Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Ekonomia porównawcza." wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-74 z 74
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Mechanizmy i czynniki przemian strukturalnych w systemach gospodarczych : materiały z konferencji polsko-włoskiej Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu i Wydziału Ekonomii i Handlu Uniwersytetu w Perugii, Wrocław, 12-13 kwietnia 1988 / [red. Stanisław Styś]
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1989
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej imienia Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 478
Temat:
Ekonomia porównawcza - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Between capitalism and socialism : essays in political economics / by Robert L. Heilbroner
Wydawca:
New York : Vintage Books
Rok wydania:
1970
Temat:
Ekonomia porównawcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Comparison of economic systems : theoretical and methodological approaches / ed. by Alexander Eckstein
Wydawca:
Berkeley [etc.] : University of California Press
Rok wydania:
1971
Temat:
Ekonomia porównawcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Comparative economic systems : models and cases / edited by Morris Bornstein
Wydawca:
Homewood, Illinois : Richard D. Irwin ; Georgtown, Ontario : Irwin-Dorsey Limited
Wydanie:
Revised edition, fourth printing
Rok wydania:
1972
Seria:
Irwin Series in Economics
Temat:
Ekonomia porównawcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Les systèmes économiques / par Joseph Lajugie
Wydawca:
Paris : Presses Universitaires de France
Wydanie:
2e édition, 2e trimestre
Rok wydania:
1959
Seria:
Que Sais-Je? : le point des connaissances actuelles ; No 753
Temat:
Ekonomia porównawcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The three worlds of economics / by Lloyd G. Reynolds
Wydawca:
New Haven ; London : Yale University Press
Rok wydania:
1971
Seria:
Studies in Comparative Economics ; 12
Temat:
Ekonomia porównawcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Theoretical economic systems : a comparative analysis / Walter S. Buckingham, jr
Wydawca:
New York : The Roland Press Company
Rok wydania:
cop. 1958
Temat:
Ekonomia porównawcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Capitalism, market socialism, and central planning : readings in comparative economic systems / ed. by Wayne A. Leeman ; under the general editorship of Jesse W. Markham
Wydawca:
Boston [etc.] : Houghton Mifflin Company
Rok wydania:
1963
Temat:
Ekonomia porównawcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System gospodarki rynkowej : pozaeuropejskie modele gospodarcze : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Swadźby ; [poszcz. rozdz. oprac. Stanisław Swadźba et al.] ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego
Wydawca:
Katowice : AE
Rok wydania:
2001
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach
Temat:
Ekonomia porównawcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Comparison of economic systems : theoretical and methodological approaches / edited by Alexander Eckstein
Wydawca:
Berkeley ; Los Angeles ; London : University of California Press
Wydanie:
Second printing
Rok wydania:
1973
Temat:
Ekonomia porównawcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Les systèmes économiques / par Joseph Lajugie
Wydawca:
Paris : Presses Universitaires de France
Wydanie:
1re édition
Rok wydania:
1957
Seria:
Que Sais-Je? : le point des connaissances actuelles ; n° 753
Temat:
Ekonomia porównawcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Systemy ekonomiczne : analiza porównawcza / Sławomir Grzegorz Kozłowski
Wydawca:
Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
1994
Seria:
Wykłady Otwarte UMCS ; 9
Temat:
Ekonomia porównawcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
A new view of comparative economic systems / David Kennett
Wydawca:
Fort Worth [i pozostałe] : Harcourt College Publishers
Rok wydania:
copyright © 2001
Seria:
Harcourt Series in Economics
Temat:
Ekonomia porównawcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Comparative economic systems / Paul R. Gregory, Robert C. Stuart
Wydawca:
Boston [etc.] : Houghton Mifflin Company
Wydanie:
2nd ed
Rok wydania:
cop. 1985
Temat:
Ekonomia porównawcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Systemy ekonomiczne : analiza porównawcza / Sławomir Grzegorz Kozłowski
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
1998
Temat:
Ekonomia porównawcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomia przejścia : od kolektywizmu do systemu przyszłości / Marian Guzek ; Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego
Wydawca:
Warszawa : Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego
Rok wydania:
1990
Seria:
Monografie i Opracowania / Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego
Temat:
Ekonomia porównawcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Systemy gospodarcze : elementy analizy porównawczej / Leszek Balcerowicz
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej
Wydanie:
Wyd. 3
Rok wydania:
1993
Seria:
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 0867-7727 ; 281
Temat:
Ekonomia porównawcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Systemy gospodarcze : efekty i defekty reform i zmian ustrojowych / Tadeusz Kowalik
Wydawca:
Warszawa : Fundacja Innowacja : Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna
Rok wydania:
2005
Temat:
Ekonomia porównawcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomia przejścia : od kolektywizmu do systemu przyszłości / Marian Guzek
Wydawca:
Warszawa : Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego
Wydanie:
Wyd. 3. popr
Rok wydania:
1991
Temat:
Ekonomia porównawcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wielostronne porównania międzynarodowe : ważniejsze zasady metodologiczne i ich zastosowanie / Ewa Cwil, Jan Gawroński
Wydawca:
Warszawa : Główny Urząd Statystyczny. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych
Rok wydania:
1987
Seria:
Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych ; z. 167
Temat:
Ekonomia porównawcza.
Dochód narodowy - Kraje socjalistyczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kapitalizm a socjalizm : współzawodniczące systemy ekonomiczne / Joachim Meisner ; kom. red.: Alojzy Melich [et al.]
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne
Rok wydania:
1973
Seria:
Problemy Ekonomii Politycznej Socjalizmu
Temat:
Kapitalizm.
Ekonomia porównawcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podstawy funkcjonowania gospodarki światowej / Leszek Jerzy Jasiński
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Rok wydania:
2007
Temat:
Ekonomia porównawcza - podręczniki akademickie.
Handel międzynarodowy - podręczniki akademickie.
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - podręczniki akademickie.
Geografia ekonomiczna - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomia uczestnicząca : życie po kapitalizmie / Michael Albert ; [tł. z jęz. ang. Iwo Czyż]
Wydawca:
Poznań : Oficyna Wydawnicza Bractwa "Trojka" : Poznańska Biblioteka Anarchistyczna
Rok wydania:
2007
Seria:
Teorie Oporu
Temat:
Gospodarka mieszana.
Polityka gospodarcza - aspekt społeczny.
Polityka gospodarcza - udział mieszkańców.
Ekonomia porównawcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
"Ekonomia dobrobytu" a ekonomia socjalizmu : (studium porównawcze założeń, motywów i kryteriów) / Zbigniew Romanow
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej
Rok wydania:
1974
Seria:
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu. Seria 2, Prace Habilitacyjne i Doktorskie ; z. nr 53
Temat:
Teoria dobrobytu.
Ekonomia marksistowska.
Ekonomia porównawcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Les systèmes économiques / par Joseph Lajugie
Wydawca:
Paris : Presses Universitaires de France
Wydanie:
4 éd
Rok wydania:
1964
Seria:
Que sais-je? : le point des connaissances actuelles ; no 753
Temat:
Ekonomia.
Ekonomia porównawcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczno-kulturowe uwarunkowania systemów gospodarczych / red. nauk. Stanisław Swadźba, Izabela Ostoj ; [Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach]
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2011
Seria:
Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; 69
Temat:
Socjologia ekonomii.
Ekonomia porównawcza.
Systemy społeczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System gospodarczy Unii Europejskiej a pozaeuropejskie modele gospodarcze : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Swadźby ; [poszczególne rozdz. oprac. S. Swadźba et al.]
Wydawca:
Katowice : Wydaw. Uczelniane AE
Rok wydania:
2002
Seria:
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego
Temat:
Ekonomia porównawcza.
Kraje Unii Europejskiej - polityka gospodarcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Systemy gospodarcze krajów Europy Środkowowschodniej : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Swadźby
Wydawca:
Katowice : Wydaw. AE
Rok wydania:
2003
Seria:
Prace Naukowe / [Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego]
Temat:
Ekonomia porównawcza.
Europa Środkowa - polityka gospodarcza - 1990-.
Europa Wschodnia - polityka gospodarcza - 1989-.
Europa Środkowa - sytuacja gospodarcza - 1990-.
Europa Wschodnia - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Burżuazyjna komparatystyka w świetle marksistowskiej teorii rozwoju społecznego : praca zbiorowa / pod red. W. Zastawnego ; Instytut Podstawowych Problemów Marksizmu-Leninizmu KC PZPR
Wydawca:
Warszawa : Instytut Podstawowych Problemów Marksizmu-Leninizmu KC PZPR
Rok wydania:
1980
Seria:
Problem Węzłowy 11.7 "Teoretyczne Podstawy Budowy Rozwiniętego Społeczeństwa Socjalistycznego w Polsce Ludowej"
Temat:
Nauki społeczne - analiza marksistowska.
Ekonomia porównawcza - konferencje.
Nauki społeczne - badania porównawcze - konferencje.
Kapitalizm - analiza marksistowska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Systemy gospodarcze krajów Unii Europejskiej : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Swadźby ; [poszczeg. rozdz. oprac. Monika Badera et al.] ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego. Katedra Ekonomii. Zakład Systemów Gospodarczych
Wydawca:
Katowice : Wydaw. Uczelniane AE
Rok wydania:
1998
Seria:
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego
Temat:
Ekonomia - Kraje Unii Europejskiej - badania porównawcze.
Ekonomia porównawcza.
Gospodarka rynkowa - Kraje Unii Europejskiej - badania porównawcze.
Kraje Unii Europejskiej - sytuacja gospodarcza.
Kraje Unii Europejskiej - polityka gospodarcza.
Kraje Unii Europejskiej - sytuacja gospodarcza - badania porównawcze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
International economics - comparisons and interdependences = Internationale Wirtschaft - Vergleiche und Interdependenzen / ed. by F. Levcik
Wydawca:
Wien ; New York : Springer-Verlag
Rok wydania:
1978
Seria:
Studien über Wirtschafts- und Systemvergleiche ; Bd. 9
Temat:
Nowy międzynarodowy ład ekonomiczny.
Handel Wschód-Zachód.
Ekonomia porównawcza.
Europa Wschodnia - sytuacja gospodarcza - 1945-1989.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Północ-Południe : krytyczna analiza podziału świata na kraje wysoko i słabo rozwinięte / Marcin Wojciech Solarz
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
cop. 2009
Temat:
Polityka gospodarcza - 20 w. - badania porównawcze.
Polityka gospodarcza - 21 w.
Rozwój gospodarczy - 1990-.
Globalizacja - 21 w.
Ekonomia porównawcza.
Geografia polityczna.
Ekonomia i polityka.
Kraje rozwijające się.
Kraje uprzemysłowione.
Kraje nowo uprzemysłowione.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Literackie ekonomie / pod redakcją Pawła Wolskiego i Pawła Tomczoka
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego : ULUCZ
Rok wydania:
2017
Seria:
Ekonomia Literatury ; 3
Temat:
Marx, Karl (1818-1883) - krytyka i interpretacja.
Literatura - tematy, motywy.
Literatura polska - tematy, motywy.
Problemy społeczne - w literaturze.
Ekonomia - w literaturze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych : informacja finansowa i jej wykorzystanie w warunkach stosowania MSR/MSSF / red. nauk. Jan Turyna, Wiesław Szczęsny
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2007
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990- - konferencje.
Rachunkowość - Polska - 1990- - konferencje.
Przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1990- - konferencje.
Zarządzanie finansowe - konferencje.
Przedsiębiorstwa - finanse - konferencje.
Rachunkowość - normy - konferencje.
Rachunkowość porównawcza - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
    Wyświetlanie 1-74 z 74

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

    Prześlij opinię

    Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

    Formularz