Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Filozofia średniowieczna." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Filozofia starożytna i średniowieczna / B. A. G. Fuller ; [przeł. Zygmunt Glinka]
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
1963
Seria:
Historia filozofii / B. A. G. Fuller ; t. 1
Temat:
Filozofia starożytna - historia.
Filozofia średniowieczna - historia.
Filozofia starożytna - podręczniki akademickie.
Filozofia średniowieczna - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Mediaevalia Philosophica Polonorum / Académie des Sciences Polonaise. Institut de Philosophie et de Sociologie. Département de Bibliographie et Centre d'Études d'Histoire de la Philosophie Ancienne et Médiévale
Wydawca:
Warszawa : [s.n.]
Rok wydania:
1957-
Temat:
Filozofia średniowieczna - czasopisma.
Filozofia średniowieczna - źródła.
Polska - życie intelektualne - średniowiecze.
Gatunek / Forma:
Czasopisma naukowe - Polska - 1945-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Materiały i Studia Zakładu Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej. Seria A, Materiały do Historii Filozofii Średniowiecznej w Polsce / Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Wydawca:
Warszawa : ZHFSiŚ IFiS PAN
Rok wydania:
1961-1969
Temat:
Filozofia średniowieczna - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Geschichte der Philosophie. 2, Philosophie des Mittelalters / Karl Vorländer ; bearbeitet von Erwin Metzke ; mit einem Schlußkapitel von Ernst Hoffmann und einem Anhang "Quellentexte" ausgewählt von Ernesto Grassi und Eckhard Keßler
Wydawca:
Reinbek bei Hamburg : Rowohlt
Wydanie:
Gekürzte Ausgabe
Rok wydania:
1964
Seria:
Rowohlts Deutsche Enzyklopädie. Sachgebiet Philosophie ; 193/194
Rororo
Temat:
Filozofia średniowieczna - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Doctrinae diversae : [griechisch-deutsch] = Die geistliche Lehre. Tbd. 1 / Dorotheus von Faza ; übers. und eingeleitet von Judith Pauli OSB
Wydawca:
Freiburg im Breisgau : Herder
Rok wydania:
2000
Seria:
Fontes Christiani ; 37/1
Temat:
Filozofia średniowieczna - źródła.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarys historii filozofii średniowiecznej / Władysław Heinrich ; wstępem opatrzył Jan Legowicz ; do dr. przygotował Władysław Seńko
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
1963
Temat:
Filozofia średniowieczna - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Materiały do Historii Filozofii Średniowiecznej w Polsce / Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. [Zespół Historii Polskiej Filozofii Średniowiecznej]
Wydawca:
Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich
Rok wydania:
1970-1975
Temat:
Filozofia średniowieczna - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Człowiek i świat wokół niego : studia z filozofii średniowiecznej / pod red. Macieja Manikowskiego
Wydawca:
Wrocław : Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, (Wrocław : Atla 2)
Rok wydania:
2008
Seria:
Bibliotheca Studiorum Philosophicorum Wratislaviensium. Collectanea Philosophica ; 3
Temat:
Filozofia średniowieczna - rozprawy akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Raimundi Lulli Opera Latina. 61-63, Arbor philosophiae ; De levitate et ponderositate elementorum. Desolatio Raimundi / ed. Carla Compagno et Ulli Roth
Wydawca:
Turnhout : Brepols Publishers
Rok wydania:
2011
Seria:
Raimundi Lulli Opera Latina ; t. 34
Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis ; 246
Temat:
Filozofia średniowieczna - dzieła przed 1800.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Therapeia, askesis, meditatio : praktyczny wymiar filozofii w starożytności i średniowieczu / pod redakcją Krzysztofa Łapińskiego, Roberta Pawlika i Rafała Tichego
Wydawca:
Warszawa : Uniwersytet Warszawski - Wydział Filozofii i Socjologii
Rok wydania:
2017
Seria:
Studia nad Filozofią Starożytną i Średniowieczną ; t. 6
Temat:
Filozofia starożytna - konferencje.
Filozofia średniowieczna - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Friedrich Ueberwegs Grundriss der Geschichte der Philosophie der patristischen und scholastischen Zeit
Wydawca:
Berlin : Ernst Siegfried Mittler und Sohn
Wydanie:
8. neu bearbeitet, mit einem Philosophen- und Literatoren-Register versehene Auflage, beareitet und hereasgegeben / von Max Heinze
Rok wydania:
1898
Seria:
Friedrich Ueberwegs Grundriss der Geschichte der Philosophie ; Tl. 2
Temat:
Filozofia starożytna - historia.
Filozofia średniowieczna - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The cultural context of medieval learning : proceedings of the First International Colloquium on Philosophy, Science, and Theology in the Middle Ages - September 1973 / ed. with an introd. by John Emery Murdoch and Edith Dudley Sylla
Wydawca:
Dordrecht ; Boston : D. Reidel Publishing Company
Rok wydania:
cop. 1975
Seria:
Synthese Library : monographs on epistemology, logic, methodology, philosophy of science, sociology of science and of knowledge, and on the mathematical methods of social and behavioral sciences ; vol. 76
Boston Studies in the Philosophy of Science ; vol. 26
Temat:
Filozofia średniowieczna - konferencje.
Nauki średniowieczne - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Filozofia starożytna i średniowieczna / B. A. G. Fuller ; przeł. Zygmunt Glinka ; red. Czesław Znamierowski
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Wydanie:
Wyd. 2, przejrz
Rok wydania:
1966
Seria:
Historia filozofii / B. A. G. Fuller ; t. 1
Temat:
Filozofia starożytna - podręczniki akademickie.
Filozofia średniowieczna - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Czasy katedr - czasy uniwersytetów : źródła jedności narodów Europy / red. Wiesława Sajdek ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Rok wydania:
2005
Temat:
Filozofia średniowieczna - konferencje.
Chrześcijaństwo - średniowiecze - konferencje.
Edukacja średniowieczna - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Recherches de Théologie et Philosophie Médiévales = Forschungen zur Theologie und Philosophie des Mittelaltres / poursuivie par le Thomas-Institut der Universität zu Köln et le De Wulf-Mansion Centrum, Katholieke Universiteit Leuven
Wydawca:
Leuven : Peeters
Rok wydania:
1997-
Temat:
Teologia i filozofia - czasopisma.
Teologia - średniowiecze - czasopisma.
Filozofia średniowieczna - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Poznać jak się rzeczy mają / [red. tomu: Adam Górniak, Krzysztof Łapiński, Tomasz Tiuryn]
Wydawca:
Warszawa : Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2010
Seria:
Studia nad Filozofią Starożytną i Średniowieczną ; t. 4
Temat:
Filozofia starożytna - miscellanea.
Filozofia średniowieczna - miscellanea.
Księgi pamiątkowe - Polska - Warszawa - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Historja filozofji. T. 1, Filozofja starożytna i średniowieczna / Władysław Tatarkiewicz
Wydawca:
Lwów : Wydawnictwo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, (Lwów : Drukarnia Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich)
Rok wydania:
1931
Temat:
Filozofia - historia - podręczniki akademickie.
Filozofia starożytna - podręczniki akademickie.
Filozofia średniowieczna - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Raimundi Lulli Opera Latina. 12-15, Quattuor libri principiorum / quos edidit María Asunción Sánchez Manzano
Wydawca:
Turnhout : Brepols
Rok wydania:
2006
Seria:
Raimundi Lulii Opera Latina ; t. 31
Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis, 0589-7963 ; 185
Temat:
Filozofia średniowieczna - dzieła przed 1800.
Rękopisy łacińskie średniowieczne i nowożytne - wydanie krytyczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Philosophica, paraphilosophica, metaphilosophica : studia i szkice z dziejów myśli dawnej / Juliusz Domański
Wydawca:
Kraków : Polska Akademia Umiejętności
Rok wydania:
2008
Seria:
Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego / Polska Akademia Umiejętności ; og. zb. t. 109
Temat:
Filozofia starożytna - historia.
Filozofia średniowieczna - historia.
Filozofia - Polska - 15 w.
Filozofia - Polska - 16 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metodologia nauk / Mieczysław Markowski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk
Rok wydania:
1976
Seria:
Dzieje Filozofii Średniowiecznej w Polsce ; t. 2
Temat:
Filozofia - Polska - historia.
Filozofia średniowieczna - metodologia.
Nauka - metodologia - 15 w.
Filozofia - Polska - Kraków - 15 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
L'esprit de la philosophie médiévale / par Étienne Gilson
Wydawca:
Paris : Librairie Philosophique J. Vrin
Wydanie:
2. éd. revue
Rok wydania:
1948
Seria:
Études de Philosophie Médiévale ; 33
Temat:
Filozofia średniowieczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Historia filozofii. T. 2, Od Augustyna do Szkota / Frederick Copleston ; przeł. Sylwester Zalewski
Wydawca:
Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax
Wydanie:
Wyd. 3
Rok wydania:
2011
Temat:
Filozofia średniowieczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Mittelalter / hrsg. von Kurt Flasch
Wydawca:
Stuttgart : Philipp Reclam jun
Wydanie:
[Nachdr.]
Rok wydania:
dr. 1988
Seria:
Geschichte der Philosophie in Text und Darstellung / Hrsg. Rüdiger Bubner ; Bd. 2
Universal-Bibliothek ; Nr. 9912
Temat:
Filozofia średniowieczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Doctrinae diversae : [griechisch-deutsch] = Die geistliche Lehre. Tbd. 2 / Dorotheus von Gaza ; übers. und eingeleitet von Judith Pauli OSB
Wydawca:
Freiburg im Breisgau : Herder
Rok wydania:
2000
Seria:
Fontes Christiani ; 37/2
Temat:
Filozofia średniowieczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Historia filozofii. T. 2, Od Augustyna do Szkota / Frederick Copleston ; przeł. Sylwester Zalewski
Wydawca:
Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax
Wydanie:
Wyd. 3
Rok wydania:
2007
Temat:
Filozofia średniowieczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Filozofja średniowieczna / W. Heinrich
Wydawca:
Warszawa : Nakł. Gebethnera i Wolffa, (Kraków : druk W. L. Anczyca i Spółki)
Rok wydania:
1930
Seria:
Zarys historji filozofji / W. Heinrich ; t. 1, cz. 2
Temat:
Filozofia średniowieczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Duch filozofii średniowiecznej / Étienne Gilson ; [tł. Jan Rybałt ; przedm., przypisy i apendyksy tł. Izabela Truskolaska]
Wydawca:
Warszawa : Pax
Rok wydania:
1958
Temat:
Filozofia średniowieczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Filozofia wieków średnich / Konstanty Michalski ; [red. nauk. tomu Kryspin Banko, Stanisław Rospond] ; Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie
Wydawca:
Kraków : Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy
Rok wydania:
1997
Seria:
Studia do Dziejów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego = Studia Res Gestas Facultatis Theologicae Universitatis Jagiellonicae Illustrantia, 0867-7522 ; t. 5
Temat:
Filozofia średniowieczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Medieval philosophy : essential readings with commentary / ed. by Gyula Klima ; with Fritz Allhoff and Anand Jayprakash Vaidya
Wydawca:
Malden [etc.] : Blackwell Publishing
Rok wydania:
2007
Seria:
Blackwell Readings in the History of Philosophy ; 2
Temat:
Filozofia średniowieczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Historia filozofii. T. 2, Od Augustyna do Szkota / Frederick Copleston ; przeł. Sylwester Zalewski
Wydawca:
Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax
Wydanie:
Wyd. 2
Rok wydania:
2004
Temat:
Filozofia średniowieczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Filozofia średniowiecza / Richard Heinzmann ; przeł. Piotr Domański ; [posł. Mikołaj Olszewski]
Wydawca:
Kęty : Wydaw. Antyk - Marek Derewiecki
Rok wydania:
1999
Seria:
Daimonion
Temat:
Filozofia średniowieczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Raimundi Lulli Opera Latina. 7-9. Annis 1274-1276 composita / edidit Jaume Medina
Wydawca:
Turnhout : Brepolis Publisher
Rok wydania:
2009
Seria:
Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis ; 215
Raimundi Lulli Opera Latina / cum cura et studio Instituti Raimundi Lulli in Universitate Friburgensi Brisigauorum ad fidem codicum manu scriptorum edita ; t. 33
Temat:
Filozofia średniowieczna - dzieła przed 1800.
Teologia - dzieła przed 1800.
Rękopisy łacińskie średniowieczne i nowożytne - wydanie krytyczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wielkie daty filozofii starożytnej i średniowiecznej / Dominique Folscheid ; przeł. Jerzy Niecikowski
Wydawca:
Warszawa : Prószyński i S-ka
Rok wydania:
2000
Seria:
W Czym Rzecz?
Temat:
Filozofia - 20 w. - chronologia.
Filozofia nowożytna - chronologia.
Filozofia - historia - wydawnictwa popularne.
Filozofia starożytna - chronologia.
Filozofia średniowieczna - chronologia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Guillelmi de Conchis Dragmaticon philosophiae / cura et studio I. Ronca. Summa de philosophia in vulgari / cura et studio L. Badia, J. Pujol
Wydawca:
Turnholti : Typographi Brepols Editores Pontificii
Rok wydania:
1997
Seria:
Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis, 0589-7963 ; 152
Guillermi de Conchis opera omnia ; t. 1
Temat:
Filozofia średniowieczna - dzieła przed 1800.
Nauki średniowieczne - dzieła przed 1800.
Rękopisy łacińskie średniowieczne i nowożytne - wydanie krytyczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Filozofia franciszkanów. Cz. 3 / [Red. Stanisław Celestyn Napiórkowski, Edward Iwo Zieliński]
Wydawca:
Niepokalanów : Wydawnictwo Ojców Franciszkanów
Rok wydania:
2005
Seria:
Biblioteka Instytutu Franciszkańskiego ; 18
Temat:
Ordo Fratrum Minorum - życie intelektualne - konferencje.
Teologia franciszkańska - konferencje.
Filozofia średniowieczna - konferencje.
Filozofia - historia - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Średniowiecze w poszukiwaniu równowagi między arystotelizmem a platonizmem : studia i artykuły / Marian Kurdziałek
Wydawca:
Lublin : TN KUL
Rok wydania:
1996
Seria:
Prace Wydziału Filozoficznego / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1233-782X ; 67
Temat:
Filozofia średniowieczna.
Arystotelizm - średniowiecze.
Platonizm - średniowiecze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Atomism in late medieval philosophy and theology / ed. by Christophe Grellard and Aurélien Robert
Wydawca:
Leiden ; Boston : Brill
Rok wydania:
2009
Seria:
History of Science and Medicine Library, 1872-0684 ; vol. 8
Medieval and Early Modern Science ; vol. 9
Temat:
Atomizm.
Filozofia średniowieczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
De praescriptione haereticorum : [latenisch-deutsch] = Vom prinzipiellen Einspruch gegen die Häretiker / Tertullian ; übers. und eingel. von Dietrich Schleyer
Wydawca:
Turnhout : Brepols Publishers
Rok wydania:
2002
Seria:
Fontes Christiani : zweisprachige Neuausgabe christlicher Quellentexte aus Altertum und Mittelalter ; Bd. 42
Temat:
Herezje chrześcijańskie - średniowiecze - dzieła przed 1800.
Filozofia średniowieczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Średniowieczna wizja świata : jedność czy różnorodność : idee i teksty / pod red. Teresy Wolińskiej, Mirosława J. Leszki
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2009
Temat:
Filozofia języka - średniowiecze - konferencje.
Filozofia średniowieczna - konferencje.
Literatura średniowieczna - historia i krytyka - konferencje.
Teologia - średniowiecze - konferencje.
Średniowiecze - konferencje.
Język polski - przed 1500 - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
List Witelona do Ludwika we Lwówku Śląskim : problematyka teoriopoznawcza, kosmologiczna i medyczna / Burchardt Jerzy ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. Polskiej Akademii Nauk
Rok wydania:
1979
Seria:
Studia Copernicana ; 19
Temat:
Witelo (około 1230-około 1280) - krytyka i interpretacja.
Filozofia średniowieczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Guillelmi de Conchis Glosae super Platonem / editionem nouam trium codicum nuper repertorum testimonio suffultam curavit Eduardus A. Jeauneau
Wydawca:
Turnhout : Brepols
Rok wydania:
2006
Seria:
Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis, 0589-7963 ; 203
Guillelemi de Conchis opera omnia ; t. 3
Temat:
Plato (427-347 p.n.e.) - krytyka i interpretacja.
Filozofia średniowieczna - wpływ grecki.
Rękopisy łacińskie średniowieczne i nowożytne - wydanie krytyczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Hugonis de Sancto Victore De tribus diebus / cura et studio Dominici Poirel
Wydawca:
Turnhout : Brepols
Rok wydania:
2002
Seria:
Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis ; 177
Hugonis de Sancto Victore Opera ; t. 2
Temat:
Biblia - hermeneutyka - dzieła przed 1800.
Filozofia średniowieczna - dzieła przed 1800.
Trójca Święta - dzieła przed 1800.
Życie duchowe - chrześcijaństwo - dzieła przed 1800.
Rękopisy łacińskie średniowieczne i nowożytne - wydanie krytyczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wykłady z historii filozofii. Cz. 2, Wykłady z filozofii średniowiecznej i odrodzeniowej / Kazimierz Twardowski ; wykłady z rękopisów i maszynopisów przeczytali, przepisali, opracowali, wstępem i wprowadzeniami poprzedzili Radosław Kuliniak, Dorota Leszczyna, Mariusz Pandura, Łukasz Ratajczak
Wydawca:
Kęty : Wydawnictwo Marek Derewiecki
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
2020
Seria:
Lwowskie wykłady akademickie / Kazimierz Twardowski ; t. 2, cz. 2
Biblioteka Europejska
Temat:
Twardowski, Kazimierz (1866-1938) - krytyka i interpretacja.
Filozofia średniowieczna - historia.
Filozofia Renesansu.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Tradiciâ v istorii kul'tury / [otvetstv. red. V. A. Karpušin] ; Akademiâ Nauk SSSR. Naučnyj Sovet po Istorii Mirovoj Kul'tury
Wydawca:
Moskva : Izdatel'stvo Nauka
Rok wydania:
1978
Temat:
Tradycja (filozofia) - w literaturze.
Filozofia - Europa Zachodnia - wpływ.
Tradycja (filozofia) - w sztuce.
Filozofia średniowieczna - wpływ antyczny.
Tradycja (filozofia) - aspekt antropologiczny.
Europa - cywilizacja - wpływ antyczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Filozofia i myśl społeczna XIII-XV wieku / wybrał, opracował, wstępem i przypisami opatrzył Juliusz Domański ; słowo wstępne napisał Władysław Tatarkiewicz
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
1978
Seria:
Z Prac Zakładu Historii Polskiej Filozofii Nowożytnej Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
700 Lat Myśli Polskiej
Temat:
Filozofia - Polska - 13 w.
Filozofia - Polska - 14 w.
Filozofia - Polska - 15 w. - antologie.
Filozofia średniowieczna - antologie.
Filozofia przyrody - antologie.
Filozofia społeczna - antologie.
Nauki polityczne - Polska - historia.
Ekonomia - Polska - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Burydanizm w Polsce w okresie przedkopernikańskim : studium z historii filozofii i nauk ścisłych na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku / Mieczysław Markowski ; Zakład Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Rok wydania:
1971
Seria:
Studia Copernicana, 0081-6701 ; 2
Temat:
Buridan, Jean (około 1300-około 1358) - wpływ.
Uniwersytet Jagielloński - 15 w.
Astronomia - Polska - historia.
Filozofia średniowieczna.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz