Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Edukacja i państwo - konferencje." wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-32 z 32
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The world educational crisis : a systems analysis / Philip H. Coombs ; [International Conference on the World Crisis in Education, Williamsburg, Virginia, october 5-9 1967]
Wydawca:
Paris : International Institute for Educational Planning
Rok wydania:
1967
Temat:
Edukacja i państwo - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy rozwoju i kryzysu oświaty we współczesnym świecie / Bogdan Suchodolski ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Nauk Pedagogicznych ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Gdańsku
Wydawca:
Gdańsk : Wyższa Szkoła Pedagogiczna
Rok wydania:
1968
Temat:
Edukacja i państwo - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Une education pour notre temps : problemes et perspectives : compte rendu des travaux du Colloque Europeen "L'education et le developpement scientific, economique, et social", Palais de l'UNESCO - Paris, 27-30 decembre 1968 / pref. Jean Orcel
Wydawca:
Paris : Les Editions du Pavillon
Rok wydania:
1968
Temat:
Edukacja i państwo - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
"Education pour les pays en voie de developpement" : pre-conference du 4e Congres Mondial des Societes d'Education Comparee, Seoul, Coree, 3-5 juillet 1980. , Tradition et innovation dans l'education : 4e Congres Mondial des Societes d'Education Comparee, Tokyo, Japan 7-10 juillet 1980
Wydawca:
Paris : [s. n.]
Rok wydania:
1981
Temat:
Polityka i edukacja - konferencje.
Edukacja i państwo - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola nauczyciela w kształtowaniu osobowości młodego pokolenia z rozwiniętym społeczeństwie socjalistycznym : z problematyki III Konferencji Pedagogów Krajów Socjalistycznych / [kom. nauk. Jerzy Wołczyk et al. ; red. Bogusław Cichy et al.] ; Ministerstwo Oświaty i Wychowania
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Rok wydania:
1978
Temat:
Nauczyciele - konferencje.
Edukacja i państwo - konferencje.
Rozwój osobowości - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Recurrent education - concepts and policies for lifelong education : containing the papers read before the society at its sixth general meeting, Frascati 1973 : proceedings of the Comparative Education Society in Europe / ed. on behalf of the Society by Raymond Ryba and Brian Holmes
Wydawca:
Bury : Bury Times
Rok wydania:
1973
Temat:
Edukacja permanentna - konferencje.
Edukacja dorosłych - konferencje.
Edukacja i państwo - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Edukacja - jest w niej ukryty skarb : raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku / pod przewodn. Jacques'a Delorsa ; [aut.] In'am al Mufti [et al. ; przetł. Wiktor Rabczuk]
Wydawca:
Warszawa : Stowarzyszenie Oświatowców Polskich : Wydawnictwa UNESCO
Rok wydania:
1998
Temat:
Demokratyzacja edukacji - konferencje.
Socjologia edukacji - konferencje.
Edukacja i państwo - konferencje.
Edukacja - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Między negacją a afirmacją - czy kryzys oddziaływań pedagogicznych? / pod red. Joanny Rutkowiak, Danuty Wajsprych
Wydawca:
Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls"
Rok wydania:
2012
Seria:
Naukowe Forum Pedagogów Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego ; 7
Temat:
Liberalizm - wpływ - konferencje.
Edukacja i państwo - konferencje.
Socjologia edukacji - konferencje.
Edukacja - filozofia - konferencje.
Pedagogika społeczna - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Funkcja świadomości historycznej i efekty polityki oświatowej w procesach integracji : materiały sesji naukowej z 26 V 1972 roku na temat "Zagadnienia integracji współczesnego społeczeństwa polskiego a przemiany społeczne na Opolszczyźnie" / [oprac. Manfred Kutyma]
Wydawca:
Opole : Wydawnictwo Instytutu Śląskiego
Rok wydania:
1974
Temat:
Edukacja i państwo - Polska - konferencje.
Tożsamość społeczna - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ogólnopolski Kongres Pedagogiczny Nauczycieli : Warszawa, 13-15 października 1977 r. : przemówienia, referaty, dyskusja / [materiały zebrał i przygot. do dr. zespół Stanisław Frycie et al. ; pod przewodn. Zdzisława Szymańskiego] ; Ministerstwo Oświaty i Wychowania. Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Rok wydania:
1978
Temat:
Edukacja i państwo - Polska - 1945-1990 - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pedagogika i oświata w Polsce Ludowej : II Ogólnopolska Sesja Naukowa Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego i Oddziału Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy, Legnica 23-24 maja 1989 : materiały naukowe. Cz. 2 / pod red. Bolesława Potyrały
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego ; Legnica : Oddział Doskonalenia Nauczycieli
Rok wydania:
1989
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne, 0137-1096 ; 82
Temat:
Edukacja i państwo - Polska - 1945-1990 - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pedagogika i oświata w Polsce Ludowej : II Ogólnopolska Sesja Naukowa Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego i Oddziału Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy, Legnica, 23-24 maja 1989 : materiały naukowe. Cz. 1 / pod red. Bolesława Potyrały
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego ; Legnica : Oddział Doskonalenia Nauczycieli
Rok wydania:
1989
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne, 0137-1096 ; 82
Temat:
Edukacja i państwo - Polska - 1945-1990 - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
An orientation seminar for the Arab states on the development of learning strategies for post-literacy and continuing education in the perspective of lifelong education, Hamburg, 28 October-8 November 1985 : final report / UNESCO Institute for Education
Wydawca:
Hamburg : UNESCO. Institute for Education
Rok wydania:
1986
Temat:
Edukacja permanentna - Kraje arabskie - konferencje.
Edukacja i państwo - Kraje arabskie - konferencje.
Alfabetyzacja - Kraje arabskie - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
III RP: od komunizmu, przez postkomunizm, do...? / pod red. Stanisława Kowolika
Wydawca:
Tarnowskie Góry : Fundacja Krzewienia Katolickiej Nauki Społecznej im. Bł. A. Kolpinga
Rok wydania:
2014
Seria:
O Ład Życia Społeczno-Gospodarczego
Temat:
Polityka podatkowa - Polska - 1990- - konferencje.
Edukacja i państwo - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - polityka i rządy - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Model publicznej szkoły wyższej i jej otoczenia systemowego : zasadnicze kierunki nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Woźnickiego ; Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Rok wydania:
1998
Temat:
Edukacja i państwo - Polska - 1990- - konferencje.
Uniwersytety i uczelnie - prawo - Polska.
Uniwersytety i uczelnie - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System edukacyjny w procesie przemian w latach 1989-1996 : wyzwania, konteksty i prognozy socjo-pedagogiczne / [red. Stanisław Podobiński] ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Instytut Pedagogiki Społecznej. Zakład Socjologii
Wydawca:
Częstochowa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie
Rok wydania:
1997
Temat:
Edukacja dorosłych - Polska - 1990- - konferencje.
Edukacja - Polska - 1990- - konferencje.
Edukacja i państwo - Polska - 1990- - konferencje.
Szkoły - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Lenin o roli oświaty w budowie społeczeństwa socjalistycznego : referat na sesję popularno-naukową [...], Warszawa, 16-17 marca 1970 r / Marian Walczak ; Centralna Rada Związków Zawodowych
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Związkowe CRZZ
Rok wydania:
1970
Temat:
Lenin, Vladimir Ilʹič (1870-1924) - i edukacja.
Komunizm i edukacja - Związek Radziecki - konferencje.
Edukacja i państwo - Związek Radziecki - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The Eastern partnership and the Europe 2020 strategy : visions of leading policymakers and academics / Péter Balázs [et al.] ; European Commission
Wydawca:
Luxembourg : Publications Office of the European Union
Rok wydania:
2012
Temat:
Unia Europejska - prognozy.
Unia Europejska - działalność kulturalna.
Unia Europejska - działalność polityczna.
Partnerstwo Wschodnie - konferencje.
Edukacja i państwo - Europa Wschodnia - 1990- - konferencje.
Europa - zjednoczenie - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zjazd Oświatowy : 2-5 maja 1957 r. - Warszawa / [red. Stanisław Kwiatkowski et al.]
Wydawca:
Warszawa : nakładem Związku Nauczycielstwa Polskiego
Rok wydania:
1958
Seria:
Biblioteka Pedagogiczna ZNP
Temat:
Związek Nauczycielstwa Polskiego - konferencje.
Edukacja i państwo - Polska - 1945-1970 - konferencje.
Edukacja - Polska - 1945-1970 - konferencje.
Nauczanie - Polska - 1945-1990 - konferencje.
Pedagogika - Polska - 1945-1990 - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
W poszukiwaniu nowoczesnej, demokratycznej i narodowej wizji reformy szkolnictwa : Ogólnopolski Zjazd Oświatowy (Łódź, 18-22 czerwca 1945 roku) / Maria Januszewska-Warych
Wydawca:
Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls"
Rok wydania:
2015
Temat:
Ogólnopolski Zjazd Oświatowy (1945 ; Łódź).
Edukacja - Polska - 1945-1970.
Reforma szkolnictwa - Polska - 1945-1970.
Edukacja i państwo - Polska - 1945-1970.
Edukacja - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Poleski męczennik - czy patron trudnego pojednania? : materiały międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej 350. rocznicy śmierci świętego Andrzeja Boboli, Brześć, Janów Poleski, 16-17.V.2007 r. / pod red. Andrzeja J. Zakrzewskiego
Wydawca:
Białystok : Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana ; Brześć : Konsulat Generalny RP
Rok wydania:
2008
Temat:
Andrzej Bobola (święty ; 1591-1657) - konferencje.
Andrzej Bobola (święty ; 1591-1657) - relikwie - konferencje.
Religia i państwo - Polska - 1500-1800 - konferencje.
Wychowanie i edukacja jezuicka - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska szkoła : system oświatowy w procesie przeobrażeń / red. nauk. Robert Geisler [et al.] ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Instytut Pedagogiki Społecznej. Zakład Socjologii
Wydawca:
Częstochowa ; Katowice : "Śląsk"
Rok wydania:
1999
Temat:
Edukacja i państwo - Polska - 1990-.
Reforma szkolnictwa - Polska - 1990-.
Edukacja - Polska - 1990- - konferencje.
Reforma szkolnictwa - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wychowanie a polityka : mity i stereotypy w polskiej myśli społecznej XX wieku / pod red. Witolda Wojdyły ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydawca:
Toruń : Wydaw. UMK
Rok wydania:
2000
Temat:
Edukacja - aspekt polityczny - Polska - 20 w.
Edukacja i państwo - Polska - 20 w.
Idee polityczne - Polska - 20 w. - konferencje.
Polityka i edukacja - Polska - 20 w. - konferencje.
Wychowanie obywatelskie - Polska - 20 w. - konferencje.
Polska - polityka i rządy - 20 w.
Polska - życie intelektualne - 20 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pedagogika nowego wychowania w Polsce u schyłku XIX i w pierwszej połowie XX wieku : podstawowe przejawy i współczesne odniesienia / red. Andrzej Meissner, Czesław Majorek
Wydawca:
Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej
Rok wydania:
2000
Seria:
Galicja i Jej Dziedzictwo, 1895-0361 ; t. 14
Temat:
Edukacja i państwo - Polska - Galicja (region) - 19 w.
Nauczanie - innowacje - Galicja (region) - 1900-1945 - konferencje.
Pedagodzy - Galicja (region) - 1900-1945 - konferencje.
Pedagogika - Galicja (region) - 1900-1945 - konferencje.
Nauczanie - innowacje - Galicja (region) - 1870-1914 - konferencje.
Pedagogika - Galicja (region) - 1870-1914 - konferencje.
Galicja (region) - 1900-1945 - konferencje.
Galicja (region) - 1870-1914 - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Planowanie kształcenia i zatrudnienia kadr kwalifikowanych : materiały z konferencji naukowej, Kołobrzeg, październik 1977 r. / pod red. Tadeusza Obrębskiego ; Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Instytut Polityki Naukowej, Postępu Technicznego i Szkolnictwa Wyższego
Wydawca:
Warszawa ; Łódź : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
1980
Seria:
Dokumenty, Informacje, Bibliografie
Temat:
Edukacja i państwo - Polska.
Kształcenie kadr - Polska.
Kształcenie kadr - Polska - 1970-2000 - konferencje.
Kształcenie kadr - Niemiecka Republika Demokratyczna - 1970-2000 - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
    Wyświetlanie 1-32 z 32

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

    Prześlij opinię

    Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

    Formularz