Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Finanse publiczne." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse publiczne : w świetle regulacji prawnych / Andrzej Borodo
Wydawca:
Sopot : Wydaw. Prawnicze "Lex"
Wydanie:
Stan prawny na dzień 28 kwietnia 1999 r
Rok wydania:
cop. 1999
Temat:
Finanse publiczne - prawo - Polska - 1990-.
Finanse publiczne - prawo - Polska - legislacja.
Finanse publiczne - prawo - Polska.
Finanse publiczne - prawo - Polska - podręczniki akademickie.
Finanse publiczne - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse publiczne w Polsce : przewodnik 2002 / Elżbieta Malinowska, Wojciech Misiąg ; [Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową]
Wydawca:
Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
Rok wydania:
2002
Temat:
Finanse publiczne - Polska.
Finanse publiczne - prawo - Polska - poradniki.
Finanse publiczne - prawo - Polska - 1990- - poradniki.
Finanse publiczne - prawo - Polska - legislacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych po zmianach / Jan Charytoniuk
Wydawca:
Warszawa : INFOR Ekspert
Rok wydania:
2010
Seria:
PRB Poradnik Rachunkowości Budżetowej : najważniejsze tematy sfery budżetowej, 1897-0583 ; 3 (2010)
Temat:
Finanse publiczne - prawo - Polska - 1990-.
Finanse publiczne - Polska - 1990-.
Finanse publiczne - Polska - rachunkowość.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nauka skarbowości : wykład skarbowości państwowej i gminnej / Henryk Radziszewski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo M. Arcta, (Warszawa : Zakł. Graf. B. Wierzbicki i S-ka)
Wydanie:
Wyd. 2
Rok wydania:
1919
Temat:
Finanse publiczne - podręczniki akademickie.
Finanse publiczne - prawo - podręczniki akademickie.
Finanse publiczne - Polska - 1900-1945 - podręczniki akademickie.
Finanse publiczne - prawo - Polska - 1900-1945.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse publiczne i prawo finansowe / redaktor naukowy Artur Nowak-Far ; autorzy Małgorzata Frysztak, Agnieszka Mikos-Sitek, Artur Nowak-Far, Robert Oktaba, Anna Partyka-Opiela, Piotr Zapadka
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
3. wydanie
Rok wydania:
2020
Seria:
Studia Prawnicze
Temat:
Finanse publiczne - prawo - Polska - 1990-.
Finanse publiczne - Polska - 1990-.
Finanse publiczne - prawo - Polska - 1990- - podręczniki akademickie.
Finanse publiczne - Polska - 1990- - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2018 r. / pod redakcją Wojciecha Lachiewicza
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
Stan prawny: wrzesień 2017
Rok wydania:
2017
Seria:
Sektor Publiczny w Praktyce
Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa
Temat:
Finanse publiczne - Polska - rachunkowość - 1990-.
Finanse publiczne - Polska - rachunkowość - poradniki.
Finanse publiczne - Polska - klasyfikacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Absolutorium jako realizacja funkcji kontrolnej Sejmu / Joanna Juchniewicz
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Rok wydania:
cop. 2010
Temat:
Budżet - prawo - Polska.
Kontrola finansów publicznych - prawo - Polska.
Finanse publiczne - prawo - Polska.
Kontrola parlamentarna finansów publicznych - Polska.
Kontrola parlamentarna finansów publicznych - Polska - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie finansami publicznymi : planowanie wieloletnie, efektywność zadań publicznych, benchmarking / red. nauk. Sławomir Franek, Marcin Będzieszak
Wydawca:
Warszawa : Difin
Rok wydania:
2014
Temat:
Finanse publiczne - zarządzanie.
Finanse publiczne - Polska - zarządzanie - 1990-.
Finanse publiczne - zarządzanie - 1990-.
Długi publiczne - zarządzanie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Aktuální otázky financí a finančního práva z hlediska fiskální a monetární podpory hospodářského růstu v zemích střední a východní Evropy po roce 2010 : soubor odborných statí z IX. mezinárodní vědecké konference = Current issues of finance and financial law from the viewpoint of fiscal and monetary promotion of economic growth in the countries of Central and Eastern Europe after 2010 : collection of papers from IXth International Scientific Conference / Radim Boháč (ed.) ; Univerzita Karlova v Praze. Právnická fakulta. Katedra finančního práva a finanční vědy ; Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej
Wydawca:
Praha : Leges
Rok wydania:
2010
Temat:
Finanse publiczne - prawo - Europa Środkowa - konferencje.
Finanse publiczne - prawo - Europa Wschodnia - konferencje.
Finanse publiczne - podatki - Europa Środkowa - konferencje.
Finanse publiczne - podatki - Europa Wschodnia - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Praktyczne i teoretyczne problemy prawa finansowego wobec wyzwań XXI wieku = The practical and theoretical problems of financial law towards challenges of the XXI century / redakcja naukowa Jolanta Gliniecka, Anna Drywa, Edward Juchniewicz, Tomasz Sowiński ; [autorzy Krzysztof Cień i 41 pozostałych]
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu
Rok wydania:
2017
Temat:
Finanse publiczne - prawo.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami / redakcja naukowa Wiesława Miemiec ; Dobrosława Antonów, Paweł Borszowski, Andrzej Huchla, Katarzyna Kopyściańska, Marek Kopyściański, Rafał Kowalczyk, Paweł Lenio, Wiesława Miemiec, Przemysław Pest, Krystyna Sawicka, Witold Michał Srokosz, Michał Stawiński, Patrycja Zawadzka
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Stan prawny na 30 kwietnia 2018 r
Rok wydania:
2018
Seria:
Seria Akademicka
Temat:
Finanse publiczne - prawo - Polska - 1990- - podręczniki akademickie.
Finanse publiczne - prawo - Polska - 1990- - egzaminy, pytania.
Finanse publiczne - prawo - Polska - interpretacja - 1990-.
Finanse publiczne - prawo - Polska - zadania i ćwiczenia.
Finanse publiczne - prawo - interpretacja - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych / pod redakcją Piotra Walczaka
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
7. wydanie, stan prawny: sierpień 2020
Rok wydania:
2020
Seria:
Sektor Publiczny w Praktyce : Podatki i księgowość
Temat:
Finanse publiczne - prawo - Polska - 1990- - poradniki.
Finanse publiczne - Polska - rachunkowość - poradniki.
Finanse publiczne - Polska - 1990- - formularze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych / pod redakcją Piotra Walczaka
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
8. wydanie, stan prawny: grudzień 2021
Rok wydania:
2021
Seria:
Sektor Publiczny w Praktyce : Podatki i księgowość
Temat:
Finanse publiczne - prawo - Polska - 1990- - poradniki.
Finanse publiczne - Polska - rachunkowość - poradniki.
Finanse publiczne - Polska - 1990- - formularze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Public finance and taxation in the constitution of the Republic of Poland / Martyna Wilmanowicz-Słupczewska, Jacek Wantoch-Rekowski, Maciej Serowaniec and Wojciech Morawski
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Wydanie:
Legal status as of 1 January 2021
Rok wydania:
2021
Seria:
Public Law - Current Challenges ; 2
Temat:
Finanse publiczne - podatki - Polska.
Finanse publiczne - prawo - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Funkcjonowanie sektora finansów publicznych w Polsce / pod redakcją Marii Kosek-Wojnar ; autorzy Maria Kosek-Wojnar, Katarzyna Maj-Waśniowska, Katarzyna Owsiak, Piotr Podsiadło, Krzysztof Surówka
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
2017
Temat:
Finanse publiczne - Polska - 1990-.
Finanse publiczne - prawo - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
VII Konferencja Trybunału Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej i Sądu Konstytucyjnego Republiki Litewskiej : Sieniawa, 26-29 czerwca 2002 r. = Lenkijos Respublikos Konstitucinio Tribunolo ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo VII Konferencjia [i.e. Konferencija] : Sieniava, 2002 metu birželio 26-29 d. / [przygot. tekstów w jęz. lit., tł. Živile Makauskienė]
Wydawca:
Warszawa : Biuro TK
Rok wydania:
2003
Seria:
Studia i Materiały / Trybunał Konstytucyjny, 1426-1030 ; t. 17
Temat:
Finanse publiczne - Litwa - konferencje.
Finanse publiczne - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami / redakcja naukowa Wiesława Miemiec ; Dobrosława Antonów, Paweł Borszowski, Andrzej Huchla, Katarzyna Kopyściańska, Marek Kopyściański, Rafał Kowalczyk, Paweł Lenio, Mateusz Lewandowski, Wiesława Miemiec, Przemysław Pest, Krystyna Sawicka, Witold Michał Srokosz, Michał Stawiński, Patrycja Zawadzka
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Wydanie 2, stan prawny na 31 grudnia 2019 r
Rok wydania:
2020
Seria:
Seria Akademicka
Temat:
Finanse publiczne - prawo - Polska - 1990- - podręczniki akademickie.
Finanse publiczne - prawo - Polska - 1990- - egzaminy, pytania.
Finanse publiczne - prawo - Polska - interpretacja - 1990-.
Finanse publiczne - prawo - Polska - zadania i ćwiczenia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse publicznie i prawo finansowe : instrumenty prawnofinansowe i warunki ich stosowania / Eugeniusz Ruśkowski
Wydawca:
Białystok : Temida 2 : przy współpracy Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
Wydanie:
Stan prawny obowiązujący w dniu 31 marca 2018 r
Rok wydania:
2018
Temat:
Finanse publiczne.
Finanse publiczne - prawo.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Medium-term fiscal projection for selected countries in transition / Wojciech Maliszewski
Wydawca:
Warsaw : CASE
Rok wydania:
1998
Seria:
Studies & Analyses / Center for Social and Economic Research, 1506-1639 ; 151
Temat:
Finanse publiczne - Czechy - prognozy.
Finanse publiczne - Polska - prognozy.
Finanse publiczne - Rumunia - prognozy.
Finanse publiczne - Węgry - prognozy.
Prognozy gospodarcze - Czechy.
Prognozy gospodarcze - Polska.
Prognozy gospodarcze - Rumunia.
Prognozy gospodarcze - Węgry.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Standardy kontroli wydane przez Komisję Standardów Kontroli Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli, czerwiec 1992 roku / [tł. Wacław Jan Popowski]
Wydawca:
Warszawa : Najwyższa Izba Kontroli
Wydanie:
(Ze zmianami wprowadzonymi na XV Kongresie INTOSAI w dniach 25 września - 2 października 1995 roku w Kairze)
Rok wydania:
2000
Temat:
Kontrola finansów publicznych.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System kontroli finansowej / Leon Kurowski, Hanna Sochacka-Krysiak
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe
Wydanie:
Wg stanu prawnego na dzień 31 XII 1978 r
Rok wydania:
1979
Temat:
Kontrola finansów publicznych.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Klasyfikacja budżetowa 2013 : praktyka stosowania klasyfikacji z przykładami doboru podziałek klasyfikacyjnych / pod red. Wojciecha Lachiewicza ; [aut. Mieczysława Cellary et al.]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
Stan prawny: kwiecień 2013
Rok wydania:
2013
Seria:
Beck Info Biznes
Finanse Publiczne dla Praktyków
Temat:
Finanse publiczne - prawo - Polska - 1990-.
Finanse publiczne - Polska - klasyfikacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo finansów publicznych / Bogumił Brzeziński, Marek Kalinowski, Wojciech Morawski, Agnieszka Olesińska, Krzysztof Lasiński-Sulecki, Ewa Prejs, Wojciech Matuszewski, Adam Zalasiński ; pod redakcją Bogumiła Brzezińskiego i Agnieszki Olesińskiej
Wydawca:
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i KIerownictwa "Dom Organizatora"
Wydanie:
Wyd. 8, popr. i uaktualnione, stan prawny na 1 grudnia 2016 r
Rok wydania:
2017
Temat:
Finanse publiczne - prawo - Polska.
Finanse publiczne - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Klasyfikacja budżetowa 2020 : wskazówki, jak prawidłowo ujmować dochody i wydatki budżetowe w księgach rachunkowych JSFP / Barbara Jarosz
Wydawca:
Warszawa : Wiedza i Praktyka
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2019
Seria:
Biblioteka Jednostek Publicznych i Pozarządowych
Temat:
Finanse publiczne - prawo - Polska - 1990-.
Finanse publiczne - Polska - klasyfikacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Klasyfikacja budżetowa 2018 : [wskazówki, jak prawidłowo ujmować dochody i wydatki budżetowe w księgach rachunkowych JSFP] / Elżbieta Gaździk, Barbara Jarosz
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka - Oficyna Finansowo-Księgowa FK
Rok wydania:
2017
Seria:
Biblioteka Jednostek Publicznych i Pozarządowych
Temat:
Finanse publiczne - prawo - Polska - 1990-.
Finanse publiczne - Polska - klasyfikacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Naprawa finansów publicznych w Polsce : (przyczyny, metodologia, kierunki i propozycje) / Cezary Kosikowski
Wydawca:
Białystok : "Temida 2", Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku : przy współpr. Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
Rok wydania:
2011
Temat:
Finanse publiczne - Polska - 1990-.
Finanse publiczne - Polska - zarządzanie - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Klasyfikacja budżetowa 2019 : wskazówki, jak prawidłowo ujmować dochody i wydatki budżetowe w księgach rachunkowych JSFP / Barbara Jarosz
Wydawca:
Warszawa : Wiedza i Praktyka
Wydanie:
Wersja obowiązująca od 1 stycznia 2019 r
Rok wydania:
2018
Seria:
Biblioteka Jednostek Publicznych i Pozarządowych
Temat:
Finanse publiczne - prawo - Polska - 1990-.
Finanse publiczne - Polska - klasyfikacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse publiczne i prawo finansowe / redaktor naukowy Artur Nowak-Far ; autorzy Małgorzata Frysztak, Dominik Gajewski, Agnieszka Mikos-Sitek, Robert Oktaba, Anna Partyka-Opiela, Piotr Zapadka
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck
Wydanie:
2. wyd. zm
Rok wydania:
2017
Seria:
Studia Prawnicze
Temat:
Finanse publiczne - prawo - Polska - 1990-.
Finanse publiczne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych : komentarz i przepisy / Cezary Kosikowski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze
Wydanie:
Stan prawny na dzień 15 maja 2000 r
Rok wydania:
2000
Temat:
Finanse publiczne - prawo - interpretacja - Polska.
Finanse publiczne - prawo - Polska - legislacja.
Finanse publiczne - prawo - przepisy karne - Polska.
Odpowiedzialność (prawo) - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse publiczne i prawo finansowe w Europie Centralnej i Wschodniej w warunkach kryzysu finansowego = Public finance and financial law in the context of financial crisis in Central and Eastern Europe = Publìčnì fìnansi i fìnansove pravo Central'noï i Shìdnoï Evropi v umovah fìnansovoï krizi / red. Eugeniusz Ruśkowski, Iryna Zawerucha
Wydawca:
Białystok : "Temida 2", Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku : przy współpr. Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
Rok wydania:
2010
Temat:
Finanse publiczne - prawo - Europa - 1990-.
Finanse publiczne - Europa Środkowa - 1990-.
Finanse publiczne - Europa Wschodnia - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Finanse publiczne - Europa Środkowa.
Finanse publiczne - Europa Wschodnia.
Kryzys gospodarczy (2008) - Europa Środkowa.
Kryzys gospodarczy (2008) - Europa Wschodnia.
Rynek kapitałowy - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Improving budgeting methods : a manual for Polish local authorities : December 1996 / authors: Winston Evans [et al.] ; in coop. with: Anne Bueche, Krzysztof Pakoński ; [transl. by Magdalena Konieczna-Skoć et al.] ; International City Management Association
Wydawca:
Warszawa ; Kraków : Municipal Development Agency
Rok wydania:
1996
Temat:
Budżet - Polska.
Finanse publiczne - Polska - Kraków - studium przypadku.
Finanse publiczne - Polska.
Finanse publiczne - Stany Zjednoczone - studium przypadku.
Budżet - Stany Zjednoczone.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Z dziejów skarbowości / pod redakcją Rafała Wojciechowskiego ; Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Instytut Historii Państwa i Prawa
Wydawca:
Wrocław : Instytut Historii Państwa i Prawa, nakład własny : "Kolonia Limited"
Rok wydania:
2009
Temat:
Europejski Bank Centralny - konferencje.
Finanse publiczne - prawo - Polska - historia - konferencje.
Finanse publiczne - Grecja - starożytność - konferencje.
Finanse publiczne - Rzym (państwo) - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sanacja finansów publicznych w Polsce : ogólnopolska konferencja naukowa : aspekty prawne i ekonomiczne / [red. nauk. Katarzyna Święch, Anna Zalcewicz]
Wydawca:
Szczecin : PPH "Zapol" Dmochowski, Sobczyk : Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2005
Temat:
Finanse publiczne - prawo - Polska - konferencje.
Finanse publiczne - reorganizacja - Polska - konferencje.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz