Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Finanse lokalne - prawo - Polska - 1990-." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse samorządów terytorialnych : zarys zagadnień z uwzględnieniem ostatnich zmian / Mariusz Busiło
Wydawca:
Katowice : Śląski Związek Gmin i Powiatów
Rok wydania:
2001
Seria:
Zeszyty Samorządowe / Śląski Związek Gmin i Powiatów ; nr 2
Temat:
Finanse lokalne - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego / pod red. Artura Walasika, Arkadiusza Babczuka, Arkadiusza Talika
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
Stan prawny: październik 2013 r
Rok wydania:
2013
Seria:
Beck Info Biznes
JST
Temat:
Samorząd lokalny - finanse - prawo - Polska - 1990-.
Finanse lokalne - prawo - Polska - 1990-.
Subwencje - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przygotowanie i przeprowadzenie likwidacji lub przekształcenia gospodarstw pomocniczych, zakładów budżetowych, funduszy celowych, rachunków dochodów własnych : instruktaż z przykładami / Wojciech Rup
Wydawca:
Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i doskonalenia Kadr
Rok wydania:
2010
Temat:
Finanse lokalne - prawo - Polska - 1990-.
Likwidacja przedsiębiorstw - Polska - rachunkowość.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka finansowa jednostek samorządowych w systemie kontroli zarządczej - pytania i odpowiedzi / pod red. Moniki Dębowskiej-Sołtyk i Piotra Sołtyka
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
Stan prawny: styczeń 2014 r
Rok wydania:
2014
Seria:
Beck Info Biznes
Kontrola Zarządcza i Audyt dla Praktyków
Temat:
Finanse lokalne - prawo - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - finanse - prawo - Polska - 1990-.
Kontrola finansów publicznych - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse samorządowe - 580 pytań i odpowiedzi : wzory uchwał, deklaracji, decyzji, umów / pod red. Cezarego Kosikowskiego i Joanny M. Salachny ; aut. Ewa Czołpińska [et al.]
Wydawca:
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business
Wydanie:
Stan prawny na 1 kwietnia 2012 r
Rok wydania:
2012
Temat:
Samorząd lokalny - finanse - prawo - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - finanse - prawo - Polska - 1990- - legislacja.
Samorząd lokalny - prawo - Polska - 1990-.
Finanse lokalne - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Słownik finansów samorządu terytorialnego / pod redakcją Andrzeja Borodo
Wydawca:
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora"
Wydanie:
Wyd. 2 zm. i poszerz., stan prawny na 1 stycznia 2015 r
Rok wydania:
2015
Temat:
Finanse lokalne - Polska - 1990- - słowniki.
Finanse lokalne - prawo - Polska - 1990- - słowniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse samorządowe 2005 : 395 pytań i odpowiedzi : wzory uchwał, deklaracji, decyzji / pod red. Cezarego Kosikowskiego ; [aut. Katarzyna Boratyńska et al.]
Wydawca:
Warszawa : ABC
Rok wydania:
2005
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - finanse - 1990- - poradniki.
Finanse lokalne - prawo - Polska - 1990- - poradniki.
Samorząd lokalny - prawo - Polska - 1990- - poradniki.
Samorząd lokalny - Polska - finanse - 1990-.
Finanse lokalne - prawo - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse samorządowe 2006 : 400 pytań i odpowiedzi : wzory uchwał, deklaracji, decyzji / pod red. Cezarego Kosikowskiego ; [aut. Katarzyna Boratyńska et al.]
Wydawca:
Warszawa : Dom Wydawniczy "ABC"
Wydanie:
Wyd. 2
Rok wydania:
cop. 2006
Temat:
Samorząd lokalny - prawo - Polska - 1990- - poradniki.
Samorząd lokalny - Polska - finanse - 1990- - poradniki.
Finanse lokalne - prawo - Polska - 1990- - poradniki.
Finanse lokalne - prawo - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - finanse - 1990-.
Samorząd lokalny - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse samorządowe 2008 : 410 pytań i odpowiedzi : wzory uchwał, deklaracji, decyzji / pod red. Cezarego Kosikowskiego ; [aut. Katarzyna Boratyńska et al.]
Wydawca:
Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business
Wydanie:
Wyd. 3, stan prawny na dzień 1 marca 2008 r
Rok wydania:
cop. 2008
Temat:
Finanse lokalne - prawo - Polska - 1990- - poradniki.
Samorząd lokalny - Polska - finanse - 1990- - poradniki.
Samorząd lokalny - prawo - Polska - 1990- - poradniki.
Finanse lokalne - prawo - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - finanse - 1990-.
Samorząd lokalny - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System prawnofinansowy powiatów a decentralizacja finansów publicznych / Anna Ostrowska ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Wydawca:
Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania
Wydanie:
[Stan prawny obowiązujący w dniu 1 marca 2006 r.]
Rok wydania:
2006
Temat:
Finanse publiczne - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - finanse - prawo - Polska - 1990-.
Finanse lokalne - Polska - 1990-.
Finanse lokalne - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Źródła finansowania samorządu terytorialnego / redakcja naukowa Antoni Hanusz ; [poszczególne rozdziały opracowali:] Antoni Hanusz, Andrzej Niezgoda, Piotr Czerski, Magdalena Musiał, Paweł Szczęśniak ; [recenzent Wiesława Miemiec]
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Stan prawny na 15 maja 2015 r
Rok wydania:
2015
Temat:
Podatki lokalne - Polska - 1990-.
Dochody lokalne - Polska - 1990-.
Finanse lokalne - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Samorządowe prawo dotacyjne : dotacje jako wydatki jednostek samorządu terytorialnego / Anna Ostrowska
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Stan prawny na 16 marca 2018 r
Rok wydania:
2018
Seria:
Monografie, 1897-4392
Temat:
Finanse lokalne - prawo - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - finanse - prawo - Polska - 1990-.
Finanse lokalne - Polska - Podlaskie, Województwo (1999- ).
Subwencje - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce / Bartosz Kołaczkowski, Małgorzata Ratajczak
Wydawca:
Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business
Wydanie:
Stan prawny na 8 lutego 2010 r
Rok wydania:
2010
Seria:
Seria Akademicka
Temat:
Finanse lokalne - prawo - Polska - 1990- - podręczniki akademickie.
Samorząd lokalny - finanse - prawo - Polska - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wydatki jednostki samorządu terytorialnego : audyt wewnętrzny, wzory kwestionariuszy, testy zgodności / Zofia Wojdylak-Sputkowska, Arkadiusz Jerzy Sputkowski
Wydawca:
Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o. o
Rok wydania:
2008
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - finanse - 1990-.
Finanse lokalne - prawo - Polska - 1990-.
Kontrola wewnętrzna - Polska - formularze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce : studium finansowoprawne / Jadwiga Glumińska-Pawlic
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo UŚ
Wydanie:
[Stan prawny na dzień 30 września 2002 r.]
Rok wydania:
2003
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 2135
Temat:
Finanse lokalne - prawo - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - finanse - 1990-.
Samorząd lokalny - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finansowanie gmin : omówienie przepisów ustawy z dnia 10 grudnia 1993 roku o finansowaniu gmin / Jadwiga Glumińska
Wydawca:
Katowice : "Apeiron"
Wydanie:
Wyd. 2 rozsz., według stanu prawnego ma dzień 15 kwietnia 1997 roku
Rok wydania:
1997
Seria:
Skrypty / Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
Temat:
Finanse gminne - prawo - Polska.
Budżety gminne - prawo - Polska.
Finanse lokalne - prawo - Polska - 1990- - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Plan finansowy 2018 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych / Izabela Świderek
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Finansowo-Księgowa FK - Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Rok wydania:
© 2017
Seria:
Biblioteka Jednostek Publicznych i Pozarządowych
Temat:
Finanse publiczne - zarządzanie.
Finanse lokalne - zarządzanie.
Finanse lokalne - prawo - Polska - 1990-.
Finanse publiczne - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Instrumenty wspierania rozwoju gospodarczego stosowane przez samorząd terytorialny : problematyka prawnofinansowa / Małgorzata Cilak
Wydawca:
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora"
Rok wydania:
2013
Seria:
Doktoraty Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Temat:
Finanse lokalne - prawo - Polska - 1990-.
Gospodarka regionalna - Polska - finanse - 1990-.
Gospodarka regionalna - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - finanse - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System finansowy samorządu terytorialnego w Polsce / Andrzej Borodo
Wydawca:
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora"
Wydanie:
Stan prawny na 15 lutego 2011 r
Rok wydania:
2011
Temat:
Finanse lokalne - Polska - 1990-.
Finanse lokalne - prawo - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - finanse - 1990-.
Budżety lokalne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Samorząd terytorialny w 20 lat po reformie administracyjnej państwa : bilans nadziei i postulaty na przyszłość = Local government in 20 years after the administrative reform : balance of hope and postulates for the future / redakcja naukowa: Jolanta Gliniecka, Anna Drywa, Edward Juchniewicz, Tomasz Sowiński ; autorzy: Luiza Budner-Iwanicka, Irena Czaja-Hliniak, Mirosław Czekaj, Ryszard Czerniawski, Anna Drywa, Roman Fandrejewski, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Łukasz Karczyński, Arkadiusz Klusek, Elżbieta Kornberger-Sokołowska, Maciej Mikliński, Magdalena Mosionek-Schweda, Szymon Moś, Bogdan Nawrocki, Krystyna Nizioł, Szymon Obuchowski, Anna Sowińska, Tomasz Sowiński, Elwira Stupienko, Michał Wardziak
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2018
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - finanse - 1990-.
Finanse lokalne - Polska - 1990-.
Finanse lokalne - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podział zasobów publicznych między administrację rządową i samorządową / Andrzej Niezgoda
Wydawca:
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business
Wydanie:
Stan pawny na 15 września 2012 r
Rok wydania:
2012
Seria:
Monografie Lex, 1897-4392
Temat:
Dochody państwowe - prawo - Polska - 1990-.
Dochody lokalne - prawo - Polska.
Finanse publiczne - prawo - Polska - 1990-.
Finanse lokalne - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finansowanie gmin : omówienie przepisów ustawy z dnia 10 grudnia 1993 roku o finansowaniu gmin / Jadwiga Glumińska
Wydawca:
Katowice : GWSH ; Bukowno : Apeiron
Wydanie:
Wg stanu prawnego na dzień 15 kwietnia 1997 roku
Rok wydania:
1997
Seria:
Skrypty / Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
Temat:
Finanse lokalne - prawo - Polska.
Budżety gminne - prawo - Polska.
Finanse gminne - prawo - Polska.
Finanse lokalne - prawo - Polska - 1990- - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego : ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka katastroficznego / Maria Jastrzębska, Marietta Janowicz-Lomott, Krzysztof Łyskawa
Wydawca:
Warszawa : LEX a Wolters Kluwer Polska
Wydanie:
Stan prawny na 30 czerwca 2014 r
Rok wydania:
2014
Seria:
Monografie Lex, 1897-4392
Temat:
Samorząd lokalny - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Zarządzanie ryzykiem - Polska - 1990-.
Finanse lokalne - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Reforma samorządu terytorialnego. T. 1, Zagadnienia administracyjnoprawne / Zbigniew Ofiarski, Małgorzata Mokrzyc, Bogdan Rutkowski
Wydawca:
Szczecin ; Zielona Góra : Zachodnie Centrum Organizacji
Wydanie:
Stan prawny na dzień 30 września 1998 r
Rok wydania:
1998
Seria:
Administracja Publiczna
Temat:
Finanse lokalne - prawo - Polska - 1990-.
Finanse lokalne - prawo - Polska - legislacja.
Samorząd lokalny - prawo - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - prawo - Polska - legislacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Reforma samorządu terytorialnego. T. 2, Zagadnienia finansowo-prawne / Zbigniew Ofiarski, Małgorzata Mokrzyc, Bogdan Rutkowski
Wydawca:
Szczecin ; Zielona Góra : Zachodnie Centrum Organizacji
Wydanie:
Stan prawny na dzień 1 stycznia 1999 r
Rok wydania:
1999
Seria:
Administracja Publiczna
Temat:
Finanse lokalne - prawo - Polska - 1990-.
Finanse lokalne - prawo - Polska - legislacja.
Samorząd lokalny - prawo - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - prawo - Polska - legislacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse publiczne jednostek samorządu terytorialnego : źródła finansowania samorządu terytorialnego we współczesnych regulacjach prawnych = Public finance of local government : sources of local government financing in the light of modern regulations / red. nauk. Jolanta Gliniecka, Edward Juchniewicz, Tomasz Sowiński ; aut.: Rafał Bucholski [et al.]
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu.pl : Uniwersytet Gdański
Rok wydania:
2014
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - finanse - 1990-.
Finanse lokalne - Polska - 1990-.
Podatki lokalne - Polska - 1990-.
Finanse publiczne - Polska - 1990-.
Finanse lokalne - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse publiczne jednostek samorządu terytorialnego : źródła finansowania samorządu terytorialnego we współczesnych regulacjach prawnych = Public finance of local government : sources of local government financing in the light of modern regulations / red. nauk. Jolanta Gliniecka, Edward Juchniewicz, Tomasz Sowiński ; aut.: Rafał Bucholski [et al.]
Wydawca:
Warszawa : [Uniwersytet Gdański] : CeDeWu.pl
Rok wydania:
2014
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - finanse - 1990-.
Finanse lokalne - Polska - 1990-.
Podatki lokalne - Polska - 1990-.
Finanse publiczne - Polska - 1990-.
Finanse lokalne - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kontrola zewnętrzna w jednostkach samorządu terytorialnego / Katarzyna Czajkowska-Matosiuk
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka : Oficyna Prawa Polskiego
Rok wydania:
2014
Seria:
Biblioteka Jednostek Publicznych i Pozarządowych
Temat:
Finanse lokalne - prawo - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - finanse - 1990-.
Kontrola ksiąg rachunkowych - prawo - Polska - 1990-.
Kontrola ksiąg rachunkowych - Polska - 1990- - formularze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podatki i opłaty w samorządzie terytorialnym : aspekty prawne i finansowe - wybrane zagadnienia / redakcja naukowa Piotr Chojnacki, Sławomir Fundowicz, Piotr Możyłowski, Tomasz Śmietanka
Wydawca:
Radom : Instytut Naukowo-Wydawniczy "Spatium"
Rok wydania:
2017
Temat:
Samorząd lokalny - finanse - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego : problemy praktyczne = Local government financing : practical problems / redakcja naukowa: Jolanta Gliniecka, Anna Drywa, Edward Juchniewicz, Tomasz Sowiński ; autorzy: Paweł Borszowski, Luiza Budner-Iwanicka, Rafał Cieślak, Damian Cyman, Anna Dalkowska, Anna Drywa, Roman Fandrejewski, Katarzyna Feldo, Jolanta Gliniecka, Mateusz Hapka, Maria Jastrzębska, Edward Juchniewicz, Łukasz Karczyński, Katarzyna Kopyściańska, Marek Kopyściański, Waldemar Kozłowski, Elżbieta Kornberger-Sokołowska, Ewa Lotko, Maciej Mikliński, Magdalena Mosionek-Schweda, Rafał Mroczkowski, Magdalena Musiał, Krystyna Nizioł, Szymon Obuchowski, Przemysław Panfil, Przemysław Pest, Eugeniusz Ruśkowski, Joanna M. Salachna, Izabela Skorupska, Tomasz Sowiński, Marcin Tyniewicki, Krzysztof Woźniak, Urszula Zawadzka-Pąk, Julia Zdanukiewicz
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu.pl
Rok wydania:
2016
Temat:
Samorząd lokalny - finanse - 1990-.
Samorząd lokalny - finanse - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Budżet i wieloletnia prognoza finansowa jednostek samorządu terytorialnego : od projektu do sprawozdania : praca zbiorowa / pod red. Joanny M. Salachny ; [aut.: Ewa Czołpińska, Anna Ostrowska, Joanna M. Salachna]
Wydawca:
Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
Rok wydania:
2010
Temat:
Budżety lokalne - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - finanse - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metody budżetowania zadaniowego w jednostkach samorządu terytorialnego : przewodnik / Elżbieta Malinowska-Misiąg, Jan Misiąg, Wojciech Misiąg, Marcin Tomalak ; [recenzja naukowa Teresa Lubińska]
Wydawca:
Wrocław : PRESSCOM
Wydanie:
Stan prawny na 1 stycznia 2015 r
Rok wydania:
2015
Seria:
Finanse Publiczne Biblioteka
Temat:
Planowanie budżetowe - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - finanse - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój lokalny i regionalny : znaczenie wsparcia udzielanego przez jednostki samorządu terytorialnego / pod red. nauk. Beaty Filipiak
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej
Rok wydania:
cop. 2010
Seria:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 1426-9724 ; nr 31/2010
Temat:
Gospodarka regionalna - Polska - zarządzanie - 1990-.
Samorząd lokalny - finanse - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Skarbnik jednostki samorządu terytorialnego : zadania, kompetencje, wzory dokumentów z komentarzem / Monika Augustyniak, Bogusław Przywora, Paweł Sularz
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Stan prawny na 1 kwietna 2020 r
Rok wydania:
2020
Temat:
Funkcjonariusze komunalni - status prawny - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - finanse - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego / [red. nauk. Tadeusz Wawak] ; Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała
Wydawca:
Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji
Rok wydania:
2001
Seria:
Zeszyt / Wyższa Szkoła Administracji Bielsko Biała ; 6 (2001)
Temat:
Samorząd lokalny - finanse - prawo - Polska - 1990- - konferencje.
Samorząd lokalny - Polska - finanse - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse publiczne : finanse samorządu terytorialnego / [red. Małgorzata Buczna]
Wydawca:
Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business
Wydanie:
Stan prawny na 1 października 2008 r
Rok wydania:
cop. 2008
Seria:
Przepisy Akademickie : z hasłami
Temat:
Finanse publiczne - prawo - Polska - 1990- - legislacja.
Samorząd lokalny - finanse - prawo - Polska - 1990- - legislacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego / redakcja Joanna M. Salachna ; komitet redakcyjny Joanna M. Salachna, Klaudia Stelmaszczyk-Borszowska ; autorzy: Dorota Adamek-Hyska, Maciej Berek, Kamil Piotr Kowalewski, Ewa Lotko, Anna Ostrowska, Joanna M. Salachna, Marcin Tyniewicki
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Stan prawny na 1 sierpnia 2023 r
Rok wydania:
2023
Seria:
Meritum
Temat:
Samorząd lokalny - finanse - prawo - Polska - 1990- - poradniki.
Finanse publiczne - prawo - Polska - 1990- - poradniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Potencjał dochodowy samorządu w Polsce : na tle zmian ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego / Teresa Lubińska, Sławomir Franek, Marcin Będzieszak
Wydawca:
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji "Difin"
Rok wydania:
2007
Temat:
Dochody lokalne - prawo - Polska.
Dochody lokalne - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - finanse - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jednostki pomocnicze gminy (sołectwa, dzielnice, osiedla) : (z suplementem elektronicznym) / Magdalena Ługiewicz
Wydawca:
Gdańsk : ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Rok wydania:
2021
Temat:
Samorząd lokalny - finanse - prawo - Polska - 1990-.
Gminy - Polska - zarządzanie - 1990-.
Samorząd lokalny - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansami lokalnymi / pod redakcją Piotra Walczaka
Wydawca:
Warszawa : C. H. Beck
Wydanie:
5. wydanie, stan prawny: październik 2019
Rok wydania:
2019
Seria:
Sektor Publiczny w Praktyce : Podatki i księgowość
Temat:
Planowanie budżetowe - Polska - 1990-.
Finanse publiczne - prawo - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - finanse - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansami lokalnymi / pod redakcją Piotra Walczaka
Wydawca:
Warszawa : C. H. Beck
Wydanie:
6. wydanie, stan prawny: wrzesień 2020
Rok wydania:
2020
Seria:
Sektor Publiczny w Praktyce : Podatki i księgowość
Temat:
Planowanie budżetowe - Polska - 1990-.
Finanse publiczne - prawo - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - finanse - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansami lokalnymi / pod redakcją Piotra Walczaka
Wydawca:
Warszawa : C. H. Beck
Wydanie:
7. wydanie, stan prawny: wrzesień 2023
Rok wydania:
2023
Seria:
Sektor Publiczny w Praktyce : Finanse
Temat:
Planowanie budżetowe - Polska - 1990-.
Finanse publiczne - prawo - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - finanse - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zagadnienia finansowoprawne zamówień publicznych w działalności jednostek samorządu terytorialnego / Wiesława Miemiec ; [Uniwersytet Wrocławski]
Wydawca:
Wrocław : Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa
Rok wydania:
2013
Seria:
Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
E-Monografie ; nr 24
Temat:
Zamówienia publiczne - prawo - Polska - 1990-.
Finanse publiczne - prawo - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - finanse - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego : stan obecny i kierunki pożądanych zmian : konferencja, Warszawa, 23 czerwca 2014 r. / pod red. Moniki Korolewskiej i Arkadiusza Babczuka
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe
Rok wydania:
2014
Temat:
Budżety lokalne - Polska - 1990- - konferencje.
Samorząd lokalny - finanse - prawo - Polska - 1990- - konferencje.
Subwencje - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dochody jednostek samorządu terytorialnego w 2003 roku : [zawiera aktualne ustawy samorządowe] / Ewa Góra, Marcin Kotula
Wydawca:
Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
Wydanie:
Stan prawny na dzień 1 stycznia 2003 r
Rok wydania:
2003
Temat:
Samorząd lokalny - finanse - prawo - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - prawo - interpretacja - Polska.
Samorząd lokalny - prawo - Polska - 1990- - legislacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego / Marzanna Poniatowicz, Joanna M. Salachna, Dorota Perło
Wydawca:
Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business
Wydanie:
Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2010 r
Rok wydania:
2010
Seria:
Monografie, 1897-4392
Temat:
Długi publiczne - zarządzanie.
Długi publiczne - Polska - zarządzanie - 1990-.
Finanse lokalne - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - finanse - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Koniec komunalnego biznesu? : problemy związane z zakończeniem przez gminy działalności gospodarczej wykraczającej poza sektor użyteczności publicznej / Tadeusz Aziewicz, Bolesław Kościukiewicz, Jolanta Krąkowska
Wydawca:
Warszawa ; Gdańsk : B.P.S. Consultants Poland
Rok wydania:
1993
Seria:
Transformacja Gospodarki, 0867-4167 ; nr 34
Temat:
Samorząd lokalny - aspekt ekonomiczny.
Gminy - aspekt ekonomiczny.
Samorząd lokalny - finanse - prawo - Polska - 1990-.
Gospodarka miejska - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Integracja planowania finansowego, strategicznego i przestrzennego w samorządzie wielkomiejskim / red. Danuta Kamińska, Aleksander Nelicki, Igor Zachariasz
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelnia Łazarskiego
Rok wydania:
2013
Temat:
Samorząd lokalny - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - finanse - prawo - Polska - 1990-.
Planowanie strategiczne - 1990-.
Zagospodarowanie przestrzenne - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Udzielanie dotacji z budżetów samorządów : ze wzorami dokumentów, komentarzem i orzecznictwem. T. 1 / Wojciech Lachiewicz, Mirosław Legutko, Mateusz Winiarz ; pod red. Mateusza Winiarza
Wydawca:
Warszawa : "Municipium"
Rok wydania:
cop. 2006
Temat:
Subwencje - prawo - Polska - 1990-.
Subwencje - prawo - Polska - orzecznictwo.
Finanse publiczne - prawo - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - finanse - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Udzielanie dotacji z budżetów samorządów : ze wzorami dokumentów, komentarzem i orzecznictwem. T. 2 / Wojciech Lachiewicz, Mirosław Legutko, Mateusz Winiarz ; pod red. Mateusza Winiarza
Wydawca:
Warszawa : "Municipium"
Rok wydania:
cop. 2006
Temat:
Subwencje - prawo - Polska - 1990-.
Subwencje - prawo - Polska - orzecznictwo.
Finanse publiczne - prawo - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - finanse - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System kontroli zarządczej w JST : praktyczne ujęcie, dokumentacja, wnioski / Monika Tomaszewska
Wydawca:
Warszawa : C. H. Beck
Wydanie:
Stan prawny: listopad 2021 r
Rok wydania:
2021
Seria:
Sektor Publiczny w Praktyce : ustrój i organizacja
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - zarządzanie - 1990-.
Samorząd lokalny - finanse - prawo - Polska - 1990-.
Kontrola wewnętrzna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wyzwania dla jednostek samorządu terytorialnego wynikające z nowelizacji ustaw: o finansach publicznych i o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / redakcja naukowa: Jolanta Gliniecka, Szymon Obuchowski, Tomasz Sowiński ; autorzy: Luiza Budner-Iwanicka [i 14 pozostałych]
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2021
Temat:
Higiena środowiska - prawo - Polska - 1990- - konferencje.
Samorząd lokalny - finanse - prawo - Polska - 1990- - konferencje.
Usuwanie odpadów - prawo - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003 / Eugeniusz Ruśkowski, Joanna Salachna
Wydawca:
Warszawa : "ABC"
Rok wydania:
2003
Seria:
Komentarz
Temat:
Samorząd lokalny - prawo - interpretacja - Polska.
Budżety lokalne - Polska.
Samorząd lokalny - finanse - prawo - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - prawo - Polska - 1990- - legislacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse samorządu terytorialnego / red. naukowa Vladimír Babčák, Ewa Jasiuk, Gerard Paweł Maj ; [aut. Emil Antoniszyn [et al.]
Wydawca:
Radom : Wyższa Szkoła Handlowa
Rok wydania:
2012
Temat:
Samorząd lokalny - finanse - prawo - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - finanse - 1990-.
Samorząd lokalny - finanse - prawo - Słowacja - 1990-.
Samorząd lokalny - Słowacja - finanse - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych / Dorota Adamek-Hyska
Wydawca:
Wrocław : Presscom
Wydanie:
Stan prawny 15 stycznia 2018 r
Rok wydania:
2018
Seria:
Biblioteka Finanse Publiczne
Temat:
Plan kont - Polska - 1990- - poradniki.
Samorząd lokalny - finanse - prawo - Polska - 1990- - poradniki.
Sprawozdania finansowe - Polska - 1990- - poradniki.
Budżety lokalne - Polska - 1990- - poradniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Budżet gminy dla praktyków : wzory i przykłady uchwał / Wojciech Misiąg ; [wybór wzorów i oprac. uchwał w sprawach finansowych Wojciech Misiąg et al.]
Wydawca:
Warszawa : "Municipium"
Rok wydania:
2004
Seria:
Biblioteka Wspólnoty
Temat:
Budżety lokalne - Polska - 1990- - poradniki.
Samorząd lokalny - finanse - prawo - Polska - 1990- - poradniki.
Samorząd lokalny - Polska - finanse - 1990- - poradniki.
Samorząd lokalny - prawo - Polska - 1990- - poradniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego : poradnik ze wzorami uchwał i dokumentów / Aleksandra Bieniaszewska [et al.]
Wydawca:
Warszawa : Municipium
Rok wydania:
cop. 2011
Temat:
Budżety lokalne - Polska - 1990- - poradniki.
Pomoc gospodarcza na rzecz regionu - Polska - 1990- - poradniki.
Samorząd lokalny - finanse - prawo - Polska - 1990- - poradniki.
Subwencje - Polska - 1990- - poradniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System prawa samorządu terytorialnego. 3, Samodzielność samorządu terytorialnego - granice i perspektywy / redakcja naukowa Irena Lipowicz ; autorzy Krystian Ziemski, Andrzej Matan, Jacek Jagielski, Magdalena Małecka-Łyszczek, Wojciech Góralczyk, Mariusz Szyrski, Andrzej Kulig, Sebastian Sikorski, Teresa Mróz, Wojciech Jakimowicz, Iwona Niżnik-Dobosz, Czesław Martysz, Magdalena Tabernacka, Grażyna Szpor, Małgorzata Ganczar, Agnieszka Gryszczyńska, Maciej Szmigiero, Jarosław Kola, Jerzy Korczak, Jerzy Supernat, Natalia Kohtamäki, Irena Lipowicz
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Stan prawny na 2 marca 2023 r
Rok wydania:
2023
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - finanse - prawo - Polska - 1990-.
Administracja lokalna - kontrola państwa - Polska - 1990-.
Funkcjonariusze lokalni - Polska.
Samorząd lokalny - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo finansowe samorządu terytorialnego : "Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku" / red. nauk. Jolanta Gliniecka [et al.]
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu
Rok wydania:
2013
Temat:
Finanse publiczne - prawo - Polska - 1990- - konferencje.
Samorząd lokalny - finanse - prawo - Polska - 1990- - konferencje.
Finanse publiczne - prawo - Europa - 1990- - konferencje.
Samorząd lokalny - finanse - prawo - Europa - 1990- - konferencje.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz