Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Ekonomia - informatyka." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Informatyka w ekonomii : przegląd modeli i problemów metodologicznych / [red. nauk. Edward Kolbusz] ; Uniwersytet Szczeciński
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
1997
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Studia Informatica, 0867-1753 nr 8
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jak makroekonomia zmienia się dzięki komputerowi = How macroeconomics is changing thanks to computer / Valentino Piana ; [tł. Wojciech Weiss, Aleksandra Wróbel, Adam Zych]
Wydawca:
Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze
Rok wydania:
2000
Seria:
Materiały Pomocnicze
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Informatyka / [zespół red. Jadwiga Sobieska-Karpińska, Barbara Łukasik-Makowska]
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1989
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej imienia Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 477
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Informatyka / [zespół red. Jadwiga Sobieska-Karpińska, Barbara Łukasik-Makowska]
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1990
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej imienia Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 520
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Informatyka ekonomiczna / [red. nauk. Agnieszka Szewczyk]
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2009
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Studia Informatica, 0867-1753 nr 24
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pozyskiwanie wiedzy : materiały z konferencji naukowej, Szklarska Poręba, 25-27 kwietnia 1997 / red. nauk. Andrzej Baborski ; zorg. przez Katedrę Systemów Komputerowych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo AE
Rok wydania:
1997
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Materiały Konferencyjne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Komunikacja gospodarcza : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Teorii Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Szczytna, 19-21 września 1997 / red. nauk. Andrzej Małachowski
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
1997
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Materiały Konferencyjne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Informatyka Ekonomiczna / [Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego]
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
1997-
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu 0324-8445
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 1899-3192
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Informatyka ekonomiczna / pod red. Elżbiety Niedzielskiej ; aut. Wojciech Domiński [et al.]
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
1998
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Informatyka ekonomiczna : materiały do ćwiczeń / pod red. Wojciecha Domińskiego i Mirosława Dyczkowskiego ; [aut. poszcz. rozdz. Joanna Bryndza et al.]
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
2002
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Informatyka : poradnik dla ekonomistów : [praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Niedzielskiej ; aut.: Jerzy Chełchowski et al.]
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Wydanie:
Wyd. 2 popr. i uzup
Rok wydania:
1982
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Informatyka : poradnik dla ekonomistów : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Niedzielskiej ; [aut.: Jerzy Chełchowski et al.]
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne
Rok wydania:
1977
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zeszyty Naukowe. Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka / Uniwersytet Gdański
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
1993-
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jak kształtować marketingową koncepcję przedsiębiorstwa / Peter Dornis, Zbigniew Dworzecki, Bernhard H. Feldhaar ; Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa ; [tł. Jadwiga Dworzecka]
Wydawca:
Warszawa : nakł. Redakcji Przeglądu Organizacji
Rok wydania:
1992
Seria:
Marketing w firmie ; 4
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomiki Produkcji. Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka / Uniwersytet Gdański
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
1976-1987
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Informatyka i Ekonometria / redakcja naukowa Edyta Abramek, Małgorzata Pańkowska
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2015-2019
Seria:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2083-8611
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarys informatyki dla ekonomistów / pod red. Adama Nowickiego ; [poszczególne rozdz. skryptu napisali: Jerzy Korczak et al.]
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. Uczelniane AE
Rok wydania:
1985
Seria:
Skrypty Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podstawy informatyki dla ekonomistów : praca zbiorowa / pod redakcją Adama Nowickiego ; autorzy Wojciech Domiński [i 8 pozostałych]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
1995
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nowe programy i treści nauczania informatyki ekonomicznej : materiały konferencyjne / pod red nauk. Henryka Sroki ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego
Wydawca:
Katowice : Akademia Ekonomiczna
Rok wydania:
1993
Seria:
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Informatyka ekonomiczna : teoria i zastosowania / redakcja naukowa Stanisław Wrycza, Jacek Maślankowski
Wydawca:
Warszawa : PWN
Wydanie:
Wydanie II zm. i rozszerz. (I w WN PWN)
Rok wydania:
2019
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Informatyka ekonomiczna : podręcznik akademicki / red. nauk. Stanisław Wrycza ; aut.: Stanisław Wrycza [et al.]
Wydawca:
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
2010
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Proceedings of the 3rd World INFORUM Conference : (Łódź, 4-8 September 1995) / Interindustry Forecasting at the University of Maryland ; Chair of Theory and Analyses of Economic Systems University of Łódź
Wydawca:
Łódź : Absolwent
Rok wydania:
1997
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Informatyka ekonomiczna / pod red. Elżbiety Niedzielskej ; [aut.: Wojciech Domiński et al.]
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Wydanie:
Wyd. 3
Rok wydania:
2001
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Informatyka ekonomiczna : materiały do ćwiczeń / red. Wojciech Domiński, Mirosław Dyczkowski ; [aut. rozdz. Joanna Bryndza et al.]
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Wydanie:
Wyd. 2 zm. i poszerz
Rok wydania:
2004
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Możliwości zastosowania teorii frejmów do modelowania informacji ekonomicznej / Dariusz Tadeusz Dziuba
Wydawca:
Warszawa : Uniwersytet Warszawski
Rok wydania:
1982
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Informatyka gospodarcza. 1 / red. nauk.: Janusz Zawiła-Niedźwiecki, Katarzyna Rostek, Artur Gąsiorkiewicz ; aut.: Witold Chmielarz [et al. ; Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Rok wydania:
2010
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Doskonalenie kształcenia informatycznego : na kierunku informatyka i ekonometria na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu : praca badawcza. Cz. 2, Analiza i ocena kształcenia w obszarze informatyki ekonomicznej / wykonana pod kierunkiem Adama Nowickiego ; aut. projektu Elżbieta Niedzielska [et al.] ; Projekt Badań Własnych Instytutu Informatyki Ekonomicznej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Rok wydania:
2005
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Doskonalenie kształcenia informatycznego : na kierunku informatyka i ekonometria na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu : praca badawcza. Cz. 3, Koncepcja kształcenia w obszarze informatyki ekonomicznej / wykonana pod kierunkiem Adama Nowickiego ; aut. projektu Elżbieta Niedzielska [et al.] ; Projekt Badań Własnych Instytutu Informatyki Ekonomicznej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Rok wydania:
2006
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Doskonalenie kształcenia informatycznego : na kierunku informatyka i ekonometria na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu : praca badawcza. Cz. 1, Identyfikacja kształcenia w obszarze informatyki / wykonana pod kierunkiem Adama Nowickiego ; aut. projektu Elżbieta Niedzielska [et al.] ; Projekt Badań Własnych Instytutu Informatyki Ekonomicznej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Rok wydania:
2004
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wyzwania współczesności : informacja - wiedza - zarządzanie / pod red. Jerzego Różańskiego
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2013
Seria:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 0208-6018 ; 287
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Informatyka q przyszłości / red. nauk. Witold Chmielarz, Jerzy Kisielnicki, Tomasz Parys
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2010
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Systemy informacyjne w zarządzaniu : przegląd naukowo-dydaktyczny : wydanie jubileuszowe z okazji 15-lecia Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej / red. nauk. Adam Nowicki, Iwona Chomiak-Orsa, Henryk Sroka
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2010
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna, 1507-3858 ; 17
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Informatyka ekonomiczna. Cz. 2, Informatyzacja obiektu gospodarczego / pod red. Jerzego Korczaka, Mirosława Dyczkowskiego, Barbary Łukasik-Makowskiej ; poszcz. rozdz. napisali: Maciej Bac [et al.]
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2013
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Informatyka ekonomiczna / pod red. Elżbiety Niedzielskiej ; [aut.: Wojciech Domiński et al.]
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Wydanie:
Wyd. 2 popr. i poszerz
Rok wydania:
1999
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Systemy wspomagania organizacji SWO 2012 : praca zbiorowa / pod red. Teresy Porębskiej-Miąc i Henryka Sroki
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2012
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Technologie informacyjne dla ekonomistów : narzędzia, zastosowania / pod red. Adama Nowickiego ; [aut.: Iwona Chomiak-Orsa et al.]
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2008
Seria:
Skrypty Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Technologie informacyjne dla ekonomistów : narzędzia, zastosowania / pod red. Adama Nowickiego i Tomasza Turka ; aut. poszczególnych rozdz.: Iwona Chomiak-Orsa [et al.]
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Wydanie:
Wyd. 2 popr. i uzup
Rok wydania:
2010
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Matematyka i informatyka na usługach ekonomii : wybrane współczesne problemy wzrostu gospodaczego i informatyki ekonomicznej / redakcja naukowa Witold Jurek
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2016
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Agent-based modelling in economics / Lynne Hamill and Nigel Gilbert
Wydawca:
Chichester : John Wiley & Sons
Rok wydania:
cop. 2016
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Informatyka ekonomiczna : przegląd naukowo-dydaktyczny / red. nauk. Jan Goliński, Dorota Jelonek, Adam Nowicki
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
2004
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 1027
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Informatyka ekonomiczna / pod red. Elżbiety Niedzielskiej ; [aut.: Joanna Bryndza et al.]
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Wydanie:
Wyd. 4, popr. i poszerz
Rok wydania:
2003
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Informatyka, ekonometria i statystyka w społeczeństwie informacyjnym / red. nauk. Elżbieta Gołata ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2008
Seria:
Debiuty Ekonomiczne, 1730-2145 ; 8
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Economics and management in information technology context : international week / edited by Małgorzata Pańkowska
Wydawca:
Katowice : Publishing House of the University of Economics
Rok wydania:
2017
Seria:
Scientific Publications
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sektor informacyjny w badaniach ekonomicznych : elementy ekonomiki sektora informacyjnego / Dariusz T. Dziuba
Wydawca:
Warszawa : Difin
Rok wydania:
2010
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Systemy wspomagania organizacji SWO 2008 : informatyka ekonomiczna jako dziedzina nauki i dydaktyki : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Pańkowskiej, Teresy Porębskiej-Miąc, Henryka Sroki
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego
Rok wydania:
2008
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Informatyka ekonomiczna. Cz. 1, Propedeutyka informatyki, technologie informacyjne / pod red. Jerzego Korczaka i Mirosława Dyczkowskiego ; poszcz. rozdz. napisali Joanna Bryndza [et al.]
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2008
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Informatyka gospodarcza. 4 / red. nauk.: Janusz Zawiła-Niedźwiecki, Katarzyna Rostek, Artur Gąsiorkiewicz ; aut.: Maciej Byczkowski [et al. ; Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Rok wydania:
2010
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Informatyka gospodarcza. 3 / red. nauk.: Janusz Zawiła-Niedźwiecki, Katarzyna Rostek, Artur Gąsiorkiewicz ; aut.: Mariusz Adamowski [et al. ; Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Rok wydania:
2010
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Informatyka gospodarcza. 2 / red. nauk.: Janusz Zawiła-Niedźwiecki, Katarzyna Rostek, Artur Gąsiorkiewicz ; aut.: Zbigniew Banaszak [et al. ; Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Rok wydania:
2010
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Systemy wspomagania organizacji SWO 2013 : praca zbiorowa / pod red. Teresy Porębskiej-Miąc i Henryka Sroki
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2013
Seria:
Praca Naukowa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Informatyka ekonomiczna / [red. nauk. Grażyna Watras]
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo AE
Rok wydania:
1994
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 691
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Informatyka w rozwoju przedsiębiorczości lokalnej / pod red. nauk. Ryszarda Budzińskiego ; Polska Akademia Nauk Oddział w Gdańsku. Komisja Rozwoju Informatyki [et al.]
Wydawca:
Szczecin ; Gorzów Wlkp. : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2002
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Informatyka w zastosowaniach ekonomicznych / [red. nauk. Teresa Ciesielczyk]
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1998
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 788
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Symulacja komputerowa jako metoda poznania systemów ekonomicznych / Edward Radosiński
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej
Rok wydania:
1988
Seria:
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Monografie, 0324-9492 ; 16
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
APL-STAT : a do-it yourself guide to computational staistics using APL / James B. Ramsey, Gerald L. Musgrave
Wydawca:
Belmont : Lifetime Lerning Publications
Rok wydania:
1981
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nowoczesne technologie informatyczne i ich wpływ na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych / red. nauk. Nina Siemieniuk ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Wydawca:
Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania
Rok wydania:
2005
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczno-gospodarcze aspekty usług cyfrowych. T. 1 / [redaktor naukowy Anna Drab-Kurowska]
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2017
Seria:
Ekonomiczne Problemy Usług, 1896-382X ; nr 1/2017 (126)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Informatyka w zarządzaniu / [red. nauk. Edward Kolbusz]
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
1999
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Studia Informatica, 0867-1753 ; nr 13
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Inteligentne systemy diagnoz ekonomicznych / Jerzy Gołuchowski ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego
Wydawca:
Katowice : Akademia Ekonomiczna
Rok wydania:
1997
Seria:
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Information systems and the future of the digital economy [Dokument elektroniczny] : proceedings of the Xth European Conference on Information Systems : ECIS 2002, Gdańsk, Poland, June 6-8 2002 / [ed. Stanisława Wrycza]
Wydawca:
Gdańsk : University of Gdańsk
Rok wydania:
[2002]
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wykorzystanie narzędzi informatycznych w naukach ekonomicznych : przykłady i zadania / pod red. Colina Halesa
Wydawca:
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rok wydania:
2007
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Resortowy system informatyczny obrotu towarowego / Maria Jerczyńska
Wydawca:
Warszawa : Dział Wydawnictw i Upowszechniania Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług
Rok wydania:
1976
Seria:
Biblioteka Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług ; 133
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Struktury agentowe w symulacyjnych badaniach złożonych systemów ekonomicznych / Paweł Wołoszyn
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2013
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, 1899-0428 ; nr 226
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne / red. Zbigniew E. Zieliński ; Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach
Wydawca:
Kielce : Wyższa Szkoła Handlowa im Bolesława Markowskiego
Rok wydania:
2009-
Gatunek / Forma:
Czasopisma naukowe.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Research methods for business students / Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill
Wydawca:
Harlow [etc.] : Pearson
Wydanie:
7th ed
Rok wydania:
2016
Seria:
Always Learning
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Research methods for business students / Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill
Wydawca:
Harlow [etc.] : Financial Times Prentice Hall, an imprint of Pearson Education
Wydanie:
3rd ed
Rok wydania:
2003
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Technologie informacyjne dla społeczeństwa / red. nauk. Witold Chmielarz i Tomasz Parys
Wydawca:
Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna
Rok wydania:
2009
Seria:
Monografie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zastosowania informatyki w gospodarce oraz społeczeństwie informacyjnym / [redaktorzy naukowi Agnieszka Szewczyk, Grzegorz Wojarnik]
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2015
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Studia Informatica, 0867-1753 ; nr 36
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Logistyka on-line : zarządzanie łańcuchem dostaw w dobie gospodarki elektronicznej : praca zbiorowa / pod red. nauk. Krzysztofa Rutkowskiego
Wydawca:
Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne
Rok wydania:
2002
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Matematyka i informatyka na usługach ekonomii : informatyka ekonomiczna / redakcja naukowa Witold Jurek
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2012
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 1689-7374 ; 239
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prace z zakresu informatyki i jej zastosowań / [red. nauk. z. Tadeusz Grabiński]
Wydawca:
Kraków : Akademia Ekonomiczna
Rok wydania:
1997
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 0208-7944 ; nr 493
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Solutions for supporting the processes of administration, logistics and manufacturing - selected aspects : monograph / (eds.) Katarzyna Grzybowska, Paweł Pawlewski
Wydawca:
Poznań : Publishing House of Poznan University of Technology
Rok wydania:
2011
Seria:
Logistics & Production
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pozyskiwanie wiedzy z baz danych : materiały na konferencję naukową zorganizowaną przez Katedrę Systemów Komputerowych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Rzeczka, 8-10 maja 1998 / red. nauk. Andrzej Baborski
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. AE
Rok wydania:
1998
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Materiały Konferencyjne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pozyskiwanie wiedzy z baz danych : materiały na konferencję naukową zorganizowaną przez Katedrę Systemów Sztucznej Inteligencji Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Szklarska Poręba, 14-16 maja 1999 r. / red. Andrzej Baborski
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im Oskara Langego
Rok wydania:
1999
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Materiały Konferencyjne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Informatyka / [zespół red. Barbara Łukasik-Makowska, Jadwiga Sobieska-Karpińska]
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1988
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej imienia Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 443
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie, ekonomia i finanse wobec wyzwań zinformatyzowanego świata / redakcja Zygmunt Drążek, Tomasz M. Komorowski
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2020
Seria:
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; t. (1225) 1151
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pozyskiwanie wiedzy z baz danych : materiały na konferencję naukową zorganizowaną przez Katedrę Systemów Sztucznej Inteligencji Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Turawa, 19-21 maja 2000 r. / red. nauk. Andrzej Baborski
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
2000
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Materiały Konferencyjne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Cybernetyka ekonomiczna i informatyka / red. naukowa Bogusław Guzik, Witold Abramowicz
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1994
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Seria 1, 0208-4902 ; z. 217
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomiczne problemy komputeryzacji / Mieczysław Moszkowicz
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne
Rok wydania:
1988
Seria:
Informatyka w Praktyce
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa - szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych / pod redakcją naukową Jerzego Gajewskiego, Wojciecha Paprockiego i Jany Pieriegud
Wydawca:
Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową : Gdańska Akademia Bankowa
Rok wydania:
2016
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Research methods for business students / Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill
Wydawca:
Harlow [etc.] : Financial Times/Prentice Hall : an imprint of Pearson Education
Wydanie:
5th ed
Rok wydania:
2009
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Informatyka / [zespół red. Jadwiga Sobieska-Karpińska, Barbara Łukasik-Makowska]
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1991
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej imienia Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 602
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Technologie informatyczne we współczesnej rzeczywistości gospodarczej / pod redakcją Janusza Wielkiego
Wydawca:
Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej
Rok wydania:
2017
Seria:
Studia i Monografie - Politechnika Opolska, 1429-6063 ; z. 475
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Techniczne i społeczne problemy zastosowania Internetu : Internet w społeczeństwie informacyjnym : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Kwietnia, Kazimiery Wódz
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności ; Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu
Rok wydania:
2005
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Komunikacja gospodarcza / pod red. Elżbiety Niedzielskiej ; aut.: Teresa Ciesielczyk [et al.]
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
2000
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
COMPSTAT : proceedings in Computational Statistics : 14th Symposium held in Utrecht, the Netherlands, 2000 short communications ans posters / edited by Wim Jansen and Jelke G. Bethlehem
Wydawca:
[Urecht] : University : Statistics Netherlands
Rok wydania:
cop. 2000
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Technologie cyfrowe jako determinanta transformacji łańcuchów dostaw / Katarzyna Nowicka
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2019
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
E-gospodarka w Polsce : stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz. 1 / [red. nauk. Henryk Babis]
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2010
Seria:
Ekonomiczne Problemy Usług, 1896-382X ; nr 57
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Cognition and creativity support systems / red. nauk. Małgorzata Pańkowska, Henryk Sroka, Stanisław Stanek
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2013
Seria:
Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne, 2083-8611 ; 153
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metody sztucznej inteligencji i ich zastosowania w ekonomii i zarządzaniu / Paweł Lula, Grażyna Paliwoda-Pękosz, Ryszard Tadeusiewicz
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2007
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Mathematicsa and Mathematica for economists / Cliff J. Huang, Philip S. Crooke
Wydawca:
Cambridge : Blackwell Publishers
Rok wydania:
1997
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Informatyka dla ekonomistów : studium teoretyczne i praktyczne : praca zbiorowa / pod redakcją Adama Nowickiego ; autorzy Wojciech Domiński, Mirosław Dyczkowski, Mariusz Kosiak, Andrzej Małachowski, Adam Nowicki, Marek Skwarnik, Cezary Stępniak, Iwona Chomiak, Marek Świątek
Wydawca:
Warszawa ; Wrocław : Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
1998
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Informatyka dla ekonomistów : przykłady i ćwiczenia / Maria Stefańczyk [et al.]
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Wydanie:
Wyd. 2 uzup
Rok wydania:
2007
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 18 listopada 2004 roku w Akademii Ekonomicznej w Katowicach / pod red. Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając
Wydawca:
Warszawa : Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Rok wydania:
2005
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Neuronové sítě a fuzzy časové řady : s aplikacemi v ekonomice / Dušan Marček
Wydawca:
Opava : Slezská univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav informatiky
Rok wydania:
2002
Seria:
Skripta / Slezská univerzita v Opavě
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Informatyczna infrastruktura zarządzania / Jerzy Kisielnicki
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN
Rok wydania:
1993
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Popyt podaż równowaga : wybrane zagadnienia ekonomii matematycznej : zadania dla studiów ekonomicznych / Jan Acedański, Monika Hadaś, Włodzimierz Szkutnik
Wydawca:
Katowice : Akademia Ekonomiczna
Rok wydania:
2009
Seria:
Podręcznik, Materiały Dydaktyczne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zastosowanie matematyki w naukach ekonomicznych / Henryk Kryński
Wydawca:
Gdańsk : Uniwersytet Gdański
Rok wydania:
1984
Seria:
Skrypty Uczelniane / Uniwersytet Gdański
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
New directions in statistical physics : econophysics, bioinformatics, and pattern recognition / Luc T. Wille (ed.)
Wydawca:
Berlin : Springer
Rok wydania:
cop. 2004
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studia i przyczynki młodych pracowników nauki / [red. nauk. Ryszard Ławniczak]
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1987
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Seria 1, 0208-4902 ; z. 124
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz