Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Edukacja - historia." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Edukacja w szkołach urszulańskich (XVII-XX wiek) / red. Urszula Borkowska
Wydawca:
Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Rok wydania:
cop. 2012
Seria:
Źródła i Monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 0860-3367 ; 386
Prace z Dziejów Szkolnictwa i Opieki Społecznej w Polsce ; t. 7
Temat:
Zakony urszulanek - edukacja - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Between history and the theory of education: methodology, traditions, quest / edited by Agnieszka Stopińska-Pająk
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Rok wydania:
2015
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 3338
Temat:
Socjologia edukacji - historia.
Pedagogika - historiografia.
Pedagogika - historia - metodologia.
Edukacja - historia.
Edukacja - historia - metodologia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Klasowy i historyczny charakter wychowania : teksty źródłowe. T. 1, Od wychowania w ustroju wspólnoty pierwotnej do wychowania w ustroju kapitalistycznym / oprac. Ignacy Szaniawski, Bogdan Suchodolski, Wiktor Szczerba
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych
Rok wydania:
1950
Seria:
Pedagogika : materiały pomocnicze dla klasy II liceum pedagogicznego ; t. 1
Temat:
Edukacja - historia - źródła.
Edukacja - Polska - historia - źródła.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Historja pedagogji : ze szczególnem uwzględnieniem dziejów wychowania i szkół w Polsce / Franciszek Majchrowicz
Wydawca:
Warszawa : Instytut Wydawniczy "Bibljoteka Polska", (Bydgoszcz : Zakł. Graf. Instytutu Wydawniczego "Bibljoteka Polska")
Wydanie:
Wyd. 5
Rok wydania:
1924
Temat:
Edukacja - historia - podręczniki.
Edukacja - Polska - historia.
Pedagogika - historia - podręczniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bildung : Facetten der wissenschaftlichen Kommunikation / hrsg. von Monika Witt und Wojciech Kunicki
Wydawca:
Nysa : Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej ; Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
Rok wydania:
2007
Seria:
Germanistische Studien ; Beih. 3
Temat:
Edukacja - historia - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Badania historyczne w pedagogice : konteksty źródłowe / pod redakcją Władysławy Szulakiewicz
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Rok wydania:
2015
Seria:
Pedagogika Toruńska ; t. 5
Temat:
Edukacja - historia - źródła.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dzieje wychowania : podręcznik dla seminarjów nauczycielskich / Stanisław Kot
Wydawca:
Warszawa [i pozostałe] : nakład Gebethnera i Wolffa ; New York : składy główne: The Polish Book Importing Co. Inc. ; Katowice : Księgarnia Polska na Śląsku, Sp. Akc., (Warszawa : Tłocznia Wł. Łazarskiego)
Rok wydania:
1926
Temat:
Edukacja - historia - podręczniki.
Pedagogika - historia - podręczniki.
Edukacja - Polska - historia - podręczniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Historja pedagogji : ze szczególnem uwzględnieniem dziejów wychowania i szkół w Polsce / Franciszek Majchrowicz
Wydawca:
Warszawa : Instytut Wydawniczy "Bibljoteka Polska", (Bydgoszcz : Zakł. Graf. Inst. Wydaw. "Bibljoteka Polska")
Wydanie:
Wyd. 4
Rok wydania:
1922
Temat:
Edukacja - historia - podręczniki.
Edukacja - Polska - historia - podręczniki.
Pedagogika - historia - podręczniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarys historii wychowania / Kalina Bartnicka, Irena Szybiak
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak" ; Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna
Rok wydania:
2001
Temat:
Nauki o wychowaniu - historia.
Pedagogika - historia - podręczniki akademickie.
Edukacja - historia - podręczniki akademickie.
Nauki o wychowaniu - historia - podręczniki.
Edukacja - historia - podręczniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Edukacja 2010 / pod. red. nauk. Grażyny Pańko, Małgorzaty Skotnickiej, Barbary Techmańskiej ; Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu [etc.]
Wydawca:
Opole [etc.] : Wydawnictwo Instytut Śląski
Rok wydania:
2011
Seria:
Edukacja, Kultura, Społeczeństwo ; t. 1
Temat:
Edukacja - miscellanea.
Edukacja - historia - miscellanea.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Myśl pedagogiczna na przestrzeni wieków : chronologiczny słownik biograficzny / Wiesława Korzeniowska
Wydawca:
Krakow : Oficyna Wydawnicza "Impuls"
Rok wydania:
2010
Temat:
Pedagodzy - biografie - słowniki.
Pedagogika - filozofia - historia - słowniki.
Edukacja - historia - chronologia.
Edukacja - historia - biografie - słowniki.
Pedagogika - historia - chronologia.
Pedagogika - historia - biografie - słowniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Źródła do dziejów szkolnictwa w Polsce w XX wieku : sprawozdania szkolne, protokoły rad pedagogicznych, kroniki szkolne / Piotr Gołdyn ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2019
Temat:
Edukacja - historia - źródła.
Pedagogika - historia - źródła.
Edukacja - Polska - historia - źródła.
Pedagogika - Polska - historia - źródła.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Edukacja początkowa w polskich szkołach w XIII-XVIII wieku / Stanisław Litak
Wydawca:
Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Rok wydania:
cop. 2010
Seria:
Źródła i Monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ; 365
Prace z Dziejów Szkolnictwa i Opieki Społecznej w Polsce / pod red. Mariana Surdackiego ; t. 1
Temat:
Edukacja - Polska - historia.
Szkoły podstawowe katolickie - Polska - historia.
Monastycyzm i zakony chrześcijańskie - edukacja - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Szkolnictwo w Czechosłowacji / Eugenia Dąbrowska-Zembrzuska
Wydawca:
Wrocław ; Warszawa ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk
Rok wydania:
1963
Seria:
Monografie Pedagogiczne / Komitet Nauk Pedagogicznych i Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk ; t. 10
Temat:
Edukacja - Czechy - historia.
Edukacja - Czechosłowacja - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Z zagadnień metodologicznych historii wychowania : sprawozdanie z sympozjonu Katedry Historii Wychowania i Oświaty Uniwersytetu Łódzkiego i Katedry Pedagogiki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / oprac. Stefan Truchim
Wydawca:
Łódź : Państwowe Wydaw. Naukowe
Rok wydania:
1965
Seria:
Wydział II - Nauk Historycznych i Społecznych / Łódzkie Towarzystwo Naukowe ; nr 60
Temat:
Edukacja - historia - metodologia.
Pedagogika - historia - metodologia.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Komisja Edukacji Narodowej 1773-1794 : Akademia Wileńska Szkoła Główna Wielkiego Księstwa Litewskiego / Janina Kamińska ; Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo IHN PAN : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR
Rok wydania:
2018
Seria:
Komisji Edukacji Narodowej Model Szkoły i Obywatela : koncepcje, doświadczenia i inspiracje ; t. 3, cz. 2
Temat:
Polska. Komisja Edukacji Narodowej - historia.
Akademia Wileńska - historia.
Edukacja - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Allunterweisung Schriften zur Bildungs- , Wissenschafts- und Gesellschaftsreform. T. 1 / Wolfgang Ratke ; Herausgegeben von Gerd Hohendorf und Franz Hofmann ; Bearbeitet von Christa Breschke
Wydawca:
Berlin : Volk und Wissen Volkseigener Verlag
Rok wydania:
1970
Seria:
Monumenta Paedagogica. Reihe A, Fortschrittliche Traditionen der Bürgerlichen Pädagogik und Problemgeschichtlichen Untersuchungen ; Bd. 8
Temat:
Edukacja - filozofia - dzieła przed 1800.
Edukacja - historia - dzieła przed 1800.
Edukacja - Niemcy - historia.
Reforma szkolnictwa - Niemcy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polskie podręczniki i wydawnictwa pomocnicze do historii wychowania okresu zaborów i II Rzeczypospolitej / Agnieszka Wałęga
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania:
2011
Seria:
Biblioteka Historii Edukacji ; t. 2
Temat:
Edukacja - Polska - historia.
Edukacja - historia - podręczniki - historia i krytyka.
Podręczniki - Polska - 19 w. - historia i krytyka.
Podręczniki - Polska - 1900-1945 - historia i krytyka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Histoire mondiale de l'éducation. 4, De 1945 à nos jours / publiée sous la dir. de Gaston Mialaret et Jean Vial ; [ont contribué à ce vol.: Jacques Ardoino et al.]
Wydawca:
Paris : Presses Universitaires de France
Rok wydania:
1981
Temat:
Edukacja - 1945-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kompendium historii wychowania i edukacji : podręcznik dla pedagogów / Ewa Koprowiak ; Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I
Rok wydania:
2011
Temat:
Edukacja - historia - podręczniki akademickie.
Pedagogika - historia - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
History of education : a survey of the development of educational theory and practice in ancient, medieval, and modern times / by Patrick J. McCormick ; with introd. by Edward A. Pace ; rev. by Francis P. Cassidy
Wydawca:
Washington : The Catholic Education Press
Wydanie:
3rd ed
Rok wydania:
cop. 1953
Seria:
The Catholic University Pedagogical Series ; Vol. 4
Temat:
Edukacja - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Historia szkolnictwa / Stefan Wołoszyn
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych
Wydanie:
Wyd. 2 uzup
Rok wydania:
1967
Seria:
Historia wychowania / Stefan Wołoszyn ; cz. 1
Temat:
Edukacja - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
A brief course in the history of education / by Paul Monroe
Wydawca:
New York : The Macmillan Company ; London : Macmillan & Co
Rok wydania:
1909
Temat:
Edukacja - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Main currents in the history of education / Edward J. Power
Wydawca:
New York : McGraw-Hill
Rok wydania:
1962
Seria:
McGraw-Hill Catholic Series in Education
Temat:
Edukacja - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Geschichte der Erziehung und Bildung. Bd. 1, Von den Griechen bis zum Ausgang des Zeitalters der Renaissance / von Johannes von den Driesch und Josef Esterhues
Wydawca:
Paderborn : Verlag Ferdinand Schöningh
Wydanie:
Dritte Auflage
Rok wydania:
1953
Temat:
Edukacja - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Geschichte der Erziehung und Bildung. Bd. 2, Vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart / von Johannes von den Driesch und Josef Esterhues
Wydawca:
Paderborn : Verlag Ferdinand Schöningh
Wydanie:
Dritte Auflage
Rok wydania:
[1954]
Temat:
Edukacja - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
A cultural history of western education : its social and intellectual foundations / R. Freeman Butts
Wydawca:
New York [etc.] : McGraw-Hill Book Company
Wydanie:
2nd ed
Rok wydania:
1955
Seria:
McGraw-Hill Series in Education
Temat:
Edukacja - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Histoire de l'éducation / par Roger Gal
Wydawca:
Paris : Presses Universitaires de France
Wydanie:
4e éd
Rok wydania:
1961
Seria:
Que sais-je? ; 310
Temat:
Edukacja - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Histoire de l'éducation / par Roger Gal
Wydawca:
Paris : Presses Universitaires de France
Wydanie:
8e édition mise à jour / Jean Vial
Rok wydania:
1972
Seria:
Que sais-je? : le point des connaissanges actuelles ; No 310
Temat:
Edukacja - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bilderatlas zur Schul - und Erziehungsgeschichte. Bd. 1, Von der Urgesellschaft bis zum Vorabend der bürgerlichen Revolutionen / Robert Alt
Wydawca:
Berlin : Volk und Wissen Volkseigener Verlag
Rok wydania:
1960
Temat:
Edukacja - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
History of education : major themes. Vol. 1, Debates in the history of education / ed. by Roy Lowe
Wydawca:
London ; New York : Routledge
Rok wydania:
2000
Seria:
Major Themes in Education
Temat:
Edukacja - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
History of education : major themes. Vol. 2, Education in its social context / ed. by Roy Lowe
Wydawca:
London ; New York : Routledge
Rok wydania:
2000
Seria:
Major Themes in Education
Temat:
Edukacja - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
History of education : major themes. Vol. 3, Studies in learning and teaching / ed. by Roy Lowe
Wydawca:
London ; New York : Routledge
Rok wydania:
2000
Seria:
Major Themes in Education
Temat:
Edukacja - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
History of education : major themes. Vol. 4, Studies of education systems / ed. by Roy Lowe
Wydawca:
London ; New York : Routledge
Rok wydania:
2000
Seria:
Major Themes in Education
Temat:
Edukacja - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Storia dell'educazione : dall'antichita a oggi / Mario Alighiero Manacorda
Wydawca:
Torino : ERI Edizioni RAI
Rok wydania:
1983
Seria:
Studio ; 14
Temat:
Edukacja - historia.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz