Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Ekonomia." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorczość / redakcja Wit Pasierbek, Krzysztof Wach
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum
Rok wydania:
2022
Seria:
Słowniki społeczne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii / redakcja Marcin Gorazda, Łukasz Hardt, Tomasz Kwarciński
Wydawca:
Kraków : Copernicus Center Press
Wydanie:
Wydanie I (dodruk)
Rok wydania:
2019
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii / redakcja Marcin Gorazda, Łukasz Hardt, Tomasz Kwarciński
Wydawca:
Kraków : Copernicus Center Press
Rok wydania:
2016
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wirtschaft und Gesellschaft. T. 1-3 / bearb. von Max Weber
Wydawca:
Tübungen : Verlag von J. C. B. Mohr (Paul Siebeck)
Rok wydania:
1922
Seria:
Grundriss der Sozialökonomik ; 3 Abt
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uwarunkowania przedsiębiorczości : aspekty ekonomiczne i antropologiczno-społeczne / pod red. Kazimierza Jaremczuka ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
Wydawca:
Tarnobrzeg : PWSZ im. prof. Stanisława Tarnowskiego
Rok wydania:
2006
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomia inspirowana miłością / redakcja ks. Janusz Królikowski
Wydawca:
Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos
Rok wydania:
2019
Seria:
Wspólnota Polityczna i Kościół ; 2
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Advancing research in entrepreneurship / edited by Agnieszka Żur, Maria Urbaniec
Wydawca:
Kraków : Cracow University of Economics. Faculty of Economics and International Relations. Centre for Strategic and International Entrepreneurship
Rok wydania:
2016
Seria:
Entrepreneurial Business and Economics Review, 2353-883X ; vol. 4, no. 3
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podstawowe pojęcia ekonomiczne : ekonomia w wolnym społeczeństwie : książka dla nauczyciela / [aut.:] Phillip Sauders [et al.] ; [tł. Jarosław Brzeziński]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa CDD
Rok wydania:
1993
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Contemporary socio-economic issues and problems : management - processes / editors Aneta Sokół, Irena Figurska, Karolina Drela
Wydawca:
Bratislava : Kartprint
Rok wydania:
2016
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Economics without laws : towards a new philosophy of economics / Łukasz Hardt
Wydawca:
Cham : Palgrave Macmillan
Rok wydania:
© 2017
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The foundations of institutional economics / K. William Kapp ; ed. by Sebastian berger and Rolf Steppacher
Wydawca:
London ; New York : Routledge
Rok wydania:
cop. 2011
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kategorie i prawa ekonomiczne : studium porównawcze / S. Żurawicki
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
1974
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Economics in the news / Saul Pleeter, Philip K. Way
Wydawca:
Reading, MA [etc.] : Addison-Wesley Publishing
Rok wydania:
1990
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nowa ekonomia : systemy złożone i homo compositus / Aleksander Jakimowicz
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania:
cop. 2016
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorczość : aspekty prawne / red. tomu: Alicja Pomorska ; Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego
Wydawca:
Warszawa : Poltext : Akademia Leona Koźmińskiego
Rok wydania:
2013
Seria:
Krytyka Prawa : niezależne studia nad prawem, 2080-1084 ; T. 5
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorczość w świetle uwarunkowań interdyscyplinarnych / Robert Majkut
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu.pl
Rok wydania:
2014
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jednorodność czy pluralizm : rozważania nad naturą nauk ekonomicznych i gospodarki / redakcja naukowa Bogusław Fiedor, Marian Gorynia, Łukasz Hardt
Wydawca:
Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2021
Seria:
Seria Wydawnicza Ekonomiści dla Rozwoju
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The romantic economist : imagination in economics / Richard Bronk
Wydawca:
New York : Cambridge University Press
Rok wydania:
cop. 2009
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Anglo-ukraïns'kij tlumačnij slovnik ekonomìčnoï leksiki / Anna Šimkìv
Wydawca:
Kiïv : Vidavničij dìm "Kiêvo-Mogilâns'ka akademìâ"
Rok wydania:
2004
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Leksykon menedżera : słownik angielsko-polski : organizacja, zarządzanie, bankowość, rachunkowość, księgowość, marketing, handel zagraniczny, reklama, obrót giełdowy, public relations, prawo podatkowe / Wacław Šmid
Wydawca:
Kraków : Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu
Rok wydania:
cop. 2000
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przyczynowość czy celowość w ekonomice społecznej : odczyt, wygłoszony 25 marca 1935 roku na posiedzeniu Wydziału Historyczno-Filozoficznego Polskiej Akademii Umiejętnosci w Krakowie / Leopold Caro
Wydawca:
Warszawa : [s.n.], (Warszawa : Druk St. Niemiry Syn i S-ka)
Rok wydania:
1935
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zasady ekonomji politycznej z niektóremi zastosowaniami do ekonomji społecznej. T. 2 / napisał po angielsku John Stuart Mill ; tł. R. P. i B
Wydawca:
Petersburg : nakł. jednego z tł., (Petersburg : w Druk. Jozafata Ohryzki)
Rok wydania:
1860
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomia społeczna : zarys popularny / Zygmunt Narski
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania:
2012
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wykład ekonomiki społecznej wraz z zarysem polityki ekonomicznej z historyą ekonomiki / Stanisław Głąbiński
Wydawca:
Lwów : nakł. Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych ; Warszawa : E. Wende i S-ka
Rok wydania:
1913
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Economics : principles, problems and policies / Campbell R. McConnell
Wydawca:
New York [etc.] : McGraw-Hill Book Company
Wydanie:
10th ed
Rok wydania:
cop. 1987
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomia i etyka własności prywatnej : studia z zakresu ekonomii politycznej i filozofii / Hans-Hermann Hoppe ; przekł. Karol Nowacki
Wydawca:
Warszawa : Fijorr Publishing
Rok wydania:
2011
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Theoretische Sozialökonomie / Gustav Cassel
Wydawca:
Leipzig : A. Deichertshe Verlagbuchshandlung Dr. Werner Scholl
Wydanie:
5 Aufl
Rok wydania:
1932
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zasada ekonomji w świetle krytyki epistemologicznej / Łubnicki N
Wydawca:
Warszawa : Skład Główny Gebethner i Wolff
Rok wydania:
1934
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
O istocie przedsiębiorczości z perspektywy austriackiej szkoły ekonomicznej / Dariusz Juruś
Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Neuroekonomia a ekonomia głównego nurtu / Marian Noga
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu
Rok wydania:
2017
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studia z realistycznej filozofii ekonomii / Łukasz Hardt
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Rok wydania:
2013
Seria:
Academia Oeconomica
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Źródła i instrumenty finansowego wsparcia przedsiębiorstw społecznych / Paweł Mikołajczak ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2017
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Histoire de la pensée économique / par Henri Denis
Wydawca:
Paris : Presses Universitaires de France
Rok wydania:
1966
Seria:
Thémis : manuels juridiques, économiques et politiques
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Economic concepts : a programmed approach / Robert C. Bingham
Wydawca:
New York [i pozostałe] : McGraw-Hill Book Company
Rok wydania:
copyright © 1966
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Study guide to accompany McConnell Economics / Robert C. Bingham
Wydawca:
New York [i pozostałe] : McGraw-Hill Book Company
Wydanie:
Ninth edition
Rok wydania:
copyright © 1984
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomia społeczna w Polsce / Halina Sobocka-Szczapa
Wydawca:
Łódź : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania
Rok wydania:
2010
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Informator Wydziału Ekonomii / [oprac. Magdalena Kozłowska ; kierownictwo merytoryczne Barbara Kos ; Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach]
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2010
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Szkolny słownik ekonomiczny / Andrzej Komosa
Wydawca:
Warszawa : Ekonomik
Wydanie:
Wyd. 6
Rok wydania:
1994
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomia w przykładach / Marcin Krawczyk, Dariusz Malinowski
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza
Wydanie:
Wyd. 1 (dodr.)
Rok wydania:
2008
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The economics of peace / Kenneth E. Boulding
Wydawca:
New York : Prentice Hall, Inc
Wydanie:
Sixth printing
Rok wydania:
1946
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Neue Politische Ökonomie / von Sylke Behrends
Wydawca:
Munchen : Franz Vahlen Verlag
Rok wydania:
2001
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Edukacja w zakresie przedsiębiorczości : w kierunku syntezy teorii, praktyki kształcenia i etyki / Agnieszka Kurczewska
Wydawca:
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
© 2023
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorczość i przedsiębiorstwo / Wiesław Janik ; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Wydawca:
Lublin : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Wydanie:
Wyd. 2
Rok wydania:
2004
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zasady nauki ekonomji społecznej / Leopold Caro
Wydawca:
Lwów : nakł. i własność K. S. Jakubowskiego, (Lwów : Druk. Jakubowskiego)
Rok wydania:
1926
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Adaptacja dydaktyki do zmian systemowych w Polsce : materiały polsko-włosko-francuskiej sesji dydaktycznej, Wtocław, 11-13 maja 1992 r. / [zespół red. Stanisław Styś, Mirosława Klamut, Aniela Styś]
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1992
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 640
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczna gospodarka rynkowa i integracja europejska w czasach dziejowego przełomu / redakcja naukowa Elżbieta Mączyńska, Piotr Pysz
Wydawca:
Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne : Fundacja Konrada Adenauera, Przedstawicielstwo w Polsce
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
© copyright 2020
Seria:
Biblioteka Myśli Ekonomicznej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Modele rozwoju ekonomii społecznej na przykładzie polskiej gospodarki / Katarzyna Nagel
Gatunek / Forma:
Artykuły
Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym w procesie konwergencji / Wioletta Czemiel-Grzybowska
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Sedno
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
2012
Seria:
Zarządzanie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wpływ konkurencji na rynku produktów na tempo wzrostu gospodarczego e of social and economic trends / Anna Horodecka
Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Histoire de la pensée économique / Henri Denis
Wydawca:
Paris : Presses universitaires de France
Wydanie:
10e éd. mise à jour
Rok wydania:
1993
Seria:
Thémis. Economie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Religia a gospodarka : judaizm - chrześcijaństwo - islam / Janusz Skodlarski ; redakcja naukowa Maciej Potz
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2020
Seria:
Krótkie Wprowadzenie ; 22
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The playful entrepreneur : how to adapt and thrive in uncertain times / Mark Dodgson and David M. Gann
Wydawca:
New Haven ; London : Yale University Press
Rok wydania:
copyright 2018
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomia społeczna / pod red. Katarzyny Głąbickiej
Wydawca:
Warszawa : Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Rok wydania:
2010
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Mali ekonomski rječnik / glavni urednik Rikard Lang ; urednicy Savka Dabčević-Kučar, Drago Gorupić i Mijo Novak
Wydawca:
Zagreb : Nakladno Poduzeće "Glas Rada"
Rok wydania:
1953
Seria:
Biblioteka za Ekonomsko Obrazovanje Radnika
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje informacyjne
Słownik
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Economics and psychology : a promising new cross-disciplinary field / edited by Bruno S. Frey and Alois Stutzer
Wydawca:
Cambridge ; London : The MIT Press
Rok wydania:
cop. 2007
Seria:
CESifo Seminar Series
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Unia Europejska wobec wzrostu konkurencyjności Brazylii, Rosji, Indii i Chin (BRIC) / Zdzisław W. Puślecki, Maciej Walkowski, Tomasz R. Szymczyński
Wydawca:
Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA
Rok wydania:
2011
Seria:
Strategia Unii Europejskiej dla Wzrostu Konkurencyjności Globalnej ; 5
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorczość nieproduktywna w świetle ekonomii instytucjonalnej : analiza zjawiska w Polsce / Piotr Dominiak, Julita E. Wasilczuk, Marzena Starnawska
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania:
2016
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedmiot ekonomii politycznej socjalizmu : (studium teoretyczno-metodologiczne) / Mikołaj Waleszko
Wydawca:
Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adameckiego
Rok wydania:
1980
Seria:
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Challenges of entrepreneurship / [redaktorzy tematyczni Beata Glinka, Marta Postuła] ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Zarządzania
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2017
Seria:
Problemy Zarządzania, 1644-9584 ; vol. 15, nr 1(65), cz. 1
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
L'Économie préhistorique / par Louis-René Nougier
Wydawca:
Paris : Presses Universitaires de France
Rok wydania:
1970
Seria:
Que sais-je? ; 1397
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Non-market entrepreneurship : interdisciplinary approaches / edited by Gordon E. Shockley, Peter M. Frank and Roger R. Stough
Wydawca:
Cheltenham ; Northampton : Edward Elgar
Rok wydania:
2008
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Entrepreneurship and small firms / David Deakins and Mark Freel
Wydawca:
London [etc.] : McGraw-Hill
Wydanie:
4th ed
Rok wydania:
cop. 2006
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedmiot i metoda nauk ekonomicznych / Kazimierz Meredyk
Wydawca:
Białystok : Wydaw. UwB
Rok wydania:
2003
Seria:
Materiały Dydaktyczne / Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomiczny
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Preprzedsiębiorczość / Krzysztof Zięba ; Politechnika Gdańska
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
Rok wydania:
2015
Seria:
Monografie / Politechnika Gdańska ; 149
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Defining and measuring entrepreneurship / Jens Iversen, Rasmus Jørgensen, Nikolaj Malchow-Møller
Wydawca:
Boston ; Delft : Now Publishers
Rok wydania:
cop. 2008
Seria:
Foundations and Trends® in Etrepreneurship, 1551-3114 ; Vol. 4 issue 1
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
International entrepreneurial orientation : theoretical perspective / edited by Krzysztof Wach
Wydawca:
Kraków : Cracow University of Economics. Faculty of Economics and International Relations. Centre for Strategic and International Entrepreneurship
Rok wydania:
2015
Seria:
Entrepreneurial Business and Economics Review, 2353-883X ; vol. 3, no. 2
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Exploring entrepreneurship : inspirations from the field / editor Svetlana Gudkova ; authors: Svetlana Gudkova (ed.) [i 16 pozostałych]
Wydawca:
Warsaw : Kozminski University
Rok wydania:
© copyright 2015
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorczość / Krzysztof Zięba
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu
Rok wydania:
2016
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Entrepreneurship / Sebastian-Ion Ceptureanu, Eduard-Gabriel Ceptureanu, Diana-Cezara Toader
Wydawca:
Bucureşti : Editura ASE
Rok wydania:
2017
Seria:
Colecţia Management
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Die Unternehmer : Seine Stellung und seine Aufgaben / von Max Metzner
Wydawca:
Berlin : Duncker & Humbolt
Rok wydania:
© 1956
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Business enterprise in its social setting / by Arthur H. Cole
Wydawca:
Cambridge, Mass. : Harvard University Press
Rok wydania:
1959
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Myśl ekonomiczna i społeczna a przedsiębiorczość / Andrzej Suwalski
Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Idea przedsiębiorczości na tle przeobrażeń kultury mieszczańskiej / Malwina Rolka
Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Entrepreneurship in the global context / edited by Maria Urbaniec, Agnieszka Żur
Wydawca:
Kraków : Cracow University of Economics. Faculty of Economics and International Relations. Centre for Strategic and International Entrepreneurship
Rok wydania:
2016
Seria:
Entrepreneurial Business and Economics Review, 2353-883X ; vol. 4, no. 4
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorczość - natura i atrybuty. T. 2 / pod red. Kazimierza Jaremczuka ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
Wydawca:
Tarnobrzeg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego
Rok wydania:
2012
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Entrepreneurship in the public sector : when middle managers create public value / Fabian E. Diefenbach ; with a forew. by Peter Gomez
Wydawca:
Wiesbaden : Gabler Verlag : Springer Fachmedien
Rok wydania:
cop. 2011
Seria:
Gabler Research
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorczość w kontekście globalnym / pod redakcją naukową Marka Maciejewskiego, Bożeny Pery ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydawca:
Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Centrum Przedsiębiorczości Strategicznej i Międzynarodowej
Rok wydania:
2015
Seria:
Przedsiębiorczość Międzynarodowa, 2543-537X ; vol. 1, nr 1
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Entrepreneurial strategy text and cases / Donald F. Kuratko, Harold P. Welsch
Wydawca:
Fort Worth [i pozostałe] : The Dryden Press
Rok wydania:
copyright © 1994
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rosyjsko-polski słownik ekonomii / Piotr Kapusta
Wydawca:
Kraków : Publishing House Dr Lex
Rok wydania:
2015
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomia : angielsko-polski słownik tematyczny / Stephen C. France, Philip Mann, Bernd Kolossa ; adaptacja Zofia Kopestyńska
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN
Wydanie:
Wyd. 2
Rok wydania:
2001
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomia : angielsko-polski słownik tematyczny / Stephen C. France, Philip Mann, Bernd Kolossa ; adaptacja Zofia Kopestyńska
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN
Wydanie:
Wyd. 3
Rok wydania:
2002
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji / pod red. Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała ; Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Nowa Era ; Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego
Rok wydania:
2011
Seria:
Przedsiębiorczość - Edukacja ; nr 7
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The emotional logic of capitalism : what progressives have missed / Martijn Konings
Wydawca:
Stanford : Stanford University Press
Rok wydania:
cop. 2015
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Anti-equilibrium : teoria systemów gospodarczych : kierunki badań / János Kornai ; [z oryg. w jęz. ang. tł. Janusz Beksiak, Urszula Libura i Zofia Wiankowska]
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe
Wydanie:
Wyd. 2
Rok wydania:
1977
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Anti-Äquilibrium : über die Theorien der Wirtschaftssysteme und die damit verbundenen Forschungsaufgaben / János Kornai ; Übersetzung von Lóránt Tarnóczy und Miklós Kenedi
Wydawca:
Budapest : Akadémiai Kiadó ; Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer-Verlag
Rok wydania:
1975
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Entrepreneurship in the global economy : engine for economic growth / Henry Kressel, Thomas V. Lento
Wydawca:
Cambridge [etc.] : Cambridge University Press
Rok wydania:
2012
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Les systèmes économiques / par Joseph Lajugie
Wydawca:
Paris : Presses Universitaires de France
Wydanie:
4 éd
Rok wydania:
1964
Seria:
Que sais-je? : le point des connaissances actuelles ; no 753
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarys ekonomii społecznej / Zofia Daszyńska
Wydawca:
Lwów : nakł. Księgarni Polskiej, (Kraków : Drukarnia Narodowa F. K. Pobudkiewicza)
Rok wydania:
1898
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Poradnik metodyczny do nauczania ekonomii politycznej / Janina Jakimczyk
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Rok wydania:
1978
Seria:
Biblioteka Metodyk Szkolnictwa Zawodowego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zasady ogólne ekonomii społecznej / Jan Stecki
Wydawca:
Warszawa : nakł. Gebethnera i Wolffa ; Kraków : G. Gebethner i Spółka, (Warszawa : druk Kaniewskiego i Wacławowicza)
Wydanie:
Wyd. 2 przejrz. i powiększ
Rok wydania:
1907
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nauka o podmiocie gospodarstwa społecznego / Roman Rybarski
Wydawca:
Kraków : nakładem Akademii Umiejętności - skład główny w Księgarni Spółki Wydawniczej Polskiej, (Kraków : Drukarnia uniw. Jagiell. pod zarządem J. Filipowskiego w Krakowie)
Rok wydania:
1912
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zespół Koordynacyjny ds. Reformy Szkolnictwa Ekonomicznego 1990-1994 / Ośrodek Rozwoju Studiów Ekonomicznych ; [red. Ewa Chmielecka, Elżbieta Konarska]
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa
Rok wydania:
1995
Seria:
Studia i Materiały / Szkoła Główna Handlowa ; t. 62
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The economy today / Bradley R. Schiller
Wydawca:
New York, NY : Random House
Wydanie:
4th ed
Rok wydania:
1989
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Economics / David N. Hyman
Wydawca:
Homewood, IL ; Boston, MA : Irwin
Rok wydania:
1989
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Grundlagen der politischen Ökonomie. Bd. 1, Theorie der Wirtschaftssysteme / Peter Bernholz, Friedrich Breyer
Wydawca:
Tübingen : J. C. B. Mohr
Wydanie:
3., völlig überarb. Aufl
Rok wydania:
1993
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Grundlagen der politischen Ökonomie. Bd. 2, Ökonomische Theorie der Politik / Peter Bernholz, Friedrich Breyer
Wydawca:
Tübingen : J. C. B. Mohr
Wydanie:
3., völlig überarb. Aufl
Rok wydania:
1994
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Schaum's outline of theory and problems of principles of economics / Dominick Salvatore, Eugene A. Diulio
Wydawca:
New York : The McGraw-Hill Companies
Wydanie:
2nd ed
Rok wydania:
cop. 1996
Seria:
Schaum's Outline Series
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Economics : principles and tools / Arhur O'Sullivan, Steven M. Sheffrin
Wydawca:
Upper Saddle River NJ : Prentice Hall
Wydanie:
2nd ed
Rok wydania:
2001
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz