Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Dorzecza." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Integrated Watershed Management - Ecohydrology & Phytotechnology : manual / [ed. Maciej Zalewski, Iwona Wagner-Lotkowska] ; United Nations Educational, Scientific And Cultural Organization
Wydawca:
Venice : Unesco Regional Bureau for Science in Europe
Rok wydania:
cop. 2004
Temat:
Dorzecza - aspekt środowiskowy.
Ekohydrologia.
Dorzecza - Włochy.
Dorzecza - zarządzanie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przemiany kulturowo-osadnicze w dorzeczu rzeki Wiszni w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza w kontekście zmian prahistorycznej i wczesnohistorycznej ekumeny / Sylwester Czopek, Katarzyna Trybała-Zawiślak, Natalia Wojceszczuk, Oleg Osaulczuk, Dariusz Bobak, Piotr Gębica, Andrij Jacyszyn, Wojciech Pasterkiewicz, Dmytro Pawliw, Wołodymyr Petehyrycz, Marta Połtowicz-Bobak, Agnieszka Wacnik ; Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Centrum Naukowo-Badawcze "Ratownicza Służba Archeologiczna", Instytut Archeologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy
Wydawca:
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego : Oficyna Wydawnicza "Zimowit"
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2018
Temat:
Dorzecza - badania - Polska.
Dorzecza - Ukraina.
Epoka brązu - Wiszni, Dorzecze.
Epoka żelaza - Wiszni, Dorzecze.
Osadnictwo człowieka - Wiszni, Dorzecze.
Stanowiska archeologiczne - Wiszni, Dorzecze - katalogi.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Szczegółowy podział dorzecza Odry i rzek Przymorza = Registre des superficies du bassin de l'Odra et des cours d'eau du littoral de la Baltique
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Komunikacji : Państwowy Instytut Hydrologiczno-Meteorologiczny
Rok wydania:
1949
Seria:
Prace Państwowego Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego = Travaux de l'Institut Hydrologique et Météorologique de Pologne ; z. 5
Temat:
Dorzecza - Polska Północna.
Odry, Dorzecze (Polska).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Warunki naturalne zlewni Homerki i jej otoczenia / oprac. pod kier. Leszka Starkla
Wydawca:
Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. Polskiej Akademii Nauk
Rok wydania:
1981
Seria:
Dokumentacja Geograficzna 0012-5032 1981, z. 3
Temat:
Geomorfologia - Polska - Homerki, Dorzecze.
Hydrologia - Polska - Homerki, Dorzecze.
Środowisko - Polska - Homerki, Dorzecze.
Homerki, Dorzecze (Polska).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Transport zawiesiny w warunkach zmieniającej sie antropopresji w zlewni Bystrzanki (Karpaty fliszowe) / Małgorzata Kijowska-Strugała
Wydawca:
Warszawa : Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN im. Stanisława Leszczyckiego
Rok wydania:
2015
Seria:
Prace Geograficzne = Geographical Studies / Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, 0373-6547 ; nr 247
Temat:
Osady rzeczne - transport - badania - Polska - Bystrzanki, Dorzecze.
Hydrologia rzek - badania - Polska - Bystrzanki, Dorzecze.
Dorzecza - skutki działalności człowieka - Polska - Bystrzanki, Dorzecze.
Bystrzanki, Dorzecze (Polska).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Charakter i funkcjonowanie zagłębień bezodpływowych w krajobrazie strefy młodoglacjalnej (Pomorze Zachodnie, górna Parsęta) / Maciej Major
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Rok wydania:
2009
Seria:
Prace Komisji Geograficzno-Geologicznej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, 0137-9971 ; t. 40
Temat:
Geologia - Polska - Parsęty, Dorzecze.
Zagłębienia wytopiskowe - Polska - Parsęty, Dorzecze.
Parsęty, Dorzecze (Polska).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
2017 rok rzeki Wisły : Wisła i jej dorzecze, zagospodarowanie hydrotechniczne i wykorzystanie gospodarcze / Wojciech Majewski
Wydawca:
Warszawa : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Rok wydania:
2018
Seria:
Literatura Popularnonaukowa IMGW-PIB
Temat:
Budowle hydrotechniczne - Polska - Wisły, Dorzecze.
Wisły, Dorzecze (Polska).
Wisły, Dorzecze (Polska) - polityka gospodarcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wpływ zrzutów wód kopalnianych na odpływ rzek Górnośląskiego Zagłębia Węglowego / Magdalena Matysik
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2018
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; 3651
Temat:
Woda kopalniana - Polska - Górnośląskie Zagłębie Węglowe.
Odry, Dorzecze (Polska).
Wisły, Dorzecze (Polska).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studium hydrogeologiczne Pradoliny Redy w rejonie Wejherowa / Bernard Wróbel
Wydawca:
Gdańsk : Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk
Rok wydania:
1993
Seria:
Biblioteka Naukowa Hydrotechnika ; nr 14
Temat:
Hydrologia rzek - Polska - Redy, Dorzecze.
Odpływ (hydrologia) - Polska - Redy, Dorzecze.
Wody podziemne - skład chemiczny - Polska - Redy, Dorzecze.
Zasoby wodne - Polska - Redy, Dorzecze.
Geomorfologia - Polska - Redy, Dorzecze.
Redy, Dorzecze (Polska).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Hydrografia dorzecza Krutyni / Jerzy Kondracki, Zdzisław Mikulski
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
1958
Seria:
Prace Geograficzne / Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii ; [nr 13a]
Temat:
Krutyni, Dorzecze (Polska).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Funkcjonowanie systemu fluwialnego wyżynnej części dorzecza Wieprza w zlodowaceniu Wisły = Development of the fluvial system of the Wieprz river upland part drainage basin in the Vistulian / Józef Superson
Wydawca:
Lublin : Wydaw. UMCS
Rok wydania:
1996
Seria:
Rozprawy Habilitacyjne / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, 0860-7702 ; 53
Temat:
Geologia - Polska - Wieprza, Dorzecze.
Osady rzeczne - Polska - Wieprza, Dorzecze.
Würm (zlodowacenie) - Polska - Wieprza, Dorzecze.
Peryglacjał - Polska - Wieprza, Dorzecze.
Wieprza, Dorzecze (Polska).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dynamika krajobrazu : uwarunkowania i prawidłowości na przykładzie dorzecza Wiaru w Karpatach (XVIII-XXI wiek) / Andrzej Affek
Wydawca:
Warszawa : Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN im. Stanisława Leszczyckiego
Rok wydania:
2016
Seria:
Prace Geograficzne = Geographical Studies / Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, 0373-6547 ; nr 251
Temat:
Środowisko przyrodnicze - Polska - Wiaru, Dorzecze.
Zmiany krajobrazu - Polska - Wiaru, Dorzecze.
Własność - Polska - Wiaru, Dorzecze - historia.
Użytkowanie gruntów - Polska - Wiaru, Dorzecze.
Wiaru, Dorzecze (Polska) - badania.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przebieg odpływu w zlewni Wdy na tle zmian intensywności użytkowania wód w drugiej połowie XX wieku / Danuta Szumińska
Wydawca:
Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego ; Osie : Wdecki Park Krajobrazowy
Rok wydania:
2014
Temat:
Przepływ rzek - Polska - Wdy, Dorzecze.
Zarządzanie zasobami wodnymi - Polska - Wdy, Dorzecze.
Wdy, Dorzecze (Polska).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Atlas niv Odry = Atlas obszarów zalewowych Odry = Oder-Auen-Atlas / [seznam autorů: Artur Adamski et al. ; red.: Georg Rast, Petr Obrdlík, Piotr Nieznański ; překlad: Petr Obrdlík (tschechisch) et al. ; oprac. kartograficzne: Detlef Günther-Diringer, Nils Harm, Rafael Benz ; il.: Libuše Schmidt] ; Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju
Wydawca:
[Berlin] : WWF Deutschland ; [Rastatt] : WWF-Auen-Institut
Rok wydania:
2000
Temat:
Środowisko - Odry, Dorzecze.
Powodzie - opanowywanie - Odry, Dorzecze - mapy.
Środowisko przyrodnicze - ochrona - Odry, Dorzecze - mapy.
Bioindykatory - Odry, Dorzecze.
Odra (rzeka) - mapy.
Odry, Dorzecze - mapy.
Gatunek / Forma:
Atlasy - 1990-.
04. Dokumenty Kartograficzne
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dorzecze Wisły : monografia powodzi maj - czerwiec 2010 / pod red. Macieja Maciejewskiego, Mieczysława S. Ostojskiego, Tomasza Walczykiewicza
Wydawca:
Warszawa : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Rok wydania:
2011
Seria:
Monografie / Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Temat:
Powodzie - Polska - Wisły, Dorzecze - 1990-.
Szkody powodziowe - Polska - Wisły, Dorzecze - 1990-.
Powodzie - Polska - Wisły, Dorzecze - historia.
Odpływ (hydrologia) - Polska - Wisły, Dorzecze - 1990- - tabele, wykresy.
Stany wód - Polska - Wisły, Dorzecze - 1990- - tabele, wykresy.
Opady (meteorologia) - Polska - Wisły, Dorzecze - 1990 - obserwacje.
Powodzie - opanowywanie - Polska - Wisły, Dorzecze - 1990-.
Powodzie - Polska - Wisły, Dorzecze - 1990- - chronologia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Obieg wody w dorzeczu Bobrzy / Janusz Burchard ; Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział III - Nauk Matematyczno-Przyrodniczych
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw
Rok wydania:
1978
Seria:
Acta Geographica Lodziensia ; 40
Temat:
Hydrologia - Polska - Bobrzy, Dorzecze.
Przepływ rzek - Polska - Bobrzy, Dorzecze.
Bilans wodny - Polska - Bobrzy, Dorzecze.
Bobrzy, Dorzecze (Polska).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dorzecze Odry : monografia powodzi 2010 / pod red. Macieja Maciejewskiego, Mieczysława S. Ostojskiego, Tamary Tokarczyk
Wydawca:
Warszawa : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Rok wydania:
2011
Seria:
Monografie / Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Temat:
Powodzie - Polska - Odry, Dorzecze - 1990-.
Powodzie - opanowywanie - Polska - Odry, Dorzecze - 1990-.
Szkody powodziowe - Polska - Odry, Dorzecze - 1990-.
Odpływ (hydrologia) - Polska - Odry, Dorzecze - 1990- - tabele, wykresy.
Stany wód - Polska - Odry, Dorzecze - 1990- - tabele, wykresy.
Opady (meteorologia) - Polska - Odry, Dorzecze - 1990- - obserwacje.
Woda - jakość - ocena - Polska - Odry, Dorzecze.
Odry, Dorzecze (Polska) - 1990- - tabele, wykresy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Äneolithikum und Frühbronzezeit im Raum der Oberen Oder = Eneolit i wczesny okres epoki brązu w dorzeczu górnej Odry / Stefan Łęczycki
Wydawca:
Katowice : Muzeum Śląskie
Rok wydania:
cop. 2014
Temat:
Chalkolit - Odry Górnej, Dorzecze - rozprawy akademickie.
Epoka brązu - Odry Górnej, Dorzecze - rozprawy akademickie.
Geomorfologia - Odry Górnej, Dorzecze - holocen.
Wykopaliska archeologiczne - Odry Górnej, Dorzecze.
Zabytki prehistoryczne - Odry Górnej, Dorzecze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studia nad uzbrojeniem ludności kultury łużyckiej w dorzeczu Odry i Wisły : broń zaczepna / Jerzy Fogel
Wydawca:
Poznań : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
Rok wydania:
1979
Seria:
Seria Archeologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8195 ; nr 14
Temat:
Kultura łużycka - Polska - Odry, Dorzecze.
Kultura łużycka - Polska - Wisły, Dorzecze.
Broń prehistoryczna - Polska - Odry, Dorzecze.
Broń prehistoryczna - Polska - Wisły, Dorzecze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Modelowanie gospodarki wodnej na zbiornikach retencyjnych na przykładzie kaskady Nysy Kłodzkiej / Ryszard Kosierb
Wydawca:
Warszawa : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Rok wydania:
2017
Seria:
Monografie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego
Temat:
Zarządzanie zasobami wodnymi - Polska - Nysy Kłodzkiej, Dorzecze.
Hydrografia - Polska - Nysy Kłodzkiej, Dorzecze.
Nysy Kłodzkiej, Dorzecze (Polska).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The mesolithic in Lower Silesia in the light of settlement phenomena of the Kaczawa River basin / Mirosław Masojć
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
2004
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Archeologiczne, 0520-9250 ; 35
Temat:
Mezolit - Polska - Kaczawy, Dorzecze.
Stanowiska archeologiczne - Polska - Kaczawy, Dorzecze.
Kaczawy, Dorzecze (Polska) - zabytki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wpływ czynników antropogenicznych na rzeczny odpływ roztworów i zawiesin na międzyrzeczu Wisły i Bugu = Anthropogenic effects in river discharge of solutes and suspended sediment in the Vistula and Bug interfluve / Andrzej Świeca
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curii-Skłodowskiej
Rok wydania:
1998
Seria:
Rozprawy Habilitacyjne / Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, 0860-7702 ; 61
Temat:
Hydrologia rzek - Bugu, Dorzecze.
Hydrologia rzek - Polska - Wisły, Dorzecze.
Osady (geologia) - transport - Bugu, Dorzecze.
Osady (geologia) - transport - Polska - Wisły, Dorzecze.
Woda - chemia - Bugu, Dorzecze.
Woda - chemia - Polska - Wisły, Dorzecze.
Osady zawiesinowe - Bugu, Dorzecze.
Osady zawiesinowe - Polska - Wisły, Dorzecze.
Roztwory wodne (chemia).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Interdyscyplinarność w badaniach dorzecza : Ogólnopolska Konferencja Hydrologiczna, Kraków-Dobczyce, 21-23 maja 1999r. : (referaty wstępne) / pod red. Wojciecha Chełmickiego
Wydawca:
Kraków : Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rok wydania:
1999
Temat:
Dorzecza - badania - Polska - konferencje.
Dorzecza - badania - konferencje.
Hydrologia - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wpływ zmian w plonowaniu na przepływy rzeki Regi / Michał Friedrich ; Akademia Rolnicza w Szczecinie
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Rolniczej w Szczecinie
Rok wydania:
1974
Temat:
Wydajność upraw - Polska - Regi, Dorzecze.
Użytkowanie rolnicze gruntów - aspekt środowiskowy - Polska - Regi, Dorzecze.
Przepływ rzek - Polska - Regi, Dorzecze.
Bilans wodny - Polska - Regi, Dorzecze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Hydrologia Bieszczadów : zlewnie Sanu i Solinki powyżej Jeziora Solińskiego / red. nauk. Bartłomiej Rzonca i Janusz Siwek
Wydawca:
Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rok wydania:
2011
Temat:
Hydrologia - Polska - Bieszczady Zachodnie (góry).
Dorzecza - Polska - Bieszczady Zachodnie (góry).
Przepływ wód podziemnych - Polska - Bieszczady Zachodnie (góry).
Sanu, Dorzecze (Polska).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Obrządek pogrzebowy ludności kultury przeworskiej nadliswarciańskiego regionu osadniczego w młodszym i późnym okresie rzymskim / Joanna Zagórska-Telega ; rysunki Joanna Zagórska-Telega ; Uniwersytet Jagielloński. Instytut Archeologii
Wydawca:
Kraków : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagiellonica"
Rok wydania:
2019
Seria:
Opera Archaeologiae Iagellonicae ; vol. 4
Temat:
Kultura przeworska - Polska - Liswarty, Dorzecze.
Groby prehistoryczne - Polska - Liswarty, Dorzecze.
Obrzędy i ceremonie pogrzebowe prehistoryczne - Polska - Liswarty, Dorzecze.
Wykopaliska archeologiczne - Polska - Liswarty, Dorzecze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Założenia strategiczne i taktyka gospodarowania zasobami wodnymi dorzecza Odry w obecnych warunkach społecznych i gospodarczych / Antoni Arkuszewski ; Instytut Śląski w Opolu
Wydawca:
Opole : Instytut Śląski
Rok wydania:
1984
Seria:
Odra i Nadodrze
Temat:
Zasoby wodne - Polska - Odry, Dorzecze - konferencje.
Zarządzanie zasobami wodnymi - Polska - Odry, Dorzecze - konferencje.
Woda - konserwowanie zasobów - Polska - Odry, Dorzecze - konferencje.
Odry, Dorzecze (Polska) - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przyrodnicze uwarunkowania dynamiki obiegu wody i natężenia transportu fluwialnego w zlewni górnego Wieprza / red. Andrzej Świeca
Wydawca:
Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2004
Temat:
Środowisko przyrodnicze - Polska - Wieprza, Dorzecze.
Osady (geologia) - transport - Polska - Wieprza, Dorzecze.
Hydrologia - Polska - Wieprza, Dorzecze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Obieg wody w zrębowym obszarze wyżynnym na przykładzie dorzecza Rudawy / Alicja Tlałka
Wydawca:
Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego : Państwowe Wydaw. Naukowe. Oddział
Rok wydania:
1970
Seria:
Prace Instytutu Geograficznego ; 46
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Geograficzne ; z. 24
Temat:
Cykl hydrologiczny - Polska - Rudawy, Dorzecze.
Stany wód - Polska - Rudawy, Dorzecze.
Osady (geologia) - Polska - Rudawy, Dorzecze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dorzecze górnej i środkowej Obry od VI do początków XI wieku / Zofia Hilczerówna ; Instytut Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Rok wydania:
1967
Temat:
Osadnictwo człowieka - Polska - Obry, Dorzecze - średniowiecze.
Ceramika średniowieczna - Polska - Obry, Dorzecze.
Obry, Dorzecze (Polska) - średniowiecze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
River basin development : policies and planning : proceedings of the United Nations Interregional Seminar on "River Basin and Interbasin Development" convened from 16 to 26 September 1975 in Budapest in co-operation with the United Nations Development Programme and the National Water Authotity of Hungary. Vol. 1
Wydawca:
New York ; Budapest : United Nations
Rok wydania:
1976
Seria:
Natural Resources/Water Series ; no. 6
Temat:
Zarządzanie zasobami wodnymi - konferencje.
Dorzecza - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
River basin development : policies and planning : proceedings of the United nations Interregional Seminar on "River Basin and Interbasin Development convened from 16 to 26 September 1975 in Budapest in co-operation with the United Nations Development Programme and the National Water Authotity of Hungary. Vol. 2
Wydawca:
New York ; Budapest : United Nations
Rok wydania:
1976
Seria:
Natural Resources/Water Series ; no. 6
Temat:
Zarządzanie zasobami wodnymi - konferencje.
Dorzecza - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Charakterystyczne stany wody i objętości przepływu w ważniejszych przekrojach wodowskazowych rzeki Bugu = Hauteurs et débits d'eau caractéristiques dans les principaux profils limnimétriques du Bug / Walenty Jarocki
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Komunikacji : Państwowy Instytut Hydrologiczno-Meteorologiczny
Rok wydania:
1949
Seria:
Prace Państwowego Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego = Travaux de l'Institut Hydrologique et Météorologique de Pologne ; z. 7
Temat:
Hydrologia - Polska - Bugu, Dorzecza - tabele, wykresy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bilans wodnogospodarczy wód podziemnych z uwzględnieniem oddziaływań z wodami powierzchniowymi w dorzeczu Wisły : Informator Państwowej Służby Hydrogeologicznej / Piotr Herbich, Elżbieta Przytuła
Wydawca:
Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Rok wydania:
2012
Temat:
Bilans wodny - Polska - Wisły, Dorzecze.
Wody podziemne - Polska - Wisły, Dorzecze.
Zarządzanie zasobami wodnymi - Polska - Wisły, Dorzecze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce. T. 4, Stan jakości wód zlewni Dzierżąznej = State and antropogenic changes of water quality in Poland. Vol. 4, State of water quality in the Dzierżązna catchement / pod red. Janusza Burcharda i Macieja Ziułkiewicza ; Uniwersytet Łódzki. Komisja Hydrologiczna Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo UŁ
Rok wydania:
2006
Temat:
Woda - chemia - Polska - Dzierżąznej, Dorzecze.
Wody śródlądowe - jakość - Polska - Dzierżąznej, Dorzecze.
Wody śródlądowe - zanieczyszczenie - Polska - Dzierżąznej, Dorzecze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Naturalne uwarunkowania różnych reakcji rzek nizinnych na antropopresję na przykładzie środkowej Bzury i jej dopływów / Elżbieta Kobojek
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2009
Seria:
Rozprawy Habilitacyjne Uniwersytetu Łódzkiego
Temat:
Osadnictwo człowieka - Polska - Bzury, Dorzecze.
Rzeki - skutki działalności człowieka - Polska - Bzury, Dorzecze.
Koryta rzek - Polska - Bzury, Dorzecze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wartości środowiska przyrodniczego dorzecza Pilicy i zagadnienia jego ochrony / [red. t. Antoni S. Kleczkowski]
Wydawca:
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Rok wydania:
cop. 1978
Seria:
Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej ; t. 6
Temat:
Siedlisko (ekologia) - Polska - Pilicy, Dorzecze.
Środowisko przyrodnicze - ochrona - Polska - Pilicy, Dorzecze.
Środowisko przyrodnicze - Polska - Pilicy, Dorzecze.
Zbiorowiska roślinne - Polska - Pilicy, Dorzecze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Funkcjonowanie systemu stokowo-fluwialnego w górach wysokich strefy suchej : na przykładzie Atlasu Wysokiego / Elżbieta Rojan
Wydawca:
Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Rok wydania:
2019
Temat:
Stoki i zbocza (geomorfologia) - Maroko - Atlas Wysoki (góry).
Geomorfologia rzeczna - Maroko - Atlas Wysoki (góry).
Geomorfologia rzeczna - Maroko - Dadis, Dorzecze.
Dadis, Dorzecze (Maroko).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Fauna denna rzek zlewni Nysy Kłodzkiej i możliwości jej stosowania w ocenie jakości wód / Izabela Czerniawska- Kusza
Wydawca:
Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Rok wydania:
2011
Seria:
Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski, 1233-6408 ; 466
Temat:
Woda - jakość - Polska - Nysy Kłodzkiej, Dorzecze.
Zoobentos - Polska - Nysy Kłodzkiej, Dorzecze.
Zwierzęta wód płynących - Polska - Nysy Kłodzkiej, Dorzecze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studia nad rozmieszczeniem niektórych metali w środowisku wodnym zlewni górnej Narwi / Elżbieta Skorbiłowicz
Wydawca:
Białystok : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej
Rok wydania:
2010
Seria:
Rozprawy Naukowe/ Politechnika Białostocka. Biblioteka Ekologii, Biblioteka Kształtowania Środowiska
Temat:
Wody powierzchniowe - aspekt środowiskowy - Polska - Narwi, Dorzecze.
Wody śródlądowe - zanieczyszczenie metalami - Polska - Narwi, Dorzecze.
Metale ciężkie - aspekt środowiskowy - Polska - Narwi, Dorzecze.
Osady jeziorne - zawartość metali ciężkich - Polska - Narwi, Dorzecze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dorzecze Wisły : monografia powodzi lipiec 1997 / pod red. Jerzego Greli, Henryka Słoty, Jana Zielińskiego
Wydawca:
Warszawa : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Rok wydania:
cop. 1999
Seria:
Atlasy i Monografie / Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Temat:
Szkody powodziowe - zapobieganie - Polska - Wisły, Dorzecze.
Jeziora zaporowe - Polska - Wisły, Dorzecze.
Powodzie - Polska - Wisły, Dorzecze - 1990-.
Szkody powodziowe - Polska - Wisły, Dorzecze - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Typy geokompleksów i kierunki ich użytkowania w środkowej części dorzecza Pilicy / Stanisław Krysiak
Wydawca:
Łódź : ŁTN
Rok wydania:
cop. 1999
Seria:
Acta Geographica Lodziensia, 0065-1249 ; 75
Temat:
Ekosystemy - Polska - Pilicy, Dorzecze.
Przydatność rolnicza gleb - Polska - Pilicy, Dorzecze.
Krajobraz - ocena - Polska - Pilicy, Dorzecze.
Siedlisko (ekologia) - Polska - Pilicy, Dorzecze.
Środowisko przyrodnicze - Polska - Pilicy, Dorzecze.
Użytkowanie gruntów - Polska - Pilicy, Dorzecze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problematyka ekologiczna, edukacyjna i informacyjna w dorzeczu Odry : wybrane zagadnienia / pod red. nauk. Wiesława Drobka ; [aut. t. Damian Absalon et al.]
Wydawca:
Opole : Państ. Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu
Rok wydania:
2000
Seria:
Zeszyty Odrzańskie. Seria Nowa ; nr 18-19
Temat:
Ekologia rzek - Polska - Odry, Dorzecze.
Zanieczyszczenie - Polska - Odry, Dorzecze.
Środowisko - ochrona - Polska - Odry, Dorzecze.
Polityka ochrony środowiska - Polska - Odry, Dorzecze.
Ekologia - studia i nauczanie - Polska - Odry, Dorzecze.
Młodzież - Polska - Odry, Dorzecze - postawy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dynamika transportu fluwialnego Kamienicy Nawojowskiej / Wojciech Froehlich
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo PAN
Rok wydania:
1975
Seria:
Prace Geograficzne / Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania ; nr 114
Temat:
Bilans wodny - Polska - Kamienicy Nawojowskiej, Dorzecze.
Osady (geologia) - transport - Polska - Kamienicy Nawojowskiej, Dorzecze.
Osady rzeczne - Polska - Kamienicy Nawojowskiej, Dorzecze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Stan melioracji na tle warunków przyrodniczo-rolniczych dorzecza Odry / Stanisław Marcilonek, Krzysztof Nyc, Waldemar Balcer. Kierunki rozwoju systemów melioracji odwadniających w dorzeczu Odry i rzek Przymorza Zachodniego / S. Marcilonek, Stanislaw Kostrzewa ; Instytut Śląski w Opolu
Wydawca:
Opole : Instytut Śląski
Rok wydania:
1984
Seria:
Odra i Nadodrze
Temat:
Melioracje rolne - aspekt środowiskowy - Polska - Odry, Dorzecze.
Melioracje rolne - Polska - Odry, Dorzecze - statystyki.
Melioracje rolne - Polska - Odry, Dorzecze - prognozy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zróżnicowanie transportu zawiesiny w karpackiej części dorzecza Wisły / Adam Łajczak
Wydawca:
Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. Polskiej Akademii Nauk
Rok wydania:
1989
Seria:
Dokumentacja Geograficzna , 0012-5032 ; 1989, z. 5
Temat:
Osady zawiesinowe - Polska - Wisły Górnej, Dorzecze.
Osady rzeczne - Polska - Wisły Górnej, Dorzecze.
Osady (geologia) - transport - Polska - Wisły Górnej, Dorzecze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rzeka Bug : zasoby wodne i przyrodnicze / pod red. Jana Dojlido [et al.]
Wydawca:
Warszawa : IMiGW : Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
Rok wydania:
2003
Seria:
Atlasy i Monografie / Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Temat:
Środowisko przyrodnicze - Bugu, Dorzecze.
Wody śródlądowe - jakość - Bugu, Dorzecze.
Zasoby wodne - Bugu, Dorzecze.
Bugu, Dorzecze - badania.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawidłowości obiegu wody na obszarze beskidzko-pogórskim Karpat Zachodnich na przykładzie zlewni Bystrzanki w świetle zmian klimatu i działalności człowieka = Regularities of the water cycle in the Western Carpathians Beskids-foothills area based on the example of the Bystrzanka catchment in the light of climate change and human acitivity / Witold Bochenek
Wydawca:
Warszawa : Instytut Geografii i Przestrzennego Zgospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, Polska Akademia Nauk
Rok wydania:
© copyright 2020
Seria:
Prace Geograficzne / Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, 0373-6547 ; nr 271
Temat:
Hydrologia - Polska - Bystrzanki, Dorzecze.
Zmiany klimatyczne - Polska - Bystrzanki, Dorzecze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozkład przestrzenny opadów atmosferycznych w dorzeczu górnej Wisły : opady średnie roczne (1952-1981) / Marta Cebulska, Robert Szczepanek, Robert Twardosz
Wydawca:
Kraków : Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki Wydział Inżynierii Środowiska : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rok wydania:
2013
Temat:
Opady (meteorologia) - Polska - Wisły Górnej, Dorzecze - 1945-1990.
Opady (meteorologia) - Polska - Wisły Górnej, Dorzecze - pomiar.
Wisły Górnej, Dorzecze (Polska) - klimat.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wyjątkowe zdarzenia przyrodnicze na Dolnym Śląsku i ich skutki / pod red. Piotra Migonia
Wydawca:
Wrocław : Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
2010
Seria:
Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego ; 14
Temat:
Powodzie - Polska - Odry, Dorzecze - 19 w.
Powodzie - Polska - Odry, Dorzecze - 1990-.
Opady (meteorologia) - Polska - Odry, Dorzecze.
Geomorfologia - Polska - Odry, Dorzecze.
Spływy błotne - Polska - Sudety (góry).
Powodzie - Polska - Śląsk, Dolny (region) - 19 w.
Powodzie - Polska - Śląsk, Dolny (region) - 1990-.
Odry, Dorzecze (Polska) - klimat.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry : sytuacja po powodzi 1997 roku = Protection and recultivation of the Odra - basin areas : the situation after overflow 1997 : the 1st International Conference, Zielona Góra, 15-16.09.1998 / eds. Henryk Greinert, Urszula Kołodziejczyk, Andrzej Greinert
Wydawca:
Zielona Góra : "Gest"
Rok wydania:
[1998]
Temat:
Gleby - jakość - Polska - Odry, Dorzecze - konferencje.
Szkody powodziowe - Polska - Odry, Dorzecze - 1990- - konferencje.
Środowisko - ochrona - Polska - Odry, Dorzecze - konferencje.
Szkody powodziowe - Polska - Odry, Dorzecze - konferencje.
Odry, Dorzecze (Polska) - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola Odry i Łaby w przemianach kulturowych epoki brązu i epoki żelaza = Die Rolle der Oder und Elbe in den Kulturwandlungen der Bronze und Eisenzeit : materiały z konferencji naukowej w Gliwicach 23-24 listopada 1995 r. / [red. tomu Bogusław Gediga et al.]
Wydawca:
Wrocław ; Gliwice : [s.n.]
Rok wydania:
1997
Seria:
Prace Komisji Archeologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział we Wrocławiu, 0239-8052 ; nr 11
Seria Monograficzna / Muzeum w Gliwicach ; nr 7
Temat:
Epoka brązu - Łaby, Dorzecze - konferencje.
Epoka brązu - Odry, Dorzecze - konferencje.
Epoka żelaza - Łaby, Dorzecze - konferencje.
Epoka żelaza - Odry, Dorzecze - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Hydrogeomorfologia obszarów źródliskowych (dorzecze Parsęty, Polska NW) / Małgorzata Mazurek
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2010
Seria:
Seria Geografia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8128 ; nr 92
Temat:
Geomorfologia rzeczna - Polska - Parsęty, Dorzecze.
Wody podziemne - Polska - Parsęty, Dorzecze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dziejowe przemiany sieci wodnej i zagospodarowania przestrzennego Krakowa / Mieczysław Tobiasz ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Budownictwa i Gospodarki Wodnej w Rolnictwie
Wydawca:
Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo PAN
Rok wydania:
1977
Temat:
Hydrografia - Polska - Kraków.
Zagospodarowanie przestrzenne - Polska - Kraków.
Dorzecza - Polska - Kraków.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Identyfikacja małych zlewni podatnych na formowanie gwałtownych wezbrań w Karpatach Polskich = Identification of small catchments prone to flash flood generation in the Polish Carpathians / Tomasz Bryndal
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego
Rok wydania:
2014
Seria:
Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 690
Temat:
Dorzecza - Polska - Karpaty (góry).
Powodzie - aspekt środowiskowy - Polska - Karpaty (góry).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zmienność denudacji chemicznej w Karpatach fliszowych : (na przykładzie zlewni potoku Bystrzanka) / Andrzej Welc
Wydawca:
Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. Polskiej Akademii Nauk
Rok wydania:
1985
Seria:
Dokumentacja Geograficzna , 0012-5032 ; 1985, z. 5
Temat:
Denudacja (geomorfologia) - Karpaty (góry).
Bystrzanki, Dorzecze (Polska).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Grodziska wczesnośredniowieczne w dorzeczu Regi / Andrzej Janowski
Wydawca:
Wrocław : Uniwersytet Wrocławski : Pracownia Badań nad Wczesnymi Dziejami Europy Środkowej. Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
2020
Seria:
Scripta Historica Europaea / Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracownia Badań nad Wczesnymi Dziejami Europy Środkowej ; 3
Temat:
Wykopaliska archeologiczne - Polska - Regi, Dorzecze.
Miasta średniowieczne - Polska - Regi, Dorzecze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zasoby i perspektywy gospodarowania wodą w dorzeczu Wisły / redakcja Włodzimierz Marszelewski ; Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Komisja Hydrologiczna Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Stowarzyszenie Hydrologów Polskich
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Rok wydania:
2017
Seria:
Monografie Komisji Hydrologicznej PTG ; t. 4
Temat:
Zarządzanie zasobami wodnymi - planowanie - Polska - Wisły, Dorzecze - tabele,wykresy.
Odpływ (hydrologia) - prędkość - badania.
Zarządzanie zasobami wodnymi - Polska - Wisły, Dorzecze.
Odpływ (hydrologia) - Polska - Wisły, Dorzecze.
Woda - jakość - Polska - Wisła (rzeka).
Wisły, Dorzecze (Polska) - prognozy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Charakterystyka flory naczyniowej dolin rzecznych zlewni Białej Przemszy / Krzysztof Malewski ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki
Rok wydania:
2010
Temat:
Rośliny - Polska - Białej Przemszy, Dorzecze.
Inwentarze roślinności - Polska - Białej Przemszy, Dorzecze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Górne Pobuże w wiekach VIII - XI : zagadnienia kultury / Andrzej Nowakowski
Wydawca:
Łódź ; Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw
Rok wydania:
1972
Seria:
Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział II Nauk Historycznych i Społecznych = Societas Scientiarum Lodziensis
Acta Archaeologica Lodziensia ; nr 21
Temat:
Zabytki średniowieczne - Bugu, Dorzecze.
Słowianie - historia - źródła.
Bugu, Dorzecze - historia - źródła.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Longue durée processes and geohistorical conformation in Mexico : the case of fishermen communities of Lower Papaloapan Basin (Veracruz, Mexico) / Joaquín Roberto González Martínez ; Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies, Institute of Developing Countries
Wydawca:
Warsaw : Faculty of Geography and Regional Studies
Rok wydania:
2005
Temat:
Zagospodarowanie przestrzenne - Meksyk - Papaloapan, Dorzecze.
Zarządzanie zasobami wodnymi - Meksyk - Papaloapan, Dorzecze.
Papaloapan, Dorzecze (Meksyk) - sytuacja gospodarcza - 1990-.
Veracruz (Meksyk ; stan) - sytuacja gospodarcza - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jakość i walory użytkowe wód odpływających ze zlewni planowanych zbiorników małej retencji w Beskidzie Makowskim i Żywieckim / Tomasz Kowalik [et al]
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego
Rok wydania:
2010
Temat:
Woda - zanieczyszczenie - Polska - Beskid Makowski (góry).
Woda - zanieczyszczenie - Polska - Beskid Żywiecki (góry).
Wskaźniki jakości wody - Polska - Beskid Makowski (góry).
Wskaźniki jakości wody - Polska - Beskid Żywiecki (góry).
Dorzecza - Polska - Beskid Makowski (góry).
Dorzecza - Polska - Beskid Żywiecki (góry).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Strategia wykorzystania i ochrony wód w dorzeczu Bystrzycy / pod red. Zdzisława Michalczyka ; zespół aut.: Zdzisław Michalczyk [et al.]
Wydawca:
Lublin : Wydaw. UMCS
Rok wydania:
1997
Seria:
Badania Hydrograficzne w Poznawaniu Środowiska ; t. 5
Temat:
Woda - jakość - Polska - Bystrzycy, Dorzecze.
Woda - konserwowanie zasobów - Polska - Bystrzycy, Dorzecze.
Zarządzanie zasobami wodnymi - Polska - Bystrzycy, Dorzecze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Hydronimia Wisły. Cz. 1, Wykaz nazw w układzie hydrograficznym / pod red. Przemysława Zwolińskiego
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. Polskiej Akademii Nauk. Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Rok wydania:
1965
Seria:
Prace Onomastyczne / Komitet Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk ; 7
Temat:
Nazwy geograficzne - Polska - Wisły, Dorzecze.
Hydronimia - spisy.
Wisły, Dorzecze (Polska) - spisy geograficzne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Czynniki i procesy kształtujące obieg składników mineralnych w wodach rzecznych zlewni górnej Narwi / Mirosław Skorbiłowicz
Wydawca:
Białystok : Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej
Rok wydania:
2010
Seria:
Biblioteka Ekologii Biblioteka Kształtowania Środowiska. Rozprawy Naukowe
Temat:
Woda - skład chemiczny - Polska - Narwi, Dorzecze.
Woda - zawartość minerałów - Polska - Narwi, Dorzecze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wybrane metody i narzędzia badawcze w bilansowaniu wodnogospodarczym i ocenie stanu wód podziemnych na przykładzie zlewni Koprzywianki / Tadeusz Szklarczyk, Monika Stach-Kalarus, Ewa Kmiecik
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwa AGH
Rok wydania:
2011
Temat:
Wody podziemne - jakość - Polska - Koprzywianki, Dorzecze.
Wody powierzchniowe - jakość - Polska - Koprzywianki, Dorzecze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przestrzenna zmienność przepływów maksymalnych w nizinnej części Polski / Barbara Fal
Wydawca:
Warszawa : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Rok wydania:
1979
Seria:
Materiały Badawcze / Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Seria Hydrologia i Oceanologia
Temat:
Odpływ (hydrologia) - Polska - modele matematyczne.
Dorzecza - Polska - modele matematyczne.
Modele hydrologiczne - Polska.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz