Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Filozofia języka." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bestimmt die Sprache unser Weltbild? : zur Kritik der gegenwärtigen bürgerlichen Sprachphilosophie / Erhard Albrecht
Wydawca:
Berlin : Akademie-Verlag
Wydanie:
2. unveränderte Aufl
Rok wydania:
1974
Seria:
Zur Kritik der Bürgerlichen Ideologie ; 19
Temat:
Filozofia języka - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wokół średniowiecznej filozofii języka / red. t. Adam Górniak
Wydawca:
Warszawa : Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2002
Seria:
Studia nad Filozofią Starożytną i Średniowieczną ; t. 1
Temat:
Filozofia języka - średniowiecze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Concise encyclopedia of philosophy of language and linguistics / coordinating ed. Keith Brown, vol. co-editord Alex Barber, Robert J. Stainton
Wydawca:
Amsterdam [etc.] : Elsevier
Rok wydania:
cop. 2010
Temat:
Filozofia języka - encyklopedie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
La langue source de la nation : messianismes séculiers en Europe centrale et orientale (du XVIIIe au XXe siè̀cle) / P. Caussat, D. Adamski et M. Cré́pon [wybór i oprac.]
Wydawca:
Sprimont : Mardaga
Rok wydania:
cop. 1996
Seria:
Philosophie et Langage
Temat:
Filozofia języka - 18 w.
Filozofia języka - 19 w.
Filozofia języka - 20 w.
Mesjanizm - historia.
Nacjonalizm - Europa - historia - źródła.
Językoznawstwo - historia - źródła.
Patriotyzm - Europa Wschodnia - 19 w.
Patriotyzm - Europa Środkowa - 19 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sprachphilosophische Schriften / Johann Gottfried Herder ; aus dem Gesamtwerk ausgewählt, mit einer Einleitung, Anmerkungen und Registern versehen von Erich Heintel
Wydawca:
Hamburg : Verlag von Felix Meiner
Wydanie:
2., erweitete Auflage
Rok wydania:
1964
Seria:
Philosophische Bibliothek ; Bd. 248
Temat:
Filozofia języka - 18 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Świat współczesny a nauka o języku / Kazimierz Polański
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski ; Śląski Instytut Naukowy w Katowicach
Rok wydania:
1973
Temat:
Filozofia języka - 20 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dociekania filozoficzne / Ludwig Wittgenstein ; przeł., wstępem poprzedził i przypisami opatrzył Bogusław Wolniewicz
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydanie:
Wyd. 3, 5 dodr
Rok wydania:
2012
Seria:
Biblioteka Klasyków Filozofii
Temat:
Filozofia języka - 20 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dociekania filozoficzne / Ludwig Wittgenstein ; przeł., wstępem poprzedził i przypisami opatrzył Bogusław Wolniewicz
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Wydanie:
Wyd. 3
Rok wydania:
2004
Seria:
Biblioteka Klasyków Filozofii
Temat:
Filozofia języka - 20 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dociekania filozoficzne / Ludwig Wittgenstein ; przeł., wstępem poprzedził i przypisami opatrzył Bogusław Wolniewicz
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Wydanie:
Wyd. 3, 1 dodr
Rok wydania:
2005
Seria:
Biblioteka Klasyków Filozofii
Temat:
Filozofia języka - 20 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
10 wykładów z filozofii języka / Barbara Stanosz
Wydawca:
Wraszawa : Zakład Semiotyki Logicznej Uniwersytetu Warszawskiego "Znak - Język - Rzeczywistość" : Polskie Towarzystwo Semiotyczne
Rok wydania:
1991
Seria:
Biblioteka Myśli Semiotycznej, 0867-2261 ; 19
Temat:
Filozofia języka - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Filozofia języka / wybrała i wstępem opatrzyła Barbara Stanosz ; tł. Cezary Cieśliński, Barbara Stanosz, Tadeusz Szubka
Wydawca:
Warszawa : Fundacja Aletheia : Wydawnictwo Spacja
Rok wydania:
1993
Seria:
Fragmenty Filozofii Analitycznej ; t. 1
Temat:
Filozofia języka - 20 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wokół Norwidowej koncepcji słowa / Włodzimierz Toruń
Wydawca:
Lublin : TN KUL
Rok wydania:
cop. 2003
Seria:
Studia Norwidiana. Biblioteka
Studia i Monografie / Zakład Badań nad Twórczością Cyprian Norwida KUL, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 8
Temat:
Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) - krytyka i interpretacja.
Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) - wkład do filozofii języka.
Filozofia języka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Estetyka Romana Ingardena a praktyka interpretacyjna / redaktorzy: Beata Garlej, Bernadetta Kuczera-Chachulska, Andrzej Tyszczyk
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW
Rok wydania:
2018
Seria:
Zakład Aksjologii i Estetyki Literackiej. Wydział Nauk Humanistycznych UKSW ; z. 3
Temat:
Ingarden, Roman (1893-1970) - estetyka.
Ingarden, Roman (1893-1970) - wkład do filozofii języka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Lingua ac Communitas / Fundacja Lisów - Kozłowskich Instytut "Myśl i Życie" im. Władysława Kozłowskiego, [Instytut Filozofii UAM] ; Bolesław Andrzejewski, ed
Wydawca:
Warszawa ; Poznań : Fund. Lisów - Kozłowskich Instytut "Myśl i Życie" im. Władysława M. Kozłowskiego
Rok wydania:
1992-
Temat:
Komunikacja - aspekt społeczny - czasopisma.
Socjolingwistyka - czasopisma.
Filozofia języka - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma naukowe - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Logika, gramatyka, pragmatyka : ewolucja Wittgensteinowskiej koncepcji związku języka ze światem / Michał Piekarski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Rok wydania:
2014
Temat:
Wittgenstein, Ludwig (1889-1951) - krytyka i interpretacja.
Wittgenstein, Ludwig (1889-1951) - logika.
Wittgenstein, Ludwig (1889-1951) - wkład do filozofii języka.
Filozofia języka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sprache und Wirklichkeit zur Sprachphilosophie Ludwig Wittgensteins / [red. nauk. Jan Bekasiński]
Wydawca:
Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Rok wydania:
1987
Seria:
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne, 0860-1232 ; z. 169. Filologia Germańska ; 10
Temat:
Wittgenstein, Ludwig (1889-1951) - krytyka i interpretacja.
Wittgenstein, Ludwig (1889-1951) - wkład do filozofii języka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podejścia kognitywne w lingwistyce, translatoryce i glottodydaktyce : materiały z XX Sympozjum zorganizowanego przez Instytut Lingwistyki Stosowanej UW i Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej, Grzegorzewice 12-14 stycznia 1996 r. / pod red. nauk. Franciszka Gruczy i Marii Dakowskiej ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Lingwistyki Stosowanej
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
1997
Temat:
Językoznawstwo kognitywne - konferencje.
Języki obce - studia i nauczanie - konferencje.
Filozofia języka - konferencje.
Językoznawstwo stosowane - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Teoria i metodologia współczesnych nauk o języku / pod red. Aleksandra Kiklewicza i Józefa Dębowskiego
Wydawca:
Olsztyn : Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Rok wydania:
2008
Seria:
Język Poza Granicami Języka
Temat:
Językoznawstwo - 20 w. - konferencje.
Filozofia języka - konferencje.
Pragmatyka (językoznawstwo) - konferencje.
Językoznawstwo kognitywne - konferencje.
Socjolingwistyka - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozprawa fizykalna o mowie / Gerauld de Cordemoy ; przekł. Barbara Głowacka i Jerzy Kopania ; wstęp i przypisy Jerzy Kopania
Wydawca:
Warszawa : Zakład Semiotyki Logicznej Uniwersytetu Warszawskiego "Znak - Język - Rzeczywistość" : Polskie Towarzystwo Semiotyczne
Rok wydania:
1993
Seria:
Biblioteka Myśli Semiotycznej. Klasycy Semiotyki
Temat:
Cordemoy, Geraud de (1626-1684) - krytyka i interpretacja.
Filozofia języka.
Fonetyka.
Semiotyka - 17 w.
Filozofia języka - 17 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The Oxford handbook of philosophy of language / ed. by Ernest LePore and Barry C. Smith
Wydawca:
Oxford ; New York : Oxford University Press ; Clarendon Press
Wydanie:
1st published in paperback
Rok wydania:
2008
Temat:
Filozofia języka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zur Philosophie der idealen Sprache / texte von Quine [et al.] ; hrsg. und übers. von Johannes Sinnreich
Wydawca:
München : Deutscher Taschenbuch Verlag
Rok wydania:
1972
Seria:
Dtv Wissenschaftliche Reihe, 0416-5675 ; 4113
Temat:
Filozofia języka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Filosofie jazyka / Karel Horálek
Wydawca:
Praha : Universita Karlova
Rok wydania:
1967
Seria:
Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Monographia ; 15
Temat:
Filozofia języka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The philosophy of symbolic forms. Vol. 3, Phenomenology of knowledge / by Ernst Cassirer ; transl. by Ralph Manheim ; introd. note by Charles W. Hendel
Wydawca:
New Haven ; London : Yale University Press
Rok wydania:
1957
Seria:
The philosophy of symbolic forms / Ernst Cassirer ; vol. 3
Temat:
Filozofia języka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Philosophy of language / Zoltán Gendler Szabó, Richmond H. Thomason
Wydawca:
Cambridge ; New York : Cambridge University Press
Rok wydania:
© 2019
Seria:
Cambridge Textbooks in Linguistics
Temat:
Filozofia języka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Philosophy of language : a contemporary introduction / William G. Lycan
Wydawca:
London ; New York : Routledge
Wydanie:
Third edition
Rok wydania:
2019
Seria:
Routledge Contemporary Introductions to Philosophy
Temat:
Filozofia języka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
What is this thing called Philosophy of language? / Gary Kemp
Wydawca:
London : Routledge
Wydanie:
Second edition
Rok wydania:
2018
Temat:
Filozofia języka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Special issue on philosophical reflections on language / edited by Piotr Stalmaszczyk and Halina Święczkowska ; [in collaboration with Kazimierz Trzęsicki]
Wydawca:
Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Rok wydania:
2016
Seria:
Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, 0860-150X ; 46 (59)
Temat:
Filozofia języka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Mort ou survie du langage / Jean Rousselot
Wydawca:
Paris ; Bruxelles : Éditions Sodi
Rok wydania:
1969
Seria:
Style et Langage
Temat:
Filozofia języka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
La tour de babil : la fiction du signe / Michel Pierssens
Wydawca:
Paris : Les Éditions de Minuit
Rok wydania:
1976
Seria:
Collection "Critique"
Temat:
Filozofia języka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Linguistique et philosophie / George Mounin
Wydawca:
[Paris] : Presses Universitaires de France
Rok wydania:
1975
Seria:
Le Philosophe ; 116
Temat:
Filozofia języka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jakimi istotami jesteśmy? / Noam Chomsky ; przekład Jarosław Rybski
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Vis-à-vis/Etiuda
Rok wydania:
2017
Seria:
Meandry Kultury
Temat:
Filozofia języka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Logiczne podstawy języka / Barbara Stanosz, Adam Nowaczyk ; Polskie Towarzystwo Semiotyczne
Wydawca:
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk
Rok wydania:
1976
Temat:
Filozofia języka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problems in the construction of a theory of natural language / by Philip Tartaglia
Wydawca:
The Hague ; Paris : Mouton
Rok wydania:
1972
Seria:
Janua Linguarum : studia memoriae Nicolai van Wijk dedicata. Series Minor, 0075-3122 ; 124
Temat:
Filozofia języka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analytic philosophy of language and the Geisteswissenschaften / Karl-Otto Apel ; [transl. from the Germ. by Harald Holstelilie]
Wydawca:
Dordrecht : E. Reidel Publishing Company
Rok wydania:
1967
Seria:
Foundations of Language. Supplementary Series ; vol. 4
Temat:
Filozofia języka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
La parole malheureuse : de l'alchimie linguistique à la grammaire philosophique / Jacques Bouveresse
Wydawca:
Paris : Les Éditions de Minuit
Rok wydania:
cop. 1971
Seria:
Collection "Critique"
Temat:
Filozofia języka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
La filosofía y su sombra / Eugenio Trías
Wydawca:
Barcelona : Seix Barral
Wydanie:
Nueva ed
Rok wydania:
1983
Seria:
Nuevo Ensayo
Temat:
Filozofia języka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Linguistic representation / Jay F. Rosenberg
Wydawca:
Dordrecht ; Boston : D. Reidel
Rok wydania:
cop. 1974
Seria:
Philosophical Studies Series in Philosophy vol. 1
Temat:
Filozofia języka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Lingwistyka a filozofia : współczesny spór o filozoficzne założenia teorii języka / teksty wybrała, oprac. oraz wprowadzeniem poprzedziła Barbara Stanosz ; aut. Noam Chomsky [et al.]
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
1977
Temat:
Filozofia języka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gipotezy o proishoždenii âzyka / B. V. Âkušin ; otv. red. G. V. Stepanov
Wydawca:
Moskva : "Nauka"
Rok wydania:
1984
Seria:
Naučno-populârnaâ Seriâ / Akademiâ Nauk SSSR
Temat:
Filozofia języka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Filozofické otázky jazykovedy / vedecký redaktor Ján Horecký ; z ukrajinského originalu prelozil Ján Doruľa ; Slovenská akadémia vied. Jazykovedný ústav L'udovíta Štúra
Wydawca:
Bratislava : Veda Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied
Wydanie:
Vydanie prve
Rok wydania:
1979
Temat:
Filozofia języka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
I sei lati del mondo : linguaggio ed esperienza / Giorgio Raimondo Cardona
Wydawca:
Roma ; Bari : Editori Laterza
Wydanie:
4 ed
Rok wydania:
2006
Seria:
Biblioteca Universale Laterza ; 151
Temat:
Filozofia języka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Philosophy of language / William P. Alston
Wydawca:
Englewood Cliffs, NJ : Prentice-Hall
Rok wydania:
cop. 1964
Seria:
Prentice-Hall Foundations of Philosophy Series
Temat:
Filozofia języka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Linguistic bodies : the continuity between life and language / Ezequiel A. Di Paolo, Elena Clare Cuffari, Hanne De Jaegher
Wydawca:
Cambridge, Massachusetts ; London : The MIT Press
Rok wydania:
2018
Temat:
Filozofia języka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sprachphilosophie / Franz von Kutschera
Wydawca:
München : Wilhelm Fink Verlag
Wydanie:
Nachdr. der 2., erw. Aufl. von 1975
Rok wydania:
1993
Seria:
UTB Sprachwissenschaft
Temat:
Filozofia języka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Z zagadnień warunkowości i modalności w języku / Wacław M. Osadnik
Wydawca:
Częstochowa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej
Rok wydania:
2007
Temat:
Filozofia języka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Philosophy of language. Vol. 1, Foundational articles / ed. by A. P. Martinich
Wydawca:
London ; New York : Routledge
Rok wydania:
2009
Seria:
Critical Concepts in Philosophy
Temat:
Filozofia języka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Philosophy of language. vol. 2, Semantics / ed. by A. P. Martinich
Wydawca:
London ; New York : Routledge
Rok wydania:
2009
Seria:
Critical Concepts in Philosophy
Temat:
Filozofia języka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Philosophy of language. Vol. 4, Pragmatics, thought, and some contemporary issues / ed. by A. P. Martinich
Wydawca:
London ; New York : Routledge
Rok wydania:
2009
Seria:
Critical Concepts in Philosophy
Temat:
Filozofia języka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Philosophy of language. Vol. 3, Singular terms, propositional attitudes, and modality / ed. by A. P. Martinich
Wydawca:
London ; New York : Routledge
Rok wydania:
2009
Seria:
Critical Concepts in Philosophy
Temat:
Filozofia języka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metafizyczność języka / Adolf E. Szołtysek
Wydawca:
Katowice : UŚ
Rok wydania:
1992
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 1314
Temat:
Filozofia języka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Speech acts : an essay in the philosophy of language / John R. Searle
Wydawca:
Cambridge : Cambridge University Press
Rok wydania:
1977
Temat:
Filozofia języka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Of grammatology / by Jacques Derrida ; transl. by Gayatri Chakravorty Spivak
Wydawca:
Baltimore ; London : The Johns Hopkins University Press
Wydanie:
Corrected ed
Rok wydania:
1997
Temat:
Filozofia języka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Monolingualism of the other; or, The prothesis of origin / Jacques Derrida ; transl. by Patrick Mensah
Wydawca:
Stanford : Stanford University Press
Rok wydania:
1998
Seria:
Cultural Memory in the Present
Temat:
Filozofia języka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Inquiries into truth and interpretation / Donald Davidson
Wydawca:
Oxford : Clarendon Press
Wydanie:
2nd ed
Rok wydania:
2001
Temat:
Filozofia języka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Of grammatology / by Jacques Derrida ; transl. by Gayatri Chakravorty Spivak
Wydawca:
Baltimore ; London : The John Hopkins University Press
Rok wydania:
1976
Temat:
Filozofia języka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Speech acts : an essay in the philosophy of language / John R. Searle
Wydawca:
Cambridge : Cambridge University Press
Rok wydania:
1970
Temat:
Filozofia języka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The structure of language : readings in the philosophy of language / Jerry A. Fodor, Jerrold J. Katz
Wydawca:
Englewood Cliffs : Prentice-Hall
Rok wydania:
1964
Temat:
Filozofia języka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Filosofia del lenguaje : una aproximacion a las teorias del significado del siglo XX / Cristina Corredor Lanas
Wydawca:
Madrid : Visor
Rok wydania:
1999
Seria:
Linguistica y Conocimiento ; 28
Temat:
Filozofia języka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Quand dire, c'est faire = How to do things with words / J[ohn] L[angshaw] Austin ; introduction, traduction et commentaire par Gilles Lane ; postface de Francois Recanati
Wydawca:
Paris : Editions du Seuil
Rok wydania:
2002
Seria:
Points. Essais ; 235
Temat:
Filozofia języka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Izbrannye trudy po âzykoznaniû / Vil'gel'm fon Gumbol'dt ; perevod s nemeckogo âzyka pod red. i s predisl. G. V. Ramišvili
Wydawca:
Moskva : Progress
Rok wydania:
1984
Seria:
Âzykovedy Mira
Temat:
Filozofia języka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Frege : philosophy of language / Michael Dummett
Wydawca:
Cambridge : Harvard University Press
Wydanie:
2nd ed
Rok wydania:
cop. 1981
Temat:
Filozofia języka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
W drodze do języka / Martin Heidegger ; przeł. Janusz Mizera
Wydawca:
Kraków : Wydaw. Baran i Suszczyński
Rok wydania:
2000
Temat:
Filozofia języka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wprowadzenie do filozofii języka / Peter Prechtl ; tł. Józef Bremer
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo WAM
Rok wydania:
2007
Seria:
Myśl Filozoficzna
Temat:
Filozofia języka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Filozofia i zagadnienia języka : zbiór rozpraw / pod red. Zbigniewa Wendlanda
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo SGGW
Rok wydania:
2007
Temat:
Filozofia języka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Simulation of natural language : a first approach / by F. J. Vandamme
Wydawca:
The Hague ; Paris : Mouton
Rok wydania:
1972
Seria:
Janua Linguarum. Series Maior ; 50
Temat:
Filozofia języka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Próby gramatyki filozoficznej : antologia / Franz Brentano, Gottlob Frege, Christian Thiel ; tł. i oprac. Krzysztof Rotter
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
1997
Temat:
Filozofia języka.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz