk
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
1970
Seria:
Problemy Rejonów Uprzemysławianych
Temat:
Strefy przemysłowe - Polska - 1945-1990.
Zagospodarowanie przestrzenne - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka przestrzenna w procesie przejścia do systemu rynkowego / pod red. Ryszarda Domańskiego
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe
Rok wydania:
1990
Seria:
Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 0079-3493 ; z. 149
Temat:
Zagospodarowanie przestrzenne - Polska - 1970-2000.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Z doświadczeń etapowania planu rozwoju miasta / pod red. Ryszarda Domańskiego
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe
Rok wydania:
1987
Seria:
Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 0079-3493 ; z. 137
Temat:
Miasta - wzrost.
Urbanistyka - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
European studies / scientific eds. Ryszard Domański, Renata Stawarska
Wydawca:
Poznań : Publication of the Poznań University of Economics
Rok wydania:
1997
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Seria 1, 0208-4902 ; z. 253
Temat:
Unia Europejska.
Banki - Polska.
Inwestycje zagraniczne.
Inwestycje zagraniczne - Polska - 1990-.
Banki - Polska - 1990-.
Polityka ochrony środowiska - Kraje Unii Europejskiej.
Europa - integracja gospodarcza.
Kraje Unii Europejskiej - polityka gospodarcza - 1970-2000.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Miasto innowacyjne / Ryszard Domański ; Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN
Rok wydania:
2000
Seria:
Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 0079-3507 ; t. 109
Temat:
Gospodarka miejska - modele matematyczne.
Innowacje - aspekt ekonomiczny.
Miasta - wzrost - metodologia.
Urbanistyka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Cities and regions in an enlarging european union / ed. Ryszard Domański ; Polish Academy of Sciences. Committee for Space Economy and Regional Planning
Wydawca:
Warszawa : Polish Academy of Sciences. Committee for Space Economy and Regional Planning
Rok wydania:
2002
Seria:
Studia Regionalia, 0860-3375 ; vol. 10
Temat:
Unia Europejska - członkostwo - Europa Środkowa.
Unia Europejska - Europa Środkowa.
Gospodarka regionalna - reorganizacja - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Gospodarka regionalna - reorganizacja - Polska - 1990-.
Rozwój gospodarczy - zróżnicowanie regionalne - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Rozwój gospodarczy - zróżnicowanie regionalne - Polska - 1990-.
Urbanizacja - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Space economy in the transition : from the centrally-planned to the market system / ed. Ryszard Domański ; Polish Academy of Sciences. Committee for Space Economy and Regional Planning
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe
Rok wydania:
1992
Seria:
Studia Regionalia, 0860-3375 ; vol. 3
Temat:
Zagospodarowanie przestrzenne - Polska - 1990-.
Gospodarka regionalna.
Polska - sytuacja gospodarcza - prognozy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Recent advances in urban and regional studies / ed. Ryszard Domański ; Polish Academy of Sciences. Committee for Space Economy and Regional Planning
Wydawca:
Warszawa : PAS CSERP
Rok wydania:
2003
Seria:
Studia Regionalia, 0860-3375 ; vol. 12
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Kraje Unii Europejskiej.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska.
Urbanizacja.
Zagospodarowanie przestrzenne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The spatial transformation of the economy / Ryszard Domański ; Polish Academy of Sciences. Committee for Space Economy and Regional Planning
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN
Rok wydania:
1998
Seria:
Studia Regionalia, 0860-3375 ; vol. 7
Temat:
Gospodarka regionalna.
Zagospodarowanie przestrzenne - Polska - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna.
Geografia ekonomiczna.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - prognozy.
Polska - sytuacja gospodarcza - modele ekonometryczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prace z zakresu gospodarki przestrzennej / [red. nauk. R. Domański, Z. Gługiewicz]
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1978
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Seria 1 ; z. 75
Temat:
Analiza czynnikowa - zastosowania naukowe.
Usługi - Polska - 1945-1990.
Kruszywa - przeładunek.
Transport - aspekt ekonomiczny.
Transport lotniczy - aspekt ekonomiczny - Polska - 1945-1990.
Podróż - modele matematyczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Emerging spatial and regional structures of an economy in transition / ed. Ryszard Domański ; Polish Academy of Sciences. Committee for Space Economy and Regional Planning
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN
Rok wydania:
1998
Seria:
Studia Regionalia, 0860-3375 ; vol. 8
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Polska.
Geografia ekonomiczna.
Obszar gospodarczy.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Zagospodarowanie przestrzenne - Polska - 1990-.
Polska - polityka gospodarcza - 1989-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The competitiveness of regions in the Polish and European perspective / ed. Ryszard Domański ; Polish Academy of Sciences. Committee for Space Economy and Regional Planning
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania:
1999
Seria:
Studia Regionalia, 0860-3375 ; vol. 9
Temat:
Konkurencja - Europa - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - Europa - 1990- - konferencje.
Konkurencja - Europa - 1990- - konferencje.
Konkurencja - Polska - 1990- - konferencje.
Europa - integracja gospodarcza - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polskie badania gospodarki przestrzennej / pod red. Zbyszka Chojnickiego i Ryszarda Domańskiego
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe
Rok wydania:
1990
Seria:
Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 0079-3493 ; z. 146
Temat:
Zagospodarowanie przestrzenne - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Województwo poznańskie : zagadnienia geograficzne i społeczno-gospodarcze / pod red. Ryszarda Domańskiego i Stefana Kozarskiego ; [aut. oprac. Tadeusz Bartkowski et al.]
Wydawca:
Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
1986
Seria:
Prace Komisji Nauk Ekonomicznych / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 0554-8985 ; t. 10
Temat:
Poznańskie, Województwo (Polska ; 1975-1998).
Poznań (Polska ; region) - 1970-2000.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Urban and regional management in countries in transition / editors Manas Chatterji, Ryszard Domański ; Polish Academy of Sciences. Committee for Space Economy and Regional Planning
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN
Rok wydania:
1996
Seria:
Studia Regionalia, 0860-3375 ; vol. 5
Temat:
Polityka gospodarcza - aspekt społeczny - 1990- - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - 1990- - konferencje.
Geografia ekonomiczna - prognozy - konferencje.
Ameryka Południowa - emigracja i imigracja - 1990 - - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Changes in the regional economy in the period of system transformation / ed. Ryszard Domański, Eamonn Judge ; [transl.: Maria Kawińska, Eamonn Judge, Tomasz Żylicz] ; Polish Academy of Sciences. Committee for Space Economy and Regional Planning
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania:
1994
Seria:
Studia Regionalia, 0860-3375 ; vol. 4
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Europa Środkowa.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska.
Europa Wschodnia - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Książka
    Wyświetlanie 1-76 z 76

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

    Prześlij opinię

    Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

    Formularz