Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Filozofia rzymska." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
O łagodności ; O dobrodziejstwach ; Satyra na śmierć Klaudiusza Cezara / Lucjusz Anneusz Seneka ; przeł., wstępem poprzedził, komentarzem, układem treści, indeksem opatrzył, ilustracje dobrał Leon Joachimowicz
Wydawca:
Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax
Wydanie:
Wyd. 2
Rok wydania:
1965
Seria:
Pisma filozoficzne / Lucjusz Anneusz Seneka ; t. 2
Temat:
Filozofia rzymska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
M. Tullii Ciceronis De natura deorum libri tres / für den Schulgebrauch erkl. von Alfred Goethe
Wydawca:
Leipzig : Verlag von B. G. Teubner
Rok wydania:
1887
Temat:
Filozofia rzymska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Filozofia okresu cesarstwa rzymskiego : jej miejsce w historii, charakter i znaczenie / Jan Legowicz
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
1962
Temat:
Filozofia rzymska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
M. Tullii Ciceronis De natura deorum libri tres / recogn. C. F. W. Müller
Wydawca:
Lipsiae : In Aedibus B. G. Teubneri
Wydanie:
Ed. stereotypa
Rok wydania:
1898
Temat:
Filozofia rzymska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
O krótkości życia ; O życiu szczęśliwym ; O gniewie ; O pocieszeniu do Marcji ; O pocieszeniu do matki Helwii ; O pocieszeniu do Polibiusza ; O niezłomności mędrca ; O Opatrzności ; O pokoju ducha ; O bezczynności / Lucjusz Anneusz Seneka ; przeł., wstępem poprzedził, komentarzem, układem treści, indeksem opatrzył, ilustracje dobrał Leon Joachimowicz
Wydawca:
Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax
Wydanie:
Wyd. 2 popr., z nowym wstępem i komentarzem tłumacza
Rok wydania:
1965
Seria:
Pisma filozoficzne / Lucjusz Anneusz Seneka. ; t. 1
Temat:
Filozofia rzymska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Filozofia starożytna Grecji i Rzymu / teksty wybrał i wstępem poprzedził Jan Legowicz
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
1968
Seria:
Wybrane Teksty z Historii Filozofii
Temat:
Filozofia grecka.
Filozofia rzymska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The meditations of Marcus Aurelius : selections annotated & explained / annot. by Russell McNeil ; transl. by George Long ; rev. by Russell McNeil
Wydawca:
Woodstock : SkyLight Paths Publishing
Rok wydania:
cop. 2007
Seria:
SkyLight Illuminations Series
Temat:
Etyka.
Stoicyzm.
Filozofia rzymska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
O zjawiskach natury / Lucjusz Anneusz Seneka ; przeł., oprac., układem treści, ind. opatrzył Leon Joachimowicz
Wydawca:
Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax
Rok wydania:
1969
Seria:
Pisma filozoficzne / Lucjusz Anneusz Seneka ; 3
Temat:
Filozofia rzymska.
Filozofia przyrody.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Lucius Annäus Senecas ausgewählte Schriften. Bd. 1-2 / deutsch von Albert Forbiger
Wydawca:
Berlin-Schöneberg : Langenscheidtsche Verlagsbuchhandlung
Wydanie:
3. Aufl
Rok wydania:
[1914]
Seria:
Langenscheidtsche Bibliothek Sämtlicher Griechischen und Römischen Klassiker in Neueren Deutschen Musterübersetzungen ; Bd. 104
Temat:
Filozofia rzymska.
Etyka starożytna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Lucius Annäus Senecas ausgewählte Schriften. Bd. 3-4 / deutsch von Albert Forbiger
Wydawca:
Berlin-Schöneberg : Langenscheidtsche Verlagsbuchhandlung
Wydanie:
3. Aufl
Rok wydania:
[1919]
Seria:
Langenscheidtsche Bibliothek Sämtlicher Griechischen und Römischen Klassiker in Neueren Deutschen Musterübersetzungen ; Bd. 105
Temat:
Filozofia rzymska.
Etyka starożytna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
De officiis ; Cato Maior ; Laelius ; Paradoxa ; Oratio de pace, Graece ; Fragmenta
Wydawca:
Lipsia : Otto Holtze
Wydanie:
Nova impressio
Rok wydania:
1868
Seria:
M. Tullii Ciceronis Opera omnia / adiectis indicibus et adnotatione iterum edidit Car. Frid. Aug. Nobbe ; t. 10
Temat:
Filozofia rzymska.
Starość - dzieła przed 1800.
Przyjaźń - dzieła przed 1800.
Gatunek / Forma:
Mowy łacińskie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Różnica między demokrytejską a epikurejską filozofią przyrody : rozprawa doktorska wraz z aneksem i pracami przygotowawczymi / Karol Marks ; przeł. i wstępem poprzedziła Irena Krońska
Wydawca:
Warszawa : Książka i Wiedza
Rok wydania:
1966
Temat:
Epicurus (341-270 p.n.e.).
Demokritos (około 460-około 370 p.n.e.).
Filozofia przyrody - starożytność.
Filozofia grecka.
Filozofia rzymska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Paideia starożytnej Grecji i Rzymu / red. Andrzej Murzyn
Wydawca:
Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls"
Rok wydania:
2011
Seria:
Filozofia i Pedagogika ; t. 1
Temat:
Edukacja starożytna.
Edukacja - filozofia - starożytność.
Nauki o wychowaniu - starożytność.
Wychowanie dzieci - Grecja - starożytność.
Wychowanie dzieci - Rzym (państwo).
Wychowanie w rodzinie - starożytność.
Edukacja rzymska - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Cztery cnoty władcy w De clementia Seneki Młodszego = Four emperor's virtues in Seneca Younger's De clementia / Dominika Budzanowska
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Rok wydania:
cop. 2013
Seria:
Florilegium. Studia Classica Mediaevalia et Neolatina ; t. 2
Temat:
Seneca, Lucius Annaeus (około 4 p.n.e.-65). De clementia
Seneca, Lucius Annaeus (około 4 p.n.e.-65). De clementia - krytyka tekstu.
Cnota - starożytność.
Sprawiedliwość (cnota).
Umiarkowanie (cnota).
Męstwo (cnota).
Roztropność (cnota).
Filozofia grecka.
Filozofia rzymska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przeciw logikom / Sekstus Empiryk ; przeł., słowem od tł., objaśnieniami i słownikami opatrzyła Izydora Dąmbska ; posł. dodała Maria Pąkcińska
Wydawca:
[Warszawa] : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
1970
Seria:
Biblioteka Klasyków Filozofii
Temat:
Sextus Empiricus - krytyka i interpretacja.
Logika starożytna.
Filozofia starożytna.
Filozofia grecka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pisma krasomowcze i polityczne Marka Tuliusza Cycerona / przeł. przez E. Rykaczewskiego
Wydawca:
Poznań : nakł. Biblioteki Kórnickiej, (Poznań : J. I. Kraszewski)
Rok wydania:
1873
Seria:
Dzieła M. T. Cycerona ; t. 6
Temat:
Retoryka starożytna - dzieła przed 1800.
Prawo rzymskie - dzieła przed 1800.
Prawo rzymskie
Język łaciński
Wymowa
Filozofia polityczna
Filozofia prawa
Państwo
Retoryka
Rzym (państwo) - polityka i rządy - 265-30 p.n.e. - dzieła przed 1800.
Starożytny Rzym
Językoznawstwo
Filozofia i etyka
Gatunek / Forma:
Proza
Mowy
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Minima iuridica : (reflections on certain legal (un)commonplaces) / Jerzy Zajadło ; translated by David Malcolm and Jerzy Zajadło ; drawings Maciej Świeszewski
Wydawca:
Gdańsk : Gdańsk University Press ; Sopot : Arche
Rok wydania:
2023
Seria:
Biblioteka Palestry
Temat:
Prawo - filozofia.
Maksymy prawnicze (prawo rzymskie).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Czciciele Herkulesa w Rzymie : studium epigraficzno-antroponomastyczne (I-IV wiek n.e.) / Przemysław Wojciechowski
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Rok wydania:
2005
Seria:
Rozprawy Habilitacyjne / Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Temat:
Herkules (mitologia rzymska) - kult - Rzym (państwo).
Inskrypcje łacińskie - Rzym (państwo).
Stratyfikacja społeczna - Rzym (państwo).
Nazwy osobowe - Rzym (państwo).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sztuka życia według Marka Aureliusza : rozmyślania nad "Rozmyślaniami" = Marcus Aurelius' art of life : meditations on "Meditations" / Dominika Budzanowska-Weglenda
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW
Rok wydania:
2016
Seria:
Florilegium ; t. 4
Temat:
Marek Aureliusz (cesarz rzymski ; 121-180). Ta eis heauton
Życie (filozofia) - starożytność.
Stoicy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
M. Tulli Ciceronis scripta quae manserunt omnia. Ps. 4, Vol. 1 / recogn. C. F. W. Mueller
Wydawca:
Lipsiae : Sumptibus et Typis B. G. Teubneri
Rok wydania:
1878
Seria:
Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana
Temat:
Bogowie greccy - dzieła przed 1800.
Bogowie rzymscy - dzieła przed 1800.
Państwo - filozofia - starożytność.
Prawo - filozofia - starożytność.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
M. Tulli Ciceronis scripta quae manserunt omnia. Ps. 4, Vol. 2 / recogn. C. F. W. Mueller
Wydawca:
Lipsiae : sumptibus et typis B. G. Teubneri
Rok wydania:
1878
Seria:
Bibliotheca Teubneriana
Temat:
Bogowie greccy - dzieła przed 1800.
Bogowie rzymscy - dzieła przed 1800.
Państwo - filozofia - starożytność.
Prawo - filozofia - starożytność.
Wróżbiarstwo - starożytność.
Przeznaczenie - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przysięga ; O dawniejszym lecznictwie ; O sztuce (lekarskiej) ; O świętej chorobie ; O naturze człowieka / Hippokrates ; przeł., wstępem, koment. i przypisami opatrzył Marian Wesoły
Wydawca:
Warszawa : Prószyński i S-ka
Rok wydania:
2008
Seria:
Wybór pism / Hippokrates ; t. 1
Biblioteka Antyczna ; t. 41
Temat:
Hippocrates (około 460-około 370 p.n.e.).
Filozofia grecka - 1 w.
Medycyna grecka i rzymska - dzieła przed 1800.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dialectica Ciceronis Adama Burskiego : problemy warsztatu filologicznego renesansowego badacza logiki stoickiej / Mikołaj Szymański
Wydawca:
Warszawa : Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii
Rok wydania:
1988
Seria:
Renesans i Reformacja : studia z historii filozofii i idei, 0860-1445 ; t. 3
Temat:
Burski, Adam (około 1560-1611) - krytyka i interpretacja.
Logika starożytna - dzieła przed 1800.
Stoicy - dzieła przed 1800.
Logika starożytna.
Stoicy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Marci Aurelii Antonini Ad se ipsum libri XII / ed. Joachim Dalfen ; [Akademie der Wissenschaften der DDR. Zentralinstitut für Alte Geschichte und Archäologie]
Wydawca:
Leipzig : BSB B. G. Teubner Verlagsgesellschaft
Rok wydania:
1979
Seria:
Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana
Temat:
Marek Aureliusz (cesarz rzymski ; 121-180) - notatki, szkice.
Życie (filozofia) - dzieła przed 1800.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Twierdza wewnętrzna : wprowadzenie do "Rozmyślań" Marka Aureliusza / Pierre Hadot ; przeł. Piotr Domański
Wydawca:
Kęty : Antyk - Marek Derewiecki
Rok wydania:
2004
Seria:
Fundamenta : studia z historii filozofii ; t. 36
Daimonion
Temat:
Marek Aureliusz (cesarz rzymski ; 121-180) - krytyka i interpretacja.
Marek Aureliusz (cesarz rzymski ; 121-180). Ta eis heauton
Stoicy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Le droit romain et le monde contemporain : mélanges a la mémoire de Henryk Kupiszewski / sous la réd. de Witold Wołodkiewicz et Maria Zabłocka ; [certains textes sont traduits et revisés par Jerzy Pieńkos et Leszek Kazana]
Wydawca:
Varsovie : Universite de Varsovie. Faculte de Droit et d'Administration. Institut d'Histoire de Droit
Rok wydania:
1996
Temat:
Kupiszewski, Henryk (1927-1994).
Księgi pamiątkowe - Polska - Warszawa - 1990-.
Prawo rzymskie - wpływ.
Prawo rzymskie - miscellanea.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Terapeutyczne aspekty filozofii stoickiej w "Rozmyślaniach" Marka Aureliusza i "Diatrybach" Epikteta z Hierapolis / Aneta Szlama
Wydawca:
Warszawa ; Radzymin : Wydawnictwo von borowiecky ; Głogów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
Rok wydania:
2021
Temat:
Marek Aureliusz (cesarz rzymski ; 121-180). Ta eis heauton
Epictetus (około 50-około 138). Diatrivai
Stoicy - wpływ.
Psychologia i filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozmyślania / Marek Aureliusz ; przeł. Marian Reiter ; posł. opatrzył Grzegorz Żurek
Wydawca:
Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy
Wydanie:
Wyd. 5 (pierwsze w tym oprac.)
Rok wydania:
1997
Temat:
Marek Aureliusz (cesarz rzymski ; 121-180) - krytyka i interpretacja.
Marek Aureliusz (cesarz rzymski ; 121-180) - cytaty.
Etyka - dzieła przed 1800.
Stoicy - dzieła przed 1800.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozmyślania : ksiąg dwanaście pamiętnika / Marek Aureli ; przeł. Maryan Reiter ; z wizerunkiem posągu i życiorysem Marka Aurelego przez Ignacego Krasickiego
Wydawca:
Lwów : nakł. Księgarni Polskiej B. Połonieckiego ; Warszawa : E. Wende i ska, (Lwów : Drukarnia "Prasa")
Rok wydania:
1913
Seria:
Symposion ; 20
Temat:
Marek Aureliusz (cesarz rzymski ; 121-180). Ta eis heauton
Etyka - dzieła przed 1800.
Stoicy - dzieła przed 1800.
Życie (filozofia) - dzieła przed 1800.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozmyślania : (do siebie samego) / Marek Aureliusz ; przekład z języka greckiego, wstęp i komentarz Krzysztof Łapiński
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2019
Temat:
Marek Aureliusz (cesarz rzymski ; 121-180). Ta eis heauton
Etyka - dzieła przed 1800.
Stoicy - dzieła przed 1800.
Życie (filozofia) - dzieła przed 1800.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Cywilizacja łacińska : studium na podstawie dorobku historiozoficznego Feliksa Konecznego / Andrzej Bokiej
Wydawca:
Legnica : Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Legnickiej
Rok wydania:
2000
Seria:
Biblioteka Diecezji Legnickiej, 1428-6734 ; 12
Temat:
Koneczny, Feliks (1862-1949) - krytyka i interpretacja.
Historia - filozofia.
Europa - cywilizacja - wpływ rzymski.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozmyślania / Marek Aureliusz ; przełożył oraz objaśnieniami zaopatrzył Marian Reiter ; wstęp napisał Tadeusz Sinko
Wydawca:
Warszawa : skład główny Księgarnia Kasy im. J. Mianowskiego, (Warszawa : Drukarnia Piotr Pyz i S-ka)
Wydanie:
Wydanie drugie
Rok wydania:
1937
Seria:
Biblioteka Filozoficzna Klasyków ; 29
Temat:
Marek Aureliusz (cesarz rzymski ; 121-180) - notatki, szkice.
Stoicy - dzieła przed 1800.
Etyka - dzieła przed 1800.
Życie (filozofia) - dzieła przed 1800.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finis legis Christus : księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin. T. 2 / red. Józef Wroceński, Jan Krajczyński
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Rok wydania:
2009
Temat:
Góralski, Wojciech (1939- ).
Filozofia - miscellanea.
Księgi pamiątkowe - Polska.
Prawo kanoniczne - miscellanea.
Prawo rzymskie - miscellanea.
Teologia - miscellanea.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finis legis Christus : księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin. T. 1 / red. Józef Wroceński, Jan Krajczyński
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Rok wydania:
2009
Temat:
Góralski, Wojciech (1939- ).
Filozofia - miscellanea.
Księgi pamiątkowe - Polska - 1990-.
Prawo kanoniczne - miscellanea.
Prawo rzymskie - miscellanea.
Teologia - miscellanea.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Korespondencja Erazma z Rotterdamu z Polakami / przeł. i oprac. Maria Cytowska
Wydawca:
Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy
Rok wydania:
1965
Temat:
Erasmus Roterodamus (1467-1536) - korespondencja.
Erasmus Roterodamus (1467-1536) - i Polska.
Erazm z Rotterdamu (1467-1536)
Kultura
Religia
Filozofia
Filozofia i etyka
Religia i duchowość
Kultura i sztuka
Gatunek / Forma:
Książki
Literatura faktu, eseje, publicystyka
Listy
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Avli Gellii Noctes Atticæ
Wydawca:
Amstelodami : Apud Ludovicum Elzevirium
Wydanie:
Editio nova et prioribus omnibus docti hominis cura multo castigtior
Rok wydania:
1651
Temat:
Filozofia starożytna - dzieła przed 1800.
Historia starożytna - dzieła przed 1800.
Literatura klasyczna - historia i krytyka - dzieła przed 1800.
Retoryka starożytna - dzieła przed 1800.
Prawo rzymskie - źródła - dzieła przed 1800.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Symbolika kamienia jako element procesu legitymizacji władzy w cywilizacji europejskiej / Janusz Skoczylas, Marek Żyromski
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM
Rok wydania:
2005
Seria:
Seria Badania Interdyscyplinarne / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nr 1
Temat:
Znaki i symbole - Europa - historia.
Znaki i symbole - w sztuce.
Symbolika w polityce.
Władza (nauki społeczne) - Europa - historia.
Architektura rzymska.
Budynki kamienne - Europa - aspekt symboliczny.
Kamień - aspekt symboliczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Paideia rzymska : model formowania człowieka w myśli Seneki, Epikteta i Marka Aureliusza / Jarosław Kurek
Wydawca:
Warszawa : Fundacja Świętego Mikołaja. Redakcja "Teologii Politycznej"
Rok wydania:
2016
Seria:
Monografie Teologii Politycznej ; t. 3
Temat:
Seneca, Lucius Annaeus (około 4 p.n.e.-65) - krytyka i interpretacja.
Epictetus (około 50-około 138) - krytyka i interpretacja.
Marek Aureliusz (cesarz rzymski ; 121-180) - krytyka i interpretacja.
Stoicyzm.
Edukacja - filozofia - starożytność.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Czynić sprawiedliwość w miłości : Księga Pamiątkowa od Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego dla Jego Eminencji Józefa kardynała Glempa w dwudziestą rocznicę posługi prymasowskiej / zebrał i oprac. Waldemar Chrostowski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Rok wydania:
2001
Temat:
Glemp, Józef (1929-2013).
Filozofia chrześcijańska.
Kościół katolicki.
Księgi pamiątkowe - Polska.
Teologia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Teoria i praktyka polityczna Marka Aureliusza / E. Asmis [et al.] ; red. Kinga Marulewska ; [tł.: Michał J. Czarnecki et al.]
Wydawca:
Warszawa : Fundacja Świętego Mikołaja, Redakcja "Teologii Politycznej" : przy współpr.: Centrum Europejskie Natolin
Rok wydania:
2010
Seria:
Idee i Ludzie ; t. 2
Temat:
Marek Aureliusz (cesarz rzymski ; 121-180) - myśl polityczna i społeczna.
Marek Aureliusz (cesarz rzymski ; 121-180) - krytyka i interpretacja.
Marek Aureliusz (cesarz rzymski ; 121-180) - wkład do filozofii polityki.
Marek Aureliusz (cesarz rzymski ; 121-180).
Idee polityczne - starożytność.
Stoicyzm.
Rzym (państwo) - 161-180 (Marek Aureliusz).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problem teologii solarnej : Helios-Sol w literaturze, religii i filozofii antycznej / Marek Job
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2021
Temat:
Cumont, Franz (1868-1947).
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Religioznawstwo.
Mitologia porównawcza.
Mitologia grecka.
Mitologia rzymska.
Neoplatonizm.
Słońce - mitologia.
Słońce - kult.
Słońce - symbolika.
Gatunek / Forma:
Rękopisy
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Edictum Diocletiani de pretiis rerum venalium = Edykt Dioklecjana o cenach towarów wystawionych na sprzedaż / przekł., wstęp i oprac. Agnieszka i Piotr Barańscy, Paweł Janiszewski ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM
Rok wydania:
2007
Seria:
Fontes Historiae Antiquae : zeszyty źródłowe Zakładu Historii Społeczeństw Antycznych, 1506-5898 ; z. 9
Temat:
Ceny - Rzym (państwo).
Prawo rzymskie - źródła.
Rzym (państwo) - sytuacja gospodarcza - 284-476 - źródła.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz