Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Edukacja i państwo - konferencje." wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-31 z 31
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy rozwoju i kryzysu oświaty we współczesnym świecie / Bogdan Suchodolski ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Nauk Pedagogicznych, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Gdańsku
Wydawca:
[Warszawa] : Instytut Nauk Pedagogicznych
Rok wydania:
dr. 1968
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Une education pour notre temps : problemes et perspectives : compte rendu des travaux du Colloque Europeen "L'education et le developpement scientific, economique, et social", Palais de l'UNESCO - Paris, 27-30 decembre 1968 / pref. Jean Orcel
Wydawca:
Paris : Les Editions du Pavillon
Rok wydania:
1968
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The world educational crisis : a systems analysis / Philip H. Coombs ; [International Conference on the World Crisis in Education, Williamsburg, Virginia, october 5-9 1967]
Wydawca:
Paris : International Institute for Educational Planning
Rok wydania:
1967
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
"Education pour les pays en voie de developpement" : pre-conference du 4e Congres Mondial des Societes d'Education Comparee, Seoul, Coree, 3-5 juillet 1980. , Tradition et innovation dans l'education : 4e Congres Mondial des Societes d'Education Comparee, Tokyo, Japan 7-10 juillet 1980
Wydawca:
Paris : [s. n.]
Rok wydania:
1981
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Un programme d'education nationale democratique : conference donnee le 27 janvier 1957 a la tribune de l'Union des Anciens Etudiants de l'U.L.B. au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles / Leo Collard
Wydawca:
Bruxelles : [s. n.]
Rok wydania:
1957
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Recurrent education - concepts and policies for lifelong education : containing the papers read before the society at its sixth general meeting, Frascati 1973 : proceedings of the Comparative Education Society in Europe / ed. on behalf of the Society by Raymond Ryba and Brian Holmes
Wydawca:
Bury : Bury Times
Rok wydania:
1973
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Edukacja - jest w niej ukryty skarb : raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku / pod przewodn. Jacques'a Delorsa ; [aut.] In'am al Mufti [et al. ; przetł. Wiktor Rabczuk]
Wydawca:
Warszawa : Stowarzyszenie Oświatowców Polskich : Wydawnictwa UNESCO
Rok wydania:
1998
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola nauczyciela w kształtowaniu osobowości młodego pokolenia w rozwiniętym społeczeństwie socjalistycznym : z problematyki III Konferencji Pedagogów Krajów Socjalistycznych / [kom. nauk. Jerzy Wołczyk et al. ; red. Bogusław Cichy et al.] ; Ministerstwo Oświaty i Wychowania
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Rok wydania:
1978
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Die Schule und die Perspektiven unserer Kultur : Beiträge eines deutsch-polnischen Expertenseminars / hrsg. von Friedrich W. Busch und Detlef Glowka
Wydawca:
Oldenburg : Universität Oldenburg
Rok wydania:
1986
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Między negacją a afirmacją - czy kryzys oddziaływań pedagogicznych? / pod red. Joanny Rutkowiak, Danuty Wajsprych
Wydawca:
Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls"
Rok wydania:
2012
Seria:
Naukowe Forum Pedagogów Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego ; 7
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Budowa zaufania międzynarodowego celem edukacji globalnej : o pokojowy start ludzkości w XXI wiek : materiały z II Międzynarodowego Interdyscyplinarnego Sympozjum Opole '95 / pod red. Zygmunta Łomnego ; Uniwersytet Opolski
Wydawca:
Opole : Wydaw. UO
Rok wydania:
1996
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Funkcja świadomości historycznej i efekty polityki oświatowej w procesach integracji : materiały sesji naukowej z 26 V 1972 roku na temat "Zagadnienia integracji współczesnego społeczeństwa polskiego a przemiany społeczne na Opolszczyźnie" / [oprac. Manfred Kutyma]
Wydawca:
Opole : Wydawnictwo Instytutu Śląskiego
Rok wydania:
1974
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pedagogika i oświata w Polsce Ludowej : II Ogólnopolska Sesja Naukowa Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego i Oddziału Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy, Legnica, 23-24 maja 1989 : materiały naukowe. Cz. 1 / pod red. Bolesława Potyrały
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego ; Legnica : Oddział Doskonalenia Nauczycieli
Rok wydania:
1989
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne, 0137-1096 ; 82
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pedagogika i oświata w Polsce Ludowej : II Ogólnopolska Sesja Naukowa Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego i Oddziału Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy, Legnica 23-24 maja 1989 : materiały naukowe. Cz. 2 / pod red. Bolesława Potyrały
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego ; Legnica : Oddział Doskonalenia Nauczycieli
Rok wydania:
1989
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne, 0137-1096 ; 82
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
O dalszy rozwój oświaty : sprawozdanie z Krajowej Narady Oświatowej PZPR / [aut. Józef Kowalczyk et al.]
Wydawca:
Warszawa : Książka i Wiedza
Rok wydania:
1950
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
An orientation seminar for the Arab states on the development of learning strategies for post-literacy and continuing education in the perspective of lifelong education, Hamburg, 28 October-8 November 1985 : final report / UNESCO Institute for Education
Wydawca:
Hamburg : UNESCO. Institute for Education
Rok wydania:
1986
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
III RP: od komunizmu, przez postkomunizm, do...? / pod red. Stanisława Kowolika
Wydawca:
Tarnowskie Góry : Fundacja Krzewienia Katolickiej Nauki Społecznej im. Bł. A. Kolpinga
Rok wydania:
2014
Seria:
O Ład Życia Społeczno-Gospodarczego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Model publicznej szkoły wyższej i jej otoczenia systemowego : zasadnicze kierunki nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Woźnickiego ; Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Rok wydania:
1998
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nowe konteksty strategii edukacyjnej : materiały konferencyjne / [red. Elżbieta Drogosz-Zabłocka] ; Instytut Spraw Publicznych
Wydawca:
Warszawa : ISP
Rok wydania:
1996
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System edukacyjny w procesie przemian w latach 1989-1996 : wyzwania, konteksty i prognozy socjo-pedagogiczne / [red. Stanisław Podobiński] ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Instytut Pedagogiki Społecznej. Zakład Socjologii
Wydawca:
Częstochowa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie
Rok wydania:
1997
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Lenin o roli oświaty w budowie społeczeństwa socjalistycznego : referat na sesję popularno-naukową [...], Warszawa, 16-17 marca 1970 r / Marian Walczak ; Centralna Rada Związków Zawodowych
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Związkowe CRZZ
Rok wydania:
1970
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ogólnopolski Kongres Pedagogiczny Nauczycieli : Warszawa, 13-15 października 1977 r. : przemówienia, referaty, dyskusja / [materiały zebrał i przygot. do dr. zespół Stanisław Frycie et al. ; pod przewodn. Zdzisława Szymańskiego] ; Ministerstwo Oświaty i Wychowania. Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Rok wydania:
1978
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The Eastern partnership and the Europe 2020 strategy : visions of leading policymakers and academics / Péter Balázs [et al.] ; European Commission
Wydawca:
Luxembourg : Publications Office of the European Union
Rok wydania:
2012
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zjazd Oświatowy : 2-5 maja 1957 r. - Warszawa / [red. Stanisław Kwiatkowski et al.]
Wydawca:
Warszawa : nakładem Związku Nauczycielstwa Polskiego
Rok wydania:
1958
Seria:
Biblioteka Pedagogiczna ZNP
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
W poszukiwaniu nowoczesnej, demokratycznej i narodowej wizji reformy szkolnictwa : Ogólnopolski Zjazd Oświatowy (Łódź, 18-22 czerwca 1945 roku) / Maria Januszewska-Warych
Wydawca:
Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls"
Rok wydania:
2015
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Poleski męczennik - czy patron trudnego pojednania? : materiały międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej 350. rocznicy śmierci świętego Andrzeja Boboli, Brześć, Janów Poleski, 16-17.V.2007 r. / pod red. Andrzeja J. Zakrzewskiego
Wydawca:
Białystok : Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana ; Brześć : Konsulat Generalny RP
Rok wydania:
2008
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska szkoła : system oświatowy w procesie przeobrażeń / red. nauk. Robert Geisler [et al.] ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Instytut Pedagogiki Społecznej. Zakład Socjologii
Wydawca:
Częstochowa ; Katowice : "Śląsk"
Rok wydania:
1999
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wychowanie a polityka : mity i stereotypy w polskiej myśli społecznej XX wieku / pod red. Witolda Wojdyły ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydawca:
Toruń : Wydaw. UMK
Rok wydania:
2000
Gatunek / Forma:
Materiały konferencyjne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pedagogika nowego wychowania w Polsce u schyłku XIX i w pierwszej połowie XX wieku : podstawowe przejawy i współczesne odniesienia / red. Andrzej Meissner, Czesław Majorek
Wydawca:
Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej
Rok wydania:
2000
Seria:
Galicja i Jej Dziedzictwo, 1895-0361 ; t. 14
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Planowanie kształcenia i zatrudnienia kadr kwalifikowanych : materiały z konferencji naukowej, Kołobrzeg, październik 1977 r. / pod red. Tadeusza Obrębskiego ; Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Instytut Polityki Naukowej, Postępu Technicznego i Szkolnictwa Wyższego
Wydawca:
Warszawa ; Łódź : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
1980
Seria:
Dokumenty, Informacje, Bibliografie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka - ekologia - kultura : społeczne przesłanki i przejawy kryzysu ekologicznego / praca zbiorowa pod red. Andrzeja Papuzińskiego
Wydawca:
Bydgoszcz : Wyższa Szkoła Pedagogiczna
Rok wydania:
2000
Książka
    Wyświetlanie 1-31 z 31

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

    Prześlij opinię

    Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

    Formularz