Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Finanse - Polska - 1970-2000." wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-36 z 36
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Porównanie wydatków socjalnych Czechosłowacja - Polska / Jerzy Pelej [et al.] ; Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk
Wydawca:
Warszawa : Główny Urząd Statystyczny. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych
Rok wydania:
1989
Seria:
Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych, 0208-9734 ; z. 179
Temat:
Polityka społeczna - badania porównawcze.
Finanse - Czechosłowacja - 1970-2000.
Finanse - Polska - 1970-2000.
Czechosłowacja - polityka społeczna - 1970-2000.
Polska - polityka społeczna - 1970-2000.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przesłanki teoretyczne a finansowanie inwestycji w pierwszym etapie reformy gospodarczej / Lesław Swatler, Marek Zwolankowski
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
1989
Seria:
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; t. (135) 61
Temat:
Inwestycje - Polska - finanse - 1970-2000.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zagadnienia finansowania działalności ośrodków inte na rzecz użytkowników zewnętrznych / Jerzy Klauze, Wanda Korytkowska, Jerzy Szwalbe
Wydawca:
Warszawa : Instytut Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej
Rok wydania:
1972
Seria:
Prace, Studia, Przyczynki / Instytut Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej ; 2 (55)
Temat:
Nauka - Polska - finanse - 1970-2000.
Nauka - dokumentacja - Polska - 1970-2000.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ogólne warunki i zasady kredytowania przedsiębiorstw / Józef Steckiewicz ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności. Dyrekcja Szkolenia Ekonomicznego w Warszawie
Wydawca:
Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Rok wydania:
1985
Temat:
Kredyt - Polska - 1970-2000.
Przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1970-2000.
Pożyczki handlowe - Polska - 1970-2000.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finansowe i socjalne aspekty usług społecznych / [red. z. Krystyna Piotrowska-Marczak]
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
1987
Seria:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 0208-6018 ; 71
Temat:
Zdrowie publiczne - Polska - finanse - 1970-2000.
Ekonomia kultury - Polska - 1970-2000.
Polityka cen - Polska - 1970-2000.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System emerytalny w indywidualnej gospodarce chłopskiej / Jerzy Świderski ; Akademia Nauk Społecznych PZPR
Wydawca:
Warszawa : Akademia Nauk Społecznych
Rok wydania:
1987
Seria:
Siły Napędowe, Bariery i Zagrożenia Rozwoju Socjalizmu w Polsce ; 8
Temat:
Rolnicy - Polska - sytuacja gospodarcza - 1970-2000.
Dochód emerytalny - Polska - 1970-2000.
Gospodarstwa rolne rodzinne - Polska - finanse - 1970-2000.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Czynniki kształtujące popyt na usługi bytowe na terenach wiejskich / Alicja Irek
Wydawca:
Warszawa : Dział Wydawnictw i Upowszechniania Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług
Rok wydania:
1978
Seria:
a Opracowania i Materiały / Instytut Handlu Wewnętrznego i Usług ; 124
Temat:
Ludność wiejska - Polska - 1970-2000.
Usługi - Polska - 1970-2000.
Konsumpcja (ekonomia) - aspekt społeczny - Polska - 1970-2000.
Gospodarstwa domowe - Polska - finanse - 1970-2000.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Samofinansowanie procesów rozwojowych a polityka restrukturyzacji : doświadczenia i perspektywy / Witold Walkowiak ; Instytut Finansów. Zakład Finansowania Inwestycji i Postępu Technicznego
Wydawca:
Warszawa : Instytut Finansów
Rok wydania:
1988
Seria:
Prace Zakładu Finansowania Inwestycji i Postępu Technicznego
Temat:
Przedsiębiorstwa - Polska - finanse.
Przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1970-2000.
Polska - polityka gospodarcza - 1970-1989.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola funduszu interwencyjnego w pomocy społecznej / Janina Szumlicz
Wydawca:
Warszawa : IPiSS
Rok wydania:
1990
Seria:
Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 0239-9458 ; 1990, z. 16=z. 339
Temat:
Pomoc społeczna - prawo - Polska.
Świadczenia dodatkowe - prawo - Polska.
Pomoc społeczna - finanse.
Pomoc społeczna - Polska - 1970-2000.
Pomoc społeczna - Polska - finanse - 1970-2000.
Świadczenia dodatkowe - prawo - Polska - 1970-2000.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ewolucja polskiej myśli obronno-ekonomicznej w latach 1976-2000 : od ekonomiki wojennej przez ekonomikę obrony do ekonomiki bezpieczeństwa / Janusz Płaczek ; Akademia Obrony Narodowej. Wydział Strategiczno-Obronny. Instytut Nauk Ekonomicznych
Wydawca:
Warszawa : AON
Rok wydania:
2001
Temat:
Obrona - aspekt ekonomiczny - Polska.
Finanse publiczne - Polska - 1970-2000.
Obrona cywilna - Polska - 1970-2000.
Wojna - koszt.
Polska - polityka gospodarcza - 1970-1989.
Polska - polityka gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Inwestycje w handlu wewnętrznym Polski i Bułgarii : (możliwości świadczenia usług handlowych) / Krystyna Śliwińska
Wydawca:
Katowice : Akademia Ekonomiczna
Rok wydania:
1993
Seria:
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego
Temat:
Handel detaliczny - Bułgaria - 1990-.
Handel - Polska - 1990-.
Handel - aparatura i sprzęt - Bułgaria - 1970-2000.
Handel - aparatura i sprzęt - Polska - 1970-2000.
Handel - Bułgaria - finanse - 1970-2000.
Handel - Polska - finanse - 1970-2000.
Inwestycje - Bułgaria - 1970-2000.
Inwestycje - Polska - 1970-2000.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka fiskalna i polityka monetarna w walce z inflacją / Lesław Swatler
Wydawca:
Szczecin : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
1992
Seria:
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; t. 103
Temat:
Inflacja - polityka publiczna.
Finanse publiczne - polityka publiczna - Polska - 1990-.
Polityka podatkowa - Polska.
Inflacja - zwalczanie - Polska - 1970-2000.
Polityka pieniężna - Polska - 1970-2000.
Polityka podatkowa - Polska - 1970-2000.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Strategia zmian systemu lokalanego / red. t. Karol Sobczak, Zygmunt Niewiadomski, Piotr Dutkiewicz
Wydawca:
Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Rok wydania:
1988
Seria:
Rozwój Regionalny, Rozwój Lokalny, Samorząd Terytorialny ; 8
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - finanse.
Finanse publiczne - Polska.
Finanse lokalne - Polska.
Administracja lokalna - prawo - Polska - 1970-2000.
Finanse lokalne - prawo - Polska.
Samorząd lokalny - Polska - 1970-2000.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Fundusz wynagrodzeń w przedsiębiorstwach przemysłowych i budowlano-montażowych w latach 1981-1984 / Henryk Czernichowski
Wydawca:
Warszawa : IPiSS
Rok wydania:
1985
Seria:
Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 0239-9458 ; 1985, z. 7=z. 236
Temat:
Przedsiębiorstwa - finanse.
Płace.
Płace - Polska - 1970-2000.
Przedsiębiorstwa - Polska - 1970-2000.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczno-ekonomiczna typologia miast i gmin w Polsce / Paweł Swianiewicz ; Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW. Instytut Gospodarki Przestrzennej
Wydawca:
Warszawa : UW. WGiSR
Rok wydania:
1989
Seria:
Rozwój Regionalny, Rozwój Lokalny, Samorząd Terytorialny ; 19
Temat:
Geografia miast - Polska.
Gospodarka regionalna - metodologia.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1970-2000 - zróżnicowanie regionalne.
Polska - sytuacja społeczna - zróżnicowanie regionalne - 1970-2000.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problem zadłużenia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rola Międzynarodowego Funduszu Walutowego w jego rozwiązywaniu / Józef M. Toczek
Wydawca:
Warszawa : SGPiS
Rok wydania:
1988
Seria:
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 0239-9105 ; 267
Temat:
Długi publiczne - Polska - 1970-2000.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Warianty rozwiązania problemu zadłużenia zagranicznego Polski i innych państw oraz ich wpływ na strategię gospodarczą / Centrum Badań nad Zadłużeniem i Rozwojem przy Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Wydawca:
Kraków : [s.n.], (Kraków : Pracownia Poligraficzna Akademii Ekonomicznej)
Rok wydania:
1992
Temat:
Długi zagraniczne.
Długi zagraniczne - Europa Wschodnia - 1970-2000.
Długi zagraniczne - Kraje rozwijające się - 1970-2000.
Długi zagraniczne - Polska - 1970-2000.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uprawnienia majątkowe Kościoła katolickiego w Polsce : w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Konkordatu z 1993 roku i ustaw synodalnych / Stanisław Dubiel ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Rok wydania:
2007
Temat:
Prawo kanoniczne - podręczniki akademickie.
Kościół i państwo - Polska - podręczniki akademickie.
Majątek kościelny - Polska - 1970-2000.
Finanse kościelne - 1970-2000.
Majątek kościelny (prawo kanoniczne).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Historia polskiego zadłużenia międzynarodowego na tle wydarzeń społecznych i politycznych / Piotr Olszański
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH
Rok wydania:
2002
Seria:
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 0867-7727 ; 513
Temat:
Długi publiczne - Polska - 1970-2000.
Długi publiczne - Polska - 1990- - prognozy.
Długi zagraniczne - Polska - 1970-2000.
Długi zagraniczne - Polska - 1990- - prognozy.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1945-1989.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - prognozy.
Książka
    Wyświetlanie 1-36 z 36

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

    Prześlij opinię

    Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

    Formularz