Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Dzieci - opieka i pomoc." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej pedagogiki opiekuńczej : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Biedroń i Małgorzaty Prokosz
Wydawca:
Toruń : Adam Marszałek
Rok wydania:
cop. 2001
Temat:
Pedagogika społeczna.
Pedagogika opiekuńcza.
Dzieci - opieka i pomoc - Niemcy.
Dzieci - opieka i pomoc - Wielka Brytania.
Dzieci - opieka i pomoc - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pedagogika opiekuńcza w zarysie. 2 / Zdzisław Dąbrowski
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Wydanie:
Wyd. 4 popr., uzup
Rok wydania:
cop. 2006
Temat:
Pedagogika opiekuńcza - Polska - podręczniki akademickie.
Dzieci - opieka i pomoc - Polska - podręczniki akademickie.
Pedagogika opiekuńcza - Polska.
Dzieci - opieka i pomoc - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pedagogika opiekuńcza w zarysie. 1 / Zdzisław Dąbrowski
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Wydanie:
Wyd. 4 popr., uzup
Rok wydania:
cop. 2006
Temat:
Pedagogika opiekuńcza - Polska - podręczniki akademickie.
Dzieci - opieka i pomoc - Polska - podręczniki akademickie.
Pedagogika opiekuńcza - Polska.
Dzieci - opieka i pomoc - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Powroty dzieci z rodzin zastępczych do placówek opiekuńczo-wychowawczych / Krystyna Marzec-Holka
Wydawca:
Bydgoszcz : Wydawnictwo Edukacyjne Wers
Rok wydania:
cop. 2012
Temat:
Dzieci - opieka i pomoc - Polska - Kujawsko-Pomorskie, Województwo (1999- ).
Dzieci - opieka i pomoc - Polska - Pomorskie, Województwo (1999- ).
Dzieci porzucone - opieka i pomoc - Polska.
Dzieci porzucone - psychologia.
Rodziny zastępcze - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zmiany w systemie opieki nad dziećmi i młodzieżą : perspektywa europejska / red. Zofia Waleria Stelmaszuk
Wydawca:
Katowice : "Śląsk"
Rok wydania:
2001
Seria:
Biblioteka Pracownika Socjalnego
Temat:
Dzieci - opieka i pomoc - Polska.
Dzieci - opieka i pomoc - Kraje Unii Europejskiej.
Młodzież - opieka i pomoc - Polska.
Młodzież - opieka i pomoc - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Opieka nad dziećmi w krajach Wspólnoty Europejskiej : 1985-1990 / przekł. i oprac. Danuta Graniewska ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Wydawca:
Warszawa : IPiSS
Rok wydania:
1992
Seria:
Materiały z Zagranicy / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 0860-2247 ; z. 2 (38)
Temat:
Dzieci - opieka i pomoc - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pomoc, opieka, wsparcie dziecka i rodziny / pod red. Urszuli Grucy-Miąsik
Wydawca:
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rok wydania:
2006
Temat:
Dzieci - opieka i pomoc - konferencje.
Opieka społeczna nad rodziną - Polska - konferencje.
Dzieci - opieka i pomoc - Polska - konferencje.
Rodzina - prawo - Polska - konferencje.
Przemoc w rodzinie - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Źródła do pedagogiki opiekuńczej. T. 1. Cz. 1-2 / pod red. Ireny Lepalczyk ; [wybór i oprac. Wanda Bobrowska-Nowak, Irena Lepalczyk]
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe
Rok wydania:
1988
Temat:
Opieka społeczna - Polska - historia.
Dzieci - opieka i pomoc - Polska - historia.
Dzieci - opieka i pomoc - Polska - 1900-1945.
Opieka społeczna - Polska - 1900-1945.
Pedagogika opiekuńcza - Polska - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pedagogika opiekuńcza w okresie demokratycznych przemian / pod red. Jana Żebrowskiego ; Gdańskie Towarzystwo Naukowe
Wydawca:
Gdańsk : Gdańskie Towarzystwo Naukowe
Rok wydania:
1998
Seria:
Edukacja w Społeczeństwie Obywatelskim ; 5
Temat:
Pedagogika opiekuńcza - Polska - 1990- - konferencje.
Dzieci - opieka i pomoc - Polska - 1990- - konferencje.
Socjalizacja - Polska - 1990- - konferencje.
Dzieci - opieka i pomoc - konferencje.
Młodzież - opieka i pomoc - konferencje.
Socjalizacja - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zagrożenia rozwoju a ochrona dzieci : kraje Europy Środkowo-Wschodniej / Bożena Kołaczek
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Rok wydania:
1995
Seria:
Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 0239-9458 ; z. 7 (407)
Temat:
Dzieci - opieka i pomoc - Europa Środkowa.
Dzieci - opieka i pomoc - Europa Wschodnia.
Dzieci - status prawny - Europa Środkowa.
Dzieci - status prawny - Europa Wschodnia.
Rodzina - socjologia - Europa Środkowa.
Rodzina - socjologia - Europa Wschodnia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Placówki opiekuńczo-wychowawcze : historia i współczesność / Maria Kolankiewicz
Wydawca:
Warszawa : Difin
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
2022
Temat:
Dzieci - opieka i pomoc - Polska - 1990-.
Dzieci umieszczane poza rodziną - opieka instytucjonalna - Polska - 1990-.
Dzieci - status prawny - Polska - 1990-.
Opieka społeczna wobec dzieci - Polska - 1990-.
Dzieci - opieka i pomoc - Polska - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej : wybrane zagadnienia do ćwiczeń / Józefa Brągiel
Wydawca:
Opole : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich
Rok wydania:
1984
Seria:
Wydawnictwa Skryptowe / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu
Temat:
Dzieci - opieka i pomoc - podręczniki akademickie.
Pedagogika opiekuńcza - Polska - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dzieci się liczą 2017 : raport o zagrożeniach bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce / [redaktorka naczelna Monika Sajkowska, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Wydawca:
Warszawa : Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Rok wydania:
2017
Seria:
Dziecko Krzywdzone, 1644-6526 ; vol. 16, nr 1 (2017)
Temat:
Dzieci - opieka i pomoc - badania - Polska - 1990-.
Przemoc wobec dzieci - badania - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ochrona dzieci a przyszłość demograficzna Polski = Protection of children and demographic future of Poland : wydanie specjalne z okazji jubileuszu XX-lecia konwencji o prawach dziecka / red.: Janusz Szymborski
Wydawca:
Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Rok wydania:
2010
Seria:
Biuletyn RPO. Materiały, 0860-8334 ; 68 (2010)
Temat:
Demografia - Polska - 1990-.
Prawa dziecka - Polska - 1990-.
Dzieci - opieka i pomoc - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania / Urszula Kamińska
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Wydanie:
Wyd. 4
Rok wydania:
2005
Seria:
Podręczniki i Skrypty Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 1644-0552 ; nr 54
Temat:
Dzieci - opieka i pomoc - Polska - 1945- - podręczniki akademickie.
Wychowanie dzieci - metodologia - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania / Urszula Kamińska
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Wydanie:
Wyd. 2
Rok wydania:
2003
Seria:
Podręczniki i Skrypty Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach , 1644-0552 ; nr 20
Temat:
Wychowanie dzieci - metodologia - podręczniki akademickie.
Dzieci - opieka i pomoc - Polska - 1945- - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne koncepcje w opiece nad dzieckiem osieroconym - teoria i praktyka / red. nauk. Beata Skwarek, Jerzy Pająk ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
Wydawca:
Głogów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
Rok wydania:
2008
Temat:
Sieroty - opieka i pomoc - Polska - 1990- - konferencje.
Dzieci - opieka i pomoc - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Opieka nad dzieckiem w świetle "Raportu o stanie oświaty w PRL" / oprac. i wybór Tadeusz Galanek, Marian Jakubowski ; Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych w Katowicach, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie
Wydawca:
Katowice : Zakład Informacji Naukowej i Wydawnictw IKNiBO ; Częstochowa : WSP
Rok wydania:
1975
Temat:
Dzieci - opieka i pomoc - Polska - 1945-1990.
Młodzież - opieka i pomoc - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne problemy pedagogiki opiekuńczej i specjalnej / pod redakcją Krystyny Sochy-Kołodziej i Jerzego Stochmiałka ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie
Wydawca:
Częstochowa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
1991
Temat:
Pedagogika opiekuńcza - podręczniki akademickie.
Dzieci - opieka i pomoc - podręczniki akademickie.
Pedagogika specjalna - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zagrożone dzieciństwo : rodzinne i instytucjonalne formy opieki / pod red. Marii Kolankiewicz
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne
Rok wydania:
1998
Temat:
Dzieci - opieka i pomoc - Polska - 1945-.
Prawa dziecka.
Młodzież - opieka i pomoc - Polska.
Pedagogika opiekuńcza - Polska.
Dzieci - opieka i pomoc - Polska.
Opieka społeczna nad rodziną - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pedagogika opiekuńcza dzieci i młodzieży : materiały bibliograficzne z lat 1945-1983 / pod redakcją Danuty Łukowiak ; Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Poznaniu. Dział Bibliografii i Informacji
Wydawca:
Poznań : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
Rok wydania:
1984
Temat:
Pedagogika opiekuńcza - bibliografia.
Dzieci - opieka i pomoc - bibliografia.
Młodzież - opieka i pomoc - bibliografia.
Pedagogika - bibliografia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój teorii i metod polskiej pedagogiki opiekuńczej / Ireneusz Pyrzyk
Wydawca:
Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Rok wydania:
2006
Seria:
Rozprawa Habilitacyjna / Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Temat:
Dzieci - opieka i pomoc - Polska - 19 w. - rozprawy akademickie.
Dzieci - opieka i pomoc - Polska - 20 w. - rozprawy akademickie.
Młodzież - opieka i pomoc - Polska - 19 w. - rozprawy akademickie.
Młodzież - opieka i pomoc - Polska - 20 w. - rozprawy akademickie.
Pedagogika opiekuńcza - rozprawy akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ochrona dziecka przed krzywdzeniem : doświadczenia pomocy instytucjonalnej na terenie województwa podlaskiego / Paweł Karpowicz
Wydawca:
Białystok : Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna
Rok wydania:
2016
Temat:
Dzieci - opieka i pomoc - Polska - Podlaskie, Województwo (1999- ).
Dzieci - opieka instytucjonalna - Polska - Podlaskie, Województwo (1999- ).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy opiekuńcze : zbiór rozpraw z pedagogiki opiekuńczej / [red. Ryszard Wroczyński]
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN
Rok wydania:
1964
Seria:
Studia Pedagogiczne / Komitet Nauk Pedagogicznych i Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk ; 12
Temat:
Pedagogika opiekuńcza - rozprawy akademickie.
Pedagogika opiekuńcza.
Dzieci - opieka i pomoc - 1945-1970.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pedagogika opiekuńcza : podstawy metodologiczne i wybrane kierunki opieki nad dzieckiem / pod red. Edmunda Trempały ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN
Rok wydania:
1992
Seria:
Studia Pedagogiczne / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych, 0081-6795 ; 58
Temat:
Dzieci - opieka i pomoc - Polska.
Młodzież - opieka i pomoc - Polska.
Pedagogika opiekuńcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dzieci syberyjskie : pomoc Japonii dzieciom polskim w latach 1919-1922 = Shiberia koji : 1919-nen-1922-nen Prando jid-e-no Nihon-no enjo = Siberian children : Japan's aid for Polish children in the years 1919-1922 / Teruo Matsumoto, Wiesław Theiss ; tłumaczenie na język polski Agata Matsumoto ; tłumaczenie na język japoński Tomoko Yoshizaki ; tłumaczenie na język angielski Jerzy Adamko, Katarzyna Bartuzi
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe
Wydanie:
Wydanie drugie rozszerzone
Rok wydania:
2018
Temat:
Dzieci imigrantów - opieka i pomoc - Japonia - 1900-1945.
Dzieci imigrantów - opieka i pomoc - Polska - 1900-1945.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Opieka nad dzieckiem w Generalnym Gubernatorstwie / Krystyna Kowalik ; Rada Naukowa Towarzystwa Opieki nad Majdankiem, Państwowe Muzeum na Majdanku
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Lubelskie
Rok wydania:
1986
Seria:
Biblioteka "Zeszytów Majdanka" ; t. 1
Temat:
Dzieci - opieka i pomoc - Polska - historia.
Wojna światowa (1939-1945) - udział osób cywilnych - Polska.
Dzieci - opieka i pomoc - Polska - 1900-1945.
Wojna światowa (1939-1945) - dzieci - Polska.
Generalne Gubernatorstwo (1939-1945 ; terytorium pod okupacją niemiecką).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ochrona kobiety i rodziny w polskim prawie : zagadnienia wybrane / Witold Formański, Michał Barciszewski, Wanda Barciszewska
Wydawca:
Pelplin : Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Chełmińskiej filia Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego
Rok wydania:
1988
Temat:
Dzieci - opieka i pomoc - Polska.
Kobiety - praca - Polska.
Rodzina - prawo - Polska.
Rodzina - prawo - przepisy karne - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
W kierunku bezpiecznego życia dzieci i młodzieży : materiały z V Konferencji Naukowej Katowice, 7-8 listopada 2005 roku / red. Andrzej Marcin Szymański, Ewa Krzyżak-Szymańska ; Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach
Wydawca:
Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda
Rok wydania:
2007
Temat:
Dzieci - opieka i pomoc - konferencje.
Dzieci nieprzystosowane - konferencje.
Mass media i dzieci - konferencje.
Przestępczość młodocianych - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Opieka i wychowanie : systemy wychowania i opieki nad dziećmi w okresie przemian ustrojowych / pod red. Czesława Kępskiego
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
1998
Temat:
Pedagogika społeczna - konferencje.
Dzieci - opieka i pomoc - konferencje.
Rodzina nieprzystosowana - Polska - konferencje.
Wychowanie dzieci - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Edukacyjne przestrzenie : wybrane problemy pedeutologii, opieki i wychowania w ujeciu komplementarnym / red. nauk. Robert Fudali
Wydawca:
Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Rok wydania:
2010
Temat:
Dzieci - opieka i pomoc - Polska - 1945-.
Nauczyciele - Polska - 1945-.
Nauczyciele - dokształcanie - Polska - 1945-.
Pedeutologia - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dziecko jako obiekt badań pedagogicznych : konteksty teoretyczne i empiryczne / pod red. Magdaleny Błędowskiej i Joanny Michalak ; Katedra Teorii Wychowania. Wydział Nauk o Wychowaniu. Uniwersytet Łódzki
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo DAJAS
Rok wydania:
2000
Seria:
Zeszyt Naukowy / Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN ; t. 4
Temat:
Dzieci - opieka i pomoc - konferencje.
Dzieci - psychologia - konferencje.
Mass media i dzieci - konferencje.
Reforma szkolnictwa - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przeciw sieroctwu : zapobieganie, opieka, pomoc instytucjonalna / pod red. Sylwii Badory ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
Wydawca:
Tarnobrzeg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
Rok wydania:
2009
Temat:
Dzieci - opieka i pomoc - Polska - 1990-.
Dzieci - opieka instytucjonalna - Polska - 1990-.
Sieroty - opieka i pomoc - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej : wybrane zagadnienia : podręcznik akademicki / Beata Górnicka ; Uniwersytet Opolski. Instytut Nauk Pedagogicznych
Wydawca:
Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Rok wydania:
2015
Temat:
Pedagogika opiekuńcza - Polska - podręczniki akademickie.
Dzieci - opieka i pomoc - podręczniki akademickie.
Młodzież - opieka i pomoc - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej : wybrane zagadnienia : podręcznik akademicki / Beata Górnicka ; Uniwersytet Opolski. Instytut Nauk Pedagogicznych
Wydawca:
Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Wydanie:
Wydanie 5
Rok wydania:
2021
Temat:
Dzieci - opieka i pomoc - podręczniki akademickie.
Młodzież - opieka i pomoc - podręczniki akademickie.
Pedagogika opiekuńcza - Polska - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pedagog społeczny w meandrach środowiska lokalnego / red. nauk. Barbara Kromolicka
Wydawca:
Szczecin : Katedra Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Szczecińskiego : Ars Atelier
Rok wydania:
2008
Temat:
Relacje szkoła-społeczność lokalna - konferencje.
Rodzina i szkoła - konferencje.
Dzieci - opieka i pomoc - konferencje.
Pedagogika społeczna - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej : ujęcie praktyczne / Piotr Domaradzki, Jerzy Krzyszkowski
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2016
Seria:
Akademia Samorządowa
Temat:
Dzieci - opieka i pomoc - Polska - 1990- - poradniki.
Pracownicy socjalni - Polska - 1990- - poradniki.
Rodziny zastępcze - Polska - 1990- - poradniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Opieka, wychowanie, terapia w domach dziecka / Ewa Sierankiewicz
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Naukowe WSP
Rok wydania:
1999
Seria:
Prace Monograficzne / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 0239-6025 ; nr 264
Temat:
Domy dziecka - Polska.
Dzieci - opieka i pomoc - Polska.
Sieroty - opieka i pomoc - Polska.
Pedagogika opiekuńcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uczucia i profesjonalizm : o formach opieki zastępczej / Sylwia Badora ; [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie]
Wydawca:
Częstochowa : Wydawnictwo WSP
Rok wydania:
1998
Temat:
Dzieci społecznie zaniedbane - opieka i pomoc.
Sieroty - opieka i pomoc.
Pedagogika opiekuńcza.
Dzieci - opieka i pomoc - Polska.
Dzieci - usługi i służby - Polska.
Sieroty - Polska - 1990-.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz