Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Ekonomika przedsiębiorstwa - podręczniki akademickie." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa przemysłowego : materiały do zajęć dla studentów III i IV roku Instytutu Nauk Ekonomicznych i III roku Instytutu Organizacji i Kierowania / Stefan Biczyński, Nikodem Grzenkowicz, Oktawian Koczuba ; Uniwersytet Warszawski i Polska Akademia Nauk. Instytut Organizacji i Kierowania
Wydawca:
[Warszawa] : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
1976
Temat:
Ekonomika przedsiębiorstwa - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Modele analizy wyników ekonomicznych jednostek gospodarki narodowej / redakcja naukowa Lech Bednarski ; Uniwersytet Gdański
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
1976
Seria:
Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomiki Produkcji. Zagadnienia Finansowe ; 7
Temat:
Ekonomika przedsiębiorstwa - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przewodnik metodyczny do studiowania przedmiotu Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa przemysłowego : (dla studentów stacjonarnych i zaocznych) / Tadeusz Waśniewski, Władysław Grabiec, Edward Urbańczyk ; Uniwersytet Szczeciński
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwa Naukowe US
Wydanie:
Wyd. 2
Rok wydania:
1986
Temat:
Ekonomika przedsiębiorstwa - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metody analizy działalności gospodarczej przedsiębiorstw przemysłowych / pod red. Bolesława Werstego ; [poszczególne rozdz. skryptu napisali: Maria Adamska et al.]
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej
Wydanie:
Wyd. 2 popr
Rok wydania:
1987
Seria:
Skrypty Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Temat:
Ekonomika przedsiębiorstwa - podręczniki akademickie.
Przedsiębiorstwa - finanse - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego / Maria Białasiewicz [et al.] ; pod red. nauk. Zdzisława Łaskiego ; Uniwersytet Szczeciński
Wydawca:
Szczecin : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Wydanie:
Wyd. 2
Rok wydania:
1986
Temat:
Ekonomika przedsiębiorstwa - podręczniki akademickie.
Organizacja przedsiębiorstwa - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego : praca zbiorowa / [red. nauk. Jana Wojewnika ; aut.: Jerzy Bieliński et al.]
Wydawca:
Sopot : Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
1978
Seria:
Skrypty Uczelniane / Uniwersytet Gdański
Temat:
Ekonomika przedsiębiorstwa - podręczniki akademickie.
Organizacja przedsiębiorstwa - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa. Cz. 1 / Józef Boroń ; Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Ekonomicznej
Rok wydania:
dr. 1971
Seria:
Skrypty Uczelniane / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu ; z. nr 112
Temat:
Ekonomika przedsiębiorstwa - podręczniki akademickie.
Organizacja przedsiębiorstwa - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa handlu wewnętrznego : praca zbiorowa / pod red. Eugeniusza Michalskiego ; [poszczególne rozdz. oprac.: Eugeniusz Michalski et al.] ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Wydawca:
Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego
Rok wydania:
1977
Temat:
Ekonomika przedsiębiorstwa - podręczniki akademickie.
Organizacja przedsiębiorstwa - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw : materiały do ćwiczeń : praca zbiorowa / [aut. J. Boroń et al.]
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej
Wydanie:
Wyd. 2
Rok wydania:
1975
Seria:
Skrypty Uczelniane / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ; z. nr 203
Temat:
Ekonomika przedsiębiorstwa - podręczniki akademickie.
Organizacja przedsiębiorstwa - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego : zarys metod praktycznego postępowania / Mirosław Haffer, Wojciech Popławski
Wydawca:
Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Wydanie:
Wyd. 2 popr. i rozsz
Rok wydania:
1979
Seria:
Skrypty i Teksty Pomocnicze / Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Temat:
Ekonomika przedsiębiorstwa - podręczniki akademickie.
Organizacja przedsiębiorstwa - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw przemysłowych / Halina Buk, Magdalena Musioł, Joachim Strzoda ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Wydawca:
Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego
Wydanie:
Wyd. 2 zm. i rozsz
Rok wydania:
1977
Temat:
Ekonomika przedsiębiorstwa - podręczniki akademickie.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa turystycznego : praca zbiorowa / pod red. Aleksandra Kornaka ; [zesp. aut. Aleksander Kornak et al.] ; Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1977
Temat:
Turystyka - finanse - podręczniki akademickie.
Ekonomika przedsiębiorstwa - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza działalności gospodarczej przedsiębiorstw skupu i obrotu produktami rolnymi / Jerzy Dietl i Ryszard Gałecki
Wydawca:
Łódź ; Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
1956
Seria:
Skrypty dla Szkół Wyższych / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu
Temat:
Handel rolny - podręczniki akademickie.
Ekonomika przedsiębiorstwa - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw przemysłowych / Joachim Strzoda, Magdalena Musioł, Halina Buk ; Wyższa Szkoła Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Wydawca:
Katowice : Wyższa Szkoła Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego
Rok wydania:
1973
Temat:
Ekonomika przedsiębiorstwa - podręczniki akademickie.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw przemysłowych : zbiór zadań i rozwiązań / H. Buk, E. Janiszewska, M. Musioł
Wydawca:
Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego
Rok wydania:
1978
Seria:
Skrypty Uczelniane / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego
Temat:
Ekonomika przedsiębiorstwa - podręczniki akademickie.
Analiza finansowa - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Elementy rachunku ekonomicznego : praca zbiorowa / pod redakcją naukową Zdzisława Hellwiga ; autorzy Stanisława Bartosiewicz, Władysław Bukietyński, Maria Cieślak, Zdzisław Hellwig, Stanisław Krawczyk, Stanisława Ostasiewicz, Wiesław Pluta, Urszula Siedlecka, Czesław Szmigiel
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Wydanie:
Wydanie II zmienione
Rok wydania:
1978
Temat:
Ekonomika przedsiębiorstwa - podręczniki akademickie.
Rachunek ekonomiczny - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza działalności gospodarczej przedsiębiorstw przemysłowych : metody i techniki / pod red. Bolesława Werstego ; [poszcz. rozdz. napisali Bolesław Wersty et al.]
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1990
Seria:
Skrypty Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Temat:
Ekonomika przedsiębiorstwa - podręczniki akademickie.
Przedsiębiorstwa - finanse - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Borowieckiego ; [poszcz. części i rozdz. oprac. Ryszard Borowiecki et al.]
Wydawca:
Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
1990
Temat:
Ekonomika przedsiębiorstwa - podręczniki akademickie.
Organizacja przedsiębiorstwa - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zbiór przykładów i zadań z ekonomiki i analizy działalności przedsiębiorstwa budowlanego / Antoni Kostyra, Jan Wistuba ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego
Wydawca:
Katowice : Akademia Ekonomiczna
Rok wydania:
1978
Seria:
Skrypty Uczelniane / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego
Temat:
Ekonomika przedsiębiorstwa - podręczniki akademickie.
Ekonomika przedsiębiorstwa - zadania i ćwiczenia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza działalności gospodarczej przedsiębiorstw transportu morskiego / Władysław Nowaczek ; poszczególne rozdziały opracowali: Władysław Nowaczek, Lech Bednarski, Czesław Telesz
Wydawca:
Łódź ; Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
1956
Seria:
Skrypty dla Szkół Wyższych / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Sopocie
Temat:
Transport morski - aspekt ekonomiczny - podręczniki akademickie.
Ekonomika przedsiębiorstwa - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podstawy nauki o przedsiębiorstwie / pod red. Jana Lichtarskiego ; aut. oprac. Jerzy Czupiał [et al.]
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Wydanie:
Wyd. 3, zm. i rozsz
Rok wydania:
1999
Temat:
Przedsiębiorstwa - podręczniki akademickie.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - podręczniki akademickie.
Ekonomika przedsiębiorstwa - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podstawy nauki o przedsiębiorstwie / pod red. Jana Lichtarskiego ; aut. oprac. Jerzy Czupiał [et al.]
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Wydanie:
Wyd. 5 zm. i rozsz
Rok wydania:
2003
Temat:
Ekonomika przedsiębiorstwa - podręczniki akademickie.
Przedsiębiorstwa - podręczniki akademickie.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podstawy nauki o przedsiębiorstwie / pod red. Jana Lichtarskiego ; [aut. oprac. Jerzy Czupiał et al.]
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Wydanie:
Wyd. 4, zm. i rozsz
Rok wydania:
2001
Temat:
Przedsiębiorstwa - podręczniki akademickie.
Ekonomika przedsiębiorstwa - podręczniki akademickie.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podstawy nauki o przedsiębiorstwie / pod red. Jana Lichtarskiego ; aut. oprac. Jerzy Czupiał [et al.]
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Wydanie:
Wyd. 2 [i.e. 3] zm. i rozsz
Rok wydania:
1997
Temat:
Przedsiębiorstwa - podręczniki akademickie.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - podręczniki akademickie.
Ekonomika przedsiębiorstwa - podręczniki akademickie.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz