Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Ekonomia - badania." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Survey data in economic research : Polish contribution to the 28th CIRET Conference / [ed. Jolanta Klimkowska]
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa
Rok wydania:
2008
Seria:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego, 0866-9503 ; 79
Temat:
Ekonomia - badania - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Międzynarodowe porównania konsumpcji - podstawa decyzji makro i mikroekonomicznych / Kornelia Karcz
Wydawca:
Warszawa : Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji
Rok wydania:
1992
Seria:
Monografie i Syntezy / Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji ; 69
Temat:
Konsumpcja (ekonomia) - badania.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy wdrażania reformy gospodarczej w sferze rynku i konsumpcji / [red. nauk. z. Leszek Żabiński]
Wydawca:
Katowice : AE
Rok wydania:
1986
Seria:
Zeszyt Naukowy / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego ; nr 2/102/86
Temat:
Konsumpcja (ekonomia) - badania.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Porównanie cen i poziomu spożycia między Austrią i Polską za 1973 r. / Główny Urząd Statystyczny. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych
Wydawca:
Warszawa : Główny Urząd Statystyczny. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych
Rok wydania:
1977
Seria:
Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych ; z. 99
Temat:
Ceny - Austria - 1945-1990.
Ceny - Polska - 1945-1990.
Konsumpcja (ekonomia) - badania - Polska - 1945-1990.
Konsumpcja (ekonomia) - badania.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przemiany w spożyciu żywności w warunkach wprowadzania wolnego rynku / Wiesław Ciechomski, Ireneusz Rutkowski, Bogdan Sojkin ; red. nauk. Halina Szulce ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Instytut Rynku i Konsumpcji
Wydawca:
Poznań : [s.n.]
Rok wydania:
1991
Temat:
Konsumpcja (ekonomia) - badania - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rynek i konsumpcja : z badań nad procesami konsumpcji i funkcjonowania rynku / [zespół red. Janusz Olearnik, Grażyna Światowy]
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1986
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej imienia Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 333
Temat:
Konsumpcja (ekonomia) - badania - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rynek i konsumpcja : podstawy i kierunki badań nad rynkiem i konsumpcją / [zespół red. Janusz Olearnik, Krystyna Mazurek-Łopacińska]
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1984
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; Nr 290
Temat:
Konsumpcja (ekonomia) - badania - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polski model konsumpcji w świetle badań Cz. 1, Polski model konsumpcji u progu 2000 roku (uwarunkowania, dylematy) / [red. naukowa: Józefa Kramer, Zofia Kędzior ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Instytut Rynku i Konsumpcji]
Wydawca:
Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego
Rok wydania:
1990
Seria:
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego
Temat:
Konsumpcja (ekonomia) - badania - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polski model konsumpcji w świetle badań Cz. 2, Problemowe modele konsumpcji lat osiemdziesiątych - wybrane techniki / [red. naukowa : Józefa Kramer, Zofia Kędzior ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Instytut Rynku i Konsumpcji]
Wydawca:
Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego
Rok wydania:
1990
Seria:
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego
Temat:
Konsumpcja (ekonomia) - badania - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studium przedsiębiorczości w Polsce w roku 2004 / Krzysztof Bacławski ; współpr. Maciej Koczerga, Przemysław Zbierowski
Wydawca:
Poznań : Fundacja Edukacyjna Bachalski
Rok wydania:
cop. 2005
Seria:
Global Entrepreneurship Monitor, 1732-3355 ; 2004
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia) - badania.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Ekonomika przedsiębiorstwa - badania.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zastosowania analizy historii zdarzeń w demografii : nieparametryczna i semiparametryczna analiza danych badania retrospektywnego 1988 "Droga życiowa - biografia rodzinna, zawodowa i migracyjna" / Ewa Frątczak, Janina Jóźwiak, Barbara Paszek
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej
Rok wydania:
2001
Temat:
Ekonomia - badania - Polska.
Demografia - badania - Polska.
Nauki społeczne - badania - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorczość w procesie przemian strukturalnych w Europie Środkowo-Wschodniej : praca / pod red. Kazimierza Jaremczuka
Wydawca:
Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Rok wydania:
1999
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Europa Środkowa.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Europa Wschodnia.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - badania.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Strategiczne podstawy przedsiębiorczości opartej na wiedzy - SOOIPP Annual 2010 / [red. nauk. Piotr Niedzielski, Krzysztof B. Matusiak]
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2011
Seria:
Ekonomiczne Problemy Usług, 1896-382X ; nr 69
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia) - nauczanie wspomagane komputerowo.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - badania.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - innowacje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
XXV lat w naukach ekonomicznych : dokonania, wyzwania, perspektywy / redakcja naukowa Ryszard Bartkowiak, Michał Matusewicz
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH. Szkoła Główna Handlowa
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2018
Temat:
Szkoła Główna Handlowa (Warszawa) - badania - konferencje.
Ekonomia - 1990- - konferencje.
Ekonomia - badania - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rethinking the case study in international business and management research / ed. by Rebecca Piekkari, Catherine Welch
Wydawca:
Cheltenham, UK ; Northampton, MA : Edward Elgar
Rok wydania:
cop. 2011
Temat:
Ekonomia - badania - metodologia.
Przedsiębiorstwa międzynarodowe - zarządzanie - studium przypadku.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - badania - metodologia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Leksykon polskich badaczy przedsiębiorczości / pod redakcją Małgorzaty Kosały, Marii Urbaniec, Krzysztofa Wacha ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Centrum Przedsiębiorczości Strategicznej i Międzynarodowej
Rok wydania:
2016
Temat:
Ekonomiści - Polska - 1990- - biografie - słowniki.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - badania - Polska - 1990- - biografie - słowniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy metodyki badań ekonomiczno-przestrzennych / W. Lissowski [et al.]
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
1965
Seria:
Biuletyn / Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk ; z. 34
Temat:
Ekonomia - badania - metodologia.
Zagospodarowanie przestrzenne - modele matematyczne.
Zagospodarowanie przestrzenne - Polska - 1945-1970.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Różnice w spożyciu między miastem a wsią : stopień powiązania z rolnictwem jako czynnik zróżnicowania konsumpcji / Lidia Beskid, Joanna Sikorska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii
Wydawca:
Warszawa : Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii
Rok wydania:
1979
Temat:
Konsumpcja (ekonomia) - badania - Polska.
Konsumpcja (ekonomia) - aspekt społeczny - Polska.
Konsumpcja (ekonomia) - aspekt społeczny - Polska - 1970-2000.
Koszt i poziom życia - Polska - 1970-2000.
Konsumpcja (ekonomia) - badania - Polska - 1970-2000.
Polska - sytuacja na wsi - 1970-2000.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Economic tendency surveys and cyclical indicators : Polish contribution to the 27th ciret conference / [red. nauk. Elżbieta Adamowicz, Joanna Klimkowska]
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa
Rok wydania:
2005
Seria:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego, 0866-9503 ; 75
Temat:
Cykle gospodarcze - konferencje.
Makroekonomia - modele ekonometryczne - konferencje.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - badania porównawcze - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomia jako obszar badań naukowych - trendy, perspektywy rozwoju : praca zbiorowa / pod red. nauk. Barbary Kos
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2010
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Temat:
Ekonomia - badania.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Doing research in business and management : an essential guide to planning your project / Mark Saunders and Philip Lewis
Wydawca:
Harlow [etc.] : Financial Times/Prentice Hall : an imprint of Pearson Education
Rok wydania:
2012
Temat:
Ekonomia - badania.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Conceptual foundations of business research / Paul H. Rigby
Wydawca:
New York [etc.] : John Wiley and Sons
Rok wydania:
cop. 1965
Temat:
Ekonomia - badania.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Cross-cultural knowledge management : fostering innovation and collaboration inside the multicultural enterprise / Manlio Del Giudice, Elias G. Carayannis, Maria Rosaria Della Peruta
Wydawca:
New York : Spinger Science+Business Media
Rok wydania:
cop. 2012
Seria:
Innovation, Technology, and Knowledge Management
Temat:
Zarządzanie wiedzą - badania transkulturowe.
Przedsiębiorstwa międzynarodowe - zarządzanie.
Innowacje - zarządzanie.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - badania transkulturowe.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Business research : a practical guide for undergraduate and postgraduate students / Jill Collis and Roger Hussey
Wydawca:
Houndmills : Palgrave
Wydanie:
2nd ed
Rok wydania:
2003
Temat:
Ekonomia - badania.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Business research : a practical guide for undergraduate and postgraduate students / Jill Collis and Roger Hussey
Wydawca:
Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan
Wydanie:
3rd ed
Rok wydania:
cop. 2009
Temat:
Ekonomia - badania.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System gospodarki rynkowej : pozaeuropejskie modele gospodarcze : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Swadźby ; [poszcz. rozdz. oprac. Stanisław Swadźba et al.] ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego
Wydawca:
Katowice : AE
Rok wydania:
2001
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach
Temat:
Ekonomia porównawcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Les systèmes économiques / par Joseph Lajugie
Wydawca:
Paris : Presses Universitaires de France
Wydanie:
2e édition, 2e trimestre
Rok wydania:
1959
Seria:
Que Sais-Je? : le point des connaissances actuelles ; No 753
Temat:
Ekonomia porównawcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Between capitalism and socialism : essays in political economics / by Robert L. Heilbroner
Wydawca:
New York : Vintage Books
Rok wydania:
1970
Temat:
Ekonomia porównawcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Comparison of economic systems : theoretical and methodological approaches / ed. by Alexander Eckstein
Wydawca:
Berkeley [etc.] : University of California Press
Rok wydania:
1971
Temat:
Ekonomia porównawcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The three worlds of economics / by Lloyd G. Reynolds
Wydawca:
New Haven ; London : Yale University Press
Rok wydania:
1971
Seria:
Studies in Comparative Economics ; 12
Temat:
Ekonomia porównawcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Comparative economic systems : models and cases / edited by Morris Bornstein
Wydawca:
Homewood, Illinois : Richard D. Irwin ; Georgtown, Ontario : Irwin-Dorsey Limited
Wydanie:
Revised edition, fourth printing
Rok wydania:
1972
Seria:
Irwin Series in Economics
Temat:
Ekonomia porównawcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Capitalism, market socialism, and central planning : readings in comparative economic systems / ed. by Wayne A. Leeman ; under the general editorship of Jesse W. Markham
Wydawca:
Boston [etc.] : Houghton Mifflin Company
Rok wydania:
1963
Temat:
Ekonomia porównawcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Comparison of economic systems : theoretical and methodological approaches / edited by Alexander Eckstein
Wydawca:
Berkeley ; Los Angeles ; London : University of California Press
Wydanie:
Second printing
Rok wydania:
1973
Temat:
Ekonomia porównawcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Les systèmes économiques / par Joseph Lajugie
Wydawca:
Paris : Presses Universitaires de France
Wydanie:
1re édition
Rok wydania:
1957
Seria:
Que Sais-Je? : le point des connaissances actuelles ; n° 753
Temat:
Ekonomia porównawcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Theoretical economic systems : a comparative analysis / Walter S. Buckingham, jr
Wydawca:
New York : The Roland Press Company
Rok wydania:
cop. 1958
Temat:
Ekonomia porównawcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomia przejścia : od kolektywizmu do systemu przyszłości / Marian Guzek ; Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego
Wydawca:
Warszawa : Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego
Rok wydania:
1990
Seria:
Monografie i Opracowania / Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego
Temat:
Ekonomia porównawcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Comparative economic systems / Paul R. Gregory, Robert C. Stuart
Wydawca:
Boston [etc.] : Houghton Mifflin Company
Wydanie:
2nd ed
Rok wydania:
cop. 1985
Temat:
Ekonomia porównawcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
A new view of comparative economic systems / David Kennett
Wydawca:
Fort Worth [i pozostałe] : Harcourt College Publishers
Rok wydania:
copyright © 2001
Seria:
Harcourt Series in Economics
Temat:
Ekonomia porównawcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Systemy ekonomiczne : analiza porównawcza / Sławomir Grzegorz Kozłowski
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
1998
Temat:
Ekonomia porównawcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Systemy ekonomiczne : analiza porównawcza / Sławomir Grzegorz Kozłowski
Wydawca:
Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
1994
Seria:
Wykłady Otwarte UMCS ; 9
Temat:
Ekonomia porównawcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka Światowa i Gospodarka Polska w ... / Instytut Gospodarki Światowej. Szkoła Główna Planowania i Statystyki ; [oprac.] Bogumiła Brocka-Palacz
Wydawca:
Warszawa : Instytut Gospodarki Światowej. Szkoła Główna Planowania i Statystyki
Rok wydania:
1986-
Temat:
Ekonomia - badania - 20 w. - czasopisma.
Finanse międzynarodowe - badania - 20 w. - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Systemy gospodarcze : elementy analizy porównawczej / Leszek Balcerowicz
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej
Wydanie:
Wyd. 3
Rok wydania:
1993
Seria:
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 0867-7727 ; 281
Temat:
Ekonomia porównawcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomia przejścia : od kolektywizmu do systemu przyszłości / Marian Guzek
Wydawca:
Warszawa : Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego
Wydanie:
Wyd. 3. popr
Rok wydania:
1991
Temat:
Ekonomia porównawcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Systemy gospodarcze : efekty i defekty reform i zmian ustrojowych / Tadeusz Kowalik
Wydawca:
Warszawa : Fundacja Innowacja : Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna
Rok wydania:
2005
Temat:
Ekonomia porównawcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Orientacja przedsiębiorcza a kultura organizacyjna w małym przedsiębiorstwie / Małgorzata Okręglicka ; Politechnika Częstochowska
Wydawca:
Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
Rok wydania:
2019
Temat:
Kultura przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - badania - Polska.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - badania - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Researching and writing a dissertation : an essential guide for business students / Colin Fisher with John Buglear [et al.]
Wydawca:
Harlow [etc.] : Prentice Hall Financial Times
Wydanie:
3rd ed
Rok wydania:
2010
Temat:
Rozprawy akademickie - podręczniki akademickie.
Ekonomia - badania - podręczniki akademickie.
Redakcja sprawozdań naukowych i technicznych - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uwarunkowania przedsiębiorczości / praca pod red. Kazimierza Jaremczuka ; [Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu]
Wydawca:
Tarnobrzeg : PWSZ im. prof. Stanisława Tarnowskiego
Rok wydania:
2004
Temat:
Małe i średnie przedsiębiorstwa - polityka publiczna - Polska - 1990-.
Inkubatory przedsiębiorczości - Polska - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - badania.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Entrepreneurship and quality in tourism in light of Polish and international research / sci. ed. Grzegorz Gołembski ; [transl. Paweł Bernard] ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2008
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1641-2168 ; 99
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia) - badania.
Turystyka - badania.
Turystyka - aspekt społeczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uwarunkowania przedsiębiorczości i jakości w turystyce w świetle badań krajowych i międzynarodowych / red. nauk. Grzegorz Gołembski ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2008
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1641-2168 ; 98
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia) - badania.
Turystyka - badania.
Turystyka - aspekt społeczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Business enterprise : the integration of approaches, theoretical dilemmas vs. challenges of practice / Cezary Suszyński
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa
Rok wydania:
2013
Temat:
Przedsiębiorstwa.
Przedsiębiorstwa - badania.
Przedsiębiorstwa - innowacje - badania.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - badania.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - innowacje.
Ekonomia - badania.
Ekonomia - 1990-.
Biznes.
Biznes - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Advancing research in entrepreneurship / edited by Agnieszka Żur, Maria Urbaniec
Wydawca:
Kraków : Cracow University of Economics. Faculty of Economics and International Relations. Centre for Strategic and International Entrepreneurship
Rok wydania:
2016
Seria:
Entrepreneurial Business and Economics Review, 2353-883X ; vol. 4, no. 3
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia).
Przedsiębiorczość (ekonomia) - badania.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wiedza i bogactwo narodów : historia odkrycia ekonomicznego / David Warsh ; przekł.: Damian Dekowski, Krzysztof Piech
Wydawca:
Warszawa : Instytut Wiedzy i Innowacji
Wydanie:
Wyd. 2, popr. i rozsz
Rok wydania:
2012
Temat:
Ekonomia - badania - Stany Zjednoczone.
Ekonomia - studia i nauczanie (akademickie) - Stany Zjednoczone.
Ekonomia - Stany Zjednoczone - historia.
Ekonomiści - Stany Zjednoczone.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wielostronne porównania międzynarodowe : ważniejsze zasady metodologiczne i ich zastosowanie / Ewa Cwil, Jan Gawroński
Wydawca:
Warszawa : Główny Urząd Statystyczny. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych
Rok wydania:
1987
Seria:
Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych ; z. 167
Temat:
Ekonomia porównawcza.
Dochód narodowy - Kraje socjalistyczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Diagnoza zmian w strukturze konsumpcji : (na przykładzie gospodarstw domowych) / [red. nauk. Józefa Kramer, Zofia Kędzior] ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. [Instytut Rynku i Konsumpcji]
Wydawca:
Katowice : Akademia Ekonomiczna
Rok wydania:
1990
Seria:
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego
Temat:
Gospodarstwa domowe - badania - Polska.
Gospodarstwa domowe - Polska - 1945-1990.
Konsumpcja (ekonomia) - badania - Polska.
Konsumpcja (ekonomia) - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów : praca zbiorowa / pod red. Ewy Kieżel ; aut. Aleksandra Burgiel [et al.]
Wydawca:
Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne
Rok wydania:
2004
Temat:
Konsumenci - Polska - postawy - 1990-.
Konsumpcja (ekonomia) - badania - Polska - 1990-.
Konsumpcja (ekonomia) - Polska - 1990-.
Postawy konsumentów - badania - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczno-ekonomiczne determinanty konsumpcji w Polsce / pod redakcją naukową Urszuli Łangowskiej-Szcześniak i Agnieszki Bobrowskiej ; Uniwersytet Opolski
Wydawca:
Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Rok wydania:
2011
Temat:
Konsumenci - badania - Polska - 1990-.
Konsumpcja (ekonomia) - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Konsumpcja (ekonomia) - badania - Polska - 1990-.
Konsumenci - Polska - postawy - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Długookresowe przemiany struktury spożycia żywności : na tle wzrostu dochodów / Zofia Zielińska
Wydawca:
Warszawa : Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług
Rok wydania:
1979
Seria:
Biblioteka Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług ; 192
Temat:
Budżety rodzinne - Polska - 1945-1990.
Handel żywnością - Polska - 1945-1990.
Konsumpcja (ekonomia) - Polska.
Konsumpcja (ekonomia) - badania - Polska - 1945-1990.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz