Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Finanse publiczne - konferencje." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse publiczne : Zjazd Katedr Finansowych : instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin, 13-15 IX 2006 / red. nauk. Alicja Pomorska
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2006
Temat:
Finanse publiczne - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse publiczne wobec procesów globalizacji / [red. nauk. Leszek Pawłowicz, Ryszard Wierzba] ; Uniwersytet Gdański. Katedra Finansów. Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw ; Gdańska Akademia Bankowa
Wydawca:
Gdańsk : GAB ; Warszawa : CeDeWu
Rok wydania:
2003
Seria:
Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec procesów globalizacji ; [t. 4]
Temat:
Finanse publiczne - konferencje.
Globalizacja - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
VII Konferencja Trybunału Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej i Sądu Konstytucyjnego Republiki Litewskiej : Sieniawa, 26-29 czerwca 2002 r. = Lenkijos Respublikos Konstitucinio Tribunolo ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo VII Konferencjia [i.e. Konferencija] : Sieniava, 2002 metu birželio 26-29 d. / [przygot. tekstów w jęz. lit., tł. Živile Makauskienė]
Wydawca:
Warszawa : Biuro TK
Rok wydania:
2003
Seria:
Studia i Materiały / Trybunał Konstytucyjny, 1426-1030 ; t. 17
Temat:
Finanse publiczne - Litwa - konferencje.
Finanse publiczne - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi : praca zbiorowa / pod red. Jana Czekaja
Wydawca:
Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów
Rok wydania:
2006
Temat:
Finanse publiczne - konferencje.
Przedsiębiorstwa - finanse - konferencje.
Rachunkowość - konferencje.
Zarządzanie informacją - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 1 / pod red. nauk. Jerzego Sokołowskiego ; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej
Wydawca:
Jelenia Góra : Uniwersytet Ekonomiczny. Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki
Rok wydania:
2008
Temat:
Ekonomia - konferencje.
Finanse publiczne - konferencje.
Rynek pracy - konferencje.
Gospodarka rynkowa - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne problemy polityki ekonomicznej / red. nauk. Stanisław Korenik, Kazimiera Wilk
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
2006
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 1129
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - 1990- - konferencje.
Finanse publiczne - konferencje.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Administracja publiczna wobec wyzwań kryzysu ekonomicznego i jego konsekwencji społecznych / red. Witold Mikułowski, Agnieszka Jezierska ; Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
Wydawca:
Warszawa : Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
Rok wydania:
2014
Temat:
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ - konferencje.
Administracja publiczna - aspekt ekonomiczny - konferencje.
Finanse publiczne - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych / redaktorzy tematyczni Jerzy Sokołowski, Michał Sosnowski
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2016
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 1899-3192 ; nr 439
Temat:
Polityka gospodarcza - konferencje.
Finanse publiczne - konferencje.
Finanse publiczne - Polska - 1990- - konferencje.
Finanse publiczne - Kraje Unii Europejskiej - 1990- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Kraje Unii Europejskiej - sytuacja gospodarcza - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie finansami / redaktor naczelny Waldemar Gos ; redaktor naukowy Dariusz Zarzecki
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2018
Seria:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2450-7741 ; 1/2018 (91)
Temat:
Przedsiębiorstwa - 21 w.
Przedsiębiorstwa - finanse - konferencje.
Rynek kapitałowy - 21 w.
Efektywność kosztów - konferencje.
Finanse publiczne - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie finansami : biznes, bankowość i finanse na rynkach wschodzących. T. 1 / red. nauk. Dariusz Zarzecki ; Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Północnej Malezji. Wydział Finansów i bankowości
Wydawca:
Szczecin : US
Rok wydania:
2005
Seria:
Czas na Pieniądz
Temat:
Finanse międzynarodowe - konferencje.
Finanse publiczne - konferencje.
Banki - konferencje.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - finanse - konferencje.
Zarządzanie finansowe - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie finansami / redaktor naczelny Waldemar Gos ; redaktor naukowy Dariusz Zarzecki ; redaktorzy tematyczni Katarzyna Byrka-Kita, Mateusz Czerwiński, Michał Grudziński, Marcin Pawlak, Justyna Wasilewicz, Magdalena Wasylkowska, Tomasz Wiśniewski ; redaktor statystyczny Anna Gdakowicz
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2017
Seria:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2450-7741 ; nr 1/2017 (85)
Czas na Pieniądz
Temat:
Zarządzanie finansowe - konferencje.
Przedsiębiorstwa - finanse - konferencje.
Przedsiębiorstwa - ocena - konferencje.
Zarządzanie ryzykiem - konferencje.
Rynek kapitałowy - konferencje.
Finanse publiczne - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse publiczne / redaktorzy tematyczni Jerzy Sokołowski, Michał Sosnowski, Arkadiusz Żabiński
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2018
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 1899-3192 ; nr 528
Temat:
Finanse publiczne - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sanacja finansów publicznych w Polsce : ogólnopolska konferencja naukowa : aspekty prawne i ekonomiczne / [red. nauk. Katarzyna Święch, Anna Zalcewicz]
Wydawca:
Szczecin : PPH "Zapol" Dmochowski, Sobczyk : Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2005
Temat:
Finanse publiczne - prawo - Polska - konferencje.
Finanse publiczne - reorganizacja - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Z dziejów skarbowości / pod redakcją Rafała Wojciechowskiego ; Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Instytut Historii Państwa i Prawa
Wydawca:
Wrocław : Instytut Historii Państwa i Prawa, nakład własny : "Kolonia Limited"
Rok wydania:
2009
Temat:
Europejski Bank Centralny - konferencje.
Finanse publiczne - prawo - Polska - historia - konferencje.
Finanse publiczne - Grecja - starożytność - konferencje.
Finanse publiczne - Rzym (państwo) - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Aktuální otázky financí a finančního práva z hlediska fiskální a monetární podpory hospodářského růstu v zemích střední a východní Evropy po roce 2010 : soubor odborných statí z IX. mezinárodní vědecké konference = Current issues of finance and financial law from the viewpoint of fiscal and monetary promotion of economic growth in the countries of Central and Eastern Europe after 2010 : collection of papers from IXth International Scientific Conference / Radim Boháč (ed.) ; Univerzita Karlova v Praze. Právnická fakulta. Katedra finančního práva a finanční vědy ; Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej
Wydawca:
Praha : Leges
Rok wydania:
2010
Temat:
Finanse publiczne - prawo - Europa Środkowa - konferencje.
Finanse publiczne - prawo - Europa Wschodnia - konferencje.
Finanse publiczne - podatki - Europa Środkowa - konferencje.
Finanse publiczne - podatki - Europa Wschodnia - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kryzys czy rozwój gospodarczy? : prawne, ekonomiczne i socjologiczne instrumenty stymulowania rozwoju gospodarczego / redakcja naukowa Anna Szyszka, Monika Adamczyk, Robert Frey
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania:
2022
Temat:
Pandemia COVID-19 (2020- ) - wpływ - konferencje.
Rozwój gospodarczy - prawo - konferencje.
Transport - konferencje.
Finanse publiczne - konferencje.
Pandemia COVID-19 (2020- ) - aspekt ekonomiczny - konferencje.
Banki - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konstytucyjna regulacja ustroju społeczno-gospodarczego i finansów publicznych : materiały XXXVII Sesji Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego (Białowieża, 8-10 czerwca 1995 roku) / oprac. i red. naukowa Grzegorz Kryszeń i Eugeniusz Zwierzchowski
Wydawca:
Białystok : Temida 2
Rok wydania:
1996
Temat:
Prawo konstytucyjne - Polska - konferencje.
Finanse publiczne - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rynek kapitałowy i zarządzanie wartością / [redaktor naukowy Dariusz Zarzecki]
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2016
Seria:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia / Uniwersytet Szczeciński, 2450-7741 ; nr 1
Czas na Pieniądz
Temat:
Rynek kapitałowy - 21 w. - konferencje.
Przedsiębiorstwa - ocena - konferencje.
Zarządzanie ryzykiem - konferencje.
Fuzja przedsiębiorstw - konferencje.
Finanse publiczne - konferencje.
Controlling - konferencje.
Finanse osobiste - Polska.
Służba zdrowia - finanse.
Banki - finanse.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Stan finansów publicznych w Polsce - konieczność reformy / [aut. Jarosław Bauc, Jan Czekaj, Małgorzata Markiewicz]
Wydawca:
Warszawa : CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. Fundacja Naukowa
Rok wydania:
2003
Seria:
Zeszyty BRE Bank-CASE, 1233-121X ; 65
Temat:
Finanse publiczne - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 1, Finanse publiczne / pod red. Stanisława Owsiaka
Wydawca:
Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2004
Temat:
Finanse publiczne - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse publiczne w warunkach przekształceń w gospodarce : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Jelenia Góra, 13-14 października 1995 / [red. nauk. Jerzy Sokołowski]
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
1996
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Materiały Konferencyjne
Temat:
Finanse publiczne - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polskie finanse publiczne : stan i perspektywa : raport z drugiego posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju / [zespół red.: Elżbieta Mączyńska, Jerzy Osiatyński, Andrzej Koźmiński] ; Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Wydawca:
Warszawa : Kancelaria Prezydenta RP
Rok wydania:
2010
Temat:
Finanse publiczne - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo finansowe i nauka prawa finansowego na przełomie wieków : Ogólnopolska Konferencja Katedr Prawa Finansowego, Kraków, 21-23 października 1999 r. / pod red. Apoloniusza Kosteckiego ; Katedra Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wydawca:
Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze"
Rok wydania:
2000
Temat:
Finanse publiczne - prawo - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie finansami : upowszechnianie i transfer wyników badań / [red. nauk. Dariusz Zarzecki]
Wydawca:
Szczecin : Uniwersytet Szczeciński
Rok wydania:
2012
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1733-2842 ; nr 50
Czas na Pieniądz
Temat:
Finanse - 21 w. - konferencje.
Przedsiębiorstwa - finanse - konferencje.
Organizacje gospodarcze międzynarodowe.
Zarządzanie finansowe - konferencje.
Instrumenty finansowe - konferencje.
Rynek kapitałowy - konferencje.
Finanse publiczne - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Les administrations économiques et financières a l'épreuve de la décentralisation : journée d'étude de Bordeaux, 31 mars 1994 / sous la présidence de Jean Choussat ; [Ministère de l'économie et al.]
Wydawca:
Bordeaux : Editions Ly Co Fac
Rok wydania:
1995
Temat:
Decentralizacja administracji - Francja - konferencje.
Dekoncentracja administracji - Francja - konferencje.
Finanse lokalne - Francja - konferencje.
Finanse publiczne - Francja - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zmiany w systemie finansowym w latach 90-tych na przykładzie wybranych krajów Europy : (materiały z konferencji naukowej) / [red. nauk. Kazimierz Trzęsicki ; tł. zespół lektorów WSFiZ]
Wydawca:
Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania
Rok wydania:
1999
Seria:
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Seria 1, Wydział Finansów i Informatyki, 1509-1627 ; z. 1
Temat:
Finanse publiczne - Europa - 1990- - konferencje.
Finanse publiczne - Polska - 1990- - konferencje.
Instytucje finansowe - Europa - 1990- - konferencje.
Instytucje finansowe - Polska - 1990- - konferencje.
Przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne problemy bankowości i sektora finansów publicznych. T. 1 / redakcja naukowa Ewa Kowalewska, Paweł Mańczyk ; Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
Wydawca:
Szczecin : Uniwersytet Szczeciński. Wydział Prawa i Administracji
Wydanie:
Uwzględnia stan prawny z lipca 2015 r
Rok wydania:
2015
Temat:
Banki - Polska - konferencje.
Banki - środki zabezpieczające - Polska - konferencje.
Finanse publiczne - Polska - konferencje.
Banki - Kraje Unii Europejskiej - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Privatisierung öffentlicher Aufgaben : private Finanzierung kommunaler Investitionen : 4. Bad Iburger Gespräche, Symposium des Instituts für Kommunalrecht der Universität Osnabrück am 15. September 1993 / hrsg. von Jörn Ipsen
Wydawca:
Köln [etc.] : Carl Heymanns Verlag
Rok wydania:
1994
Seria:
Osnabrücker Rechtswissenschaftliche Abhandlungen / hrsg. von den Professoren des Fachbereichs Rechtswissenschaften der Universität Osnabrück ; Bd. 44
Temat:
Inwestycje publiczne - finanse - Niemcy - konferencje.
Prywatyzacja - prawo - Niemcy - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse i rachunkowość wobec wyzwań europejskich / red. nauk. Grażyna Borys
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
2001
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; ; nr 908
Temat:
Finanse publiczne - Kraje Unii Europejskiej - 1990- - konferencje.
Finanse publiczne - Polska - 1990- - konferencje.
Instytucje finansowe - Polska - 1990- - konferencje.
Rachunkowość - prawo europejskie - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse i rachunkowość w zarządzaniu gospodarką narodową / red. nauk. Grażyna Borys
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
2002
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; ; nr 958
Temat:
Banki - Polska - rachunkowość - konferencje.
Finanse publiczne - Polska - konferencje.
Przedsiębiorstwa - Polska - rachunkowość - konferencje.
Rachunkowość - Polska - konferencje.
Ubezpieczenie - Polska - rachunkowość - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne problemy polityki ekonomicznej / pod red. nauk. Stanisława Korenika i Zbigniewa Przybyły ; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Katedra Gospodarki Przestrzennej, Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej w Jeleniej Górze, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej we Wrocławiu
Wydawca:
Jelenia Góra : Jaremen Press
Rok wydania:
2008
Temat:
Finanse publiczne - 1990- - konferencje.
Polityka gospodarcza - 1990- - konferencje.
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - 1990- - konferencje.
Gospodarka Oparta na Wiedzy - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo europejskie - 5 lat doświadczeń w polskim prawie finansowym : Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Finansowego i Podatkowego, Warszawa, 10-11 czerwca 2010 r. / pod red. Hanny Litwińczuk ; aut. Dobrosława Antonów [et al.]
Wydawca:
Warszawa : Sylwia Krawczyk "Oficyna Prawa Polskiego" - Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Rok wydania:
[2010]
Temat:
Finanse publiczne - prawo - Kraje Unii Europejskiej - konferencje.
Finanse publiczne - prawo - Polska - konferencje.
Prawo podatkowe - Kraje Unii Europejskiej - konferencje.
Prawo podatkowe - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ryzyko, efektywność, inwestycje w sektorze finansów publicznych / redaktorzy naukowi Krystyna Brzozowska, Marta Szaja
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2017
Seria:
Ekonomiczne Problemy Usług, 1896-382X ; nr 129
Temat:
Finanse lokalne - Polska - 1990- - konferencje.
Finanse publiczne - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka fiskalna, monetarna i inne formy polityki ekonomicznej : (wybrane problemy) / red. nauk. Jerzy Sokołowski
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. AE
Rok wydania:
2003
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 995
Temat:
Finanse publiczne - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Reforma finansów publicznych w Polsce / [red. nauk. Ewa Balcerowicz ; aut.: Marek Góra, Maciej Krzak, Agnieszka Szymecka]
Wydawca:
Warszawa : CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych - Fundacja Naukowa
Rok wydania:
2008
Seria:
Zeszyty BRE Bank-CASE, 1233-121X ; nr 94
Temat:
Finanse publiczne - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Current questions of the efficiency of public finance, financial law and tax law in the countries of Central and Eastern Europe / [zostavovatel' Miroslav Štrkolec] ; Pavol Jozef Šafárik University in Košice. Faculty of Law. Department of Financial Law an Tax Law
Wydawca:
Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
Rok wydania:
2005
Temat:
Finanse publiczne - prawo - Europa Środkowa - konferencje.
Finanse publiczne - prawo - Europa Wschodnia - konferencje.
Prawo podatkowe - Europa Środkowa - konferencje.
Prawo podatkowe - Europa Wschodnia - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse publiczne i gospodarka / redaktor naczelny Waldemar Gos ; redaktor naukowy Dariusz Zarzecki
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2017
Seria:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2450-7741 ; nr 5/2017 (89), cz. 1
Czas na Pieniądz
Temat:
Finanse publiczne - 1990- - konferencje.
Przedsiębiorstwa - finanse - konferencje.
Przedsiębiorstwa - ocena - konferencje.
Banki depozytowe.
Służba zdrowia - finanse.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dyscyplina finansów publicznych : doktryna, orzecznictwo, praktyka / pod redakcją Marcina Smagi, Mateusza Winiarza
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
Stan prawny: listopad 2015
Rok wydania:
2015
Seria:
Beck Info Biznes Praktyczna Strona Prawa
Sektor Publiczny w Praktyce
Temat:
Finanse publiczne - prawo - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo finansowe samorządu terytorialnego : "Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku" / red. nauk. Jolanta Gliniecka [et al.]
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu
Rok wydania:
2013
Temat:
Finanse publiczne - prawo - Polska - 1990- - konferencje.
Samorząd lokalny - finanse - prawo - Polska - 1990- - konferencje.
Finanse publiczne - prawo - Europa - 1990- - konferencje.
Samorząd lokalny - finanse - prawo - Europa - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Deficyt budżetowy i dług publiczny w wybranych krajach europejskich = The budget deficyt and the public debt in the selected European countries / red. nauk. Eugeniusz Ruśkowski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Wydawca:
Białystok : Wydaw. WSFiZ
Rok wydania:
2003
Temat:
Deficyt budżetowy - Europa - 1990- - konferencje.
Długi publiczne - Europa - 1990- - konferencje.
Finanse publiczne - Europa - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne problemy bankowości i sektora finansów publicznych. T. 2 / redakcja naukowa Ewa Kowalewska ; Wydział Prawa i Administracji. Uniwersytet Szczeciński
Wydawca:
Szczecin : Wydział Prawa i Administracji. Uniwersytet Szczeciński
Rok wydania:
2016
Temat:
Banki - Polska - 1990- - konferencje.
Banki centralne - Niemcy - 19 w - konferencje.
Banki centralne - Niemcy - 1945- - konferencje.
Finanse publiczne - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Stan finansów ochrony zdrowia / [red. nauk. Ewa Balcerowicz ; aut. Andrzej Cylwik et al.]
Wydawca:
Warszawa : CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych - Fundacja Naukowa
Rok wydania:
2008
Seria:
Zeszyty BRE Bank-CASE, 1233-121X ; nr 97
Temat:
Zdrowie publiczne - ochrona - Polska - 1990- - konferencje.
Zdrowie publiczne - Polska - finanse - 1990- - konferencje.
Zdrowie publiczne - Kraje OECD - finanse - 1990- - konferencje.
Zdrowie publiczne - Kraje OECD - finanse - 1990-.
Leki - sprzedaż - Polska - 1990- - konferencje.
Personel służby zdrowia - płace - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego / [red. nauk. Dariusz Zarzecki]
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2014
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1733-2842 ; nr 65
Czas na Pieniądz
Temat:
Finanse publiczne - Polska - 1990- - konferencje.
Rynek kapitałowy - Polska - 1990- - konferencje.
Finanse międzynarodowe - konferencje.
Zarządzanie finansowe - konferencje.
Służba zdrowia - Polska - finanse - 1990- - konferencje.
Zarządzanie ryzykiem - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finansovoe pravotvorčestvo i pravoprimenenie v gosudarstvah Central'noj i Vostočnoj Evropy : materialy Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, 16-17 sentâbrâ 2006 g., Grodno, Respublika Belarus' / [otv. red. Guŝin I. V.] ; Ministerstvo obrazovaniâ Respubliki Belarus' [et al.]
Wydawca:
Grodno : GrGu
Rok wydania:
2006
Temat:
Finanse - Europa Wschodnia - konferencje.
Finanse - Europa Środkowa - konferencje.
Finanse publiczne - prawo - Europa - 1990- - konferencje.
Prawo podatkowe - przepisy karne - Europa - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ochrona interesów finansowych a przemiany instytucjonalne Unii Europejskiej / red. nauk. Celina Nowak ; [tł. z jęz. ang. Celina Nowak]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne [etc.]
Rok wydania:
2009
Temat:
Finanse publiczne - prawo - Kraje Unii Europejskiej - konferencje.
Prawo karne (prawo europejskie) - konferencje.
Wymiar sprawiedliwości - współpraca międzynarodowa - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Euro - ekonomia i polityka / red. nauk. Dariusz K. Rosati
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego
Rok wydania:
2009
Seria:
Monografie i Opracowania
Temat:
Unia Europejska - Polska - 1990- - konferencje.
Euro - konferencje.
Strefa euro - konferencje.
Finanse publiczne - Kraje Unii Europejskiej - 1990- - konferencje.
Polityka pieniężna - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nadzór nad samorządem a granice jego samodzielności / red. Mirosław Stec, Marek Mączyński
Wydawca:
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business
Rok wydania:
2011
Seria:
Monografie Lex, 1897-4392
Temat:
Samorząd lokalny - prawo - Polska - 1990- - konferencje.
Finanse publiczne - kontrola państwa - Polska - 1990- - konferencje.
Administracja lokalna - kontrola państwa - Polska - 1990- - konferencje.
Samorząd lokalny - Polska - 1990- - konferencje.
Nadzór administracyjny - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse i rachunkowość sektora publicznego : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Poznań 30 maja - 1 czerwca 2001 / [red. nauk. Ryszard Orliński] ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, Wyższa Szkoła Oficerska im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu
Wydawca:
Poznań : Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości : Wyższa Szkoła Oficerska
Rok wydania:
2001
Temat:
Finanse - konferencje.
Gospodarka publiczna - Polska - konferencje.
Rachunkowość - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego. T. 2, Finanse i budżety samorządów / pod red. nauk. Stanisława Dolaty ; Uniwersytet Opolski
Wydawca:
Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Rok wydania:
2000
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - finanse - 1990- - konferencje.
Finanse lokalne - Polska - konferencje.
Samorząd lokalny - Kraje Unii Europejskiej - finanse - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Aktualne problemy finansów lokalnych i regionalnych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej / pod redakcją naukową Elżbiety Chojna-Duch ; Uniwersytet Warszawski. Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego
Wydawca:
Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego
Rok wydania:
2006
Temat:
Finanse lokalne - Kraje Unii Europejskiej - 1990- - konferencje.
Finanse lokalne - Polska - 1990- - konferencje.
Samorząd lokalny - Polska - finanse - 1990- - konferencje.
Samorząd lokalny - Kraje Unii Europejskiej - finanse - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Unia Europejska i sport : implikacje członkostwa Polski w Unii Europejskiej dla polskiego sportu / pod red. Jacka Foksa ; [tł. tekstów Ministerstwo Sportu RP] ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Ministerstwo Sportu RP
Wydawca:
Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Rok wydania:
2006
Temat:
Unia Europejska - i sport - konferencje.
Sport - finanse - konferencje.
Polityka sportowa - Europa - konferencje.
Polityka sportowa - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kontrola wykonania zadań a modernizacja sektora publicznego / OECD Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju ; tł. Joanna Podhajska, Katarzyna Popiel, Wacław Jan Popowski
Wydawca:
Warszawa : Najwyższa Izba Kontroli
Rok wydania:
cop. 2000
Temat:
Administracja publiczna - inspekcja - konferencje.
Gospodarka publiczna - kontrola państwa - konferencje.
Nadzór administracyjny - konferencje.
Przedsiębiorstwa publiczne - kontrola ksiąg rachunkowych - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finansowanie działalności jednostek samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej / pod red. nauk. Jerzego Wosia ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
Wydawca:
Piła : Instytut Ekonomiczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica
Rok wydania:
2006
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - finanse - 1990- - konferencje.
Fundusze strukturalne - Polska - konferencje.
Samorząd lokalny - Polska - finanse - 1990-.
Fundusze strukturalne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse i rachunkowość wobec wyzwań procesów globalizacyjnych / pod red. nauk. Jana Głuchowskiego, Jacka Patyka, Sławomira Sojaka
Wydawca:
Toruń : Wyższa Szkoła Bankowa
Rok wydania:
2007
Temat:
Finanse - konferencje.
Rachunkowość - konferencje.
Globalizacja - konferencje.
Finanse publiczne - Polska - 1990-.
Rachunkowość - Polska - 1990-.
Polityka podatkowa - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wybrane aspekty prawne utrzymania czystości i porządku w gminie oraz zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego / red. nauk. Dariusz Szafrański
Wydawca:
Warszawa : Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2013
Temat:
Gminy - aspekt środowiskowy - Polska - 1990- - konferencje.
Usuwanie odpadów - prawo - Polska - 1990- - konferencje.
Samorząd lokalny - Polska - finanse - 1990- - konferencje.
Długi publiczne - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finansowanie i zarządzanie szkolnictwem wyższym : Polska - Holandia / pod red. Małgorzaty Dąbrowy-Szefler i Marty Pastwy
Wydawca:
Warszawa : "Tepis"
Rok wydania:
1996
Temat:
Uniwersytety i uczelnie - Holandia - administracja - konferencje.
Uniwersytety i uczelnie - Holandia - finanse - konferencje.
Uniwersytety i uczelnie - Polska - administracja - konferencje.
Uniwersytety i uczelnie - Polska - finanse - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Les nouveaux équilibres de l'action publique locale : retour sur 10 ans de réforme territoriale / sous la direction de Jean-Bernard Auby et Olivier Renaudie ; avec les contributions de Bruno Acar [i 16 pozostałych] ; préface de Patrick Le Galès
Wydawca:
Boulogne-Billancourt : Berger-Levrault
Rok wydania:
© 2019
Seria:
Au Fil du Débat
Temat:
Administracja lokalna - Francja - 1990- - konferencje.
Finanse lokalne - Francja - 1990- - konferencje.
Polityka publiczna - Francja - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Stan i perspektywy sektora publicznego w gospodarce rynkowej : wnioski dla Polski / red. nauk. Jerzy Kleer ; [aut.] Grażyna Bukowska [et al.]
Wydawca:
Warszawa : "Olympus" Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu
Rok wydania:
2004
Temat:
Unia Europejska - kredyty budżetowe i wydatki - 1990-.
Sektor publiczny i parapubliczny.
Gospodarka rynkowa - 1990-.
Sektor publiczny i parapubliczny - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Efekty wdrażania reformy administracji publicznej w aspekcie systemu finansów publicznych : materiały z konferencji zorganizowanej przez Wyższą Szkołe Bankowości i Finansów i Międzynarodową Szkołę Bankowości i Finansów w dniu 11 kwietnia 2000 roku w Katowicach / [red. nauk. Krystyna Znaniecka, Longin Leśniewski]
Wydawca:
Katowice : WSBiF : MSBiF
Rok wydania:
2000
Temat:
Finanse lokalne - Polska - 1990- - konferencje.
Administracja lokalna - Polska - 1990- - konferencje.
Budżety lokalne - Polska - 1990- - konferencje.
Administracja publiczna - reforma - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola ewaluacji w sektorze administracji publicznej - ewaluacja funduszy UE : raport towarzyszący konferencji przygotowany przez firmę ECORYS Nederland BV Warszawa, 23 czerwca 2006 / [aut. publ.: Marjolein Peters, Iwona Flis, Mart Nugteren]
Wydawca:
Warszawa : ECORYS Nederland BV
Rok wydania:
2006
Temat:
Fundusze strukturalne - Kraje Unii Europejskiej - konferencje.
Administracja publiczna - ocena - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Elastyczność krajowego sektora bankowego w finansowaniu MSP / [Piotr Dziewulski, Włodzimierz Grudziński, Piotr Warchałowski]
Wydawca:
Warszawa : CASE-Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych - Fundacja Naukowa
Rok wydania:
2005
Seria:
Zeszyty BRE Bank-CASE, 1233-121X ; 78
Temat:
Małe i średnie przedsiębiorstwa - polityka publiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1990-.
Banki - Polska - 1990- - konferencje.
Poręczenie - Polska - konferencje.
Pożyczki handlowe - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Budżet dla Unii Europejskiej po 2013 roku : implikacje dla Polski / pod red. nauk. Elżbiety Kaweckiej-Wyrzykowskiej ; Katedra Integracji Europejskiej im. J. Monneta, Kolegium Gospodarki Światowej
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
2008
Temat:
Unia Europejska - kredyty budżetowe i wydatki - 1990- - konferencje.
Unia Europejska - kredyty budżetowe i wydatki.
Unia Europejska - kredyty budżetowe i wydatki - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo do pracy a polityka społeczna : materiały z konferencji zorganizowanej przez Katedrę Polityki Społecznej KUL 20 kwietnia 2005 r. / red. Jan Mazur ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Katedra Polityki Społecznej
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Rok wydania:
2005
Temat:
Bezrobocie - Polska - 1990- - konferencje.
Bezrobocie - polityka publiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Prawo do pracy - Polska - 1990- - konferencje.
Prawo do pracy
Polska - polityka społeczna - 1989- - konferencje.
Polska
Gospodarka, ekonomia, finanse
Polityka, politologia, administracja publiczna
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie finansami : biznes, bankowość i finanse na rynkach wschodzących. T. 2 / red. nauk. Dariusz Zarzecki ; Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Północnej Malezji. Wydział Finansów i bankowości
Wydawca:
Szczecin : US
Rok wydania:
2005
Seria:
Czas na Pieniądz
Temat:
Inwestycje publiczne - konferencje.
Ład korporacyjny - konferencje.
Przedsiębiorstwa - ocena - konferencje.
Spółki - finanse - konferencje.
Zarządzanie ryzykiem - konferencje.
Fuzja przedsiębiorstw - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Efekty funkcjonowania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej / [redaktor naukowy Kazimiera Winiarska]
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2015
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1733-2842 ; nr 76, t. 2
Temat:
Rachunkowość - badania.
Kontrola finansowa.
Rachunkowość zarządcza.
Kontrola wewnętrzna - konferencje.
Kontrola zarządzania - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Możliwości inwestowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce = Les opportunités d'investissement et de développement des PME en Pologne / pod red. I. Bergel i H.-L. Vedie ; Szkoła Główna Handlowa
Wydawca:
Warszawa : SGH - Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
2003
Temat:
Małe i średnie przedsiębiorstwa - polityka publiczna - Polska - konferencje.
Inwestycje francuskie - Polska - 1990- - konferencje.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz