Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Finanse - Kraje Unii Europejskiej." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse Unii Europejskiej / pod red. Grzegorza Gołębiowskiego
Wydawca:
Warszawa : Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu : Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu
Rok wydania:
2012
Seria:
Studia BAS, 2080-2404 ; 2012, nr 3 (31)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Financial integration in Western Europe / by Etienne-Sadi Kirschen ; with the collab. of Henry Simon Bloch and William Bruce Bassett
Wydawca:
New York ; London : Columbia University Press
Rok wydania:
1969
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Korekty finansowe nakładane przez Komisję Europejską na państwa członkowskie za niezgodne z prawem wydatkowanie funduszy Unii Europejskiej / Justyna Łacny
Wydawca:
Warszawa : Wolters KLuwer
Wydanie:
Stan prawny na 1 marca 2017 r
Rok wydania:
2017
Seria:
Monografie / Wolters Kluwer Polska, 1897-4392
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej / Cezary Kosikowski
Wydawca:
Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business
Wydanie:
Stan prawny na 15 grudnia 2013 r
Rok wydania:
2014
Seria:
Seria Akademicka
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rachunkowość, audyting i podatki u progu wejścia do Unii Europejskiej / red. nauk. Teresa Cebrowska, Danuta Misińska, Jadwiga Szafraniec
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. AE
Rok wydania:
2004
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 1048
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
New operational approaches for financial modelling / Constantin Zopounidis (ed.)
Wydawca:
Heidelberg ; New York : Physica-Verlag a Springer-Verlag Company
Rok wydania:
© 1997
Seria:
Contributions to Management Science
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Debt, financial fragility, and systemic risk / E. Philip Davis
Wydawca:
Oxford : Clarendon Press
Wydanie:
Revised and expanded edition. First issued in paperback
Rok wydania:
1995
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse w dobie integracji europejskiej : praca zbiorowa = Finance in enlarged European Union / pod red. Romualda N. Hanisza i Krystyny Zaniewskiej
Wydawca:
Katowice : Wydaw. AE
Rok wydania:
2004
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System finansowy i gospodarka UE. Cz. 1 / pod red. Jolanty Zombirt i Michała Ochwata
Wydawca:
Kraków : Instytut Multimedialny
Rok wydania:
2010
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Makroekonomiczne aspekty zarządzania w warunkach kryzysu / [red. nauk. Joanna Próchniak, Joanna Sadkowska]
Wydawca:
Sopot : Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2011
Seria:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 1732-1565 ; 2011, 4/4
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Risk management in public administration / Konrad Raczkowski editor
Wydawca:
Cham : Palgrave Macmillan
Rok wydania:
© 2017
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse Unii Europejskiej / Leokadia Oręziak
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydanie:
Wyd. 2 zm
Rok wydania:
2009
Seria:
FFF
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse Unii Europejskiej / Leokadia Oręziak
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN
Rok wydania:
2004
Seria:
FFF
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse Unii Europejskiej / pod red. Bogumiła Bernasia ; poszczególne rozdz. napisali Bogumił Bernaś [et al.]
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
2005
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse / Zdzisław Brodecki [et al.] ; pod red. Zdzisława Brodeckiego
Wydawca:
Warszawa : LexisNexis
Rok wydania:
2004
Seria:
Acquis Communautaire
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
European integration process in the new regional and global settings / ed. by: Ewa Latoszek [et al.]
Wydawca:
Warsaw : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2012
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Globalizacja rynków finansowych - implikacje dla Polski : praca zbiorowa / pod red. Witolda Małeckiego ; [Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie]
Wydawca:
Warszawa : Vizja Press & IT
Rok wydania:
2007
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Efekty integracji europejskiej w wybranych sektorach gospodarki / [kom. red. Justyna Danielewicz et al.]
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2008
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Harmonizacja finansów publicznych w skali narodowej i europejskiej / red. nauk. Krystyna Piotrowska-Marczak, Krystyna Kietlińska ; Instytut Finansów Bankowości i Ubezpieczeń. Uniwersytet Łódzki
Wydawca:
Warszawa : "Difin"
Rok wydania:
copyright 2007
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wzrost gospodarczy, integracja Europy, otoczenie finansowe współczesnej firmy / pod redakcją Leona Olszewskiego
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
2004
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis. Ekonomia ; 12
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środków europejskich / Elżbieta Kornberger-Sokołowska, Julia Zdanukiewicz, Rafał Cieślak
Wydawca:
Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business
Wydanie:
Stan prawny na 1 stycznia 2010 r
Rok wydania:
2010
Seria:
Seria Akademicka
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rachunkowość : zasady prowadzenia po przystąpieniu do Unii Europejskiej : praca zbiorowa. Cz. 2, Zadania z rozwiązaniami / pod red. Kazimierza Sawickiego ; [aut. rozdz. Anna Buczkowska et al.]
Wydawca:
Wrocław : Ekspert
Rok wydania:
2005
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Parteienfinanzierung im europäischen Vergleich : die Finanzierung der politischen Parteien in den Staaten der Europäischen Gemeinschaft : Erträge eines Forschungsprojektes an der FernUniversität in Hagen / Dimitris Th. Tsatsos (Hrsg.) ; mit Beitr. von Douwe J. Elzinga [et al.]
Wydawca:
Baden-Baden : Nomos Verlagsgesellschaft
Rok wydania:
1992
Seria:
Schriften zum Parteienrecht ; Bd. 4
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse Unii Europejskiej : aspekty instytucjonalne i prawne / Artur Nowak-Far
Wydawca:
Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo
Wydanie:
Wyd. 2
Rok wydania:
2010
Seria:
System Prawa Unii Europejskiej. Podręcznik ; t. 7
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse Unii Europejskiej : aspekty instytucjonalne i prawne / Artur Nowak-Far
Wydawca:
Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo
Rok wydania:
2009
Seria:
System Prawa Unii Europejskiej. Podręcznik ; t. 7
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Europejski system rachunków narodowych i regionalnych ESA 1995 / Główny Urząd Statystyczny, [Departament Rachunków Narodowych i Finansów ; tł. Niezależny Ośrodek Badań Ekonomicznych]
Wydawca:
Warszawa : Główny Urząd Statystyczny
Rok wydania:
2000
Seria:
Zeszyty Metodyczne i Klasyfikacje, 0867-0854
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Reguły i iluzje fiskalne w Polsce : ujęcie prawnofinansowe / Przemysław Panfil
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Wydanie:
Stan prawny na dzień 31 maja 2021 r
Rok wydania:
2021
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse publiczne / red. nauk. Jerzy Sokołowski, Michał Sosnowski, Arkadiusz Żabiński
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Rok wydania:
2010
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 1899-3192 ; 112
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse publiczne / red. nauk. Jerzy Sokołowski, Arkadiusz Żabiński
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Rok wydania:
2011
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 1899-3192 ; 167
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse publiczne / pod red. Jerzego Sokołowskiego, Michała Sosnowskiego, Arkadiusza Żabińskiego
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2012
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 1899-3192 ; nr 247
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse publiczne / red. nauk. Jerzy Sokołowski, Arkadiusz Żabiński
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2013
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 1899-3192 ; 306
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środków europejskich / Elżbieta Kornberger-Sokołowska, Julia Zdanukiewicz, Rafał Cieślak ; red. Elżbieta Kornberger-Sokołowska
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kulwer Polska
Wydanie:
2. wyd., stan prawny na 1 kwietnia 2012 r
Rok wydania:
2012
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Europejskie prawo finansowe / Jacek Bąk, Aleksandra Stepanów ; Jacek Bąk (red.)
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
[Stan prawny na dzień 1.3.2013 r.]
Rok wydania:
2013
Seria:
Monografie Prawnicze
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Instrumenty zarządzania finansami publicznymi w Unii Europejskiej / Marta Postuła, Anna Kawarska
Wydawca:
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
copyright 2022
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Taksonomia : komentarz do rozporządzenia 2020/852 w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje / pod red. Radosława Maruszkina
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie:
Stan prawny: maj 2022 r
Rok wydania:
2022
Seria:
Ustawy w Praktyce
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
E.C. financial market regulation and company law / edited by Mads Andenas, Stephen Kenyon-Slade
Wydawca:
London : Sweet & Maxwell
Rok wydania:
1993
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
VIII Kongres Ekonomistów Polskich. [T. 6], Sektor finansowy - dylematy i kierunki rozwoju / red. nauk. Stanisław Rudolf
Wydawca:
Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Rok wydania:
2008
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse publiczne / Jan Głuchowski [et al.]
Wydawca:
Toruń : Wyższa Szkoła Bankowa : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora"
Rok wydania:
2005
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wpływ opodatkowania derywatów na rozwój rynków finansowych / Anna Biśta
Wydawca:
Warszawa : Poltext
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2020
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
European Union financial transfers to applicant countries / Magdalena Tomczyńska
Wydawca:
Warsaw : Center for Social and Economic Research
Rok wydania:
1999
Seria:
Studies & Analyses / Center for Social and Economic Research, 1506-1701 ; 173
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Stan i kierunki rozwoju finansów publicznych / red. nauk. Tadeusz Juja, Janina Kotlińska
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2007
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1641-2168 ; 90
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka społeczno-gospodarcza w UE : finanse na poziomie krajowym, europejskim i globalnym / Marta Postuła
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
© copyright 2019
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego / redakcja naukowa Stanisław Owsiak
Wydawca:
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
cop. 2016
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Instrumenty nowego zarządzania finansami publicznymi w wybranych krajach Unii Europejskiej / pod red. nauk. Eugeniusza Ruśkowskiego
Wydawca:
Białystok : Wydawnictwo Temida 2
Rok wydania:
2011
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studia z zakresu finansów i polityki fiskalnej / red. nauk. Tadeusz Juja
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2011
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 1689-7374 ; 200
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Aktualne problemy finansów lokalnych i regionalnych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej / pod redakcją naukową Elżbiety Chojna-Duch ; Uniwersytet Warszawski. Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego
Wydawca:
Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego
Rok wydania:
2006
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Perspektywy integracji gospodarczej i walutowej w Unii Europejskiej w czasach kryzysu / red. nauk. Krzysztof Opolski, Jarosław Górski
Wydawca:
Warszawa : Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2013
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Europejski Bank Centralny i nadzór finansowy w Unii Europejskiej a stabilność finansowa / Błażej Dudkiewicz
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu.pl
Rok wydania:
2016
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wpływ kryzysu na politykę podatkową w krajach Unii Europejskiej / Ryta Dziemianowicz, Marzanna Poniatowicz, Renata Budlewska
Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konstytucyjne gwarancje niezależności najwyższych organów kontroli w państwach członkowskich UE / Maciej Serowaniec
Wydawca:
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora"
Wydanie:
Wydanie 1
Rok wydania:
2018
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Instrumenty zarządzania finansami publicznymi / Marta Postuła
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2015
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Fiscal policy and the road to the euro / [National Bank of Poland]
Wydawca:
Warszawa : Narodowy Bank Polski
Rok wydania:
2006
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Reformy fiskalne w Europie jako przykład uznania zasady zrównoważonego budżetu w ujęciu Jamesa Buchanana / Piotr Ptak
Gatunek / Forma:
Artykuły
Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy i wyzwania finansów publicznych u progu dekady członkostwa Polski w Unii Europejskiej / pod red. Beaty Guziejewskiej
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2013
Seria:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 0208-6018 ; 279
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy współczesnej ekonomii. T. 1 / [red. nauk. Danuta Miłaszewicz]
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2013
Seria:
Zeszyty Naukowe. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński ; nr 32
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki : finanse publiczne / red. nauk. Leszek Patrzałek
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2011
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; 1899-3192, nr = no. 173
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse i bankowość w integrującej się Unii Europejskiej / red. nauk. Teresa Famulska, Jerzy Nowakowski
Wydawca:
Warszawa : Difin
Rok wydania:
cop. 2006
Seria:
Studia Finansów i Bankowości
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse lokalne po akcesji / Eugeniusz Ruśkowski, Joanna Małgorzata Salachna
Wydawca:
Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business
Wydanie:
Wyd. 2, stan prawny na 1 lipca 2007 r
Rok wydania:
2007
Seria:
Seria Akademicka
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo Unii Europejskiej w systemie polskiego prawa finansowego / Cezary Kosikowski
Wydawca:
Białystok : Temida2, Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku : przy współpr. Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
Rok wydania:
2010
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rynek obligacji skarbowych wobec wyzwań pożyczkowych potrzeb sektora general government w strefie euro / Blandyna Puszer
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2019
Seria:
Praca Naukowa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wyzwania dla gospodarki polskiej w dobie kryzysu / pod red. nauk. Zenona Marciniaka ; [aut.: Stanisław Ładyka et al.]
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
2010
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Budżetowanie zadaniowe w kontekście sanacji finansów publicznych w krajach Unii Europejskiej / red. nauk. Piotr Albiński
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
2012
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Droit fiscal international et européen / Louis Cartou
Wydawca:
Paris : Dalloz
Rok wydania:
1981
Seria:
Précis Dalloz
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prace z zakresu ekonomii / [red. nauk. z. Zofia Dach]
Wydawca:
Kraków : AE
Rok wydania:
2002
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 0208-7944 ; nr 600
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Europeizacja prawa finansowego : wybrane zagadnienia / red. nauk. Katarzyna Błażuk, Przemysław Czernicki, Iwona Krzemińska
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2014
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej w dziedzinie polityki spójności / Justyna Łacny
Wydawca:
Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business
Rok wydania:
2010
Seria:
Monografie, 1897-4392
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse i rachunkowość wobec wyzwań europejskich / red. nauk. Grażyna Borys
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
2001
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; ; nr 908
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Financial regulation and civil liability in European law / edited by Olha O. Cherednychenko, Mads Andenas
Wydawca:
Cheltenah, UK ; Northampton, MA : Edward Elgar Publishing
Rok wydania:
© 2020
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nadzór nad rynkiem finansowym Unii Europejskiej / Magdalena Fedorowicz
Wydawca:
Warszawa : Difin
Rok wydania:
2013
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo finansów publicznych : vademecum / redakcja naukowa Paweł Smoleń ; poszczególne rozdziały napisali Marcin Burzec, Michał Jędrzejczyk, Beata Kucia-Guściora, Monika Münnich, Piotr Pomorski, Paweł Smoleń, Marzena Świstak
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Stan prawny na 1 czerwca 2022 r
Rok wydania:
2022
Seria:
Seria Akademicka
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kapitalizacja rezerw w spółce akcyjnej : z uwzględnieniem ustawodawstwa europejskiego / Adrianna Czechowska
Wydawca:
Kraków : Dom Wydawniczy "Ostoja"
Rok wydania:
2000
Seria:
Prawo Gospodarcze
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Deficyt budżetowy w krajach strefy euro / Sławomir Miklaszewicz
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa
Rok wydania:
2012
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Reformy modelu zarządzania gospodarczego strefy euro / Sławomir Miklaszewicz
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2021
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Deficyt budżetowy w krajach strefy euro / Sławomir Miklaszewicz
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa
Wydanie:
Wydanie I (dodruk)
Rok wydania:
2012
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Euro - ekonomia i polityka / red. nauk. Dariusz K. Rosati
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego
Rok wydania:
2009
Seria:
Monografie i Opracowania
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Financial law of the European Union / Cezary Kosikowski ; [transl. G. Assbury & Ł. Żewakowski]
Wydawca:
Białystok : "Temida2"
Rok wydania:
2008
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Fiscal and financial stability and current challenges to economic development = Stabilność podatkowa i finansowa wobec aktualnych wyzwań rozwoju gospodarki / edited by Beata Zofia Filipiak, Marek Dylewski
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
Rok wydania:
2017
Seria:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 1426-9724 ; vol. 77, nr 6 (2017)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The Greek tragedy : the european financial crisis in simple words / Angelos Ioannis
Wydawca:
[S.l. : s.n.]
Rok wydania:
cop. 2015
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przyszłość Unii Europejskiej w świetle jej ustroju walutowego i finansowego : praca zbiorowa / pod red. nauk. Cezarego Kosikowskiego
Wydawca:
Białystok : Temida2
Rok wydania:
2013
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Towary giełdowe i towarowe instrumenty pochodne : prawne aspekty obrotu / Krzysztof Gorzelak [et al.]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
Stan prawny na dzień 1 marca 2011 r
Rok wydania:
2011
Seria:
Monografie Prawnicze
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo finansowe Polski i Unii Europejskiej / Magdalena Fedorowicz, Krystyna Nizioł
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Rok wydania:
2008
Seria:
Wykłady i Ćwiczenia
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
European Union economies : a comparative study / ed. by Frans Somers ; contributors Ian Stone [et al.]
Wydawca:
New York : Addison Wesley Longman
Wydanie:
3rd ed
Rok wydania:
1998
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy rozwoju regionalnego / red. nauk. Ryszard Brol, Andrzej Raszkowski
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2011
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 1899-3192 ; nr 180
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy rozwoju regionalnego / redaktorzy naukowi Elżbieta Sobczak, Andrzej Raszkowski
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2012
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego = Research Papers of Wrocław University of Economics, 1899-3192 ; nr 244
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Niestandardowe działania banków centralnych w warunkach globalnego kryzysu finansowego / Hanna Żywiecka
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu.pl
Rok wydania:
2013
Seria:
Platinium
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie gospodarcze Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku / redakcja naukowa Ireneusz Kraś
Wydawca:
Warszawa : Difin
Rok wydania:
2016
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo finansów publicznych : kompendium akademickie / Marcin Burzec [et al.] ; red. nauk. Paweł Smoleń
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer Polska
Wydanie:
Stan prawny na 1 września 2012 r
Rok wydania:
2012
Seria:
Seria Akademicka
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Redystrybucja w kontekście nierówności dochodowych : intencje, rozmiary i skutki / Anna Wildowicz-Szumarska
Wydawca:
Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Rok wydania:
2021
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Handbuch Osteuropa : Förder- und Finanzierungsprogramme : Investition, Warenexporte, Öffentliche Aufträge / Hermann Schubert
Wydawca:
München : Verlag Europäische Wirtschaft
Rok wydania:
2002
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Corporate performance : a ratio-based approach to country and industry analyses / Julia Koralun-Bereźnicka
Wydawca:
Cham ; Heidelberg ; New York ; Dordrecht ; London : Springer International Publishing Switzerland
Rok wydania:
© 2013
Seria:
Contributions to Management Science, 1431-1941
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
European insolvency regulation : article-by-article commentary / edited by Moritz Brinkmann
Wydawca:
München : Verlag C.H. Beck ; Oxford : Hart Publishing ; Baden-Baden : Nomos Verlagsgesellschaft
Rok wydania:
2019
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie długiem publicznym : aspekty finansowe i płynnościowe / pod red. nauk. Emilii Denek i Beaty Filipiak
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej
Rok wydania:
2011
Seria:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 1426-9724 ; nr 36/2011
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa jednostek zainteresowania publicznego : kierunki zmian / redakcja naukowa Mariusz Andrzejewski
Wydawca:
Warszawa : Difin
Rok wydania:
2016
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości / redakcja naukowa Mariusz Andrzejewski
Wydawca:
Warszawa : Difin
Rok wydania:
2016
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych / redaktorzy tematyczni Jerzy Sokołowski, Michał Sosnowski
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2016
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 1899-3192 ; nr 439
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej jeleniogórskiego Wydziału Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Jelenia Góra 21-22 września 1998 / red. nauk. Marek Obrębalski
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
1999
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Materiały Konferencyjne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 : komentarz / Magdalena Czaplińska, Grzegorz Karwatowicz (red.), Krzysztof Karwatowicz, Joanna Sebzda-Załuska, Robert Suwaj, Ilona Szczygieł-Grüdl
Wydawca:
Wrocław : Presscom Sp. z o.o
Wydanie:
Stan prawny: 24 października 2022 r
Rok wydania:
2023
Seria:
Administracja Publiczna. Biblioteka
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ochrona interesów finansowych a przemiany instytucjonalne Unii Europejskiej / red. nauk. Celina Nowak ; [tł. z jęz. ang. Celina Nowak]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne [etc.]
Rok wydania:
2009
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bezpieczeństwo finansów publicznych / Magdalena Redo, Katarzyna Wójtowicz, Jolanta Maria Ciak
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu
Wydanie:
Wydanie II
Rok wydania:
2022
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz