Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Ekonomia." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uwarunkowania przedsiębiorczości : aspekty ekonomiczne i antropologiczno-społeczne / pod red. Kazimierza Jaremczuka ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
Wydawca:
Tarnobrzeg : PWSZ im. prof. Stanisława Tarnowskiego
Rok wydania:
2006
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia).
Przedsiębiorczość (ekonomia) - aspekt antropologiczny.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - aspekt społeczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomia inspirowana miłością / redakcja ks. Janusz Królikowski
Wydawca:
Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos
Rok wydania:
2019
Seria:
Wspólnota Polityczna i Kościół ; 2
Temat:
Ekonomia - aspekt religijny.
Ekonomia - aspekt moralny.
Socjologia ekonomii.
Ekonomia - aspekt religijny - konferencje.
Ekonomia - aspekt moralny - konferencje.
Socjologia ekonomii - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Advancing research in entrepreneurship / edited by Agnieszka Żur, Maria Urbaniec
Wydawca:
Kraków : Cracow University of Economics. Faculty of Economics and International Relations. Centre for Strategic and International Entrepreneurship
Rok wydania:
2016
Seria:
Entrepreneurial Business and Economics Review, 2353-883X ; vol. 4, no. 3
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia).
Przedsiębiorczość (ekonomia) - badania.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podstawowe pojęcia ekonomiczne : ekonomia w wolnym społeczeństwie : książka dla nauczyciela / [aut.:] Phillip Sauders [et al.] ; [tł. Jarosław Brzeziński]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa CDD
Rok wydania:
1993
Temat:
Ekonomia - studia i nauczanie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jednorodność czy pluralizm : rozważania nad naturą nauk ekonomicznych i gospodarki / redakcja naukowa Bogusław Fiedor, Marian Gorynia, Łukasz Hardt
Wydawca:
Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2021
Seria:
Seria Wydawnicza Ekonomiści dla Rozwoju
Temat:
Ekonomia - filozofia.
Ekonomia - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Leksykon menedżera : słownik angielsko-polski : organizacja, zarządzanie, bankowość, rachunkowość, księgowość, marketing, handel zagraniczny, reklama, obrót giełdowy, public relations, prawo podatkowe / Wacław Šmid
Wydawca:
Kraków : Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu
Rok wydania:
cop. 2000
Temat:
Ekonomia - słowniki angielskie.
Ekonomia - słowniki polskie.
Ekonomia - encyklopedie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zasady ekonomji politycznej z niektóremi zastosowaniami do ekonomji społecznej. T. 2 / napisał po angielsku John Stuart Mill ; tł. R. P. i B
Wydawca:
Petersburg : nakł. jednego z tł., (Petersburg : w Druk. Jozafata Ohryzki)
Rok wydania:
1860
Temat:
Ekonomia społeczna.
Socjologia ekonomii.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przyczynowość czy celowość w ekonomice społecznej : odczyt, wygłoszony 25 marca 1935 roku na posiedzeniu Wydziału Historyczno-Filozoficznego Polskiej Akademii Umiejętnosci w Krakowie / Leopold Caro
Wydawca:
Warszawa : [s.n.], (Warszawa : Druk St. Niemiry Syn i S-ka)
Rok wydania:
1935
Temat:
Ekonomia społeczna.
Socjologia ekonomii.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The economics of peace / Kenneth E. Boulding
Wydawca:
New York : Prentice Hall, Inc
Wydanie:
Sixth printing
Rok wydania:
1946
Temat:
Ekonomia - 1945-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Economic concepts : a programmed approach / Robert C. Bingham
Wydawca:
New York [i pozostałe] : McGraw-Hill Book Company
Rok wydania:
copyright © 1966
Temat:
Ekonomia - filozofia.
Ekonomia - filozofia - 20 w.
Ekonomia.
Ekonomia - badania.
Ekonomia - metodologia.
Ekonomia - metody symulacji.
Ekonomia - metody statystyczne.
Ekonomia - modele ekonometryczne.
Ekonomia - modele matematyczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Informator Wydziału Ekonomii / [oprac. Magdalena Kozłowska ; kierownictwo merytoryczne Barbara Kos ; Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach]
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2010
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice). Wydział Ekonomii - programy nauczania.
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice). Wydział Ekonomii - poradniki.
Ekonomia - studia i nauczanie (akademickie).
Ekonomia - studia i nauczanie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Adaptacja dydaktyki do zmian systemowych w Polsce : materiały polsko-włosko-francuskiej sesji dydaktycznej, Wtocław, 11-13 maja 1992 r. / [zespół red. Stanisław Styś, Mirosława Klamut, Aniela Styś]
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1992
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 640
Temat:
Ekonomia - studia i nauczanie.
Ekonomia - studia i nauczanie - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczna gospodarka rynkowa i integracja europejska w czasach dziejowego przełomu / redakcja naukowa Elżbieta Mączyńska, Piotr Pysz
Wydawca:
Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne : Fundacja Konrada Adenauera, Przedstawicielstwo w Polsce
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
© copyright 2020
Seria:
Biblioteka Myśli Ekonomicznej
Temat:
Ekonomia społeczna.
Ekonomia społeczna - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym w procesie konwergencji / Wioletta Czemiel-Grzybowska
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Sedno
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
2012
Seria:
Zarządzanie
Temat:
Zbieżność (ekonomia).
Przedsiębiorczość (ekonomia).
Ekonomia społeczna - 1990-.
Gospodarka regionalna - 1990-.
Przedsiębiorstwa ekonomii społecznej - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Religia a gospodarka : judaizm - chrześcijaństwo - islam / Janusz Skodlarski ; redakcja naukowa Maciej Potz
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2020
Seria:
Krótkie Wprowadzenie ; 22
Temat:
Ekonomia - aspekt religijny.
Ekonomia - aspekt religijny - chrześcijaństwo.
Ekonomia - aspekt religijny - islam.
Ekonomia - aspekt religijny - judaizm.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Non-market entrepreneurship : interdisciplinary approaches / edited by Gordon E. Shockley, Peter M. Frank and Roger R. Stough
Wydawca:
Cheltenham ; Northampton : Edward Elgar
Rok wydania:
2008
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Preprzedsiębiorczość / Krzysztof Zięba ; Politechnika Gdańska
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
Rok wydania:
2015
Seria:
Monografie / Politechnika Gdańska ; 149
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Defining and measuring entrepreneurship / Jens Iversen, Rasmus Jørgensen, Nikolaj Malchow-Møller
Wydawca:
Boston ; Delft : Now Publishers
Rok wydania:
cop. 2008
Seria:
Foundations and Trends® in Etrepreneurship, 1551-3114 ; Vol. 4 issue 1
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
International entrepreneurial orientation : theoretical perspective / edited by Krzysztof Wach
Wydawca:
Kraków : Cracow University of Economics. Faculty of Economics and International Relations. Centre for Strategic and International Entrepreneurship
Rok wydania:
2015
Seria:
Entrepreneurial Business and Economics Review, 2353-883X ; vol. 3, no. 2
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Entrepreneurship in the public sector : when middle managers create public value / Fabian E. Diefenbach ; with a forew. by Peter Gomez
Wydawca:
Wiesbaden : Gabler Verlag : Springer Fachmedien
Rok wydania:
cop. 2011
Seria:
Gabler Research
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Exploring entrepreneurship : inspirations from the field / editor Svetlana Gudkova ; authors: Svetlana Gudkova (ed.) [i 16 pozostałych]
Wydawca:
Warsaw : Kozminski University
Rok wydania:
© copyright 2015
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorczość w kontekście globalnym / pod redakcją naukową Marka Maciejewskiego, Bożeny Pery ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Centrum Przedsiębiorczości Strategicznej i Międzynarodowej
Rok wydania:
2015
Seria:
Przedsiębiorczość Międzynarodowa, 2543-537X ; vol. 1, nr 1
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Entrepreneurship in the global context / edited by Maria Urbaniec, Agnieszka Żur
Wydawca:
Kraków : Cracow University of Economics. Faculty of Economics and International Relations. Centre for Strategic and International Entrepreneurship
Rok wydania:
2016
Seria:
Entrepreneurial Business and Economics Review, 2353-883X ; vol. 4, no. 4
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorczość - natura i atrybuty. T. 2 / pod red. Kazimierza Jaremczuka ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
Wydawca:
Tarnobrzeg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego
Rok wydania:
2012
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Challenges of entrepreneurship / [redaktorzy tematyczni Beata Glinka, Marta Postuła] ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Zarządzania
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2017
Seria:
Problemy Zarządzania, 1644-9584 ; vol. 15, nr 1(65), cz. 1
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia).
Przedsiębiorczość (ekonomia) - aspekt społeczny.
Przedsiębiorstwa - finanse - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Unia Europejska wobec wzrostu konkurencyjności Brazylii, Rosji, Indii i Chin (BRIC) / Zdzisław W. Puślecki, Maciej Walkowski, Tomasz R. Szymczyński
Wydawca:
Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA
Rok wydania:
2011
Seria:
Strategia Unii Europejskiej dla Wzrostu Konkurencyjności Globalnej ; 5
Temat:
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - Brazylia - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - Chiny - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - Indie - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - Rosja - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Economics and psychology : a promising new cross-disciplinary field / edited by Bruno S. Frey and Alois Stutzer
Wydawca:
Cambridge ; London : The MIT Press
Rok wydania:
cop. 2007
Seria:
CESifo Seminar Series
Temat:
Ekonomia - aspekt psychologiczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The playful entrepreneur : how to adapt and thrive in uncertain times / Mark Dodgson and David M. Gann
Wydawca:
New Haven ; London : Yale University Press
Rok wydania:
copyright 2018
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia).
Przedsiębiorczość (ekonomia) - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - aspekt psychologiczny.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - studium przypadku.
Niepewność (ekonomia).
Podejmowanie decyzji - aspekt społeczny.
Zabawa - aspekt społeczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji / pod red. Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała ; Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Nowa Era ; Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego
Rok wydania:
2011
Seria:
Przedsiębiorczość - Edukacja ; nr 7
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Ekonomia - studia i nauczanie.
Globalizacja - 1990-.
Przedsiębiorstwa - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - 1990-.
Przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Anti-equilibrium : teoria systemów gospodarczych : kierunki badań / János Kornai ; [z oryg. w jęz. ang. tł. Janusz Beksiak, Urszula Libura i Zofia Wiankowska]
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe
Wydanie:
Wyd. 2
Rok wydania:
1977
Temat:
Ekonomia - filozofia.
Równowaga ekonomiczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Anti-Äquilibrium : über die Theorien der Wirtschaftssysteme und die damit verbundenen Forschungsaufgaben / János Kornai ; Übersetzung von Lóránt Tarnóczy und Miklós Kenedi
Wydawca:
Budapest : Akadémiai Kiadó ; Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer-Verlag
Rok wydania:
1975
Temat:
Ekonomia - filozofia.
Równowaga ekonomiczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Les systèmes économiques / par Joseph Lajugie
Wydawca:
Paris : Presses Universitaires de France
Wydanie:
4 éd
Rok wydania:
1964
Seria:
Que sais-je? : le point des connaissances actuelles ; no 753
Temat:
Ekonomia.
Ekonomia porównawcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarys ekonomii społecznej / Zofia Daszyńska
Wydawca:
Lwów : nakł. Księgarni Polskiej, (Kraków : Drukarnia Narodowa F. K. Pobudkiewicza)
Rok wydania:
1898
Temat:
Ekonomia społeczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Poradnik metodyczny do nauczania ekonomii politycznej / Janina Jakimczyk
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Rok wydania:
1978
Seria:
Biblioteka Metodyk Szkolnictwa Zawodowego
Temat:
Ekonomia - studia i nauczanie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zasady ogólne ekonomii społecznej / Jan Stecki
Wydawca:
Warszawa : nakł. Gebethnera i Wolffa ; Kraków : G. Gebethner i Spółka, (Warszawa : druk Kaniewskiego i Wacławowicza)
Wydanie:
Wyd. 2 przejrz. i powiększ
Rok wydania:
1907
Temat:
Ekonomia społeczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nauka o podmiocie gospodarstwa społecznego / Roman Rybarski
Wydawca:
Kraków : nakładem Akademii Umiejętności - skład główny w Księgarni Spółki Wydawniczej Polskiej, (Kraków : Drukarnia uniw. Jagiell. pod zarządem J. Filipowskiego w Krakowie)
Rok wydania:
1912
Temat:
Ekonomia społeczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zespół Koordynacyjny ds. Reformy Szkolnictwa Ekonomicznego 1990-1994 / Ośrodek Rozwoju Studiów Ekonomicznych ; [red. Ewa Chmielecka, Elżbieta Konarska]
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa
Rok wydania:
1995
Seria:
Studia i Materiały / Szkoła Główna Handlowa ; t. 62
Temat:
Ekonomia - studia i nauczanie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The economy today / Bradley R. Schiller
Wydawca:
New York, NY : Random House
Wydanie:
4th ed
Rok wydania:
1989
Temat:
Ekonomia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Grundlagen der politischen Ökonomie. Bd. 1, Theorie der Wirtschaftssysteme / Peter Bernholz, Friedrich Breyer
Wydawca:
Tübingen : J. C. B. Mohr
Wydanie:
3., völlig überarb. Aufl
Rok wydania:
1993
Temat:
Ekonomia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Grundlagen der politischen Ökonomie. Bd. 2, Ökonomische Theorie der Politik / Peter Bernholz, Friedrich Breyer
Wydawca:
Tübingen : J. C. B. Mohr
Wydanie:
3., völlig überarb. Aufl
Rok wydania:
1994
Temat:
Ekonomia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kompendium der Volkswirtschaftslehre. Bd. 1 / hrsg. von Werner Ehrlicher [et al.]
Wydawca:
Gottingen : Vandenhoeck u. Ruprecht
Wydanie:
5., uberarb. und erganzte Aufl
Rok wydania:
[1975]
Temat:
Ekonomia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Czy ekonomia jest nauką? / Zbigniew Czerwiński
Wydawca:
Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1996
Seria:
Rector's Lectures, 1230-1477 ; no 27
Temat:
Ekonomia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Schaum's outline of theory and problems of principles of economics / Dominick Salvatore, Eugene A. Diulio
Wydawca:
New York : The McGraw-Hill Companies
Wydanie:
2nd ed
Rok wydania:
cop. 1996
Seria:
Schaum's Outline Series
Temat:
Ekonomia - studia i nauczanie.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz