Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Edukacja - Polska - historia." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Historia wychowania / [red. nauk. Władysława Szulakiewicz]
Wydawca:
Toruń : Wydaw. UMK
Rok wydania:
2004
Seria:
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Pedagogika, 0208-5313 ; 23
Temat:
Edukacja - Polska - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polskie dziedzictwo pedagogiczne : rozważania o ideach i instytucjach / pod redakcją Joanny Falkowskiej
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Rok wydania:
2016
Seria:
Pedagogika Toruńska ; t. 7
Temat:
Edukacja - Polska - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dzieje szkolnictwa polskiego z rzutem oka na jego przyszłość / Michał Janik
Wydawca:
Częstochowa : Księgarnia A. Gmachowskiego
Wydanie:
Wyd. 2 przejrz. i uzup
Rok wydania:
1924
Temat:
Edukacja - Polska - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Posiew Komisji Edukacyjnej / Ign. Chrzanowski
Wydawca:
Warszawa [etc.] : nakł. Gebethnera i Wolffa, (Warszawa : Zakłady Drukarskie F. Wyszyńskiego i S-ki)
Rok wydania:
[post 1923]
Temat:
Edukacja - Polska - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Szkoła, nauczyciel, wychowanie : wybór studiów z okazji jubileuszu 75. urodzin i wieloletniej pracy naukowej / Irena Szybiak ; redakcja naukowa Janina Kamińska, Adam Fijałkowski ; Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego ; Towarzystwo Historii Edukacji
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2016
Temat:
Edukacja - Polska - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pisma pedagogiczne i oświatowe / Stefania Sempołowska ; wyboru dokonał i poprzedził wstępem Marian Falski
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych
Rok wydania:
1962
Temat:
Edukacja - Polska - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dzieje szkolnictwa polskiego z rzutem oka na jego przyszłość / napisał dla chwili bieżącej Michał Janik ; Książnica M. Arcta
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. M. Arcta
Rok wydania:
1917
Temat:
Edukacja - Polska - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zasady nowego ustroju szkolnictwa polskiego / F. Śliwiński
Wydawca:
Lwów ; Warszawa : Książnica-Atlas
Rok wydania:
[1932]
Seria:
Współpraca Domu i Szkoły w Dziele Wychowania Młodzieży ; 13
Temat:
Edukacja - Polska - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wybrane problemy tradycji i wychowania w polskich dziejach : (X w.-XVIII w.) / Franciszek Ziemski
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Rok wydania:
1999
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 1787
Temat:
Edukacja - Polska - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zagadnienia polityki edukacyjnej / Antoni Smołalski
Wydawca:
Kraków : Impuls
Rok wydania:
1999
Seria:
Historyczne podstawy teorii organizacji szkolnictwa w Polsce / Antoni Smołalski ; t. 1
Temat:
Edukacja - Polska - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Osiedla szkolne w Polsce : opis stanu osiedli, praca dydaktyczna i wychowawcza na osiedlach / na podstawie ankiety oprac. Adolf Rondthaler
Wydawca:
Warszawa : Skł. gł. Księgarni J. Lisowskiej, (Warszawa : Druk. W. Merkel, A. Kowalewski i S-ka)
Rok wydania:
1933
Temat:
Edukacja - Polska - historia.
Internaty - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Działalność oświatowa benedyktynek sandomierskich w latach 1616-1865 / Anna Szylar
Wydawca:
Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL
Rok wydania:
cop. 2002
Seria:
Źródła i Monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 236
Prace z Historii Szkolnictwa w Polsce ; 5
Temat:
Moniales Ordinis S. Benedicti Adorationis Perpetuae Sanctissimi Sacramenti - edukacja - Polska - historia.
Szkoły katolickie - Polska - Sandomierz - historia.
Zakony benedyktyńskie żeńskie - edukacja - Polska - Sandomierz - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Oświata i wychowanie w XX wieku (do 1975 r.) : (wybrane problemy z dziejów oświaty i wychowania w Polsce i Związku Radzieckim) / Klemens Trzebiatowski ; Uniwersytet Gdański
Wydawca:
Gdańsk : Uniwersytet Gdański
Rok wydania:
1978
Seria:
Skrypty Uczelniane / Uniwersytet Gdański
Temat:
Edukacja - Polska - historia.
Edukacja - Związek Radziecki - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Szkoła polska od XVIII do XXI wieku / redakcja naukowa Ryszard Ślęczka, Anna Włoch, Justyna Wojniak
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego
Rok wydania:
2020
Seria:
Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2450-7865 ; nr 969
Temat:
Edukacja - Polska - historia - miscellanea.
Edukacja - Polska - miscellanea.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dziecko w historii - między godnością a zniewoleniem. T. 1, Godność jako fundament praw człowieka / redakcja naukowa Elwira J. Kryńska, Łukasz Kalisz, Agnieszka Suplicka
Wydawca:
Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Rok wydania:
2021
Seria:
Dziecko w Historii ; 1
Temat:
Wychowanie dzieci - Polska - historia.
Edukacja - Polska - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Klasowy i historyczny charakter wychowania : teksty źródłowe. T. 1, Od wychowania w ustroju wspólnoty pierwotnej do wychowania w ustroju kapitalistycznym / oprac. Ignacy Szaniawski, Bogdan Suchodolski, Wiktor Szczerba
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych
Rok wydania:
1950
Seria:
Pedagogika : materiały pomocnicze dla klasy II liceum pedagogicznego ; t. 1
Temat:
Edukacja - historia - źródła.
Edukacja - Polska - historia - źródła.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polscy historycy oświaty i wychowania w XX i początkach XXI wieku : portrety naukowe i wspomnieniowe / redakcja naukowa Władysława Szulakiewicz, Andrzej Paweł Bieś SJ, Anna Królikowska, Beata Topij-Stempińska
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie
Rok wydania:
2023
Temat:
Edukacja - Polska - historia.
Historycy polscy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ewolucja metod popularyzacji nauk przyrodniczych i ścisłych przez radio w Polsce w okresie od 1950 do 1970 r. : (z uwzględnieniem tradycji popularyzatorskich w tej dziedzinie od początków "Polskiego Radia") / Halina Podgórska-Myślicka ; Komitet do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja". Ośrodek Badania Opinii Publicznej i Studiów Programowych
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Radia i Telewizji
Rok wydania:
1974
Seria:
Komitet do Spraw Radia i Telewizju "Polskie Radio i Telewizja" ; 127
Temat:
Nauka - popularyzacja - Polska.
Radio w edukacji - Polska - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Historja pedagogji : ze szczególnem uwzględnieniem dziejów wychowania i szkół w Polsce / Franciszek Majchrowicz
Wydawca:
Warszawa : Instytut Wydawniczy "Bibljoteka Polska", (Bydgoszcz : Zakł. Graf. Instytutu Wydawniczego "Bibljoteka Polska")
Wydanie:
Wyd. 5
Rok wydania:
1924
Temat:
Edukacja - historia - podręczniki.
Edukacja - Polska - historia.
Pedagogika - historia - podręczniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dzieje wychowania i szkół w Polsce. T. 2, Wieki średnie. Cz. 2, Okres trzeci od 1364 do 1432. roku / Antoni Karbowiak
Wydawca:
Petersburg : Nakładem Księgarni Kazimierza Grendyszyńskiego, (Kraków : Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Józefa Filipowskiego)
Rok wydania:
1903
Temat:
Edukacja średniowieczna - Polska.
Edukacja - Polska - historia.
Szkoły - Polska - średniowiecze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dzieje wychowania i szkół w Polsce. T. 3, Okres przejściowy od 1433 do 1510 roku / Antoni Karbowiak ; [z pośmiertnego rkpsu autora wydanie uskutecznił Alojzy Wanczura]
Wydawca:
Lwów [et al.] : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, (Lwów : Drukarnia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich)
Rok wydania:
1923
Temat:
Edukacja - Polska - historia.
Szkoły - Polska - średniowiecze.
Edukacja średniowieczna - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dzieje wychowania i szkół w Polsce. T. 1, Od 966 do 1363 roku / Antoni Karbowiak
Wydawca:
Petersburg : Nakładem Księgarni Kazimierza Grendyszyńskiego, (Kraków : Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Józefa Filipowskiego)
Rok wydania:
1898
Temat:
Edukacja średniowieczna - Polska.
Edukacja - Polska - historia.
Szkoły - Polska - średniowiecze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studja z dziejów wychowania w Polsce / Antoni Danysz ; Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Komisja do Badania Dziejów Wychowania i Szkolnictwa w Polsce
Wydawca:
Kraków ; Warszawa : skł. gł. w Książnicy Polskiej, (Kraków : Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego)
Rok wydania:
1921
Seria:
Prace Monograficzne z Dziejów Wychowania i Szkolnictwa w Polsce. Serja 1 ; nr 3
Temat:
Edukacja - Polska - historia.
Pedagogika - Polska - historia.
Pedagodzy - Polska - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Szkolnictwo wiejskie Śląska Cieszyńskiego w pierwszych dekadach władzy komunistycznej : problemy lokalowe, edukacyjne i wychowawcze na przykładzie szkoły w Rudzicy na podstawie kroniki szkolnej (1945-1974) / Piotr Kropka
Temat:
Edukacja - Polska - Śląsk Cieszyński (region) - historia.
Edukacja - Polska - historia - źródła.
Rudzica (Polska, województwo śląskie) - historia.
Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dzieje wychowania : podręcznik dla seminarjów nauczycielskich / Stanisław Kot
Wydawca:
Warszawa [i pozostałe] : nakład Gebethnera i Wolffa ; New York : składy główne: The Polish Book Importing Co. Inc. ; Katowice : Księgarnia Polska na Śląsku, Sp. Akc., (Warszawa : Tłocznia Wł. Łazarskiego)
Rok wydania:
1926
Temat:
Edukacja - historia - podręczniki.
Pedagogika - historia - podręczniki.
Edukacja - Polska - historia - podręczniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Historja pedagogji : ze szczególnem uwzględnieniem dziejów wychowania i szkół w Polsce / Franciszek Majchrowicz
Wydawca:
Warszawa : Instytut Wydawniczy "Bibljoteka Polska", (Bydgoszcz : Zakł. Graf. Inst. Wydaw. "Bibljoteka Polska")
Wydanie:
Wyd. 4
Rok wydania:
1922
Temat:
Edukacja - historia - podręczniki.
Edukacja - Polska - historia - podręczniki.
Pedagogika - historia - podręczniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczne konteksty edukacji / pod red. Kazimierza Rędzińskiego i Mirosława Łapota ; Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
Wydawca:
Gliwice : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości
Rok wydania:
2009
Seria:
Prace Naukowe Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości. Seria Pedagogika ; t. 1
Temat:
Edukacja - Polska - historia.
Pedagogika - Polska - 1990-.
Socjologia edukacji - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Z dziejów oświaty polskiej : księga jubileuszowa dedykowana prof. Danucie Koźmian / pod red. Ilony Kość i Elżbiety Magiery
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2007
Seria:
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; t. (746) 672
Temat:
Koźmian, Danuta (1936- ) - bibliografia.
Edukacja - Polska - historia.
Księgi pamiątkowe - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Działalność edukacyjna Jana Śniadeckiego / Kalina Bartnicka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki. Zakład Dziejów Oświaty
Wydawca:
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Rok wydania:
1980
Seria:
Monografie z Dziejów Oświaty, 0077-0558 ; t. 23
Temat:
Śniadecki, Jan (1756-1830) - wkład do edukacji.
Edukacja - Polska - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Szkoła, edukacja i wychowanie / red. Adam Balicki, Tadeusz Guz, Wojciech Lis ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Rok wydania:
2010
Temat:
Edukacja - Polska - historia.
Edukacja - aspekt religijny - chrześcijaństwo.
Edukacja - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Z dziejów polskiej kultury i oświaty od średniowiecza do początków XX wieku / pod red. nauk. Krzysztofa Jakubiaka, Tomasza Maliszewskiego
Wydawca:
Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls"
Rok wydania:
2010
Seria:
Szkoła, Państwo, Społeczeństwo ; t. 1
Temat:
Edukacja - Polska - historia.
Szkoły - Polska - historia.
Wychowanie w rodzinie - Polska - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Collectanea Historica : [poszukiwania naukowe uczestników seminarium dziejów oświaty i wychowania Wydziału Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie / Jan Szczepaniak (red.nacz.) et al]
Wydawca:
Kraków : [s. n.]
Rok wydania:
2002-
Temat:
Kościół i edukacja - Polska - historia - czasopisma.
Kościół katolicki - Polska - historia - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przemiany w naukach o wychowaniu - idee, koncepcje, rzeczywistość edukacyjna : II konferencja naukowa z cyklu: Przemiany edukacyjne w Polsce i na świecie a modele wychowania : praca zbiorowa / pod red. Wiesławy Korzeniowskiej
Wydawca:
Kraków : Impuls
Rok wydania:
2002
Temat:
Edukacja - Polska - historia - konferencje.
Edukacja - 1990- - konferencje.
Wychowanie przedszkolne - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Materjały do dziejów szkolnictwa polskiego : z rękopisów Muzeum XX. Czartoryskich i Bibljoteki Popielów w Krakowie / Jacek Lipski
Wydawca:
Kraków : skł. gł. w Książnicy Polskiej w Warszawie, (Kraków : Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego)
Rok wydania:
1923
Seria:
Materiały do Dziejów Szkolnictwa Polskiego. Seria 3 ; Nr. 1
Temat:
Edukacja - Polska - historia - źródła.
Szkoły - Polska - historia - źródła.
Rękopisy - Polska - Kraków - katalogi.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kartka z dziejów staropolskiego wychowania dziewcząt / Henryk Barycz
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo "Nasza Przeszłość"
Rok wydania:
1948
Temat:
Congregatio Virginum a Praesentatione Beatae Mariae Virginis - historia.
Szkoła Ćwiczeń (Kraków) - historia.
Edukacja dziewcząt - Polska - historia.
Edukacja - Polska - historia.
Edukacja - aspekt religijny - chrześcijaństwo.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Źródła do dziejów szkolnictwa w Polsce w XX wieku : sprawozdania szkolne, protokoły rad pedagogicznych, kroniki szkolne / Piotr Gołdyn ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2019
Temat:
Edukacja - historia - źródła.
Pedagogika - historia - źródła.
Edukacja - Polska - historia - źródła.
Pedagogika - Polska - historia - źródła.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Edukacja początkowa w polskich szkołach w XIII-XVIII wieku / Stanisław Litak
Wydawca:
Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Rok wydania:
cop. 2010
Seria:
Źródła i Monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ; 365
Prace z Dziejów Szkolnictwa i Opieki Społecznej w Polsce / pod red. Mariana Surdackiego ; t. 1
Temat:
Edukacja - Polska - historia.
Szkoły podstawowe katolickie - Polska - historia.
Monastycyzm i zakony chrześcijańskie - edukacja - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Szkoły salezjańskie w Toruniu : historia , edukacja i formacja religijna / Mirosław Stanisław Wierzbicki SDB ; [recenzenci: Waldemar Rozynkowski, S. Maria Opiela]
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania:
2015
Temat:
Societas Sancti Francisci Salesii - edukacja - Polska - historia.
Societas Sancti Francisci Salesii - edukacja - Polska - Toruń - 1990-.
Societas Sancti Francisci Salesii - edukacja - Polska - Toruń.
Szkoły katolickie - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Od szkoły parafialnej do Akademii Pedagogicznej : szkice o oświacie w Bytomiu / [oprac. pod red. Andrzeja Misiołka, Dominika Abłamowicza]
Wydawca:
Bytom : Muzeum Górnośląskie ; Katowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego
Rok wydania:
2011
Temat:
Edukacja - Polska - Bytom - historia.
Edukacja - Polska - Bytom - historia - wydawnictwa ilustrowane.
Edukacja kobiet - Polska - Bytom - historia - wydawnictwa ilustrowane.
Szkoły - Polska - Bytom - historia - wydawnictwa ilustrowane.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studia z dziejów oświaty i kultury umysłowej w Polsce XVIII-XX w. : księga ofiarowana Janowi Hulewiczowi / kom. red. Renata Dutkowa, Julian Dybiec, Leszek Hajdukiewicz
Wydawca:
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo
Rok wydania:
1977
Temat:
Hulewicz, Jan (1907-1980) - bibliografia.
Edukacja - Polska - historia.
Szkoły - Polska - historia.
Polska - życie intelektualne - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Oficerskie szkoły piechoty w Polsce : zarys dziejów : praca zbiorowa / pod red. Teodora Wójcika ; [aut. Zdzisław Jagiełło et al.] ; Wyższa Szkoła Oficerska im. Tadeusza Kościuszki
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki
Rok wydania:
2001
Temat:
Oficerowie - edukacja - Polska - historia.
Piechota - historia.
Polska - siły zbrojne - piechota - historia.
Polska - siły zbrojne - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola mniejszości narodowych w kulturze i oświacie polskiej w latach 1700-1939 / pod red. Aleksandry Bilewicz i Stefanii Walasek
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
1998
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; no 2088
Temat:
Edukacja - Polska - historia - konferencje.
Mniejszości - edukacja - Polska - konferencje.
Polska - cywilizacja - konferencje.
Polska - stosunki międzyetniczne - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sprawa pruskiej reorganizacji seminariów duch. w Warszawie 1789-1802 : karta z dziejów ukrytego prześladowania przez Prusy Kościoła katolickiego w Polsce / Władysław Kwiatkowski
Wydawca:
Warszawa : [s. n.]
Rok wydania:
1936 (Drukarnia "Loretańska")
Temat:
Edukacja - Polska - historia.
Seminaria duchowne katolickie - Polska - 1500-1800.
Edukacja i państwo - Prusy - 1789-1815.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Szkoły z polskim językiem nauczania w synodzie słupskim od reformacji do początku XIX wieku / Zygmunt Szultka ; Akademia Pomorska, Fundacja Instytut Balticum
Wydawca:
Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej
Rok wydania:
2018
Seria:
Series Pomerania
Temat:
Język polski - historia.
Język kaszubski - historia.
Kościół i edukacja - Polska - historia.
Pomorze Zachodnie (Polska ; region) - języki - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Z dziejów bytomskiej edukacji / pod red. nauk. Henryki Andrzejczak i Piotra Obrączki ; Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu
Wydawca:
Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" ; Bytom : Kolegium Nauczycielskie
Rok wydania:
2005
Temat:
Edukacja - Polska - Bytom - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Z dziejów oświaty dorosłych w Polsce / [aut. rozdz. Czesław Maziarz, Jadwiga Nowak, Kazimierz Wojciechowski ; red. nauk. Kazimierz Wojciechowski]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Rok wydania:
cop. 1984
Temat:
Edukacja dorosłych - Polska - historia.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz