Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Finanse publiczne." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse publiczne : w świetle regulacji prawnych / Andrzej Borodo
Wydawca:
Sopot : Wydaw. Prawnicze "Lex"
Wydanie:
Stan prawny na dzień 28 kwietnia 1999 r
Rok wydania:
cop. 1999
Temat:
Finanse publiczne - prawo - Polska - 1990-.
Finanse publiczne - prawo - Polska - legislacja.
Finanse publiczne - prawo - Polska.
Finanse publiczne - prawo - Polska - podręczniki akademickie.
Finanse publiczne - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse publiczne w Polsce : przewodnik 2002 / Elżbieta Malinowska, Wojciech Misiąg ; [Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową]
Wydawca:
Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
Rok wydania:
2002
Temat:
Finanse publiczne - Polska.
Finanse publiczne - prawo - Polska - poradniki.
Finanse publiczne - prawo - Polska - 1990- - poradniki.
Finanse publiczne - prawo - Polska - legislacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych po zmianach / Jan Charytoniuk
Wydawca:
Warszawa : INFOR Ekspert
Rok wydania:
2010
Seria:
PRB Poradnik Rachunkowości Budżetowej : najważniejsze tematy sfery budżetowej, 1897-0583 ; 3 (2010)
Temat:
Finanse publiczne - prawo - Polska - 1990-.
Finanse publiczne - Polska - 1990-.
Finanse publiczne - Polska - rachunkowość.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nauka skarbowości : wykład skarbowości państwowej i gminnej / Henryk Radziszewski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo M. Arcta, (Warszawa : Zakł. Graf. B. Wierzbicki i S-ka)
Wydanie:
Wyd. 2
Rok wydania:
1919
Temat:
Finanse publiczne - podręczniki akademickie.
Finanse publiczne - prawo - podręczniki akademickie.
Finanse publiczne - Polska - 1900-1945 - podręczniki akademickie.
Finanse publiczne - prawo - Polska - 1900-1945.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse publiczne i prawo finansowe / redaktor naukowy Artur Nowak-Far ; autorzy Małgorzata Frysztak, Agnieszka Mikos-Sitek, Artur Nowak-Far, Robert Oktaba, Anna Partyka-Opiela, Piotr Zapadka
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
3. wydanie
Rok wydania:
2020
Seria:
Studia Prawnicze
Temat:
Finanse publiczne - prawo - Polska - 1990-.
Finanse publiczne - Polska - 1990-.
Finanse publiczne - prawo - Polska - 1990- - podręczniki akademickie.
Finanse publiczne - Polska - 1990- - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2018 r. / pod redakcją Wojciecha Lachiewicza
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
Stan prawny: wrzesień 2017
Rok wydania:
2017
Seria:
Sektor Publiczny w Praktyce
Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa
Temat:
Finanse publiczne - Polska - rachunkowość - 1990-.
Finanse publiczne - Polska - rachunkowość - poradniki.
Finanse publiczne - Polska - klasyfikacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Absolutorium jako realizacja funkcji kontrolnej Sejmu / Joanna Juchniewicz
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Rok wydania:
cop. 2010
Temat:
Budżet - prawo - Polska.
Kontrola finansów publicznych - prawo - Polska.
Finanse publiczne - prawo - Polska.
Kontrola parlamentarna finansów publicznych - Polska.
Kontrola parlamentarna finansów publicznych - Polska - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie finansami publicznymi : planowanie wieloletnie, efektywność zadań publicznych, benchmarking / red. nauk. Sławomir Franek, Marcin Będzieszak
Wydawca:
Warszawa : Difin
Rok wydania:
2014
Temat:
Finanse publiczne - zarządzanie.
Finanse publiczne - Polska - zarządzanie - 1990-.
Finanse publiczne - zarządzanie - 1990-.
Długi publiczne - zarządzanie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Aktuální otázky financí a finančního práva z hlediska fiskální a monetární podpory hospodářského růstu v zemích střední a východní Evropy po roce 2010 : soubor odborných statí z IX. mezinárodní vědecké konference = Current issues of finance and financial law from the viewpoint of fiscal and monetary promotion of economic growth in the countries of Central and Eastern Europe after 2010 : collection of papers from IXth International Scientific Conference / Radim Boháč (ed.) ; Univerzita Karlova v Praze. Právnická fakulta. Katedra finančního práva a finanční vědy ; Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej
Wydawca:
Praha : Leges
Rok wydania:
2010
Temat:
Finanse publiczne - prawo - Europa Środkowa - konferencje.
Finanse publiczne - prawo - Europa Wschodnia - konferencje.
Finanse publiczne - podatki - Europa Środkowa - konferencje.
Finanse publiczne - podatki - Europa Wschodnia - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Praktyczne i teoretyczne problemy prawa finansowego wobec wyzwań XXI wieku = The practical and theoretical problems of financial law towards challenges of the XXI century / redakcja naukowa Jolanta Gliniecka, Anna Drywa, Edward Juchniewicz, Tomasz Sowiński ; [autorzy Krzysztof Cień i 41 pozostałych]
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu
Rok wydania:
2017
Temat:
Finanse publiczne - prawo.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami / redakcja naukowa Wiesława Miemiec ; Dobrosława Antonów, Paweł Borszowski, Andrzej Huchla, Katarzyna Kopyściańska, Marek Kopyściański, Rafał Kowalczyk, Paweł Lenio, Wiesława Miemiec, Przemysław Pest, Krystyna Sawicka, Witold Michał Srokosz, Michał Stawiński, Patrycja Zawadzka
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Stan prawny na 30 kwietnia 2018 r
Rok wydania:
2018
Seria:
Seria Akademicka
Temat:
Finanse publiczne - prawo - Polska - 1990- - podręczniki akademickie.
Finanse publiczne - prawo - Polska - 1990- - egzaminy, pytania.
Finanse publiczne - prawo - Polska - interpretacja - 1990-.
Finanse publiczne - prawo - Polska - zadania i ćwiczenia.
Finanse publiczne - prawo - interpretacja - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych / pod redakcją Piotra Walczaka
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
7. wydanie, stan prawny: sierpień 2020
Rok wydania:
2020
Seria:
Sektor Publiczny w Praktyce : Podatki i księgowość
Temat:
Finanse publiczne - prawo - Polska - 1990- - poradniki.
Finanse publiczne - Polska - rachunkowość - poradniki.
Finanse publiczne - Polska - 1990- - formularze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych / pod redakcją Piotra Walczaka
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
8. wydanie, stan prawny: grudzień 2021
Rok wydania:
2021
Seria:
Sektor Publiczny w Praktyce : Podatki i księgowość
Temat:
Finanse publiczne - prawo - Polska - 1990- - poradniki.
Finanse publiczne - Polska - rachunkowość - poradniki.
Finanse publiczne - Polska - 1990- - formularze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych / pod redakcją Piotra Walczaka
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
9. wydanie, stan prawny: czerwiec 2023
Rok wydania:
2023
Seria:
Sektor Publiczny w Praktyce : Podatki i księgowość
Temat:
Finanse publiczne - prawo - Polska - 1990- - poradniki.
Finanse publiczne - Polska - rachunkowość - poradniki.
Finanse publiczne - Polska - 1990- - formularze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Public finance and taxation in the constitution of the Republic of Poland / Martyna Wilmanowicz-Słupczewska, Jacek Wantoch-Rekowski, Maciej Serowaniec and Wojciech Morawski
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Wydanie:
Legal status as of 1 January 2021
Rok wydania:
2021
Seria:
Public Law - Current Challenges ; 2
Temat:
Finanse publiczne - podatki - Polska.
Finanse publiczne - prawo - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
VII Konferencja Trybunału Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej i Sądu Konstytucyjnego Republiki Litewskiej : Sieniawa, 26-29 czerwca 2002 r. = Lenkijos Respublikos Konstitucinio Tribunolo ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo VII Konferencjia [i.e. Konferencija] : Sieniava, 2002 metu birželio 26-29 d. / [przygot. tekstów w jęz. lit., tł. Živile Makauskienė]
Wydawca:
Warszawa : Biuro TK
Rok wydania:
2003
Seria:
Studia i Materiały / Trybunał Konstytucyjny, 1426-1030 ; t. 17
Temat:
Finanse publiczne - Litwa - konferencje.
Finanse publiczne - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami / redakcja naukowa Wiesława Miemiec, Patrycja Zawadzka ; Dobrosława Antonów, Paweł Borszowski, Artur Halasz, Andrzej Huchla, Katarzyna Kopyściańska, Marek Kopyściański, Rafał Kowalczyk, Paweł Lenio, Mateusz Lewandowski, Wiesława Miemiec, Przemysław Pest, Krystyna Sawicka, Witold Srokosz, Michał Stawiński, Patrycja Zawadzka
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Wydanie 3, stan prawny na 1 maja 2023 r
Rok wydania:
2023
Seria:
Seria Akademicka
Temat:
Finanse publiczne - prawo - Polska - 1990- - podręczniki akademickie.
Finanse publiczne - prawo - Polska - 1990- - egzaminy, pytania.
Finanse publiczne - prawo - Polska - interpretacja - 1990-.
Finanse publiczne - prawo - Polska - zadania i ćwiczenia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami / redakcja naukowa Wiesława Miemiec ; Dobrosława Antonów, Paweł Borszowski, Andrzej Huchla, Katarzyna Kopyściańska, Marek Kopyściański, Rafał Kowalczyk, Paweł Lenio, Mateusz Lewandowski, Wiesława Miemiec, Przemysław Pest, Krystyna Sawicka, Witold Michał Srokosz, Michał Stawiński, Patrycja Zawadzka
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Wydanie 2, stan prawny na 31 grudnia 2019 r
Rok wydania:
2020
Seria:
Seria Akademicka
Temat:
Finanse publiczne - prawo - Polska - 1990- - podręczniki akademickie.
Finanse publiczne - prawo - Polska - 1990- - egzaminy, pytania.
Finanse publiczne - prawo - Polska - interpretacja - 1990-.
Finanse publiczne - prawo - Polska - zadania i ćwiczenia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse publicznie i prawo finansowe : instrumenty prawnofinansowe i warunki ich stosowania / Eugeniusz Ruśkowski
Wydawca:
Białystok : Temida 2 : przy współpracy Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
Wydanie:
Stan prawny obowiązujący w dniu 31 marca 2018 r
Rok wydania:
2018
Temat:
Finanse publiczne.
Finanse publiczne - prawo.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Medium-term fiscal projection for selected countries in transition / Wojciech Maliszewski
Wydawca:
Warsaw : CASE
Rok wydania:
1998
Seria:
Studies & Analyses / Center for Social and Economic Research, 1506-1639 ; 151
Temat:
Finanse publiczne - Czechy - prognozy.
Finanse publiczne - Polska - prognozy.
Finanse publiczne - Rumunia - prognozy.
Finanse publiczne - Węgry - prognozy.
Prognozy gospodarcze - Czechy.
Prognozy gospodarcze - Polska.
Prognozy gospodarcze - Rumunia.
Prognozy gospodarcze - Węgry.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Naprawa finansów publicznych w Polsce : (przyczyny, metodologia, kierunki i propozycje) / Cezary Kosikowski
Wydawca:
Białystok : "Temida 2", Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku : przy współpr. Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
Rok wydania:
2011
Temat:
Finanse publiczne - Polska - 1990-.
Finanse publiczne - Polska - zarządzanie - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Klasyfikacja budżetowa 2020 : wskazówki, jak prawidłowo ujmować dochody i wydatki budżetowe w księgach rachunkowych JSFP / Barbara Jarosz
Wydawca:
Warszawa : Wiedza i Praktyka
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2019
Seria:
Biblioteka Jednostek Publicznych i Pozarządowych
Temat:
Finanse publiczne - prawo - Polska - 1990-.
Finanse publiczne - Polska - klasyfikacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Klasyfikacja budżetowa 2018 : [wskazówki, jak prawidłowo ujmować dochody i wydatki budżetowe w księgach rachunkowych JSFP] / Elżbieta Gaździk, Barbara Jarosz
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka - Oficyna Finansowo-Księgowa FK
Rok wydania:
2017
Seria:
Biblioteka Jednostek Publicznych i Pozarządowych
Temat:
Finanse publiczne - prawo - Polska - 1990-.
Finanse publiczne - Polska - klasyfikacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Klasyfikacja budżetowa 2013 : praktyka stosowania klasyfikacji z przykładami doboru podziałek klasyfikacyjnych / pod red. Wojciecha Lachiewicza ; [aut. Mieczysława Cellary et al.]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
Stan prawny: kwiecień 2013
Rok wydania:
2013
Seria:
Beck Info Biznes
Finanse Publiczne dla Praktyków
Temat:
Finanse publiczne - prawo - Polska - 1990-.
Finanse publiczne - Polska - klasyfikacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse publiczne i prawo finansowe / redaktor naukowy Artur Nowak-Far ; autorzy Małgorzata Frysztak, Dominik Gajewski, Agnieszka Mikos-Sitek, Robert Oktaba, Anna Partyka-Opiela, Piotr Zapadka
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck
Wydanie:
2. wyd. zm
Rok wydania:
2017
Seria:
Studia Prawnicze
Temat:
Finanse publiczne - prawo - Polska - 1990-.
Finanse publiczne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo finansów publicznych / Bogumił Brzeziński, Marek Kalinowski, Wojciech Morawski, Agnieszka Olesińska, Krzysztof Lasiński-Sulecki, Ewa Prejs, Wojciech Matuszewski, Adam Zalasiński ; pod redakcją Bogumiła Brzezińskiego i Agnieszki Olesińskiej
Wydawca:
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i KIerownictwa "Dom Organizatora"
Wydanie:
Wyd. 8, popr. i uaktualnione, stan prawny na 1 grudnia 2016 r
Rok wydania:
2017
Temat:
Finanse publiczne - prawo - Polska.
Finanse publiczne - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Klasyfikacja budżetowa 2019 : wskazówki, jak prawidłowo ujmować dochody i wydatki budżetowe w księgach rachunkowych JSFP / Barbara Jarosz
Wydawca:
Warszawa : Wiedza i Praktyka
Wydanie:
Wersja obowiązująca od 1 stycznia 2019 r
Rok wydania:
2018
Seria:
Biblioteka Jednostek Publicznych i Pozarządowych
Temat:
Finanse publiczne - prawo - Polska - 1990-.
Finanse publiczne - Polska - klasyfikacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz i przepisy / Cezary Kosikowski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze
Wydanie:
Stan prawny na dzień 15 maja 2000 r
Rok wydania:
2000
Temat:
Finanse publiczne - prawo - interpretacja - Polska.
Finanse publiczne - prawo - Polska - legislacja.
Finanse publiczne - prawo - przepisy karne - Polska.
Odpowiedzialność (prawo) - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse publiczne i prawo finansowe w Europie Centralnej i Wschodniej w warunkach kryzysu finansowego = Public finance and financial law in the context of financial crisis in Central and Eastern Europe = Publìčnì fìnansi i fìnansove pravo Central'noï i Shìdnoï Evropi v umovah fìnansovoï krizi / red. Eugeniusz Ruśkowski, Iryna Zawerucha
Wydawca:
Białystok : "Temida 2", Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku : przy współpr. Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
Rok wydania:
2010
Temat:
Finanse publiczne - prawo - Europa - 1990-.
Finanse publiczne - Europa Środkowa - 1990-.
Finanse publiczne - Europa Wschodnia - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Finanse publiczne - Europa Środkowa.
Finanse publiczne - Europa Wschodnia.
Kryzys gospodarczy (2008) - Europa Środkowa.
Kryzys gospodarczy (2008) - Europa Wschodnia.
Rynek kapitałowy - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Improving budgeting methods : a manual for Polish local authorities : December 1996 / authors: Winston Evans [et al.] ; in coop. with: Anne Bueche, Krzysztof Pakoński ; [transl. by Magdalena Konieczna-Skoć et al.] ; International City Management Association
Wydawca:
Warszawa ; Kraków : Municipal Development Agency
Rok wydania:
1996
Temat:
Budżet - Polska.
Finanse publiczne - Polska - Kraków - studium przypadku.
Finanse publiczne - Polska.
Finanse publiczne - Stany Zjednoczone - studium przypadku.
Budżet - Stany Zjednoczone.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Z dziejów skarbowości / pod redakcją Rafała Wojciechowskiego ; Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Instytut Historii Państwa i Prawa
Wydawca:
Wrocław : Instytut Historii Państwa i Prawa, nakład własny : "Kolonia Limited"
Rok wydania:
2009
Temat:
Europejski Bank Centralny - konferencje.
Finanse publiczne - prawo - Polska - historia - konferencje.
Finanse publiczne - Grecja - starożytność - konferencje.
Finanse publiczne - Rzym (państwo) - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sanacja finansów publicznych w Polsce : ogólnopolska konferencja naukowa : aspekty prawne i ekonomiczne / [red. nauk. Katarzyna Święch, Anna Zalcewicz]
Wydawca:
Szczecin : PPH "Zapol" Dmochowski, Sobczyk : Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2005
Temat:
Finanse publiczne - prawo - Polska - konferencje.
Finanse publiczne - reorganizacja - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nowa ustawa o finansach publicznych : szczegółowe omówienie nowych regulacji, m.in.: harmonogram wprowadzania zmian, obowiązki i uprawnienia osób i organów, likwidacja niektórych jednostek i wprowadzenie nowych - zasady i konsekwencje / Krzysztof Puchacz
Wydawca:
Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
Wydanie:
Stan prawny: 1 stycznia 2010 r
Rok wydania:
2009
Temat:
Finanse publiczne - prawo - Polska - legislacja.
Finanse publiczne - prawo - interpretacja - Polska.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz